zaakceptowało skonsolidowane

Oferta Budimeksu wart. 1,4 mld zł netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

;Wartość oferty: 1 399 752 354,70 zł netto zaakceptowana kwota kontraktowa w tym: kwota warunkowa 111 195 161,05 zł kwota warunkowa służy do pokrycia płatności za pracę lub roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót" - czytamy w komunikacie. Postępowanie

RN Seco/Warwick wyznaczyła cel skons. zysku netto na 18 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Seco/Warwick wyznaczyła prezesowi, dyrektorowi finansowemu i dyrektorowi operacyjnemu spółki, jako uczestnikom programu motywacyjnego, cel skonsolidowanego zysku netto na rok 2017 na poziomie 18 mln zł, wynika z komunikatu spółki

PGE GiEK podpisze umowę na bloki gaz. w Dolnej Odrze z GE i Polimeksem 30 I

zaakceptowała wybór oferty konsorcjum General Electric Global Services GmbH (lider), Polimex Mostostal i General Electric International Inc. w postępowaniu przetargowym na budowę dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Wartość oferty wynosi ok. 3,7 mld zł netto, a wartość

Ciech utworzył 36,7 mln zł odpisu na utratę wartości aktywów Ciech Soda Romania

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Ciech utworzył w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 roku odpisu aktualizacyjnego w wysokości 36,7 mln zł, związanego z ryzykiem zaprzestania dostaw pary technologicznej do zakładu Ciech Soda

Szymon Adamczyk zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Alumetalu

Kętach, który został zaakceptowany przez radę nadzorczą w dniu 16 lipca 2018 roku, - przygotowaniu 'Strategii rozwoju grupy kapitałowej Alumetal SA na lata 2018-2022', która została zaakceptowana przez radę nadzorczą w dniu 16 lipca 2018 r." - czytamy w komunikacie

Unified Factory prognozuje 6,2 mln zł straty netto w 2019 r. po aktualizacji

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Unified Factory w restrukturyzacji po dokonaniu bieżącej analizy sytuacji spółki, w tym w szczególności wstępnych wyników sprzedaży w I poł. 2019 roku, dokonał aktualizacji prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2019 rok, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 1,06 mld zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1,57 mld zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,16 mld zł wobec 2,67 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane

PGNiG: Przekroczono półmetek prac na uruchomieniem wydobycia ze złoża Duva

norweskich złóż, w których mamy udziały. Minął dopiero rok od zaakceptowania planów zagospodarowania dla złoża Duva przez norweskie władze, a w przygotowaniach do wydobycia przekroczyliśmy już półmetek. Prace postępują, a projekt jest realizowany nawet z lekkim wyprzedzeniem wobec harmonogramu"

ZE PAK: KE zamknęła postępowanie dot. budowy odkrywki 'Tomisławice'

. Pozytywną dla spółki informację o zakończeniu postępowania przekazał spółce dyrektor departamentu zarządzania środowiskiem Ministerstwa Środowiska, zawiadamiając, że Komisja Europejska zaakceptowała wyjaśnienia strony polskiej w tej sprawie, dodano. Grupa ZE PAK, w której Zespół

Oferta Budimeksu Budownictwo za 1,4 mld zł netto najkorzystniejsza dla PKP PLK

Budimex. Wartość oferty przekracza budżet zamawiającego. "Wartość oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Wartość oferty: 1 399 752 354,70 zł netto (zaakceptowana kwota kontraktowa) w tym: kwota warunkowa 111 195 161,05 zł

Libet: Oferta przejęcia aktywów spółki przez inwestora została wycofana

zgromadzenia akcjonariuszy - nie zaakceptowała bezwarunkowo złożonej oferty" - czytamy w komunikacie. "Dzisiaj wpłynęła także do spółki informacja od inwestora, z którym prowadziliśmy wstępne rozmowy dotyczące potencjalnego nabycia przedsiębiorstwa, o wycofaniu przez niego

PKN Orlen: Propozycje środków zaradczych dot. fuzji z Lotosem we IX (aktual.)

spowodują braku opłacalności tego procesu" - powiedział Obajtek podczas spotkania z dziennikarzami w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. "Zgoda Komisji będzie zgodą warunkową. Będziemy w stanie zaakceptować jedynie takie warunki, które będą korzystne biznesowo

