z komornikiem

dr Tomasz Góra

Świadkowie przy czynnościach komornika sądowego

Świadkowie przy czynnościach komornika sądowego

Komornik sądowy dokonując czynności egzekucyjnych w niektórych sytuacjach może powołać świadków, a niekiedy jest zobowiązany do przeprowadzenia czynności z udziałem świadków.

Wybór komornika - zasady

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Dłużnik zabił komornika. Efekt "złej atmosfery wokół komorników"?

Komornicy o śmierć zasztyletowanej 44-letniej komorniczki obwiniają polityków. Mówią: "Od lat Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawia nas jako bezdusznych ciemiężycieli".

Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny. Co grozi sprawcy przestępstw przeciwko komornikowi?

Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny. Co grozi sprawcy przestępstw przeciwko komornikowi?

karnym"). Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym podlegają surowszej odpowiedzialność karnej na podstawie przepisów Kodeksu karnego. Kodeks karny: co grozi za naruszenie nietykalności cielesnej komornika? Zgodnie z art. 222 par. 1 Kodeksu karnego, kto narusza nietykalność cielesną

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika - ograniczenia

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika - ograniczenia

Komornik sądowy jest uprawniony na podstawie art. 880 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego do egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenia za pracę rozumiane jest tutaj jako wynagrodzenie otrzymane na podstawie zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Najpopularniejszą formą zatrudnienia

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego - obowiązki pracodawcy

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego - obowiązki pracodawcy

egzekucja przez innych wierzycieli. Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wykonanie zajęcia wynagrodzenia za pracę. Zajęcie wynagrodzenia obowiązuje pracodawcę z chwilą doręczenia mu pisma zajmującego wynagrodzenie za pracę. W

Jak doręczyć korespondencję od komornika sądowego?

Jak doręczyć korespondencję od komornika sądowego?

Z tego artykułu dowiesz się: od kogo komornik może żądać informacji potrzebnych dla ustalenia adresu zamieszkania pozwanego? co się dzieje, kiedy komornik zwraca korespondencję powodowi? ile kosztują czynności ustalenia adresu pozwanego przez komornika? Niniejszy artykuł jest kontynuacją artykułu

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

Koszty komornicze obejmują: wydatki komornika sądowego poniesione w toku prowadzonego przez niego: postępowania egzekucyjnego, innego postępowania albo dokonywania innych czynności opłaty komornicze. Wydatkami, które mieszczą się w pojęciu kosztów komorniczych, są wydatki związane w sposób ścisły z

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

wyegzekwowania świadczenia doszło wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego albo na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy po upływie terminu miesiąca od dnia doręczenia

Dodatek węglowy, jak alimenty - komornik go nie ruszy

Dodatek węglowy, jak alimenty - komornik go nie ruszy

dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 i 202), oraz dodatek węglowy, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).". Wobec tego ani komornik sądowy , ani administracyjny organ egzekucyjny nie mogą dokonać zajęcia dodatku

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część II

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część II

okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w

Przedawnienie roszczeń. Dlaczego komornikowi nie wolno prowadzić egzekucji, kiedy wierzytelność jest przedawniona?

Przedawnienie roszczeń. Dlaczego komornikowi nie wolno prowadzić egzekucji, kiedy wierzytelność jest przedawniona?

Jednak w określonych przypadkach świadczenie przysługujące wierzycielowi nie może być odzyskane przymusowo za pośrednictwem komornika sądowego. Przypadki te związane są z upływem czasu, jaki przepisy prawa określają dla możliwości przymusowej realizacji tytułu wykonawczego, czyli odzyskania długu

O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią? Cz. II

O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią? Cz. II

sądowego poza kancelarią komorniczą wymagają utrwalenia za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Egzekucja długu. Kiedy komornik musi włączyć kamerę? Rejestracji podlega przebieg następujących czynności egzekucyjnych dokonywanych przez komornika poza kancelarią: z udziałem dłużnika zmierzające

Doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego, cz. I

Doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego, cz. I

Z tego artykułu dowiesz się: - kiedy sąd zobowiązuje do doręczenia korespondencji przez komornika - jak wygląda doręczenie korespondencji przez komornika- co się dzieje, w przypadku nieodręczenia korespondencji?- ile kosztuje doręczenie korespondencji przez komornika? Od 2019 roku, aby osoba

O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią? Cz. I

O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią? Cz. I

od komornika dokonywania ich z zachowaniem określonych zasad. Dodatkowo komornik sądowy, przeprowadzając czynności w miejscu zamieszkania lub w siedzibie dłużnika musi mieć świadomość, że wkracza w sferę niezwykle wrażliwą i prywatną dłużnika. Dlatego ustawodawca zabezpiecza wykonywanie powyższych

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część I

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część I

pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do komornika (datą wniesienia jest data nadania). 4. Niezachowanie warunków formalnych skargi, które uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu, spowoduje, że skarżący zostanie wezwany do uzupełnienia

O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią? Cz. III

O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią? Cz. III

czynnościach. W razie oporu stawianego przez osoby uczestniczące w czynnościach, komornik może wezwać pomocy organów Policji lub innych służb. Jeżeli opór stawia osoba wojskowa, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, chyba

Dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów. Czy komornik może zająć trzynastą i czternastą emeryturę?

Dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów. Czy komornik może zająć trzynastą i czternastą emeryturę?

dzień 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Czy komornik może zająć trzynastą i czternastą emeryturę? Z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (tzw. trzynastki) i kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (tzw. czternastki) nie dokonuje

Sprawiedliwość po sześciu latach. Rolnik, któremu komornik zajął i sprzedał ciągnik, choć nie był dłużnikiem, wreszcie otrzymał zadośćuczynienie

Sprawiedliwość po sześciu latach. Rolnik, któremu komornik zajął i sprzedał ciągnik, choć nie był dłużnikiem, wreszcie otrzymał zadośćuczynienie

został potraktowany jak osoba, która nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych, za straty związane z tym, że w pewnym okresie nie mógł pracować. Przypomnijmy, że w trakcie postępowania komornik zwrócił rolnikowi pieniądze za ciągnik, ale nie od razu. Sąd pierwszej instancji przyznał pieniądze

Sikorski kontra Kaczyński. Jak komornicy mogą ściągnąć pieniądze od prezesa PiS, który nie ma konta w banku?

Sikorski kontra Kaczyński. Jak komornicy mogą ściągnąć pieniądze od prezesa PiS, który nie ma konta w banku?

- Egzekucja powinna wyglądać tak jak w przypadku każdej innej osoby - mówią komornicy, z którymi na ten temat rozmawiałam. - Ale ciekawe, kto będzie taki odważny - żartują. Były szef MSZ Radosław Sikorski może ściągnąć przez komornika 46 tys. zł od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego . Kaczyński

Komornik musiał przewalutować depozyt dłużnika. Ugrał na kursie ponad 100 tys. euro i pyta, dlaczego ma je oddać

Komornik musiał przewalutować depozyt dłużnika. Ugrał na kursie ponad 100 tys. euro i pyta, dlaczego ma je oddać

. Pozostawiono stare przepisy dotyczące zajęcia i zabezpieczenia waluty, które nijak nie przystają do rzeczywistości gospodarczej. Wciąż na komornicze konto mogą wpłynąć tylko złotówki. Komornik nawet nie ma obowiązku posiadania służbowego konta walutowego. A przy zwrocie pieniędzy z depozytu zobowiązanemu (tak

Sprzedaż nieruchomości zajętej przez komornika - czy dłużnik może ją sprzedać?

wniosku do zbioru dokumentów, wraz z odpisem wezwania do zapłaty. Wpis do księgi wieczystej ma m.in. ujawnić fakt prowadzenia egzekucji z nieruchomości dłużnika i poinformować wszystkich, którzy są zainteresowani nieruchomością o obciążeniu jej prowadzoną egzekucją. Zajętą nieruchomość komornik pozostawia

Nie musisz mieć długu, by komornik zajął ci majątek. Oto polska egzekucyjna rzeczywistość

Nie musisz mieć długu, by komornik zajął ci majątek. Oto polska egzekucyjna rzeczywistość

, gdy komornik zajął działki niczego nieświadomej pani Małgorzacie. - Pewnie chciała się dowiedzieć, kiedy mój majątek zlicytują, i z uzyskanych pieniędzy spłacą jej długi - zastanawia się Sandomierska. Dłużniczka nie ma nic. Jak napisał komornik w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu egzekucji, nie

Komornicy brali pieniądze z "tarczy antykryzysowej". Teraz mają je oddać

Chodzi o 38 mln zł i ponad 500 komorników, którzy skorzystali z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm. Pisze o tym poniedziałkowa „Rzeczpospolita”. Wiceminister Sebastian Kaleta, odpowiadając na pytania KRK, uznał, że  komornicy powinni

Zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego przez komornika

Komornik sądowy jest uprawniony do egzekucji z rachunku bankowego dłużnika. W tym celu komornik przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji

Komornik zajął mieszkanie niewłaściwej osoby. "O mało na zawał nie zeszliśmy"

nóg: informacje o egzekucjach prowadzonych przez warszawskiego komornika, zajęciu mieszkania, czterech wierzycielach i hipotekach przymusowych na prawie 200 tys. zł. W każdym z wpisów referendarze sądowi podawali nazwisko dłużnika: Piotr Nowak, adres nieruchomości i numer księgi wieczystej

Zlecili prawie 200 tys. spraw windykacyjnych. Chcą prześwietlać dłużników na wylot. Komornicy oburzeni

W kancelariach komorniczych zawrzało. Szczególnie w tych, które mają sprawy zlecone przez Best SA. Rekordzista będzie prowadził 3,5 tys. postępowań. Wraz z całymi kartonami akt egzekucyjnych komornicy otrzymali "wnioski wierzyciela", a tak naprawdę hiperszczegółowy opis tego, w jaki

Czy w czasie pandemii komornik może dokonać egzekucji z mieszkania? Prawnicy czytelnikom, odc. 99.

