złom hutniczy

Cognor oczekuje EBITDA w III kw. poniżej poziomu z II kw. br., ale wyższej r/r

, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej

Cognor miał 2,91 mln zł zysku netto, 30,51 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.

. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest

Moody's podniósł rating Cognoru do Caa1 z perspektywą pozytywną

przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Cognor złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia mienia ISD Huta Częstochowa

wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na

Standard & Poor's podniósł rating Cognoru do B- z perspektywą stabilną

wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na

Moody's podniósł rating Cognoru do B3 z perspektywą stabilną

początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej

Cognor zakłada stabilny poziom EBITDA w I kw., bez oczekiwań dla całego roku

przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 901,6 mln zł w 2019 r

Cognor miał 19,11 mln zł zysku netto, 100,83 mln zł EBITDA w 2019 r.

, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej

Spółka Cognoru zleciła modernizację walcowni w Krakowie za 10,6 mln euro

większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Cognor liczy na rekompensaty dla przemysłu energochł. w zw. z cenami energii

. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest

Cognor planuje poniżej 31 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r.

GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Cognor rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 901,6 mln zł w 2019 r

Alumetal chce zwiększyć udział hutnictwa wśród odbiorców kosztem motoryzacji

hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana

Cognor spełnił warunki umowy kredytów i złożył wniosek o ich wypłatę

zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

EBOR udzieli Cognorowi 20 mln euro pożyczki na restrukturyzację i inwestycje

komunikacie. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz

Cognor miał 20,86 mln zł zysku netto, 38,97 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest

Alumetal zakłada przesunięcie kilku mln zł nakładów inwestycyjnych na 2021 r.

. W marcu Alumetal zakładał 73 mln zł wydatków inwestycyjnych w 2020 r. przy zachowaniu pewnej elastyczności co do projektów efektywnościowych. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania

Cognor miał 25,2 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., 57,8 mln zł EBITDA

przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Alumetal nie planuje zmian w polityce dywidendowej

. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym

Cognor miał 68,54 mln zł zysku netto, 156,21 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów

Liczba akcji Cognoru uprawnionych do dywidendy wzrosła do 123,4 mln sztuk

działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście

Cognor spodziewa się spadku EBITDA o kilka mln zł kw/kw w III kwartale

, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej

Cognor: Produkcja stali zbliży się do 1 mln ton rocznie w połowie 2020 r.

obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów

Akcjonariusze Cognoru zdecydowali o wypłacie 0,29 zł dywidendy na akcję za 2018

obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów

Cognor planuje inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych

wyniosło 112%. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych

Akcjonariusze Alumetal zdecydują 28 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy

Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki, c) kwotę 19 875 433,54 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych

Cognor chce powtórzyć ubiegłoroczne wyniki w 2018 r.

przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Zysk netto Cognor wzrósł r/r do 47,6 mln zł w 2017 r.

w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką

Cognor rekomenduje przeznaczenie 36,04 mln zł na dywidendę za 2018 r.

powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką

Alumetal spodziewa się ponad 50-proc. spadku r/r EBITDA i zysku netto w II kw.

finansowe Grupy Alumetal ulegną znaczącej poprawie. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w

Cognor miał 0,68 mln zł straty netto, 16,9 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,08 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Cognor spodziewa się wzrostu r/r wyniku EBITDA w IV kw. 2018

. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest

Alumetal przekazał 250 tys. zł na pomoc w walce z koronawirusem

hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana

Alumetal rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

walne zgromadzenie spółki. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie

Cognor spodziewa się EBITDA w granicach 17-24 mln zł w IV kw. br.

handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających

Cognor spodziewa się dobrych wyników sprzedaży w IV kw. br.

cenach złomu widać tendencję spadkową. Spółka spodziewa się także poprawy marżowości. "Zakończyliśmy realizację kontraktów z poprzednich okresów, wchodzimy teraz w realizację kontraktów zawieranych w III kw. na wyższych poziomach cen"

Alumetal: Planowane przestoje w branży mogą mieć wpływ na wyniki finansowe

celu zachowania pozycji rynkowej spółki, pomimo przewidywanej trudnej sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym, wskazano również. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów

Strata netto Stalprofilu zwiększyła się r/r do 10,28 mln zł w III kw. 2016 r.

, jak ruda żelaza i złom, oraz dynamiczny wzrost cen koksu. Sytuacja na rynku surowców stwarza perspektywę wzrostu cen wyrobów hutniczych w kolejnych miesiącach" ? czytamy w raporcie. W związku z okresem korekty cen stali grupa kontynuowała działania, mające na celu

Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o wypłacie 4,08 zł dywidendy na akcję

komunikacie. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera

Cognor spodziewa się w III kw. EBITDA na podobnym poziomie jak w I kw.

działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście

Cognor miał 32,27 mln zł zysku netto, 45,31 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Cognor: Capex wyniesie co najmniej 28 mln zł w tym roku

przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Alumetal rekomenduje 2,92 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

dywidendy na dzień 24 maja 2016 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2016 r." - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych

Cognor spodziewa się słabszej EBITDA w II kw., liczy na poprawę w II półroczu

roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy

Zysk netto Cognoru wyniósł 1,47 mln zł w 2016 r. wobec straty rok wcześniej

hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Alumetal zakłada, że dług netto do EBITDA nie wzrośnie istotnie do końca roku

będzie zależał od sytuacji na rynku - poziomu produkcji, sprzedaży i cen. "Ten wskaźnik może trochę wzrosnąć, ale nie będzie na istotnie wyższym poziomie" - powiedział. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w

Akcjonariusze Cognoru zdecydowali o 0,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Cognor liczy na zamknięcie renegocjacji warunków finansowania w najb. tygodniach

1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski

Cognor planuje tegoroczny capex na poziomie podobnym do ub.r.

produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Cognor rekomenduje 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.

handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających

Cognor: Rynek pozwoli na 'przyzwoitą' rentowność w 2019 r., ale zysk może spaść

hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Cognor zwiększy capex o 33,2 mln zł r/r w tym roku

stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Cognor miał 16,15 mln zł zysku netto, 42,94 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką

Alumetal liczy na powolną poprawę na rynku w III i IV kw. 2020 r.

wolumenu sprzedaży i przychodów grupy oraz jeszcze bardziej znaczącego spadku zysku EBITDA i zysku netto r/r w II kwartale 2020 r. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów

Strata netto Cognoru wyniosła 6,04 mln zł w I poł. wobec zysku rok wcześniej

. "W pierwszej połowie 2016 roku mieliśmy do czynienia z kontynuacją pozytywnej zmiany na rynku hutniczym w Polsce i krajach sąsiednich , która manifestowała się przede wszystkim odczuwalną poprawą popytu na nasze produkty. W efekcie Grupa zwiększyła sprzedaż złomu stali, półwyrobów (kęsów) oraz

Alumetal zakłada utrzymanie wolumenu rocznej sprzedaży powyżej 200 tys. ton

miało to oznaczać ujemną marżę, nie będziemy tym zainteresowani" - powiedziała Drzyżdżyk w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania

Alumetal: Plan realizacji opcji menedżerskiej może być utrudniony w 2019 roku

Litwie, co będzie oznaczać realnie zniknięcie z rynku ok. 25-30 tys. ton produkcji" - dodała Drzyżdżyk. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz

Cognor przydzielił 26,53 mln akcji w ofercie publicznej

działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście

Alumetal planuje 73 mln zł wydatków inwestycyjnych w 2020 r.

poziomu 35,2 mln zł. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję

Alumetal zakłada ograniczanie produkcji od kwietnia

hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana

Strata netto Cognoru to 4,61 mln zł w III kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Cognor zdecydował o wznowieniu oferty publicznej akcji

roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski

Alumetal liczy na dodatni wynik w br. zakładu na Węgrzech

wykorzystanie mocy produkcyjnych na wysokim poziomie, dodał. Wcześniej spółka zapowiadała osiągnięcie 100% nocy produkcyjnych w br. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania

KNF zatwierdziła prospekt Cognoru w zw. z ofertą do 67,33 mln nowych akcji

. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski

Alumetal planuje capex na ok. 40 mln zł w 2019 r.

. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym

Alumetal rekomenduje 4,08 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

wysokości i terminu wypłaty dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki, podsumowano. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze

Cognor miał 8,76 mln zł zysku netto, 15,12 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej

Cognor chce przeznaczać ok. 25% skonsolidowanego zysku netto na dywidendę

zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. (ISBnews)

Cognor pomimo planowanych przestojów nie spodziewa się gorszych wyników w III kw

powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką

Spółka Alumetalu otrzyma do 25,75 mln zł dofinansowania z NCBR

. "Otrzymanie dofinansowania wymaga podpisania stosownej umowy. W umowie określone zostaną szczegółowe warunki wykorzystania i rozliczania uzyskanych środków finansowych" - zastrzeżono. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie

Alumetal spodziewa się pogorszenia zysków o 20-25% w II kw. 2017 r.