PKN Orlen złoży w KE propozycje środków zaradczych dot. fuzji z Lotosem w VIII

Komisji będzie zgodą warunkową. Będziemy w stanie zaakceptować jedynie takie warunki, które będą korzystne biznesowo dla PKN Orlen, jak również dla właściciela, czyli Skarbu Państwa" - dodał Obajtek. 3 lipca br. PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący

Przegląd informacji ze spółek

) odebrało pierwszy dostarczony drogą morską ładunek skroplonego gazu ziemnego w nadbrzeżnej stacji przeładunkowej w Kłajpedzie na Litwie, podała spółka. Fińska firma Gasum dostarczyła tam ok. 1500 ton LNG pochodzącego z Norwegii. Jean-François Fallacher zaakceptował

Trakcja ma umowę na prace przy linii kolejowej E59 za 292,2 mln zł netto

Poznań Główny - Rokietnica" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie", podała spółka. Wartość netto umowy wynosi 292,2 mln zł. "Umowa przewiduje zaliczkę w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej

Przegląd infromacji ze spółek

. Wikana odnotowała 0,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Protektor odnotował 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom

GK Immobile jest gotowa objąć 9 mln akcji nowej emisji ZBM Zremb-Chojnice

w wysokości 6,75 mln zł. "Warunkiem objęcia akcji jest zbadanie, na koszt Zremb, jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiednio Zremb oraz jej grupy kapitałowej za rok obrachunkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. przez zaakceptowaną

Prezes PKN Orlen: W ciągu kilku tygodni rozwiązania zw. z zanieczyszczoną ropą

. Jak dowiedziała się nieoficjalnie ISBnews, już kilka tygodni temu PKN Orlen przedstawił plan bezpiecznego rozładowania tankowca w gdańskim porcie, tak by ropa mogła trafić do Płocka, ale nie został on zaakceptowany przez PERN. "Na dzisiaj ropa płynie jedną nitką

Przegłąd informacji ze spółek

Rada Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zaakceptowała uruchomienie GPW Tech - kolejnej inicjatywy strategicznej grupy kapitałowej GPW, podała giełda. Projekt GPW Tech zakłada rozwój samodzielnej spółki technologicznej specjalizującej się w rozwiązaniach IT dla rynku

KNF zatwierdziła aneks do programu naprawczego Getin Noble Banku 

Warszawa, 30.08.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała dokument Getin Noble Banku pt. "Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank na lata 2017-2021", który jest aktualizacją "Programu postępowania naprawczego na lata 2016-2019

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o przeznaczeniu 4,03 mln zł z zysku netto za2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,23 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Stalprofil S.A. zaakceptowało

Umowa Unibepu na prace drogowe na Ukrainie za 14,8 mln zł wejdzie w życie 29 V

dniem 29 maja 2019 r. tj. po upływie 15 dni od dnia zaakceptowania jej treści przez Ministerstwa Finansów Polski i Ukrainy. Emitent wyjaśnia przy tym, iż w oparciu o zaktualizowany harmonogram wykonania inwestycji, zakończenie realizacji prac objętych umową zostało zaplanowane na II kwartał 2021 r."

Konsorcjum Trakcji ma umowę z PKP PLK na roboty na E59 za 398,34 mln zł netto

% jej łącznej wartości tj. 199 168 568,89 zł netto. Umowa przewiduje zaliczkę w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, która zostanie wypłacona w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku o wypłatę zaliczki. Prace będące przedmiotem umowy mają być zrealizowane do 30.11.2020 r." - czytamy w

P.A. Nova sfinalizowała umowę sprzedaży parków handlowych w Krośnie i Sosnowcu

100% udziałów w spółce P.A. Nova Invest Sosnowiec, będącej właścicielem parków handlowych w Sosnowcu, za 650 842 euro. Warunkiem wejścia w życie ww. umów było zaakceptowanie transakcji przez bank kredytujący P.A. Nova Invest Krosno oraz P.A. Nova Invest Sosnowiec do 11 października 2019 r

