złożenia korekty

Waldemar Paś, Piotr Winnicki

Dofinansowanie z "tarczy PFR". Czy mogę złożyć jeszcze korektę? Prawnicy czytelnikom, odc. 81.

Dofinansowanie z "tarczy PFR". Czy mogę złożyć jeszcze korektę? Prawnicy czytelnikom, odc. 81.

Złożyłam wniosek PFR na dofinansowanie mojej firmy w dobie kryzysu. Dostałam odmowę. Jestem na karcie podatkowej, dodatkowo podnajmuję stanowisko, rozliczając tę kwotę w formie ryczałtu. I czy mogę złożyć korektę, jeśli źle złożyłam wniosek (termin mijał wraz z końcem lipca)?

"Polski ład". Nawet jeśli zapłaciłeś podatek, fiskus może ci wymierzyć karę

"Polaki ład" wprowadził zmianę podatkową, której nikt nie zauważył. A może ona mieć ogromne znaczenie dla każdej firmy. Złożenie przez podatnika korekty deklaracji i nawet zapłata zaległego podatku już nie zatrzyma skarbówki

Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

W trybie podstawowym bez negocjacji nie można pominąć etapu sprawdzania wszystkich kosztorysów ofertowych, jakie złożyli wykonawcy, jeżeli z zapisów SWZ wynika, że stanowią one część oferty. W świetle ustawy Pzp korekta omyłek rachunkowych jest obowiązkiem zamawiającego.

Ostatni dzwonek na rozliczenie PIT. Lepiej się nie spóźnić i pamiętać o ulgach

Ostatni dzwonek na rozliczenie PIT. Lepiej się nie spóźnić i pamiętać o ulgach

publicznego, której chcemy ofiarować swój 1%. Jeśli więc przegapimy termin na wysłanie PIT, zostanie on zaakceptowany w takiej formie, w jakiej przygotowała go KAS. Co zrobić, jeśli będziemy jednak chcieli odliczyć ulgi albo rozliczyć się wspólnie z małżonkiem? Wtedy konieczne będzie złożenie korekty zeznania

Wystarczy kasy na tani prąd? "Żadna spółka na zamrażaniu nie wyjdzie nawet na zero"

Wystarczy kasy na tani prąd? "Żadna spółka na zamrażaniu nie wyjdzie nawet na zero"

wysokości 4-5 mld zł. Za drugie, w którym j uż nie wszyscy odbiorcy mają zapewnione niższe ceny – 1-1,5 mld zł. – Może się jednak zdarzyć, że nie wszystkie podmioty i nie w pełnej kwocie złożą wnioski – zaznacza. Do wtorku wnioski o wypłatę rekompensat oraz zwrot różnicy, jaka dzieliła

Nie będzie podwyżek cen prądu od nowego roku. Koncerny muszą kolejny raz poprawić wnioski taryfowe

Nie będzie podwyżek cen prądu od nowego roku. Koncerny muszą kolejny raz poprawić wnioski taryfowe

Wciąż nie wiadomo, ile zapłacimy za prąd w przyszłym roku. I wciąż bardzo realne są podwyżki, o których słyszymy od kilku miesięcy. Nowe taryfy dla gospodarstw domowych miały obowiązywać od stycznia, ale w rządzie trwają gorączkowe poszukiwania sposobu na uniknięcie podwyżek. Minister energii wzywa

Ministerstwo Finansów obiecuje elektroniczne PIT-y w 2011

Od 2011 r. wszystkie PIT-y będzie można złożyć przez internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego - obiecuje wiceminister finansów Maciej Grabowski. W ten sam sposób będzie można składać korekty deklaracji Zastępca dyrektora departamentu administracji podatkowej Jarosław Wyszyński

Przekazanie 1% podatku na szlachetne cele

przekazywał OPP 1% podatku wynikającego ze złożonego zeznania. Ważną zmianą w stosunku do roku ubiegłego jest, że w rozliczeniach za 2008 r. 1% podatku można przekazać z korekty tego zeznania . W tym celu konieczne jest poprawienie zeznania za 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. Złożenie korekty zeznania po tym

PGE nie wprowadzi podwyżek w tym roku. A co z przyszłym?

PGE nie wprowadzi podwyżek w tym roku. A co z przyszłym?

- My nie złożymy w 2022 r. wniosków o podwyżkę cen energii, więc nasi klienci mogą być spokojni, że będą płacili za energię tak jak do tej pory - powiedział w poniedziałek w radiowej Jedynce Wojciech Dąbrowski, prezes koncernu PGE.  Na pytanie, czy spółka złoży wniosek w sprawie podwyżki

Rażąco niska cena i omyłki w ofertach - kolejność podejmowania działań przez zamawiającego

zmian w jej treści. Według opisu złożona oferta zawiera moim zdaniem oczywistą omyłkę rachunkową . Wskazane rozbieżności dotyczą wyłącznie działań matematycznych, w których popełniono „widoczne na pierwszy rzut oka"  omyłki w sumowaniu poszczególnych pozycji podanych przez zamawiającego

Czy korekta błędów w SWZ może zmienić warunki zamówienia i uniemożliwić skorzystanie z wolnej ręki po nieudanym przetargu?

Czy korekta błędów w SWZ może zmienić warunki zamówienia i uniemożliwić skorzystanie z wolnej ręki po nieudanym przetargu?

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Zgodnie z rozporządzeniem zamawiający powinien był oczekiwać, by informacja potwierdzała dane w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Pojawiła się jednak omyłka i oczekiwano – wg starych zasad &ndash

Czy zamawiający może poprawić niewłaściwe zaokrąglenie cen jako oczywistą omyłkę w treści oferty?

Czy zamawiający może poprawić niewłaściwe zaokrąglenie cen jako oczywistą omyłkę w treści oferty?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych, w którym złożono 9 ofert. Procedura toczy się na podstawie starej ustawy Pzp . W trzech ofertach w formularzu ofertowym występują błędy w obliczeniu ceny – w dwóch nie ma wątpliwości, że to omyłka rachunkowa

Skarbówka niesłusznie pobrała podatek od małżeństwa. Mężowi oddała pieniądze, żonie nie

Skarbówka niesłusznie pobrała podatek od małżeństwa. Mężowi oddała pieniądze, żonie nie

podatku wraz z naliczonymi odsetkami. Dla małżeństwa to był ogromny cios. Żyli skromnie, a wszystkie pieniądze ulokowali w zakup nowego mieszkania. Nie mieli żadnych oszczędności.  – Urzędnicy wprowadzili małżeństwo w błąd, zmusili ich do złożenia korekt poprawnych deklaracji i zadeklarowania

Czy wyjaśnienie rażąco niskiej ceny jest załącznikiem do protokołu?

Pytanie: Prowadzę postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej . Jesteśmy po otwarciu ofert. W stosunku do jednego wykonawcy podejrzewamy rażąco niską cenę, dlatego wysłaliśmy do niego wezwanie do wyjaśnień. Konkurencyjna firma wystąpiła o udostępnienie złożonych wyjaśnień i związanej z nimi

Idea Bank: Idea Money musi skorygować deklarację podatkową za 2018 r.

. Spółce przysługuje prawo złożenia korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej w sposób zgodny z ustaleniami kontroli. W przypadku braku korekty zakończona kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe" - czytamy w komunikacie. Konieczność złożenia

Vivid Games w wyniku kontroli celno-skarbowej dokona korekt za 2016 r.

Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Vivid Games po przeprowadzeniu kontroli celno-skarbowej dokona korekt w złożonej deklaracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. zapłaci należny podatek za ten okres w kwocie 642 739 zł powiększonej o należne

MF: Podatnicy złożyli 4 mln zeznań podatkowych korzystając z e-PIT

automatycznie deklarację. Po tej dacie możliwe będzie złożenie korekty, także w takiej samej formie. (ISBnews)

Forte nie odwoła się do WSA od ustalenia zaległości podatkowej na 3,4 mln zł

zaległości, podała spółka. "Jednocześnie spółka w dniu dzisiejszym złożyła korekty deklaracji dot. wysokości podatku od osób prawnych tj. CIT 8 za lata 2015-2017" - czytamy w komunikacie. 2 marca spółka podała, że kwota zaległości podatkowej w

Gaz tanieje, ale nie w cennikach Orlenu. Teraz koncern winduje rachunki z gazowni

Gaz tanieje, ale nie w cennikach Orlenu. Teraz koncern winduje rachunki z gazowni

- poinformował "Dziennik Gazeta Prawna".  Przedsiębiorstwa mają siedem dni na złożenie wniosku o korektę taryf.  W tym przypadku chodzi o taryfy na gaz dla gospodarstw domowych i instytucji o znaczeniu społecznym (szkoły, szpitale, muzea).  Czytaj także: Szalony skok taryf na gaz. Ale

URE obniżył taryfy na gaz dla ludności. Mniej sadła dla Orlenu z pieniędzy Polaków

URE obniżył taryfy na gaz dla ludności. Mniej sadła dla Orlenu z pieniędzy Polaków

ludności do obniżenia cen paliwa gazowego i złożenia wniosków o korektę taryfy. Gdyby spółki nie odpowiedziały na wezwanie, Urząd mógł sam obniżyć im taryfę.  Jedną ze spółek wezwanych do korekty była PGNiG OD, wiodąca firma w dostawach gazu dla gospodarstw domowych i wrażliwych instytucji

Tysiąc firm może oddać PFR po 500 tys. zł. Wszystko przez przegapiony termin rozliczenia

Tysiąc firm może oddać PFR po 500 tys. zł. Wszystko przez przegapiony termin rozliczenia

. Jeśli okaże się, że popełniłeś błąd, będziesz mógł złożyć korektę. Po 23 stycznia br. jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w tym zakresie będą niemożliwe dla MŚP, a brak rozliczenia lub niepoprawność złożonych plików JPK będzie wiązać się z koniecznością zwrotu całości otrzymanej

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

. Jednocześnie co istotne, strona skarżąca uwzględniając kwotę zmniejszającą dofinansowanie w wyniku nałożenia korekty w ramach oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego samodzielnie pomniejszyła o tę kwotę wartość dofinansowania w złożonym wniosku o płatność. Tym samym w sposób

Tarcza antyinflacyjna. Ulga akcyzowa obetnie podwyżkę rachunków za prąd o 1 zł miesięcznie

Tarcza antyinflacyjna. Ulga akcyzowa obetnie podwyżkę rachunków za prąd o 1 zł miesięcznie

przedsiębiorstwa do złożenia korekty – powiedziała nam Agnieszka Głośniewska, rzeczniczka URE. Jej zdaniem chodzi o prostą operację odliczenia akcyzy od zatwierdzonych w piątek cen energii dla gospodarstw domowych.  Stawka tej akcyzy wynosi 5 zł netto za 1 MWh energii. – Przeciętne gospodarstwo

Twoja pensja w wyniku odkładania na PPK będzie niższa, niż myślisz. O ile?

pracowników między 18. a 55. rokiem życia. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie przekroczyli 70 lat, aby przystąpić do programu, powinni złożyć u pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Osoby, które mają ukończone 70 lat, nie mogą zostać zapisane do PPK

CI Games pomniejszy aktywo z tytułu podatku odroczonego o 12,49 mln zł

dodatkowego zobowiązania podatkowego, ponieważ zostaną rozliczone straty z lat ubiegłych. Jednakże w wyniku tej decyzji spółka złoży również korektę deklaracji CIT-8 za lata 2014-2017 dotyczącej ujęcia transakcji znakowych. CI Games zamierza pomniejszyć aktywo z tytułu podatku odroczonego o 12,49 mln zł

Prawie 20 tys. mikroprzedsiębiorców złożyło wnioski o pomoc. PUP: Są w nich błędy

nanieść korekty, co wydłuży oczekiwanie na dofinansowanie.  Koronawirus. Błędy we wnioskach, rzecznik interweniuje  Największym problemem dla przedsiębiorców okazała się być spójność wniosków - te złożone na www.praca.gov.pl  mają często inne dane od tych załączonych ręcznie

T-Bull skorygował zysk netto za rok obrotowy 2018 do 0,5 mln zł

finansowego nie zostały złożone korekty deklaracji podatkowych, które stanowią formalną podstawę do zwrotu przez Urząd Skarbowy nadpłaconego podatku dochodowego, w związku z czym kwota ta została zaprezentowana nie jako należność, lecz po stronie aktywów jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

No fair Play, czyli jak znany telekom wyłudza od nas umowy

Play i złożyłam reklamację oraz wniosek o korektę dwóch faktur.  Odpowiedź dostałam szybko. Play pisze w niej, że w grudniu 2020 roku zawarłam "aneks z urządzeniem", w ramach którego naliczają mi opłatę miesięczną za "usługę pakiet smartfon", a "ta opłata nie jest ratą za

PGK Idea Banku będzie kwestionować ustalenia kontroli dot. podatku za 2016 r.

podmioty wchodzące w skład PGK Idea Bank, po przeprowadzeniu analiz prawno-podatkowych, nie skorzystają z prawa do złożenia korekty deklaracji CIT-8A, tj. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), przez PGK Idea Bank za rok podatkowy trwający w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 r.

publikacji niniejszego raportu wynoszą ok. 10 011 000 zł, pomimo, że kwota zobowiązania została już uregulowana do właściwego urzędu skarbowego w związku ze złożoną, zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną, korektą rozliczenia VAT za lipiec 2018 roku. Wpłacona ponownie kwota podatku VAT zostanie

MF pracuje nad rozporządzeniem ws. zaniechania poboru PIT od tzw. frankowiczów

;. Osoby, które już rozliczyły roczny PIT (zarówno elektronicznie jak i papierowo) i uwzględniły te kwoty w rozliczeniu, powinny złożyć korektę, podano także. (ISBnews)

Famur po korekcie deklaracji VAT zwróci 48,9 mln zł wraz z odsetkami

Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Famur razem ze spółką zależną zdecydował o złożeniu korekty deklaracji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług za październik 2013 r., co będzie skutkowało koniecznością zwrotu podatku VAT w kwocie 48,9 mln zł wraz z odsetkami

Orlen zmniejsza wartość inwestycji w wydawnictwo Polska Press

finalnego rozliczenia ceny, po korekcie o 13 mln zł, na którą wpływ miała zmiana kapitału obrotowego oraz długu netto, ostateczna wartość godziwa przekazanej zapłaty wyniosła 222 mln zł" - czytaliśmy wówczas w sprawozdaniu. Z ostatnich danych, jakie przekazała spółka wynika, że w rok Polska Press

Open Finance dokona 11,19 mln zł odpisów w zw. wnioskiem o upadłość Home Broker

ze złożeniem przez zarząd spółki zależnej Home Broker S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Home Broker S.A. [?] emitent stwierdził konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość krótkoterminowych aktywów finansowych dotyczących pożyczek udzielonych spółce Home Broker S.A. w kwocie 8 211

300-proc. wzrost cen prądu? Zrób te cztery rzeczy, a podwyżek nie odczujesz

jakimś czasie stan licznika, robimy korektę. Modele rozliczeń są różne w różnych firmach – zwykle klienci się nad tym nie zastanawiają, tylko biorą to, co jest. Na przykład w Enerdze co do zasady są rozliczenia rzeczywiste, a w warszawskim E.ON – prognostyczne. Dopiero niedawno E.ON

Urzędnicy zgubili oświadczenie, podatnik zapłacił za to ponad 260 tys. zł. Czy w sądzie uda się znaleźć sprawiedliwość?

, sprzedając nieruchomość w ciągu pięciu lat od jej kupna. Ulga dotyczyła nieruchomości nabytych w latach 2007-08. Aby z niej skorzystać, trzeba było spełnić dwa warunki: być zameldowanym w sprzedawanej nieruchomości przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o

GPW zawiązała rezerwę w wysokości 15,5 mln zł w zw. z potencjalnym zobowiązaniem

zobligowana byłaby ponownie wykazać podatek należny zadeklarowany pierwotnie w deklaracji złożonej za listopad 2014 r. i opłaconej w terminie, która już nie podlega korekcie ze względu na upływ przedawnienia. Na podstawie posiadanej przez IRGiT opinii podatkowej, ryzyko przyjęcia poglądu przez właściwe organy

Spółka zależna Vistalu złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

, złożyli wnioski o ogłoszenie ich upadłości. Vistal Gdynia poinformował dziś we wcześniejszym komunikacie, że w związku z otrzymaniem od innej spółki z grupy - Vistal Offshore korekty wyceny długoterminowych kontraktów budowlanych, skorygował aktualizację wyceny swoich

Zmiany w kosztorysie ofertowym a korekta oferty wykonawcy, który nie dokonał zmian

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane w rozliczeniu kosztorysowym wykonawca przed złożeniem oferty wystąpił do zamawiającego z pewnym wnioskiem. Mianowicie napisał: „Proszę o wydzielenie osobnych pozycji przedmiarowych dla drzwi DW1

Wiceminister finansów zdradza, jak dostać więcej "na rękę"

. zmieniają się zasady rozliczania wynagrodzeń, czeka nas też korekta rozliczeń za cały rok w związku z tym, że w połowie roku zmieniły się przepisy podatkowe. Pisząc w skrócie, nadchodzi najgorsze rozliczenie podatkowe w historii. W tym artykule opisaliśmy 5 rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby się do tego

Sprzedaż mieszkań coraz gorsza, ale deweloperzy nie zamierzają reagować spadkiem cen

deweloperzy nie zamierzają jednak schodzić z cen. Taką deklarację złożył także w rozmowie z Wyborcza.biz prezes Atalu Zbigniew Juroszek . „Materiały budowlane nie tanieją, robocizna nie tanieje, bo koszty utrzymania rosną. Poziom cen to życie. Na dziś nie ma miejsca do korekty. Cen nie podnosimy

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

, brutto 80 045,94 PLN (słownie brutto: osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści pięć i 94/100 złotych)". Czy tutaj także należy dokonać korekty zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp? Wykonawca zastosował ponadto w formularzu ofertowym inną ilość kruszywa niż wymagana. Pierwotnie w postępowaniu było

"Jeżeli państwo chce być hojne wobec obywateli, to musi być oszczędne w innych rewirach" - Donald Tusk o 500 plus

zostaną zlikwidowane Temat ewentualnych korekt bądź likwidacji świadczeń socjalnych wprowadzonych przez PiS, szczególnie flagowego programu "500 plus", który zapewnił jej wygraną w wyborach parlamentarnych w 2015 r., nie jest często poruszany przez polityków opozycji. Jednak podczas rozmowy z

Spada popyt na działki budowlane. "Telefon milczy od kilku miesięcy"

tego roku spadła o blisko 67 proc. Spadła też (o 67,8 proc.) liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy. Złożono 14,11 tys. wniosków - w porównaniu do 43,76 tys. rok temu.  – Lipcowy odczyt indeksu jest już kolejnym potwierdzeniem bardzo dużego schłodzenia, a wręcz zamrożenia

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

odpowiedziała. Pytania zaś wpłynęły w terminie. Firma, która zadała pytanie, nie złożyła oferty. Gmina odpowiedziała z kolei na ten zestaw pytań w poprzednim przetargu, który unieważniła. W jaki sposób w tym przypadku możemy się obronić? Odpowiedź: Zgodnie z Wytycznymi ministra

MIR: W programie Mosty dla Regionów wpłynęło 75 wniosków o 86 mln zł

. Dokładny termin decyzji jest uzależniony od jakości złożonych wniosków o dofinansowanie i zakresu niezbędnych wyjaśnień i ewentualnych korekt we wnioskach. (ISBnews)

MF: Dochody z CIT w II to ok. 2,08 mld zł, tj. ok. 150 mln zł powyżej planu

podatkowych oraz złożonych korekt" - czytamy w komunikacie. "Wyniki stycznia i lutego to pozytywny znak, ale rok dopiero się zaczyna, większość działań jeszcze przed nami. Działanie tych podatników, którzy złożyli korektę zeznania, będzie dobrym przykładem dla kolejnych

Wątpliwości w zakresie kalkulacji ceny można wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 Pzp

wykonawcy , tj. niedochowanie terminu złożenia wyjaśnień nie może być wprost podstawą odrzucenia oferty. Może natomiast pośrednio wpłynąć na błędną ocenę sytuacji przez zamawiającego , co finalnie doprowadzi do odrzucenia jego oferty. Korekta omyłek Zatem w przypadku rozbieżności w sposobie wyceny cen

Pułapka na firmy korzystające z "tarczy". Sejm poprawia przepisy

przedsiębiorców może bowiem zapomnieć o złożeniu wniosku w ciągu 14 dni i będą musieli oddawać pieniądze wraz z odsetkami - mówił Wyborczej Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Będzie korekta Jest szansa, że dodatkowego wniosku nie trzeba będzie pisać. Sejmowa komisja finansów publicznych

GNB czeka na oferty od inwestorów, ale nawet bez nich może generować zyski

;Obecnie pracujemy intensywnie nad korektą planu restrukturyzacji, ale nie został on jeszcze złożony w KNF. Należy jednak podkreślić, że jako bank musimy mieć cały czas realny wpływ na bieżącą działalność. Rozumiem przez to realizację restrukturyzacji i obniżanie kosztów" - wyjaśnił Klimczak

Agora oczekuje na decyzję UOKiK ws. przejęcia Eurozet po wakacjach

na decyzję UOKiK po wakacjach, nie wcześniej. Nie widzimy na razie przesłanek do zmiany chęci zakupu dalszych udziałów" - powiedziała Kryńska-Godlewska podczas wideokonferencji. Pod koniec października ub.r. Agora złożyła wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia kontroli

PGNiG: Gazprom nie dostosował się do wyroku Trybunału Arbitrażowego

korekt faktur. "Spółka uznaje brak odpowiedzi Gazpromu na ww. wezwanie PGNiG oraz niedokonanie przez Gazprom korekty faktur w określonym przez PGNiG terminie jako dorozumiane potwierdzenie, że na chwilę obecną Gazprom nie zamierza stosować się do wyroku" - czytamy

Polregio planuje uruchomić połączenia komercyjne na 7 trasach krajowych

wpłynęły do Urzędu 6 grudnia 2019 r. Ze względu na stwierdzone braki niezbędne było przekazanie przez przewoźnika korekt oraz uzupełnień wniosków. Wymagane informacje zostały uzupełnione w tym roku, podkreślono. Przed wydaniem decyzji może zostać zbadany wpływ nowych połączeń na

Grupa Azoty dokonała korekty wartości aktywów w AFRIG

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty dokonała korekty wartości aktywów w postaci złóż fosforytów, posiadanych przez senegalską spółkę African Investment Group (AFRIG), zależną od Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police, podała grupa. "

Modyfikacja formularza ofertowego - jak ocenić ofertę złożoną na starym formularzu?

zamawiającego . W odniesieniu do terminu realizacji jako istotnego elementu zamówienia w pierwszej kolejności należy wyjaśnić ofertę w tym zakresie. Po ewentualnych wyjaśnieniach będzie możliwa korekta omyłki na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp . Przepis ten stanowi, że zamawiający poprawia w

MF: US będą weryfikować ceny transferowe w podmiotach powiązanych

odsetek za zaległy podatek o 50%, podał resort finansów. Złożenie korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyny, podało Ministerstwo Finansów. "Każda transakcja powinna odpowiadać naturalnym warunkom rynkowym ? między innymi jej cena być zbliżona do ceny

Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku VAT przez samorządy

zdecydują jaki okres objąć scentralizowanym modelem rozliczeń, składając korekty deklaracji podatkowych za wszystkie okresy rozliczeniowe, w których jednostki organizacyjne rozliczały odrębnie podatek, licząc od najwcześniejszego okresu rozliczeniowego, za jaki zostały złożone te korekty, do momentu

Tania woda? Już niedługo. Ponad tysiąc wniosków samorządów o zmianę taryf za wodę i ścieki

stawki są niewystarczające" – głosi przekazane Wyborcza.biz stanowisko zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie. Spółka złożyła wniosek o korektę taryf, ale otrzymała odmowę. Trwa procedura odwoławcza przed prezesem Wód Polskich. "Zachowanie organu regulacyjnego

Spółka Ciechu zapłaci łącznie ponad 35,7 mln zł zobowiązania podatkowego

przymusowej egzekucji w związku z uzyskanym przez pełnomocnika spółki zależnej negatywnym stanowiskiem komórki egzekucyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, odnośnie ewentualnej możliwości zaliczenia wpłaty podatku VAT, dokonanej na skutek złożenia przez spółkę zależną korekty rozliczenia

Nadzorca sądowy TXM złożył ostateczne propozycje układowe

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Nadzorca sądowy TXM S.A. w restrukturyzacji złożył ostateczne propozycje układowe spółki, podał TXM. "[?] w toku przyspieszonego postępowania układowego spółki prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Firmy walczą z kryzysem. Już ponad 700 wniosków o dofinansowanie pensji

O wsparcie mogą ubiegać się ci, u których spadły obroty: o co najmniej 15 proc. w dwóch kolejnych miesiącach poprzedzających złożenie wniosku w porównaniu do analogicznych miesięcy roku 2019 lub o 25 proc. w miesiącu w porównaniu do miesiąca poprzedniego, ale w roku 2020. Firma, wprowadzając w

URE zatwierdził korektę taryf na obrót gazem PGNiG Obrót Detaliczny

Warszawa, 13.08.2015 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził korektę taryfy na obrót paliwami gazowymi PGNiG Obrót Detaliczny, podał Urząd. "Korekta polega na obniżeniu cen gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5%, a cen

Grupa Azoty dokona odpisów na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Grupy Azoty zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na wartość aktywów akcji Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" jako korekty wyniku lat ubiegłych w łącznej kwocie

Winę za sypiący się "Polski ład" rząd zwalił na księgowych. A urzędnicy KAS bez ogródek stwierdzają: "Nie wiemy, o co w nim chodzi"

podsuwają do podpisu przy podjęciu zatrudnienia. Jest potrzebny, aby kadry co miesiąc odliczały kwotę wolną od podatku (chodzi o 425 zł co miesiąc kwoty zmniejszającej podatek).  Jeśli ktoś go nie złożył albo pracuje w kilku miejscach (PIT-2 można złożyć tylko w jednym), to dostał 

Rozliczenia podatkowe według start-upu. Wirtualny księgowy i PIT z głowy

wirtualne biuro księgowe otworzyło się także za naszą zachodnią granicą. Od kilku lat pomaga podatnikom rozliczać się z fiskusem. – W Niemczech deklaracja podatkowa jest bardzo złożona. Wymaga dużo czasu od użytkownika, żeby ją uzupełnić. Od początku wdrażaliśmy interfejs, który krok po kroku

Dostałeś subwencję z "tarczy finansowej"? Może zapukać do ciebie kontrola

– mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za przedstawienie fałszywych informacji oraz złożenie fałszywych oświadczeń. Ich wątpliwości są zrozumiałe i zasadne - mówi Angelika Dahms, specjalistka od spraw podatkowych w kancelarii GWW. W biznesie korekty zdarzają się często. Przyczyny są

Kontrola w firmie. Kto i kiedy może kontrolować przedsiębiorców?

złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji. W przypadku gdy kontrolujący stwierdzą nieprawidłowości, a podatnik nie złoży korekty, naczelnik urzędu skarbowego może wszcząć postępowanie podatkowe. W jego efekcie urząd wydaje decyzję. Podatnik może się od niej odwołać w ciągu

MF: JPK_VAT nie złożyło tylko 2,9% firm w czerwcu 2018 r.

ze zidentyfikowanymi niezgodnościami w rozliczeniu VAT na podstawie JPK_VAT złożonych w pierwszym półroczu 2018 r. Ministerstwo Finansów wysłało łącznie 316 154 powiadomienia centralne informujące o rozbieżnościach i możliwości dokonania korekty deklaracji/pliku JPK_VAT, w tym 153 633 e-maile i 80

Słubicka "tarcza", czyli jak samorząd wspiera lokalny biznes

informacje i formularze. Mniej za odpady komunalne Koronawirus już zmusił niektóre firmy do zaprzestania działalności, dlatego warto pomyśleć o obniżeniu kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedsiębiorców, którzy zaprzestali prowadzenia działalności, zachęcamy do korekty wcześniej złożonej

Kruk zapłaci 2,6 mln zł zaległego podatku za 2014 r.

płatność, dodano. "W wyniku kontroli stwierdzono zaległość podatkową, którą spółka szacuje wraz z należnymi odsetkami łącznie na kwotę około 2,6 mln zł. Spółka nie wniesie zastrzeżeń do protokołu, złoży stosowne korekty oraz ureguluje zaległość podatkową. Spółka obecnie

Zmiany w Ordynacji podatkowej

wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę będzie stosowana w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków: 1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji; 2

Wspólnoty mieszkaniowe nie są skazane na wysokie rachunki za gaz. Żeby płacić mniej, muszą spełnić kilka warunków

wolnorynkowego cennika. PGNiG podkreśla, że po złożeniu odpowiedniego wniosku sprawy są rozpatrywane szybko, a korekta faktury przychodzi z kolejnym okresem rozliczeniowym. Jak mówi Rafał Pazura, rzecznik PGNiG Obrót Detaliczny, od 2018 roku 3,4 tys. wspólnot skorygowało w ten sposób swoje rachunki. Tylko w 2021

Podwyżek prądu nie będzie? Minister ujawnił, że koncerny mają wycofać wnioski o podwyżki taryf, które złożyły w URE

Regulacji Energetyki. Nie wiadomo, czy złożą nowe - powiedział w środę po południu Tchórzewski „Wyborczej”. Niewykluczone, że z tego powodu wprowadzenie taryf na przyszły rok się przesunie. Chyba że w korektach wniosków, które spółki mają złożyć do 18 stycznia, znajdzie się deklaracja o

Przegląd informacji ze spółek

Finance, złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UKOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad portfelami wierzytelności od GetBacku, podał Urząd. Dino Polska złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. nabycia części mienia Domex

Monnari złożyło wiążącą ofertę i parafowało umowę nabycia Simple CP za 12 mln zł

. "Najważniejsze elementy złożonej oferty obejmują: 1. cenę za nabycie 100% akcji Simple, która wynosi 12 000 000 zł (cena może podlegać korektom, zgodnie z mechanizmem określonym w umowie SPA); 2. oczekiwanie ustanowienia zabezpieczeń

Koniec marzeń o pompach ciepła. Te domy nie dostaną zgody

ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci i dostarczania energii lub gazu. Może więc zdarzyć się, że ze względu na zły stan sieci dystrybutor odmówi przyłączenia odbiorcy, który potrzebuje większej mocy. Co wtedy robić? Zwykle wystarczy korekta wniosku – być może trzeba prawidłowo oszacować

NBP: Saldo na rachunku C/A to -427 mln euro w XI, konsensus: -412 mln euro

Warszawa, 13.01.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2016 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości -427 mln euro wobec -531 mln euro deficytu miesiąc wcześniej po korekcie i wobec 28 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

Rząd przyjął nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

-skarbowego właściwemu dla kontrolowanego wiedzy o złożonej przez kontrolowanego korekcie deklaracji podatkowej i wyniku kontroli oraz wprowadzenie regulacji dotyczących ograniczenia możliwości skutecznego składania korekt deklaracji do okresu nieobjętego kontrolą, - poszerzenie

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

przewidują takiej możliwości. Nie występuje też w przepisach pojęcie "korekty informacji z otwarcia ofert". Celem przepisu art. 86 ust. 3 PZP jest poinformowanie wykonawców o zarezerwowanych środkach na realizację zamówienia i stanowi swoistą gwarancję wyboru oferty wykonawcy , który złożył

Spółka Orbisu dokonała nabycia zwrotnego hoteli w Budapeszcie za 64,1 mln euro

Budapest Center", "Ibis Budapest City", "Ibis Budapest Centrum" i "Mercure Budapest Buda" za 64,1 mln euro netto (plus ewentualna korekta), podał Orbis. Celem transakcji jest optymalizacja działalności hotelowej prowadzonej przez Accor-Pannonia

"Powrót" uciekinierów do PPK. Niebawem odbędzie się autozapis do PPK bez pytania o zdanie. Ale czy to się opłaci?

obowiązek zwrócić pracownikowi wpłaty pobrane z tego wynagrodzenia (pracodawca dokona korekty listy płac). Od momentu złożenia przez uczestnika deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK pracodawca nie powinien już przekazać do instytucji finansowej żadnej wpłaty za tego uczestnika PPK. Czytaj także

Tak źle z kredytami jeszcze nie było. Banki masowo odrzucają wnioski kredytowe

BIK pokazywał też za luty 2022 r. Sytuacja wygląda jednak dużo gorzej, kiedy porównamy liczbę udzielonych kredytów z liczbą wniosków kredytowych złożonych w poprzednich miesiącach. Ile wniosków kredytowych odrzucają banki Na kredyt hipoteczny czeka się zwykle miesiąc lub dwa, więc kwietniowe dane o

Te domy dostają odmowy przyłączenia fotowoltaiki. Winni sami prosumenci?

złożyliśmy do OSD blisko 30 tys. wniosków o przyłączenia. Jak dotąd żaden operator nie odmówił naszemu klientowi przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci - mówi nam Mateusz Skwirut, rzecznik prasowy firmy Polenergia Fotowoltaika, jednej z większych w Polsce firm instalatorskich. Prosumenci z

Jak i kiedy poprawiać stawkę VAT w ofertach?

formularzu ofertowym należało podać kwotę brutto, w tym VAT, ale w określonej w kwocie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, podał kwotę brutto 239.850 zł i kwotę VAT 55.165,50 zł. W wyniku odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp o wyjaśnienie sposobu określenia

Grupa Żywiec: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe po kontroli ŚUCS to ok. 85 mln zł

prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowych zgodnie z treścią ustaleń wyniku kontroli i na dalszym etapie kwestionować ustalenia kontroli celno-skarbowej" - czytamy także. Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3

Skarbówka ma złagodnieć, a podatki zapłacisz później. Ministerstwo Finansów o "tarczy antykryzysowej"

tym roku, to możliwa będzie korekta zeznania za 2019 r. Bieżącą stratę będzie można złożyć do zeznania. Ale jest jedno ograniczenie – będą tak mogły zrobić tylko te osoby, których przychody w porównaniu z ubiegłym rokiem spadły o połowę. Dodatkowo maksymalna możliwa do rozliczenia strata to 5

Agora zamierza wykonać opcję kupna 60% udziałów spółki Eurozet

lutego, podała spółka. "Spółka podjęła decyzję w sprawie przygotowania i złożenia przez Agorę do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenia dotyczącego zamiaru koncentracji przedsiębiorstw, mającej polegać na nabyciu przez spółkę wszystkich udziałów

Tchórzewski: Spółki energetyczne wycofają wnioski taryfowe

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa energetyczne wycofają złożone wnioski taryfowe zgodnie z poleceniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. "[Spółki] wycofają te wnioski

Urząd marszałkowski uznał reklamacje przedsiębiorców. I przeznacza dodatkowe 13 mln zł na bon dla samozatrudnionych

rozpatrzone pozytywnie. Tym samym wsparcie uzyskać będzie mogło 3699 wnioskodawców (2317, którzy złożyli wnioski 31 sierpnia oraz 1382, którzy zgłosili reklamacje). - Dodatkowe pieniądze dla przedsiębiorców mogliśmy pozyskać dzięki przesunięciu środków przeznaczonych na rozwój mikroretencji oraz w

Grupa Qumak miała szacunkowo 20,1 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

. ?Jednocześnie na sprawozdanie (bilans) istotny wpływ będą miały przeszacowania majątku dokonane w związku ze złożeniem przez spółkę w dniu 31.10.2018 r. wniosku o ogłoszenie upadłości. Korekty te ujęte zostaną w powiązaniu z ?kapitałem z aktualizacji wyceny" - czytamy w komunikacie

Projekt rekompensat wzrostu cen prądu uzależnia je od zużycia i dochodu

poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 r. oraz uzyskanego dochodu w 2019 r. Odbiorca, którego dochody nie przekroczyły w roku 2019 tzw. II progu podatkowego, a zużycie energii w 2020 roku w jego punkcie poboru będzie wyższe niż 63 kWh będzie musiał złożyć odpowiednią deklarację

Uwaga, zasadzka w składce zdrowotnej. Będzie bolało. Nie wiadomo też, co z poprawkami "Polskiego ładu"

marca 2023 r. A wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Tymczasem w praktyce dopiero po złożeniu PIT-a przedsiębiorca będzie miał pewność, w jakiej wartości składki należało zapłacić z perspektywy roku. Dla przedsiębiorcy miesiąc, dla ZUS pięć lat Cała sprawa jest kuriozalna, bo z

Grupa Żywiec: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe po kontroli to ok. 105 mln zł

prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowych zgodnie z treścią ustaleń wyniku kontroli i na dalszym etapie kwestionować ustalenia kontroli celno-skarbowej" - czytamy także. Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3

Spółka Bowimu orzymała decyzję PARP ws. zwrotu dofinansowania

finansowej, w zakresie korekty wyniku w wysokości 1 566 360,9 zł, powiększonej o odsetki. "Przedmiotowe środki zostały przekazane Paasat-Stal w ramach umowy o dofinansowanie [...] projektu pn. 'Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania blach o szerokim zakresie grubości

Jak wziąć rozwód z bankiem, który rozwodu nie chce

plany zlikwidowania tego urzędu). W przypadku nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych w BIK-u można żądać ich sprostowania. Wniosek o korektę lub usunięcie danych trzeba złożyć w instytucji finansowej, która przekazała te dane do BIK-u. BIK wprowadza zmiany tylko na podstawie pisemnego uzasadnionego

Spółka zal. PBKM ma wyrok sądu uchylający decyzję o zapłatę zaległych odsetek 

uzasadnieniem wyroku nie wyklucza złożenia przez zarząd Krio korekt złożonych deklaracji podatkowych VAT, co będzie mogło mieć wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe PBKM, którego to wpływu spółka nie jest w stanie oszacować na dzień publikacji niniejszego raportu. Działalność grupy

Agora złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Eurozet

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Agora złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Eurozet, podał Urząd. Wniosek wpłynął 28 października, sprawa jest w toku. "

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

Pytanie: W postępowaniu na dostawę poleasingowego sprzętu komputerowego zamawiający wymagał od wykonawców złożenia wraz z formularzem ofertowym opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, dla którego postawił w siwz wymóg: „ Wykonawca jest zobowiązany opisać wszystkie oferowane parametry

Wszystkie tajemnice leasingu. Co zmienił "Polski ład"? Co wciąż się opłaca, a co trochę mniej?

złożenia wniosku. Taki tryb dostępny jest m.in. dla samozatrudnionych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przez pewien okres, zwykle co najmniej 12 miesięcy. Za każdym razem warto jednak sprawdzić, czy to wszystko nie będzie się wiązało z podwyższonymi kosztami leasingu. „Polski ład

PGK Idea Banku: Dodatkowe zobowiązanie podatk. za 2016 po kontroli - 26,9 mln zł

; - czytamy w komunikacie. Bankowi przysługuje prawo złożenia korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej. Idea Bank poinformował też, że zakończona kontrola może przekształcić się w postępowanie podatkowe. "Zarząd emitenta, w celu zachowania