Legal i firmy doradczej PwC, Rymarz Zdort, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Czy w czasie pandemii komornik może dokonać egzekucji z mieszkania, w którym mieszka dłużnik będący właścicielem tego mieszkania (dokonano już opisu i oszacowania mieszkania

Zajęcie pensji. Ile może zabrać komornik? Prawnicy Czytelnikom odc. 44

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania, głównie dotyczące niejasności "tarczy antykryzysowej", eksperci prawni z 16 wielkich i mniejszych kancelarii odpowiadają, a "Wyborcza" publikuje. Piszcie: listy@wyborcza.pl Pod tym LINKIEM znajdują się wszystkie dotychczasowe pytania

Emeryci zadłużeni na kilka miliardów. Co mogą zrobić w starciu z komornikiem i wierzycielami?

zawiadomiony. Ile zostanie z emerytury Dobra wiadomość jest taka, że nawet jeśli senior stanie przed takim faktem, to z jego emerytury komornik ma prawo jednorazowo zająć maksymalnie 25 proc. świadczenia i spod egzekucji wyłączona jest trzynasta emerytura. W przypadku zaległości alimentacyjnych maksymalne

Komornik: Dziś dłużnik może się odprężyć i spokojnie czekać na kolejne pomysły PiS

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska: To dla kogo państwo jest takim dobroczyńcą? Komornik z 16-letnim stażem. Prosi o nieujawnianie nazwiska: Dla dłużnika, oczywiście. Nie chcę się przedstawiać bo nasze środowisko jest podzielone i nie będą się narażał całemu światu: niektórym kolegom, ministrowi

Z kamerą wśród dłużników. Komornicy będą nagrywać egzekucje

przepisach egzekucyjnych korzystne dla obu stron Nagrywanie czynności egzekucyjnych może chronić zarówno komornika, jak i dłużnika. Dwa skrajne przykłady. Zdaniem dłużnika Wiktora Chruściela z Nidzicy gdyby czynności komornicze prowadzone u niego w firmie były nagrywane, to ekipa komornika Sebastiana S. nie

Jak powstrzymać komornika?

. Telekom tymczasem sprzedał dług pana Zbigniewa do firmy windykacyjnej, a ta wystąpiła do sądu. Sąd wydał nakaz zapłaty i zaopatrzył go w klauzulę wykonalności, co oznacza, że komornik zgodnie z prawem mógł rozpocząć ściąganie należności. Komornik znalazł konto, adresu już nie

Komornicy zajmują subwencje z "tarczy". PFR potępia, ale sam nie jest bez winy

Komornicy! proszę trzymać się z daleka od subwencji z #TarczaFinansowaPFR! Otrzymujemy pisma o ich zajęciach, a jest to niezgodne z prawem (art 21a ust 2a ustawy o SIR). Trochę przyzwoitości. To są środki na pensje pracowników, a nie komorników! Wysłałem interwencje do Prezesa KRK&rdquo

Alimenty czy komornik

Choć wielu komorników uważa takie działanie za skandaliczne, karać dyscyplinarnie nikogo nie można, bo wszystko jest zgodne z nieprecyzyjnymi przepisami. Koszty na pierwszym miejscu Art. 1025 kodeksu postępowania cywilnego określa kolejność

Komornicy mają rzecznika dyscyplinarnego

dochodzenia z urzędu albo na wniosek: ministra sprawiedliwości, prezesa sądu, sędziego-wizytatora, organów samorządu komorniczego oraz komornika-wizytatora. Po przeprowadzeniu dochodzenia i uznaniu, że zebrane dowody są wystarczające do wszczęcia postępowania przed komisją dyscyplinarną, składa on wniosek o

Komornik już nie zarobi milionów

Właśnie trwają uzgodnienie międzyresortowe projektu ustawy o komornikach sądowych. Komornik od 2017 roku będzie się utrzymywać wyłącznie z prowizji za pracę. Im lepiej będzie zarabiała kancelaria, tym więcej odda państwu - nawet 40 proc. wyegzekwowanych opłat. Komornik nie

Koszty komornicze, cz. III. Ile dostaje komornik przy egzekucji świadczeń niepieniężnych?

zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism w sposób przewidziany w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 i 288) wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie

PiS poprawia ustawy komornicze. Komornik urzędnikiem, nie biznesmenem, Ziobro z prawem odwoływania komornika z urzędu

majątkowe będą jawne. W zawodzie mają pozostać osoby z wyższym wykształceniem prawniczym. Jeśli nie skończyli wydziału prawa, będą musieli uzupełnić wykształcenie. Tylko komornik będzie mógł prowadzić czynności egzekucyjne (teraz może to robić również asesor). W trakcie egzekucji bezwzględnie mają być

Emerytury będą chronione przed komornikami

W ZUS nie ma ogólnych informacji, ile osób spośród 7,2 mln emerytów i rencistów ma zajęcia komornicze. Ale jak udało nam się dowiedzieć, w niektórych oddziałach komornicy zajmują nawet 7-8 proc. świadczeń. - Klienci przychodzą do nas z pytaniami

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

Potrącenia z umowy o pracę Z umowy o pracę na pełen etat komornik może zająć do 50 proc. wynagrodzenia, a gdy ściągane są zaległości alimentacyjne – do 60 proc. Jeśli pracownik ma długi zarówno z tytułu kredytów, jak i zaległości alimentacyjnych, to łączne potrącenia nie mogą przekroczyć 60

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza. 2. Pan Józef zarabia minimalną krajową. Zalega z alimentami na dwójkę dzieci. Komornik ma prawo zająć 60 proc. jego pensji, pozostawiając panu Józefowi jedynie 650 zł miesięcznie. Przy egzekucji

Klik i dom zlicytowany. Komornicy sprzedają nieruchomości przez internet

licytacje znikną pokaże praktyka najbliższych kilku miesięcy - mówi mec. Lech Obara zajmujący się obroną praw dłużników.   Ale komornicy uważają, że na pewno znikną. - Bo licytanci nie będą wiedzieli kto oprócz nich w przetargu uczestniczy - mówi Jarosław Świeczkowski, komornik z Wejherowa. I dodają

Ograniczenia przy egzekucji z emerytur i rent. Czego nie może zająć komornik?

wolne od egzekucji i potrąceń, podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent. Renty i emerytury 2022. Ile musi zostawić komornik z emerytury? Do powyższych zasad wprowadzone zostały pewne ograniczenia i wyjątki: Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie

Komornik odpowie za przywłaszczenie milionów

Prokurator wystąpił o 5 lat więzienia z zawieszeniem na 10 lat. Michał R., dziś już były komornik, miałby także zapłacić 50 tys. zł grzywny i zwrócić zagarnięte pieniądze. Część środków prokuraturze udało się zabezpieczyć. Resztę oskarżony wydał na własne potrzeby. Michał R

Wielkie zasysanie danych PESEL przez komorników

systemu PESEL. Mogą słać pytania masowo. Takie "sztywne łącze" z bazą mieli przede wszystkim komornicy-hurtownicy prowadzący po kilkaset tysięcy spraw rocznie. Jedni wysyłają w każdej sprawie egzekucyjnej pytanie do bazy PESEL i czekają na odpowiedź, a inni wchodzą do niej sami

ZUS, emeryt i komornicy, czyli ważne zmiany

- Klienci przychodzą do nas z pytaniami, dlaczego ich emerytury są nagle niższe niż wcześniej. Wyjaśniamy, że część świadczenia zajął komornik i że ZUS ma w tej sytuacji związane ręce, bo ma obowiązek zrealizować wniosek komornika - tłumaczy Małgorzata Korba z ZUS w Lublinie

Komornicy polegli w potyczce z emerytami. Nieudane zajęcia tysięcy świadczeń z ZUS

O tej sprawie komornicy jak najszybciej chcieliby zapomnieć. - Pozostaje nam tylko wyciągnąć wnioski i starać się, aby ta sytuacja już nigdy się nie powtórzyła - mówi nam jeden z warszawskich komorników. O co chodzi? Na przełomie lutego i marca ZUS ogłosił, że emeryci oprócz corocznej waloryzacji

Komornicy weszli do sklepów Praktikera w sześciu miastach

poniesione w wyniku bezprawnie prowadzonych egzekucji. – Z przykrością stwierdzamy, że Metro Properties Sp. z o.o. oraz komornicy działają na szkodę marki Praktiker i ogółu wierzycieli spółki. Zatrudniamy aktualnie ponad 1100 osób. Dołożymy wszelkich starań, aby ochronić te miejsca pracy i kontynuować

Urzędnik czy biznesmen, czyli kłopot z komornikami

to z jednej strony funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości stosujący państwowy przymus w egzekucji. Ale to także biznesmeni prowadzący własne firmy - kancelarie komornicze. Komornik przecież żyje z wypracowanego zysku. Utrzymuje biura, pracowników i siebie. W zeszłym roku Ministerstwo Finansów - gdy

Komornik weźmie teraz mniej z emerytury dłużnika. Ale trudniej będzie o kredyt

W ZUS-ie nie ma ogólnych informacji, ile osób spośród 7,2 mln emerytów i rencistów ma zajęcia komornicze. W niektórych oddziałach komornicy wkraczają na nawet 7-8 proc. świadczeń. – Klienci przychodzą do nas z pytaniami, dlaczego ich emerytury są niższe niż wcześniej. Wyjaśniamy, że część

Komornik musi zostawić emerytowi więcej pieniędzy z ZUS. Od najbiedniejszych nic nie ściągnie. Niestety, jest też zła wiadomość

