za puławy notowania

ZA Puławy zarekomendowały 5,45 zł na akcję dywidendy za 2019 rok

ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły sięgnęły 3,58 mld zł w 2019 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina

ZA Puławy rozpoczęły rozruch wytwórni nawozów granul. na bazie saletry amonowej

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) rozpoczęły rozruch mechaniczno-technologiczny wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej. Zdolności produkcyjne dwóch nowych linii wynoszą łącznie 2,6 tys. ton nawozów na dobę (do 820

ZA Puławy wybrały ofertę konsorcjum Polimeksu w przetargu na budowę bloku energ.

ZA Puławy zatwierdziła budżet projektu inwestycyjnego pn. "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe" o łącznej wartości do 1,2 mld zł netto. Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydują 23 czerwca o 5,45 zł dywidendy na akcję

zł na jedną akcję, a 179,67 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Walne określi dzień dywidendy na 2 lipca 2020 r., a dzień wypłaty na 16 lipca. Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od

ZA Puławy zwiększyły produkcję technicznego dwutlenku węgla nakładem 35,3 mln zł

procesów, gdzie niska temperatura oraz gaz wypierający tlen z powierza, mogą mieć zastosowanie, poinformowano. Grupa Azoty Puławy produkuje dwutlenek węgla nieprzerwanie od 1970 r. Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na

ZA Puławy mają umowę na dostawy mocznika za ok. 300 mln zł netto

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) ma umowę sprzedaży Pulrea mocznika z czterema spółkami o szacunkowej wartości ok. 300 mln zł netto podała spółka. "Spółka w dniu 23 sierpnia 2019 roku zawarła ze

ZA Puławy przedłużyły umowę na zakup węgla z Bogdanki do 2025 roku

planowana wartość w latach 2020-2025 wyniesie 844 mln zł netto, podano również. LW Bogdanka jest głównym dostawcą węgla dla zakładowej elektrociepłowni działającej w ramach ZA Puławy, zapewniając surowiec o parametrach wymaganych przez spółkę, podkreślono

ZA Puławy miały 302,65 mln zł zysku netto, 617,73 mln zł EBITDA w 2019 r.

gazu ziemnego oraz mniejszej sprzedaży zbóż" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 283,85 mln zł wobec 84,16 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane

ZA Puławy: Odpis zmniejszy jednostkowy wynik netto za I poł. 2019 r. o 43 mln zł

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego zmniejszającego wartość aktywów przypisanych do ośrodka wypracowującego środki pieniężne CGU - "Pozostała działalność", podała

Mariusz Bober został pełniącym obowiązki prezesa ZA Puławy

. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

LW Bogdanka dostarczy węgiel do ZA Puławy za 666 mln zł netto w l. 2019-2023

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podpisała z Lubelskim Węglem Bogdanka aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego, wydłużający jej obowiązywanie do 31 grudnia 2023 r., podały spółki. Planowana wartość umowy w latach

Elektrownia Puławy unieważniła przetarg na budowę bloku gazowo-parowego

konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r

ZA Puławy miały 37,03 mln zł zysku netto, 107,1 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 37,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 35,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie

ZA Puławy przekazały akcjonariuszom uzasadnienie budowy bloku na węgiel

od NTP" - podsumowano. Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły sięgnęły 3,58 mld zł w 2018 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów

Zmiana polityki rachunk. ZA Puławy obniży wynik netto o 57,3 mln zł w I poł. br.

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zmieniła politykę rachunkowości w zakresie zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2, podała spółka. Wpłynęło to na obniżenie jednostkowego wyniku netto spółki

Konsorcjum Erbudu wykona prace w elektrociepłowni ZA Puławy za 83,5 mln zł netto

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Erbud Industry (lider), Erbud i Fabryka Kotłów Sefako zawarło umowę z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy (ZA Puławy) na budowę w formule "pod klucz" instalacji odazotowania SCR wraz z kompleksową modernizacją

ZA Puławy miały wstępnie 88 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 653 mln zł przychodów i EBITDA w wysokości 153 mln zł w II kw. 2020 r., podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane

ZA Puławy mają umowę na budowę bloku węglowego 90-100 MWe za 1,16 mld zł netto

nazwą "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe", podały ZA Puławy i Polimex-Mostostal w osobnych komunikatach. Wartość kontraktu to 1,16 mld zł netto. "Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja budowy nowego bloku energetycznego w oparciu o

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydowali o 10,5 zł dywidendy na akcję

plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

ZA Puławy miały 111,71 mln zł zysku netto, 147,19 mln zł zysku EBIT w I kw.

; - czytamy dalej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 110 mln zł wobec 165,56 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły

ZA Puławy mają umowę z BGK na finansowanie budowy elektrowni

odpowiedzialny za zorganizowanie finansowania w formule project finance (finansowanie dla spółki celowej). Kredytobiorcą będzie Elektrownia Puławy, która jest kontrolowana w 100% przez Grupę Azoty Puławy. "Bardzo cieszy nas zaufanie, którym obdarza nas Grupa Azoty, powierzając

RN ZA Puławy zatwierdziła budowę instalacji azotowej i bloku gazowo-parowego

Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

ZA Puławy: Odpis w ZA Chorzów wpłynie na zysk netto grupy w kwocie 14,9 mln zł

alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

ZA Puławy mają umowy na dostawy gazu z PGNiG GmbH i Vitol łącznie na 164 mln zł

sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została

LW Bogdanka dostarczy węgiel do ZA Puławy za 577 mln zł netto w l. 2018-2022

Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podpisały aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego, wydłużający okres jej obowiązywania do końca 2022 r. i zwiększający wolumen dostaw, podała Bogdanka

ZA Puławy i PGE GiEK rezygnują ze wspólnej realizacji Elektrowni Puławy

chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydowali o wypłacie 7,03 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 134,38 mln zł na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, co da wypłatę w wysokości 7,03 zł na

LW Bogdanka dostarczy węgiel do ZA Puławy za 333 mln zł w latach 2018-2021

Puławy w odrębnym komunikacie. LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r

ZA Puławy rekomendują wypłatę 134,38 mln zł dywidendy

tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18

Zysk netto ZA Puławy wzrósł r/r do 114,14 mln zł w IV kw. 2015 r.

Warszawa, 11.03.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 114,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2015 r. wobec 50,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 129,06 mln

ZA Puławy rekomenduje wypłatę 10,5 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Warszawa, 24.03.2016 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 200,7 mln zł z zysku netto za 2015 r. i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na dywidendę, co oznacza wypłatę 10,5 zł na akcję, podała spółka

Bogdanka: Umowa dostaw węgla do ZA Puławy przedłużona do 2021 r.

Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy, przedłużający jej obowiązywanie do końca 2021 r., podała Bogdanka. Wartość umowy w latach 2017-2021 wyniesie 343

ZA Puławy zbudują instalację granulacji mechanicznej kosztem 385 mln zł

instalacji ma uelastycznić produkcję saletry amonowej oraz umożliwić produkcję saletrzaku (CAN) oraz saletry amonowej granulowanej, podano również. Zadanie inwestycyjne jest częścią planu, który przewiduje wydatki rzędu 2,2 mld zł. W tym tygodniu rada nadzorcza ZA Puławy wyraziła

Zysk netto ZA Puławy wzrósł r/r do 175,01 mln zł w I kw. 2015 r.

dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r. (ISBnews)

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydują 10 V o wypłacie 10,5 zł dywidendy na akcję

Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

ZA Puławy mają umowę zakupu gazu od PGNiG wartości 894 mln zł

. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r. (ISBnews)

Spółka zal. Inno-Gene wprowadziła do oferty testy genetyczne na COVID-19

testowe zostały przeprowadzone na personelu medycznym szpitali w Lublinie, Puławach i Tychach, wskazano również. Spółka nie wyklucza komercjalizacji testu na rynkach zagranicznych lub udzielenia licencji na sprzedaż testu przez podmioty zagraniczne. 5

Zysk netto ZA 'Puławy' spadł r/r do 161,29 mln zł w I kw. 2016 r.

Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

Akcjonariusze ZA Puławy powołali 4 członków rady nadzorczej

alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup sprzętu do 8 szpitali

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup sprzętu medycznego do 8 szpitali tj. w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Puławach, Wrocławiu i Warszawie, podał bank. "Lekarze i personel medyczny potrzebują

DM BDM obniżył wycenę ZA Puławy do 207 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM obniżyli cenę docelową akcji Zakładów Azotowych Puławy do 207 zł z 226 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 14 lutego. Rekomendacja została

Grupa Azoty wstrzymuje produkcję przez drogi gaz. Na podobny krok decyduje się Anwil

podjęła decyzję o czasowym zatrzymaniu z dniem 23 sierpnia 2022 r. instalacji do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu i poliamidu 6" - poinformowała Grupa Azoty. Wskazała, że od czasu napaści Rosji na Ukrainę giełdowe ceny gazu notują nadzwyczajne, rekordowo wysokie poziomy.  Od kilku

Zysk netto ZA Puławy wzrósł r/r do 64,55 mln zł w III kw. 2015 r.

plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

Zysk netto ZA Puławy wzrósł r/r do 95,01 mln zł w II kw. 2015 r.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

Zysk netto ZA Puławy wzrósł r/r do 50,89 mln zł w IV kw. 2014 r.

wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r. (ISBnews)

Drogi gaz zagraża nie tylko nawozom. W kolejce problemy z żywnością i papierem toaletowym

ponad 3,3 tys. dol. za 1 tys. m3. W piątek rano ceny gazu na TTF spadały. Ale w południe wróciły do rekordowych notowań z poprzedniego dnia.  Amoniak z importu W czwartek norweski gigant nawozowy Yara ogłosił, że z powodu wysokich cen gazu kolejny raz zredukuje produkcję amoniaku w swoich fabrykach

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydują 19 maja o wypłacie 7,03 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydują na walnym zgromadzeniu 19 maja o przeznaczeniu 134,38 mln zł na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, co da wypłatę w wysokości 7,03 zł

Prezes Grupy Azoty: Z trudną sytuacją rynku agro borykają się wszyscy w Europie

Państwa. Wiceprzewodniczący komisji Włodzimierz Karpiński zwrócił uwagę, że pod koniec 2015 roku kurs akcji Grupy Azoty przekraczał 100 zł za akcję, a pod koniec 2018 roku wynosił 23 zł. Prezes Wardacki podkreślił, że jeśli chodzi o specyfikę notowań

Azoty i Anwil mogą znaleźć się w jednej grupie kapitałowej

przedstawiciele chętnie snuli plany dotyczące konsolidacji branży. Dziennik przypomina, że w 2013 r., jeszcze zanim powstała Grupa Azoty, zakłady z Tarnowa, Polic i Puław wypłaciły Skarbowi Państwa dywidendy połącznej wysokości ponad 160 mln zł. Natomiast w minionym roku, już po

ZA Puławy zakontraktowały gaz z PGNiG za szac. 541 mln zł w roku gazowym 2014/15

wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

Każdy może zostać prezesem wielkiej państwowej spółki

Wtorek był ostatnim dniem, kiedy kandydaci mogli składać dokumenty w konkursie na stanowisko prezesa Zakładów Azotowych "Puławy". Państwowa spółka jest drugim co do wielkości producentem nawozów azotowych w Europie i trzecim, jeśli chodzi o produkcję melaminy. W pierwszym półroczu tego

Polenergia: Test odbudowy KSE z udziałem EC Nowa Sarzyna powiódł się

. Oddział Rzeszów, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Elektrowni Kozienice, służb ruchowych ZA Puławy, Elektrociepłowni Nowa Sarzyna oraz firmy eksperckiej Energopomiar Elektryka Sp. z o.o., która przygotowała program próby. Pierwsza tego typu próba odbudowy systemu z udziałem Elektrocieplni Nowa Sarzyna oraz

LW Bogdanka przedłużyła umowę na węgiel dla ZA Puławy, zmniejszyła jej wartość

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka podpisał z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy aneks do umowy na sprzedaż węgla energetycznego, przedłużając termin jej obowiązywania o 2 lata do końca 2019 r. i zmniejszając jej wartość o 5,6% do 859 mln zł netto

ZA Puławy mają umowy na dostawę melaminy i mocznika łącznie za 768 mln zł

plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r. (ISBnews)

PKN Orlen: Powstanie instalacja do badań w realnych warunkach przemysłowych

wydajność około 1300 kg/h. Generalnym wykonawcą inwestycji została spółka Mostostal Puławy. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły

Azoty bez Kantora, Kantor bez Azotów. Jak rosyjski miliarder mógł zaszkodzić Polsce?

Azotowe SA do podniesienia kapitału i przejęcia Azotów Puławy. Podniesiony kapitał został objęty przez skarb państwa. Można wątpić, czy było to zgodne z interesami mniejszościowych akcjonariuszy Azotów, w tym funduszy emerytalnych, którym Acron oferował dobrą cenę za sprzedaż ich akcji. Tymczasem we

Kurs praw do akcji BIK spadł o 2,67% na debiucie na rynku głównym GPW

. spółką notowaną na głównym rynku oraz 18. debiutem na tym rynku w 2016 roku. W ramach poprzedzającej debiut pierwotnej oferty publicznej inwestorzy objęli wszystkie 1,13 mln oferowanych akcji serii I, a wartość oferty wyniosła 20,34 mln zł brutto. Objęte przez inwestorów walory

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 14,7 mln zł, zmniejszającego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów, podały ZA Puławy. Wpływ na wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy za I półrocze 2017 roku wynosi 14,7 mln zł. Wynik jednostkowy za I półrocze 2017 r. emitenta ulegnie

Przegląd informacji ze spółek

wyłącznym wydawcą gry "Death of Rose", podała spółka. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 653 mln zł przychodów i EBITDA w wysokości 153 mln zł w II kw. 2020 r., podała spółka, przedstawiając szacunkowe

Wiaczesław Mosze Kantor, Azoty i afera z Kwaśniewskim. To majątek tego oligarchy może być zamrożony w Polsce jako pierwszy

W ostatni piątek UE ogłosiła piąty pakiet sankcji wobec Rosji za napaść na Ukrainę. Unia wprowadza m.in. embargo na rosyjski węgiel. Ale także nałożyła sankcje na kolejnych rosyjskich urzędników i przedsiębiorców.  Wśród oligarchów wpisanych na czarną listę  przez UE jest także Wiaczesław

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 4,31% m/m do 930,63 pkt w lutym

produkcyjne notowane na GPW wykorzystały wzrost cen akcji małych i średnich spółek. Giełdowy Indeks Produkcji od początku roku zyskał na wartości już ponad 7,7%, a w samym lutym wzrósł o 4,31% do poziomu 930,63 punktów" - czytamy w komunikacie. W lutym aż 21 spółkom udało się

Ciech i Zakłady Azotowe Puławy, czyli jak rząd sprzeda chemię

dzisiejszym kursie) oraz Azotów w Kędzierzynie (spółka nie jest notowana, a jej wycena nie jest znana). PCC ma czas do 22 marca, żeby wynegocjować cenę. Resort skarbu chce jednak, żeby razem z ZAT i ZAK inwestor kupił także kontrolny pakiet akcji CIECh-u (wart ponad 270 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował wiceprezes odpowiedzialny za finanse Paweł Łapiński. Wartość polskiego rynku danych wzrośnie do 21 mln USD na koniec 2018 r. z 11,9 mln USD rok wcześniej, wynika z raportu "Global Data Market Size" opracowanego przez OnAudience.com z notowanej na NewConnect

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 81,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Azoty

Krosno się stłukło, a shoarma ze Sfinksa przypaliła. Ta afera mogła zmieść z powierzchni ziemi słynne polskie firmy

finansowego. Ofiarami toksycznych opcji walutowych były m.in. (uwaga, lista jest długa): Cersanit, Monnari, PKM Duda, Forte, Fota, ZA Puławy, Alchemia, Paged, Odlewnie, MIT Mobile Internet Technology, Erbud, Ciech, Pol-Mot Warfama... i setki innych. KNF ocenił straty firm na co najmniej 9 mld zł. Czy musiało

Bohdan Pecuszok został prezesem KGHM ZANAM

- prezes zarządu, Janusz Cendrowski - wiceprezes zarządu oraz Bartłomiej Izbiński - wiceprezes zarządu" - czytamy w komunikacie. Bohdan Pecuszok odpowiadać będzie w zarządzie za obszar finansów, handlu i polityki personalnej, Janusz Cendrowski za pion produkcji, górnictwa i

Przegląd informacji ze spółek

. wobec 29,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podjęła uchwały powołujące członków zarządu spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się od dnia odbycia zwyczajnego walnego

Grupa Azoty chce wzmocnić segment sprzedaży, szuka nowych rynków

wiceprezes Grupy Azoty Puławy Zenon Pokojski. Według niego, spółka stale poszukuje nowych rynków zbytu, a najatrakcyjniejszym wydaje się Afryka. "Po rezygnacji z projektu z Grupą Lotos nie mamy w planach podobnie dużych inwestycji, systematycznie inwestujemy natomiast we

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 7,76% m/m do 927,87 pkt w czerwcu

wartości doświadczyło aż 40 spółek, czyli aż 2/3 ogółu polskich spółek produkcyjnych notowanych w ramach GIP60, siedem spółek zakończyło czerwiec bez zmian wartości, a jedynie 13 spółek zanotowało w czerwcu wzrost" ? czytamy w komunikacie. "Główną przyczyną takiego

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 0,53 pkt m/m do 1109,44 pkt w lipcu

%), głównie za sprawą korekty na akcjach Forte (-17,7%), która miała miejsce po ogłoszeniu wyników za drugi kwartał (37,3% spadku zysku operacyjnego r/r) podobnie nisko postrzegane były spółki z przemysłu lekkiego (-6,22%), farmaceutyczne (-5,45%) i motoryzacyjne (-4,71%). Zdecydowanie lepiej lipiec będą

Przegląd prasy

II kw. br., ale wyższej r/r --Szumowski: Składam dymisję z funkcji ministra zdrowia --Zmiana polityki rachunk. ZA Puławy obniży wynik netto o 57,3 mln zł w I poł. br. --OT Logistics sfinalizował sprzedaż Deutsche

Przegląd prasy

straty netto, 8,78 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r. --Amica miała 24,75 mln zł zysku netto, 31,41 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r. --ZA Puławy miały 81,05 mln zł zysku netto, 101,03 mln zł EBIT w II kw. 2019 r. --ZCh

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 9,26% m/m do 858 pkt w październiku

10,73% m/m. Drugie miejsce przypadło firmie Coccodrillo za wzrost wartości o 9,71% m/m. Na trzecim miejscu uplasował się Bioton, który notuje już szóste podiumGIP60 w tym roku. Tym razem było to możliwe za sprawą miesięcznego wzrostu wartości rynkowej o 6,45%. Bioton jest pierwszą spółką w historii

Przegląd prasy

akcję za 2016 r. --Comp ustanowił program emisji obligacji do kwoty 100 mln zł --Akcjonariusze Puław zdecydowali o 8,58 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Aillerona zdecydowali o 0,2 zł dywidendy na akcję za 2016 r

Przegląd informacji ze spółek

publikacji raportów za 2019 r. i I kw. 2020 r. przez spółki notowane na rynkach NewConnect i Catalyst, podała spółka. Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia VII programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może

Przegląd prasy

--ZA Puławy miały 302,65 mln zł zysku netto, 617,73 mln zł EBITDA w 2019 r. --Gi Group złożył wniosek ws. wyrażenia zgody na przejęcie Work Service --GPW zamierza uruchomić platformę handlu surowcami wtórnymi --Grupa Azoty

Przegląd informacji ze spółek

postawionych w strategii na lata 2016-2025 i liczy na ustalenie z Urzędem Regulacji Energetyki (URE) rozwiązań, które wspomogą te działania, poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak. Lubelski Węgiel Bogdanka i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podpisały aneks do

Przegląd informacji ze spółek

kont, tj. możliwość podglądu rachunków osobistych w innych bankach, podał bank. To kolejne wdrożenie, po uproszczonym procesie kredytowym, które wykorzystuje możliwości otwartej bankowości. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zarekomendowały akcjonariuszom

Przegląd informacji ze spółek

zmniejszenie jednostkowego wynik netto spółki za 2018 rok o 10,8 mln zł oraz zwiększenie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych o 40,4 mln zł, podały Puławy. Oferta konsorcjum Famuru (jako lidera) i Hydrotechu została wybrana przez Lubelski Węgiel Bogdanka w postępowaniu o udzielenie

Przegląd informacji ze spółek

Klasztorne), platforma technologiczno - logistyczna dla e-commerce zakłada przejście na rynek główny GPW z NewConnect w IV kw. bieżącego roku, poinformował prezes Damian Puczyński. Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) odwołała Mariusza Bobera ze

Przegląd informacji ze spółek

odnotowały 49,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 29,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 302,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd prasy

niemal 100 wezwań na akcje spółek notowanych na GPW; w 2020 r. również ich nie zabraknie --Inwestorzy i analitycy oczekują, że debiutujący w piątek serial Netfliksa będzie promocją gier z serii "Wiedźmin" Dziennik Gazeta Prawna

Przegląd informacji ze spółek

paliwo węglowe w Puławach", a także nadzór nad montażem i rozruchem kotła, nadzór audytorski oraz przeprowadzenie szkoleń, za ryczałtowo 179,9 mln zł netto. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Carbon Studio na rynku

PGE GiEK ma 11 ofert na wykonanie instalacji w Elektrociepłowni Lublin Wrotków

., Erbud S.A ., Energotechnika-Energorozruch S.A., - Konsorcjum firm: Budimex S.A. oraz MTS Environmental GmbH, - Rafako S.A. - Mostostal Puławy S.A. - Konsorcjum firm: Kopex S.A., Noen A.S

Przegląd informacji ze spółek

. Zakłady Azotowe Chorzów, spółka zależna Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy", dokonały odpisu aktualizującego wartość majątku - instalacji przerobu tłuszczów w wysokości 18,4 mln zł, co ma wpływ na wynik EBIT za 2015 Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" na poziomie - 18,4 mln zł

Możemy ubezpieczyć się przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Ale nie chcemy

Ubezpieczyciele od dawna dostrzegają zmiany klimatu. - Anomalie pogodowe, które coraz częściej nawiedzają nasz kraj, powodują, że notujemy coraz więcej szkód spowodowanych nawałnicami, podtopieniami czy trąbami powietrznymi – mówi Katarzyna Niegowska, dyrektor biura promocji i organizacji

Przegląd informacji ze spółek

46% wyższe nakłady inwestycyjne niż w 2016 r., podała spółka. Do końca kwietnia planowane jest podpisanie kontraktu z dostawcą technologii dla modernizacji kwasu azotowego. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zbudują blok energetyczny opalany węglem kamiennym o

Przegląd prasy

. --Black Pearls VC zainwestował w firmę nanotechnologiczną Nanoxo --ZA Puławy przekazały akcjonariuszom uzasadnienie budowy bloku na węgiel --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 216 tys. w USA --Mostostal

Przegląd prasy

--Turcja znów boleśnie przypomniała o sobie nie tylko klientom funduszy akcji, które notują straty od stycznia, ale też tym opartym na długu krajowym i przedsiębiorstw Dziennik Gazeta Prawna -- Państwo za mało wspiera kredytobiorców w dochodzeniu ich

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 23 czerwca, o podziale zysku netto za 2019 r., w kwocie 283,85 mln zł następująco: 104,18 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 5,45 zł na jedną akcję, a 179,67 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z

Przegląd prasy

miało 114,4 mln zł straty netto, 90 mln zł zysku EBITDA w I kw. --Idea Bank miał 1,65 mln zł zysku netto, 16,7 mld zł aktywów w I kw. 2020 r. --ZA Puławy miały 111,71 mln zł zysku netto, 147,19 mln zł zysku EBIT w I kw

Przegląd prasy

powołany na nową kadencję --R. Małłek został czasowo powołany do zarządu JSW --Mercor: Środki z emisji akcji zainwestujemy w produkcję i sprzedaż mcr Silboard --ZA Puławy rekomendują 2 VII na dzień dywidendy i 18 VII na dzień

Przegląd prasy

projektem ustawy frankowej, która ma wejść w życie z początkiem lipca Parkiet --Rozszerzenie oferty o specjalistyczne nawozy i stała kontrola kosztów mają pomóc ZA Chorzów - należącym do Grupy Azoty Puławy - wyjść z kłopotów

Czy członek rady nadzorczej PGE złamał ustawę kominową?

został członkiem rady nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej - to największy w Polsce producent prądu, odpowiedzialny też za budowę pierwszej elektrowni atomowej. Problem w tym, że Drozd jeszcze przez pół roku, bo aż do 23 grudnia 2013 r., zasiadał również w radzie nadzorczej komunalnego Lubelskiego

Przegląd prasy

--Plantwear planuje debiut na NewConnect w tym roku --Idea Bank pracuje nad rozwiązaniem przyczyny podwójnego księgowania --ZA Puławy przedłużyły umowę na zakup węgla z Bogdanki do 2025 roku --Produkcja przemysłowa w październiku

Lokaty nie dają zarobić. Inwestorzy widzą tylko jedną alternatywę

Patrycja trzyma na lokacie 250 tys. zł. Większość tych pieniędzy uzyskała, sprzedając kilka lat temu odziedziczone po babci mieszkanie w Puławach. Na co dzień mieszka w Warszawie w niewielkim, 40-metrowym mieszkaniu, które kupili jej rodzice w 2006 roku, kiedy zaczynała studia. Przez 10 lat

Kto kupi zakłady azotowe

(52,5 proc.). Według obecnej kapitalizacji giełdowej sprzedawane akcje ZAT są warte ok. 353 mln zł. ZAK nie jest notowany, a Ministerstwo Skarbu nie ujawniło wyceny tej spółki. W chwili, gdy zamykaliśmy to wydanie "Gazety", Nafta i