Pekabex rozmawia o przejęciu niemieckiej spółki, zaoferował 14,8 mln euro

zainteresowanie nabyciem wskazanych wyżej udziałów za kwotę 14,8 mln euro, przy czym dotychczasowi właściciele będą dodatkowo uprawnieni do wypłaty 500 tys. euro z zysku potencjalnego celu przejęcia za rok 2019. Wstępna, niewiążąca oferta została zaakceptowana, a spółka została dopuszczony do przeprowadzenia

PGE wybrała ofertę GE i Polimeksu na ok. 3,7 mld zł na bloki gaz. w Dolnej Odrze

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna PGE GiEK - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zaakceptowała wybór oferty konsorcjum General Electric Global Services GmbH (lider), Polimex Mostostal i General Electric International Inc

Inter Cars rekomenduje 0,71 zł na akcję dywidendy za 2015 r.

Warszawa, 19.05.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Inter Cars przyjęła do wiadomości i zaakceptowała wniosek zarządu co do podziału zysku wypracowanego w roku 2015 i zarekomendowała walnemu zgromadzeniu wypłatę 10,06 mln zł, tj. 0,71 zł na jedną akcję, podała spółka

Nestle wybrał Elektrotim na prace w Nowej Wsi Wrocławskiej za 11,35 mln zł netto

instalacji kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych wody deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci POPOŻ dla zakładu produkcyjnego Nestle Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej. Zaakceptowana oferta cenowa za wykonanie robót wynosi 11 350 000,00 zł netto, podano również. Elektrotim

Portfel Polimeksu Mostostal to 2,19 mld zł bez oferty na bloki w El. Dolna Odra

następująco: 2019 rok 0,42 mld zł, 2020 rok 0,9 mld zł, 2021 rok 0,62 mld zł, lata następne 0,25 mld zł" - czytamy w raporcie kwartalnym. Portfel Grupy zawiera zaakceptowaną przez PERN ofertę spółki Naftoremont-Naftobudowa oraz Agat na budowę zbiorników w Małaszewiczach oraz

P.A. Nova ma umowę sprzedaży parku handlowego w Kamiennej Górze

pozytywne zakończenie procesu due diligence" - czytamy w komunikacie. Warunkiem wejścia w życie umowy jest zaakceptowanie transakcji przez bank kredytujący P.A. Nova Invest Kamienna Góra Sp. z o.o., do dnia 31.12.2019 r. "Strony ustaliły, że

Kruk przydzielił 1 mln akcji serii G o łącznej wartości 215 mln zł

akcji serii G o łącznej wartości 215 mln zł. Wymagane wkłady pieniężne na pokrycie akcji zostały wniesione w całości. Decyzja o emisji nowych akcji została w 100% zaakceptowana przez akcjonariuszy 29 listopada ub.r. Środki z emisji będą przeznaczone na rozwój grupy

Ursus uzgodnił plan działań ws. inwestycji Enerkon Solar Intl w Ursus Bus

Ursus Bus, podał Ursus. "Strony uzgodniły i zaakceptowały, że kwota transakcji dla Ursus Bus S.A. wyniesie 30 mln USD, przyjęto mechanizm finansowania i związany z nim podział kosztów, ustalono, że finansowanie zostanie oparte na umowie pożyczki zabezpieczonej na 49

Pekabex ma wstępne porozumienie i wyłączność ws. przejęcia za 12,25 mln euro

due diligence i dojście stron do ostatecznego porozumienia, skutkującego zawarciem finalnej umowy sprzedaży" - czytamy w komunikacie. Do podstawowych założeń zaakceptowanej oferty zaliczyć można: 1. niepodejmowanie do czasu finalnego

Gino Rossi: Termin uzgodnienia warunków sprzedaży Simple przesunięty do 14 VIII

współpracy z Monnari" - czytamy w komunikacie. W ub. tygodniu Gino Rossi podało, że jest gotowe zaakceptować zaproponowaną przez Monnari Trade cenę 12 mln zł za 100% akcji Simple Creative Products pod warunkiem zawarcia transakcji do 10 sierpnia. Monnari Trade podało później

Monnari Trade: Warunki oferty nabycia Simple wymagają uzgodnień przed transakcją

. 3 sierpnia br. Gino Rossi podało, że jest gotowe zaakceptować zaproponowaną przez Monnari Trade cenę 12 mln zł za 100% akcji Simple Creative Products pod warunkiem zawarcia transakcji do 10 sierpnia i uzyskaniu zgody swojej rady nadzorczej. Spółka oczekuje na pisemną odpowiedź Monnari do 7 sierpnia

