z funduszy strukturalnych ue

PAP, bci

Bułgaria nie potrafi wykorzystać unijnej pomocy

Bułgaria nie potrafi wykorzystać unijnej pomocy

W ciągu pierwszych dwóch lat członkostwa w UE Bułgaria wykorzystała zaledwie 0,3 proc. środków z europejskich funduszy: strukturalnego i spójności - poinformował we wtorek dziennik "Sega".

Fundusze strukturalne płyną szerokim strumieniem

Polska wydała już 74 proc. z unijnych funduszy strukturalnych, które należały nam się w ramach programów do 2006 r. Nie jesteśmy pod tym względem prymusem wśród nowych krajów UE, ale też nie w ogonie.

KE zatwierdziła polski program pomocy dla gospodarki o wartości 450 mln euro

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 450 mln euro (ok. 2 mld zł) dotyczący wsparcia dla gospodarki w związku z pandemią COVID-19. Środki wsparcia przewidziane w programie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych UE

KE proponuje nowy instrument w walce z COViD o wartości 100 mld euro

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) proponuje ustanowienie instrumentu solidarności w wysokości 100 mld euro, dla przedsiębiorców i pracowników o nazwie SURE, poinformowano. Zapowiada również przekierowanie wszystkich dostępnych funduszy strukturalnych na

Naftowe embargo wstrząśnie Rosją. A UE szykuje kolejne sankcje

Naftowe embargo wstrząśnie Rosją. A UE szykuje kolejne sankcje

. Być może w ten sposób rząd Orbána chce wymusić wypłaty pieniędzy z unijnych funduszy, które KE zablokowała z powodu obaw o korupcję na Węgrzech.  Jednak w ten sposób rząd Viktora Orbána wspiera plany zachodnich polityków, którzy chcieli zrezygnować ze stosowania w UE

KE: 1 mld euro na gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla MŚP

płatności zaliczkowych na fundusze strukturalne. Stanowi to około 8 mld euro z budżetu UE, dzięki czemu państwa członkowskie będą mogły wykorzystać 29 mld euro z funduszy strukturalnych w całej UE" - zaznaczyła Komisja. W jej ocenie, "skutecznie zwiększy to kwotę

Pracodawcy RP: Zmniejszenie funduszy z UE odbije się na sytuacji przedsiębiorstw

poświęcony kolejnej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. "Fundusze strukturalne napływające z Unii Europejskiej to bardzo istotny element gospodarczego krwioobiegu Polski. Są przeznaczane na inwestycje infrastrukturalne, które w większości realizują polscy

Państwa UE poparły przesunięcie 37 mld euro na walkę z COVID-19

. Z ogólnej kwoty, około 8 mld euro będzie pochodzić z niewykorzystanej płatności zaliczkowej w 2019 r. w ramach funduszy strukturalnych. Pozwoli to państwom członkowskim wydawać niewykorzystane pieniądze na złagodzenie skutków pandemii, zamiast zwracać je do budżetu UE. Kolejne 29 mld euro zostanie

Prezes BGK: Fundusz Trójmorza ogłosi pierwszą inwestycję w połowie lutego

;Dzięki niej będziemy mieć znaczący wpływ na rozwój Unii Europejskiej" - dodała. "Fundusz jest inicjatywą komercyjną, skupia prywatne fundusze - tak, by przyciągnąć kapitał z całego świata" - powiedziała członek zarządu Funduszu Trójmorza i dyrektor z rumuńskiego

MF: Porozumienie w sprawie budżetu UE na 2020 r. korzystne dla Polski

zapotrzebowaniu na środki Unii Europejskiej (UE). Rada UE wprowadziła ograniczenia w propozycji Komisji. "Dzięki aktywnej postawie Polski, największego beneficjenta budżetu UE, udało się zapobiec zmniejszeniu środków w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności oraz programie

Parlament Europejski zatwierdził przesunięcie środków na walkę z COViD

. pustych lotów, poinformowano w komunikacie. Wnioski w tej sprawie przedstawiła Komisja Europejska. Celem inicjatywy inwestycyjnej jest przekazanie 37 mld euro z rezerw w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE. Środki te mają zostać

BGK liczy na 1 mld euro zaangażowanych w Fundusz Inwest. Trójmorza w ciągu roku

zaangażowanie inwestorów, to mogą brać udział fundusze emerytalne np. z Australii, Japonii. Patrzymy na to, by ściągnąć kapitał spoza UE, gdyż z samych środków europejskich potrzeby Trójmorza nie da się zrealizować" - wskazała prezes. Podkreśliła, że unijny budżet ma wynieść 40

BGK liczy na 1 mld euro zaangażowanych w Fundusz Inwest. Trójmorza w ciągu roku

zaangażowanie inwestorów, to mogą brać udział fundusze emerytalne np. z Australii, Japonii. Patrzymy na to, by ściągnąć kapitał spoza UE, gdyż z samych środków europejskich potrzeby Trójmorza nie da się zrealizować" - wskazała prezes. Podkreśliła, że unijny budżet ma wynieść 40

Co się kryje za niską stopą bezrobocia?

Co się kryje za niską stopą bezrobocia?

proc. w UE, a np. w grupie 55-64 lat aktywnych jest tylko 44 proc. Polek wobec 57,5 proc. Europejek.  Czytaj też: Gender w funduszach. Złudna równość płci w polskim planie odbudowy To także osoby z niepełnosprawościami - wskaźnik ich zatrudnienia w Polsce jest wyraźnie niższy w porównaniu z

Prezydenci stolic Grupy Wyszehradzkiej apelują o wyższy cel redukcji emisji UE

konwencjonalnych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE. Z zadowoleniem przyjmujemy perspektywiczne wykorzystanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ale dodatkowe wyspecjalizowane mechanizmy inwestycyjne, takie jak umowy między UE a miastami i inne wspólne zintegrowane środki, są również potrzebne

Polska zbudowana Unią. Ile dostaliśmy od wejścia do UE w 2004 r. i na co wydajemy?

Polska zbudowana Unią. Ile dostaliśmy od wejścia do UE w 2004 r. i na co wydajemy?

. Obok funduszy strukturalnych, ale w ramach polityki spójności funkcjonuje Fundusz Spójności. Mogą z niego korzystać wybrane kraje UE. To z tej puli finansowane są budowa autostrad, modernizacja sieci kolejowych czy inwestycje służące ochronie środowiska. Chodzi jednak o inwestycje o znaczeniu

S&P: Niższe fundusze z UE po 2021 r. mogą wpłynąć na ratingi krajów CEE

drugi największy płatnik netto, fundusze dostępne w nowej perspektywie od 2021 roku "niemal na pewno będą zmniejszone". "Oczekujemy przyspieszenia wzrostu gospodarczego we wszystkich krajach CEE w tym roku z uwagi na wzrost absorpcji funduszy UE. Ponadto wzmocni

MF: Eurogrupa uzgodniła kolejne działania w reakcji na pandemię koronawirusa

% unijnego PKB" - czytamy w komunikacie. Wśród inicjatyw unijnych podjętych w ostatnim czasie, a gdzie prace legislacyjne są już mocno zaawansowane, na szczególną uwagę zasługują te dotyczące zwiększenia elastyczności wykorzystania budżetu UE. To jeden z elementów pakietu

Borys z PFR: Chcemy, by obligacji w ramach tarczy nie wliczać do general gov't

. metodologię ESA, czyli metodologię UE, najprawdopodobniej ta kwota zwiększy nasze zadłużenie. Ale to nie jest przesądzone, będziemy na ten temat dyskutowali z Komisją Europejską. W Niemczech ich bank rozwoju KfW jest poza sektorem tzw. general government. PFR jest również, czyli nasze zadłużenie nie wlicza

Inflacja jako dobro nadrzędne? Banki centralne w klinczu

Inflacja jako dobro nadrzędne? Banki centralne w klinczu

gospodarka zdekarbonizowana nie może być osiągnięta bez głębokich zmian strukturalnych. Kryzys COVID-19 sprawdził się tu w praktyce. Podczas gdy Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że pandemia zmniejszy w tym roku światowy PKB o mniej więcej 4,9%, Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje

Atradius: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2020, inflacja wyniesie 2,7% r/r

skutki głosowania Wielkiej Brytanii za wyjściem z UE. Roczne przekazy pieniężne od Polaków mieszkających za granicą wynoszą około 4 mld euro, z czego duża część pochodzi z Wielkiej Brytanii. W dłuższej perspektywie Brexit może mieć wpływ na fundusze strukturalne UE, które odgrywają istotną rolę w rozwoju

Aktualizacja programu konwerg.: Wzrost PKB wyniesie 4% w 2019 r., 3,7% w 2020 r.

;. "Podsumowując, oczekuje się, że tempo wzrostu realnego PKB w 2019 r. osiągnie 4% r/r. W 2020 r. nieznacznie zmaleje, osiągając 3,7% r/r. W horyzoncie prognozy oczekiwany jest wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w związku z wykorzystaniem funduszy z perspektywy finansowej UE na lata 2014-20

Unijna kasa na smog wisi na włosku. Polexit to utracone miliardy euro. Wiele miliardów

, transformację energetyczną i odnawialne źródła energii. Kolejne 37 proc. na cele związane z zieloną transformacją mają pójść do poszczególnych państw członkowskich z Programu Odbudowy. Dla Polski to pieniądze niezbędne w walce ze smogiem. Na unijnych funduszach ma się opierać flagowy program rządu „Czyste

KE: Innowacyjność polskiej gospodarki pozostaje niska

wzrost inwestycji publicznych będzie rósł, głównie dzięki funduszom UE, natomiast inwestycje prywatne będą prawdopodobnie rosnąć wolniej. "Inwestycje prywatne były nadal niższe niż w państwach o porównywalnych gospodarkach. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy był

Moody's: Inwestycje samorządów w CEE będą zależne od absorpcji funduszy UE

Investors Service. Łączna kwota funduszy strukturalnych i spójności do pozyskania przez państwa regionu w latach 2014-2020 to 182,7 mld euro. "Mimo, że samorządy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej będą musiały współdzielić koszty wydatków

Merkel gotowa rozważyć osobny budżet strefy euro

; sceptycznie do planów takich reform UE podchodzi Christian Lindner, lider Partii Wolnych Demokratów (FDP). Jego zdaniem w UE jest już dość funduszy strukturalnych, które mogą pomagać słabszym członkom Unii. Lindner obawia się też, że reformy proponowane przez Macrona mogą doprowadzić do wprowadzenia w strefie

KE ustali czy wsparcie dla 5 polskich syst. ciepłowniczych jest zgodne z zas. UE

2016 r. w drodze przetargu, który był otwarty wyłącznie dla projektów systemów ciepłowniczych zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Planowane wsparcie miałoby postać dotacji bezpośredniej finansowanej z funduszy strukturalnych UE zarządzanych przez Polskę" - czytamy w komunikacie

ZBP: Termin wdrożenia projektu dot. przekształcenia OFE w IKE zbyt krótki

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Związek Banków Polskich (ZBP) uważa, że termin wejścia w życie 1 listopada 2019 r. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE) jest

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 532 mln euro deficytu w III kw.

komentarzu. Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 10,1 mld zł. Poprawa tego salda w porównaniu do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2017 r. była wynikiem większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE. W III kwartale 2018 r. napływ ten

MIR: Fundusze UE zmniejszyły lukę rozwojową Polski Wschodniej o 1/5

rozwojowego w stosunku do pozostałych państw członkowskich UE, a jej PKB per capita wynosi blisko 50% średniej unijnej. "15 lat Polski w Unii Europejskiej to czas dynamicznych zmian strukturalnych. Śmiało możemy powiedzieć, że jednym z obszarów, gdzie zmiany te widać

Komisja Europejska ponagla do prac nad planem Junckera 2.0

2014-20. EFIS 2.0 to także ułatwienia, które powinny pomóc w wykorzystywaniu planu Junckera i funduszów strukturalnych UE we wspólnych projektach. EFIS 2.0 musi być zatwierdzony i przez Radę UE, i przez europosłów. Ministrowie finansów w Radzie UE powinni już w przyszłym

Europa dźwiga się z kryzysu na gigantyczną krechę. Kto ten dług spłaci?

mieszkańcy Południa, tradycyjnie odnoszący wymierne korzyści z unijnych funduszy: Hiszpanie średnio 590 euro rocznie, Portugalczycy 500 euro, a Grecy 400 euro. Marginalnie (w granicach 150-200 euro) wzrosły natomiast roczne dochody nowych członków UE, w tym Polski. Najbardziej skorzystali ci, którzy

ING BSK: Potrzeby pożyczkowe netto wzrosną do min. 70 mld zł z 15 mld zł w br.

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Potrzeby pożyczkowe netto wzrosną w tym roku do co najmniej ok. 70 mld zł z 15 mld zł, a jeśli Polska otrzyma jednak 7,5mld euro z funduszy strukturalnych (tj. ok. 33 mld zł), to w dużym stopniu zabezpieczy to pozycję płynnościową budżetu

Dostaniemy miliard euro mniej z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Cięcia dotkną tylko Polskę

Transformacji znajdzie się 7,5 mld euro. Do tego spore środki z funduszy strukturalnych, bo plany nowego, szacowanego na 130 mld euro unijnego budżetu zakładają, że nawet 35 proc. środków przeznaczonych na inwestycje pójdzie na ochronę klimatu. Dalej walkę z rosnącymi emisjami CO2 z paliw kopalnych

Ministerstwo Środowiska dalej błądzi w smogu

zrealizować bez środków unijnych, bo Polska samodzielnie nie jest w stanie wydać na walkę ze smogiem 35 mld euro, a na tyle szacowana jest jego wartość. KE mówi jasno, że jeśli nie będzie zmian w programie, nie będzie unijnych pieniędzy, bo dziś nie kwalifikuje się on do uzyskania funduszy z UE. Po drugie

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 584 mln euro nadwyżki w II kw.

. Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 6,6 mld zł. Poprawa tego salda, w porównaniu do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2017 r., była wynikiem większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE. W II kwartale 2018 r. napływ ten wyniósł 7,4 mld zł i w stosunku do II

KPF/IRG SGH: Ok. 73% polskich konsumentów widzi korzyści z przynależności do UE

zaskoczeniem, bowiem również w innych badaniach Polacy pokazali, jak bardzo doceniają naszą obecność w Unii. Jednak obok oczywistych korzyści, jakimi są swoboda podróżowania oraz dofinansowanie z funduszy strukturalnych, na uwagę zasługuje świadomość wkładu, jaki dla wzrostu gospodarczego ma swobodna wymiana

To straszne słowo: dług. Raport fundacji Przyjazny Kraj

czołówce, a dokładniej na piątym miejscu. Co to oznacza? Że płaciliśmy od zadłużenia wyższe odsetki niż najbardziej zadłużone kraje UE, ale będące w strefie euro. W dodatku już przed pandemią Komisja Europejska zwracała uwagę na nasz wysoki deficyt strukturalny, tj. deficyt sektora finansów publicznych

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 378 mln euro nadwyżki w I kw.

; - czytamy w komentarzu NBP do danych. Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 5,7 mld zł. Poprawa tego salda, w porównaniu do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2017 r., była wynikiem większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE. W I

ETO: Niemal 40% sieci drogowej w Polsce wymaga napraw

. Przeanalizowali również wkład państw członkowskich w utrzymanie dróg i przeprowadzili kontrole w Bułgarii, Czechach, Hiszpanii i Polsce. Łącznie na państwa te przypada około 62% całkowitego finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i instrumentu

KE zatwierdziła polski program pomocy o wartości 110 mln euro

ponownemu wykorzystaniu zasobów wypłaconych przedsiębiorstwom w ramach różnych instrumentów finansowych w okresie programowania 2007?2013 w odniesieniu do funduszy strukturalnych UE, które zostały zwrócone państwu. "W ramach zatwierdzonego programu polskie władze będą mogły

Polska w ruinie. PiS miażdży sześć lat rządów PiS

; Jednak ktoś, kto podejrzewał, że obraz ten niewiele ma do czynienia z rzeczywistością, teraz znalazł tego potwierdzenie. Znajduje się ono w Krajowym Planie Odbudowy, czyli dokumencie, w którym rząd wyjaśnia Komisji Europejskiej, na co planuje wydać pieniądze w ramach unijnego funduszu na rzecz walki ze

PFR: Europa Środkowa może stać się jednym z europejskich centrów innowacji

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) mają duży potencjał stania się hubem innowacyjności w regionie, wynika z raportu specjalnego Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) "Państwa Grupy Wyszehradzkiej europejskim centrum innowacji ekosystem i

Morawiecki liczy, że przedłużenie Planu Junckera przyspieszy wzrost PKB w UE

, uzgodnili projekt rozporządzenia, które przedłuża do 2020 r. działanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, będącego jednym z filarów Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Plan Junckera). Projekt zakłada zwiększenie liczby i wartości wygenerowanych inwestycji

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m nieznacznie w styczniu

pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec grudnia br. wyniosły 2,29 mld zł, co oznacza spadek o 3,8% w porównaniu z końcem grudnia 2018" - czytamy w komunikacie. Styczeń był bardzo dobrym miesiącem dla funduszy akcji, mieszanych i

Daniel Obajtek zaangażował rektora UW. Ekumeniczna rada norweskiej spółki Orlenu

Sportowego, prezydenckiej Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji, członka rady naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej państwowego chińskiego Uniwersytetu w Pekinie).  Jako przedstawiciel skarbu państwa zasiada w radzie nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), największego w UE

Branża deweloperska na zakręcie. Rynek mieszkaniowy w godzinie próby

60-metrowego mieszkania, teraz, z uwagi na powyższe, szukają dużo mniejszych lokali albo swoją uwagę przekierowują na rynek najmu. Sądzę jednak, że jeśli warunki makroekonomiczne się zmienią, sprzedaż mieszkań wróci do poziomów sprzed 2022 roku. Mamy bowiem w Polsce wysoki i strukturalny niedobór

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 23 mln euro nadwyżki w IV kw.

. "Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 14,2 mld zł. Poprawa tego salda, w stosunku do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2016 r., wynika z większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE. W IV kwartale 2017 r. napływ ten wyniósł 14,6 mld zł i w porównaniu

Bank Pekao i EBI zaoferują finansowanie MŚP w województwie kujawsko-pomorskim

Bankowi Pekao środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Program finansowany jest przez Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne" - czytamy w komunikacie. Bank Pekao będzie udzielał preferencyjnych

KE proponuje budżet UE na 2019 r. zakładający wzrost zobowiązań o 3%

europejską wartość dodaną. UE potrzebuje stabilności, mam zatem nadzieję na jak najszybsze osiągnięcie porozumienia z Parlamentem i Radą" - powiedział komisarz odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie Günther H. Oettinger, cytowany w komunikacie. Środki przeznaczone

Morawiecki zapowiada, że z Brukseli wróci na tarczy. Bogata północ UE nie zamierza finansować ani wschodu, ani południa Europy [PRZEGLĄD PRASY EKONOMICZNEJ]

Najważniejsze serwisy ekonomiczne na świecie piszą o pierwszym odbywającym się twarzą w twarz szczycie Unii Europejskiej, podczas którego liderzy mają dyskutować o podziale 750 mld euro z funduszu na zwalczanie skutków pandemii oraz o kolejnej „siedmiolatce”, czyli budżecie UE na lata

Wiceszef KE: Trzeba działać szybko, by nie osłabić wiarygodności KNF. Komisja sprawdza zgodność poprawki o przejmowaniu banków z regułami UE

w Polsce mogą bowiem mieć negatywny wpływ na decyzje inwestycyjne. Komisja Europejska już przedłożyła projekt rozporządzenia łączącego praworządność z funduszami UE. Ale nawet bez tego przyszły siedmioletni budżet UE na okres 2021-27 będzie znacznie mniej hojny dla Europy Środkowej i Polski. Czy

MIiR: Krajowa strategia rozwoju regionalnego trafiła do konslutacji

. Finansowanie na kolejnych 5 lat zostanie określone na podstawie danych, które pojawią się w przyszłości, na przykład o wielkości puli funduszy UE dla Polski na lata 2021-2027 i o sytuacji gospodarczej" - czytamy także. Przedsięwzięcia podejmowane na podstawie i zgodnie z KSRR

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 357 mln euro deficytu w IV kw.

;Oznacza to istotną poprawę tego salda, w stosunku do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2015 roku, co jest konsekwencją napływu środków z funduszy strukturalnych UE w wysokości 10,1 mld zł" - czytamy dalej. (ISBnews)

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r.

koniunktury u głównych parterów handlowych Polski. Jednocześnie po ubiegłorocznym szybkim wzroście absorpcji środków z budżetu UE, finansujących publiczne i w mniejszym stopniu prywatne nakłady inwestycyjne, w kolejnych latach - obejmujących końcową fazę perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 - dynamika

Ferrum otworzyło nową linię produkcyjną dzięki inwestycji PFR

, dokapitalizowana i wzmocniona o nową linię. Dzięki niej będziemy mogli samodzielnie startować do nowej umowy ramowej oraz innych strategicznych projektów Gaz-Systemu. Mówię tu o miliardowych funduszach strukturalnych z przeznaczonych na rozbudowę sieci przesyłowych. Poszerzymy nasz portfel o rury spiralnie spawane

Colliers International: Rynek budowlany w CEE-6 wydaje się przegrzany

. stawić czoła kwestii Brexitu oraz potencjalnym problemom handlowym z USA. Sam Brexit może doprowadzić do ograniczenia inwestycji w 6 krajach regionu CEE poprzez swój wpływ na program funduszy strukturalnych UE po 2020 roku, przekładający się na sytuację w zakresie budownictwa lądowego

Kwieciński z MR: Inwestycje ruszyły, będzie to widać we wskaźnikach makro w br.

naszej części Europy działa polityka spójności UE - to jest właśnie ta polityka, która dysponuje funduszami strukturalnymi i funduszem spójności. Faktycznie, opóźnienie tej nowej perspektywy 2014-2020 miało tutaj bardzo widoczny efekt w spowolnieniu inwestycji" - powiedział Kwieciński w wywiadzie

KE: Opieka długoterminowa w Polsce wymaga reformy

mieszkańca Polska wydała w 2015 r. na opiekę zdrowotną 1 272 euro (dostosowane do różnic w sile nabywczej), co stanowi piąty najgorszy wynik w UE. KE przypomniała, że w latach 2014-2020 Polska otrzyma w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych blisko 3 mld euro

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1244 mln euro nadwyżki w I kw.

; - czytamy dalej. Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 2,7 mld zł. Oznacza to istotne pogorszenie tego salda, w stosunku do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2016 r. Jest to konsekwencją mniejszego napływu środków z funduszy strukturalnych UE

Inicjatywa Trójmorza to szansa dla inwestycji w transport: raport PwC i Atlantic Council

postaci dotacji z unijnych funduszy strukturalnych oraz kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. – Pomimo tego skoku cywilizacyjnego luka jest ciągle bardzo duża – podkreśliła jednak Agnieszka Gajewska, partner w PwC. Jak wskazała, w starej UE mieszkańcy mają dwa razy więcej autostrad niż

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

publicznych i skupienie się ma stymulacji fiskalnej, reformę prawa pracy, zmiany w systemie podatkowym, rozbudowę polityki spójności i zaniechanie redukcji budżetu UE. W przypadku obszaru pobudzenia inwestycji w obszary strategiczne, PIE proponuje utworzenie Funduszu Inwestycji

Europosłowie poparli politykę spójności w kształcie dobrym dla Polski

reformy byłoby większe ryzyko, że pieniądze z UE będą szybko przepadać wskutek błędnych projektów. Europosłom nie podoba się też pomysł, by uporczywe łamanie dyscypliny budżetowej przez poszczególne kraje UE mogło być karane zawieszaniem funduszy z polityki strukturalnej. Kompromis w tych kwestiach

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 951 mln euro deficytu w II kw.

ukształtowało się na poziomie 3,8 mld zł. Oznacza to znaczącą poprawę tego salda, w stosunku do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2016 r. Jest to konsekwencją większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE, które w II kwartale br. wyniosły 4,3 mld zł. W porównaniu do II kwartału 2016 r. były one

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,6 pkt do 3,1%

w raporcie z listopadowymi prognozami Komisji. Aktywność inwestycyjna stopniowo będzie się odbudowywać pod koniec 2016 r., gdy więcej projektów finansowanych przez strukturalne fundusze unijne wejdzie w fazę implementacji. Komisja prognozuje, że

Krynicki Recykling pozyska 6 mln zł dofinansowania z POIR na budowę zakładu

prezes Adam Krynicki, cytowany w komunikacie. Krynicki Recykling w ostatnich latach pozyskał łącznie blisko 45 mln złotych dotacji ? m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ? na nowoczesne projekty związane z odzyskiem szkła opakowaniowego, przypomniano

Ipopema TFI: E-commerce, farmacja i producenci gier w modelowym portfelu akcji

Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - Ipopema TFI ocenia, że w modelowym portfelu akcji powinny istotną rolę odgrywać czołowe spółki z branż: e-commerce, farmaceutyki i biotechnologie oraz gry komputerowe, poinformował zarządzający funduszami akcji Ipopema TFI Krzysztof Cesarz

Po Brexicie Wlk. Brytania musi nadal płacić Unii. Dużo straci, jeśli odmówi

mld euro. Fundusze UE po Brexicie: za UK nikt nie chce płacić Jak pisze Barker, zdania, co do tego, ile Wielka Brytania powinna oddać UE w ramach funduszy strukturalnych, są wśród krajów członkowskich podzielone. Ale jest zgoda co do tego, że żaden z krajów beneficjentów (a Polska jest największym, z

Odejście od węgla albo miliardy przejdą Polsce koło nosa. Czy UE skusi polski rząd pieniędzmi na transformację?

Sprawiedliwej Transformacji znajdzie się 7,5 mld euro. Do tego niemała kasa z funduszy strukturalnych, bo plany nowego, szacowanego na 130 mld euro unijnego budżetu zakładają, że nawet 35 proc. środków przeznaczonych na inwestycje pójdzie na ochronę klimatu. Dalej walkę z rosnącymi emisjami CO2 z paliw

Polska jednym z największych beneficjentów unijnego budżetu. Ale to się może szybko zmienić

pandemii i konieczność natychmiastowego uzgodnienia i uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy, który został powiązany z Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE. Rozmawianie o obu tych sprawach razem pozwoliło przyspieszyć negocjacje budżetu ogólnego, zwiększyć prawie dwukrotnie łączną pulę wspólnych środków i

Jednolity podatek dla firm? Berlin i Paryż są za.

. Kraje UE miałby też przyjrzeć się możliwości obniżenia kosztów pracy (chodzi o podatki i ubezpieczenia społeczne). Ponadto kraje korzystające z pomocy finansowej MFW i UE, czyli w strefie euro Grecja, Portugalia i Irlandia, a poza nią m.in. Łotwa, miałyby być objęte pomocą nowego "funduszu na rzecz

Przegląd prasy

. --Słowacki urząd antymonopolowy (PMÚ) rozpoczął postępowanie administracyjne dotyczące przejęcia przez Benzinę z Grupy Orlen kolejnych stacji sieci Fontee Gazeta Wyborcza --W tej dekadzie UE wyda setki miliardów euro na stworzenie z wodoru nowego

Odpowiedź premiera Wielkiej Brytanii dla Kaczyńskiego: To nie leży w interesie Europy

. "Pomimo że chcieliśmy otrzymać dodatkowe środki w stosunku do oryginalnej propozycji Komisji Europejskiej, nie uważamy, że przesuwanie pieniędzy z jednego bogatego kraju do innego poprzez budżet UE leży w interesie Europy. Fundusze Strukturalne i Spójności powinny się skupiać na najuboższych

Znamy szczegóły "wielkiego planu inwestycyjnego" Junckera

) wartego 21 mld euro - 5 mld ma pochodzić z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), a pozostałe 16 mld z obecnego budżetu UE (z czego tylko 8 mld to żywa, niezagospodarowana gotówka poukrywana w budżetowych szufladach UE, a reszta to unijne gwarancje). Owe 21 mld euro publicznych pieniędzy ludzie

Komisarz UE ds. polityki regionalnej: Teraz inwestujcie w innowacje

Polskę od zewnętrznych źródeł energii. W projekcie nowego budżetu UE jest zasada, która pozwala wstrzymać wypłaty z funduszy strukturalnych dla krajów łamiących dyscyplinę budżetową. Czy to nie krzywdzące dla krajów, które bardzo korzystają z tych funduszy, skoro tylko nad nimi

KE proponuje budżet UE w wysokości 1,11% DNB UE-27 na lata 2021-2027

mld euro (czyli 1,08% DNB) w środkach na płatności (w cenach z 2018 r.). Kwoty te uwzględniają włączenie do budżetu UE Europejskiego Funduszu Rozwoju, który jest głównym narzędziem UE służącym do finansowania współpracy na rzecz rozwoju z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku i jak dotychczas stanowi

Przegląd prasy

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Szymański: Opowiadamy się za umieszczeniem Funduszu Odbudowy w kontekście wieloletnich ram finansowych UE

Polska zastąpi Francję?

; konkluduje, że jedynym dużym i wiarygodnym partnerem jest Polska, która w Radzie Europejskiej dysponuje taką samą liczbą głosów jak Hiszpania. Tym bardziej, że oba kraje mają wspólne interesy: Niemcy i Polska popierają wzrost wielkości funduszy strukturalnych UE, z głównym naciskiem na fundusz spójności

KE zaleca Polsce większy udział kobiet w rynku pracy, wyższy wiek emerytalny

. Komisja zaleca Polsce także "podjęcie działań w celu zniesienia barier dla inwestowania, w szczególności w sektorze transportu". KE zwróciła uwagę, że w 2016 r. aktywność inwestycyjna znacząco osłabła ze względu na niższe wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych

Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020

% w 2018 r. i po 6% w latach 2019-2020, podano także. "Według danych za 2016 r., stopa absorpcji funduszy strukturalnych (relacja wypłaconych środków do dostępnego budżetu) w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 wyniosła 95%. Oznacza to, że płatności dla Polski

Startuje nowy europejski fundusz. Ma rozruszać europejską gospodarkę

Plan Jeana-Claude'a Junckera, który kierowana przez niego Komisja Europejska ogłosiła w listopadzie 2014 r., opiera się na powołaniu Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) wartego 21 mld euro. Z tego 5 mld ma pochodzić z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI

Dostaniemy mniej dotacji z UE? Tusk będzie bronił budżetu

szczególnie w biedniejsze kraje uzależnione najbardziej od funduszy strukturalnych. - To nie tak. Prawo do karnego zawieszania funduszu spójności istnieje już teraz i grozi tylko 14 krajom. Natomiast nowe zasady sprawiłyby, że kij będzie dotykał wszystkie kraje UE, nie tylko ubogie - tłumaczy komisarz UE ds

Śląsk protestuje przeciwko pomysłom ministra środowiska

zreformować i upłynnić program. KE jasno podkreślała, że nie ma możliwości dofinansowania wymiany przestarzałych kopciuchów na nowoczesne piece na węgiel, ponieważ UE nie finansuje żadnych inwestycji związanych z węglem. Komisja domagała się, by dotacji udzielać mogły nie tylko podległe resortowi środowiska

Bruksela pomoże unijnym słabeuszom korzystać z funduszy UE

tylko 5 proc. Oprócz borykającej się z kryzysem Grecji (która według wyliczeń KE wykorzystała dotąd tylko 4,9 mld euro funduszy strukturalnych przewidzianych dla niej na lata 2007-13) program obejmie także Portugalię, Irlandię, Łotwę, Rumunię i Węgry. Co ważne, całkowita wysokość środków z UE

Jak dogonić Chiny w zakresie technologii ekologicznych? To pytanie to pozorny paradoks

żegluga, produkcja stali i inne gałęzie przemysłu będą mogły korzystać z czystego paliwa. UE wyasygnowała również fundusze naprawcze na zainstalowanie 2 mln stacji ładowania pojazdów elektrycznych i wodorowych. Zwiększa tym samym popyt na pojazdy elektryczne, które mogą być budowane lokalnie przez takie

Rekordowe miliardy dla Polski z funduszy unijnych

: przyszłoroczny budżet Unii będzie dla Polski wyjątkowo hojny. Z 42,5 mld euro zarezerwowanych na fundusze strukturalne i spójnościowe ponad 10 mld euro ma skonsumować Polska. - Podawane przez Komisję kwoty zgadzają się z naszymi wyliczeniami - potwierdza Anna Konik-Żurawska, rzeczniczka Ministerstwa Rozwoju

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

absorpcji funduszy strukturalnych UE w kolejnych latach perspektywy dla wzrostu popytu inwestycyjnego pozostaną korzystne. Rosnący fundusz płac będzie sprzyjał poprawie sytuacji finansowej gospodarstw domowych, lecz wpływ transferów z programu "Rodzina 500+" na dynamikę konsumpcji będzie stopniowo

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

badań antydopingowych. Można bić wszelkie dotychczasowe rekordy. Co rozumiemy w tej metaforze jako doping? – Ten sportowiec to światowa i polska gospodarka, doping to bezprecedensowo silne wsparcie antykryzysowe rządów i banków centralnych (z bardzo dużą rolą nowych unijnych funduszy). A brak

Ludzie i tak kupią mieszkania. "Kto ma wolne środki, w kryzysie będzie chciał zainwestować"

rachunków powierniczych, potem powołania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Państwo się przed tym wzbraniali. - Zawsze uważałem, że wprowadzenie któregokolwiek z tych rozwiązań jest niepotrzebne, a dodatkowo zwiększa koszty. Dziś, mimo niepewności gospodarczej, tym bardziej nie ma miejsca na pomysły

Dudek: Nie będzie 13. i 14. emerytury [WYWIAD]

będzie on najwyższy w całej UE. I to mimo że startowaliśmy z niższym poziomem długu publicznego! Ale tylko ok. połowy tego deficytu to efekt programów antycovidowych. Tymczasem np. w Niemczech impuls fiskalny według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego wyniósł 8 proc. PKB, a deficyt u naszych

Kujawsko-Pomorskie. Województwo,które się obroniło

mówiło się o „niesprawiedliwym podziale środków unijnych". Taki zarzut mnie bardzo bolał. Starałem się zawsze realizować linię zrównoważonego rozwoju. Wyjaśniałem, że do podziału funduszy z unii nie można się posługiwać prostym narzędziem arytmetycznego podziału. Uważam, że muszą służyć całemu

Witajcie gorzkie lata 70. Wracają ciężkie czasy, ale po liftingu

Banku Światowego i GUS). W tym okresie zdarzały się lata ujemnej inflacji, czyli deflacji. W USA miała ona miejsce w roku 2009, w UE w 2015, w Polsce w latach 2015 i 2016, w Japonii było w tym okresie aż sześć lat z ujemnym wzrostem cen. Trwająca tak długi czas niska inflacja utrwaliła oczekiwania

Nobliści alarmują: oszczędzanie na nauce skończy się katastrofą

nastąpią, to mogą dotknąć wszystkich - mówi Sidonia Jędrzejewska (PO) z komisji ds. budżetu w Parlamencie Europejskim. Protestuje jednak przeciw stawianiu w opozycji pieniędzy na naukę i na politykę spójności (fundusze strukturalne), której największym beneficjentem jest Polska. - Trudno o ambitne badania

Komu pomoże unijny fundusz Junckera? I ile skorzysta na nim Polska?

prawo samodzielnie decydować, co budować i z jakich źródeł energii korzystać. Na tym etapie nie mogę powiedzieć, czy EFSI będzie współfinansować projekty węglowe. Debata jest otwarta. W Polsce głównym inwestycyjnym narzędziem UE pozostaje polityka spójności i unijne fundusze

NIK: fundusze unijne wykorzystujemy bez zakłóceń

samorządowa poradziła sobie z wydaniem unijnych miliardów, które dostaliśmy z budżetu Wspólnoty. Raport nie jest jeszcze opublikowany, "Gazeta" dotarła do niego jako pierwsza. Konkluzje badania są dobre. - Cele wdrażania funduszy strukturalnych na lata 2004-06 zostały

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

potencjału produkcyjnego polskiej gospodarki oraz rosnącą absorpcją funduszy strukturalnych UE z bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020 podał także NBP. "Korzystnie na popyt krajowy oddziaływać będzie niski poziom stóp procentowych i związane z nim niskie koszty kredytu

NBP: Zagrożenia dla stabilności systemu finansowego mają charakter zewnętrzny

. Banki kontynuowały zwiększanie funduszy własnych, utrzymując ich wysoką jakość. Średni, łączny współczynnik kapitałowy utrzymuje się na poziomie 18%, przy czym średnia waga ryzyka jest wyższa niż w większości krajów UE, co przekłada się na relatywnie wyższą odporność banków na szoki

RPP o budżecie 2018: Założenia makroekonomiczne zbieżne z projekcją NBP

środkami z funduszy unijnych. "W projekcie ustawy założono również, że w przyszłym roku przyspieszą inwestycje sektora prywatnego. Przyczynią się do tego: dobra sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw, wysoki stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz utrzymujący

Jak dobrze wydać ponad 300 miliardów dla Europy? [EKG 2015]

z PE i państwami UE w sprawie szczegółów planu. Powinny potrwać do czerwca. - W interesie wszystkich jest, by jak najszybciej zakończyć te rozmowy. Europejski Bank Inwestycyjny obiecał nam swoją aktywność nawet przed początkiem działalności funduszu - zapowiedział. Apel