złożyć kompletny

Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Wykonawca nie może złożyć niekompletnego dokumentu koncesji

Wykonawca nie może złożyć niekompletnego dokumentu koncesji

Koncesje, zezwolenia lub licencje wymienione zostały w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Rozporządzenie precyzuje również formy, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Obama wykiwał nafciarzy. Zakaz wierceń na Atlantyku

Niespodziewanie administracja prezydenta Baracka Obamy zakazała wierceń u wybrzeży Atlantyków, kompletnie odwracając proponowane przed rokiem zezwolenia na eksploatację tamtejszy wielkich złóż ropy i gazu.

Konsorcjum w przetargu. Jak postąpić z ofertą, gdy pełnomocnictwo nie identyfikuje osoby podpisującej oświadczenia?

W przetargu ofertę złożyło konsorcjum złożone z dwóch firm tego samego właściciela. Oświadczenia jednej firmy podpisał właściciel a drugiej firmy pełnomocnik. Do oferty zostało dołączone pełnomocnictwo, z którego nie wynika że pełnomocnikiem jest dana osoba która złożyła podpisy na oświadczeniach. Pełnomocnictwo jest tylko opatrzone jej podpisem. Co w takim przypadku powinniśmy zrobić?

Zamówienia publiczne. Czy zmiana referencji jest zgodna z prawem?

W przypadku, gdy wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych, są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wyżej wskazany przepis art. 128 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11

Zamówienia publiczne. Co grozi za brak przedmiotowych środków dowodowych?

Zamówienia publiczne. Co grozi za brak przedmiotowych środków dowodowych?

niekompletne. Wówczas, stosownie do dyspozycji art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający ma prawo wezwać go do ich złożenia bądź uzupełnienia. Co ważne, może mieć to miejsce tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. Oznacza to, że brak

Jakie są warunki do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę?

Jakie są warunki do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę?

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych , podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę - odpowiednio - do ich

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych , jeżeli  wykonawca  nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają

Opis robót z odniesieniem się do norm, ocen i specyfikacji technicznych

Opis robót z odniesieniem się do norm, ocen i specyfikacji technicznych

;Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych". Zamawiający chce przewidzieć w SWZ, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. tóry z

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający

PiS walczy o elektorat. Wypłaci 300 zł dodatku do emerytury sołtysom

PiS walczy o elektorat. Wypłaci 300 zł dodatku do emerytury sołtysom

jednym z działań ratowniczych rocznie przez okres 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet; – złożyć kompletny wniosek o przyznanie świadczenia do właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. W Polsce status prawny ma obecnie 16 250 jednostek

Złóż wniosek, a dostaniesz 200 zł dodatku do emerytury. Pieniądze dla strażaków ochotników

Złóż wniosek, a dostaniesz 200 zł dodatku do emerytury. Pieniądze dla strażaków ochotników

działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych w roku przez okres 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet, - złożyć kompletny wniosek o przyznanie świadczenia do właściwego Komendanta Powiatowego lub Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli wniosek złożymy do września, dostaniemy

Czy w toku kontroli UZP należy przekazać do urzędu także dokumenty z tajemnicą przedsiębiorstwa?

Czy w toku kontroli UZP należy przekazać do urzędu także dokumenty z tajemnicą przedsiębiorstwa?

niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia i jednocześnie zastrzegł kalkulację cenową jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Czy możemy ujawnić prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych tę zastrzeżoną jako tajemnicę przedsiębiorstwa kalkulację cenową w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego? Odpowiedź

Czy wykaz wyrobów równoważnych stanowi przedmiotowy środek dowodowy i podlega uzupełnieniu?

Czy wykaz wyrobów równoważnych stanowi przedmiotowy środek dowodowy i podlega uzupełnieniu?

zamówieniu lub dokumentach zamówienia, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, to wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia. Brak takich postanowień w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach ogłoszenia będzie równoznaczny z

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo

PiS wypłaci 300 zł dodatku do emerytury sołtysom. Asystent na uczelni musiałby na tyle pracować 8 lat

PiS wypłaci 300 zł dodatku do emerytury sołtysom. Asystent na uczelni musiałby na tyle pracować 8 lat

ustawowych warunków: osiągnąć wiek emerytalny (mężczyźni 65 lat, kobiety 60), udokumentować bezpośredni udział w przynajmniej jednym z działań ratowniczych rocznie przez okres 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet, złożyć kompletny wniosek o przyznanie świadczenia do właściwego

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

zestawieniu karty katalogowe powinny zostać załączone do oferty?" oraz „W SWZ Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty listy oferowanych urządzeń. Jak zamawiający zamierza ocenić kompletność oferty danego wykonawcy bez wymogu złożenia szczegółowej listy oferowanych urządzeń? Brak tego wymogu

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

złożenia JEDZ w ofercie przetargowej zamawiający wzywa wykonawcę do jego przedłożenia – w sytuacji gdy złożony w odpowiedzi na wezwanie JEDZ będzie niekompletny wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w przetargu, gdyż zamawiający nie ma możliwości ponownego wezwania do uzupełnienia JEDZ

Skarbówka niesłusznie pobrała podatek od małżeństwa. Mężowi oddała pieniądze, żonie nie

Skarbówka niesłusznie pobrała podatek od małżeństwa. Mężowi oddała pieniądze, żonie nie

podatku wraz z naliczonymi odsetkami. Dla małżeństwa to był ogromny cios. Żyli skromnie, a wszystkie pieniądze ulokowali w zakup nowego mieszkania. Nie mieli żadnych oszczędności.  – Urzędnicy wprowadzili małżeństwo w błąd, zmusili ich do złożenia korekt poprawnych deklaracji i zadeklarowania

Zarmen złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Elektrobudową

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Zarmen złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Elektrobudową, podał Urząd. Wniosek wpłynął 6 sierpnia, sprawa jest w toku. "

Co zrobić z brakami we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z dziedziny obronności?

Co zrobić z brakami we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z dziedziny obronności?

Pytanie: Realizujemy zamówienie z dziedziny obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu dwustopniowego. Wykonawca złożył wniosek zawierający wyłącznie nagłówek z tytułem postępowania, opieczętowany, zaparafowany w dolny rogu i nazwał ten dokument wnioskiem o dopuszczenie do udziału

Uznany za niewinnego w sprawie o 50 groszy. Wszystkie patologie systemu w pigułce

uprawnień. Sądziłem, że to jakaś zwykła pomyłka. Ale szybko okazało się, że nie, a logika nie ma tu nic do rzeczy.   Okazuje się bowiem, że jeden kompletnie nieznany mi przepis nakazuje mi (i innym kierowcom) uiścić w wydziale komunikacji opłatę w wysokości 50 groszy tytułem zwrotu prawa jazdy. A

Rewolucja w wynajmie dla małżeństw. A po cichu fiskus zastawia pułapki na osoby rozliczające się w ramach działalności

Rewolucja w wynajmie dla małżeństw. A po cichu fiskus zastawia pułapki na osoby rozliczające się w ramach działalności

przypadku działalności gospodarczej.  Podatniczka w styczniu złożyła wniosek o interpretację podatkową w sprawie mieszkania, które kupiła 27 grudnia ubiegłego roku z myślą o wynajmie. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i planuje remont. - Mieszkanie jest kompletne i zdatne do zamieszkania

Renta, emerytura, zasiłek. Jak ponaglić ZUS, gdy zwleka z wypłatą pieniędzy?

Renta, emerytura, zasiłek. Jak ponaglić ZUS, gdy zwleka z wypłatą pieniędzy?

Z tego poradnika dowiesz się: czym są bezczynność i przewlekłość ZUS, w jakim terminie ZUS musi wydać decyzję, jak napisać ponaglenie, co musi zawierać pismo do ZUS, jak i kiedy można złożyć skargę, kiedy sprawa trafia do sądu. ZUS kolejny raz przeprasza i zapewnia, że sprawa zostanie wkrótce

Rząd chce przedłużyć możliwość wypłaty środków z tarczy dla MŚP do 31 XII

kompletny i poprawnie wypełniony wniosek o udzielenie - złożyli odwołanie od rozstrzygnięcia, które PFR podjął do dnia 31 lipca 2020 r. i które dotyczyło wypłaty subwencji w niższej kwocie niż wnioskowana. - do 14 sierpnia 2020 r. złożyli zapytanie w

Sztuczna inteligencja przekroczyła kolejną granicę. Mówił o niej Bill Gates

AI główne wyzwanie stanowi wyjście poza proste gry z pełnym dostępem do informacji i przejście do funkcjonowania w bardziej złożonym świecie rzeczywistym, pełnym ludzi i niekompletnych danych. Czyli tak jak człowiek, który braki wiedzy uzupełnia schematami działania, opierając się na stereotypach i

Wygląda jak przybysz z innej planety. Hyundai Ioniq 5 to gadżet na czterech kołach [TEST]

są dwa - malutki pod maską, który idealnie nadaje się do przewożenia kabli, i z tyłu o pojemności 527 l, więc na brak miejsca nie można narzekać. Gdy złożymy tylną kanapę, przestrzeń bagażowa wzrasta do 1587 l. Kabina jest bardzo przestronna - w oczy rzuca się brak tunelu środkowego - nowoczesna i

PHN wybuduje nowe osiedle mieszkaniowe na 389 lokali we Wrocławiu

. PHN podpisał umowę z wrocławską pracownią architektoniczną MOI Architekci na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego, które powstanie we Wrocławiu Zakrzowie przy ul. Zatorskiej. Do obowiązków pracowni należy także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Czy brak sekcji V w JEDZ należy uzupełnić?

Pytanie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia wymagaliśmy od wykonawców złożenia JEDZ. Wykonawca skorzystał z ESPD (https://espd.uzp.gov.pl/). W przesłanym do nas pliku brakuje jednej z sekcji − V. Zdajemy sobie sprawę, że wykonawca nie ma możliwości ingerencji w pobrany przez

Trzy miesiące i można się urządzać. Tak Polacy budują domy do 70 m kw.

nie popisał" Na budowę domu do 70 m kw. zdecydowała się pani Alina spod Łodzi. Ale łatwo nie było. – Zanim złożyliśmy stosowny wniosek do urzędu, czytaliśmy wiele razy wszystkie informacje ze strony gov.pl. I tu niestety rząd się nie popisał, gdyż zaraz po wejściu ustawy w życie wielu

Koronawirus. Coraz więcej wniosków do ZUS o odroczenie płatności składek. Ponad 18 tys. w całym kraju

ratalnych z terminem płatności od marca do maja. – W naszym regionie wniosek o odroczenie składek złożyło już 747 przedsiębiorców, w całym kraju 18,4 tys. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Pamiętaj o krótkim uzasadnieniu Uproszczony wniosek

Koronawirus. Rośnie liczba wniosków o odroczenie terminu płatności składek do ZUS

spłatę już zawartych układów ratalnych z terminem płatności od marca do maja. – W naszym regionie wniosek o odroczenie składek złożyło już 747 przedsiębiorców, w całym kraju 18,4 tys. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Pamiętaj o krótkim

Przez ten formularz możesz dostać niższą pensję. Sprawdź, czy go złożyłeś/ złożyłaś!

"Polski ład" zaczął się tak, jak ostrzegali eksperci - od wielkiego nieładu, bałaganu i chaosu. Rząd PiS uparł się, aby zmiany zaczęły obowiązywać już od stycznia. Liczące ponad 140 stron (drobnym drukiem) przepisy wprowadzane są kompletnie na wariata i często nie da się poznać ich sensu

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. wykazu usług, do którego należało dołączyć dowody, że usługi zostały należycie wykonane. Wykonawca złożył dokumenty w

Nowy "Polski ład". Prezydent podpisał ustawę o domach do 70 m kw.

oznacza, że do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia. Inwestor będzie zobowiązany złożyć oświadczenia o tym, że: planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przyjmuje

Zbyt drogie oferty na remont dworców w Pionkach, Żytkowicach i Rudzie Wielkiej

PKP SA planowały, że na remont zabytkowego budynku dworca w Pionkach oraz kompletną przebudowę budynku w Rudzie Wielkiej wydadzą nie więcej niż 7,7 mln zł. W przetargu wpłynęły trzy oferty. Najtańszą złożyła Korporacja Budowlana Darco, za prace chciała 9,6 mln zł. Pozostałe dwie oferty opiewały na

Kiedy w ramach uzupełnienia wykazu osób dopuszczalna jest wymiana wskazanego pierwotnie kierownika budowy?

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym

Rozliczenia podatkowe według start-upu. Wirtualny księgowy i PIT z głowy

wirtualne biuro księgowe otworzyło się także za naszą zachodnią granicą. Od kilku lat pomaga podatnikom rozliczać się z fiskusem. – W Niemczech deklaracja podatkowa jest bardzo złożona. Wymaga dużo czasu od użytkownika, żeby ją uzupełnić. Od początku wdrażaliśmy interfejs, który krok po kroku

Polak chce wybudować gigafabrykę fotowoltalki. "To będzie rewolucja"

problem, bo żeby końcowy produkt mógł konkurować z tanią "chińszczyzną", potrzebne jest wsparcie państwa.  Schemat finansowania jest gotowy: finansowanie ma się składać z 4 elementów: pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy, grantu ze złożonego wniosku do Innovation Fund, środków z programów na

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień

Kto tu gra w rosyjskie dudki? Sankcje mają w pierwszej kolejności bić w Rosję, a nie w nas

kryteria wpisywania na listę są kompletnie niejasne. Przykład: Maga vs. Vivus. Maga była wykupiona od Rosjan w marcu. A w kwietniu polscy menedżerowie wykupili jedną z największych w Polsce firm pożyczkowych Vivus Finance, powiązaną wcześniej łańcuszkiem firm z rosyjskim oligarchą Olegiem Bojką. Vivus

Kiedy udostępniać wykonawcom protokół postępowania i załączniki do niego?

treści złożonych ofert jak również kompletnej dokumentacji, która wpłynie w postępowaniu w drodze wyjaśnień i/lub uzupełnień do ofert. Czy zamawiający powinien udostępnić wnioskującemu wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny przed wyborem najkorzystniejszej oferty? Czy oświadczenia i dokumenty

Źle zaparkowane samochody to zmora mieszańców miast. Aktywiści: bez waloryzacji śmiesznie niskich mandatów nic się nie zmieni

pytania, że tylko 23 197 z tych zgłoszeń zawierało "kompletne, zawierające wszystkie niezbędne dane umożliwiające procedowanie spraw wszczętych na podstawie otrzymanych zgłoszeń". Pozostałe, czyli aż 79 proc., wymagało wszczęcia dodatkowych czynności ze strony strażników, które po wprowadzonej

Nadchodzi najgorsze rozliczenie podatkowe w historii. Oto 5 rzeczy, które musisz wiedzieć przed 1 stycznia

mieliśmy.   – Dla wielu osób złożenie zeznania rocznego za 2022 r. będzie prawdziwym wyzwaniem – komentuje Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton. Dlaczego? – Po pierwsze, z uwagi na niespotykane wcześniej zamieszanie z przepisami, reguły, które

ARP złożyła w UOKiK wniosek ws. przejęcia spółki Energomontaż-Północ Gdynia

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad spółką Energomontaż-Północ Gdynia, podał Urząd. Wniosek wpłynął 9 kwietnia br., sprawa

PST z Grupy PGNiG stworzyło specjalną taryfę dla Polaków w Niemczech

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - PST z grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zaoferowało polskim klientom mieszkającym w Niemczech specjalną taryfę, podała spółka. Program Polska Energia to także kompletna obsługa w języku polskim

Glapiński traci wpływy w PiS? Zamiast obowiązku będzie zakaz płacenia gotówką

zareagował na gotówkową krucjatę szefa NBP. Jak mówił wiceminister finansów Jan Sarnowski „Pulsowi Biznesu", proponowane rozwiązanie jest lustrzanym odbiciem projektu pana prezydenta. Obie regulacje dobrze się uzupełniają i gwarantują kompletne prawo do swobodnego wyboru formy płatności. Glapiński

MR planuje przyśpieszenie prac nad cyfryzacją procesu budowlanego

koniec roku ? złożenie przez internet wniosku o pozwolenie na budowę, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W miniony wtorek rząd przyjął projekt noweli prawa budowlanego. "Mamy nadzieję, że zakończymy proces

Dom do 70 m kw. bez pozwolenia. Nie wszędzie i nie dla każdego

oświadczenie, że dom buduje się na własne potrzeby, bo takie oświadczenie trzeba złożyć, powinno wystarczyć - komentuje Bartłomiej Baranowski. Przypomina, że nawet dom budowany bez pozwolenia musi spełniać dotychczasowe przepisy np. odpowiednich odległości od granicy działki czy obszaru oddziaływania

Próba oszukania banku skończy się w więzieniu?

o kredycie hipotecznym zabrania bankowi rozwiązania umowy, jeśli ocena zdolności kredytowej została przeprowadzona nieprawidłowo lub konsument przedstawił niekompletne informacje przed obliczeniem zdolności kredytowej, co nie spotkało się z reakcją bankowców. Opisywana zasada ma na celu ochronę

Oferta konsorcjum Famuru za maks. 66,9 mln zł netto wybrana przez PGG

", w zakresie realizacji zadania nr 2 objętego ww. postępowaniem, podał Famur. "Zadanie nr 2 obejmuje: Dostawę 177 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej wykonanych według dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego wraz z kompletną hydrauliką sterowniczą

4F, czyli poczekaj cztery tygodnie. "Zrażona jestem po wsze czasy"

Black Friday (w tym roku przypadał 27 listopada) to oficjalny początek przedświątecznego zakupowego szaleństwa. W tym roku w przypadku 4F część klientów może się z niego "cieszyć" nawet do Nowego Roku. Powód? Gigantyczne opóźnienia w dostawach towarów.  - Zamówienie złożone i

OpenAI ocenzurował występ swojego szefa w Warszawie. Nagranie w internecie to tylko część jego wystąpienia. Spisaliśmy całość

kompletnych odpowiedzi, bo technologia AI cały czas ewoluuje. Uznał jednak, że korzyści płynące z wpływu AI na rynek pracy przewyższa negatywne skutki tego trendu. Argumentował to obserwacją, że AI jest dobra w wykonywaniu poszczególnych zadań, ale niekoniecznie w zastępowaniu ludzi na ich stanowiskach (tasks

Heiztechnik złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kilku przedsiębiorstw

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Heiztechnik sp. z o.o. złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Heiztechnik, przejęcia kontroli nad HT Geo, Brager oraz współkontroli nad Heiztechnik RUS, podał Urząd

Dla niektórych Lego to lepsza lokata kapitału niż złoto, a ile zabawy przy tym! Już są klockowi kolekcjonerzy, inwestorzy, flipperzy

 zarówno zaplombowane komplety, kultowe zestawy, jak i pojedyncze klocki i figurki oraz mieszanki klocków. Zdarza się, że miesiącami poszukuje konkretnego elementu, by złożyć zestaw w całość.  Gra jest warta świeczki. Jak przyznaje Damian Szymański, raczej nie zdarza się, by stracił, kupując

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

naprawdę było najbardziej złożonym, gdyż wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu był najbardziej skomplikowanym pismem procesowym w systemie prawa cywilnego. Postępowanie o zatwierdzenie układu to jest przeprowadzane całkowicie poza sądem, który dopiero na etapie rozpoznawania wniosku o zatwierdzenie

Nabycie prawa do spadku - w sądzie czy u notariusza?

interesantów, można też pobrać go ze strony internetowej sądu. Kto może złożyć taki wniosek? Może to zrobić każda osoba mająca interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku, a więc nie tylko spadkobierca ustawowy czy testamentowy, ale też m.in. zapisobiorca czy wierzyciel spadkodawcy albo spadkobiercy. Do

Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

jedynie z przyczyn formalnych, w sytuacji, gdy wykonawcy spełniają wszystkie warunki, a jedynie złożyli niekompletne dokumenty trudno przyjąć, że Zamawiający może wzywać wykonawców do uzupełnienia dokumentów dowolną ilość razy, do skutku. Wskazana powyżej interpretacja normy wyrażonej w art. 26 ust

Kiedy wykonawca ma obowiązek wypełnienia JEDZ?

, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 (także na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej wartość progów UE), lub złożone oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez

Znani blogerzy trafili na nieuczciwą lokatorkę. "Pół roku życia na nasz koszt"

strony najemcy wynajmujący może po upływie tego terminu złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddaje się egzekucji. – Taka sprawa w sądzie trwa dość szybko, bo nawet w ciągu trzech dni możemy otrzymać tytuł wykonawczy, z którym od razu

Sasin rozszczepia atom w USA. Warszawa w sporze z Waszyngtonem

Sekretarza Andrew Light’a z amerykańskiego Departamentu Energii".  Skoro najpierw Ministerstwo Klimatu, które było zaangażowane w przygotowanie raportu, uznało go za kompletny, to co konkretnie wzbudziło potem wątpliwości – nie wiadomo.  Koreańczycy grają z Solorzem? Polska

Polski rynek magazynowy. Dlaczego lepiej inwestować w magazyny niż w mieszkania

choćby kwestię ESG [rating oceny przedsiębiorstw pod kątem środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego], w tym również efektywność energetyczną – kilka lat temu kompletnie nieobecną. Stawiamy magazyn w Amsterdamie, który nie będzie zużywał gazu do ogrzewania hali. Zostanie

Oferta konsorcjum Famuru za szacunkowo 95 mln zł netto wybrana przez Bogdankę

fabrycznie nowej kompletnej ścianowej obudowy zmechanizowanej dla ściany o długości 305 metrów, współpracującej z urządzeniami objętymi zadaniem nr 1.", podano w komunikacie. "W ramach przetargu, w zakresie zadania nr 2, LW Bogdanka dokonała wyboru oferty złożonej

Tarcza antykryzysowa. Promotech utrzyma miejsca pracy

Promotech złożył wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń w wysokości do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia (plus składki na ubezpieczenia społeczne) z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Warunkiem otrzymania pomocy było obniżenie wymiaru czasu pracownika o nie więcej niż 20 proc.; spadek

TAS ma umowę ze SCNTPL dot. budowy podzespołów do satelitów w Polsce

, rozwój i produkcję konstrukcji satelitarnych. Ponadto nadal będzie realizowany transfer technologii kompozytowych do Śląskiego Centrum. Na podstawie tej umowy firma Thales Alenia Space złożyła pierwsze zamówienie w SCNTPL na panele strukturalne dla platformy satelitarnej Spacebus NEO, podano także

W Gazpromie nie mogą doliczyć się gazociągu

inwestycji, wykonanych rzekomo do marca 2016 r. Kilka miesięcy później kooperant Omegi złożył wniosek o ogłoszenie bankructwa, a pozytywną decyzję w tej sprawie we wrześniu 2017 r. podjął sąd arbitrażowy w Sankt Petersburgu. Czytaj więcej:  PGNiG wyciśnie więcej gazu ze złóż dzięki technologiom cyfrowym

Orzeczenie o niepełnosprawności daje wiele korzyści

psychologiczne itd. Ważne: osoba składająca wniosek nie ponosi żadnych kosztów. Wezwanie przed komisję Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wyznaczy termin stawienia się przed komisją. Posiedzenie powinno odbyć się ciągu miesiąca od momentu złożenia kompletnego wniosku. W ciągu dwóch miesięcy, jeśli sprawa

Minister finansów kontra szef NBP. Kolejna bitwa: jak gotówka obowiązkowa, to i karty

klientom – zawsze i wszędzie – płatności gotówkowych. W jego imieniu projekt takiej ustawy złożył w Sejmie prezydent Andrzej Duda. – Utrzymywanie dotychczasowego stanu rzeczy może prowadzić do faktycznego wykluczenia niektórych grup społecznych nie tylko z aktywnego uczestnictwa w obrocie

Jakie szanse ma CD Projekt w batalii sądowej? Amerykanie łączą pozwy dotyczące "Cyberpunka 2077"

amerykańskich papierów wartościowych. Złożone zostały pod koniec grudnia i na początku stycznia w Kalifornii, później dodane zostały jeszcze dwa kolejne. Pozywający chcą, żeby sąd ustalił, czy inwestorzy zostali wprowadzeni w błąd, co doprowadziło do strat po ich stronie. Chodzi o rozczarowującą premierę gry

Tauron przystosował pierwszy z bloków 200 MW w Jaworznie do konkluzji BAT

program to wieloetapowe i złożone zadanie. Jego zakończenie oznaczać będzie gotowość jednostek wytwórczych Tauron Wytwarzanie do działania w nowych rygorach środowiskowych" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Umowa z wykonawcą obejmuje

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

;zamówieniach publicznych i przedłożenia Zarządowi Województwa [...] dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym kompletnej dokumentacji przetargowej, kompletnej dokumentacji z przebiegu prac komisji przetargowej oraz kompletnej oferty wybranego

Niedługo nie kupisz papierosów w sklepie. Sieci handlowe zaczęły odliczać czas do końca ich sprzedaży. Na czele Lidl

; Ograniczenia w sprzedaży papierosów? – dziwi się przedstawiciel dużej sieci handlowej. – Jestem za. I jednocześnie sobie tego kompletnie nie wyobrażam. U nas ludzie piszą skargi, jak są proszeni o pokazanie dowodu przy kupnie alkoholu. I my musimy na te skargi odpowiadać! Czytaj także: Szparagi

Nagrodzeni za "sukces" we wprowadzaniu "Polskiego Ładu". Mamy szczegóły, wypłaty idą w grube tysiące

, to pierwsze kompletne zestawienie bonusów przyznanych w ubiegłym roku w resorcie finansów za "Polski ład". Jak dotąd wiedzieliśmy jedynie, że nagrody „za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej" wypłacono w ub.r. 2574 pracownikom, a przeciętna wartość bonusu wyniosła 3611,42 zł

Mostostal Warszawa w konsorcjum chce wybudować Elektrownię Ostrołęka C

. "Zarząd Mostostal Warszawa działając w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy Doosan Heavy Industries and Construction (lider), Mostostal Warszawa (partner) oraz Acciona Industrial (partner), złożyła dokumentację do prekwalifikacji w postępowaniu przetargowym na budowę kompletnego bloku o

"Rząd zostawił tysiące Polaków samych sobie". Mieszkańcy pogranicza mają dość

samorządowcy. W sprawie pracowników transgranicznych interpelację złożył poseł Lewicy Przemysław Koperski, który także brał udział w sobotnim proteście. Domagał się natychmiastowego otwarcia przejść granicznych z Czechami na Moście Przyjaźni w  Cieszynie, Jasnowicach, Lesznej Górnej i Kaczycach dla

ZUS chce odstąpić od części umowy z Comarchem

Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) złożył do Comarchu w zakresie Metryk Niezaliczonych ZUS oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w zakresie Metryk Powiązanych i Integratora, ZUS złożył oświadczenie o częściowym wypowiedzeniu umowy, poinformował

Awbud poinformował o możliwość popełnienia przestępstwa przez b. członka zarządu

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Awbud złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego członka zarządu w związku ze sporządzeniem nierzetelnych sprawozdań finansowych Awbudu za lata obrotowe 2016-2017, podała spółka. "

"The New York Times": Chińskie elity bezradnie patrzą, jak władza pozbawia ich dorobku

złożonego z akolitów Xi. Podobnie jak wielu Chińczyków, biznesmeni spodziewali się, że Xi zapewni sobie trzecią kadencję, łamiąc tym samym zasady obowiązujące od lat 80. XX wieku. Mimo to mieli nadzieję, że jego dominacja zostanie zneutralizowana przez bardziej liberalne frakcje. Przytłaczające zwycięstwo

Emilewicz: Chcemy uściślić przepisy dot. tzw. 'Polska SSE' do końca maja

, które przepisy wymagają doprecyzowania. Te zmiany będą miały charakter doprecyzowujący, a nie zmieniający zakres projektu, jakim jest 'Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną'. Chcielibyśmy, aby nowe przepisy były gotowe i kompletne na koniec maja" - powiedziała także. Dodała

To już koniec ze sklepami - placówkami pocztowymi. Senat poparł projekt PiS

albo druga jest zatrudniona na umowie o pracę, to w niedziele powinien je wyrzucać ze sklepu i szukać na ten dzień kogoś innego z rodziny. To jego zdaniem kompletny absurd. Dlatego należałoby wprowadzić możliwość nieodpłatnej, ale i odpłatnej pomocy. Inny przykład. Jeśli już nawet przyjmiemy, że żona i

Prof. Filar o standardach w Radzie Polityki Pieniężnej: Trudno tego nie traktować jako cenzury

gospodarce. Zastanawia mnie natomiast wybrana przez panią profesor forma wypowiedzi. Moje własne doświadczenia z tworzeniem komunikatów po posiedzeniach RPP utrwaliły się w mojej pamięci jako dość złożony proces. Z jednej strony zespół redakcyjny złożony z pracowników banku, którzy byli przydzieleni do tej

Tarcza dla turystyki od 1 października. Kiedy i jak będzie można odzyskać pieniądze?

pomocą też te firmy, to byłaby ona kompletna – mówił nam w zeszłym tygodniu Łukasz Adamowicz ze Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel.  O przyjęcie poprawek do ustawy, tak by objąć pomocą także te branże, apelowała do premiera i Sejmu Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (TUgether

Krynica 2016. PGNiG chce gwałtownie zwiększyć wydobycie gazu w Norwegii

Woźniak nie wyjaśnił, w jaki sposób PGNiG zamierza zrealizować ten plan. Wymaga on odkrycia znaczących złóż gazu na norweskich koncesjach koncernu lub zakupu w Norwegii spółek eksploatujących już tak znaczące złoża. Tymczasem w zeszłym miesiącu akcjonariusze PGNiG pozwolili

"Byliśmy dla nich za spokojni". Kim są ludzie z ruchu Polskich Żółtych Kamizelek?

awantury i rękoczynów, przyjeżdża policja. "Jestem kompletnie rozbity. Antyszczepionkowcy od słów przeszli do czynów" – pisze na Twitterze epidemiolog Paweł Grzesiowski. Pod profilem PŻK w mediach społecznościowych wpisy: "bandyci". "Oby jesienna fala zrobiła segregację

Odbudowano replikę polskiego auta CWS T-1. Montowało się je jednym kluczem i śrubokrętem

samochód można było złożyć i rozłożyć, używając tylko jednego płaskiego klucza i śrubokrętu. Ten minimalizm nie był fanaberią konstruktora, który - jak dziś - mógł liczyć na hojne dotacje z publicznych pieniędzy na innowacyjne rozwiązania. Po prostu Tański chciał stworzyć auto dostosowane do warunków

Państwowe stocznie już przed epidemią koronawirusa były w kryzysie. "Rząd kompletnie zmarnował ostatnie lata"

aktywem jest Nauta). - Oczekujemy zdecydowanych działań pomocowych - mówi "Wyborczej" Edmund Ruszkowski, szef związkowców "S" z Nauty  - Uważamy, że stocznia już dzisiaj ma duże problemy z płynnością finansową i działać trzeba natychmiast. Złożyliśmy petycję do premiera i ministra

Kiedy należy udostępnić wykonawcom wyjaśnienia treści ofert?

znajomość wezwania – »pytania«) również podlegają tej samej zasadzie. Odwołujący słusznie argumentował, że uznanie stanowiska przeciwnego skutkowałoby brakiem możliwości brania uzupełnień i wyjaśnień, w kontekście wezwań, pod uwagę, w toku badania i oceny przy prekwalifikacji złożonych

Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w maju. Jest to możliwe. "Dzwoniłam do ZUS, byłam 560. w kolejce"

kompletne, powinniśmy otrzymać zasiłek nie później niż w ciągu 30 dni od ich złożenia.  Pani Marzena, pracująca w branży usługowej, boi się jednak, że na świadczenie poczeka dłużej. Jej czteroletnia córka chodzi do przedszkola. Z chwilą zamknięcia placówek pani Marzena musiała zostać z dzieckiem w

Czystka stacji benzynowych. Ubyło parę tysięcy koncesji paliwowych?

paliwowym – Dane publikowane przez URE są prawdopodobnie niekompletne – powiedziała nam we wtorek Urszula Cieślak z firmy analitycznej BM Reflex. Wskazała, że zna firmę, która 13 stycznia złożyła wniosek o aktualizację koncesji, ale do tej pory firmy tej nie ma w odpowiednim wykazie URE. To może

B3System złożył do KNF wniosek o uchylenie wykluczenia z GPW

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - B3System złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją KNF nakładającą na spółkę karę administracyjną w postaci bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym

OPTeam, Innova: PeP może stać się czołowym agentem rozlicz. na polskim rynku

Bober. "Sposobem na wzrost jest zwiększenie liczby punktów handlowych lub działania konsolidacyjne - rozglądamy się za potencjalnymi przejęciami. Uważamy, że jest czas na próbę skokowego wzrostu i budowy grupy kapitałowej, która będzie jedynym kompletnym agentem

Żniwa i klątwa ukraińskiego zboża. Na bałaganie zarabiają pośrednicy

. Zarabiają mieszalnie pasz i handlowcy, a rolnicy zostaną z ręką w nocniku – uważa Zbigniew Kaszuba, rolnik z Zachodniopomorskiego, duży producent pszenicy. - Ja ukraińską pszenicę mogę brać w ciemno, bo jest dobrej jakości, lepsza niż polska, nie jest suszona na siłę. Mogę kupić, złożyć do magazynu i

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Chcą się odrodzić (i mają inwestora). Klient: "Kocham tę dramę"

zarobki Jaki jest plan na uzdrowienie Marie Zélie? Po kolei. Dokumenty w sprawie upadłości złożone do sądu są ciągle niekompletne. Nowi wspólnicy pracują teraz nad tym, aby wniosek można było wycofać. W tym celu trzeba: zebrać kapitał od nowych inwestorów, ponownie uruchomić sprzedaż w

Szymon Szczęśniak: To nie przypadek, że mamy teraz tyle awarii. Nie każdy może być programistą

formie pisemnej (na e-mailu, a nie czacie), to wymaga to jednak innego, bardziej złożonego procesu myślowego i sensownego, logicznego skonstruowania swojej wypowiedzi po każdej ze stron. Jeśli ktoś robi to dobrze, to czasem jeden e-mail wart jest więcej niż kilka długich spotkań. A co więcej, wnioski z

Po co rząd uruchamia "tarcze antyinflacyjne"? Powody są bardziej polityczne niż ekonomiczne

;  Tarcza ma działać do 31 lipca tego roku. Mało kto zwrócił uwagę na jedną z obietnic złożonych przez rząd po ogłoszeniu „tarcz antyinflacyjnych". Zdaniem PiS mają one przynieść Polakom dodatkowe 15 mld zł w portfelach. To prawie tyle, ile Polacy mają - według rządu - zyskać na

Zaskakujący zwrot akcji w sprawie zakazu handlu w niedzielę. "Solidarność" chce poprawek w ustawie pod Żabkę?

niehandlowe. Sejm dwa tygodnie temu uchwalił ustawę, która uniemożliwia ten trik. W niedziele otwarte mogłyby być tylko punkty, w których działalność pocztowa jest przeważająca i wynosi powyżej połowy przychodów.  Ustawa jest teraz w Senacie. Związek i organizacje przedsiębiorców niespodziewanie złożyły

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

przeprowadził w sposób kompletny czynności polegającej na badaniu i oceny ofert , ponieważ nie wezwał wykonawcy , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca ten nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a

"Oni wypisali się z Kościoła" - gazety lokalne Polska Press opublikowały imienne listy apostatów

apostatów. Opisali ich imieniem, pierwszą literą nazwiska, nazwą miejscowości, w której złożyli akt apostazji, oraz rokiem jej dokonania. Utworzenie szczegółowych list i ustalenie liczby osób, które złożyły akt apostazji w poszczególnych województwach (z podziałem na liczbę apostazji w miastach), wymagało

PORR i TGE Gas Engineering rozbudują Terminal LNG za ok. 1,9 mld zł

statkowego służącego do rozładunku, załadunku i bunkrowania LNG. ? Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście będzie odpowiedzialny za wybudowanie części hydrotechnicznej stanowiska statkowego, infrastruktury hydrotechnicznej pod estakadę przesyłową oraz kompletnej

W czasie procesu z bankiem nie muszą spłacać rat. Sąd zabezpieczył frankowiczów

; jeśli zostanę prezydentem – w pierwszych trzech miesiącach urzędowania złożę w parlamencie projekt ustawy, która rozwiąże ten palący problem milionów Polaków, którzy znaleźli się w rozpaczliwej sytuacji z winy banków i z powodu kompletnej bezczynności polskiego państwa". Minęło pięć lat

Czterech inwestorów zawarło umowy objęcia akcji serii P Biomedu-Lublin

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym w terminie do dnia 15 lipca 2018 roku Emitent ma przygotować poprawny i kompletny prospekt emisyjny i złożyć wniosek o jego zatwierdzenie do Komisji Nadzoru Finansowego. Biomed