Gino Rossi akceptuje cenę 12 mln zł za 100% Simple, chce transakcji do 10 VIII

Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Gino Rossi jest gotowe zaakceptować zaproponowaną przez Monnari Trade cenę 12 mln zł za 100% akcji Simple Creative Products pod warunkiem zawarcia transakcji do 10 sierpnia, podała spółka. "Emitent w swojej

PKN Orlen połączył spółki Orlen Upstream i Orlen Upstream International

uchwałę o zaakceptowaniu transgranicznego połączenia spółek Orlen Upstream Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z siedzibą w Warszawie z Orlen Upstream International B.V. (spółka przejmowana) z siedzibą w Amsterdamie, przeprowadzonego zgodnie z zatwierdzonym 28 kwietnia 2016 r. planem połączenia"

PZU będzie kontynuować negocjacje z Grupą Skanska ws. najmu biur na centralę

okresie 10 lat jej trwania, wynosi ok. 805 mln zł brutto, podano wtedy. PZU wyjaśniało, że zaakceptowany został scenariusz postępowania przy wyborze siedziby Centrali PZU, polegający na zawarciu umowy najmu powierzchni biurowej, magazynowej oraz miejsc parkingowych z Bitra

Ursus przedstawi plan dezinwestycji w II połowie czerwca

. "Finiszujemy z planem dezinwestycji, na pewno zaprezentujemy go w drugiej połowie czerwca, po zaakceptowaniu przez radę nadzorczą" - powiedział Zadroga w rozmowie z ISBnews. "Jestem spokojny co do tego, że pozyskamy w wyniku tych dezinwestycji co najmniej 50 mln

Oferta OT Logistics na zakup 11,75% akcji Luka Rijeka została zaakceptowana

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Oferta OT Logistics na zakup 11,75% akcji Luka Rijeka, warta 79,2 mln HRK (tj. 50 HRK za jedną akcję i łącznie ok. 45,5 mln zł), została zaakceptowana, podała spółka. Po nabyciu tych walorów OT Logistics zwiększy posiadany udział do 32,56

Tauron przeznaczy 5-6 mld zł na inwestycje w OZE do 2025 roku

Polska Energia zaakceptowała wczoraj aktualizację kierunków strategicznych spółki, będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy Tauron z 10% w 2018 r

Przegląd prasy

emisyjnej wysokości 1,5 zł każda w ramach oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. --Wikana odnotowała 0,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 3,41 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Lublinie, została przyjęta i zaakceptowana, podała spółka. Jej wartość to ryczałtowo 65,61 mln zł netto.33 Eurocent chce wyemitować do 30 tys. obligacji na okaziciela serii F, podała spółka. Wartość emisji może wynieść do 3 mln zł. Total powołał Beno

P.A. Nova ma warunkowe umowy sprzedaży parków handlowych w Krośnie i Sosnowcu

, będącej właścicielem parków handlowych w Sosnowcu, za 650 842 euro, podała spółka. Warunkiem wejścia w życie ww. umów jest zaakceptowanie transakcji przez bank kredytujący P.A. Nova Invest Krosno oraz P.A. Nova Invest Sosnowiec do 11 października 2019 r. Strony potwierdziły

Cztery banki zgadzają się na porozumienie z Kopeksem, nie zgadza się Pekao

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - PKO BP i trzy inne banki zgodziły się na warunki porozumienia z Kopeksem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, natomiast Bank Pekao jako jedyny nie zaakceptował warunków porozumienia, wynika informacji ISBnews. "

PKN Orlen: W ofercie na akcje Unipetrol złożono odpowiedzi na 31,05% kapitału

zaakceptowanych, zaznaczono także. Obecnie PKN Orlen posiada 114 226 499 akcji Unipetrol, stanowiących 62,99% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 62,99% głosów na walnym zgromadzeniu. "Emitent będzie kontynuował proces zakończenia oferty i nabycia

Przegląd informacji ze spółek

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna PGE GiEK - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zaakceptowała wybór oferty konsorcjum General Electric Global Services GmbH (lider), Polimex Mostostal i General Electric International Inc. w postępowaniu na budowę dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK

PGNiG sfinalizowało zakup dodatkowych 10% w złożu Duva

administracja zaakceptowała plan jego zagospodarowania. Uruchomienie eksploatacji przewidziane jest na przełom 2020 i 2021 roku. W złożu zostaną wykonane trzy odwierty eksploatacyjne - dwa będą produkowały ropę naftową, a jeden - gaz ziemny. Plan zagospodarowania dopuszcza również wykonanie dodatkowego odwiertu

Przegląd informacji ze spółek

., tj. o wypłacie 2,2 zł na akcję, podała spółka. Ursus odnotował 1,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pekabex Bet

Budimex ma umowę na III etap Trasy Niepodległości w Białymstoku za 145,2 mln zł

przez wykonawcę i zaakceptowanym przez zamawiającego. Termin przekazania placu budowy: 30 dni po podpisaniu umowy. Termin zakończenia robót: 21 miesięcy od dnia przekazania placu budowy" ? czytamy w komunikacie. Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce

KGHM ma zawrzeć dziś umowę kredytu konsorcjalnego na 1,5 mld USD

ogólnych celów korporacyjnych. "Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat i będzie posiadała dwie jednoroczne opcje przedłużenia na wniosek KGHM Polska Miedź (do zaakceptowania przez każdego uczestnika konsorcjum). Kredyt zastąpi aktualnie obowiązujący rewolwingowy kredyt

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Grupy Kęty będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 22,5 zł na akcję z zysku za 2018 r. i z części kapitału zapasowego, podała spółka. Tauron odnotował 204,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała dokument Getin Noble Banku pt. "Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank na lata 2017-2021", który jest aktualizacją "Programu postępowania naprawczego na lata 2016-2019", podał bank

Solar Company rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 rok

., który został zaakceptowany, a także za miesiące marzec - kwiecień 2020, który czeka na rozpatrzenie. W kolejnych miesiącach spółka planuje również składać takie wnioski" - czytamy dalej. Po zawarciu z przedstawicielami pracowników porozumienia o trybie i warunkach

Przegląd informacji ze spółek

uznał cenę w wezwaniu skorygowaną w górę do 236,07 zł za odpowiadającą wartości godziwej, a zarząd rekomenduje akcjonariuszom zaakceptowanie wezwania, poinformowała spółka. Gino Rossi odnotowało 5,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 3,68 mln zł zysku rok

Przegląd informacji ze spółek

Action w restrukturyzacji odnotował 4,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Celon-Pharma odnotowała 8,16 mln zł

Wasko wykona system zarządzania ruchem dla odc. A południowej obwodnicy Warszawy

gwarancję dotyczącą elementów zewnętrznych, podano także. "Wartość umowy wynosi 24,6 mln zł netto (30,2 mln brutto), a termin jej wykonania ustalono na dzień 11.08.2020 r." - czytamy dalej. Umowa została zaakceptowana przez Generalną Dyrekcję

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. według MSSF15 (8 mln zł zysku według MSSF18 wobec 39 mln zł zysku rok wcześniej według MSSF 18), podała spółka w raporcie. Polwax miał 49,3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, 2,9 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Zysk brutto Astarty Holding wyniósł 135 mln euro w 2015 r., a skonsolidowane przychody 313 mln euro, według wstępnych danych, podała spółka. Silvano Fashion Group odnotowała 2,51 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom

Sygnity chce w ciągu 2 miesięcy zaprezentować plan strategiczny na 5 lat

procesu rewitalizacji biznesu i wdrożenia nowego, rozwojowego 5- letniego planu strategicznego. Prace nad nim są już ukończone, a jego założenia zostały już zaakceptowane przez radę nadzorczą. Naszą intencją jest, aby strategia została zaprezentowana rynkowi w ciągu najbliższych dwóch miesięcy"

UOKiK zgodził się na przejęcie przez Grupę TDJ kontroli nad Kopeksem

obejmują: restrukturyzację zadłużenia Grupy Kopex oraz zaakceptowanie wyników badania due dilligence Grupy Kopex, podano również. Wczoraj Grupa Kopex podała, że jest w trakcie finalizacji prac nad programem restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej i finansowej przy współpracy

Feerum: Ograniczenie ukraińskich projektów nie destabilizuje sytuacji spółki

współpracy z Epicentr K - postanowiła zaakceptować propozycję zamawiającego przewidującą redukcję złożonych zamówień o ok. 16,2 mln euro. Propozycja ta została zrealizowana w ten sposób, że zamawiający ograniczył ilość sprzętu nabywanego na podstawie większego z kontraktów - przez co obniżeniu uległa kwota

mBank rekomenduje wypłatę 5,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.

., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 r., podano także. "Rada nadzorcza banku zaakceptowała oraz zarekomendowała walnemu zgromadzeniu banku dokonanie podziału zysku netto za rok 2017 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych zgodnie z wnioskiem

Przegląd informacji ze spółek

Gino Rossi jest gotowe zaakceptować zaproponowaną przez Monnari Trade cenę 12 mln zł za 100% akcji Simple Creative Products pod warunkiem zawarcia transakcji do 10 sierpnia, podała spółka. Merlin Group podpisał z Marcinem Chudy oraz ze spółką Profit M

Kruk: Inwestorzy objęli wszystkie akcje serii G o łącznej wartości 215 mln zł

. Decyzja o emisji nowych akcji została w 100% zaakceptowana przez akcjonariuszy 29 listopada. Kapitał Kruka dzieli się na 17 744 216 akcji. Po emisji kapitał zakładowy spółki wzrośnie o maksymalnie 1 000 000 zł do kwoty nie wyższej niż 18 744 216 zł

Alior Bank ma porozumienie dot. przejęcia Ruchu i zbycia go na rzecz PKN Orlen

działania przedsiębiorstwa" - skomentował prezes Alior Banku Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie. "Jeżeli oferta zaproponowana przez Orlen zostanie zaakceptowana przez wierzycieli, Ruch będzie w stanie odzyskać płynność finansową, co z kolei na dalszych etapach

Budimex ma umowę na II etap Trasy Niepodległości w Białymstoku za 140,8 mln zł

zaakceptowanym przez zamawiającego. Termin przekazania placu budowy to 30 dni po podpisaniu umowy, termin zakończenia robót - 21 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej

PKN Orlen ma porozumienie ws. układu zbiorowego pracy w Solino

, kształtowania warunków pracy, świadczeń pracowniczych oraz szkoleń, podał Orlen. "Warunki porozumienia zostały zaakceptowane przez trzy z czterech działających w spółce organizacji związkowych, w tym Związek Zawodowy Górników w Polsce, KNSZZ 'Solidarność'80' oraz Związek Zawodowy

Oferty Budimeksu na łącznie 286 mln zł wybrane na 2 etapy trasy w Białymstoku

infrastruktury technicznej. Wartość oferty: 145 179 999,13 zł netto. "Termin rozpoczęcia robót: 10 dni od zgłoszenia gotowości przejęcia danego etapu, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez zamawiającego. Termin zakończenia robót: 21 miesięcy

Akcjonariusze MOL zdecydowali o przeznaczeniu 50 mld HUF na dywidendę za 2014 r

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze MOL zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 50 mld HUF na wypłatę dywidendy za 2014 r., podała spółka. "Walne zgromadzenie zaakceptowało wypłatę 50 mld HUF jako dywidendy w 2015 r., za rok

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 11,4 mln zł we wrześniu br., podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że we wrześniu 2017 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 10,2 mln zł. Lotos Lab i Lotos Kolej - spółki zależne Grupy Lotos - realizują projekt

Gino Rossi: Nadal realizowany jest scenariusz sprzedaży Simple CP

prowadzone przez bank były profesjonalne i w zakresie, w których propozycje Monnari były racjonalne i rynkowe następowała ich akceptacja przez bank, w pozostałym zakresie nie mogły zostać przez bank zaakceptowane". Monnari Trade poinformowało w dzisiejszym porannym komunikacie

PGNiG Upstream Norway pozyska udziały w złożu Alve Nord

Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. PGNiG Upstream Norway szacuje, że realizacja transakcji pozwoli zwiększyć przyszłe wydobycie gazu przez spółkę o 100 mln m3 rocznie. Umowa musi zostać jeszcze zaakceptowana przez norweską administrację naftową i organy korporacyjne obu

PKN Orlen planuje utrzymać obecną politykę dywidendową

. "Bardzo cieszymy się, że akcjonariusze zaakceptowali propozycję zarządu. Jeśli sytuacja się utrzyma, to będziemy chcieli zachować naszą politykę dywidendową" - powiedział Jędrzejczyk dziennikarzom. Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali dziś o przeznaczeniu 855,42 mln

Przegląd prasy

marcu 2018 r. razem z coroczną waloryzacją, ale potrzebna jest zgoda premier Beaty Szydło oraz wicepremiera i ministra finansów Mateusza Morawieckiego ISBnews --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała dokument Getin Noble Banku pt. "Plan

Mirbud ma list intencyjny ws. budowy magazynu za 16,6 mln zł dla PDC

z nim prac infrastrukturalnych - zaakceptowana kwota kontraktowa wynosi 3 845 464,59 euro brutto, co w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia podpisania listu intencyjnego wynosi 16 618 175,23 zł - istnieje możliwość podwyższenia kwoty

Monnari jest gotowe sfinalizować zakup Simple CP jak najszybciej

spółka [Gino Rossi] akceptuje, w tym kwota zakupu, ale problem jest po stronie banku, z którym miało być podpisane porozumienie" - powiedział prezes Mirosław Misztal podczas konferencji prasowej. Wiceprezes Miłosz Kolbuszewski powiedział, że bank musi zaakceptować

Umowa Vistalu Gdynia z Budimeksem o wartości 71,6 mln zł weszła w życie

Warszawa, 21.01.2016 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaakceptowała Vistal Gdynia jako podwykonawcę Budimeksu, co oznacza, że umowa między spółkami na realizację w ramach budowy odcinka drogi S7 o wartości 71,6 mln zł weszła w życie, podał

Przegląd informacji ze spółek

. Strategia Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) została już wstępnie zaakceptowana przez radę nadzorczą, jednak konieczne jest jeszcze uzyskanie akceptacji wszystkich obligatariuszy, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. Tauron Polska Energia ma nadzieję na uzgodnienie szczegółów

Przegląd prasy

minimalne wynagrodzenie --Transfery dla Ryanaira w Modlinie są nie do zaakceptowania - twierdzi prezes PLL LOT --Liczony w punktach wskaźnik optymizmu konsumenckiego Polaków jest najwyższy od 2006 r. To 104 pkt. Średnia dla Europy to tylko 87 pkt

Strata netto Getin Noble Banku zwiększyła się r/r do 574,94 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 574,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 58,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. W 2017 roku grupa

Ciech Soda Romania zmuszona do postoju, trwa analiza dot. przyszłości zakładu

stanie zaakceptować jakiejkolwiek podwyżki w stosunku do dotychczas obowiązującego poziomu ceny, ponieważ powodowałaby ona trwałą nierentowność działalności biznesowej" - czytamy w komunikacie. Mimo tymczasowego wstrzymania produkcji, Ciech jest nadal otwarty na rozmowy z

Portfel zamówień Mirbudu wynosi obecnie 1,9 mld zł

podała, że konsorcjum Mirbudu i jego spółki zależnej - Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia zawarło umowę z GDDKiA na wykonanie odcinka S5 z zaakceptowaną kwotą kontraktową 421,82 mln zł brutto. Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub

Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowany zysk netto Alior Banku w II kw. 2015 r. mógł wynieść od 80 do 92 mln zł przy konsensusie na poziomie 87 mln zł wobec 83 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews. Private Equity Managers odnotowała 16,95

Przegląd informacji ze spółek

przez grupę nowego standardu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 Leasing (MSSF 16) od 1 stycznia br. będzie miała początkowo wpływ wysokości ok. 16,8 mln zł na wskaźnik EBITDA, ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym, podała spółka. Budimex zawarł z Zarządem

Kruk przeznaczy 215 mln zł z emisji nowych akcji m.in. na akwizycje

akcji została w 100% zaakceptowana przez akcjonariuszy 29 listopada. Kapitał Kruka dzieli się na 17 744 216 akcji. Po emisji kapitał zakładowy spółki wzrośnie o maksymalnie 1 000 000 zł do kwoty nie wyższej niż 18 744 216 zł. Kruk S.A. jest

Kopex: Pozytywnie zakończono testy kompleksu ścianowego na rynek rosyjski

Warszawa, 19.08.2015 (ISBnews) ? Przedstawiciele kopalni Bierezowska w Zagłębiu Kuźnieckim zaakceptowali pracę wszystkich elementów kompleksu ścianowego zbudowanego przez Kopex, podała spółka. "W zakładach Kopex Machinery w Zabrzu w dniach 18-19

PKN Orlen: Rozmowy z KE w sprawie przejęcia Lotosu w finalnej fazie

przypadku przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen z Grupą Lotos, szczególnie w przypadku zaakceptowania przez Komisję Europejską środków zaradczych" - podsumowano w materiale. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi

Przegląd prasy

--Ministerstwo Finasów szykuje ułatwienia dla samorządów w konstruowaniu budżetów i spłacie ich długów --Premier Morawiecki naciska na dymisję Krzysztofa Tchórzewskiego, ale Nowogrodzka nie zaakceptowała na razie żadnej z przedstawionych kandydatur na zastępcę

GDDKiA wybrała konsorcjum z Budimeksem do kontynuacji prac na A1 za 353 mln zł

tego odcinka A1 i jego strategiczną rolę w układzie komunikacyjnym całej południowej Polski, minister infrastruktury zaakceptował wzrost wartości zadania, kierując się przede wszystkim względami społecznym i gospodarczymi. Analizy ekonomiczne wykazały, że roczne straty społeczne, wynikające z

PGNiG będzie dostarczać gaz dla PKN Orlen przez 5 lat za szac. 7 mld zł

Płocku, która miała obowiązywać do końca doby gazowej 30 września 2017 roku, podano również. Kontrakt zostanie zawarty pod warunkiem, że rada nadzorcza PGNiG zaakceptuje jego warunki oraz rozwiązana zostanie, za porozumieniem stron, umowa pomiędzy Anwil i PGNiG na sprzedaż gazu ziemnego, obowiązująca od

Selena FM rekomenduje 0,28 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

. "Zarząd spółki proponuje aby dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na dzień 15 lipca 2015 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2015 roku" - czytamy w komunikacie. Rada nadzorcza zaakceptowała wniosek zarządu spółki, podano także

Whitestone Capital zadeklarowało objęcie nowych akcji Hawe wartych do 30 mln zł

niezbędnych zgód korporacyjnych, dojścia do skutku uzgodnionej transakcji wykupu menedżerskiego oraz zaakceptowania przez inwestorów przeznaczenia środków, wyceny i zasad ładu korporacyjnego, które zostaną im zaoferowane, podano także. W połowie kwietnia zarząd Hawe zawarł z

Przegląd informacji ze spółek

. Oczekuje dalszego wzrostu. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners, działając w imieniu Capital Partners Investment I FIZ oraz CP FIZ posiadających łącznie 4 541 731 akcji Gekoplast, stanowiących 75,08% w kapitale zakładowym i głosach, zaakceptowało przedłużenie

Przegląd informacji ze spółek

Autostrad (GDDKiA) zaakceptowała Vistal Gdynia jako podwykonawcę Budimeksu, co oznacza, że umowa między spółkami na realizację w ramach budowy odcinka drogi S7 o wartości 71,6 mln zł weszła w życie, podał Vistal. Uniwheels sprzedał ponad 7,8 miliona felg w 2015 roku, co stanowi

Akcjonariusze PGE zdecydowali o 0,25 zł dywidendy na akcję

. Akcjonariusze zaakceptowali projekt uchwały zaproponowany przez Skarb Państwa. Wcześniejszy projekt uchwały, na podstawie rekomendacji zarządu, przewidywał przeznaczenie 1,72 mld zł z zysku neto na dywidendę, tj. 0,92 zł na akcję, a 47,82 mln zł na kapitał zapasowy. W czerwcu ub.r

Przegląd informacji ze spółek

udziały 9,07 mln zł. Wiceprezes Wojciech Glapa zapowiedział, że spółka ma w planach przejęcie kolejnego podmiotu z tej branży, które chciałaby sfinalizować do końca III kwartału br. Pelion odnotował 4,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki