złożenie pisma

Waldemar Paś, Piotr Winnicki

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności. Czy mogę się odwołać od decyzji? Prawnicy czytelnikom, odc. 88.

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności. Czy mogę się odwołać od decyzji? Prawnicy czytelnikom, odc. 88.

3 maja złożyłem do Urzędu Pracy (za pośrednictwem praca.gov.pl) wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników. Po dwóch miesiącach od pracownicy Urzędu Pracy otrzymałem e-maila z informacją, że wniosek rozpatrzony jest negatywnie. Czy powinienem iść do sądu? O czym powinienem napisać w piśmie odwoławczym?

Wielka Brytania wprowadza kwarantannę. Trzy największe linie pozwą rząd

Największe linie lotnicze złożyły pismo przedsądowe przeciwko brytyjskiemu rządowi, który z początkiem sezonu wprowadza kwarantannę. "Zagrożone są kolejne tysiące miejsc pracy" - piszą linie.

Podatnik nie otrzyma interpretacji przepisów e-mailem

Jeśli podatnik chce otrzymać interpretację przepisów od Krajowej Informacji Podatkowej, to musi zadzwonić lub złożyć oficjalne pismo. Na pytania zadane mailem KIP nie odpowiada - podaje ?Dziennik Gazeta Prawna?.

Firma przestała się odzywać po reklamacji? Wyślij im list

Firma przestała się odzywać po reklamacji? Wyślij im list

odbioru na adres firmy z KRS. Wtedy mamy większą szansę, że ktoś naszą reklamację przeczyta. Warto dodać, że każdy przedsiębiorca świadczący usługi drogą elektroniczną powinien zamieścić na swojej stronie internetowej formalny tryb reklamacji i tego trybu przestrzegać. W piśmie do firmy można podnieść, że

JSW: Prezes Zagórowski składa dymisję

- Bezpośrednią przyczyną złożenia rezygnacji jest rozpętana przez liderów związkowych fala bezprzykładnej nienawiści i agresji wobec prezesa. Nienawiść ta była budowana od wielu miesięcy i podsycana przez cały okres kilkunastodniowego strajku - czytamy w komunikacie podpisanym

Na pieniądze z funduszu musiał czekać ponad dwa miesiące dłużej

itd. - zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektem emisyjnym. - Tym samym złożona przez klienta w styczniu 2012 r. dyspozycja mogła zostać zrealizowana w dniu 28 marca 2012 r. Czynność ta nie została wykonana, dlatego zaproponowaliśmy klientowi

Zrezygnował z karty kredytowej, ale bank przez dwa lata naliczał opłaty

odwiedzić oddział banku, by dowiedzieć się, na jakim etapie znajduje się jego sprawa. Pan Krzysztof ze zdziwieniem przyjął informację, że karta kredytowa funkcjonuje w bankowym systemie jako aktywna, a o żadnym wypowiedzeniu nie ma nawet śladu. Za namową pracownika oddziału złożył

Egzekucja komornicza może być wstrzymana. Kiedy tak się dzieje?

Egzekucja komornicza może być wstrzymana. Kiedy tak się dzieje?

przez wierzyciela. Jednak nie jest pozbawiony obowiązku stosowania przepisów prawa, które czasami nakazują mu powstrzymanie się od dokonywanie określonych czynności. Kiedy komornik wstrzyma się z egzekucją? Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży

Polisy OC: Jest zmowa cenowa przeciw kierowcom?

Według nieoficjalnych informacji "Dziennika" PZU złożyło wniosek na osiem towarzystw, które chcą zgodnie podnieść ceny polis z OC. PZU uważa, że firmy te zawiązały kartel, ponieważ w ankiecie przeprowadzonej przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) zgodnie zadeklarowały

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

uczestnikom tego postępowania. Zażalenie powinno spełniać wymagania formalne jak dla każdego pisma procesowego, a oprócz tego powinno zawierać: wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego uchylenie lub zmianę oraz uzasadnienie. Termin do złożenia zażalenia wynosi tydzień, który jest liczony od dnia

Józef Ryszka złożył rezygnację z członka zarządu Stalproduktu

spółki wpłynęło, za pośrednictwem przewodniczącego rady nadzorczej, pismo od pana Józefa Ryszki o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu spółki ze skutkiem na dzień 29 kwietnia 2020 r."- czytamy w komunikacie. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów

Lepiej złóż ten formularz PIT. Możesz zyskać 300 zł płynności finansowej miesięcznie

Lepiej złóż ten formularz PIT. Możesz zyskać 300 zł płynności finansowej miesięcznie

mogą zawnioskować do płatnika składek o niepobieranie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Zmian jest jak widać sporo. Kiedy można złożyć PIT-2? - Oświadczenie to będzie można złożyć pracodawcy nie tylko na piśmie, ale także w każdej innej formie przyjętej u danego płatnika. O ile płatnik tak

Renta, emerytura, zasiłek. Jak ponaglić ZUS, gdy zwleka z wypłatą pieniędzy?

Renta, emerytura, zasiłek. Jak ponaglić ZUS, gdy zwleka z wypłatą pieniędzy?

Z tego poradnika dowiesz się: czym są bezczynność i przewlekłość ZUS, w jakim terminie ZUS musi wydać decyzję, jak napisać ponaglenie, co musi zawierać pismo do ZUS, jak i kiedy można złożyć skargę, kiedy sprawa trafia do sądu. ZUS kolejny raz przeprasza i zapewnia, że sprawa zostanie wkrótce

To już pewne: prezes Glapiński się obraził i posiedzenie RPP potrwa tylko jeden dzień

To już pewne: prezes Glapiński się obraził i posiedzenie RPP potrwa tylko jeden dzień

zainteresowania tą propozycją. Członkowie RPP mają dostęp do wszystkich informacji i analiz NBP tak samo jak w poprzednich kadencjach RPP – przekonywało biuro prasowe NBP. Jak się później okazało, do członków Rady pod koniec miesiąca trafiło pismo prezesa Glapińskiego datowane na 20 października

Patrycja Kotecka nie jest już w zarządzie Link4

Patrycja Kotecka nie jest już w zarządzie Link4

Patrycja Kotecka pracę w Link4 – spółce należącej do PZU – rozpoczęła w 2016 r. jako dyrektorka marketingu i sprzedaży online, do zarządu awansowała zaś w marcu 2020 r. "Złożyłam rezygnację z funkcji członka zarządu Link4 z przyczyn osobistych. Planuję dokończyć doktorat i skupić

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Pytanie: Dnia 14 listopada 2019 r. odbyło się otwarcie ofert na usługi sprzątające. Cena najtańszej oferty jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający 18 listopada 2019 r. wysłał do wykonawcy prośbę o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty

Mandat na raty to rozwiązanie w razie kłopotów finansowych. Czy każdy może z niego skorzystać?

Mandat na raty to rozwiązanie w razie kłopotów finansowych. Czy każdy może z niego skorzystać?

Transportu Drogowego. Pismo można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej – przez platformę e-PUAP. Wniosek papierowy można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. W tym drugim przypadku warto, aby był to list polecony, tak żeby posiadać dowód wysłania pisma. Wniosek trzeba

Erez Tik złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Ronsona

Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Erez Tik złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Ronson Development SE ze skutkiem od16 maja br., podała spółka. ?W piśmie nie została wskazana przyczyna rezygnacji" ? czytamy w komunikacie

BAH otrzymał od JLR pismo z potwierdzeniem terminu umowy importerskiej

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) otrzymał pismo od Jaguar Land Rover (JLR), potwierdzające informację w zakresie terminu obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021 roku, podała spółka. "JLR potwierdził na

Błąd, który nie ma wpływu na wynik postępowania, nie powinien być przyczyną konsekwencji dla zamawiającego

Błąd, który nie ma wpływu na wynik postępowania, nie powinien być przyczyną konsekwencji dla zamawiającego

wezwaniu do firmy Y wskazano konieczność złożenia załącznika 6, podczas gdy został on przedstawiony razem z ofertą. Pomyliłam adresatów pism i stąd to zamieszanie. Jak podejść do tej sytuacji? Odpowiedź: Na podstawie opisanego stanu faktycznego tj. bez zapoznania się ze szczegółami zarzutu wskazanego w

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część I

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część I

czynność komornika sądowego – kto może ją wnieść? Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub

Ashbridge złożył pozew przeciwko Polnordowi

nim umowy objęcia akcji, złożył pozew o zobowiązanie do złożenia oznaczonego oświadczenia woli wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, podał Polnord. "Ashbridge informuje w piśmie, iż wobec nieosiągnięcia porozumienia dotyczącego zawarcia z nim

Mentzen reaguje na zarzuty wobec Marciniaka. Twierdzi, że jego konferencja nie miała nic wspólnego z polityką

Mentzen reaguje na zarzuty wobec Marciniaka. Twierdzi, że jego konferencja nie miała nic wspólnego z polityką

nadużyciem." - wyjaśnia.  Stowarzyszenie Nigdy Więcej, które wysłało do UEFA pismo, zwracające uwagę na pozapiłkarską aktywność Marciniaka, powstało w 1996 roku, a jego statutowym celem jest przeciwdziałanie rasizmowi, neofaszyzmowi, ksenofobii i dyskryminacji. Podziela więc wartości, które

Jaką formę powinni mieć pełnomocnictwo do złożenia oferty przez lidera konsorcjum w postępowaniu unijnym?

sięgnąć, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp , do przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 99 § 2 kc pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Natomiast w myśl art. 78 § 1 kc  formę pisemną zachowuje się poprzez złożenie własnoręcznego podpisu. Skan

Andrzej Diakun zrezygnował z funkcji prezesa Elektrotimu od dnia ZWZ za 2019 r.

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Andrzej Diakun złożył rezygnację z funkcji prezesa Elektrotimu ze skutkiem na dzień odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019, podała spółka. "W piśmie, jako

Lista największych dłużników podatkowych na Słowacji. Na pierwszym miejscu... Grażyna Kulczyk. "To spór podatkowy"

przegrywa.  – W listopadzie 2019 r. złożono pozew administracyjny o kontrolę sądową decyzji organu podatkowego. W lutym 2023 roku Sąd Okręgowy w Bratysławie jako sąd pierwszej instancji oddalił pozew, potwierdzając decyzje organu podatkowego. Wyrok ten nie jest prawomocny i może być zaskarżony

Straszą kontaktem z osobą zakażoną i wyłudzają dane. Plaga fałszywych pism

Pani Julia pod koniec lipca otrzymała pocztą list priorytetowy. W środku były dwie kartki: jednostronicowe pismo oraz ankieta do wypełnienia. W piśmie, którego nadawcą, jak można było przeczytać, był Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Sanitarnego w Poznaniu, została wezwana do „złożenia wyjaśnień

Mabion pozytywnie ocenia inspekcję resortu zdrowia Turcji

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Mabion otrzymał pismo z Ministerstwa Zdrowia Turcji dotyczące kwestii spełniania przez Kompleks Naukowo-Przemysłowy Biotechnologii Medycznej spółki w Konstantynowie Łódzkim wymogów Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) uznawanych na terytorium

Wyzwiska i wulgaryzmy w biurze rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Pracownicy zarzucają dyrektorowi generalnemu mobbing

prawo.  "W tej chwili w Biurze RMSP trwa wewnętrzny audyt. Wstępne wnioski wskazują na możliwość popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody o dużej wartości przez pracowników, którzy w ostatnim czasie złożyli wypowiedzenie z pracy" - podano w piśmie. Szczegółów ilu osób ma to dotyczyć, o

Problem z Krajowym Rejestrem Zadłużonych. Przedsiębiorcy narzekają, ministerstwo nie ma dla nich rozwiązania

Według polskich przepisów przedsiębiorca, który stał się niewypłacalny, ma obowiązek złożyć do sądu wniosek o upadłość. Od powstania stanu tzw. niewypłacalności (czyli wówczas, gdy nie regulujemy swoich zobowiązań przez dłużej niż trzy miesiące) dłużnik ma 30 dni na zgłoszenie wniosku w

Zarmen odstąpił od udziału w procesie dokapitalizowania Elektrobudowy

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Zarmen odstąpił od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania w drodze emisji akcji serii F i pozyskania inwestora dla Elektrobudowy, podała Elektrobudowa. "Zgodnie z treścią otrzymanego pisma oznacza to, że

Prawie 20 tys. mikroprzedsiębiorców złożyło wnioski o pomoc. PUP: Są w nich błędy

wnioski.  Koronawirus. Urząd odpowiada: - Żaden wniosek nie został odrzucony  Odpowiedź Horbaczewska wysłała już trzy godziny po publikacji pisma z interwencją . Podaje w niej liczby dotyczące różnych form pomocy. I tak 19 791 mikroprzedsiębiorców złożyło wnioski o

Sejm opowiedział się za dostosowaniem ustaw podatkowych do Klasyfikacji Wyrobów

wstrzymało się od głosów. Jednocześnie posłowie odrzucili poprawkę Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, dotyczącą doręczenia pism podatkowych wydanych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Krajowej Administracji Skarbowej (KAS

"Polski ład". Rodziny wielodzietne muszą złożyć oświadczenie. Im szybciej, tym lepiej

, sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tego zwolnienia. - Złożenie oświadczenia u pracodawcy jest zatem warunkiem koniecznym stosowania zwolnienia – zwraca uwagę Elżbieta Ślusarczyk, menedżer i doradca podatkowy z Grant Thornton. Takie oświadczenie jest składane pod rygorem

Arkadiusz Miętkiewicz zrezygnował z funkcji prezesa Ursusa

Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Arkadiusz Miętkiewicz złożył rezygnację z funkcji prezesa Ursusa, podała spółka "Do spółki wpłynęło pismo pana Arkadiusza Miętkiewicza, w którym poinformował, że z dniem 31 października 2019 r., z powodów

Jak i gdzie wyrobić paszport dla dorosłego i dla dziecka? Ile to kosztuje?

obecni przy złożeniu wniosku. Warunek ten – dotyczący obecności przy złożeniu wniosku – musi być spełniony przez jednego z nich oraz dziecko, którego wniosek dotyczy, a które ukończyło 5. rok życia. Zgoda drugiego rodzica na paszport musi być wyrażona na piśmie. Własnoręczność podpisów

Ursus Bus poparł wniosek wierzyciela o otwarcie postępowania sanacyjnego

Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Ursus Bus, spółka zależna Ursusa w restrukturyzacji, złożyła do sądu pismo wyrażające poparcie dla wniosku jednego z wierzycieli o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki, podał Ursus. "Zarząd Ursus Bus S.A

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

wykonawcy wraz z umową zawartą z tym wykonawcą. W umowie zastrzeżono, że Zarząd Województwa dokona oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 60 dni od dnia złożenia dokumentacji (§ 8 ust. 7 umowy) oraz że beneficjent zostanie poinformowany na piśmie o wyniku

700 firm w tarapatach z tarczą finansową PFR. Fundusz: Zapytaliśmy UOKiK, jak im pomóc

maju do złożenia wyjaśnień, skąd pochodzą te rozbieżności. Wyjaśniłam, że składając wniosek o pierwszą tarczę, nie miałam świadomości zmian w regulaminie, a przy drugiej już o nich wiedziałam. W sierpniu dostałam pismo i ponowne wyjaśnienia z informacją, że moja argumentacja nie jest dla funduszu

Polacy mają prawo do pieniędzy po zmarłych członkach rodziny. Ale ZUS robi wszystko, aby ich nie wypłacać

. Nikt z rodziny do zamkniętego konta nie był upoważniony, więc pieniędzy nie dało się wypłacić. Pani Anna 17 listopada złożyła w ZUS oficjalne pismo o zwrot niezrealizowanego świadczenia, odwlekany z powodu błędu ZUS. Dołączyła do pisma dowód z Banku Pekao, że pieniądze są na zamkniętym koncie i że bank

Przystąpienie do odwołania - nowe wymogi formalne

przystąpienia, była należycie umocowana do reprezentowania w dacie złożenia oświadczenia w tym przedmiocie. Ponadto Izba ustaliła, iż do pisma zawierającego zgłoszenie przystąpienia nie dołączono dowodów przekazania kopii przystąpienia odpowiednio Odwołującemu i Zamawiającemu. Na posiedzeniu zgłaszający

Pieniądze na dzieci. Jak je wywalczyć? Kiedy? Wszystko, co musisz wiedzieć o alimentach

O alimentach sąd orzeka dopiero w wyroku rozwodowym. Ale w Polsce, szczególnie w okresie pandemii, trudno o szybki rozwód . Od złożenia pozwu do pierwszej rozprawy mija średnio dziewięć miesięcy. A bywa i tak, że sprawa rozwodowa ciągnie się latami. Cały ten czas osoba opiekująca się dziećmi

Przez błąd w systemie przedsiębiorcy muszą oddawać subwencje z tarczy finansowej

przełożyła się na trudności w rozliczeniu i wymaga ponownej weryfikacji, ale już w sposób tradycyjny, z koniecznością złożenia wniosków, wymiany pism i czekania na decyzje urzędnika PFR.

PGNiG i PST chcą uczestniczyć w postępowaniu dot. derogacji dla Nord Stream 2

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i jego niemiecka spółka zależna PGNiG Supply & Trading (PST) skierowały do Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie pismo wyrażające wolę udziału w postępowaniu sądowym dotyczącym derogacji od

Masz czas do końca listopada na złożenie oświadczenia. Mikroprzedsiębiorcy muszą się spieszyć

tys. kWh i 3 tys. kWh. Tu trzeba się zgłosić po "zamrożenie ceny". Jak poprawnie wypełnić oświadczenie? Czas na złożenie wniosku jest to końca czerwca. Dlaczego tak długo? Bo przecież od nowego roku i tak każdy wchodzi w limit 2 tys. kWh, więc ma czas, żeby wypełnić i wysłać wniosek. Jak to

Zapłacił 260 tys. zł niesłusznie naliczonego podatku. Nie doczekał sprawiedliwości

. O sprawie zapomniał. W 2016 roku dostał pismo z urzędu, w którym poinformowano go, że ma do zapłacenia podatek – ponad 260 tys. zł plus naliczone przez pięć lat odsetki. Urzędnicy powoływali się na brak złożonego oświadczenia, które było warunkiem, by z ulgi skorzystać. Okazało się, że

Opłata przestanie straszyć kierowców? Ministerstwo zapowiada zamianę przepisu

automatycznie po upływie trzech miesięcy. Będzie interpelacja i propozycja zmiany tego antyobywatelskiego przepisu – zapowiadał Jarosław Urbaniak, poseł Platformy Obywatelskiej. I faktycznie grupa posłów opozycji taką interpelację złożyła do Ministerstwa Infrastruktury. W połowie lipca br. posłowie

Reklamacje, zwroty. Co zrobić z niechcianym lub uszkodzonym towarem?

uszkodzenie zauważymy dopiero po odbiorze przesyłki, mamy 7 dni od dnia otrzymania paczki na złożenie reklamacji u operatora pocztowego. Reklamację taką wnosi się na specjalnych formularzach dostępnych na stronach internetowych operatorów pocztowych bądź na piśmie. Musimy w niej podać swoje dane, dane

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

Pytanie: Prowadzimy krajowy przetarg nieograniczony . Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwróciliśmy się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Oto treść naszego pisma: „Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca się o

Obajtek oszustem? "To przekręt na miliardy". Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie cen paliw

Przedsiębiorców skierujemy pismo do Urząd Ochrony Konkurencji I Konsumentów" - zapowiedział. Jak dodał, Unia zastanawia się także nad zawiadomieniem innych organów.  "Sondujemy również możliwość złożenia doniesienia w tej sprawie do Prokuratury Krajowej" - dodał Malczyk. Do UOKIK, a także do

Gdy trzeba się rozstać... Rozwiązywanie umów o pracę

pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Pracodawca ma obowiązek zawiadomić na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Organizacja związkowa w ciągu pięciu dni od otrzymania informacji od pracodawcy może zgłosić

III SA/Gd 108/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-11-29

skarżącą o treści art. 3 § 2 z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), dalej: p.p.s.a." W odpowiedzi skarżąca pismem z dnia 24 lutego 2021 r. poinformowała Sąd, że skarga została złożona na decyzję Wojewody [...] z

Czy dokumenty składane już po wyborze oferty muszą mieć formę elektroniczną?

, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia)? Odpowiedź: Wszelkie dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy powinny zostać złożone z zachowaniem formy pisemnej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym wykonawcami , w

BAH wnioskuje o zawieszenie obrotu do czasu potwierdzenia terminu umowy z JLR

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wniosek o zawieszenie obrotu swoimi akcjami do momentu uzyskania potwierdzenia na piśmie przez Jaguar Land Rover (JLR) informacji w zakresie terminu

Urzędnicy zgubili oświadczenie, podatnik zapłacił za to ponad 260 tys. zł. Czy w sądzie uda się znaleźć sprawiedliwość?

każdym razem za pośrednictwem poczty, na co ma potwierdzenie. O sprawie zapomniał. Do 2016 roku. Dostał wówczas pismo, w którym został poinformowany, że ma do zapłaty podatek – ponad 260 tys. zł plus naliczone przez pięć lat odsetki. Urzędnicy powoływali się na brak złożonego oświadczenia, które

Ceny prądu ostro w górę. Podstawowy powód: jedziemy na węglowych oparach

tym czasie, czyli od stycznia do teraz, rynkowe ceny prądu wzrosły dwu-, trzykrotnie.  I o takiej, nawet 180-procentowej, skali podwyżek miał ostrzegać rząd prezes URE Rafał Gawin w piśmie ujawnionym przez OKO.press. W środę, na spotkaniu z dziennikarzami Rafał Gawin podtrzymał tezy z pisma

Co dziesiąta osoba źle wypełnia wniosek do ZUS. Jak poprawnie złożyć dokument?

, jaki błąd popełniamy? Okazuje się, że nie każdy wniosek jest ważny, bo co dziesiąta osoba nie potrafi go poprawnie złożyć. W prawie 10 proc. wniosków, które są składane w ZUS w formie papierowej brakuje podpisu wnioskodawcy. A to powoduje, że wniosek nie trafia do realizacji, tylko musi zostać

Oferta konsorcjum Torpolu ponownie wybrana w przetargu Elektrowni Ostrołęka

pisma zamawiającego, działał on zgodnie z treścią wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłoszonego 14 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt VII Ga 298/19, tj. dokonał on ponownej oceny ofert złożonych w postępowaniu oraz ponownego wyboru oferty, uznając ofertę złożoną przez konsorcjum z udziałem spółki

PFR: 3,5 tys. firm odda subwencje z tarczy. W tym ci, którzy pomylili się w statusie przedsiębiorstwa

umorzenia środków zarówno z pierwszej, jak i drugiej tarczy, bo rząd zaliczył jej branżę do najbardziej poszkodowanych w pandemii, a poza tym spadek jej dochodów sięga 80 proc. Teraz jednak Eliza znalazła się w tarapatach. - Dostałam pismo z PFR wzywające mnie do złożenia wyjaśnień związanych z

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

Elektronicznych ZUS – mówi Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy w opolskim oddziale Zakładu. Jeśli decyzja będzie negatywna, czyli ZUS odmówi zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz w tej kwestii pismo w najbliższej placówce

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego - obowiązki pracodawcy

istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia

PSE zażądały od Elektrobudowy 14 mln zł z gwarancji na prace przy stacji Konin

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń informację o złożeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) żądania do zapłaty kwoty ok. 14 mln zł z gwarancji należytego wykonania umowy na "Modernizację

Senator Kwiatkowski o kontroli NIK blokowanej przez Orlen: "Obajtek nie przeczytał Konstytucji"

uprawnienia NIK, gdy ujawniono list prezesa NIK Mariana Banasia do marszałkini Sejmu Elżbiety Witek. W tym piśmie prezes Banaś skarży się, że Orlen odmawia dostępu do dokumentów kontrolerom NIK.  - Do takich sytuacji odnosi się artykuł 98 ustawy o NIK: "Kto osobie uprawnionej do kontroli, o której

W atomie za minimalną krajową. Smutne losy jedynego polskiego reaktora

Westinghouse, złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Pismo z PEJ wyszło do MKiŚ tuż po prowadzonych w Waszyngtonie rozmowach premiera Mateusza Morawieckiego z amerykańską wiceprezydent Kamalą Harris, co może oznaczać, że

Maciej Witucki złożył rezygnację z funkcji prezesa Work Service

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Maciej Witucki złożył rezygnację z funkcji prezesa Work Service z dniem 28 lutego br., podała spółka. Ze stanowiska zrezygnował także wiceprezes Tomasz Ślęzak. "Zarząd Work Service informuje, że w dniu 24 stycznia

Szydło Orlenu wyszło z worka

Banaś w piśmie do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Ujawnił w nim, że Orlen - największa spółka skarbu państwa - nie tylko odmawia kontrolerom Izby dostępu do dokumentów kluczowych dla oceny prawidłowości i rzetelności działań spółki, także przy fuzji z Lotosem i wyprzedaży majątku gdańskiego koncernu. Na

Znów kontrowersje wokół konkursu dla przedsiębiorców. Mało czasu na dostarczenie dokumentów?

wysłane zwykłym listem i prawdopodobnie zaginęło. Ale po naszej interwencji w piątek, 13 listopada posłanka dostała odpowiedź. Pismo marszałka datowane jest na 3 listopada. Andrzej Bętkowski zwraca uwagę, że przedsiębiorcy "od 13 sierpnia byli świadomi, jakie dokumenty należało złożyć" w tym

Vistal Gdynia otrzymał wezwania do zapłaty od Credit Agricole i PKO BP

Stocznia Remontowa. "Zarząd spółki Vistal Gdynia [?] otrzymał od Credit Agricole Bank Polska S.A. (CABP) pismo datowane na 06 października 2017 r. zawierające informację o wypłacie na rzecz Duro Felguera S.A. kwoty w wysokości 1 145 000 euro z tytułu gwarancji bankowej. W

Rząd ma czarną listę firm, którym odmawia wypłaty subwencji

r. firma – w związku z utrzymującym się stanem pandemii oraz zamknięciem branży gastronomicznej – złożyła wniosek o subwencję tym razem w ramach branżowej tarczy finansowej PFR 2.0. Przedsiębiorca we wniosku wskazał, że – zgodnie z regulaminem PFR – jest

Zareklamowała telefon za 500 zł. Teraz firma współpracująca z T-Mobile chce od niej... 1300 zł

powracała średnio po 2-3 miesiącach od naprawy. Raz do innego serwisu, pięć razy do S.B.E. Polska. Co do trzech pierwszych napraw nie mam zastrzeżeń. Przy czwartej usterce złożyłem pismo z roszczeniami z tytułu rękojmi i z odmową kolejnej naprawy. Pismo zostało zignorowane i bez słowa wyjaśnienia odesłano

Jak faktycznie wygląda w Polsce pomaganie przedsiębiorcom? "Rząd w praktyce oferuje ochłapy i zniechęca"

pojechać i takie kolejne pisemko złożyć... 5. żadnego opiekuńczego wynikającego z tarczy antykryzysowej, które już 2 pisma złożyłam, również na koncie nie widzę, 6. Złożyłam kolejne pismo o umorzenie składek z wynikiem niepewnym, bo mam 10 osób zgłoszonych w lutym do ubezpieczenia wobec tego naprawdę nie

"500 plus dla seniora". Komu przysługuje takie wsparcie?

ZUS, można złożyć je na piśmie, zgłosić ustnie do protokołu w placówce ZUS albo wysłać pocztą. Dodatek pielęgnacyjny Największą grupą korzystającą ze świadczenia uzupełniającego są seniorzy. To jednak niejedyne świadczenie z ZUS przysługujące osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Dodatek

Spółka marszałka nie pomoże. Najemcy w Parku Śląskim mają płacić tyle co zawsze

oferty Park Śląski nie zostawia najemcom długiego czasu do namysłu. Oferta obowiązuje pod warunkiem złożenia deklaracji jej przyjęcia w ciągu trzech dni oraz terminowych wpłat. Pismo podpisała prezes Agnieszka Bożek. Powołano ją bez konkursu w lutym, jest związana ze Stowarzyszeniem Tychy Naszą Małą

ZUS przyznaje się do błędów. Aż 16 tys. Polaków zaniżył emerytury. Czy jesteś wśród nich?

Pani Anna straciła w wypadku syna i córkę. Leczyła się na depresję i nie była w stanie pracować. Brała kolejne zwolnienia lekarskie, aż w końcu ZUS przyznał jej rentę. W czerwcu 2021 r. kobieta osiągnęła 60 lat i złożyła do Zakładu wniosek o emeryturę. I wówczas zaczęły się jej problemy. Okazało

Ten sam wniosek, sprzeczne odpowiedzi urzędników. Tak ZUS traktuje przedsiębiorców

przywrócenie tego terminu. Były to identyczne pisma, złożone w tym samym momencie, w tym samym okienku ZUS-u, z tym, że jeden dotyczył jego, a drugi żony. Okazało się zresztą, że pismo w sprawie żony złożył w niewłaściwej placówce ZUS-u, ale urzędnicy tej instytucji zobowiązali się, że prześlą

Przesłała zużyte prezerwatywy do urzędu skarbowego, by udowodnić, że jest prostytutką. Od ponad 6 lat nie płaci podatków

kandydatka na podatniczkę w pewnym momencie złożyła więc oficjalne oświadczenie, że źródłem posiadanych przez nią pieniędzy jest nierząd, i podatków płacić nie będzie. Prostytucja jest w Polsce praktycznie jedynym zawodem, którego dochody nie są opodatkowane.  - Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o

Pracownik oskarżył firmę o mobbing. "Chcą udowodnić, że moja depresja to efekt choroby w rodzinie"

chciał to zrobić. Sprawa o mobbing w zakładach papierniczych". Nie tylko technolog, ale trzy inne osoby złożyły pozwy do sądu pracy przeciwko swojemu pracodawcy. Kolejny się szykuje.  Do dwóch razy sztuka Proces Chudka przeciwko pracodawcy toczy się w sądzie pracy w Malborku. Tezę, że to nie

Masz nadpłatę podatku? W tym roku po raz pierwszy czeka emerytów i rencistów mała rewolucja

W tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku - takie osoby otrzymały formularz PIT 11A. Wynika tak z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Co można zrobić w takiej sytuacji? Dwie rzeczy. Złożyć samodzielnie zeznanie

Stadler i Solaris złożyły ofertę na tramwaje dla Olsztyna za 80,8 mln zł

podstawowym wynosił 63,96 mln zł. Jednocześnie w protokole z otwarcia ofert podano, że firma Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz złożyła "pismo uzasadniające powody nie przedstawienia zamawiającemu oferty cenowej". Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Sąd Arbitrażowy przyznał OT Logistics zabezpieczenie wobec Allianz ZB

. "Spółka otrzymała pismo z Sądu Arbitrażowego obejmujące ostateczne postanowienie (award), zgodnie z którym Sąd Arbitrażowy: 1) uchylił tymczasowe zabezpieczenie przyznane spółce w zakresie, w jakim odnosiło się ono do zawieszenia wszelkich skutków prawnych, jakie mogłyby

Tajemnicze pismo od PKO BP. I dziwna interpretacja pracownika

W połowie kwietnia na łamach „Pieniędzy Ekstra” pisaliśmy o tajemniczych pismach, jakie do części swoich klientów rozsyłał PKO BP. Informował, że na mocy decyzji UOKiK mogą podpisać z bankiem „porozumienie”, na mocy którego bank dokona „indywidualnego rozliczenia opłat

ZM Henryk Kania wystąpiły o umorzenie restrukturyzacji z chwilą wyboru dzierżawy

też dziś, że zarządca spółki powziął informację o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika spółki, tj. Rubin Energy sp. z o.o. W związku z powyższym zarządca złożył w sądzie rejonowym pismo, w którym poparł ww. wniosek. Zgodnie z wiedzą zarządcy, wierzytelność spółki wobec Rubin

Darowizna - kto, komu, co i ile może darować. Praktyczne przykłady

reguły są to rodzice). Przykład. Z okazji chrztu Helenka dostała rodową biżuterię od babci. W imieniu niemowlęcia oświadczenie o przyjęciu darowizny złożyli rodzice. Oni też będą zarządzać darowanymi przedmiotami aż do czasu osiągnięcia pełnoletności przez Helenkę. Czy można kogoś obdarować wbrew jego

Kupił mieszkanie z lokatorami. Od prawie 2 lat nie może wejść do środka

tak. Ze względu na obecność nieletnich lokatorom należy się lokal zastępczy. Wniosek w tej sprawie został złożony do urzędu miasta, ale gdy urzędnicy poprosili lokatorów o uzupełnienie stanu finansowego lokatora, małżeństwo nie odesłało formularza, i to pomimo telefonicznych oraz listownych próśb

FIZAN Open Finance cofnął wniosek o upadłość Hawe Telekom

Warszawa, 08.02.2016 (ISBnews) - Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów złożył w Sądzie Rejonowym w Legnicy V Wydział Gospodarczy pismo cofające w całości wniosek Open Finance o ogłoszenie upadłości Hawe Telekom, będącej spółką zależną

Trasa średnicowa wciąż w zawieszeniu. Prezydent Opola: Możemy tylko rozkładać ręce

GDOŚ Miejski Zarząd Dróg niezwłocznie przystąpi do projektowania trasy, a następnie wraz z miastem do realizacji. Trwają również uzgodnienia z PKP w celu uniknięcia kolizji z przebiegiem trasy w preferowanym przez miasto wariancie – informuje wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka, w piśmie

Częstochowa. Są pieniądze do zarobienia. Zgłoś się na rachmistrza w spisie rolnym

Zainteresowani pracą przy powszechnym spisie rolnym czas na zgłoszenie mają do 8 lipca. Należy je złożyć w kancelarii częstochowskiego urzędu miasta lub przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego &ndash

Właściciele dyskoteki z Rybnika muszą zapłacić 60 tys. zł kary. "Dowiedzieliśmy się z radia"

Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach. Nie ma potrzeby powielania tych samych nakazów przez różne organy – informują pracownicy sanepidu. "Żadna decyzja do nas nie dotarła" Właściciele dyskoteki utrzymują, że wciąż jeszcze żadnego pisma z sanepidu nie dostali. – O nałożonych karach

Błąd w systemie ZUS do przyjmowania wniosków o pomoc przedsiębiorcom. Urzędnicy wklepują dane ręcznie [TYLKO U NAS]

testowanie i zauważono pewne niedociągnięcia, które szybko poprawiono. Najważniejsze jednak, że nie będzie to miało wpływu na przedsiębiorców. Ci, którzy spełniają warunki i złożyli wniosek, otrzymają pomoc" - czytamy w piśmie przysłanym nam przez Zakład. Według naszych informacji pracownicy za pracę w

Przystąpienie do postępowania odwoławczego musi być złożone w imieniu konsorcjum

Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego wspólne składanie ofert przetargowych. Zamawiający nie może ograniczać prawa do złożenia oferty wspólnej zwanej ofertą konsorcjum . Jednak w przypadku gdy członek konsorcjum zamierza

Rozliczenia podatkowe według start-upu. Wirtualny księgowy i PIT z głowy

wirtualne biuro księgowe otworzyło się także za naszą zachodnią granicą. Od kilku lat pomaga podatnikom rozliczać się z fiskusem. – W Niemczech deklaracja podatkowa jest bardzo złożona. Wymaga dużo czasu od użytkownika, żeby ją uzupełnić. Od początku wdrażaliśmy interfejs, który krok po kroku

Jak wziąć rozwód z bankiem, który rozwodu nie chce

oddziale zaproponowała "porozumienie o rozwiązaniu umowy”. Starałem się wyjaśnić, że 21 lipca nie da się rozwiązać umowy, która się zakończyła już 17 lipca – tłumaczy posiadacz rachunku, który złożył pismo z żądaniem zapłaty. Bank jednak potraktował to pismo jako reklamację, co znacząco

Hawe złożyło w sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pismo cofające w całości jego wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Hawe poinformowało również, że Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych złożył w

Chciał mieć ogrzewanie gazowe, ale "nie da się". "Kuszące staje się spalanie śmieci"

Pan Marcin kupił w ubiegłym roku działkę w Piotrkowie Trybunalskim. Przed zawarciem transakcji chciał mieć pewność, że na działce będzie mógł podłączyć gaz, prąd i podciągnąć wodociąg. – Sprzedająca dostarczyła na moją prośbę pisma ze wszystkimi zgodami. Zadowolony kupiłem działkę i

Klientka nie mogła się doprosić o swoje pieniądze. Celowy zabieg ubezpieczyciela czy zwykłe nieporozumienie?

trakcie rozmowy dowiedziałam się, że obowiązuje miesięczny termin wypowiedzenia umowy ubezpieczeniowej – mówi pani Hanna. Rezygnację złożyła 29 listopada, 29 grudnia powinna najpóźniej uzyskać środki. Skąd w piśmie wysłanym przez Nationale-Nederlanden data 27 stycznia? – Agentka, która

Tauron kontra Rafako - spór o 1,3 mld zł. Lepiej było inwestować w fotowoltaikę

- Rafako zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości - poinformowała spółka w komunikacie. To efekt tego, że kontrolowany przez skarb państwa Tauron, który jest właścicielem elektrowni w Jaworznie, wysłał w środę do wykonawcy, firmy Rafako i Mostostal Warszawa, żądanie zapłacenia kar

Nie musisz mieć długu, by komornik zajął ci majątek. Oto polska egzekucyjna rzeczywistość

miejscowościach. Piłat natrudził się, by przekazać prawdziwej dłużniczce urzędową korespondencję. Wysłał do niej miejscowych komorników, by dokonali doręczeń, próbował powołać kuratora, a nawet poszukiwaniami zajmowała się policja. Kamień w wodę. Początkowo nie odbierała żadnych pism. Zaczęła to robić w momencie

Planujesz budowę domu, wymianę pieca? Zapomnij o gazie

niż w tym samym okresie rok wcześniej. W samym tylko listopadzie 2021 r. skończyli 7,6 tys. budów. Składają też rekordowo dużo wniosków o nowe inwestycje. W listopadzie tego roku złożyli ich 9,5 tys. Dla porównania – rok wcześniej było to 8,1 tys. wniosków. Od stycznia do listopada 2021 r

"Mój elektryk". Cierpliwość wnioskujących maleje jak zasięg elektryków na autostradzie

drodze leasingu - jest obsługiwana przez Bank Ochrony Środowiska. Z informacji serwisu Wyborcza.biz wynika, że ścieżka dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne, którzy złożyli wniosek o dopłaty do pojazdów zakupionych za gotówkę lub sfinansowanych kredytem, jest drogą przez mękę. Tamara