złożony pozew

Justyna Sobolak

Polscy inwestorzy złożą pozwy przeciwko zarządowi CD Projektu. Utopili 56 mln zł

Polscy inwestorzy złożą pozwy przeciwko zarządowi CD Projektu. Utopili 56 mln zł

Co najmniej 38 polskich inwestorów zamierza złożyć pozew przeciwko zarządowi CD Projektu. Ma to związek z premierą gry "Cyberpunk 2077". Straty, jakie ponieśli, szacują na 56 mln zł.

PGNiG złożyło pozew przeciw Gazpromowi

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło pozew przeciw OAO Gazprom i OOO Gazprom Export w postępowaniu przed Trybunałem Arbitrażowym z siedzibą w Sztokholmie.

GetBack złożył pozew przeciwko Altus TFI i 12 funduszom inwestycyjnym

: Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania), podano. "Złożenie pozwu związane jest z zapłatą przez emitenta rażąco zawyżonej ceny (207 565 472 zł) za akcje EGB Investments S.A. Altus oraz fundusze, w imieniu i na rzecz których działał Altus, zawarły z emitentem umowę

Przedsiębiorcy złożyli pozew zbiorowy za lockdown. "To czerwona kartka dla rządu"

Przedsiębiorcy złożyli pozew zbiorowy za lockdown. "To czerwona kartka dla rządu"

Pozew zbiorowy złożyła w imieniu przedsiębiorców z branży turystycznej kancelaria prawna Dubois i Wspólnicy. Nie jest to jeszcze pozew o zapłatę, ale o ustalenie odpowiedzialności skarbu państwa za straty, które biznes poniósł w wyniku lockdownu. Zaniechania rządu Chodzi o to, by sąd rozstrzygnął

Islandia złoży pozew przeciwko brytyjskiej sieci supermarketów?

Islandia złoży pozew przeciwko brytyjskiej sieci supermarketów?

- Rozważamy to, choć ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta - powiedział agencji Associated Press rzecznik islandzkiego rządu. Brytyjska sieć Iceland Foods swoją nazwę obrała nieprzypadkowo - specjalizuje się bowiem w produktach mrożonych.

Wojas złożył pozew ws. unieważnienia sprzedaży udziałów Chochołowskich Term

oświadczenie o odstąpieniu od umowy zbycia udziałów, a w dniu 6 marca 2019 r. został złożony pozew w Sądzie Okręgowym w Krakowie celem ustalenia prawa własności do udziałów. Wartość przedmiotu sporu: 25 mln zł. Jednocześnie zarząd Wojas S.A. podjął czynności negocjacyjne zmierzające do finalnego wyjaśnienia

COIG z grupy Wasko złożył pozew przeciwko Katowicom o zapłatę 18,18 mln zł

liczonymi od dnia 19.03.2020 r. do dnia zapłaty, za prace, które Powód gotowy był wykonać w ramach etapu V umowy" - czytamy w komunikacie. "Pozew złożony został w związku z bezzasadnym przerwaniem przez zamawiającego w dniu 27.11.2019 r. realizacji umowy, co

Global Cosmed złożył pozew przeciwko AB Industry na kwotę ponad 21 mln zł

. euro, wynika z komunikatu spółki. "Pozew złożony w imieniu emitenta jest pozwem wzajemnym i jest połączony ze sprzeciwem wobec nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy z dnia 2 sierpnia 2019 roku, z pozwu AB Industry przeciwko

Trigon TFI złożyło przeciwko GetBack pozew dot. rozwiązania umowy ramowej

Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło pozew przeciwko GetBack w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu o ustalenie m.in, że umowa ramowa na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017 r. została ważnie

GetBack: Fundusze Lartiq TFI złożyły pozwy o zapłatę ok. 115 mln zł

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Lartiq TFI) złożyły przeciwko GetBack dziewięć pozwów o zapłatę łącznie kwoty ok. 115 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia

Elektrobudowa złożyła pozew przeciw PKN Orlen w ramach zapisu na sąd polubowny

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa złożyła do sądu arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców pozew przeciwko PKN Orlen na łączną kwotę ok. 103,9 mln zł oraz ok. 11,5 mln euro, podała spółka. Decyzję tę podjęto w ramach realizacji zapisu

PKP SA złożyły przeciwko P.A. Nova pozew o zapłatę 6,7 mln zł

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA) złożyły pozew dotyczący roszczeń wobec P.A. Nova związany z umową na roboty budowlano-montażowe przy rewitalizacji dworca Sosnowiec-Maczki, podała P.A. Nova. Wartość przedmiotu sporu to 6,7 mln zł. P.A. Nova

GetBack złożył pozew o zapłatę przez Lartiq TFI kwoty 49,2 mln zł z odsetkami

o nieważności umowy, ewentualnie na podstawie przepisów o odpowiedzialności za czyny niedozwolone" - czytamy w komunikacie. We wrześniu br. fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq TFI złożyły przeciwko GetBack 9 pozwów o zapłatę łącznie kwoty ok. 115 mln zł

ZUO złożył pozew wzajemny na 211,84 mln zł przeciw Mostostalowi Warszawa

spółki naprawienia szkody wyrządzonej przez spółkę w związku z odstąpieniem od kontraktu pn. 'Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego'" - czytamy w komunikacie. W ocenie spółki pozew wzajemny złożony przez ZUO jest

PBG złożyło pozew przeciw PGNiG, domaga się kwoty 118 mln zł

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - PBG złożyło pozew wzajemny przeciwko spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), w którym dochodzi od PGNiG roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem dwóch umów w sprawie realizacji inwestycji, wynika z komunikatu spółki. Łączna

GetBack: Wierzyciel złożył w sądzie arbitrażowym pozew o zapłatę 48,86 mln zł

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Globus sp. z o.o. złożył pozew przeciwko GetBack w restrukturyzacji do Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, domagając się zapłaty 48,86 mln zł z odsetkami ustawowymi, podał GetBack. Spółka nie uznaje zasadności powództwa

Energa Kogeneracja złożyła pozew sądowy przeciwko Mostostalowi Warszawa

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Energa Kogeneracja - spółka zależna Energi - złożyła w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pozew przeciwko Mostostalowi Warszawa w związku z brakiem porozumienia dotyczącego wykonania kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elblągu, podała spółka

Best złożył pozew przeciw Kredyt Inkaso, byłym członkom zarządu i Grant Thornton

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Best złożył pozew przeciw Kredyt Inkaso, byłemu prezesowi tej spółki Pawłowi Szewczykowi, byłemu wiceprezesowi tej spółki Janowi Lisickiemu oraz Grant Thornton Frąckowiak Sp.z.o. o zapłatę 51,8 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi, podał Best

Polnord złożył pozew przeciwko MPWiK i miastu stołecznemu Warszawa

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - Polnord złożył pozew przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA (MPWiK) oraz miastu stołecznemu Warszawa (m.st. Warszawa) dotyczący przejęcia urządzeń Systemu Odprowadzenia Wód Deszczowych (SOWD

Creston Investments złożył pozew o arbitraż m.in. wobec SMT

Warszawa, 21.03.2016 (ISBnews) - Creston Investments złożył pozew w postępowaniu arbitrażowym w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan wobec Holdingu Inwestycyjnego Akesto oraz SMT, wynika z komunikatu SMT. Wartość przedmiotu sporu została określona na 14,42 mln zł wraz

PGNiG złożyło pozew przeciw Gazpromowi w Trybunale Arbitrażowym w Sztokholmie

Warszawa, 02.02.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło pozew przeciw OAO Gazprom i OOO Gazprom Export w postępowaniu przed Trybunałem Arbitrażowym z siedzibą w Sztokholmie, podała spółka. "Złożenie pozwu stanowi

Projprzem złożył pozew o ustalenia zakazu wykonywania głosu przez Immobile

Warszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - Projprzem złożył w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy pozew przeciwko Grupie Kapitałowej Immobile o ustalenie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji posiadanych przez tego akcjonariusza w związku z działaniem w porozumieniu z innymi akcjonariuszami

Konsorcjum Torpolu złożyło pozew o zapłatę 34 mln zł przez PKP, PKP PLK i Łódź

Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Torpolu, Astaldi, Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) złożyło do Sądu Okręgowego w Łodz pozew o zapłatę przeciwko Polskim Kolejom Państwowym (PKP), PKP Polskim Liniom Kolejowym

PKP Cargo złożyło pozwy w celu zapobieżenia strajkowi generalnemu

związkowe działające w spółce na dzień 9 listopada 2015 r. rozpoczęciem strajku generalnego kroczącego, w dniu 2 listopada 2015 r. zostały złożone przez spółkę oraz pracodawców działających w ramach spółki, powództwa o ustalenie nieistnienia sporów zbiorowych w poszczególnych zakładach spółki oraz na

Spółki zależne Polenergii złożyły pozew przeciwko Tauronowi, chcą ok. 343 mln zł

Warszawa, 02.05.2018 (ISBnews) - Dwie spółki zależne Polenergii, tj. Amon oraz Talia wniosły do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy, pozew przeciwko Tauron Polska Energia w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych

Jak dostać rozwód? Jak uzyskać separację? Krok po kroku

! Oddalenie powództwa o rozwód w takich przypadkach nie stoi jednak na przeszkodzie ponownemu wystąpieniu do sądu w przypadku zmiany okoliczności. 3. Jak złożyć pozew rozwodowy? Małżonek, który chce się rozwieść, może złożyć pozew osobiście. Powinien to zrobić w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego

Energa-Operator złożył pozew wzajemny przeciwko Arcusowi, domaga się 157 mln zł

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Energa-Operator złożył w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy pozew wzajemny przeciwko Arcus S.A. oraz T-matic Systems S.A., w którym Energa dochodzi od pozwanych, solidarnie, zapłaty kwoty 157,06 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami

Konsorcjum Torpolu złożyło pozew o zapłatę 48 mln zł przez PKP PLK, Łódź i PKP

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Torpol, Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercororaz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) złożyło do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę przeciwko PKP Polskie Linie

GDDKiA złożył pozew wzajemny przeciwko Polimeksowi, spółka odrzuca roszczenie

Warszawa, 22.06.2015 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła do sądu pozew wzajemny wobec konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i Doprastav a.s. w związku z budową autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od

Mostostal Warszawa złożył pozew przeciwko GDDKiA, domaga się ponad 28,9 mln zł

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Mostostal Warszawa złożył pozew przeciw przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w związku z realizacją umowy dot. rozbudowy drogi krajowej nr 8 o zapłatę 29,06 mln zł z odsetkami, podała

Magna Polonia złożyła pozew o 617,78 mln zł przeciwko 4 operatorom komórkowym

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Magna Polonia skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę kwoty 617,78 mln zł przeciwko T-Mobile Polska, Orange Polska, Polkomtelowi oraz P4, podała spółka. Pozew został złożony "w związku z

Konsorcjum Arcus złożyło pozew ws. 174,11 mln zł odszkodowania od Energi

Warszawa, 25.09.2017 (ISBnews) - Arcus oraz jej spółka zależna T-matic Systems wyliczyło straty związane z kontraktem na dostawy inteligentnych liczników energii dla Energi-Operator i złożyły do sądu pozew o 174,11 mln zł odszkodowania, podał Arcus. Prezes Grupy Arcus Michał

Członkowie konsorcjum z PBG złożyli pozew o 508 mln zł od GDDKiA za budowę na A4

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - PBG oraz SIAC Construction Ltd (syndyk masy upadłości Aprivia S.A. w upadłości likwidacyjnej) złożyły w sądzie okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w którym wnieśli

MNI złożyło pozew o zapłatę 69 mln zł wz. z procesem zbycia aktywów telekom.

Warszawa, 29.06.2016 (ISBnews) - MNI złożyło do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy pozew ws. zasądzenia solidarnie zapłaty od pozwanych: Wojciecha Kamienieckiego, CEE Equity Partners limited liability company, Janusza Skrzypkowskiego i Rafała Andrzejewskiego

Qumak złożył w sądzie pozew o zapłatę przez IMiGW i KZGW kwoty 29,59 mln zł

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Qumak złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew o zapłatę przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Skarb Państwa - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) na rzecz spółki kwoty 29,59 mln zł wraz z

PGNiG złożyło pozew o zapłatę 158,6 mln zł kary i odsetek przez konsorcjum PBG

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło pozew o zasądzenie solidarne od spółek wchodzących w skład konsorcjum realizującego inwestycję pod nazwą "Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mld mn3, podetap 1,2 mld mn3" (PMGW

Polwax złożył przeciwko Orlen Projekt pozew o zapłatę 132,15 mln zł

Projekt pozew o zapłatę obejmujący łączną kwotę 132,15 146 863,43 zł, podała spółka. Na ww. kwotę składają się: 1) 84 345 510,61 zł z tytułu poniesionej przez spółkę szkody w postaci rzeczywistej straty, 2) 47 801 352,82 zł z

Zarząd Kredyt Inkaso złożył pozew o naruszenie dóbr os. przeciw prezesowi Besta

Warszawa, 19.08.2016 (ISBnews) - Członkowie zarządu Kredyt Inkaso (KI) zdecydowali się złożyć pozew o naruszenie dóbr osobistych przeciwko prezesowi Best Krzysztofowi Borusowskiemu, poinformował prezes KI Paweł Szewczyk. "Zarówno ja, jak i drugi

Ponad 30 stanów USA pozywa Google'a za jego kluczowy biznes

grupa 38 prokuratorów generalnych złożyła kolejny pozew przeciwko Google'owi. Oskarżają giganta o nielegalne zmonopolizowanie usługi internetowego wyszukiwania i rynku reklam w wyszukiwarce poprzez serię antykonkurencyjnych umów i działań. Agencja Bloomberg donosi, że sprawa wykracza poza wcześniejsze

GITD złożył w sądzie pozew wobec Wasko o zapłatę 50,67 mln zł

Warszawa, 15.04.2016 (ISBnews) - Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Wasko w sprawie o zapłatę noty obciążeniowej w wysokości 50,67 mln zł, podała spółka. Zarząd Wasko uznał otrzymaną notę za całkowicie bezzasadną