W ZUS nie ma ogólnych informacji, ilu spośród 7,2 mln emerytów i rencistów ma zajęcia komornicze. W niektórych oddziałach komornicy wkraczają na 7-8 proc. świadczeń. – Klienci przychodzą do nas z pytaniami, dlaczego ich emerytury są niższe niż wcześniej. Wyjaśniamy, że część świadczenia

Były komornik przed sądem. Proces z przeszkodami

Prokuratura oskarżyła rzeczoznawców o to, że w porozumieniu z komornikiem pięciokrotnie zaniżyli wartość zajętego u przedsiębiorcy z Nidzicy majątku. Natomiast samemu komornikowi postawiła cztery zarzuty: bezprawne odebranie dłużnikowi dozoru nad zajętym mieniem, niezgodną z

Komornik w areszcie za nielegalną współpracę z windykatorami i przekazywanie danych z bazy PESEL

Okazuje się, że wyciek danych z systemu PESEL w 2016 r., o którym pisały niemal wszystkie media w Polsce, miał związek z nielegalnymi interesami prowadzonymi przez komornika Rafała W. z pracownikami GetBack - jednej z największych firm windykacyjnych w kraju. Jak wynika z ustaleń Prokuratury

500 plus teoretycznie chronione przed komornikiem

oznacza, że komornik zamraża wszystkie środki tam wpływające. Potem wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku dłużnikowi, lecz przekazał mu środki na pokrycie długu. Ale na rachunku dłużnika musi pozostać wolna od zajęcia kwota równa trzem średnim pensjom krajowym. Dziś to około 12 tys. zł. Jeśli

Nowe zasady wnoszenia skarg na czynności komornika

uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadomi skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. Odrzucenie skargi przez sąd Sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną

Reforma komornicza. Lepiej dla dłużników, gorzej dla komorników

nazwisko jak wierzyciel. Patologie w działalności komorników rzeczywiście były. Zdaniem Zbigniewa Ziobry dziś komornik „kojarzy się bardziej z grabieżcą niż z funkcjonariuszem państwa”. Według ministra sprawiedliwości takie opinie potwierdzają ujawnione przez media przypadki skandalicznych

Trzy miesiące bez pieniędzy. Bo komornik się pomylił

Zrobił się z tego cały przemysł, bo dla każdego komornika położenie łapy na koncie bankowym dłużnika to najłatwiejsza droga, by go dopaść i odzyskać pieniądze. Nic dziwnego, że komornicy czerpią z tego źródełka pełnymi garściami. Bankowcy są tutaj

Ukraina wyśle komornika do Gazpromu po 6,4 mld dol. kary

W swoim wniosku ukraiński organ antymonopolowy poprosił państwowych komorników, aby zajęli majątek oraz środki finansowe Gazpromu na poczet kary wymierzonej rosyjskiemu koncernowi. Egzekucja nie będzie jednak obejmować gazu, przesyłanego przez Gazprom tranzytem do Europy Zachodniej – jak w

Komornik nie pobierze już wysokich opłat za niby-eksmisje. Senat po stronie dłużników

przewidują, że wierzyciel i dłużnik płacą za eksmisję. Wierzyciel wpłaca komornikowi zaliczkę – 100 procent przewidywanych jej kosztów. Potem z dłużnika ściąga się te koszty i opłatę egzekucyjną. Jeśli komornikowi zostaną pieniądze z zaliczki od wierzyciela, musi je oddać. Co zmieni się w ustawie o

Jak ochronić 500 plus przed komornikiem

październiku 2015 r. komornik zajął jej konto. Niedawno na ten rachunek wpłynęło 3 tys. zł z programu 500 plus. Kobieta nie mogła ich podjąć, choć - podobnie jak alimenty - są chronione przed egzekucją. Nie do końca. Dopiero po interwencji mediów i ministerialnych urzędników zwrócono matce pieniądze

Kłopoty ze spłatą długów. Co może komornik i windykator? Ile komornik może zabrać z pensji i emerytury?

. - To kiepski pomysł - mówi Jarosław Świeczkowski, komornik z Pomorza, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wierzyciele, czyli banki, mają prawo skorzystać z tzw. skargi pauliańskiej - mogą się domagać uznania aktu darowizny (lub

Łódzki komornik nie przestrzegał kodeksu pracy

składek). A inni zatrudnieni nie mieli badań dopuszczających do pracy lub nie odbyli szkolenia BHP. Komornik Kluczkowski przyznał się do "popełnienia zarzucanych czynów". Wyjaśnił, że do wykroczeń doszło z powodu "zaniedbań w związku aferą medialną" i

Upaństwowienie komorników. Przestaną być biznesmenami, przejdą na pensję sądową

. Komornicy nie mają najlepszego wizerunku, i to nie tylko dlatego, że wykonują dość niewdzięczny zawód. W ostatnich latach głośno było o wielu nadużyciach przy egzekucjach. Na przykład zajmowanie majątków osób, które nie miały długów, jak w przypadku rolnika spod Mławy, któremu asesor z łódzkiej kancelarii

Komornik maszyny wywiózł, bo nie ufał matce

. mieli państwo do spłacenia? - Moim zdaniem jakieś 300 tys. zł - odpowiada kobieta. Wreszcie wierzyciel uzyskał w sądzie tytuł egzekucyjny i zwrócił się do komornika Łukasza Wojaka z Piaseczna pod Warszawą o egzekucję reszty długu. Dlaczego spod

Komornik będzie musiał zostawić zadłużonemu emerytowi i renciście więcej pieniędzy

do tych pieniędzy komornik nie miałby prawa. Dziś wolne od potrąceń jest jedynie 50 proc. najniższej emerytury i renty (441 zł brutto). Eksperci ostrzegali jednak, że zmiana przepisów może zaszkodzić osobom z najniższą emeryturą. Banki przestaną im bowiem udzielać kredytów

Trudniej się obronić przed błędem komornika. To skutek nowych przepisów

nie jest niezawisły jak sędzia. - Może należeć do partii politycznej, prowadzić działalność gospodarczą, a nawet podejmować dodatkowe zatrudnienie. Np. w firmie windykacyjnej współpracującej z komornikiem? - łapie się za głowę przedsiębiorca

Rosja grozi Belgii odwetem za komorników Jukosu

W środę po południu rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało o wezwaniu ambasadora Belgii, któremu przekazano protest z powodu zajęcia majątku rosyjskich instytucji w tym kraju. W środę uczynili to belgijscy komornicy na wniosek akcjonariuszy upadłego koncernu

Ktoś wyłudził pożyczki na jej nazwisko. Komornik na to...

zaległości do firmy windykacyjnej. A ta wystąpiła do komornika o ich ściągnięcie. Kłopot z nazwiskiem - Nigdy nie zgubiłam dokumentów ani nie podawałam swoich danych w internecie - zapiera się pani Anna. - Podejrzewam, że ktoś wziął moje dane z KRS-u

Oszuści wykorzystują komorników do wyłudzania pieniędzy

Kilka tygodni temu Krajowa Rada Komornicza rozesłała pisma do kancelarii komorniczych na terenie całego kraju, by komornicy starannie weryfikowali składane do nich wnioski egzekucyjne wraz z tytułami wykonawczymi. Sędziowie się zgadzali, ale

Komornicy Jukosu zajmują majątek Rosji w Belgii

upłynął, więc do działania przystąpili belgijscy komornicy, bo w lipcu zeszłego roku sąd arbitrażowy w Belgii także przyznał akcjonariuszom Jukosu odszkodowanie od Rosji. Według agencji Interfax komornicy zwrócili się do wszystkich dużych banków w Belgii, a nawet instytucji

Komornik zlicytuje gdańskie centrum handlowe

i 6 wynosi 15,6 mln zł. Jak wynika z wyceny rzeczoznawcy, całe City Forum jest warte 101,7 mln zł. Wejście komornika nie oznacza, że nadchodzi kres galerii handlowych i interes przestał się opłacać. Zbliżająca się licytacja to skutek długów spółki, która budowała centrum

Komornik nagrany i wykształcony. Sąd zmuszony do kontroli. Projekt PiS

Zmiany zaproponowane w projekcie to mała rewolucja, ale komornicy spodziewali się jej od jakiegoś czasu. Już w kampanii wyborczej PiS zapowiadał, że zajmie się bezprawiem, którego ich zdaniem dopuszczają się komornicy. Szalę goryczy przelała historia z Mławy, gdzie rolnikowi

Minister Ziobro zawiesił komornika z Lublina, bo źle przeprowadził eksmisję

W czerwcu 2014 r. Włodzimierz R. przeprowadził eksmisję w jednym z lubelskich mieszkań. Komornik miał się pozbyć dłużnika wraz ze wszystkimi rzeczami, które do niego należały. Gdzie jest moja porcelana? Jak zwykle w takich

Komornik poszedł do trzech banków po dług, którego nie ma. Co zrobiły?

niespłacone długi. Gorzej, jeśli żadnych długów nie masz. Jeden z moich czytelników dosłownie kilka dni temu padł ofiarą takiej właśnie pomyłki komornika. Przeglądając swoje rachunki w internecie, zorientował się, że w jednym z banków – BGŻ Optima – saldo dostępnych środków jest znacznie mniejsze

Jak ocalić emeryturę przed komornikiem

banalnie proste. Wystarczy, że komornik wyśle jedno pismo. KOMORNICY ATAKUJĄ ZUS - Od ubiegłego roku wzrosła liczba świadczeń emerytalno-rentowych, z których dokonywane są potrącenia przez komorników sądowych - przyznaje Alina Szałkowska z bydgoskiego

Nie masz zaległych długów? I tak możesz spotkać komornika

Bohaterem scenariusza z dreszczykiem może stać się każdy, kto wynajmuje mieszkanie od kogoś, kto ma wysokie długi albo kto pożyczył coś, np. pieniądze albo samochód, znajomemu, którego ściga komornik. Wyobraźmy sobie taką sytuację: do drzwi puka komornik i informuje, że zostało

Komornicy będą mieli swojego "prokuratora"

Problem odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników stał się w tym roku szczególnie głośny. Wszystko za sprawą asesora komorniczego Michała Kubika (zgodził się na podawanie swojego nazwiska, choć ma postawione zarzuty prokuratorskie) z łódzkiej kancelarii. Kubik zajął i

Egzekucja komornicza może być wstrzymana. Kiedy tak się dzieje?

przez wierzyciela. Jednak nie jest pozbawiony obowiązku stosowania przepisów prawa, które czasami nakazują mu powstrzymanie się od dokonywanie określonych czynności. Kiedy komornik wstrzyma się z egzekucją? Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży

Ziobro bierze na cel komorników. Rząd przyjął przepisy, które mają zrewolucjonizować ich pracę

Rząd przyjął dziś dwa projekty ustaw: o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. Teraz trafią one do parlamentu. O zmianach na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu mówiła premier Beata Szydło, która wystąpiła wraz z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. &ndash

Komornik, który zajął ciągnik rolnikowi spod Mławy, zrezygnował z funkcji

Jarosław Kluczkowski to łódzki komornik, o którym zrobiło się głośno na początku ubiegłego roku, gdy asesor z jego kancelarii zajął, zabrał i sprzedał ciągnik niezadłużonemu rolnikowi spod Mławy. Radosław Zaremba stracił traktor, choć długi miał jego szwagier, z którym

Przedsiębiorca z Nidzicy nie może doczekać się sprawiedliwości. "Straciłem wszystko, a komornik nie zapłacił mi zasądzonego odszkodowania"

Sebastian Sz., komornik z Działdowa, prowadził pod koniec 2011 roku i na początku 2012 komorniczą egzekucję z majątku Wiktora Chruściela, nidzickiego przedsiębiorcy z branży oponiarskiej. Przedsiębiorca wziął w spółdzielczym banku 2,5 mln zł kredytu na rozwój firmy. Ale inwestycja okazała się

Minister chce poprawić prawo o komornikach, ale trzeba poprawić poprawkę

Dziś postępowanie eksmisyjne wygląda tak. Wierzyciel (np. właściciel lokalu) idzie do komornika z tytułem wykonawczym, składa wniosek egzekucyjny i wpłaca zaliczkę na poczet opłaty egzekucyjnej - kilka tysięcy złotych. Wtedy komornik rozpoczyna postępowanie. Po jego ukończeniu

VAT dla komorników będzie, bo ma być. Wzrosną opłaty

W środę kolejny raz Krajowa Rada Komornicza negocjowała z Ministerstwem Finansów, ale resort nie zmienia zdania: komornicy są płatnikami VAT (podatku od towarów i usług). Tym obowiązkiem będą objęci od 1 października br. Samo wprowadzenie dla

Kolejna ofiara komornika. Sprzedał auto niewinnego

Radosław Turlejski jest przedsiębiorcą z Kamieńska. Jego firma zajmuje się dostarczaniem internetu. Rok temu kupił samochód. Toyota yaris potrzebna była pracownikom. Czasem korzystał z niej sam przedsiębiorca. Auto pożyczał też byłemu wspólnikowi. Ten pojechał do komornika

Budżet potrzebuje pieniędzy. VAT przygniecie komorników? Wielkie poruszenie w branży

dochodów, aby poprawić sytuację budżetu. Nikt nie jest jednak w stanie oszacować, ile przyniesie VAT od czynności komorników. Podatek zależy od kwoty zaległości i typu egzekucji. Opłata przy zajmowaniu świadczeń pieniężnych z reguły wynosi 8 proc. wartości wyegzekwowanej kwoty. Od tej sumy naliczany byłby

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

. Doręczenia pomiędzy komornikiem a naczelnikiem urzędu skarbowego dokonywane są za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku obejmuje wszelkie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku istniejące w chwili zajęcia oraz powstałe po zajęciu. Zajęcie nadpłaty i

Komornik skazany na więzienie. Sprzedał opla za 140 złotych

Sebastian Sz., komornik z Działdowa, w 2011 roku zajął przedsiębiorcy Wiktorowi Chruścielowi z Nidzicy majątek wart ponad 1,2 mln zł, a potem sprzedał (bez publicznej licytacji) z wolnej ręki za jedną dziesiątą wartości. Wraz z komornikiem zostali skazani powołani przez niego

Prezenty dla emerytów od PiS. Większa ochrona przed komornikiem i coroczny dodatek dla emerytów

, wiedząc, że komornik nie jest w stanie im nic zrobić, przestałyby spłacać kredyty. Jeśli bowiem ktoś miałby 1 tys. zł brutto emerytury i cała ta kwota byłaby wolna od egzekucji, to komornik nie mógłby ściągnąć z dłużnika ani złotówki. Te obawy podzielił rząd. W opinii do projektu napisał, że „brak

Komornik prawomocnie skazany na więzienie za najazd na dłużnika i wyprzedaż jego majątku poniżej wartości

Po sześciu latach walki przedsiębiorcy Wiktora Chruściela z Nidzicy o sprawiedliwość dziś Sąd Okręgowy w Olsztynie odrzucił apelację byłego komornika Sebastiana S., który prowadząc postępowanie egzekucyjne, wyprzedał majątek biznesmena za 109 tys. zł, choć był on wart grubo ponad milion złotych

Uwaga na maile od "komornika Romana Kaczorowskiego"! To wirus

, komornika sądowego w Sądzie Rejonowym w Lublinie. W wiadomości informuje o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i powołuje się na orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie. Podaje też link do rzekomego orzeczenia. To pod tym linkiem kryje się wirus. Kto w niego kliknie, zainfekuje swój komputer. "

Komornicy mają dość czarnych owiec w swoich szeregach?

O pabianickim komorniku Andrzeju Michniewskim napisałam dwa tygodnie temu , po telefonie od pani Izabeli z Krakowa. Opowiedziała jak w październiku 2013 r. komornik pojawił się wraz wierzycielem w jej w mieszkaniu i zajął należący do niej

Dłużnik mimo woli. Jak radzić sobie z komornikiem

Od czasu do czasu mam na stole takie właśnie sprawy: komornik źle spisze PESEL, bank nie porówna numeru z nazwiskiem klienta i klops gotowy. Ważne, by w takiej sytuacji winni szybko się połapali i naprawili błąd. "Szanowny Panie Macieju, zwracam

Komornik za tanio sprzedał majątek dłużnika. Teraz ma proces

oskarżonych rzeczoznawcy - jak twierdzi prokurator Piotr Miszczak - w porozumieniu z komornikiem zaniżyli wartość zajętych towarów. Natomiast były komornik - Sebastian S. - ma postawione cztery zarzuty: bezprawne odebranie dłużnikowi dozoru nad zajętym mieniem, niezgodną z prawem sprzedaż jego majątku z

Litwa wysłała komornika do Gazpromu po 36 mln euro kary i odsetki

Do środy 22 marca Gazprom miał zapłacić Litwie 36 mln euro kary za łamanie przepisów antymonopolowych w tym kraju. Jednak rosyjski koncern nie zrobił tego i litewska Rada ds. Konkurencji (tamtejszy organ antymonopolowy) wysłała do Gazpromu komorników. W czwartek Maria Grumblene z litewskiej Rady ds

Komornik, który sprzedał opla za 142 zł, staje przed sądem

. zł raty kredytu. Próbował negocjować z bankiem. Bez rezultatu. Bank wypowiedział umowę pożyczki i w październiku 2011 r. zwrócił się z wnioskiem egzekucyjnym do Sebastiana S., komornika z Działdowa. A ten wszczął egzekucję. Zajazd czy zajęcie komornicze

Rozpoczął się paraliż Mazowsza. Komornik zablokował konta

Wejście komornika zostało zapowiedziane już we wtorek. Władze Mazowsza składały odwołania. W piątek rano komornik fizycznie zablokował konta samorządu. Znajdowało się na nich wtedy 61 mln zł. Komornik chce z nich zabrać pieniądze tytułem niezapłaconej grudniowej raty

Mazowsze z komornikiem na kontach. Marszałek Struzik: Państwo doprowadza do bankructwa najbogatszy region

Marek Miesztalski. Kłopot w tym, że Mazowsze nie zapłaciło też raty za listopad i za chwilę komornik dostanie zadanie ściągnięcia kolejnych 60 mln zł. A potem - jeszcze kolejnych, bo samorząd nie zapłacił także raty za marzec. Za styczeń i luty tego roku zapłacił z kredytu na rachunku bieżącym

Komornicy opłakują dymisję kolegi, którego asesorzy zajęli i sprzedali ciągnik [OPINIA]

Kluczkowskiego rezygnacja nie jest końcem Jego zaangażowania w pracę tak w Samorządzie Komorniczym, jak i na rzecz tego Samorządu" - napisali na swojej stronie internetowej koledzy z Rady Izby Komorniczej o Jarosławie Kluczkowskim . Kim jest ów zasłużony komornik

Komornik z Poznania przyznał się do zagarnięcia ponad 3 mln zł. Układ z prokuraturą

zielonogórskiej prokuratury wykazało, że komornik przywłaszczył sobie ponad 3 mln zł. To m.in. pieniądze, które zajmował na polecenie sądów w ramach tzw. zabezpieczenia roszczenia (gdy dwie strony toczą spór, sąd może uznać, że roszczenia jednej z nich mają tak mocne podstawy, że należy zająć sporną kwotę do