yield

is

KNF nałożyła 1 mln zł kary na firmę z Kajmanów

KNF nałożyła 1 mln zł kary na firmę z Kajmanów

GEM Global Yield Fund Limited z Kajmanów dostał milion złotych kary od KNF za nieinformowanie o ważnych zmianach w akcjonariacie spółki Ideon

Mex Polska opublikuje założenia dalszego rozwoju do końca br.

zapowiedział, że chce ją kontynuować. "Realizujemy politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. W tym roku to jest yield ok. 6%. Inwestycje finansujemy z tanich kredytów, stąd część płynności można przeznaczyć na dywidendę. My będziemy [w przyszłości] rekomendować jako

mDM podniósł rekomendację Capital Park do 'kupuj', a wycenę do 8,09 zł

mln zł (Yield = 5,1%). W 2018 r. szacujemy wzrost FFO o kolejne 30% (Yield=6,7%) w oparciu o bieżący portfel nieruchomości i projekty będące obecnie w budowie. Spodziewamy się rewaluacji części nieruchomości Capital Park w związku z kompresją stóp kapitalizacji w Warszawie o około 0,5 p.p. r/r i

Uniwheels rekomenduje 2 euro dywidendy na akcję za 2016 r.

yield) w wysokości ponad 4%, podano także. Skonsolidowany zysk netto Uniwheels wyniósł 64,1 mln euro w 2016 r. wobec 40,7 mln euro rok wcześniej. Uniwheels AG jest jednym z największych europejskich dostawców felg dla producentów samochodów (OEM

Cognor zdecydował o wznowieniu oferty publicznej akcji

całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej ok. 80,9 mln euro. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997

DM BDM podniósł rekomendację Śnieżki do 'akumuluj', wycena nadal 56,4 zł

spółki powróciła naszym zdaniem do akceptowalnych poziomów, biorąc pod uwagę stopę dywidendy (przy utrzymaniu poziomu z bieżącego roku div yield = 6,2%, liczymy na wyższy DPS ze względu na przyrost zysku netto) czy porównanie ze wskaźnikami, przy jakich handlowane są zagraniczne podmioty (spółka jest

Strategia OT Logistics na lata 2020-2023 zakłada osiąganie 45-50 mln zł EBITDA

działań restrukturyzacyjnych oraz wzrostu wartości Luka Rijeka, z celem uzyskania możliwości przekroczenia przez spółkę 40 mln EBITDA w roku 2023. 8. Dążenie do uzyskania zdolności wypłaty rokrocznie stabilnego, min. 5% yield, poziomu dywidendy oraz osiągnięcia kapitalizacji OTL

mDM podniósł wycenę Polwaksu do 25,95 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

szacowany FCF yield po uruchomieniu instalacji może docelowo sięgać 19%. W tym kontekście podtrzymujemy nasza rekomendację kupuj. Zwracamy ponadto, uwagę, że w tym roku spółka powinna operować w bardziej sprzyjającym otoczeniu makro, co pozwoli na poprawę rentowności" ? czytamy dalej

Agrowill Group sprzedał spółki zarządzające gruntami za ok 6,6 mln euro

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Agrowill Group zbył 100% udziałów w spółkach pośrednio zarządzających gruntami do funduszu inwestycyjnego Fixed Yield Invest Fund zarządzanego przez Synergy Finance za ok. 6,6 mln euro, podała spółka. "Fundusz

Wznowiona oferta akcji Cognoru rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu

zbierzemy 90 mln zł, to zwrócimy się do banków o renegocjację warunków umowy kredytowej, aby umożliwić jej uruchomienie. Naszym główny celem strategicznym pozostaje bowiem pełna restrukturyzacji zadłużenia grupy. Całkowity wykup zabezpieczonych obligacji high-yield pozwoliłby nam zaoszczędzić co najmniej 25

Zapisy na akcje Cognoru potrwają od 13 do 17 października br.

środków jest niezbędne, aby uzyskać uzgodnione z bankami finansowanie w wysokości 50 mln euro. Środki z emisji akcji i finansowanie bankowe zostaną przeznaczone w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej

Cognor zawiesił ofertę publiczną, analizuje warianty dalszych działań

w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield ), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej ok. 80,9 mln euro. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi

mDM podniósł wycenę CD Projekt do 43,4 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Yield na lata 2017-19 (11,1% poniżej średniego wskaźnika wyliczonego dla spółek porównywalnych). Pomimo nadprzeciętnych zdolności w obszarze tworzenia gier oraz uwzględnienia możliwych do zrealizowania lecz ambitnych prognoz, uważamy że wycena spółki jest nieuzasadniona" - czytamy dalej

Trudne oszczędzanie przy zerowych stopach procentowych. W co inwestować?

Trudne oszczędzanie przy zerowych stopach procentowych. W co inwestować?

osiągnąć zysk, powinni rozważyć dodanie – stopniowo, w ograniczonym zakresie – ryzyka do portfela. – To może na przykład oznaczać zainwestowanie części oszczędności w obligacje rynków wschodzących lub w obligacje korporacyjne typu high-yield – czyli o względnie wysokiej rentowności

Stupnicki ze Skarbiec TFI: Hossa na rynkach obligacji i akcji także w II półr.

(high-yield), które też najwięcej straciły w II połowie zeszłego roku - w ich przypadku osiągnięte w tym okresie stopy zwrotu rzędu 8-10% są nietypowe. Mniejsze zyski przyniosły fundusze obligacji skarbowych czy obligacji korporacyjnych z ratingiem inwestycyjnym, ale teraz, w sytuacji sygnalizowania

Cognor zaoferuje 26,53 mln akcji po cenie 1,5 zł w SPO

tym samym z oferty ok. 39,8 mln zł, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia grupy, w tym na wykup części zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro

DM Michael/Ström: Na Catalyst odsetki deweloperów i banków w tym tygodniu

wykupem papierów. W przypadku emisji publicznych ? mamy obecnie prowadzoną ofertę obligacji Murapolu na kwotę 30 mln zł oraz spółki Arrinera na kwotę 5 mln zł. Druga z nich niewątpliwie należy do typu high yield-ów o wysokim poziomie ryzyka, mając na uwadze niedawne

mDom Maklerski rozpoczął rekomendowanie PCM od 'kupuj' i wyceny 65 zł

yield na poziomie 10% w 2015 roku). Ponadto oczekujemy, iż wysoka dywidenda zostanie utrzymana przez spółkę na maksymalnym poziomie 100% przez kolejne 7 lat" - czytamy w raporcie. W dniu wydania rekomendacji za akcję płacono 51,98 zł. W środę ok. 13:50 za akcję spółki

GTC: Wartość godziwa portfela na koniec 2014 spadnie o 132 mln euro kw/kw

powyższym w IV kw. 2014 r. nastąpił niewielki wzrost średniej stopy kapitalizacji (yield) dla portfela na podstawie łącznej wartości ukończonych aktywów z 8,6% do 8,9%, a średnia oczekiwana stawka czynszu dla portfela obniżyła się z 13,8 do 13,1 EUR/m2/miesiąc. Grupa GTC jest

Skarbiec TFI: W rynkowym stresie pojawiają się najlepsze okazje inwestycyjne

aktualnie defensywnie spozycjonowany na ryzyko koniunktury. Defensywne pozycjonowanie na tle grupy funduszy całkowicie zainwestowanych w obligacje high yield amerykańskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie - dużo mniejsza zmienność, 'kosztowały' za ostatnie 12 miesięcy niecałe 0,8% na wyniku" - dodał

mDom Maklerski obniżył cenę docelową Orange Polska do 9 zł, nadal zaleca 'kupuj'

/EBITDA'16 na poziomie 4,4x, z 35% dyskontem do grupy porównawczej i z 31% dyskontem do implikowanej wyceny Polkomtela. ?Ten poziom uznajemy za atrakcyjny biorąc pod uwagę (1) długoterminowy FCF yield na podobnym poziomie ok. 13,0% vs. 12,8% Cyfrowy Polsat i 6,1% telekomy

Prezes PZU: Pekao może być pierwszym bankiem inwestycyjnym w Polsce

kwestii strategii. To jest bardzo dobrze zarządzany bank, nie przewidujemy zmian w strategii, chcemy, żeby wypłacał maksymalne dywidendy, liczone jako dividend yield. Nie będzie żadnej rewolucji, także jeśli chodzi o sprawy kadrowe. Nie będziemy potężnie zmieniali czegoś, co działa bardzo dobrze"

mDom Maklerski podniósł rekomendację Asseco Poland do 'kupuj', wycenę do 68 zł

, że obawy o wielkość dywidendy za 2015 r., które powstały po dokonaniu przez Asseco Poland przejęć dwóch spółek: Infovide Matrix oraz portugalskiego Exictos, są nieuzasadnione. Grupa ma ponadprzeciętny potencjał dywidendowy (oferuje Div yield = 5,3% vs. 3,7% średnia dla WIG30), co biorąc pod uwagę

Pekao TFI: Inwestorzy oczekują poprawy wyników spółek, ale mogą się rozczarować

. investment grade) względem obligacji o ratingu spekulacyjnym (tzw. high yield), których wyceny po wyraźnych wzrostach w tym roku uważamy za wysokie" - czytamy dalej. Na rynkach akcyjnych w takim środowisku Pekao TFI preferuje spółki o defensywnym (niecyklicznym) profilu

Grupa Cyfrowy Polsat rozważa refinansowanie w najbliższym czasie

bankowe, jak i inne instrumenty dłużne podmiotów z grupy kapitałowej, co mogłoby mieć pozytywny wpływ m.in. na: - obniżkę kosztów odsetkowych, np. poprzez zastąpienie obligacji typu high yield grupy Metelem długiem o koszcie odzwierciedlającym obecne warunki rynkowe, co mogłoby

PZU przedstawi założenia polityki dywidendowej w ciągu kilku tygodni

dividend yield w długim okresie" - powiedział prezes, zapytany, czy dywidenda w nowej strategii będzie mieściła się w widełkach 50-100% rocznego zysku, przyjętych w poprzedniej strategii. Krupiński powiedział, że stopień wypłaty dywidendy, który został w tym roku

Cognor planuje pozyskać 101 mln zł w SPO na restrukturyzację zadłużenia

Papierów Wartościowych w Warszawie" ? czytamy w komunikacie. Środki z emisji akcji, razem z finansowaniem bankowym, zostaną przeznaczone na wykup zabezpieczonych obligacji wysoko-oprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej

Aresztowano twórcę popularnego systemu płatności internetowych

spółki tworzące tzw. HYIP-y - z ang. High Yield Investment Program - programy inwestycyjne wysokiego zwrotu będące rodzajem internetowego oszustwa opartego na piramidzie finansowej. Zdaniem Amerykanów ostatnio serwis był wykorzystany ponadto do zalegalizowania 54 mln dol. ukradzionych z dwóch

Spółki dywidendowe: rozczarowanie i niepewność

Źródło: Stooq Również na rynkach Zachodu przewaga indeksów i funduszy opartych na spółkach dywidendowych nad szerokim rynkiem nie jest tak pokaźna, jakby się wydawało. Na przykład fundusz Vanguard High Dividend Yield ETF odwzorowuje praktycznie zachowanie indeksu Dow Jones. Gdy

S&P: Ratingi Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu obserwowane ze wskazaniem pozytywnym

rewolwingowego w wysokości 500 mln zł, a także rating 'B+' dla obligacji high yield wyemitowanych przez spółkę Eileme2" ? czytamy w komunikacie. Decyzja S&P podyktowana jest pozytywną oceną rozważanego przez Cyfrowy Polsat refinansowania całkowitego zadłużenia grupy. S&P ocenia

Franklin Templeton wprowadza dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa do oferty

Emerging Markets Bond Fund N(Qdis) PLN-H1, N(Mdis) USD: tytuły uczestnictwa denominowane w złotych polskich lub dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na kwartał. - Franklin Euro High Yield Fund, A(Mdis)EUR: tytuły uczestnictwa denominowane w euro, dywidenda wypłacana

Haitong Bank widzi potencjał do rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce

przekonani do instrumentu jakim są obligacje. Ponadto co roku pojawiają się duże i bardzo duże spółki, w przypadku których wysokość potrzeb finansowych i rozmiar bilansu pozwala na emisje obligacji na rynku międzynarodowym tzw. emisje euroobligacji lub obligacji typu high-yield

Przegląd informacji ze spółek

prezesa Tomasza Stępnia, podała spółka. Agrowill Group zbył 100% udziałów w spółkach pośrednio zarządzających gruntami do funduszu inwestycyjnego Fixed Yield Invest Fund zarządzanego przez Synergy Finance za ok. 6,6 mln euro, podała spółka. Prezes JHM

Petrolinvest ma kredyt z EBOiR i dłuższą koncesję w Kazachstanie

poinformował także, iż na żądanie EBOiR będzie musiał zmienić umowę z finansową z amerykańskim funduszem inwestycyjnym GEM Yield Fund. Szczegółów spółka nie podała. W poniedziałek wieczorem Petrolinvest pochwalił się jeszcze jednym sukcesem. Władze Kazachstanu o pięć lat przedłużyły

Bruksela zgodziła się na pomoc Szwecji dla Saaba

holenderska firma ma pożyczyć, głównie od funduszu GEM Global Yield Fund. - Gwarancja rządu Szwecji przyczyni się do realizacji biznesplanu dla Saaba, nie powodując naruszenia konkurencji - uznała KE, zgadzając się na tę pomoc publiczną Szwecji dla Saaba. Według Komisji warunkom

Spółki dywidendowe - sposób na marne lokaty i na wyższą emeryturę

, że dziś duże spółki skromniej dzielą się zyskiem niż jeszcze kilka lat temu. – W 2013 r. wskaźnik dividend yield dla indeksu WIG20 wynosił 5,5 proc., w 2017 roku spadł do 2,5 proc. i szacujemy, że w tym roku będzie podobnie – dodaje Chyłek. Taka stopa dywidend już nie robi dużego wrażenia

Tajemniczy zbawcy Saaba

pomoc Saabowi. Na finansowanie szwedzkiej firmy Spyker dostał kredyt zamienny na własne akcje od funduszu GEM Yield Fund znanego z Polsce z inwestycji w giełdowe spółki Centrozap i Petrolinvest. Z oporów przed pomocą Saabowi zrezygnował rząd Szwecji i poręczył tej firmie 400

Rating funduszy inwestycyjnych - styczeń 2009

jego zysku to oczywiście zasługa osłabienia złotego, to fundusz wypracował dużą nadwyżkę. Było to możliwe dzięki jego strategii inwestycyjnej, która zakłada inwestowanie w papiery dłużne przedsiębiorstw, tzw. high yield, czyli wysokodochodowe. Dodajmy, że potencjalnie wysokodochodowe, bowiem w

yield

Yield - album amerykańskiego zespołu grunge'owego Pearl Jam, wydany w 1998 r.Album miał być próbą powrotu do rockowych korzeni. Nie odniósł on jednak sukcesu na miarę swych poprzedników, czemu jednak nie trudno się dziwić, gdyż nastąpiło niemal zupełne zerwanie z grunge'ową konwencją. Zespół prezentuje się na tej płycie bardzo dojrzale, zarówno w sferze muzycznej jak i lirycznej. Co ciekawe,

więcej o yield na pl.wikipedia.org