złożonej struktury

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kolejne propozycje zmian w Prawie bankowym

Kolejne propozycje zmian w Prawie bankowym

Wzmocnienie struktury banków i firm inwestycyjnych oraz określenie dodatkowych wymagań stawianych członkom rad nadzorczych i zarządów banków - to tylko niektóre założenia, jakie zawiera złożony w Sejmie poselski projekt nowelizacji Prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Rząd nie zaprogramuje telewizorów kilka miesięcy przed kampanią wyborczą. "Lex pilot" wycofane

- Nie będzie w ogóle części dotyczącej telewizji - powiedział serwisowi Wirtualnemedia.pl Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tym samym pomysł przywilejów dla TVP trafia, przynajmniej na razie, do kosza.

Zapisy w wezwaniu Famuru na sprzedaż akcji Primetechu ruszą w piątek

2019 r. - realizacja transakcji na GPW zapisów złożonych w I terminie ? 26 lipca 2019 r. - rozliczenie transakcji zapisów złożonych w I terminie ? 5 sierpnia 2019 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w II terminie ? 8

Pieniędzy z UE miało nie wystarczyć dla wszystkich ROD. Ale na razie szturmu nie ma

Pieniędzy z UE miało nie wystarczyć dla wszystkich ROD. Ale na razie szturmu nie ma

podzielony na rundy miesięczne, trwające od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca – kolejna rozpocznie się 1 lipca – słyszymy w biurze prasowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zajmuje się rozdysponowywaniem środków. Konkurs zakończy się, gdy zostaną złożone wnioski

Elektrobudowa chce wydłużenia terminu uzgodnienia term sheet do 17 IX

stroną umowy o finansowanie. Emitent informuje również, iż muszą zostać złożone przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń. Emitent zakłada, iż podpisanie powyższych

Elektrobudowa: Terminu uzgodnienia term sheet został wydłużony do 17 IX

. "Niezależnie od powyższego, zaktualizowane, o okoliczność zawarcia powyższej umowy zmieniającej, zostały oświadczenia złożone przez Bank Polska Kasa Opieki, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń" - czytamy dalej. W pozostałym zakresie

Kończy się czas na udział w spisie powszechnym. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara

Kończy się czas na udział w spisie powszechnym. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara

;przypadku gdy respondent definitywnie odmawia realizacji obowiązku spisowego, urzędy statystyczne w województwach przygotowują odpowiednie wnioski i składają zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia na policję. Dotychczas złożonych zostało blisko 80 wniosków. Urzędy przygotowują na bieżąco kolejne wnioski do

Grupa Piotr i Paweł wdrożyła większość zaplanowanych działań sanacyjnych

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Spółki z Grupy Piotr i Paweł wdrożyły już większość zaplanowanych działań sanacyjnych przewidzianych w złożonych w grudniu 2018 r. planach restrukturyzacyjnych, podała grupa. Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. zakończyła

Refinansowanie za kilka lat pomoże kredytobiorcom? Ale nie przy kredycie 2 proc.

utrzymania stałego oprocentowania po 5 latach mówi np. następująca klauzula z umowy kredytu mieszkaniowego oferowanego przez jeden z trzech największych banków: „Na pisemny wniosek Kredytobiorcy, złożony nie później niż 30 dni przed zakończeniem okresu oprocentowania kredytu według stałej stopy

Elektrobudowa podpisała umowę zmieniającą do umowy finansowania

wymagalne (o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą). Emitent otrzymał również oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń od Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A." - czytamy w komunikacie

Famur ogłosi wezwanie na sprzedaż 34,18% akcji Primetech po 1,45 zł sztuka

złożonych w I terminie ? 26 lipca 2019 r. - rozliczenie transakcji zapisów złożonych w I terminie ? 5 sierpnia 2019 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w II terminie ? 8 sierpnia 2019 r. - realizacja transakcji na GPW zapisów

Elektrobudowa podpisała umowę zmieniającą do umowy finansowania

umowy o finansowanie, staną się wymagalne" - czytamy w komunikacie. Elektrobudowa otrzymała również oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń od Banku Polska Kasa Opieki oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń. Tym samym umowa zmieniająca weszła w życie 20

Elektrobudowa podpisała umowę zmieniającą do umowy finansowania

umowy o finansowanie, staną się wymagalne" - czytamy w komunikacie. Elektrobudowa otrzymała również oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń od Banku Polska Kasa Opieki oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń. Tym samym umowa zmieniająca weszła w życie 29

Elektrobudowa oczekuje podpisania dziś umowy zmieniającej do umowy finansowania

się wymagalne [o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą]" - czytamy w komunikacie. Wejście w życie umowy zmieniającej pozostaje uzależnione od jej podpisania przez wszystkie banki oraz ubezpieczycieli będących jej stronami. Dodatkowo muszą zostać złożone

Elektrobudowa podpisała umowę zmieniającą do umowy finansowania

umowy o finansowanie, staną się wymagalne (o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą)" - czytamy w komunikacie. Elektrobudowa otrzymała również oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń od Banku Polska Kasa Opieki oraz Wiener Towarzystwo

Wiceminister finansów odpowiadający za zarządzanie długiem odchodzi z rządu

Wiceminister finansów odpowiadający za zarządzanie długiem odchodzi z rządu

się, że Nowak rezygnację złożył w zeszłym tygodniu, a odejdzie ze stanowiska jeszcze przed świętami, gdyż od stycznia ma objąć stanowisko w Międzynarodowym Funduszu Walutowym z siedzibą w Waszyngtonie. - Będzie wicedyrektorem w departamencie "monetary and capital markets". W strukturze MFW

Sasin: Największe spółki SP powinny zmierzać w stronę konsolidacji

. "To jest pytanie, przed którym stoimy i musimy na nie odpowiedzieć, czy korzystnym dla gospodarki byłaby konsolidacja spółek energetycznych" ? powiedział Sasin na konferencji prasowej. " W stosunku do jednej z nich czyli Energi zostało złożone wezwanie do wykupu

Ekonomista o turystyce: Torunianie mogą obudzić się w drogim i wydmuszkowym mieście

Ekonomista o turystyce: Torunianie mogą obudzić się w drogim i wydmuszkowym mieście

Abstrahując od zasadności finansowego wsparcia dla toruńskiego snu o Hollywood, chciałbym odnieść się do listu Lokalnej Organizacji Turystycznej gloryfikującego miejski przemysł turystyczny. Współczesna turystyka miejska jest zjawiskiem złożonym i zupełnie nie można jej postrzegać w kategoriach

Elektrobudowa chce wydłużenia terminu uzgodnienia term sheet do 30 IX br.

banki oraz ubezpieczycieli będących jej stronami. Elektrobudowa informuje również, iż muszą zostać złożone przez Bank Polska Kasa Opieki, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń. Zgodnie z informacjami uzyskanymi

Zmiany w rozliczeniach z fiskusem. "Rzadsze kontrole, szybszy zwrot podatku"

Zmiany w rozliczeniach z fiskusem. "Rzadsze kontrole, szybszy zwrot podatku"

Kontrolnego i tak będzie musiał jednak wysyłać do urzędu co miesiąc. Jak wypełnić JPK_V7 Deklaracja JPK_V7 musi być przygotowana i złożona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czyli jak? 1. Dokument musi być skompresowany, zaszyfrowany oraz zapisany w formacie XML. 2. Wielkość poszczególnych archiwów nie może

KE: Funkcjonowanie reguły wydatkowej zostało osłabione przez ostatnie wydatki

kluczowym narzędziem ograniczającym niezrównoważony wzrost wydatków". Przypomniała także, że w Polsce trwają reformy systemu budżetowego w zakresie jego słabych punktów. Są nimi - według Komisji - m.in. złożone i nieaktualne klasyfikacje budżetowe; nieoptymalne zapisywanie

Elektrobudowa ma umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania spółki

: A. data końcowa została zmieniona na dzień 17 września 2019 r., B. zaktualizowane o powyższą datę zostały oświadczenia złożone przez Bank Pekao S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Przewodniczący KNF chce daleko idących zmian w strukturze UKNF

zastępców jest w zaawansowanej fazie, ale nie zostały jeszcze złożone odpowiednie wnioski o ich powołanie. "Będą to osoby z zewnątrz Urzędu. Chciałbym, aby jeden z zastępców odpowiadał za sektor bankowy, a drugi za rynek kapitałowy. Przy takim scenariuszu ja bym odpowiadał za

Solaris pozyskał umowy na ok. 60 pojazdów niskoemisyjnych w Hiszpanii w br.

zamówienia złożonego przez TMB. Z kolei przewoźnik z położonej nieopodal Badalony - TUSGSAL - zdecydował się na hybrydy Solarisa. Do jego floty do końca 2020 roku dołączy 11 pojazdów osiemnastometrowych Urbino 18 hybrid. Autobusy hybrydowe o długości 12 metrów producent dostarczy także do prywatnego

Kolejna fala zwolnień grupowych w Tesco

firmy. O kolejności zwolnień decydować będzie przede wszystkim termin zamknięcia sklepu, poza tym okres zatrudnienia i związany z tym ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę. „Wszystkim pracownikom, którym nie zostanie złożona oferta pracy lub nie przyjmą złożonej oferty pracy, zostanie

Ed Sheeran zapłacił za zeszły rok wyższy podatek niż Starbucks i Amazon

kawiarni twierdzi, że kwota ta jest znacznie wyższa i wynosi 13,7 mln funtów. Starbucks dolicza bowiem podatki płacone przez swoje spółki zależne. Krytycy uważają, że złożona struktura firmy utrudnia transparentność podatkową. Dane pokazują ogromną dysproporcję między przychodami a zapłaconą daniną

Elektrobudowa warunkowo wydłużyła termin uzgodnienia termsheet do 30 IX br.

)" - czytamy w komunikacie. Elektrobudowa otrzymała również oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń od Banku Polska Kasa Opieki S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Tym samym, umowa zmieniająca weszła w

Radpol ma list intencyjny ws. potencjalnego zbycia zakładu produkcyjnego Wirbet

wiążąca oferta nabycia zakładu produkcyjnego Wirbet powinna zostać złożona do 15 kwietnia 2019 roku. Zakończenie negocjacji planowane jest do 15 maja 2019 roku roku albo poprzez odstąpienie od dalszych rozmów, albo poprzez zawarcie umowy kupna/sprzedaży zakładu produkcyjnego Wirbet, podano również

T. Jakubowski i W. Łaski zostali powołani na wiceprezesów zarządu Famuru

Waldemara Łaskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. surface. "Przedmiotowa rezygnacja [Zdzisława Szypuły] została złożona w związku z wdrożeniem od 1 stycznia 2019 roku nowej struktury organizacyjnej emitenta zgodnej ze strategią spółki na lata 2019-2023 i planowanym

Samorządy stawiają tamę sprzedaży mieszkań komunalnych. Pomysł prezesa PiS wywraca tę politykę

uchwałą rady miasta, która nie pozwalała na wykup miejskich nieruchomości. Odstępstwem od tej uchwały było złożenie wniosku o wykup mieszkania. Po złożeniu wniosku prezydent decydował o zbyciu mieszkania lub pozostawienia go w miejskich strukturach. Zdarzały się więc pojedyncze przypadki zbycia lokali

Popłynie gaz z angielskich łupków? Londyn zmienia zdanie po agresji Rosji na Ukrainę

-Mogg, sekretarz biznesu i energii w rządzie Liz Truss, nowej premier Wielkiej Brytanii.  Już na początku września w swoim exposé premier Truss zapowiedziała, że jej priorytetem będzie bezpieczeństwo energetyczne. I z tego powodu zamierza zwiększyć poszukiwania nowych złóż gazu i ropy

PiS rzuca się na rosyjskie firmy. Wyznaczą prezesów, dadzą im olbrzymie zarobki, sprzedadzą za bezcen

objętych sankcjami to na chwilę obecną jest to około 13 mld zł". Wiceminister Wąsik: - Zapowiedzieliśmy następne listy sankcyjne, wnioski są złożone przez służby, czekamy na przyjęcie tej ustawy, żeby te instrumenty już stosować.

TXM miał 57,92 mln zł straty netto z dz. kont., -18,3 mln zł EBITDA w 2019

zmierzającymi do przywrócenia rentowności TXM, podano w raporcie. "Zanotowana strata na poziomie EBITDA jest niższa o 4,2 mln zł od planowanej w planie restrukturyzacyjnym na 2019 rok przyjętym przez zarząd i złożonym do sądu jako podstawa przyspieszonego postępowania

Jak powstał Huawei? Tajemnicze odejście z armii założyciela tech-giganta

projektować jak najwięcej z nich we własnym zakresie. Chipy te były w dużej mierze związane z budową telekomunikacyjnych stacji bazowych, ale chodziło również o procesory do smartfonów, które były niesamowicie złożone i ich wytwarzanie wymagało najbardziej zaawansowanej technologii. Podobnie jak Apple i

Tauron zakończył realizację strategicznego programu w segmencie dystrybucji

zadań oraz ujednolicenie struktury organizacyjnej. "Najważniejszym osiągnięciem Jednej Dystrybucji jest stworzenie z różnorodnych organizacji mających bogactwo wielu tradycji jednego spójnego organizmu o wspólnej kulturze organizacyjnej. Na program złożyło się

Facebook chce przenieść ludzkość w świat metaverse. O co tak właściwie chodzi?

o pozwie antymonopolowym złożonym w zeszłym roku przez Federalną Komisję Handlu. Rebranding spółki może pomóc złapać oddech gigantowi branży mediów społecznościowych. 

PKN Orlen ma umowę z firmą Fluor na doradztwo przy rozbudowie kompleksu olefin

. Umowa na usługi doradztwa technicznego i zarządzania w formule PMC+ została podpisana z firmą Fluor, jedną z największych na świecie spółek inżynieryjno-projektowych. Gwarantuje ona sprawdzone, optymalne rozwiązania w realizacji złożonych projektów w branży paliwowo-energetycznej. Usługi polegają na

eSky.pl miało 2,3 mld zł obrotu w '19; w br. liczy na odrodzenie sprzedaży od VI

międzynarodowej, jak i rozwoju oferty produktowej, w tym pakietów Lot+Hotel, City Break'ów oraz połączeń typu MultiLine, które są złożone z ofert różnych linii lotniczych - tanich, regularnych czy czarterowych - zazwyczaj nie współpracujących ze sobą" - czytamy dalej. Początkowo

Rafalska: Za wcześnie na ocenę wpływu reformy emerytalnej na rynek pracy

ubezpieczenia społecznego w dniu złożenia wniosku. "Z kolei 32,37% - to były wnioski złożone przez osoby pobierające świadczenia wypłacane przez ZUS, a więc emerytury lub renty a także świadczenia przedemerytalne. 12,74% ogółu to wnioski złożone przez osoby, które nie były

Podatek nie tylko dla mediów? Supermarkety i kluby sportowe też mogą zapłacić

; "wspieranie zwiększania udziału polskich treści w obszarze mediów". Co więcej, o przyznawaniu dotacji będzie decydowała specjalna komisja złożona z osób desygnowanych przez ministra kultury i dwa inne resorty.

Firmy technologiczne ruszają na pomoc Ukrainie. Już ponad 110 firm w dwa dni

technologiczna, która jest gotowa przeznaczyć swoje zasoby i czas na wspólny projekt z wybraną organizacją. Pomoc odbywa się na zasadzie pro bono. Zgłoszenie można złożyć tutaj . Dlaczego takie działania są ważne? Od czasu rosyjskiej inwazji w 2014 r. Ukraina wykształciła rozległy system organizacji

Artur Chabowski będzie prezesem Mabionu do końca czerwca br. 

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Artur Chabowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Mabionu z dniem 30 czerwca br. Do tego czasu spółka przedstawi docelową strukturę zarządu wraz z podziałem kompetencji, podał Mabion. "Wczoraj

Pierwsza poważna zmiana na liście sankcyjnej. MSWiA wykreśliło z niej firmę. Ale resort nie przyznał się do błędu

listy sankcyjnej. Istotne zmiany struktury właścicielskiej oraz organizacyjnej spółki, które nastąpiły w ostatnim czasie, już po wcześniej wydanych decyzjach względem Maga Foods, usunęły jej dotychczasowe powiązania z kapitałem rosyjskim – twierdzi resort w decyzji o wykreśleniu Maga Foods z listy

Deutche Bank Polska szacuje wielkość podatku bankowego na ok. 120 mln zł w br.

skomplikowana, bo niektóre będzie my obniżać, np. koszty inspekcji, nie będziemy pobierać opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Sytuacja jest złożona, ale na pewno sytuacja średnich banków jest trudniejsza, nawet jeśli są prowadzone konkurencyjnie" - powiedział Kalicki

Deloitte: 20% Polaków obawia się utraty pracy z powodu rozwoju technologii

zdolności komunikacyjnych i rozwiązywania problemów" - czytamy dalej. Według World Economic Forum, w 2020 roku do najważniejszych umiejętności wskazanych przez pracodawców będą należały: rozwiązywanie złożonych problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie zasobami

ASM Group ocenia, że trend wzrostowy był kontynuowany w III kw.

fazie procesu zmierzenia się z wieloma wyzwaniami - przede wszystkim integracją nowego podmiotu, skoordynowaniem zarządzania złożoną, międzynarodową strukturą oraz kampanią komunikacyjną na nowych rynkach. Udana integracja przełożyła się na wyniki finansowe. "Pierwsza

Krzysztof Andrulewicz złożył rezygnację z funkcji prezesa Archicomu

Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Krzysztof Andrulewicz złożył rezygnację z funkcji prezesa Archicomu, podała spółka. W jego miejsce na to stanowisko powołana została dotychczasowa wiceprezes Dorota Jarodzka-Śródka. Jednocześnie rada nadzorcza powołała do zarządu od 27 listopada

List intencyjny Soho Development ws. sprzedaży dwóch spółek za 11 mln zł wygasł

Warszawa, 07.07.2017 (ISBnews) - Soho Development nie zaakceptowało złożonych przez potencjalnego nabywcę spółek Recycling Park i Recycling Park Kamionka propozycji dotyczących zmiany harmonogramu transakcji, zmiany zasad jej negocjowania, zawarcia aneksu do listu intencyjnego

PGNiG szacuje zasoby złoża Mirocin na ok. 1 mld m3

eksploatację surowca. "Konsekwentnie realizujemy strategiczny plan zwiększenia wydobycia gazu ziemnego na Podkarpaciu. Eksploatacja krajowych złóż pozostaje najbardziej efektywnym kosztowo źródłem pozyskaniu gazu, a jednocześnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa

PKN Orlen liczy, że decyzję w sprawie Lotosu podejmie obecna Komisja Europejska

Europejska ma struktury, które cały czas pracują, niezależnie od zmiany komisarza" - zastrzegł Obajtek. "Jesteśmy w ciągłym kontakcie z KE i postaramy się jak najszybciej złożyć ostateczny wniosek o koncentrację" - dodał. Według

Bartosz Urbaniak zrezygnował z funkcji członka zarządu BGŻ BNP Paribas od 31 III

Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Bartosz Urbaniak złożył rezygnację z funkcji członka zarządu BGŻ BNP Paribas ze skutkiem na 31 marca 2018 roku nie podając przyczyn rezygnacji, podał bank w komunikacie. "Jednocześnie pan Bartosz Urbaniak od dnia

Ekonomiczny nobel dla amerykańskich ekonomistów za teorie aukcji

Komisja przyznająca nagrodę stwierdziła, że opracowana przez nich teoria odegrała kluczową rolę w projektowaniu nowych i złożonych formatów aukcji używanych na całym świecie do różnych celów, takich jak sprzedaż pasm radiowych, ustalanie taryf za energię elektryczną, przydzielanie czasu na

Witold Zieliński zrezygnował z funkcji wiceprezesa Banku Handlowego

Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - Witold Zieliński złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Banku Handlowego z dniem 18 lutego br. 'w związku z zamiarem podjęcia nowych wyzwań w globalnych strukturach Citi', podał bank. "Jednocześnie bank informuje

Złote Tarasy pod lupą urzędników UOKiK

Unibail-Rodamco wycofał zgłoszenie zamiaru przejęcia kontroli nad spółkami ZT General Partner i Warsaw III. Firma najprawdopodobniej uznała, że nie ma co liczyć na zgodę urzędu. Oznacza to, że zachowany zostanie obecny status quo ze złożoną strukturą własnościową i faktycznym kontrolowaniem Złotych

PKN Orlen przekazał KE propozycję warunków zaradczych dot. fuzji z Grupą Lotos

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - PKN Orlen przekazał Komisji Europejskiej propozycję warunków zaradczych dotyczących fuzji z Grupą Lotos, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. "Złożyliśmy propozycję warunków zaradczych Komisji Europejskiej

Hawe Telekom złożył w sądzie wniosek w celu rozpoczęcia restrukturyzacji

Warszawa, 29.01.2015 (ISBnews) - Hawe Telekom - spółka zależna Mediatela - złożył w sądzie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (tzw. sanacja) mającego uchronić firmę przed upadłością, podał Mediatel. Wniosek został złożony do Sądu

Jacek Michalak został powołany na członka zarządu Grupy Selena

i liczący się na świecie producent m.in. pian montażowych dla budownictwa, klejów i silikonów. Złożona struktura organizacyjna i działanie na arenie międzynarodowej to zarówno ogromna radość i zaszczyt, ale też wyzwanie. Selena z kwartału na kwartał notuje poprawę wyników finansowych ? absolutnie

Belka: Podwyżka stawki CIT dla banków byłaby lepsza od nowego podatku

banki zostaną wzmocnione, a te, które były słabe, staną się jeszcze słabsze" - dodał szef banku centralnego. Złożony przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) projekt ustawy o podatku od aktywów bankowych i instytucji ubezpieczeniowych ma wejść w życie od 1 lutego 2016 r. Według

W. Kocikowski i P. Skubel nie będą ponownie kandydować do zarządu Amiki

kadencję, podała Amica. "Pan Wojciech Kocikowski wskazał, że dalsze swoje plany rozwoju zawodowego wiąże z działalnością poza strukturami grupy kapitałowej Amica" - czytamy w komunikacie. Piotr Skubel złożył identyczną deklarację

FKD miała 0,27 mln zł zysku netto, 0,37 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

. Fabryka Konstrukcji Drewnianych prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych. Akcje spółki od 2013 r. są

BGŻOptima: Aż 60% oszczędności Polaków leży na nieoprocentowanych kontach

komunikacie. Według ekspertów BGŻOptima, przyczyny niewielkiego udziału lokat o długim terminie zapadalności są złożone. Wynikają m.in. ze struktury oferty bankowej, jak też przyzwyczajeń samych klientów, którzy chcą mieć dostęp do swoich oszczędności i nie są zainteresowani "

PKP Energetyka wydziela spółkę dystrybucyjną, może ona docelowo trafić na giełdę

transparentności i "ostudziło emocje towarzyszące prywatyzacji PKP Energetyki". "Dokumenty zostały już złożone w sądzie, spółka jest w trakcie rejestracji " - podkreślił Orzech. Przypomniał także, że PKP Energetyka wystosowała do

Nextbike Polska złożyło wnioski o postępowanie układowe i o ogłoszenie upadłości

restrukturyzacji. Jednoczesne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynika wyłącznie z przyjętej w tym zakresie praktyki oraz z ostrożności w wypełnieniu obowiązków nałożonych na członków zarządu. We wniosku upadłościowym spółka wyraźnie zaznaczyła, że został złożony wniosek restrukturyzacyjny i wyraźnie wniosła

Doświadczenie spółki cywilnej - czy można wykazać prace realizowane na rzecz wspólnika?

Nowak spółka cywilna) przedstawił w wykazie usług 3 zrealizowane szkolenia a na dowód załączył referencje. Referencje wystawione są jedynie na jednego wspólnika spółki.  Czy należy uznać, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu? Czy może trzeba wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Chcą się odrodzić (i mają inwestora). Klient: "Kocham tę dramę"

zarobki Jaki jest plan na uzdrowienie Marie Zélie? Po kolei. Dokumenty w sprawie upadłości złożone do sądu są ciągle niekompletne. Nowi wspólnicy pracują teraz nad tym, aby wniosek można było wycofać. W tym celu trzeba: zebrać kapitał od nowych inwestorów, ponownie uruchomić sprzedaż w

GetBack chce do połowy grudnia podpisać umowę SPA z jednym z inwestorów

inwestorów może zdecydować się na inwestycję tam" - dodał. Prezes poinformował, że złożone oferty wymagają dalszych prac po stronie spółki i inwestorów. "One są atrakcyjną alternatywną do obecnie istniejących propozycji układowych, zakładają

Huta Częstochowa znów w ukraińskich rękach? Firma miliardera zza wschodniej granicy przygotowuje się do transakcji

(pre-pack) ze wskazaniem potencjalnego nabywcy – Sunningwell International Polska. Corween także złożył wniosek, aby sąd upadłościowy wziął pod uwagę jego ofertę w formule pre-pack. Sąd gospodarczy w Częstochowie oddalił wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży złożony przez Corween Investments

PGNiG zakończyło wiercenie odwiertu Korzeniówek-2K na Podkarpaciu

dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Dzięki realizacji kolejnych zaplanowanych odwiertów oraz zastosowaniu najnowocześniejszych narzędzi cyfrowych w procesie eksploatacji złóż chcemy w ciągu najbliższych lat zwiększyć poziom krajowego wydobycia gazu ziemnego" - powiedział prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w

TAS ma umowę ze SCNTPL dot. budowy podzespołów do satelitów w Polsce

rynku komercyjnego. Dzięki naszemu partnerstwu SCNTPL umocni pozycję ważnego ośrodka badawczo-rozwojowego na arenie międzynarodowej. Nasze porozumienie potwierdza rolę SCNTPL w budowaniu zaawansowanych struktur satelitarnych w celu zaspokojenia potrzeb zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym

Zamet przewiduje, że sfinalizuje sprzedaż Fugo Famakowi w I poł. kwietnia

nawiązaniu do raportu bieżącego [...] dotyczącego złożenia przez Famur Famak (Famak) oferty na zakup 100% udziałów Fugo Zamet sp. z o.o. (Fugo), zarząd emitenta informuje o przystąpieniu przez Zamet Industry S.A. (sprzedający) do dalszych rozmów z Famak, mających na celu negocjacje złożonej oferty"

Aflofarm rozbudowuje zakłady w ŁSSE, łączna wartość nakładów to ok. 120 mln zł

centralnego, podała spółka. Łączna wartość nakładów to około 120 mln zł. Inwestycja jest realizowana w związku z decyzją Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uwzględniającą złożony przez firmę wniosek w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Projekt jest odpowiedzią na plany

BIK: Banki udzieliły o 4,1% więcej r/r kredytów mieszkaniowych w marcu

wartościowym o 45,5%, podano. "Wyniki marca bardzo trudno interpretować z uwagi na występujące dwa okresy: 'normalny' i 'pandemiczny', ponadto trzeba również pamiętać, że udzielone w marcu kredyty są jeszcze pokłosiem wniosków złożonych w styczniu br. i w początkach lutego, gdy

Były premier Włoch Matteo Renzi w rosyjskim carsharingu. W tle trener Putina w sambo

Delimobile Holding jest właścicielem jednej z największych firm branży carsharingu, czyli krótkoterminowego wynajmu aut. Spółka z Luksemburga ma także w Rosji firmę Anytime Prime, zajmującą się długoterminowym wynajmem samochodów.  Najęli byłego premiera Włoch W prospekcie złożonym do amerykańskiej

KE przedłużyła termin na decyzję w spr. fuzji Orlenu i Lotosu do 22 lipca 2020

gdańskiej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W kwietniu 2018 r. w Grupie Lotos rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia. W lipcu ubiegłego roku PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej formalny

RN Netii powołała dwóch nowych członków zarządu

zarządu spółki wraz z powierzeniem mu funkcji dyrektora finansowego. Pan Krzysztof Adaszewski zastąpił panią Katarzynę Iwuć w pełnionej przez nią dotychczas funkcji dyrektora finansowego. Pani Katarzyna Iwuć w dalszym ciągu pełni funkcję prezesa zarządu oraz dyrektora generalnego w strukturze

PGE GiEK wybrało ofertę konsorcjum Polimeksu Energetyka wartą 97 mln zł

) najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum: Polimex Energetyka sp. z o.o.( lider konsorcjum), Doosan Lentjes GmbH (partner), w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówień publicznych pn.: 'Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacji dystrybucji popiołu

PKN Orlen liczy na decyzję KE w sprawie przejęcia Lotosu w I kw. 2020 r.

% akcji Grupy Lotos "powinno się udać" do końca 2020 roku lub najpóźniej w pierwszym kwartale 2021 roku. Jak zaznaczył Protasewicz, PKN Orlen złożył w KE wstępną propozycję środków zaradczych dotyczących tej transakcji, bo chce poznać opinię Komisji na ten temat

Exbud Konstrukcje złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia części mienia Skanska

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Exbud Konstrukcje złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia części mienia spółki Skanska, podał Urząd. Wniosek wpłynął 10 kwietnia br., sprawa jest w toku

PGNiG spodziewa się ok. 28 dostaw LNG w przyszłym roku

wzrósł o niecałe 0,4 mld m3 r/r, czyli o ok. 6%. Udział gazu sprowadzanego z Rosji w całej strukturze importu PGNiG spadł do do 75%, czyli o 2 pkt proc. r/r w okresie styczeń-lipiec br. Udział LNG w strukturze importu wzrósł do 19% czyli o 6 pkt proc. w tym samym okresie

PKN Orlen: Środki zaradcze dot. przejęcia Lotosu w KE w najbliższych dniach

Rzeszów, 07.10.2019 (ISBnews) - PKN Orlen planuje złożyć środki zaradcze dotyczące przejęcia Grupy Lotos w Komisji Europejskiej w najbliższych dniach, niezależnie od uruchomienia przez KE procedury "stop the clock", poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek

KE ma się zająć szantażem Gazpromu. Sądowy sukces PGNiG w interesie UE

przedstawionych w złożonej do niej skardze [przez PGNIG]".  Sąd uznał, że to nie był powód, by Komisja zbyła skargę polskiego koncernu.  Sądu nie przekonały także twierdzenia KE, że przyznanie firmie Gaz-System certyfikatu niezależnego operatora gazociągu jamalskiego pozwala oddalić skargi PGNiG na

Capital Park wyemitował obligacje serii F o łącznej wartości 33,11 mln zł

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Capital Park wyemitował 331 163 obligacji serii F o łącznej wartości 33,11 mln zł, podała spółka. "Wartość nominalna jednej obligacji wyniosła 100 zł. Wartość złożonych ważnych zapisów wyniosła 33 116 300,00 zł

Ministerstwo Klimatu przejmują menedżerki Obajtka

przez koncern kierowany przez Daniela Obajtka. Doradcze spory W 2007 r. Anna Łukaszewska-Trzeciakowska była prezesem elektrowni Kozienice. Po objęciu rządów przez PO-PSL nowy prezes tej elektrowni Roman Czerwiński złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez swoją

Mo-Bruk złożył prospekt w KNF, możliwa sprzedaż akcji imiennych bez nowej emisji

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Mo-Bruk złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 1 249 092 akcji serii B oraz w związku z publiczną sprzedażą do 1 756 442 akcji zwykłych na

Kreml wziął rewanż na byłym dostawcy ropy dla Orlenu. Kolonia karna i konfiskata majątku

przez trzy lata po 4,8 mln ton ropy naftowej z Rosji ze szwajcarską spółką o nazwie Souz Petrolium. Została zarejestrowana parę miesięcy przed podpisaniem tego gigantycznego kontraktu z Orlenem i nie miała własnych złóż. Właściciel tej spółki nie był znany. Czytaj także: Orlen trafił do raju

MFiPR: Firmy mogą ubiegać się o 1,2 mld zł z NCBR na innowacyjne projekty

). "Cały konkurs został podzielony na cztery rundy, przy czym rundy I-II i III-IV mają innych adresatów. W dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 r., można nadsyłać projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja złożone z dużych przedsiębiorstw

CPI Property Group nabyła 6% akcji Globalworth

finansową CPIPG, zaangażowanie w ratingi kredytowe i obecną strukturę kapitału, grupa nie zamierza w najbliższym czasie złożyć oferty przejęcia Globalworth. Jako nowy akcjonariusz, CPIPG oczekuje współpracy na polu wymiany pomysłów i doświadczeń z zarządem, pracownikami i innymi interesariuszami Globalworth

Kto stoi za kampanią żarówkową? Pięć spółek skarbu państwa zapłaciło miliony złotych za propagandowe billboardy i spoty

rozpoczęciem kampanii na rachunkach i billboardach. Wpłynęło na zmienione w styczniu przepisy rozporządzenia taryfowego, które wprowadziły obowiązek informowania konsumentów o strukturze kosztów energii. To rozporządzenie zostało w dużej mierze spisane na podstawie uwag PGE udzielonych podczas konsultacji

OT Logistics negocjuje sprzedaż Deutsche Binnenreederei za ok. 19 mln euro

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - OT Logistics otrzymała wiążącą ofertę zakupu udziałów w Deutsche Binnenreederei AG (DBR), operatora żeglugi śródlądowej w Niemczech oraz floty przynależnej do tej działalności, podała spółka. Oferta złożona przez potencjalnego nabywcę za udziały

Tobiszowski z ME: Program dla górnictwa węgla kam. zapewni rentowność sektora

Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Przyjęty dziś przez rząd "Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego" ma zapewnić rentowność sektora i zabezpieczyć potrzeby energetyczne, poinformował ISBnews wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. W strukturze sektora nie są

Więcej chętnych niż pieniędzy. Rodzinne ogródki działkowe liczą na więcej wsparcia

, a obecnie grantobiorcy. Program jest realizowany przez struktury Polskiego Związku Działkowców po raz pierwszy i mimo znacznego stopnia trudności widać, że zyskał uznanie – mówi Aleksandra Grunt-Mejer, starszy inspektor ds. terenowo-prawnych wydziału gospodarki gruntami w Krajowym

DM BOŚ zawiesił wydawanie rekomendacji dla akcji Integer.pl

umożliwi nam sporządzenie wiarygodnych prognoz finansowych" - podano w raporcie. Analitycy wskazują, że na skutek szybkiego tempa rozwoju struktura Grupy stała się bardziej złożona, ale za rozwojem nie podążyły niektóre kluczowe wskaźniki efektywności, w szczególności (i

Sześć ofert na inwestycję za około 350 mln zł. Bez niej pogłębienie toru wodnego nie ma sensu

czeka do 15 czerwca br. Oferty na pierwszą inwestycję w porcie już znamy Na razie mamy jasność, jak wyglądają oferty cenowe w przypadku rejonu Kanału Dębickiego . Oferty złożyło sześć firm. Najtańszą złożyło konsorcjum firm NDI i NDI Sopot. Prace zostały wycenione na 343 mln zł. I to jedyna oferta

Wybory przez internet to potencjalny dramat i duże zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa

 wyjątkiem, a nie standardem. Wynika to z tego, że głosowanie przez internet to nie tylko fascynujące problemy teoretyczne, ale też te jak najbardziej praktyczne. Budowę tak złożonych systemów trzeba dobrze przemyśleć, zaprojektować, skonstruować i przetestować. Zawsze podaję tu przykład

PGNiG Termika odstąpiła od udziału w transakcji przejęcia aktywów EDF

. złożyła oświadczenie o odstąpieniu od transakcji i tym samym zmianie ulegnie struktura transakcji" - czytamy w komunikacie. Zmiany w strukturze transakcji wymagają potwierdzenia braku sprzeciwu ze strony EDF. "Jednocześnie zarząd PGNiG

Rząd przyjął nowelizację ws. administracji terenowej żeglugą śródlądową

celu taki podział zadań - dotychczas wykonywanych i przewidzianych w ustawie Prawo wodne - który umożliwi realizację przez te urzędy nowych, złożonych zadań i obowiązków oraz ograniczy koszty funkcjonowania całej terenowej administracji żeglugi śródlądowej (w delegaturach, co do zasady, nie trzeba

PKN Orlen: KE zastosowała procedurę Statement of Objections ws. przejęcia Lotosu

. "Wydane przez Komisję Europejską Statement of Objections nie uwzględnia propozycji środków zaradczych, które wkrótce formalnie zostaną złożone przez PKN Orlen. Będą one rezultatem wielomiesięcznych rozmów zarówno z KE, jak i innymi uczestnikami rynku. Koncern spodziewa się, że w pełni odpowiedzą na

ARP: Restrukturyzacja UCK w Gdańsku została zakończona sukcesem

Agencja. "Restrukturyzacja to trudny, złożony proces, który wymaga konsekwencji i ogromnej determinacji. My oczywiście w całym tym procesie jesteśmy wsparciem, udzielamy nie tylko finansowania, ale także merytorycznie czuwamy nad planem naprawczym. Z wieloletniego

Strategia JSW przewiduje wzrost wydobycia węgla do ok. 18 mln ton w 2030 r.

%, - Rozwój bazy zasobowej, w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych, - Zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach