złom sprzedaż stali

Cognor miał 19,11 mln zł zysku netto, 100,83 mln zł EBITDA w 2019 r.

, manifestujące się niższym popytem i spadającymi cenami uderzyły w poziom skonsolidowanych przychodów grupy, które spadły o 8,7%. Co warte zauważenia, produkcja stali zmniejszyła się zaledwie o 0,5% a sprzedaż ilościowa łącznie: złomów stali, kęsów i produktów finalnych zmniejszyła się tylko o 1,1% podczas gdy w

Cognor oczekuje EBITDA w III kw. poniżej poziomu z II kw. br., ale wyższej r/r

spreadów przerobowych. Spread dla kęsów spadł o 91 zł do tony, a dla wyrobów finalnych o 258 zł do tony. Spready przerobowe pogorszyły się, ponieważ tempo spadku cen kęsów i wyrobów finalnych było szybsze niż zmniejszenie cen złomów stali. Cognor Holding powstał w 1991 roku

Cognor zakłada stabilny poziom EBITDA w I kw., bez oczekiwań dla całego roku

zakłóceniami importu" - podano także. Spodziewana jest niewielka poprawa produkcji surowej stali w Polsce pod warunkiem zastosowania potencjalnych środków administracyjnych związanych z COVID 19; polski rynek prętów zbrojeniowych będzie jedynym, który odnotuje pozytywny wzrost w

Cognor miał 68,54 mln zł zysku netto, 156,21 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

;Poprawiające się warunki rynkowe, manifestujące się lepszym popytem i wyższymi cenami umożliwiły grupie osiągnięcie wyższych o 16,4% skonsolidowanych przychodów. Co godne podkreślenia, wyprodukowaliśmy o 2,6% więcej stali w porównaniu do roku 2017 oraz sprzedaliśmy o 0,8% więcej ton łącznie: złomów stali

Cognor miał 32,27 mln zł zysku netto, 45,31 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

dynamiki cen złomu stali" - wskazano również. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 550,67 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 495,14 mln zł rok wcześniej. "Produkcja stali surowej Cognor Holding S.A. (Cognor, Spółka, Grupa) zmniejszyła

Akcjonariusze Cognor Holding zdecydują 30 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest

Cognor miał 16,15 mln zł zysku netto, 42,94 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

wyprodukować o 3,4% więcej stali surowej i sprzedaliśmy więcej o 1,4% łącznie: złomów stali, półwyrobów (kęsów) i produktów finalnych. Jednocześnie ceny złomów, kęsów i większości naszych produktów doznały spadków w związku z czym nasze przychody ze sprzedaży uległy zmniejszeniu o 3,6%" - czytamy w

Cognor spodziewa się EBITDA w granicach 17-24 mln zł w IV kw. br.

produkcji stali w Polsce. W konsekwencji import jeszcze wzrośnie" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej. Społka podkreśla, ze nastąpił spadek cen złomu, kęsów i wyrobów finalnych i trwa on nadal. "Widzimy, że w kolejnym miesiącu - w

Zysk netto Cognoru wyniósł 1,47 mln zł w 2016 r. wobec straty rok wcześniej

hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Strata netto Cognoru wyniosła 6,04 mln zł w I poł. wobec zysku rok wcześniej

. "W pierwszej połowie 2016 roku mieliśmy do czynienia z kontynuacją pozytywnej zmiany na rynku hutniczym w Polsce i krajach sąsiednich , która manifestowała się przede wszystkim odczuwalną poprawą popytu na nasze produkty. W efekcie Grupa zwiększyła sprzedaż złomu stali, półwyrobów (kęsów) oraz

Cognor pracuje nad rozwiązaniem refinansującym zadłużenie

, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Strata netto Cognoru to 5,54 mln zł w I kw. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

straty rok wcześniej. Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. W 2014 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosły

Cognor chce powtórzyć ubiegłoroczne wyniki w 2018 r.

Polsce, jakkolwiek zgadzamy, że wzrost popytu na rynku stalowym może nie być tak dynamiczny, co może być korzystne ze względu na koszty złomu i koszt produkcji w hutach wielkopiecowych" - wskazał dyrektor finansowy. Jego zdaniem, produkcja stali w Polsce ma niewielkie

Zysk netto Cognor wzrósł r/r do 47,6 mln zł w 2017 r.

wyższymi skonsolidowanymi przychodami - o 29,9%. Wyprodukowaliśmy 7,8% więcej ton stali surowej i sprzedaliśmy 15,9% więcej ton złomu stalowego, półproduktów i wyrobów gotowych w porównaniu do 2016 r. Wzrost ten był wspierany przez rosnące ceny zarówno złomu, półproduktów jak i wyrobów gotowych. Cena

Elemental wdroży program emisji obligacji do kwoty max. 64 mln zł

złomu na światowych rynkach oraz malejącą sprzedaż wyrobów stalowych. Dzięki programowi zrealizujemy także spłatę obligacji, których termin zapadalności przypada w kolejnych miesiącach. Odczuwamy ograniczenie produkcji stali w Polsce - dlatego coraz mocniej musimy skupiać się na nowych segmentach

Strata netto Stalprofilu zwiększyła się r/r do 10,28 mln zł w III kw. 2016 r.

, jak ruda żelaza i złom, oraz dynamiczny wzrost cen koksu. Sytuacja na rynku surowców stwarza perspektywę wzrostu cen wyrobów hutniczych w kolejnych miesiącach" ? czytamy w raporcie. W związku z okresem korekty cen stali grupa kontynuowała działania, mające na celu

PS Holdco nabył 2,52 mln akcji Cognora w wezwaniu

na 26,16 mln akcji Cognora, stanowiących 37,45% liczby głosów, po cenie 0,97 zł za sztukę. Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali

Cognor miał 0,68 mln zł straty netto, 16,9 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

zdecydowanie szerszy niż zazwyczaj zakres podjętych prac remontowych. Dlatego też sprzedaliśmy łącznie o 22% mniej złomów stali, półwyrobów (kęsów) i produktów finalnych. Jednocześnie ceny wszystkich tych asortymentów uległy zmniejszeniu w związku z czym nasze przychody ze sprzedaży uległy redukcji o 27,4

Zysk netto Cognoru wyniósł 34 tys. zł w 2014 r. wobec straty rok wcześniej

wcześniej. Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. (ISBnews)

Cognor miał 8,76 mln zł zysku netto, 15,12 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

sprzedażą ilościową: (i) złomów stali o 0,9 tysięcy ton i 2,3% oraz (ii) produktów finalnych o 6,3 tysięcy ton i 5,1% przy spadku ilości kęsów o 5,4 tysięcy ton i 12,1%. Nasze spready przerobowe dla kęsów zmniejszyły się nieznacznie o 1 złotych do tony zaś w przypadku produktów finalnych uległy poprawie o

Cognor rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

zysk netto w 2019 r. wyniósł 14,34 mln zł wobec 70,04 mln zł zysku rok wcześniej. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią

Impexmetal miał 52,41 mln zł zysku netto, 78,53 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

szczególności na skutek spadku kosztów zakupu surowca. - w Segmencie Stali - wynik segmentu to efekt ujęcia począwszy od II kwartału 2019 w skonsolidowanym sprawozdaniu GK Impexmetal wyników GK Alchemia w związku z przejęciem 100% kontroli nad wymienioną grupą kapitałową

Zysk netto Cognor wyniósł 5,97 mln zł w II kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

ilościowym sprzedaży wyrobów finalnych o 29,1 tysięcy ton i 21,1% co z kolei częściowo zamortyzował wzrost ilości sprzedaży złomów stali o 6,2 tysięcy ton i 25,8% oraz kęsów o 15,2 tysięcy ton i 53,6%. Przyrost sprzedaży kęsów był pochodną bardziej korzystnych marż oferowanych przez rynek dla półwyrobów

Zysk netto Cognoru to 11,04 mln zł w III kw. 2016 r. wobec straty rok wcześniej

trzeciego kwartału 2015 roku przychody Cognor S.A. spadły o 9,4% głównie z uwagi na zmniejszenie się o 4,3% łącznej ilości sprzedaży złomów stali, półwyrobów (kęsów) i wyrobów finalnych. Drugim powodem było obniżenie cen jednostkowych" ? czytamy w komentarzu do wyników. W

PS Holdco wezwał do sprzedaży 37,45% akcji Cognor po 0,97 zł/ szt.

wzywającego jest Przemysław Sztuczkowski, podano także. Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. W 2014 r. jej

Zysk netto Cognoru wzrósł r/r do 7,34 mln zł w I kw. 2015 r.

17,93 mln zł straty rok wcześniej. Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. (ISBnews)

Renault zaciśnie pasa i przyspieszy elektryfikację

pojazdów przeznaczonych na złom. Luca de Meo nie chciał ujawnić, które fabryki Renault może jeszcze zamknąć. Ale jednocześnie koncern zapowiedział "optymalizację" działalności w Ameryce Południowej, Indiach i Korei Południowej.  Cięcia mogą objąć też ośrodki badawcze koncernu. Bo wydatki na

Spółka Cognoru wykupiła 6,96 mln obligacji Cognor International Finance

obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. W 2014 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosły 1,42 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Alumetal spodziewa się ponad 50-proc. spadku r/r EBITDA i zysku netto w II kw.

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Alumetal spodziewa się ok. 50-proc. spadku wolumenu sprzedaży i przychodów grupy oraz jeszcze bardziej znaczącego spadku zysku EBITDA i zysku netto r/r w II kwartale 2020 r., podała spółka w oparciu o wstępne szacunki

Strata netto Cognoru to 6,94 mln zł w II kw. 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

. Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. (ISBnews)

Elemental Holding miał 6,14 mln zł zysku netto, 13,09 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

. Sytuacji nie polepszają także decyzje dużych koncernów, które stopniowo ograniczają produkcję stali w Polsce. Stąd nasza coraz większa koncentracja na wysokomarżowych segmentach. Umacnianie pozycji w Europie ? dzięki naszym zakładom w Wielkiej Brytanii, Skandynawii i na Litwie ? wymaga budowania istotnych

Cognor planuje poniżej 31 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r.

GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Cognor spodziewa się spadku EBITDA o kilka mln zł kw/kw w III kwartale

, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej

Najpierw stare samochody, teraz zużyte wiatraki. Czeka nas zalew złomu z Niemiec?

- uważa. Czy grozi nam powtórka na większą skalę? Czy złom z wiatraków zaleje Polskę, podobnie jak stare, kłopotliwe dla niemieckiego środowiska diesle? Zdaniem Gajowieckiego wprowadzone kilka lat temu w Polsce przepisy wykluczają państwowe wsparcie dla starych turbin, a bez niego wciąż jeszcze trudno

Cognor spodziewa się dobrych wyników sprzedaży w IV kw. br.

okresie. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz

Lewiatan pozytywnie ocenia przyjęcie przez Senat ustawy dot. nowej matrycy VAT

budowlane, dostawa wszelkiego rodzaju stali, metali szlachetnych, elektroniki, części do samochodów, muszą wprowadzić korekty w modelach dokonywania transakcji i systemach finansowo - księgowych oraz być przygotowanymi na to, że płatności za sprzedany towar trafiać będą na konto rozliczeniowe jedynie w

Huta Częstochowa znów w ukraińskich rękach? Firma miliardera zza wschodniej granicy przygotowuje się do transakcji

na nabycie huty przez holding Cognor z siedzibą w Poraju. Cognor jest liczącym się w Polsce producentem stali oraz wyrobów hutniczych, w tym blach grubych. W strukturze grupy działa także wiodąca na polskim rynku sieć pozyskująca złomy stali i metali kolorowych. Ostatecznie wskazano na spółkę

Spółka Cognoru wykupi przedterminowo obligacje o wartości nom. 100,35 mln euro

i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. W 2014 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosły 1,42 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Stacje ładowania co 60 km. UE wyznacza cele, tymczasem w Polsce w trzy lata stawiamy jedną ładowarkę

złom silniki spalinowe. Zakaz od 2035 r. przesądzony Ładowarki do aut elektrycznych. UE wyznacza konkretne cele Przyspieszenie rozbudowy infrastruktury ładowania będzie jednym z głównych wyzwań, które w najbliższych latach staną przed Polską i innymi krajami UE. - Jednym z najważniejszych wydarzeń w

Strata netto Cognoru zwiększyła się r/r do 14,46 mln zł w III kw. 2015 r.

zł wobec 22,36 mln zł straty rok wcześniej. Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. W 2014 r. jej przychody

Strata netto Cognor to 5,50 mln zł w III kw. 2014 r. wobec zysku rok wcześniej

straty rok wcześniej. Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. (ISBnews)

Alumetal: Planowane przestoje w branży mogą mieć wpływ na wyniki finansowe

wpływ na uzyskiwane przez Grupę Alumetal w najbliższych miesiącach przychody ze sprzedaży oraz osiągane wyniki finansowe, podkreślono. Zarząd obecnie nie jest w stanie oszacować poziomu negatywnych skutków finansowych sytuacji występującej w przemyśle motoryzacyjnym w Europie

Strata netto Cognor wyniosła 14,83 mln zł w 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. W 2014 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosły 1,42 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Zarząd Cognor uważa cenę w wezwaniu PS Holdco za nie oddającą wartości godziwej

, Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. W 2014 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosły 1,42 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r

Alumetal liczy na powolną poprawę na rynku w III i IV kw. 2020 r.

odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł

Cognor planuje inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych

wyniosło 112%. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych

S&P obniżył rating Cognor do CC, perspektywa negatywna

surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. W 2014 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosły 1,42 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Przemysław Sztuczkowski ponownie został prezesem zarządu Cognoru

dyrektora ds. informatyki, podano także w materiale. Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. Spółka jest notowana

Po węgiel do Czech? Polska... ciągle eksportuje węgiel energetyczny, m.in. właśnie do Czech

? Węglowy biznes się kręci. Dodatkowe 200 tys. ton poszło w świat Węgla brakuje i każda tona jest na wagę złota. Owszem, duża ilość eksportu to węgiel koksujący, czyli taki, który jest wykorzystywany w przemyśle hutniczym do wytapiania stali. Taki węgiel produkuje Jastrzębska Spółka Węglowa - gospodarstwom

Strata netto OT Logistics wyniosła 0,33 mln zł w III kw. 2016 r.

. "Na wyniki Grupy nadal oddziałuje niesprzyjająca koniunktura na rynku węgla i stali, która ciążyła na działalności transportowej i portowej. Widoczny jest spadek przewozu ładunków masowych w Niemczech, zwłaszcza złomu, spowodowany niskimi cenami stali. Cieszy nas natomiast wzrost przeładunków w

Cognor miał 16,03 mln zł zysku netto, 50,96 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.

50,96 mln zł wobec 22,63 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA przekroczyła 62 mln zł (+89% r/r). ?Na poziomie operacyjnym tak dobre wyniki to głównie skutek rosnących cen na nasze produkty i spreadów przerobowych. Różnica między ceną kęsów a ceną złomu stali wzrosła o 269 zł

Zarobią złomiarze i dilerzy. Ubezpieczyciele nadal będą bezkarnie ciąć odszkodowania

ubezpieczyciele, szczególnie w przypadku starszych aut, zaniżają ich wartość. I tłumaczą kierowcom, że auto jest na złom, choć tak naprawdę wystarczyłoby wymienić kilka części - ale te są drogie, a sądy nakazują wstawiać oryginały, więc firmy wolą zawyżyć koszty naprawy, obniżyć koszt powypadkowego auta i oddać

Rosja jak statek zadżumionych. Kto może, bierze nogi za pas. Lista firm i problemów się wydłuża

sowieckiej agresji na Afganistan, Amerykanie zaczęli bojkotować Stoli i aby ratować interes, w 1989 r. PepsiCo. przyjęło od Sowietów zapłatę w postaci armady okrętów wojennych, w tak kiepskim zresztą stanie, że szybko wysłano je na złom.  Teraz nie tylko Amerykanie zaczęli znowu bojkotować rosyjską

Gdzie wycenić i sprzedać biżuterię za uczciwą cenę? Niekoniecznie w lombardzie

jesteśmy w stanie jej znaleźć i określić, jak cenny jest nasz złom, pozostaje skorzystanie z usług złotnika. Usługę wyceny proponuje wiele punktów jubilerskich i skupów. Jej koszt jest kwestią bardzo indywidualną, najczęściej zależną od wartości przedmiotu. Czytaj także: W co zainwestować 5 tys. zł

Główny akcjonariusz nie zakłada obecnie zmiany udziału w Alumetalu

sprzedawałem udziały 8 lat temu, żeby się lewarować. Ale czuje się, że giełda to teraz ślepa uliczka, więc trochę czekam na to, co się stanie z rynkiem kapitałowym" ? powiedział Stulgis podczas konferencji prasowej. Zapytany o możliwą sprzedaż akcji powiedział, że obecnie czuje

"The New York Times": Byli uosobieniem zła, dziś wszyscy trzymają kciuki za ich sukces. Czy da się postawić na nogi prestiżowy biznes?

większość niezależnych księgarzy. Wyjątkowa rola firmy w książkowym ekosystemie, czyli pomaganie czytelnikom w odkrywaniu nowych tytułów, a wydawcom – w inwestowaniu w sklepy stacjonarne, sprawia, że stała się opoką w świecie zaburzonym przez sprzedaż online i znacznie większego gracza: Amazon

Strata netto Cognoru to 4,61 mln zł w III kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się

Morawiecki zapowiada obniżki cen biletów PKP od 1 marca

O to, czy jest szansa na obniżkę cen biletów na PKP, został zapytany premier na piątkowym briefingu prasowym. - Nie tylko jest szansa, ale tak się ma stać najpóźniej od 1 marca - powiedział Morawiecki. I dodał: - Poleciłem odpowiednim instytucjom, a w szczególności zarządowi PKP, poprzez

LPP liczy na stosunkowo dobry maj wspierany głównie przez e-commerce

maju - ok. 60% sprzedaży odbywa się przez internet, a 40% sprzedaży realizowana jest w sklepach. Wydaje się, że przy tej rosnącej sprzedaży internetowej sprzedaż w maju nie będzie zła " - powiedział Lutkiewicz podczas wideokonferencji. Według stanu na 18 maja br., centra

Jak państwo ściga za VAT. Kolejny przypadek przedsiębiorcy zniszczonego przez skarbówkę

odliczyć zapłacony VAT. Na fakturze zamiast słowa „granulat” przedsiębiorca wpisał jednak „złom”. Przy czym nie miało to żadnego znaczenia, co jeszcze w trakcie kontroli pan Marek wykazał. Oprócz pomyłki w nazwie produktu wszystko inne się zgadzało: ilość produktu, kwota zapłacona i

Samochód z drugiej ręki? Bądź czujny i uważaj na idealne oferty

Polsce wśród wielu osób panuje przekonanie, że samochód z przebiegiem powyżej 200 tys. kilometrów to złom. Zdecydowanie lepiej kupić auto z przebiegiem 100-150 tys. kilometrów. Te pogoń za niskim przebiegiem i magię liczb wykorzystują sprzedający. Na szczęście oszustów sprzedających samochody z cofniętym

DM BPS rozpoczął rekomendowanie Alumetalu od 'trzymaj' i wyceny 55 zł

zawiera kontrakty w 85% o stałej cenie, na okres 3 miesięcy, co przy rosnących cenach złomu zmniejsza wypracowywaną realną marżę). Podobna sytuacja rynkowa ma miejsce w II kw. 2015, jednak zarząd w I kw. 2015 zdecydował się powiększyć liczbę otwartych kontraktów na złom i zapasy o ok. 20%, co powinno w

EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej Alumetalu

zawartej z ocenianym podmiotem. EuroRating oceniał ryzyko kredytowe spółki od stycznia 2015 roku. W całym okresie oceny rating Alumetal S.A. utrzymywany był na stałym poziomie BBB z perspektywą stabilną" - czytamy w komunikacie. EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej

Cognor zrefinansuje obligacje kredytem na 50 mln euro

; - czytamy również w komunikacie. Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r

Podwyżki kosztów energii generują nowych dłużników. Rekordzista ma do spłacenia ponad 24 mln zł

partnerów biznesowych. Przedsiębiorcy mogą i powinni stale weryfikować, czy kontrahent płaci innym oraz czy nie jest właśnie takim ekstremalnym dłużnikiem na skraju bankructwa. I nie powinno być to jedynie jednorazowe sprawdzenie. Sytuacja w biznesie dynamicznie się zmienia, każda firma może wpaść w

Cognor pomimo planowanych przestojów nie spodziewa się gorszych wyników w III kw

powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką

Elektromobilność w Polsce i za granicą. Jak wypadamy na tle sąsiadów?

sprzedanych nowych samochodów jest mniejszy niż u naszych sąsiadów z regionu. Z kolei 69 proc. twierdzi, że liczba ładowarek na 100 samochodów elektrycznych jest w naszym kraju mniejsza niż w Czechach, na Litwie, Słowacji czy w Rumunii. Rzeczywistość nie jest jednak aż tak zła, jak sądzi część ankietowanych

Turecka inflacja - skutki pewnego eksperymentu prezydenta Erdogana

. prezydent USA Donald Trump ogłosił na Twitterze podwojenie ceł na import tureckiej stali i aluminium. Efektem był gwałtowny spadek wartości tureckiej liry, która w ciągu kilku dni po decyzji USA straciła 20 proc. wartości, a od sierpnia 2017 r. 50 proc. Prezydent Turcji oskarżył Stany Zjednoczone o

Alumetal rekomenduje brak dywidendy, utworzenie kapitału rezerw. na dywidendę

stanie przewidzieć dalszego rozwoju wydarzeń, a w konsekwencji wpływu pandemii na wyniki finansowe spółki i perspektywy jej rozwoju" - napisano także. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj

Samochód w spadku. Jakich formalności trzeba dopełnić?

samochodu po śmierci właściciela Zdarza się, że samochód, który zostawił po sobie zmarły, jest w takim stanie, że naprawa przewyższa jego wartość. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie oddanie go na złom. Takiego auta nie trzeba przerejestrowywać. Wystarczy udać się z dokumentem poświadczającym

Firmy pędzą na spotkanie z podwyżkami. Oto sposoby, by uniknąć cenowego wstrząsu

stare umowy, zaś firmy energetyczne opublikowały nowe cenniki. Skala podwyżek - nie bójmy się użyć mocnych słów - była naprawdę piorunująca. Są przykłady przedsiębiorców, którzy za prąd (a mówimy o samej sprzedaży prądu, a nie dystrybucji, która kosztuje kolejne pieniądze) zamiast 30 gr netto za

Rosja zaczyna żyć w świecie równoległym. Iluzja stabilnej gospodarki

też limity wypłat z walutowych rachunków obywateli.  Teraz Moskwa pospiesznie znosi te ograniczenia.  Pod koniec maja bank centralny pozwolił eksporterom zachowywać 50 proc. dochodów walutowych, a na sprzedaż pozostałej połowy mają do 120 dni. Takie posunięcia powstrzymały pod koniec

Gdańskie tramwaje pojadą do Lubicza

. Wagony są w fatalnym stanie, naprawa jest nieopłacalna, nadają się raczej już tylko na złom. Ponadto ZKM zastrzegł sobie prawo demontażu sprawnych elementów wyposażenia wagonów i zastąpienia ich niesprawnymi. Wagony typu 105N to obecnie najpopularniejsze w Gdańsku tramwaje. Sa też najstarsze i w

Uwaga! PiS zastawił pułapkę na przedsiębiorców. Grożą srogie kary

m.in usługi budowlane i budowlano-montażowe, stal i wyroby stalowe, akcesoria oraz urządzenia elektroniczne (tablety, laptopy, notebooki, telefony komórkowe, kamery, aparaty cyfrowe, procesory, konsole i urządzenia do gier wideo etc.), paliwa, złom, oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, części i

Handlarz złomem: Ja na zakład patrzę oczami hieny

Kryzys - jak wojna - jednych niszczy, drugich bogaci. Firma Kolgart-Metal Wojciecha Wiśniewskiego ma się dobrze - handluje złomem. - Kryzys to stan zawałowy gospodarki. Gdy pacjent umiera, zjawia się zakład pogrzebowy. Ja prowadzę zakład pogrzebowy dla stali - mówi Wiśniewski

Artyści i druciarze. Polacy kupują zlepiane z kilku urządzeń telefony komórkowe

później za ich przepakowanie. Oryginalne pudełko, ładowarka, słuchawki etc., to wszystko trafia do recyclingu, w momencie pierwszej sprzedaży telefonu. Kupujący nic o przeszłości swojego nowego telefonu nie wie. Deklaracje sprzedawcy bierze za prawdę. W końcu za ofertą stoi potęga Allegro. Cena jest

Od września nawet uczciwym firmom będą grozić srogie kary. Rząd uszczelnia podatki

oraz urządzenia elektroniczne (tablety, laptopy, notebooki, telefony komórkowe, kamery, aparaty cyfrowe, procesory, konsole i urządzenia do gier wideo etc.), paliwa, złom, oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, części i akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli etc. W sumie będzie on dotyczył ok

Skarbówka zaciska legislacyjną garotę na szyjach przedsiębiorców [NOWE OBOWIĄZKI]

, procesory, konsole i urządzenia do gier wideo etc.), paliwa, złom, oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, części i akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli etc. W sumie dotyczy ok. 554 tys. podatników VAT. Ulga za złe długi, lepiej płać w terminie Znowu od stycznia do ustaw o podatkach dochodowych

Sygnity chce zwiększyć marżę brutto na sprzedaży do ponad 20%

. Według jego słów, genezą problemów są zła struktura projektowa (duży udział sprzedaży licencje i sprzętu), duże ryzyko i ujemny cash flow wielu kontraktów, brak zarządzania ryzykiem przy negatywnej płynności, a także nieefektywna realizacja projektów poprzez podwykonawców. Na to nakładały się wysokie

Raport: na samochody elektryczne stać tylko bogate państwa UE

mieszkańca wynosiło 37,9 tys. euro, więcej niż we Francji i Wielkiej Brytanii. Natomiast auta na prąd stanowiły tylko 0,8 proc. całości sprzedaży nowych aut w Niemczech, prawie dwa razy mniej niż we Francji i na Wyspach. To sygnał, że niemieccy kierowcy z rezerwą odnoszą się do aut na prąd, chociaż stać ich

Produkujemy dobre kotły na eksport, palimy w "kopciuchach"

przez wiele lat nie miały żadnych przepisów regulujących sprzedaż kotłów, kilka lat temu dopuściły do użytku tylko kotły 3. klasy i zaostrzają przepisy, żeby eliminować zanieczyszczenia - wylicza Magdalena Dziubeła z firmy Defro, jednego z największych producentów kotłów na paliwa stałe w Polsce

KRD: 45,7% MŚP ocenia swoją bieżącą sytuację ekonomiczną jako dobrą

Polsce stale rosło. Pandemia spowodowała, że ten trend w kwietniu się odwrócił, a dodatkowo w maju problem redukcji pogłębił. Z danych GUS wynika, że w czerwcu zatrudnienie wciąż było niższe niż rok wcześniej, ale wobec maja tego roku pozostało na zbliżonym poziomie, a nawet lekko wzrosło. Potwierdzają

Poseł Horała bezradny wobec kluczowego świadka. W tle "luksusowe" hotele oraz Seszele

stała się rajem dla mafii podatkowych, pustoszących nie tylko polski budżet, ale także polskich podatników. Parafianowicz zażądał z tego właśnie powodu wykluczenia Horały z przesłuchania, twierdząc, że poseł PiS nie będzie obiektywny, oraz ujawnił swój pogląd przed rozpoznaniem sprawy. Wniosek został

Alumetal liczy na poprawę wyników o co najmniej 10% r/r w całym 2016 r.

%, poinformował prezes Szymon Adamczyk. "Program opcji zakłada 10-proc wzrost r/r i wydaje mi się, że te parametry na razie pozwalają być optymistami, że jesteśmy w stanie to zrealizować" - powiedział Adamczyk podczas konferencji prasowej, komentując wyniki spółki w okresie I

"Wzrost gospodarczy? Nie słyszałem." Polacy nie odczuwają koniunktury, za to inflację jak najbardziej

kraju w ostatnich kilkudziesięciu latach są poza dyskusją – komentuje Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. - Mamy stały wzrost gospodarczy, poważną poprawę wydajności pracy, niską inflację, bardzo niskie bezrobocie przy stale rosnących wynagrodzeniach, a od niedawna także w

Komornik prawomocnie skazany na więzienie za najazd na dłużnika i wyprzedaż jego majątku poniżej wartości

aluminiowe poszły pod młotek za 28 zł, a metalowe za 7,5 zł. Prawie 15 ton części samochodowych komornik potraktował jako złom i sprzedał po 10 gr za kilogram (przy cenie rynkowej złomu 60 gr za kilogram), a kilkuletniego, w pełni sprawnego opla komornik sprzedał za 142 zł i 56 gr. Lepszy towar zabrał z

Skarbówka będzie mocniej nękać firmy?

budowlano-montażowe, stal i wyroby stalowe, akcesoria oraz urządzenia elektroniczne (tablety, laptopy, notebooki, telefony komórkowe, kamery, aparaty cyfrowe, procesory, konsole i urządzenia do gier wideo etc.), paliwa, złom, oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, części i akcesoria do pojazdów

MPK, lotnisko, Atlas Arena... Ile przez koronawirusa Łódź musi dołożyć do spółek?

Chcesz dostawać mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Łodzi? Zapisz się na nasz bezpłatny newslette r. - Nikt dzisiaj dokładnie nie wie, jakie skutki gospodarcze wywoła epidemia koronawirusa . Prognozy są tylko dwie: albo zła, albo bardzo zła - mówiła w połowie kwietnia Hanna Zdanowska

Cenowy sojusz Tesco i Carrefoura. Wspólne zakupy i niższe ceny dla klientów

Walmarta sieć Asda i stała się liderem na Wyspach. Sainsbury's poinformował, że decyzja o zakupie Asdy pozwoli wygenerować roczne oszczędności w wysokości 500 mln funtów. Brytyjska sieć planuje też obniżyć ceny wielu popularnych produktów o 10 proc. Będzie taniej, ale czy to dobrze dla koncernów Analitycy

Pompowanie budżetowego balonika. Czy zero w bilansie odbije się nam czkawką?

ma być pierwszym, który będzie całkowicie zrównoważony. Jego plan zaprezentowano pod koniec sierpnia, w apogeum kampanii wyborczej. I od początku budził duże wątpliwości. Zero w bilansie stało się nadrzędnym celem, więc wpisano do niego m.in. sprzedaż częstotliwości 5G, praw do emisji C02, a przede

Wszawy interes. Działają od czterech lat i nie mają konkurencji

. Nie ma znaczenia status placówki. Oczywiście wszy w żadnej placówce nie występują stale. One bywają okresowo, nasilają się i znikają. Czy reakcja na wszy różni się w placówkach? Inaczej reaguje się w państwowych, a inaczej w prywatnych szkołach? - Z mojego doświadczenia wynika, że w szkołach

Alumetal podtrzymuje plany 10-proc. poprawy wyników, koniunktura sprzyja

Warszawa, 13.05.2016 (ISBnews) - Pomimo mniejszej sprzedaży i presji na marże, Alumetal podtrzymuje plany poprawy EBITDA oraz zysku na akcję o min. 10% r/r, poinformował prezes Szymon Adamczyk. Jest to efektem utrzymującej się dobrej koniunktury na globalnym rynku

Koniec z nabijaniem klientów w fałszywe i farbowane recenzje produktów w internecie. Jest pałka na oszustów

. Powstały specjalne firmy marketingu internetowego/szeptanego utrzymujące farmy fikcyjnych kont do wystawiania opinii. Współpraca z nimi może być okazjonalna, ale może być też stała. Dlaczego firmy płacą za opinie w internecie? Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie prezesa UOKiK, przy podejmowaniu

Węgiel i części do aut pod nadzorem fiskusa. Nowe zasady split payment

przestępcom stała się ich bronią Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów obowiązek podzielonej płatności zostanie wprowadzony w handlu towarami, które do tej pory podlegały zasadzie solidarnej odpowiedzialności (zwanej też odwróconą płatnością). Czyli jeśli sprzedawca nie rozliczył się z VAT, to musiał go

Zbiórka na stoczniowe dźwigi. Tyle że nikt o niej nie wie

. Sprawdziliśmy, jakie są koszty utrzymania dźwigu M15, który w ubiegłym roku kupiło miasto. Wydatki stałe to (rocznie) około 1,8 tys. zł za dzierżawę działki, na której stoi i około 22 tys. za ochronę obiektu. Planowane prace konserwatorskie mają pochłonąć blisko 1,2 mln zł. Zakup żurawia po cenie złomu i

Ostrołęka jak miasteczko Twin Peaks. Tajemnica elektrowni, która nie powstała. Ale czy dałaby nam tańszy prąd?

rzekło – PiS po wygranych wyborach zrobił z dotrzymywania obietnic wyborczych swój znak rozpoznawczy, więc zapowiedzi dotyczących budowy trzeba było dotrzymać. Ta uzurpowana sprawczość obozu rządzącego stała przez następne lata za projektem budowy wartej 6 mld zł nowej elektrowni węglowej

"The New York Times": Nowoczesna teoria monetarna kontra inflacja. Dlaczego to się nie udało?

społeczeństwo i postawiło pod znakiem zapytania skalę reakcji na kryzys. Kelton i jej koledzy starannie pilnowali, aby ich teoria łagodnych deficytów była elementem stale obecnym w toczącej się debacie. A potem wybuchła pandemia i nagle teoretyczne pytanie, ile rząd może wydać, zanim dojdzie do ściany, stało