zaangażowania kredytowe

BIK: Banki wydały o 21,7% mniej r/r kart kredytowych w lutym

kredytowych w okresie styczeń - luty 2020 r. w porównaniu do stycznia - lutego 2019 r., zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały karty o limitach w przedziale poniżej 1 tys. zł, odpowiednio 1,7% oraz 7,3%, a także 4,5 do 10 tys. zł - 5% oraz 6,4%, co w dużej części wynika z zaangażowania

Domy będą tanieć, a co z mieszkaniami? Mamy prognozy na 2023 r.

Domy będą tanieć, a co z mieszkaniami? Mamy prognozy na 2023 r.

ubiegłego roku do 6,75 proc. we wrześniu 2022 r. Na tym na razie podwyżki się zatrzymały, ale członkowie Rady Polityki Pieniężnej nie powiedzieli stanowczego „stop". Będą podejmować decyzje stosownie do bieżącej oceny sytuacji. Odpływ klienta kredytowego Wysokie stopy procentowe i decyzja Komisji

NBP: Skala szoku zw. z koronawirusem jest 'znaczna' w sektorze bankowym

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Polski system finansowy wszedł w okres pandemii COVID-19 w dobrej kondycji, odporny na szoki i bez znaczących nierównowag, jednak siła i charakter szoku związanego z pandemią sprawiają jednak, że znacząco wzrosło ryzyko kredytowe i pojawiło się

BIK: Banki wydały o 16,5% więcej r/r kart kredytowych w październiku

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Banki wydały 98,2 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 573 mln zł w październiku br., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Stanowi to wzrost o 16,5% w ujęciu liczbowym i o 4,2% w ujęciu wartościowym w porównaniu do

Deweloperzy zagrożeni? Niech państwo zamówi u nich mieszkania. To pomysł znanego bankowca

potrzebują zaangażowania państwa w trudnych czasach. Wymienił problemy: nieskoordynowane działania nadzoru finansowego, który najpierw obniżył wymogi dostępu do kredytów, a później je znacząco podniósł, wyższe stopy procentowe i - w związku z tym - mniej osób, które są w stanie dostać kredyt hipoteczny. 

Bank Pekao wprowadza m.in. odroczenie spłaty rat kredytowych na maks. 3 miesiące

miesięcy w odniesieniu do umów kredytowych, leasingowych oraz faktoringowych, podał bank. "Bank Pekao S.A. zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się wielu kredytobiorców, którzy mogą mieć kłopot ze spłatą swoich zobowiązań w związku z rozprzestrzenianiem

Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

banku klient posiada zdolność kredytową, bank może (ale nie musi) udzielić mu finansowania lub w inny sposób zwiększyć swoje zaangażowanie wobec klienta. Co ważne, zdolność kredytowa jest czymś innym niż możliwość przedstawienia wystarczających zabezpieczeń spłaty kredytu. Dlaczego

Król krakowskiego flippingu: W tym miesiącu sprzedałem 11 mieszkań

Król krakowskiego flippingu: W tym miesiącu sprzedałem 11 mieszkań

pandemii i totalnego zamrożenia rynku na około 2-3 miesiące, po czym nastąpił szalony rajd cen nieruchomości i wzmożona aktywność inwestorów, która trwała do I kwartału 2022 r. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie oraz zacieśnienia polityki kredytowej wszystko się zmieniło. Aktywność

Morawiecki: Nie będzie potrzeby nowelizacji budżetu w zw. z tarczą w I półr.

różnych instrumentów finansowych gwarancyjnych, kredytowych, ale także również na pokrycie bezpośredniego ryzyka kredytowego, leasingowego. "Tutaj zaangażowanych będzie sporo środków pośrednio i bezpośrednio budżetowych, aczkolwiek od tempa odbicia się naszej gospodarki

Alior Bank chce uruchomić linie kredytowe w ramach programu 'Czyste Powietrze'

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Związkiem Banków Polskich (ZBP) pracuje nad uruchomieniem specjalnych linii kredytowych na wymianę przestarzałych pieców, termomodernizację budynków

Energa ma umowę na 120 mln euro kredytu w formule ESG-linked z SMBC Bank EU

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Energa podpisała z SMBC Bank EU - podmiotem z grupy Sumitomo Mitsui Banking Corporation - umowę kredytową na łączną kwotę 120 mln euro w formule ESG-linked loan, opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i

KSF-M rekomenduje obniżenie wag ryzyka dla kredytów zabezp. nieruchomościami

aktywnego kredytowania gospodarki i zwiększenia zaangażowania w działania wspierające kredytobiorców, podał bank centralny. "Głównym tematem obrad Komitetu była kwestia wag ryzyka obowiązujących banki w odniesieniu do niektórych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami

Ekologiczny rokosz państwowego Pekao. Bank otwiera się na węgiel

Ekologiczny rokosz państwowego Pekao. Bank otwiera się na węgiel

uczestników forum branży ciepłowniczej w Międzyzdrojach, obecny na konferencji Paweł Strączyński, wiceprezes Pekao, który nadzoruje pion finansowy, miał powiedzieć, że dziś (tj. 12 września) bank zatwierdzi wykreślenie z polityki kredytowej zakazu finansowania handlu węglem. Chcemy to finansować. A jeśli

Po wakacjach będzie trudniej pożyczyć pieniądze? Grozi nam kryzys kredytowy

Po wakacjach będzie trudniej pożyczyć pieniądze? Grozi nam kryzys kredytowy

grozi nam credit crunch, czyli zapaść kredytowa, gdy banki mają problemy z oferowaniem kredytów ze względu na zbyt duże ryzyko. Obawy te potwierdza Związek Banków Polskich, którego prezes mówił, że połączenie obniżenia stóp procentowych i wzrostu kredytów zagrożonych przy jednoczesnych nadmiernych

Świąteczny szał zakupów czyści portfele. Zastanów się dwa razy, zanim weźmiesz kredyt

Świąteczny szał zakupów czyści portfele. Zastanów się dwa razy, zanim weźmiesz kredyt

gospodarczej rośnie ryzyko kredytowe, a co za tym idzie banki i firmy pożyczkowe niechętnie udzielają finansowania klientom z grup tzw. podwyższonego ryzyka, ponieważ brak spłaty zadłużenia oznacza zawsze stratę dla kredytodawcy. W przypadku banków dochodzi istotny element bezpieczeństwa powierzonych depozytów

ZBP dostrzega groźbę zjawiska 'credit crunch', chce m.in. zmiany wymogów kredyt.

. ? utworzenie instytucji typu Asset Management Company, której celem byłoby: udrożnienie zdolności banków do udzielania kredytów, zaangażowanie środków prywatnych dla restrukturyzacji portfeli kredytowych i długu przedsiębiorstw; zwiększenie skuteczności działań systemowych zw. z restrukturyzacją i likwidacją

Premier odwołał M. Iwanicz-Drozdowską ze stanowiska z-cy przewodniczącego KNF

współpracę, zaangażowanie oraz wsparcie życząc jej jednocześnie powodzenia w dalszych planach" - czytamy w komunikacie. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska objęła funkcję zastępcy przewodniczącego KNF z dniem 4 lutego 2019 r. po tym, jak została powołana na to stanowisko przez

Prezes BNP Paribas BP: Mamy dużą płynność, będziemy rosnąć selektywnie

i 2,5 miesiąca tego roku pokazują, że jesteśmy organizacją dochodową. Mogliśmy skoncentrować się na biznesie i odwróceniu trendu, jeśli chodzi o wolumeny kredytowe, które były w ubiegłym roku niesatysfakcjonujące ze względu na trwający proces łączenia. Nasz proces integracji praktycznie został

Wiarygodność Polski spada na łeb na szyję. To da się przeliczyć na pieniądze

Wiarygodność Polski spada na łeb na szyję. To da się przeliczyć na pieniądze

zaangażowanie sektora bankowego w kredyt – akcja kredytowa dla firm nie jest zbyt rozbujana w relacji do wielkości gospodarki. To w sumie też efekt działalności państwa, bo bankom opłacało się kupowanie papierów skarbowych (zwolnienie z podatku bankowego), zamiast rozwijania akcji kredytowej. Rynek pracy

Czas na ratowanie Deutsche Bank? Inwestorzy wróżą bankructwo, akcje ostro w dół

Czas na ratowanie Deutsche Bank? Inwestorzy wróżą bankructwo, akcje ostro w dół

Deutsche Bank będzie kolejną, po Credit Suisse, europejską ofiara kryzysu bankowego? Akcje banku spadły w piątek o 9 proc., a przez miesiąc wycena giełdowa DB zmniejszyła się o ponad jedną piątą. A wszystko po tym, jak swapy ryzyka kredytowego banku (to one oceniają ryzyko niewypłacalności, a

Paweł Pomianowski został powołany na prezesa Diners Club Polska

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Paweł Pomianowski objął stanowisko prezesa Diners Club Polska, poinformowała spółka. Do międzynarodowego wydawcy kart kredytowych przeszedł z Banku Pekao, gdzie pracował jako dyrektor Biura Produktów Kartowych. "

Tauron: Inwestycje w OZE będą wyłączone z wskaźników w umowach kredytowych

umowy kredytowej zawartej z konsorcjum banków finansujących aneks został podpisany w maju. Na początku lipca podobnej zgody udzielił komitet kredytowy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podano w komunikacie. "Porozumienia zawarte z instytucjami finansowymi pozwolą nam

TXM uzgodnił z bankami warunki finansowania na kolejne 12 miesięcy

umowy kredytowej z dnia 24 listopada 2015 r. zawartej z PKO BP oraz umowy kredytowej z dnia 3 lipca 2017 r. zawartej z ING. "Zgodnie z umowami zmieniającymi, banki będą utrzymywać swoje zaangażowanie przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie umów zmieniających, nie

PGE ma umowę z EBI na inwestycję w lądowe farmy wiatrowe wartą do 272,5 mln zł

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytową na kwotę do 272,5 mln zł (ok. 64 mln euro) w celu budowy nowych lądowych farm wiatrowych zlokalizowanych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, podała

Czy wspólnota międzynarodowa może nadal dokonywać wielkich rzeczy?

, które są potrzebne do wsparcia inwestycji w energię odnawialną w krajach rozwijających się, aby osiągnąć cele paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku. Kiedy siedem lat temu rządy państw zaangażowały się w realizację agendy SDG, zobowiązały się do przyjęcia nowego, odważnego podejścia do

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z USA i niemieckiego przemysłu

. Przyjmie ono prawdopodobnie postać jeszcze większego zaangażowania w dostarczanie taniego finansowania kredytowego, w tym także instytucjom niefinansowym, w celu ożywienia aktywności firm w okresie odmrażania gospodarki, przy utrzymaniu dodatniego poziomu stóp procentowych" - prognozują ekonomiści BOŚ

Glapiński: Zyski banków powinny być wykorzystane na kredytowanie gospodarki

postaci dywidend, ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. "Zważywszy na szeroki zakres instrumentów uruchamianych przez instytucje publiczne na rzecz systemu bankowego, pożądane byłoby zwiększenie zaangażowania banków w działania wspierające kredytobiorców

Alior Bank nie zakłada dodatkowych rezerw na kredyty dla farm wiatrowych w br. 

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Łączne zaangażowanie Alior Banku w kredytowanie firm wiatrowych wynosiło 1,1 mld zł na koniec 2017 r., co stanowiło ok. 2% całego portfela kredytowego. Bank dokonał w ub. roku odpisów aktualizujących wartość ekspozycji na farmy na kwotę 62 mln

Wiceprezes Pekao: Bank jest dobrze przygotowany na spowolnienie gospodarki

" - uważa wiceprezes. Bank Pekao utworzył 198 mln zł rezerwy związanej COVID-19 w I kw. br. Bank nie podał liczby klientów, ubiegających się o tzw. wakacje kredytowe. Jak jednak wskazał Kubiak, skala zaangażowania Banku Pekao jest podobna do

OT Logistics uzgodnił wstępne założenia porozumienia restrukturyzacyjnego

. Podpisanie docelowego porozumienia restrukturyzacyjnego jest planowane w najbliższych tygodniach, po uzyskaniu zgód komitetów kredytowych i korporacyjnych wszystkich stron porozumienia. "Uzgodnienie wstępnej treści porozumienia restrukturyzacyjnego z wierzycielami to

NBP: Banki będą się skupiać na bardziej dochodowych kredytach, gł. konsumenckich

zyskowności banki mogą również w dalszym ciągu optymalizować podstawę opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych poprzez zwiększanie zaangażowania w skarbowe papiery wartościowe" - czytamy dalej. NBP zwraca uwagę, że największy udział w portfelu kredytowym

TXM chce zawrzeć z bankami umowę o docelowej restrukturyzacji zadłużenia do 31 X

" jako zabezpieczanie regulujące poziom zaangażowania banków do poziomu zapasów obowiązujący od dnia 1 czerwca 2019 roku. Banki są uprawnione odmówić udostępnienia TXM finansowania udzielonego na podstawie umów kredytowych wyłącznie, w przypadku: braku dostarczenia

Moody's podtrzymał wszystkie ratingi ING Banku Śląskiego, w tym baa2

(Counterparty Risk Rating ? CR Rating) długoterminowy/ krótkoterminowy: A1 / P1, czytamy w komunikacie. "W opinii Moody's, rating BCA na poziomie 'baa2' dla banku odzwierciedla: 1. dobrej jakości, choć niewysezonowany, portfel kredytowy banku z bardzo ograniczonym zaangażowaniem

Wyrok ws. kredytów frankowych. TSUE przekazuje pałeczkę sądom krajowym

mocy umowę kredytu walutowego poprzez usunięcie z umowy kredytowej jedynie elementów uznanych za nieuczciwe (tzw. "blue pencil test") oraz zachowanie wszystkich pozostałych zapisów. I to byłoby zgodne z prawem Unii Europejskiej. To główny wniosek z opublikowanego w czwartek orzeczenia TSUE

ING BSK niemal całkowicie ograniczy finansowanie elektrowni węglowych do 2025 r.

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - ING Bank Śląski do końca 2025 r. będzie stopniowo zmniejszał - aż do całkowitej spłaty - dotychczasowe zaangażowania kredytowe, udzielone poszczególnym elektrowniom węglowym. Po roku 2025 bank nie będzie finansował klientów, których działalność

Czy czeka nas rzeź na rynku nowych technologii? Upadek Banku Doliny Krzemowej uruchomił lawinę

roku. 15 lat temu Gentile odpowiadał za sprzedaż kredytów hipotecznych bez weryfikacji zdolności kredytowej klientów. W przypadku SVB Gentile opierał strategię budowy portfolio inwestycyjnego w znacznej mierze na obligacjach, które w świetle inflacyjnych zawirowań (zmiana stóp procentowych w USA

Grupa Lotos ma nowe umowy w ramach refinansowania kredytów na Program 10+

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos podpisała z konsorcjum 8 instytucji finansowych nowe umowy kredytowe na łączną kwotę 500 mln USD w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+, podała spółka. Dzięki temu, oprócz optymalizacji struktury

Spełnia się najczarniejszy scenariusz dla rynku nieruchomości. Skazani na wynajem

osób nie może kupić mieszkania, bo nie ma zdolności kredytowej. Stopy procentowe, WIBOR plus zalecenia KNF, aby banki bardziej restrykcyjnie podchodziły do oceny zdolności kredytowej klientów, spowodowały, że Polacy nie mogą zaciągnąć kredytu. Znowu więc – tak jak na początku pandemii - co

CPI Property Group nabyła 6% akcji Globalworth

finansową CPIPG, zaangażowanie w ratingi kredytowe i obecną strukturę kapitału, grupa nie zamierza w najbliższym czasie złożyć oferty przejęcia Globalworth. Jako nowy akcjonariusz, CPIPG oczekuje współpracy na polu wymiany pomysłów i doświadczeń z zarządem, pracownikami i innymi interesariuszami Globalworth

Megaskandal w Niemczech. Technologiczny gigant Wirecard zgubił prawie 2 mld euro

stulecia firma Wirecard to obecnie jedna z największych w świecie spółek zajmujących przetwarzaniem płatności i wydawaniem kart kredytowych (także wirtualnych), rywal amerykańskich firm PayPal i Western Union. Usługi takie odgrywają wielką rolę na żywiołowo rozwijającym się globalnym rynku usług online i

Moody's: Polskie banki mogą ograniczyć akcję kredytową w zw. z wyrokiem TSUE

rezerwy na te ekspozycje, a tym samym - negatywnie wpłynąć na ich zyskowność i rentowność. W tej sytuacji banki mogą znacząco ograniczyć akcję kredytową, a tym samym - w mniejszym stopniu finansować polską gospodarkę, ocenia Moody's Investors Service. Agencja wskazuje, że choć

Dziś przełomowy wyrok TSUE. Co dzięki niemu mogą ugrać frankowicze, a co banki?

obecnie ponad 400 tys. osób, ale w sumie takich kredytów było ponad 750 tys. I choć blisko połowa z nich spłaciła długi, to nie oznacza, że oni nie mogą bić się z bankiem w sądzie o unieważnienie umowy i żądać rekompensat za niezgodne z prawem zapisy w umowach kredytowych. Te kwestie budzą duże

Frankowe ugody dopiero na jesieni. Ale niektórzy będą wykluczeni

rata po przewalutowaniu będzie wyższa niż obecnie. A to rodzi pytanie, czy należy w takiej sytuacji badać zdolność kredytową klientów, czy też zrezygnować z badania, wychodząc z założenia, że po wyeliminowaniu ryzyka kursowego umowa jest kontynuowana na bezpieczniejszych warunkach. - Innym rozwiązaniem

Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego

ING Banku Śląskiego S.A. odzwierciedlają: 1. dobrej jakości, choć niewysezonowany, portfel kredytowy banku z bardzo ograniczonym zaangażowaniem w walutowe kredyty hipoteczne, 2. adekwatny współczynnik kapitałowy, 3

Fitch potwierdził ratingi Enei na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

(FFO) poniżej poziomu 3x. Jego przekroczenie stanowi negatywny czynnik zmiany ratingu. Agencja ocenia zaangażowanie spółki w budowę bloku węglowego Ostrołęka C jako negatywne dla jej profilu kredytowego, podano również. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie

EuroRating obniżył rating kredytowy Idea Banku do BB-, perspektywa negatywna

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - EuroRating obniżył rating Idea Banku o jeden stopień do BB- z BB. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu, podała agencja. "Przeprowadzona aktualizacja i obniżenie ratingu kredytowego Idea Bank S.A

Koszt ryzyka Idea Banku w kolejnych kwartałach będzie spadał

elementu powtarzalnego. Trend kosztu ryzyka, który należałoby uznać za powtarzalny to spadek o 8-10 mln zł w skali kwartału. Nowy portfel kredytowy, który był akwirowany w 2019 i 2018 roku ma znacznie lepszy profil ryzyka niż w latach poprzednich. Drugi komponent to dojrzałość portfela - przy niskiej

KIG proponuje pakiet poprawy płynności firm w obliczu koronawirusa

Gospodarcza (KIG). KIG proponuje także wprowadzenie m.in. działań osłonowych dla mikroprzedsiębiorców, pomoc kredytową dla zagrożonych branż. "Postulujemy zawieszenie wejścia w życie wszelkich ustaw w okresie vacatio legis, które nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki

Alior Bank oczekuje wzrostu kredytów, wyższego wskaźnika NPL w zw. z COVID-19

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank oczekuje, że wolumen kredytowy będzie rósł w tym roku, ale z mniejszym udziałem w sprzedaży pożyczki gotówkowej i przy spadku sprzedaży leasingu. Bank spodziewa się również wzrostu wskaźnika NPL w związku z prognozowanym pogorszeniem

Onico rozpocznie przegląd opcji finansowania

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Onico zdecydował o przystąpieniu do przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności, celem wsparcia działań zmierzających do ustabilizowania linii kredytowych i zapewnienie czasu na wdrożenie działań naprawczych

BGK miał 514,4 mln zł zysku netto, 84,77 mld zł aktywów w 2018 r.

się przede wszystkim: * zwiększenie zaangażowań o charakterze kredytowym o 5 596,8 mln zł, * zwiększenie inwestycji w podmioty Grupy przeznaczone na działalność inwestycyjną o 2 817,4 mln zł, * zmiany aktywów i pasywów

Akcja kredytowa BNP Paribas BP wzrosła o 3,5% r/r, wskaźnik NPL: 5,7% w I kw.

w analizowanym okresie wyniósł 39,9% i pozostał na podobnym poziomie jak w poprzednim kwartale. Ponad połowę (63,5%) zaangażowania kredytowego klientów indywidualnych stanowią kredyty na nieruchomości, które na koniec marca 2020 r. wyniosły 19 856 341 tys. zł. W strukturze kredytów mieszkaniowych

GetBack ma term sheet z bankiem zagr. ws. zapewnienia do 300 mln zł finansowania

zapewnienia przez banki lub instytucje kredytowe funduszowi finansowania w wysokości do 300 mln zł. "Term-sheet zawiera szczegółowe wymogi dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej GetBack oraz funduszu, które muszą być spełnione po udzieleniu finansowania oraz postanowienia

Moody's podtrzymał ratingi ING BSK ze stabilną perspektywą

. znajdują potwierdzenie w profilu makro dla Polski, tj. 'Strong-' i odzwierciedlają: 1) dobrej jakości, choć niewysezonowany, portfel kredytowy banku z bardzo ograniczonym zaangażowaniem w walutowe kredyty hipoteczne, 2) adekwatny, choć obniżający się

Santander CB korzysta z czatbota Emplobot w procesie rekrutacji

odpowiadać na pytania kandydatów równie precyzyjnie, co człowiek. Emplobot potrafi zaangażować się w rozmowę i zapytać o kluczowe informacje. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, która potrafi przetwarzać język naturalny (NLP - Natural Language Processing

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 221 mld zł, wskaźnik NPL spadł do 5,2% w II kw

. Bank podał, że wynik z tytułu odpisów i utraty wartości odzwierciedla konserwatywne podejście grupy kapitałowej banku w zakresie rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. W I półroczu 2018 roku wyniósł on 710 mln zł. "Poprawa wyniku (+77 mln zł r/r) nastąpiła głównie w

Polski start-up podbija rynek. Zarabiają na... organizowaniu innym wyjazdów służbowych

dynamiczny wzrost zatrudnienia. W kwietniu zeszłego roku w projekt Work Trips były zaangażowane 44 osoby, a w tej chwili jest ich już 86 (z czego 30 to programiści). W czym tkwi tajemnica biznesowego sukcesu? W aplikacji, która ułatwia pracownikom firm zdalną rezerwację lotów, hoteli oraz transportu między

BOŚ: W pozytywnym scenariuszu, koszt ryzyka może lekko poprawić się w II poł. br

związane [wprost] z COVID-em, natomiast gdybyśmy oszacowali wszystkie odpisy, które są związane z COVIDem, to myślę, że jest to kwota nieco powyżej 20 mln zł. Jesteśmy na tyle małym bankiem, że stać nas było - w sensie zasobów ludzkich i sprzętowych - na zrobienie przeglądu całego portfela kredytowego

Akcja kredytowa BNP Paribas BP wzrosła o 3,6%, wskaźnik NPL: 6% w I półr.

wycenianym według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 40,9% (+0,9 pkt proc. w porównaniu do końca 2019 r.). "Ponad połowę (64,9%) zaangażowania kredytowego klientów indywidualnych stanowią kredyty na nieruchomości, które na koniec czerwca 2020 r. wyniosły 20

W USA rekordowy wyrok dla hakera, syna rosyjskiego parlamentarzysty. Sprzedał dane 2 mln kart

bezprecedensowy. „Nigdy wcześniej przestępca zaangażowany w kradzieże komputerowe na taką skalę nie został zidentyfikowany, schwytany i postawiony przed amerykańskim trybunałem” – stwierdziła prokuratura cytowana przez agencję AP. Kradzież z kart kredytowych Według amerykańskiej prokuratury

Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 9% r/r w II kw., wskaźnik NPL: 3,2%

roku zaangażowanie kredytowe banku w stosunku do tej grupy klientów wzrosło o 4,3 mld zł, tj. o +8,8%. Bank zwiększył swój udział w rynku należności kredytowych od klientów indywidualnych do poziomu 7,79% (wobec 7,35% w grudniu 2019 roku). Po wyłączeniu z portfeli walutowych kredytów hipotecznych, nasz

BGK uplasował 4-letnie obligacje o wartości 1,85 mld zł

. "Emisja obligacji jest bardzo ważnym źródłem finansowania działalności BGK jako państwowego banku rozwoju. Skala naszego zaangażowania w realizację programów służących wzrostowi gospodarczemu Polski wciąż rośnie. Zakładamy, że będziemy obecni na rynkach z naszymi emisjami z jeszcze większą

BGŻ BNP Paribas chce podwoić liczbę robotów i zautomatyzowanych procesów w 2018

kredytowania, czyli księgowanie kredytu i wypłata środków, jest w pełni zautomatyzowany. Zaangażowanie robotów na tym etapie przyspiesza proces księgowania nawet o 300%. Ponadto, w przypadku niektórych wniosków kredytowych, roboty ułatwiają uzyskanie przez klienta pieniędzy w dniu decyzji przyznania kredytu

DBRS: Orzeczenie TSUE może skłonić władze do przyjęcia systemowego rozwiązania

związanych z CHF, gdzie kredytobiorcy muszą stawić czoła wyższym spłatom przy silnej aprecjacji franka szwajcarskiego w stosunku do polskiego złotego. Przeliczenie hipoteki po początkowym kursie walutowym mogłoby być bardzo kosztowne dla sektora bankowego. W sierpniu 2019 r. łączne zaangażowanie polskich

Moody's podtrzymał ratingi ING BSK ze stabilną perspektywą

ING Banku Śląskiego S.A. znajdują potwierdzenie w profilu makro dla Polski, tj. 'strong-', i odzwierciedlają: 1) dobrej jakości, choć niewysezonowany, portfel kredytowy banku z bardzo ograniczonym zaangażowaniem w walutowe kredyty hipoteczne, 2

Stocznia Nauta ma umowy kredytowe z ARP, PKO BP i ING BSK o wartości 160 mln zł

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Stocznia Remontowa Nauta podpisała z PKO Bankiem Polskim, ING Bankiem Śląskim i Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) umowy kredytowe o łącznej wartości 160 mln zł w ramach restrukturyzacji finansowania, podała ARP. "

AC rekomenduje 2,5 zł dywidendy na akcję z zysków z lat ubiegłych

finansową spółki, potwierdzoną osiągniętym zyskiem netto za 3 kwartały 2016 r. w wysokości 25,9 mln zł, brak zaangażowania kredytowego przy niskich rynkowych stopach procentowych, jak też planowaną polityką inwestycyjną, podano również. AC jest producentem samochodowych systemów

Gobarto ma umowę z In Hotels ws. wspólnej inwestycji deweloperskiej w Krakowie

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Gobarto ujawniło z opóźnieniem, że 4 kwietnia zawarło umowę inwestycyjną ze spółką In Hotels (deweloperem), która określa szczegółowe parametry zaangażowania obu podmiotów w inwestycję deweloperską w Krakowie, podała spółka

Strefa euro pomoże Grecji, jeśli zajdzie taka potrzeba

W pomoc, która będzie najprawdopodobniej polegać na dwustronnych pożyczkach (lecz nie na gwarancjach kredytowych) koordynowanych przez UE, mieliby być zaangażowani wszyscy członkowie strefy euro, choć główny ciężar będą musiały wziąć na siebie Niemcy i Francja.

EuroRating obniżył perspektywę ratingu PGE do negatywnej ze stabilnej

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - EuroRating obniżył perspektywę ratingu kredytowego nadanego Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) do negatywnej ze stabilnej, podała agencja. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie A-. "Zmiana

W czasie kryzysu prezes bez pensji. Dobry przykład LPP

przewidywalna".  To godny pochwalenia przykład demonstracji zaangażowania władz spółki w obronę jej istnienia w czasie obecnego kryzysu. Taki krok może nie powstrzymać spółki przed ewentualnymi zwolnieniami, ale może jej zapewnić nieco pieniędzy na utrzymanie części szeregowych pracowników, którzy w

KPF/IRG SGH: Rośnie liczba deklaracji ws. wydatków na zakup dóbr trwałego użytk.

% respondentów, a zakup dóbr trwałych - przez 3,4%. "Na utrzymujący się optymizm i aspiracje konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych zapewne istotny wpływ ma program 500+, uwalniający część budżetów domowych, wcześniej zaangażowanych w sfinansowanie kosztów podstawowych potrzeb

Wszystkie tajemnice leasingu. Co zmienił "Polski ład"? Co wciąż się opłaca, a co trochę mniej?

ruchomych. – Leasing jest produktem komplementarnym dla kredytu, przy finansowaniu inwestycji polskich firm w dobra ruchome. W ostatnich miesiącach portfel aktywnych umów leasingowych przewyższał portfel umów kredytowych udzielanych firmom przez banki – mówi Paweł Pach, przewodniczący Rady

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

składki na fundusz gwarantowania depozytów o 15 mln zł). Bank podkreślił, że stale realizuje działania w obszarze zarządzania jakością portfela poprzez systematyczne dostosowywanie modelu ryzyka kredytowego zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi. Na koniec minionego kwartału

BGK ma umowę z MRiRW dot. powstania Funduszu Gwarancji Rolnych

na towarzyszący instrumentom gwarancyjnym efekt mnożnikowy, czyli przyciąganie środków sektora bankowego, zaangażowanie tych środków pozwoli na wygenerowanie akcji kredytowej w wysokości ok. 1,1 mld zł, co pozwoli na sfinansowanie 1,4 tys. operacji, podano także. W ten

BZ WBK zakłada wzrost porównywalnego zysku netto w l. 2017-2019

/dochody -Rosnąca jakość portfela kredytowego. -Wzrost średnich aktywów ważonych ryzykiem w tempie wolniejszym niż należności kredytowe" - czytamy w raporcie. Celem BZ WBK na lata 2017-2019 jest także zwiększenie udziałów

BZ WBK skoncentruje się na rozwoju bankowości cyfrowej w tym roku

zaangażowani w prace nad bankiem nowej generacji. Bankowość cyfrowa jest kluczowa dla nas w tym momencie" - powiedział Byrne podczas konferencji prasowej. Dodał, że bank będzie przekonywał klientów do korzystania z kanałów mobilnych i podkreślił, że skłonność do nabywanie

BOŚ Bank liczy na wzrost udziału kredytów dla MŚP w portfelu

Krynica-Zdrój, 08.09.2017 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) kładzie nacisk na aktywne poszukiwanie klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zwiększając tym samym dywersyfikację portfela kredytowego, poinformował ISBnews wiceprezes BOŚ Bogusław

BNP Paribas udzieli ok. 630 mln zł finans. polskich projektów OZE grupy Qair

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Bank BNP Paribas podpisał umowy kredytowe ze spółkami zależnymi Qair Polska oraz jej partnerów na finansowanie konsorcjalne typu project finance w kwocie ok. 630 mln zł istniejących oraz nowo powstających farmy wiatrowe i fotowoltaiczne w Polsce

Europa coraz głośniej mówi o credit crunchu. Dlaczego banki są znów w opałach?

także na kondycji samego sektora bankowego. Studzenie akcji kredytowej, owszem, zabezpiecza aktywa banków, ale jednocześnie zmniejsza ich dochody. EBC prognozuje, że problem „credit crunch” z całą mocą ujawni się w trzecim kwartale, bo wtedy banki zaostrzą kryteria przyznawania kredytów w

EuroRating nadał Murapolowi rating BB, perspektywa stabilna

generowanie wysokiej rentowności sprzedaży i wysokich stóp zwrotu z zaangażowanego majątku" - czytamy w uzasadnieniu. Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego spółki, agencja pozytywnie ocenia również realizowaną przez Murapol politykę dywidendową, zakładającą reinwestowanie

Konsorcjum Stali miało 41,55 mln zł zysku netto w 2017 r.; EBITDA: 63,16 mln zł

zanotowała wzrost zysku na poziomie EBIT i EBITDA. Istotne wzrosty cen na wyroby hutnicze w okresach porównawczych (w 2017 roku nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 25,5% przy jednoczesnym wzroście wolumenu na poziomie 5,6%), przyczyniły się do zwiększenia zaangażowania kredytowego

BGK miał 390,13 mln zł zysku netto, 100,52 mld zł aktywów w 2019 r.

klientami już w 69 krajach" - powiedziała prezes Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie. Zaangażowanie kredytowe BGK w 2019 r. wyniosło brutto 39,5 mld zł i było o 5,6 mld zł wyższe niż rok wcześniej. Wzrost dotyczył głównie finansowania instytucji samorządowych i

EBI udzielił BOŚ 75 mln euro pożyczki na wsparcie inwestycji proekologicznych

, spółki komunalne i jednostki samorządu terytorialnego, podał BOŚ. "W ramach nowej linii kredytowej 40% pożyczki ma finansować projekty przyczyniające się do działań na rzecz klimatu. Kredyt udzielony przez EBI jest objęty gwarancją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz

Bank BZ WBK odda klientom pieniądze - nawet kilkaset złotych. UOKiK: Bank źle informował o zmianach

składać reklamacji. – Bank uzgodnił z UOKiK przebieg procesu, który w jak najmniejszym stopniu zaangażuje klientów. Wypłata rekompensaty nie wymaga żadnych reakcji ze strony klientów BZ WBK, w szczególności klient nie musi składać reklamacji lub wniosku o wypłatę rekompensaty. Bank poinformuje

Alior Bank zakłada wzrost portfela kredytów o 5 mld zł, 2% kosztów ryzyka w br.

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Alior Bank zakłada, że portfel kredytowy banku wzrośnie o 5 mld zł w tym roku wobec wzrostu o 3,9 mld zł w ub. roku. Celem jest także spadek kosztów ryzyka do 2% wobec 2,39% w 2019 roku, poinformował wiceprezes Tomasz Biłous

Czy dziś się opłaca inwestować w mieszkania? Radzimy, w co zainwestować 50, 100 i 200 tys. zł

. Sprawdza się więc stara zasada, która mówi, że w długim okresie na rynku kapitałowym można zarobić średnio po 7 proc. rocznie. Jak liczy BNP Paribas, gospodarstwa domowe w trakcie pandemii mocno zwiększyły swoje bezpośrednie zaangażowanie na rynkach akcji. Na koniec pierwszego kwartału wartość notowanych

Work Service zakończył proces restrukturyzacji zadłużenia

, dokonała restrukturyzacji i refinansowania obligacji oraz spełniła warunki wejścia w życie zmienionej umowy kredytowej z konsorcjum banków. Jest to wynik trwających od początku listopada negocjacji z kredytodawcami i obligatariuszami oraz spełnienia warunków umów zawartych w dniach 5 i 6 grudnia 2018 r. W

BPH ma umowę z GEI FUC na maks. 2,2 mld CHF kredytu na zabezpieczenie płynności

Warszawa, 26.11.2015 (ISBnews) - Bank BPH zawarł z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company (GEI FUC) umowę odnawialnej linii kredytowej, na mocy której bank będzie miał prawo zaciągać zobowiązania wobec GEI FUC w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2,2 mld CHF (8 645,56 mln zł

KNF: Banki wypłaciły 37,6% zysku, tj. 5,5 mld zł, w formie dywidendy za 2018 r.

. Realizacja tych zaleceń UKNF ma sprzyjać utrzymaniu stabilności, bezpieczeństwa, jak i dalszemu zrównoważonemu rozwojowi działalności kredytowej sektora oraz ułatwiać bankom pozyskiwanie finansowania w korzystnej cenie. "W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki

PKO BP obejmie obligacje swojego klienta w kwocie do 1,9 mld zł

zabezpieczona" ? czytamy w komunikacie. Łączna wartość zaangażowania banku z tytułu umów o charakterze kredytowym z klientem i podmiotami powiązanymi z klientem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 3,02 mld zł, podano również. PKO Bank Polski jest

Bankowcy mówią wprost: frankowe pozwy zalewają sądy

zaangażowane we franki, na podobny krok zdecydował się ING Bank Śląski. Otwarcie mówi, że przychyli się do propozycji przewodniczącego KNF i już oferuje swoim klientom ugody. Inne banki mają przedstawić plany przy okazji publikacji wyników za drugi kwartał 2021 r. Wiadomo już, że Bank Millennium chce

EuroRating obniżył perspektywę ratingu Energi do negatywnej

Warszawa, 11.01.2017 (ISBnews) - EuroRating obniżyła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce Energa do negatywnej ze stabilnej, podała agencja. Sam rating został utrzymany na poziomie BBB. "Głównym powodem obniżenia perspektywy oceny

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 203 mld zł, wskaźnik NPL spadł do 5,4% w I kw.

dalej. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw w I kwartale 2018 roku wyniósł 336 mln zł. Poprawa wyniku z tytułu odpisów (55 mln zł r/r) nastąpiła głównie w efekcie korzystniejszego wyniku z odpisów z tytułu zaangażowania w portfel należności

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

już na poszczególne ekspozycje na podstawie indywidualnych zaangażowań kredytowych, uważa wiceprezes Banku Pekao Marek Lusztyn. W jego ocenie, Bank Pekao - posiadając najniższy wskaźnik kosztu ryzyka w sektorze - jest dobrze przygotowany na nadchodzący kryzys gospodarczy i nieuchronnie nadchodzącą

EBOR inwestuje 430 mln zł w pakiet ok. 4,5% akcji Banku BGŻ BNP Paribas

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) staje się akcjonariuszem Banku BGŻ BNP Paribas dzięki inwestycji rzędu 430 mln zł w nabycie akcji stanowiących ok. 4,5% kapitału banku, podał EBOR. "Zaangażowanie EBOR-u

Getin Noble Bank zakłada spadek kosztów ryzyka w kolejnych kwartałach

mieszkaniowych - dzięki sytuacji rynkowej i przyjętej polityce finansowania projektów o charakterze mainstreamowym - charakteryzuje się dobrym ryzykiem. "W segmencie firm na koniec III kw. nie zanotowaliśmy zaangażowań, w których przewidujemy wzrost ryzyka" - powiedział także