TK "uratuje" państwo przed odszkodowaniami za lockdown? Premier Morawiecki i rządowi prawnicy na to liczą

powie TK, niż udowadniać w sądzie, że lockdown był oparty na właściwych podstawach prawnych. Adwokatka Elżbieta Buczek nazywa to zachowanie "ratowaniem się" przez Prokuratorię: - Z tego typu żądaniem liczyliśmy się, już składając pozew. Wszak najpewniej po to złożony został wniosek do TK - aby

Alcatel-Lucent złożył pozew w sądzie przeciw grupie Hawe o zapłatę 56 mln zł

Warszawa, 25.01.2016 (ISBnews) - Alcatel-Lucent Polska złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Hawe i jego spółce zależnej Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) o zapłatę kwoty 55,99 mln zł zł, podało Hawe

Co robić, gdy pracodawca nie płaci

stwierdzone prawomocnym orzeczeniem, jak również to stwierdzone ugodą zawartą w trybie określonym w Kodeksie pracy, ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody. Idziemy do sądu pracy Pozew powinien być złożony w postaci pisemnej. W ramach ułatwień

Firma z Iraku złożyła pozew o niemal 3,74 mln USD od Polimeksu-Mostostalu

Warszawa, 28.08.2015 (ISBnews) - Państwowe Przedsiębiorstwo Żelaza i Stali z siedzibą w Iraku złożyło pozew Polimeksu-Mostostalu dotyczący roszczenia dochodzonego z umowy z 1989 r. na dostawę i montaż konstrukcji stalowych dla projektu Ishtar 89. Wartość przedmiotu sporu niemal

Huawei oskarża Biały Dom o łamanie konstytucji. "Dziś Huawei, jutro twoja firma"

Huawei złożył wniosek 28 maja w sądzie rejonowym w Teksasie, gdzie firma ma swoją amerykańską siedzibę. To uzupełnienie pozwu przeciwko rządowi USA, który Huawei wniósł jeszcze w marcu tego roku .  Chińska firma twierdzi, że amerykańska ustawa o obronie narodowej, tzw. National Defense

Qumak złożył pozew przeciwko UMWD, domaga się ponad 95 mln zł

Warszawa, 08.04.2015 (ISBnews) - Qumak złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Województwu Dolnośląskiemu - Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, podała spółka. Spółka domaga się zasądzenia ponad 95 mln zł od urzędu

Rząd USA pozywa Google'a. Firmy technologiczne mogą się spodziewać kolejnych pozwów?

– może być ruchem mającym udowodnić, że Donald Trump jest gotowy do konfrontacji z wielkimi korporacjami, jeżeli zostanie wybrany na drugą kadencję. Prokuratura generalna odpowiedziała już, że nie spieszyła się z prowadzeniem dochodzenia, aby pozew został koniecznie złożony przed wyborami. "

Qumak planuje złożenie pozwu o zapłatę 65 mln zł przez UMWD

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Qumak planuje w ciągu miesiąca złożenie pozwu do sądu o 65 mln zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) za odstąpienie od umowy na platformę e-Dolny Śląsk, poinformował prezes Paweł Jaguś. "

Polimex złożył pozew do sądu o odszkodowanie od byłych członków zarządu

Warszawa, 06.03.2015 (ISBnews) - Polimex-Mostostal złożył pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydziału Gospodarczego o zasądzenie solidarnie od byłych członków zarządu spółki: Konrada Jaskóły, Aleksandra Jonka, Zygmunta Artwika, Grzegorza Szkopka odszkodowania w wysokości

Narciarskie Ischgl rozsiewało koronawirusa po Europie. Tysiące turystów idą do sądu

Danii, Norwegii i ze Szwecji. Austriacy jednak machnęli na to ręką. Nie zareagowali zamknięciem lokali gastronomicznych i nie wydali nawet ostrzeżeń dla turystów. Teraz turyści złożyli pozew zbiorowy przeciwko władzom Ischgl i władzom Tyrolu. Pod pozwem podpisało się łącznie 4,5 tys. osób z 40

Lagardere Travel Retail złożył w sądzie pozew o unieważnienie umów PPL i Baltony

Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Lagardere Travel Retail (LTR) wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu "Porty Lotnicze" (PPL) oraz Przedsiębiorstwu Handlu Zagranicznego "Baltona" o

Alphabet pozwany za tuszowanie molestowania seksualnego wśród wysokich rangą pracowników

1. 90 mln dol. odprawy po udowodnieniu molestowania Pozew przeciwko Alphabetowi, spółce matce Google'a, został złożony przez akcjonariusza firmy Jamesa Martina. Czytamy w nim , że założyciele firmy Larry Page i Sergey Brin byli bezpośrednio zaangażowani w wyciszanie przypadków molestowania

Bank nie chciał oddać pieniędzy za ubezpieczenie. Klient złożył pozew i...

ubezpieczenie tak, jakby ponosił pełne ryzyko. Pomimo kilku wizyt w banku i składaniu kilkunastu reklamacji bank nie chciał oddać nam pieniędzy" - opowiada pani Aurelia. Czytelniczka złożyła pozew w sądzie. Po pięciu miesiącach Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia wydał nakaz

Właściciele klubów i dyskotek pozywają skarb państwa. To już kolejny pozew zbiorowy

; mówi mec. Buczek. Restauratorzy czekają do maja Jak dodaje adwokatka, kancelaria zamierza złożyć wniosek o rozpatrzenie tych spraw w trybie przyspieszonym z uwagi na trudną sytuację finansową prowadzących biznesy. Na maj natomiast złożenie pozwu zbiorowego zapowiedzieli restauratorzy. Przygotowuje go

Nissan pozywa byłego szefa Renault o 91 mln dol. odszkodowania

Nissan poinformował, że złożył do sądu w Japonii pozew przeciw Carlosowi Ghosnowi o 10 mld jenów (91 mln dol.) odszkodowania za straty z powodu jego działalności. Koncern zapowiedział też, że w przyszłości wartość pozwu wzrośnie, bo Nissan będzie chciał odzyskać od Ghosna kary, które zapłacił i

Złotówkowicze jak frankowicze. Jest pierwszy pozew kredytobiorcy za WIBOR. Czy oprocentowanie jest naliczane nieuczciwie?

teraz okazuje – miał rację. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pierwszy pozew w sprawie sposobu ustalania i wysokości wskaźnika WIBOR przy kredycie hipotecznym. Złożyła go kancelaria Frejowski i Wspólnicy, która reprezentuje klienta PKO BP, czyli największego banku w Polsce kontrolowanego

Precedensowy pozew przeciw państwowej spółce za klimat. "Elektrownia Bełchatów przyczynia się do kryzysu"

największego pojedynczego emitenta w Europie. Precedensowy pozew Aktywiści ClientEarth nie mają wątpliwości, że działalność elektrowni przyczynia się do kryzysu klimatycznego. Dlatego fundacja złożyła przeciwko jej właścicielowi pozew w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Domaga się, by ten nakazał PGE GiEK zaprzestanie

Spotify planuje bardzo nietypowy debiut giełdowy. To reakcja serwisu na pozwy sądowe i coraz droższy dług

Off You" czy "Rag Doll", który też domagał się zadośćuczynienia za dystrybuowanie bez pełnej licencji. Drugi pozew złożyło wydawnictwo Bluewater Music Services Corporation, zajmujące się głównie muzyką country. Obie sprawy miały zakończyć się wypłaceniem rekompensat w wysokości 345 mln

Koniec niewolnictwa w polisach? Pozwy przeciwko ubezpieczycielom w sądach

są jeszcze w lesie, ale ci, którzy wybrali trudniejszą drogę, wynajęli prawnika i złożyli pozew indywidualnie, już wygrywają. Tak zrobił jeden z klientów firmy AXA Życie, który odzyskał 3,6 tys. zł zwrotu opłaty likwidacyjnej wraz z odsetkami. Opłaty za likwidacje klauzulą

Ruszy pierwszy w Polsce e-sąd. Będzie można złożyć pozew przez internet

. Ale możliwość złożenia elektronicznego pozwu to także spore oszczędności dla powodów. Jak wyjaśnia prof. Jacek Gołaczyński, obecnie są oni obciążeni dużymi kosztami, m.in. z powodu dokumentacji dla sprawy. A e-sąd umożliwi przykładowo powodom masowym, np. dostawcom telekomunikacyjnym, złożenie nawet

Huawei pozywa USA. Stawia oskarżenia o wielokrotne włamania i kradzież tajemnic przedsiębiorstwa

transmitowanej z Shenzen.  Pozew został złożony we Wschodnim Dystrykcie Teksasu, gdzie Huawei ma swoją amerykańską siedzibę. Szefostwo firmy występujące podczas konferencji w bardzo ostrych słowach wypowiadało się o działaniach amerykańskich władz z ostatnich miesięcy.  To my byliśmy atakowani! 

Niemieckie landy chcą odszkodowań od Volkswagena za spalinowy szwindel

Minister finansów Bawarii Marcus Soeder zapowiedział, że we wrześniu zamierza złożyć pozew przeciw Volkswagenowi o zrekompensowanie strat, jakie poniósł fundusz emerytalny tego landu wskutek afery z manipulacją testami emisji spalin z aut koncernu z Wolfsburga

Będzie pozew zbiorowy przeciw Skodzie o manipulacje spalinami z silników Diesla

Złożenie pozwu w imieniu 200 właścicieli aut Skoda zapowiedziało w czwartek na konferencji prasowej stowarzyszenie STOP VW (Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez spółki Grupy Volkswagen AG). Pozywający domagają się po 30 tys. zł odszkodowania za zakup samochodu ze zmanipulowanym silnikiem Diesla

Nowy Jork: Airbnb zostało wykorzystane w przekręcie hotelowym [CZYTNIK]

w nielegalne pokoje hotelowe. Miało się to przełożyć na 75 tys. gości w latach 2015-18 i zyski w wysokości 21 mln dol. Jak zauważa "Wall Street Journal" , pozew Nowego Jorku jest największym złożonym przez miasto przeciwko nielegalnemu operatorowi hotelowemu.  Airbnb nie jest

PGNiG chce skarżyć Komisję Europejską za przywileje dla Gazpromu

rosyjskiemu koncernowi ograniczenie tranzytu gazu za pośrednictwem Polski i Ukrainy, stwarzająca zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego całej Europy. W środę prezes Woźniak wyjaśnił, że pozwu jeszcze nie złożono, bo KE do tej pory nie opublikowała swojej decyzji w sprawie rury

Błąd skarbówki. Urzędnik się pomylił, ale oddał tylko część pieniędzy

oddania opłaty nałożonej przez bank. Poradzili, żebym złożyła pozew cywilny przeciwko skarbówce” – opowiada pani Joanna. Przez dobrych kilka minut zbierałem szczękę z podłogi, czytając ten list. A potem zacząłem się zastanawiać, o co tu chodzi. Urzędnik skarbowy prawdopodobnie zapomniał

Polscy kierowcy idą do sądu. Czy wygrają z Volkswagenem?

. Stowarzyszenie planuje złożenie aż czterech pozwów zbiorowych, po jednym przeciwko każdemu z producentów - Seatowi, Audi, Volkswagenowi oraz Skodzie. Część kierowców chce jednak dochodzić swoich roszczeń indywidualnie. Dwa takie pozwy zostały już złożone i czekają na rozprawy. Jak

Wielki pozew przeciwko BRE: 776 klientów zażąda odszkodowań?

Małgorzata Rothert, Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie Czytaj też: BRE będzie znów negocjował z Nabitymi? Spotkanie tuż przed złożeniem pozwu przeciwko bankowi! Choć pozew został złożony, do grupy pozywającej bank może wciąż przystąpić każdy, kto w

Taksówkarze idą do sądu z Uberem

złożą pozew o wydanie sądowego zakazu działalności świadczenia przewozów Uberowi - amerykańskiej firmie, która "łączy" pasażerów z kierowcami za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne. Sąd może wydać taki zakaz, jeśli stwierdzi, że dana działalność jest niezgodna z polskim prawem

Tymoszenko: Niech USA osądzą RosUkrEnergo

Do sądu okręgowego na Manhattanie Julia Tymoszenko złożyła pozew zbiorowy w imieniu narodu ukraińskiego przeciw zarejestrowanej w Szwajcarii spółce RosUkrEnergo (RUE), oskarżając ją o działania na szkodę Ukraińców - poinformowały wczoraj agencje Bloomberg i Reuters

Fiat Chrysler zawyżał wyniki finansowe? Amerykańskie organy prowadzą dochodzenie

Amerykańskie organy badają raporty wynajmu oraz sprzedaży samochodów osobom fizycznym. W pozwie sprzedawcy samochodów ze stanu Illinois oskarżyli Fiata Chryslera o to, że przedstawiciele koncernu naciskali na dilerów, by ci zafałszowywali wyniki

Fatalne skutki odrzucenia ugody. Nie wzięła 60 tys. zł, teraz musi dopłacić 8 tys. zł

propozycję ugody, składając pozew w sądzie i żądając nie tylko zwrotu wpłaconych pieniędzy, ale i odsetek ustawowych. Czytaj także: Jak odzyskać pieniądze z toksycznej polisy? Długo wydawało się, że ryzyko się opłaci. Sąd pierwszej instancji przyznał jej rację. Co prawda nie zgodził się z roszczeniem

Link4: Pozew agentów ubezpieczeniowych jest bezzasadny

pośrednicy złożyli pozew zbiorowy do Sądu Okręgowego w Warszawie. Na razie pozew złożyło 35 pośredników, którzy żądają 13 mln zł odszkodowań. Po rejestracji roszczenia przez sąd do pozwu będą mogli przystąpić kolejni pośrednicy. - Z tego, co widzę, to zainteresowanie będzie bardzo

Dawny "bankier Kremla" pozywa Rosję i żąda ponad 12 mld dolarów

Moment złożenia pozwu nie jest przypadkowy. Ponad rok temu w tym samym Stałym Trybunale Arbitrażowym w Hadze sprawę wygrali byli akcjonariusze Jukosu. Trybunał nakazał Moskwie wypłatę 50 mld dolarów, ponieważ uznał, że "rosyjski rząd przedstawił koncernowi sprzeczne z prawem żądania podatkowe i przy

Intel oskarżony w USA o łamanie prawa antymonopolowego

produktów i niższych cen" - napisał Cuomo w komunikacie. Intel odrzuca zarzuty Cuomo, zapowiada, że "będzie się bronił", i już odwołał się od decyzji Komisji Europejskiej. Akcja Cuomo to pierwszy pozew przeciwko Intelowi złożony w USA

Dostali 237 tys. zł odszkodowania za błąd notariusza. "To dość rzadkie"

pozostała dłużna - pozwała ich w procesie cywilnym oraz karnym i również złożyła zawiadomienie do prokuratury. Bo naruszono jej "nieposzlakowaną opinię w środowisku". W lutym 2013 r. wnieśli więc pozew, domagając się od ubezpieczyciela

Facebook pozwany w Polsce za cenzurę

tłumaczeń. To był dopiero początek problemów SIN. Ich kumulacja doprowadziła do decyzji o pozwaniu Facebooka za cenzurę. To pierwszy taki pozew w Polsce. Jak dowiedziała się „Wyborcza”, Społeczną Inicjatywę Narkopolityki reprezentuje kancelaria Wardyńscy i Wspólnicy, ale tak naprawdę

BRE kontra Nabici: bank będzie znów negocjował?

Prawdopodobnie za tydzień zostanie złożony pozew Nabitych w BRE, czyli posiadaczy kredytów hipotecznych mBanku i MultiBanku z tzw. starego portfela, z oprocentowaniem ustalanym decyzją zarządu BRE. Zebrało się już ponad 700 osób, które chcą walczyć w sądzie z bankiem, który

Gazprom pozywa Litwę. Stracił monopol

Gazprom stwierdził, że złożył pozew, aby ochronić swoje inwestycje na Litwie. Wilno wprowadza właśnie unijne przepisy tzw. trzeciego pakietu energetycznego, które mają zliberalizować rynek gazu i ochronić konsumentów przed energetycznymi monopolistami. Unijne przepisy nie

Julia Tymoszenko skarży w USA RosUkrEnergo

Sąd okręgowy na Manhattanie otrzymał we wtorek pozew zbiorowy w imieniu narodu ukraińskiego złożony przez Tymoszenko przeciw firmie RosUkrEnergo (RUE), która po połowie należy do Gazpromu oraz ukraińskich przedsiębiorców Dmytro Firtasza i Iwana Fursina. RUE jest znane także w

Orlen pozywa Yukos na 250 mln dol.

Polski koncern nie podał szczegółów pozwu w sprawie ciągnącej się już kilka lat. Formalnie o zapłatę odszkodowania Orlen zwrócił się w grudniu 2008 r., a Yukos odrzucił te roszczenia. Wczoraj Orlen ogłosił, że może zwiększyć kwotę roszczeń lub wystąpić z nowymi roszczeniami

"DGP": Klienci przeciw J.W. Construction

Po decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów klienci deweloperów szykują precedensowy pozew zbiorowy. "Dziennik Gazeta Prawna" pisze o pozwie przeciwko jednej z największych firm deweloperskich, J.W. Construction, który złożyło 32 właścicieli mieszkań. Domagają

Zmiany w prawie rodzinnym: alimenty od ręki, egzekwowanie prawa do kontaktów z dzieckiem i ochrona przed rodzicielską przemocą

maksymalnemu uproszczeniu formalności. Ubiegający się o alimenty rodzice będą mogli składać pozew alimentacyjny na gotowym i łatwym do wypełnienia formularzu dostępnym w Internecie. Dzięki temu unikną też dodatkowych wydatków na adwokatów. Zamiast urzędowych dokumentów wystarczy złożenie oświadczenia o

Sejm uchwalił ustawę o pozwach zbiorowych

Europejskiej złożyłoby taki pozew, gdyby miało możliwość. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Elon Musk pozwany, grożą mu sankcje i usunięcie z Tesli

1. SEC chce usunięcia Muska z zarządu Tesli Wrzesień dla Elona Muska nie kończy się szczęśliwie. Ekscentryczny milioner, założyciel firm Tesla, SpaceX i PayPal, otrzymał pozew od amerykańskiej komisji SEC, która oskarża go o wprowadzenie w błąd akcjonariuszy.  Chodzi oczywiście o tweety Muska

W USA pozywają o patenty firmy, które nic nie wytwarzają

- To wygląda nieco dramatycznie - przyznał w rozmowie z agencją Reuters Collen Chien, profesor prawa z uniwersytetu Santa Clara. Wyliczył on, że wśród pozwów patentowych, które złożono od początku roku, aż 61 proc. to pozwy podmiotów, które żyją wyłącznie z patentów. Pięć lat

Dell oskarża m.in. Sharpa i Toshibę o zmowę cenową

W sumie o zawarcie porozumienia w sprawie cen Dell podejrzewa pięć firm: Sharpa, Hitachi, Toshibę, Seiko Epson i HannStar. Amerykański koncern złożył pozew już w piątek. Rzecznik Della pytany przez agencję Reuters nie chce ujawnić, jakie ewentualne

UE chce 311 mln dol. sankcji dla USA za nieuczciwe praktyki handlowe

UE oskarża USA o stosowanie "zerowania", czyli kalkulowania ceł na towary, w efekcie czego są one sprzedawane po cenach dumpingowych. To praktyki, których zabrania Światowa Organizacja Handlu. We wtorek podobny pozew do tego, który złożyła UE, przedstawił na forum

Najbardziej znany polski "frankowicz" chce zaskarżyć Polskę do Trybunału w Strasburgu

. We wrześniu 2016 r. tym samym zagroziło Stowarzyszenie "Stop Bankowemu Bezprawiu" . "Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, przegrałem w Polsce w dwóch instancjach pozew przeciwko bankowi Raiffeisen o unieważnienie umowy o tzw

"DGP": Gazprom jest winny Polsce ponad miliard złotych

za gaz nie dostarczony w zeszłym roku. Jak czytamy w artykule - PGNiG zamierzało złożyć taki pozew już na początku minionego roku. Pozwanym miał być jednak nie bezpośrednio Gazprom, lecz Ros-UkrEnergo, szwajcarska spółka związana z rosyjskim koncernem. RUE - zgodnie z umową

Chcą 50 mld dol. odszkodowania od upadłego banku Lehman Bros.

wierzycielami na podstawie specjalnych przepisów, które przewidują długotrwałą likwidację upadłej firmy pod nadzorem sądu. Według "Wall Street Journal" pierwszy pozew o odszkodowanie złożyła firma doradcza PriceWaterhouseCoopers (PWC). Domaga się ona 50 mld dol. w imieniu

Cięcie OFE dzieli polityków i ekonomistów

2020 r. O tyle mniej dosypie do kasy ZUS. Złożenie pozwu zbiorowego przeciw rządowi za cięcie składek do OFE zapowiedział prof. Krzysztof Rybiński, były wiceprezes NBP. - Chcę, żeby podpisało się pod nim 100 tys. Polaków, którzy czują się zagrożeni działaniem rządu w sprawie

Niemiecki bank IKB rozważa podanie Goldman Sachs do sądu

powodu w piątek pozew przeciwko Goldmanowi złożyła amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd SEC. Nad pozwaniem banku zastanawiają się też inne instytucje finansowe, m.in. holenderski Rabobank. Także w środę niemiecki "Handelsblatt" poinformował, że rząd Angeli Merkel rozważa

Plaga sfałszowanych umów na drogie telefony. Operator nie interweniuje

. Kilka z poszkodowanych osób zgłosiło się już do pana Zdzisława i rozważają przystąpienie do pozwu zbiorowego przeciwko operatorowi. Jedną z nich jest Elżbieta Olczak, właścicielka jednej z radomskich restauracji. Także w jej przypadku ktoś posłużył się jej danymi przy zawieraniu dwóch umów na usługi i

Będzie pozew zbiorowy niezadowolonych klientów przeciwko BRE Bankowi?

złożeniem pozwu zbiorowego przeciwko BRE. Akcję organizuje kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds. Na razie w grupie zdecydowanej złożyć pozew jest tylko 16 osób, ale zgłoszenia będą przyjmowane do połowy listopada. Pozew zostanie złożony, jeśli zgłosi się co najmniej 90 osób, z których każda musi zapłacić

Władze USA pozywają Google'a za dominację na rynku reklamy. To może być początek batalii o podział koncernu

; – wyjaśnia Departament Sprawiedliwości USA w skardze, która została złożona w sądzie federalnym w Wirginii. Teksaska ofensywa Pozew sugeruje także podzielenie Google'a na mniejsze podmioty i sprzedaż aktywów. W pozwie można przeczytać, że "Google pochłonął rywali poprzez antykonkurencyjne

Prawnik nadzorujący Alior Bank pod nosem premier Beaty Szydło działa na dwa fronty. Wielkie gapiostwo "dobrej zmiany"

wiatrowych. Znajomy prezesa Alior Banku Firmę Invenergy reprezentuje polski oddział amerykańskiej kancelarii Squire Patton Boggs. Z odpisów pozwów, które trafiły do sądu, wynika, że jednym z trzech adwokatów, którzy będą walczyć o pieniądze od Taurona, jest Eligiusz Krześniak. To znany warszawski prawnik

Ryszard Petru pozywa Leszka Millera i Janusza Palikota

człowiek "wynajęty przez banki". Petru zareagował błyskawicznie, zapowiedział, że jutro składają pozew przeciwko obu politykom. "Wypowiedzi wymienionych polityków, między innymi o tym, że rzekomo Ryszard Petru był "wynajęty przez

Wielkie linie lotnicze kontra chłopak, który wyszukuje ludziom tanie bilety... Pozywają go do sądu

internetowy, który ową lukę w systemie wykorzystuje. Jeśli chcesz lecieć do Nowego Jorku, wyszukiwarka na Skiplagged.com sprawdza loty w różne inne miejsca z przesiadką w Nowym Jorku. Jak donosi lokalna telewizja Fox z Denver, linie United Airlines i portal Orbitz właśnie złożyły