założenia do kosztorysu ofertowego

Brak kosztorysu w formie elektronicznej nie może być powodem odrzucenia oferty

Dla znaczenia złożenia bądź niezłożenia kosztorysu ważnym jest również to, czy w postępowaniu cena ma charakter ryczałtowy czy kosztorysowy.

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie ryczałtowe za niewykonane prace?

ryczałtowej. Co w takiej sytuacji? Mamy jeszcze inny przykład, gdzie asfaltów jest mniej i chcą nam to odliczyć z kosztorysu i ceny ryczałtowej. My uwzględniliśmy ilość projektową do ceny ryczałtowej, a kosztorys ofertowy zrobiliśmy na podstawie przedmiaru i taki załączyliśmy, ponieważ wymagał tego

'Biała Księga Branży Drogowej': Program Budowy Dróg Krajowych do rewizji

". Wśród innych założeń dokumentu znajdują się m.in. postulaty przygotowanie zasad finansowania budowy, modernizacji i remontów dróg po 2020 r. i przeciwdziałania zaniżaniu cen ofertowych poprzez wprowadzenie obowiązku uszczegółowienia ceny oferty. "Konieczna jest

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

sprawia, że często zamawiający nie uważają za konieczne pozyskania wymaganych informacji i załączenia ich do SIWZ wychodząc z założenia, że jeżeli nie posiadają właściwych danych, to mogą obowiązek ich pozyskania przerzucić na wykonawcę. W mojej ocenie działanie takie należy uznać za wadliwe. Chociaż