złożyłem ofertę

Krzysztof Hodt

Czy ofertę złożoną po terminie uwzględnić w informacji z otwarcia ofert?

Czy ofertę złożoną po terminie uwzględnić w informacji z otwarcia ofert?

Ofertę złożoną po terminie składania ofert należy uwzględnić w informacji z otwarcia ofert oraz informacji przekazywanej prezesowi UZP.

Wykonawca nie złożył ofert na wszystkie części zamówienia, mimo wymogu w SWZ - jak ocenić ofertę?

Oferta złożona na jedną z części zamówienia powinna być przyjęta czy odrzucona.

Jak ocenić ofertę, gdy razem z nią wykonawca od razu złożył wszystkie dokumenty?

Brak jest podstaw do wykluczenia oferty, jeżeli dokumenty złożone włącznie z dokumentami na wezwanie są aktualne i nie ma potrzeby wzywanie wykonawcy do ich ponownego złożenia.

Francuzi też chcą budować elektrownie atomowe w Polsce. Koncern EDF złożył ofertę

Francuzi też chcą budować elektrownie atomowe w Polsce. Koncern EDF złożył ofertę

W środę francuski EDF złożył rządowi Polski wstępną i niewiążącą ofertę na budowę czterech do sześciu reaktorów atomowych typu EPR o łącznej mocy od 6,6 do 9,9 GWe - ogłosił koncern , kontrolowany przez rząd Francji.  Dostarczone przez EDF reaktory zostały zainstalowane w dwóch lub trzech

Czy kryterium jakości można oceniać na podstawie próbek i projektów złożonych z ofertą?

Czy kryterium jakości można oceniać na podstawie próbek i projektów złożonych z ofertą?

Pytanie: Zamawiający przygotowuje postępowanie krajowe na dostawę materiałów promocyjnych. Czy w celu oceny ofert może żądać, żeby wykonawcy złożyli z ofertami zrobione specjalnie na potrzeby postępowania zgodnie z wytycznymi siwz projekty graficzne i próbki materiałów? Zapisy w siwz brzmią

Energia elektryczna w trybie podstawowym. Jak postąpić, gdy żaden wykonawca nie złożył oferty?

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na energię elektryczną w trybie podstawowym. Żaden wykonawca nie złożył oferty. Zamawiający skorzystał z wolnej ręki natomiast zaproszony wykonawca nie przystąpił do negocjacji. Czy można wysłać zaproszenie do kolejnego wykonawcy czy należy

Jak procedować, jeśli w postępowaniu złożono niewłaściwie zaszyfrowaną ofertę?

Jak procedować, jeśli w postępowaniu złożono niewłaściwie zaszyfrowaną ofertę?

należy zrobić? Unieważnić całą procedurę czy tylko jej część ( wykonawca poinformował nas w rozmowie telefonicznej, na którą część złożył ofertę)? Czy zakwalifikować w taki sposób zaszyfrowaną ofertę jako złożoną bezskutecznie? Jaką podstawą prawną się kierować? Odpowiedź: Jeśli zamawiający

Skany oferty podpisane osobno przez prezesa i prokurenta - czy uznać ofertę za właściwie złożoną?

Skany oferty podpisane osobno przez prezesa i prokurenta - czy uznać ofertę za właściwie złożoną?

Pytanie: W postępowaniu w trybie podstawowym złożono poprzez platformę zakupową ofertę – skompresowany folder, w którym po rozpakowaniu pojawiają się dwa pliki: nr 1 i nr 2. Są identyczne w treści a każdy z nich opatrzyła podpisem elektronicznym inna osoba, przy czym łącznie są one

Termin złożenia oferty przetargowej

Termin złożenia oferty przetargowej

mojej ocenie taką ofertę należy uznać za złożoną prawidłowo, gdyż pomimo wpływu przed pierwotnie wyznaczonym terminem składania ofert (tj. 12.10.2015 r.), została jednocześnie złożona przed upływem nowego terminu wyznaczonego przez zamawiającego (tj. 14.10.2015 r.). Zatem taka oferta powinna podlegać

Wykonawca nie złożył formularza ofertowego - co wpisać w informacji z otwarcia ofert?

Wykonawca nie złożył formularza ofertowego - co wpisać w informacji z otwarcia ofert?

Pytanie: Wykonawca w postępowaniu w  trybie podstawowym bez negocjacji nie złożył formularza ofertowego. Przedstawił jedynie formularz cenowy wraz z oświadczeniami. Jak w takiej sytuacji podać informacje z otwarcia ofert? Czy trzeba wskazać, że została złożona oferta

Co zrobić, gdy wykonawca złożył tę samą ofertę na papierze i elektronicznie?

Pytanie: Postępowanie jest dobrowolnie prowadzone tylko w formie elektronicznej i tylko przez miniPortal i EPUAP. Wpłynęło 6 ofert elektronicznych i 1 papierowa. Jedna z ofert elektronicznych jest od wykonawcy, który wcześniej złożył ofertę papierową − czyli mamy wykonawcę , który

Elektrobudowa: Zarmen złożył ofertę dzierżawy ZCP spółki

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy poinformował, że w odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości, do spółki wpłynęła oferta dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Skutki braku możliwości otwarcia oferty złożonej elektronicznie

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych przesłanek obligujących do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [1]. Wskazać bowiem należy, że przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie dopuszczają możliwości przerwania bądź zawieszenia czynności otwarcia złożonych ofert

Modyfikacja formularza ofertowego - jak ocenić ofertę złożoną na starym formularzu?

Modyfikacja formularza ofertowego - jak ocenić ofertę złożoną na starym formularzu?

. akt KIO 535/17), gdzie wskazano: „(...) Odwołujący przeoczył dokonaną modyfikację, jednakże przygotował i złożył ofertę, co oznacza, iż był zainteresowany uzyskaniem zamówienia. Należy założyć, że jego celem było przygotowanie oferty zgodnej z s.i.w.z., zaistniała niezgodność musiała być zatem

Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej na prośbę zamawiającego

Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej na prośbę zamawiającego

Pytanie W prowadzonym postępowaniu na jedną z części zamawiający wezwał dwóch wykonawców do złożenia ofert dodatkowych ze względu na złożenie dwóch identycznych cen. Co zrobić w przypadku, gdy jeden z wykonawców złoży ofertę dodatkową, zaś drugi w

Telewizja Polsat złożyła ofertę nabycia spółek należących do Grupy Interia

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Telewizja Polsat - spółka zależna Cyfrowego Polsatu - podjęła decyzję dotyczącą złożenia oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia, podał Cyfrowy Polsat, ujawniając opóźnioną informację poufną

Gazociąg z Norwegii coraz bliżej Polski. Firmy złożyły wiążące oferty wykorzystania Baltic Pipe

Gazociąg z Norwegii coraz bliżej Polski. Firmy złożyły wiążące oferty wykorzystania Baltic Pipe

, i zobowiązując się do zapłaty za tę rezerwację. To będzie stanowić ekonomiczną podstawę do inwestycji w gazociągi z norweskich złóż do Polski. Rezerwacje mają być ważne przez 15 lat, począwszy od 1 października 2022 r., kiedy Baltic Pipe ma rozpocząć komercyjny transport gazu. Oferta PGNiG Nie

Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie

służących osiągnięciu założonych celów, możliwe jest uznanie oferty złożonej po terminie jeżeli zawarte w niej warunki realizacji zamówienia są najkorzystniejsze spośród złożonych uprzednio ofert. Powyższe uprawnienie zamawiającego doznaje ograniczenia w odniesieniu do zamówień

Trzech inwestorów złożyło oferty nabycia aktywów GetBack

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Trzech, spośród siedmiu wstępnie zainteresowanych inwestorów złożyło oferty nabycia aktywów GetBack, podała spółka. "Na tym etapie nie możemy zdradzić treści otrzymanych ofert, mogę jednak powiedzieć, że wszystkie

Tarczyński złożył warunkową ofertę nabycia zorgan. części ZM Henryk Kania

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Tarczyński złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania, podał Tarczyński. "Zarząd Tarczyński S.A. informuje o złożeniu przez pełnomocnika spółki do

Elektrobudowa: Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia do 32,99% akcji spółki

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia od 32,75% do 32,99% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Elektrobudowy, podała spółka. Łączna wartość transakcji wyniosłaby nie mniej niż 10,4 mln zł. "Zgodnie z

Jaką formę powinni mieć pełnomocnictwo do złożenia oferty przez lidera konsorcjum w postępowaniu unijnym?

Jaką formę powinni mieć pełnomocnictwo do złożenia oferty przez lidera konsorcjum w postępowaniu unijnym?

progach unijnych Pytanie: W procedurze unijnej dofinansowanej ze środków UE ofertę złożyło międzynarodowe konsorcjum , załączając stosowane pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo określa zakres upoważnienia dla lidera i zostało podpisane w taki sposób: w dokumencie są tylko podpisy „papierowe&rdquo

UniCredit złożył wstępną ofertę kupna banku BGŻ

. "Złożyliśmy ofertę za polski bank, nadal znajdujemy się na wstępnym etapie" - powiedział Ghizzoni grupie zagranicznych reporterów. Następnie dodał, że chodzi o BGŻ, którego właścicielem jest holenderski Rabobank. Rzecznik banku powiedział, że oferta złożona przez UniCredit za pośrednictwem

Czy w przypadku braku ofert członkowie komisji złożą oświadczenia z art. 17 Pzp?

Pytanie: Czy jeśli w postępowaniu przetargowym nie wpłyną żadne oferty, to członkowie powołanej komisji przetargowej i kierownik zamawiającego muszą podpisywać oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp ? Odpowiedź: Tak, w sytuacji gdy w postępowaniu nie wpłynie żadna oferta, to członkowie

PKP PLK unieważniły przetarg, w którym ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę

pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna", w którym ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę, podało ZUE. "W uzasadnieniu zamawiający wskazuje, iż unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy o prawie zamówień publicznych

Eurohold Bulgaria złożył ofertę nabycia bułgarskich aktywów Grupy CEZ

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Eurohold Bulgaria złożył ofertę nabycia bułgarskich aktywów Grupy CEZ, podała spółka. "Eurohold złożył indywidualną ofertę nabycia aktywów Grupy CEZ w Bułgarii" - czytamy w komunikacie

Mennica Polska złożyła oferty w dwóch przetargach Min. Finansów Tajlandii

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Mennica Polska złożyła oferty w dwóch konkursach ofert zorganizowanych przez Ministerstwo Finansów Królestwa Tajlandii, podała spółka. Pierwszy konkurs ogłoszony 28 stycznia br. dotyczy produkcji i dostawy 200 sztuk

Synektik złożył ofertę dot. robota chirurgicz. w przetargu WIM na 16,1 mln zł

Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Synektik złożył ofertę dotyczącą robota chirurgicznego Da Vinci w przetargu ogłoszonym przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie przy ul. Szaserów, podała spółka. Wartość złożonej przez spółkę oferty wynosi 16 088 234,20 zł netto

Pesa ma umowę z MZK Toruń na 5 tramwajów, złożyła najlepszą ofertę w Sofii

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Pesa podpisała z Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu (MZK Toruń) umowę na dostawę 5 tramwajów typu Swing dla miasta, podała spółka. Ponadto oferta Pesy złożona w przetargu na 25 tramwajów w Sofii okazała się najlepsza pod względem ceny i

ZUE złożyło najtańszą ofertę, za 382,2 mln zł, na budowę linii tram. w Olsztynie

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Złożona dziś oferta ZUE, warta 382,2 mln zł brutto (310,7 mln zł netto), jest najtańsza w postępowaniu przetargowym na "Rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie", podała spółka. Cena ma wagę 60% wśród kryteriów oceny ofert

Torpol złożył najwyżej punktowaną ofertę w przetargu PKP PLK

; w ramach projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujście" otrzymała najwyższą ilość punktów, podała spółka "Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi całkowita cena brutto za realizację (waga 85

Pure Biologic złożył prospekt emisyjny w KNF w zw. z ofertą publiczną akcji

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Pure Biologic złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego UKNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 600 000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki o wartości

Polkomtel złożył wstępna ofertę w aukcji 5G na pasmo 3,4-3,8 GHz

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Polkomtel - spółka zależna Cyfrowego Polsatu - złożył ofertę wstępną w aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,4-3,8 GHz, przeznaczonych do świadczenia na obszarze całego kraju usług telekomunikacyjnych (tzw. aukcja 5G), podała

Elemental Holding złożył ofertę pośredniego nabycia 60,55% akcji Orła Białego

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Elemental Holding złożył ofertę nabycia 100% udziałów NEF Battery Holding, który posiada 60,55% akcji spółki Orzeł Biały, podała firma. "Spółka działając w imieniu i na rzecz swojego podmiotu zależnego, tj

Jak postąpić i czy zatrzymać wadium po wygaśnięciu terminu związania z ofertą?

Pytanie Dnia 23.02.2023 r. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, po czym 24.02.2023 r. wybrany Wykonawca złożył rezygnację z podpisania umowy jeszcze w terminie związania z ofertą. Termin związania z ofertą minął 25.02.2023 r. Co w takiej sytuacji sytuacji może zrobić Zamawiający. Czy może

Elemental: W ofercie skupu złożono zapisy na 5,04% akcji, średnia redukcja 1,98%

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - W odpowiedzi na ofertę zakupu akcji Elemental Holding, złożoną przez jego spółkę zależną Tesla Recycling, akcjonariusze złożyli oferty opiewające łącznie na 8 600 000 akcji emitenta, stanowiących ok. 5,04% wszystkich akcji spółki, podał

Nextbike zrezygnowało ze złożenia oferty na system rowerów miejskich w Warszawie

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Nextbike Polska w restrukturyzacji wraz ze swoim strategicznym partnerem, dostawcą technologii Nextbike GmbH, zrezygnowało ze złożenia oferty na zarządzanie systemem rowerów miejskich Veturilo w przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Miejskich w

Pesa i Newag złożyły oferty w przetargu na tabor dla Kolei Dolnośląskich

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - W przetargu na 11 nowych pociągów dla Kolei Dolnośląskich swoje oferty złożyły Pesa Bydgoszcz i Newag, poinformował przewoźnik. Obecnie spółka jest w trakcie szczegółowej analizy ofert. "W ogłoszeniu o przetargu

Hoist Finance zamierza złożyć ofertę na aktywa GetBack

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Firma windykacyjna Hoist Finance AB zamierza złożyć ofertę na aktywa spółki GetBack, poinformowało Hoist Finance AB. "Dostrzegamy możliwości akwizycji i konsolidacji w innych krajach, np. w na rynku polskim, gdzie

ZIKiT unieważnił przetarg, w którym ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę

mln zł brutto (80,4 mln zł netto), została uznana za najkorzystniejszą. "Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy o prawie zamówień publicznych, ponieważ złożona przez spółkę oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał

Herkules złożył ofertę zakupu 100% udziałów Trinac Polska 

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Herkules zakończył proces due diligence i złożył wiążącą ofertę nabycia 100% udziałów Trinac Polska Sp. z o.o. , podał Herkules, ujawniając opóźnioną informację poufną. Cena, po której Herkules byłby skłonny nabyć spółkę to 10 mln euro

Można wybrać ofertę złożoną po terminie

. W związku z powyższym zamawiający, w odniesieniu do zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej powyżej, samodzielnie kształtują zasady udzielania zamówień publicznych. Powyższe dotyczy również trybu postępowania z ofertami złożonymi po wyznaczonym przez zamawiającego terminie

PUT Intercor złożyło najtańszą ofertę na odc. S7 w małopolskim za 752,9 mln zł

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor złożyło najtańszą ofertę, wartą 752,93 mln zł brutto, na na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów (z

Elemental Holding: W ofercie na sprzedaż akcji złożono zapisy na 21,7 mln akcji

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Tesla Recycling - spółka zależna Elemental Holding - w odpowiedzi na ofertę sprzedaży akcji emitenta, uzyskała zapisy na łącznie 21,7 mln akcji, stanowiących ok. 12,73% kapitału, podała spółka. Średnia stopa redukcji akcji w złożonych

Spółka Mirbudu złożyła najkorzystniejszą ofertę na prace na autostradzie A4

Wrocławskie - Wrocław Wschód wraz z węzłami oraz odcinkami dróg krajowych nr 5 i 35", poinformował Mirbud. "Oferta złożona przez PBDiM Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i

PGO złożyła ofertę nabycia 100% Kopex Foundry

Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Odlewnicza (PGO) skierowała do Kopeksu ofertę nabycia 100% udziałów w spółce Kopex Foundry, podała PGO. "W ramach złożonej oferty emitent zadeklarował gotowość nabycia udziałów stanowiących 100

Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi istotny element systemu zamówień publicznych. Jednym z przejawów tej zasady jest jawność złożonych ofert. Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zawartością ofert nie

MOL nie złoży oferty na aktywa SABMillera

Warszawa, 16.11.2016 (ISBnews) - MOL nie złoży oferty na aktywa SABMillera, poinformował wiceprezes Ferenc Horvath, odnosząc się do doniesień medialnych. "Normalnie nie komentujemy niczego związanego z akwizycjami, ale tym razem może powiedzieć

Nextbike Polska złożył najkorzystniejszą ofertą na system rowerów w Trójmieście

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - NB Tricity ? spółka zależna Nextbike Polska - złożył najkorzystniejszą ofertę wartą 40,27 mln zł w postępowaniu na dostawę, uruchomienie oraz zarządzanie i eksploatację Systemu Roweru Metropolitalnego prowadzonym przez Stowarzyszenie Obszar

PKP PLK unieważniły przetarg,w którym Torpol złożył najniższą ofertę

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - oferta złożona z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą inwestor zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania, podano również. Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii

Reuters: PZU złożył ofertę kupna kolejnego banku

Źródło, na które powołuje się Reuters, twierdzi, że rozmowy na ten temat właśnie się toczą. - Chętnych na zakup Raiffeisen Polbanku nie ma wielu - podkreślił informator. Komentarza w tej sprawie odmówiła zarówno Grupa PZU, jak i Raiffeisen Bank International, który kontroluje gr

The Farm 51 złożył ofertę na stworzenie aplikacji e-learningowej dla WOT

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - The Farm 51 Group złożył Wojskom Ochrony Terytorialnej (WOT) ofertę w przedmiocie stworzenia dla WOT aplikacji e-learningowej w postaci wirtualnych trenażerów proceduralnych obsługi uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz treningowej gry taktycznej

PKP PLK złożyły ofertę nabycia Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury

Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe złożyły ofertę nabycia znajdującego się w upadłości likwidacyjnej Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury (PNI) Sp. z o.o., podało Ministerstwo Infrastruktury. Była to jedyna oferta w tym postępowaniu na zakup całości

Emeryt może złożyć ofertę przetargową

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada. Na podstawie art. 22 ust 1 w związku z art. 2 pkt. 11 ustawy Prawo zamówień

JSW złożyła wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podała spółka. "JSW zakłada że złożenie oferty pozwoli na przystąpienie do negocjacji

PGNiG złożył ofertę wykupu 25% akcji PGNiG Gazoprojekt za 351,33 zł za walor

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - POlskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło akcjonariuszom mniejszościowym PGNiG Gazoprojekt ponowną ofertę nabycia posiadanych przez nich 25% akcji wrocławskiej firmy, podała spółka. Przedmiotem oferty

Mirbud: W zakończonym buy-backu złożono oferty na ok. 2,8% akcji JHM Development

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - W odpowiedzi na ogłoszenie Mirbudu o skupie złożono oferty sprzedaży akcji JHM Development (spółki zależnej Mirbudu) opiewające łącznie na 1 939 926 akcji, stanowiących około 2,8% wszystkich akcji spółki zależnej, podał Mirbud, informując o

Wykonawca ma obowiązek dotrzymania godziny złożenia oferty

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zobowiązuje zamawiającego w art. 36 ust. 1 pkt. 11 do określenia miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia

Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży 3,04 mln akcji

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży 3 041 520 akcji w odpowiedzi na ofertę zakupu, podała spółka. "Zarząd spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał z Alior Banku S.A. - Biura Maklerskiego

Rafako złoży ofertę na budowę bloku w Elektrowni Ostrołęka

Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Rafako złoży ofertę na budowę bloku o mocy elektrycznej ok. 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka razem z Polimeksem-Mostostal, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. "Mamy na horyzoncie Ostrołękę, gdzie

Monnari Trade złożyło ofertę zakupu 100% akcji Simple Creative Products

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Monnari Trade złożył spółce Gino Rossi wstępną niewiążącą ofertę na zakup 100% akcji Simple Creative Products za szacunkową kwotę 46-50,5 mln zł, przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia finansowego i gotówki, wynika z osobnych komunikatów

Jaki wpływ na złożone oferty ma rozstrzygniecie KIO?

Pytanie Zamawiający odrzucił oferty wszystkich wykonawców na tej samej podstawie prawnej. Tylko jeden wykonawca złożył odwołanie. Odwołujący wygrał sprawę przed KIO. Czy w związku z faktem, iż skuteczne odwołanie dotyczy również tych, którzy nie

Potencjalny kupiec może złożyć ofertę na Mennica Legacy Tower ok. września

złożona "w okolicach września". "Około czterech tygodni potrwa due diligence techniczno-technologiczny związany z ewentualnym zakupem Mennica Legacy Tower, a w okolicach września potencjalny oferent może zdecydować się na złożenie wiążącej oferty lub wycofać się z

Trzy oferty złożono w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Oferty w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C złożyło trzech oferentów: China Power Engineering Consulting Group Co., konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems S.A.S. oraz konsorcjum Polimex-Mostostal i Rafako, poinformowała Energa

Budimex złożył ofertę nabycia pozostałych akcji FBSerwis za 95,4 mln zł

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Budimex, w ramach procesu negocjacji ws. nabycia 51% akcji spółki FBSerwis, złożył 13 maja 2019 r. niewiążącą ofertę nabycia akcji za 95,44 mln zł oraz wyraził gotowość do zapewnienia FBSerwis niezbędnych środków finansowych do wysokości 77,15

Polimex chce złożyć ofertę na bloki gazowe w Dolnej Odrze z GE Global Services

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Polimex-Mostostal zawarł list intencyjny z General Electric Global Services GmbH Oddział w Polsce w sprawie woli wspólnego przygotowania i złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) na

Grupa Azoty złożyła niewiążącą ofertę na udziały chorwackiej spółki Petrokemija

Warszawa, 25.09.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty złożyła niewiążącą ofertę objęcia udziałów chorwackiej spółki Petrokemija, podała grupa. "Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. informuje, iż w dniu 22 września 2017 roku spółka złożyła niewiążącą ofertę

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

potwierdzenie tego ostatniego wykonawca miał przedstawić wykaz sprzętu, którym dysponuje. Obecnie trwa kontrola ówczesnej procedury. Czy Komisja przetargowa dokonując oceny złożonej oferty (tylko jednej w postępowaniu) i złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału dokumentów podmiotowych miała

ARP złożyła wiążącą ofertę zakupu majątku KKSM

Warszawa, 13.01.2016 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) złożyła syndykowi wiążącą ofertę zakupu majątku składającego się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych w upadłości (KKSM), podała ARP. Do

PKN Orlen złożył ofertę finansowania Ruchu, chce przejąć 100% akcji tej spółki

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - PKN Orlen złożył ofertę finansowania Ruchu, z zamiarem przejęcia 100% akcji spółki, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. "Złożyliśmy dziś ofertę finansowania #RUCH, z zamiarem przejęcia 100% akcji spółki

Wykonawca załączył gwarancję wadialną do oferty zamiast złożyć w kasie zamawiającego - czy to podstawa do wykluczenia?

przez zamawiającego w celu wypłaty sumy gwarancyjnej. Jeśli wadium w formie gwarancji zostało załączone do oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert, to zamawiający dysponuje kwotą wadium. Tym samym oferta jest zabezpieczona wadium i brak podstaw do wykluczenia

Konsorcjum w przetargu. Jak postąpić z ofertą, gdy pełnomocnictwo nie identyfikuje osoby podpisującej oświadczenia?

wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 2) zachodzą przesłanki unieważnienia

Cognor Holding złożył KNF prospekt dot. oferty publicznej akcji

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Cognor Holding złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną akcji, podała spółka. Spółka liczy na pozyskanie nie mniej niż 101 mln zł brutto na refinansowanie części zadłużenia

Jak złożyć ofertę równoważną?

parametry zamawianego sprzętu aby wykonawca mógł zaoferować produkty równoważne. Brak precyzyjnego określenia przez zamawiającego zasad oceny równoważności złożonych ofert upoważnia wykonawcę do wniesienia środków odwoławczych. Wskazanie konkretnych produktów jest wyjątkiem, który

Tauron złoży ofertę wiążącą na PKP Energetyka

Poznań, 26.05.2015 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zdecydował, że złoży wiążącą ofertę na zakup spółki PKP Energetyka, poinformował prezes Taurona Dariusz Lubera. "PKP wydłużyły okres składania wiążących ofert na PKP Energetyka, ale my już

Czy wszystkie dokumenty wykonawca musi złożyć wraz z ofertą?

zostaną załączone przez wykonawcę? Czy wówczas można wezwać do ich uzupełnienia, czy należy taką ofertę odrzucić? Jak postąpić, gdy np. dokumenty takie byłyby wymagane do złożenia, ale tylko przez wybranego wykonawcę przed podpisaniem umowy, a nie zostałyby przez niego dostarczone

Próbka dostawy złożona z ofertą nie powinna być traktowana jako część przedmiotu umowy

Pytanie: Zamawiający zamierza wszcząć postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę profesjonalnych instrumentów muzycznych (harfa, skrzypce, fagot), w którym w jednym z kryteriów oceny ofert - jakość, będzie oceniać właściwości próbki - instrumentu złożonego przez wykonawcę

Konsorcjum Torpolu złożyło najtańszą ofertę na odc. linii E75 Czyżew-Białystok

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Torpolu i Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor złożyło najtańszą ofertę w ramach przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew - Białystok od km 107,260 do km 178,500 w

CEZ nie złożył wiążącej oferty na polskie aktywa EdF

Warszawa, 03.10.2016 (ISBnews) - CEZ nie zdecydował się złożyć oferty wiążącej na aktywa EdF w Polsce, podała spółka. "Grupa CEZ zdecydowała o nieskładaniu wiążącej oferty na zakup Polskich aktywów francuskiego EdF" ? czytamy w komunikacie

Synektik złożył ofertę w przetargu WCO w Poznaniu na dostawę robota da Vinci 

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Synektik złożył ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci, podała spółka. "

Kulczyk Investments, CEZ oraz PGE złożyły oferty na Energę

- Złożyliśmy wspólnie z partnerem, którym są światowe fundusze infrastrukturalne, ofertę na Energę. W tym konsorcjum będziemy inwestorem branżowym - informuje agencja Reuters, powołując się na słowa Dariusza Mioduskiego, szefa Kulczyk Investments. Jan

CDRL złożyło ofertę nabycia zagranicznej sieci sklepów z art. dla dzieci

Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - CDRL złożyło ofertę zakupu większościowego pakietu udziałów w zagranicznej spółce posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci, podała spółka. "W dniu 22 sierpnia 2018 r. zarząd emitenta podjął decyzję o

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

ubezpieczeniowa została wystawiona na innego wykonawcę, a mianowicie na konsorcjum. W opinii zamawiającego bez znaczenia był fakt, że do oferty dołączono umowę konsorcjum. Jeżeli pełnomocnik złożył ofertę i nie wskazał, że czyni to w imieniu konsorcjum, to tak naprawdę zrobił to we własnym imieniu

Monnari złożyło wiążącą ofertę i parafowało umowę nabycia Simple CP za 12 mln zł

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Monnari Trade złożyło wiążącą ofertę nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products od Gino Rossi. Jednocześnie została parafowana przez Monnari umowa sprzedaży akcji (umowa SPA) z ceną 12 mln zł, podała spółka

ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu w Poznaniu o wart. 82,6 mln zł

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu w Poznaniu na II odcinek przebudowy trasy tramwajowej od os. Lecha do ronda Żegrze, poinformowała spółka. Wartość oferty wyniosła 82,6 mln zł netto. "Wartość netto

Aplisens złożył ofertę skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł/szt.

. Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 17 lipca do 3 sierpnia 2018 r. Zawarcie i rozliczenie transakcji w ramach oferty przewidywane jest na dzień 8 sierpnia 2018 r. W przypadku, gdy liczba akcji objętych prawidłowo złożonymi ofertami sprzedaży w terminie ich przyjmowania będzie większa niż 255 079

ZUE złożyło najtańszą ofertę, wartą 954 mln zł, na prace na linii kolejowej 131

Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - ZUE złożyło najtańszą ofertę, wartą 775,5 mln zł netto (953,9 mln zł brutto), w postępowaniu przetargowym PKP PLK pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule 'projektuj i buduj' dla zadania pn. LOT

Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska

Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska od Engie, podała spółka. "Dążenie spółki do objęcia aktywów wytwórczych, których właścicielem jest Engie Energia Polska S.A. ma na celu wzmocnienie

Monnari złożyło ponowną ofertę zakupu 100% akcji Simple od Gino Rossi

Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - Monnari Trade podjęło decyzje o złożeniu skorygowanej oferty dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products przez Monnari Trade lub podmiot w 100% zależny od Monnari od Gino Rossi, podała spółka. Proponowana cena 100% akcji Simple

Ciech złoży ofertę zakupu SAPEC - Agro i Trade Corporation International

Warszawa, 02.11.2016 (ISBnews) - Ciech podjął decyzję o złożeniu oferty dotyczącej potencjalnej transakcji nabycia 100% akcji SAPEC - Agro, S.A. z Portugalii oraz 100% akcji Trade Corporation International z Hiszpania od SAPEC - Portugal, SGPS, S.A. z Portugalii, spółki

PKP Energetyka może złożyć ofertę w dużym litewskim przetargu pod koniec br.

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - PKP Energetyka spodziewa się, że pod koniec br. złoży z partnerem ofertę w litewskim przetargu na elektryfikację linii kolejowych, stanowiących większą część połączenia z Wilna do Kłajpedy, poinformował ISBnews prezes Wojciech Orzech

Spółka Mirbudu złożyła najkorzystniejszą ofertę na prace na DW nr 255

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Oferta złożona przez PBDiM Kobylarnia, spółkę zależną Mirbudu, na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość ? Strzelno została wybrana jako najkorzystniejsza, poinformowała spółka. Wartość oferty wynosi 15,9 mln zł brutto, podano

Spółka z chińskiej grupy Hisense złoży ofertę przejęcia 100% akcji Gorenje

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Hisense Luxemburg Home Appliance Holdings S.ar.l. złoży ofertę zakupu wszystkich akcji Gorenje Gospodinjski aparati, d.d., podało Gorenje. Wcześniej w tym tygodniu Gorenje podało, że - w ramach procesu poszukiwania

PKP PLK unieważniły przetarg na linii 131,w którym ZUE złożyło najniższą ofertę 

. ZUE podało 20 czerwca, że złożyło najtańszą ofertę, wartą 775,5 mln zł netto (953,9 mln zł brutto), w postępowaniu przetargowym PKP PLK na prace na linii kolejowej 131, obejmującej wyżej wskazane odcinki. Termin realizacji zadania to 40 miesięcy. Głównym przedmiotem

CEZ złożył wstępną ofertę na 8 elektrociepłowni EdF w Polsce

Warszawa, 06.06.2016 (ISBnews) - CEZ złożył wstępną ofertę na osiem elektrociepłowni EdF w Polsce, podała spółka. Oferta dotyczy elektrociepłowni w Gdyni, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu, elektrociepłowni z systemem dystrybucji ciepła w Zielonej Górze

CEZ rozważa złożenie oferty na aktywa kogeneracyjne EdF

Katowice, 18.05.2016 (ISBnews) - CEZ bierze pod uwagę możliwość złożenia oferty na aktywa kogereneracyjne EdF w Polsce, nie jest natomiast zainteresowany Elektrownią Rybnik, poinformował członek zarządu Ivo Hlaváč. "Rozważamy złożenie

Mennica Polska złożyła oferty w przetargach w Tajlandii na łącznie 17,75 mln USD

Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Mennica Polska złożyła oferty w przetargach zorganizowanych przez Ministerstwo Finansów - Departamentem Skarbu w Tajlandii na łącznie 17,75 mln USD, podała spółka. "Spółka w dniu 25 stycznia 2018 roku złożyła

Synthos złożył ofertę nabycia INEOS Styrenics za 80 mln euro

Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Synthos złożył ofertę nabycia całości kapitału zakładowego INEOS Styrenics European Holding B.V. od INEOS Industries Holdings Limited za 80 mln euro, podała spółka. "Nabycie kapitału zakładowego spółki skutkować

Kruk i IFC uzyskały akceptację oferty złożonej na rynku rumuńskim

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Kruk oraz International Finance Corporation (IFC), należący do Grupy Banku Światowego otrzymały pozytywną decyzję w sprawie oferty złożonej w ramach projektu inwestycyjnego na rynku rumuńskim, podał Kruk. Oferta

GPW i PFR złożyli wstępną ofertę na zakup 71,7% akcji giełdy w Tel Awiwie

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął decyzję o złożeniu wraz z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) wstępnej oferty zakupu 71,7% udziałów w Tel Aviv Stock Exchange (TASE), podała GPW. "Zarząd