. "W ocenie zarządu negatywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Alumetal ma przede wszystkim czynnik w postaci niekorzystnej relacji pomiędzy cenami zakupu złomów aluminiowych, a cenami sprzedaży wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz fakt, że presja na marże dotyczy

Cognor pracuje nad rozwiązaniem refinansującym zadłużenie

zadłużenia i/lub poprawa jego warunków skutkująca obniżeniem kosztów finansowych oraz poprawą struktury bilansu, podano także. Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup

Cognor ustalił cenę emisji akcji i cenę konwersji dla posiadaczy warrantów

notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski

Alumetal miał 11,75 mln zł zysku netto, 25,08 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą

Alumetal liczy na realizację wyników założonych w programie opcji w br.

kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą

Alumetal: Przestój wielkanocny przedłużony do końca tyg. w większości zakładów

. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym

Cognor oczekuje utrzymania wzrostu gospodarczego w Polsce i popytu na stal

początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej

Marek Kacprowicz został powołany na prezesa Alumetalu

. Szymon Adamczyk, który zrezygnował z funkcji prezesa zarządu i członka zarządu Alumetalu i spółek zależnych ze skutkiem na dzień 30 września 2018 r., został dziś powołany do rady nadzorczej spółki. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie

EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej Alumetalu

terytorialnych lub innych ograniczeń. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie

Alumetal: Nie uda się zrealizować celów programu motywacyjnego w tym roku

przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w

Główny akcjonariusz nie zakłada obecnie zmiany udziału w Alumetalu

; ? powiedział Stulgis Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego

RN Alumetalu powinna wybrać nowego prezesa na początku października

Alumetal, w tym przez uczestnictwo w innych organach spółek z grupy i szerokiej współpracy na wzajemnie uzgodnionych zasadach. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów

Szymon Adamczyk zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Alumetalu

odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka

PS Holdco nabył 2,52 mln akcji Cognora w wezwaniu

na 26,16 mln akcji Cognora, stanowiących 37,45% liczby głosów, po cenie 0,97 zł za sztukę. Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali

Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o wypłacie 2,92 zł dywidendy na akcję

termin wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2018 r., dodano. "Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Alumetal w liczbie 15 479 493" - czytamy również. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie

Strata netto Cognoru to 5,54 mln zł w I kw. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

straty rok wcześniej. Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. W 2014 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosły

Alumetal zakłada, że capex w 2019 r. będzie porównywalny r/r

. "Szacujemy, że będzie to 59 mln, z czego 50 mln już wydaliśmy, a w IV kw. wydamy 9 mln zł" ? powiedział prezes Marek Kacprowicz. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych

Aumetal: Capex wyniesie ok. 40 mln zł w 2019 roku

zakładu, jest więc szansa na realizację zakładanych w naszej strategii 250 tys. ton sprzedaży rocznie" - podsumował Grzybek. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów

Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o wypłacie 1,95 zł dywidendy na akcję

wypłaty dywidendy - na 29 czerwca. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Alumetal w liczbie 15.077.440. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów

Akcjonariusze Alumetalu zdecydują 23 maja o wypłacie 2,92 zł dywidendy na akcję

. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym

Zysk netto Cognoru wyniósł 34 tys. zł w 2014 r. wobec straty rok wcześniej

wcześniej. Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. (ISBnews)

Alumetal liczy na utrzymanie dobrej koniunktury w 2018 r.

. powyżej rocznego wzrostu WIG. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie

Alumetal planuje ok. 40 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.

odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka

Cognor zawiesił ofertę publiczną, analizuje warianty dalszych działań

. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski

Zysk netto Cognor wyniósł 5,97 mln zł w II kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest

Zysk netto Alumetalu wzrósł r/r do 28,71 mln zł w I kw. 2016 r.

; - czytamy dalej w raporcie. Wolumen sprzedaży Grupy spadł w I kw. br. o 6% r/r i wyniósł 42,5 tys. ton, "co wynikało z niekorzystnych relacji cenowych jednego z gatunków złomu w stosunku do ceny stopu, do produkcji którego wspomniany złom jest wykorzystywany i w konsekwencji

Alumetal miał 50,45 mln zł zysku netto, 95,45 mln zł EBITDA w 2019 r.

. wyniósł 63,72 mln zł wobec 43,92 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal