wrocławiu umowę

Medinice ma umowę z Uniwersytetem we Wrocławiu na badania w projekcie MiniMax

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Medinice zawarł umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu na przeprowadzenie badań przedklinicznych na zwierzętach w projekcie MiniMax. "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przystąpi do realizacji

Erbud ma umowę na wykonanie domu studenckiego we Wrocławiu za 167,7 mln zł netto

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Erbud zawarł umowę na generalne wykonawstwo Domu Studenckiego Base Camp we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza za 167,72 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest spółka BC Wrocław Sienkiewicza. "Na podstawie umowy

Elektrotim ma warunk. umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu za 13,5 mln zł

Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Elektrotim zawarł warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków, zlokalizowanych we Wrocławiu przy ulicy Stargardzkiej o łącznej powierzchni 1,841 ha

Erbud ma umowę na wykonawstwo bloku mieszkal. we Wrocławiu za 54,4 mln zł

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Erbud podpisał umowę o wartości 54,4 mln zł na generalne wykonanie robót polegających na budowie na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i kompletną infrastrukturą

Archicom ma umowę kupna działki we Wrocławiu pod ok. 320 lokali

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Archicom Nieruchomości 9, podmiot zależny Archicomu, zawarł umowę nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu w dzielnicy Stare Miasto, o powierzchni 0,9519 ha za cenę netto 23,8 mln zł, podał Archicom. Na zakupionej nieruchomości

Archicom zawarł umowę sprzedaży budynku biurowego West House 1A we Wrocławiu

zawarły przyrzeczone umowy sprzedaży budynku biurowego West House 1A i wieczystego użytkowania gruntu oraz umowy przeniesienia własności gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu położonych przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu. Spółki zawarły "

Spółka zależna Vantage ma umowy nabycia nieruchomości we Wrocławiu

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Winhall Investments, spółka zależna Vantage Development, zawarła dwie umowy dotyczące nabycia udziałów w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości we Wrocławiu za łącznie ok. 55 mln zł netto, podał Vantage

OT Logistics m warunkową umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu za 54 mln zł

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - RCI - podmiot, który w Grupie OT Logistics zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami - zawarł warunkową umowę sprzedaży gruntów oraz wybranych składników majątku ruchomego znajdujących się we Wrocławiu, o łącznej wartości 54 mln zł netto, podało

Vantage ma umowę na sprzedaż Delta 44 we Wrocławiu za 28,7 mln zł

. 23 października 2018 r. spółka informowała o zawarciu przedwstępnej umowy na sprzedaż Delta 44 we Wrocławiu. Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r

Vantage ma umowę na działkę Wrocławiu za 7,05 mln zł pod ok. 150 mieszkań

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Spółka zależna Vantage Development, Mieszkania XX ma umowę kupna działki o powierzchni 0,7758 ha przy ulicy Buforowej we Wrocławiu za 7,05 mln zł, podał Vantage Development. Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację inwestycji

Vantage Development ma umowę nabycia 50% nieruchom. we Wrocławiu za 28,1 mln zł

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - VD Mieszkania XVIII, spółka zależna Vantage Development, zawarła z osobą fizyczną umowę nabycia udziału 50% we współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 4 3630 ha, zlokalizowanej we Wrocławiu w dzielnicy Krzyki za cenę

Spółka Archicomu ma umowę na działki we Wrocławiu pod ok. 75 mieszkań

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Archicom Stabłowice, spółka zależna Archicomu, zawarł z osobą prawną przedwstępną umowę sprzedaży na zakup nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, o powierzchni 0,8922 ha (wraz z dokumentacją projektową), za cenę netto 2,7 mln zł, podał

Murapol ma przedwstępną umowę kupna nieruchomości we Wrocławiu za 6,5 mln zł

Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - GPDP Finanse (kupujący), spółka zależna Murapolu, zawarła z Ronson Development South (sprzedający) przedwstępną umowę sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni ok. 0,45 ha położonej we Wrocławiu przy ul. Buforowej za

Nextbike ma umowę na system rowerów publicznych we Wrocławiu za 20,5 mln zł

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - Nextbike Polska zawarł z Gminą Wrocław umowę, której przedmiotem jest "Usługa polegająca na uruchomieniu oraz kompleksowej eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu", podała spółka. Wartość umowy to 20,5

i2 Development ma przedwstępne umowy sprzedaży 2 inwestycji we Wrocławiu

Warszawa, 24.11.2016 (ISBnews) - i2 Development Przy Arsenale, spółka pośrednio zależna od i2 Development, zawarła przedwstępną umowę sprzedaży działki z budynkiem biurowo-usługowym Nowy Alexanderhaus we Wrocławiu. Natomiast wspólnicy innej spółki pośrednio zależnej od i2

Vantage ma przedwstępną umowę na sprzedaż Delta 44 we Wrocławiu za 28,7 mln zł

położonego we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44 za cenę 28,7 mln zł netto, podał Vantage Development. "Ponadto w dniu 22 października 2018 roku spółka zależna emitenta - IPD Południe Sp. z o.o. zawarła z kupującym przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 6,4% udziału w lokalu

Lokum Deweloper ma przedwstępną umowę nabycia 15 ha gruntów we Wrocławiu

dwie przedwstępne umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu, o łącznej powierzchni ok. 15 ha wraz z własnością położonych na jednym z gruntów budynków stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, podał Lokum Deweloper. Szacowana całościowa

Vantage ma umowę z Tom-Instal na inwestycję we Wrocławiu za 15,7 mln zł netto

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - VD, spółka zależna Vantage Development, zawarła z Tom-Instal umowę o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości 15,7 mln zł netto, podał Vantage Development. Inwestycja obejmie 79 mieszkań. "Na podstawie

Murapol ma przyrzeczoną umowę nabycia nieruchomości we Wrocławiu pod 426 lokali

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Murapol, w związku ze spełnieniem się warunków zawieszających, zawarł przyrzeczoną umowę nabycia nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej o łącznym obszarze 2,49 ha za cenę 13 mln zł netto, podała spółka. Na nabytym terenie powstanie

Murapol ma umowy przedwstępne na działki we Wrocławiu pod 350 mieszkań

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Grupa Murapol podpisała 4 umowy przedwstępne dotyczące zakupu bezpośrednio sąsiadujących nieruchomości o łącznej powierzchni wynoszącej ponad 2,3 ha, zlokalizowanych przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu, poinformowała spółka. Drugimi stronami

i2 Development ma przedwstępną umowę na działkę we Wrocławiu pod ok. 280 lokali

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - i2 Development podpisał przedwstępną umowę kupna działki w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu, poinformowała spółka. Całkowity koszt zakupu nieruchomości zgodnie z umową wyniesie 7,7 mln zł. i2 Development planuje na nieruchomości zrealizować

Vantage ma umowę z Erbudem na I etap osiedla we Wrocławiu za 114,5 mln zł netto

Warszawa, 07.06.2018 (ISBnews) - Winhall Investments - spółka zależna Vantage Development realizująca inwestycję mieszkaniową Port Popowice we Wrocławiu - zawarła z Erbudem umowę o roboty budowlane i generalne wykonawstwo w formule "zaprojektuj i wybuduj" o wartości

Baltona ma umowę najmu powierzchni handlowej w Porcie Lotniczym we Wrocławiu

Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - Baltona ma umowę najmu ok. 846 m2 powierzchni handlowej w Porcie Lotniczym we Wrocławiu, poinformowała spółka. Szacowana wartość umowy w okresie 5 lat wyniesie od 80 do 100 mln zł netto. Umowa została zawarta w związku

Murapol ma umowę na kupno działki za 13 mln zł we Wrocławiu pod 426 mieszkań

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Murapol podpisał przedwstępną umowę kupna nieruchomości o powierzchni ok. 2,4894 ha przy ul. Dożynkowej we Wrocławiu za 13 mln zł netto, podała spółka. Na nieruchomościach planowana jest budowa ok. 426 mieszkań. "

Awbud ma umowę na ukończenie II etapu osiedla we Wrocławiu za 29,3 mln zł netto

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Awbud podpisał z Vista Development umowę na ukończenie realizacji II etapu osiedla Nowa Papiernia we Wrocławiu za 29,3 mln zł netto, poinformowała spółka. "Przedmiotem kontraktu jest ukończenie realizacji II etapu

Murapol ma umowy na kupno działek we Wrocławiu pod budowę 715 mieszkań

Warszawa, 25.09.2017 (ISBnews) - Murapol Projekt - spółka zależna Murapolu - zawarł umowy przedwstępne umowy, na podstawie których nabędzie dwie nieruchomości przy ul. Buforowej we Wrocławiu za łącznie 23,3 mln zł netto, podała spółka. Na nieruchomościach planowana jest budowa

Archicom ma umowę zakupu działki we Wrocławiu pod ok. 45 mieszkań

Warszawa, 27.12.2016 (ISBnews) - Archicom Nieruchomości 9 ? podmiot zależny od Archicomu ? zawarł przedwstępną umowę zakupu działki o powierzchni ok. 0,67 ha we Wrocławiu pod ok. 45 mieszkań, za 4 mln zł netto, podała spółka. "Nieruchomość jest

Spółka zależna Archicom ma umowę na działkę we Wrocławiu za 11,85 mln zł netto

Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Space Investment Strzegomska 3 Spółka z o.o. - Kamieńskiego Spółka komandytowa - spółka zależna Archicomu - zawarła umowę nabycia części nieruchomości we Wrocławiu za cenę netto 11,85 mln zł, podała spółka. Działka o

Budimex ma umowę na budynek dla BZ WBK Leasing we Wrocławiu za 81,8 mln zł netto

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Budimex podpisał z BZ WBK Leasing umowę na na budowę budynku biurowo-usługowego we Wrocławiu, podała spółka. Wartość umowy to 81,8 mln zł netto. "Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2016 r. została

Vantage ma przedwstępną umowę nabycia działki we Wrocławiu za 34,3 mln zł

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - VD Mieszkania XVII, spółka zależna Vantage Development, zawarła z firmą Nordis Chłodnie Polskie przedwstępną umowę nabycia nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Małopanewskiej o łącznej powierzchni ok. 3 ha za łączną cenę 34,29 mln zł brutto

Mirbud ma umowę na budowę liceum we Wrocławiu za 36,5 mln zł

. Kuronia 14 we Wrocławiu. Termin zakończenia wszystkich prac wymienionych w umowie to lipiec 2017 roku, czytamy w komunikacie. Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest

Murapol ma przedwstępną umowę na grunty we Wrocławiu za 4,5 mln zł netto

Warszawa, 15.04.2016 (ISBnews) - Murapol zawarł przedwstępną umowę zakupu nieruchomości o powierzchni ok. 0,27 ha, położonej we Wrocławiu przy ul. Słubickiej, za łączną cenę 4,5 mln zł netto, podała spółka. "Emitent planuje realizację na

Murapol ma przedwstępną umowę na działkę we Wrocławiu pod 220 lokali

Warszawa, 23.03.2016 (ISBnews) - Murapol zawarł przedwstępną umowę kupna nieruchomości we Wrocławiu za 6,4 mln zł netto, podała spółka. Na nieruchomości planuje budowę ok. 220 mieszkań. "22 marca 2016 r. emitent zawarł przedwstępną umowę

Umowa Budimeksu na galerię we Wrocławiu za 37,2 mln zł netto weszła w życie

Warszawa, 29.12.2015 (ISBnews) ? Umowa warunkowa Budimeksu ze spółką Womak Omega na rozbudowę galerii handlowej we Wrocławiu, warta 37,2 mln zł netto, weszła w życie na mocy aneksu uchylającego warunki zawieszające, podała spółka. Na początku

Erbud rozwiązał umowę z LC Corp na budowę budynków wielorodzinnych we Wrocławiu

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - Umowa pomiędzy Erbudem a LC Corp na wybudowanie budynków wielorodzinnych we Wrocławiu, podpisana w czerwcu 2015 r. została rozwiązana, poinformował Ebud. "Umowa miała charakter warunkowy i jej realizacja była

Budimex ma dwie umowy na prace we Wrocławiu na łącznie ponad 50 mln zł netto

obiektu handlowo-usługowego przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Druga umowa została podpisana ze spółką Womak LAMBDA (?) i dotyczy budowy centrum handlowego budynku handlowo-biurowego przy ul. Pilczyckiej we Wrocławiu. Wartość umowy 1: 37 199 000 zł netto. Wartość umowy 2: 12 859 000 zł netto"

Erbud ma umowę na budowę marketu Leroy Merlin we Wrocławiu za 31 mln zł netto

Warszawa, 03.09.2015 (ISBnews) - Erbud podpisał umowę na budowę marketu budowlanego typu Dom i Ogród dla Leroy Merlin we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi 31,38 mln zł netto, podała spółka. "Termin zakończenia prac planowany jest na 29 kwietnia

Strabag ma umowę na blisko 50 mln zł netto na przebudową lotniska we Wrocławiu

Warszawa, 29.07.2015 (ISBnews) - Strabag podpisał umowę z Portem Lotniczym Wrocław na przebudowę lotniska. Koszt inwestycji to blisko 50 mln zł netto. Termin realizacji planowany jest na kwiecień 2016 r., podała spółka. "Prace inwestycyjne na

Spółka Archicomu ma umowę na działkę we Wrocławiu pod ok. 360 mieszkań

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Archicom Marina, spółka zależna Archicomu, nabyła od osoby prawnej tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do 5 grudnia 2089 r.) o łącznej powierzchni użytkowej 2,5964 ha, położonej we Wrocławiu

i2 Development ma przedwstępną umowę nabycia działki we Wrocławiu za 19,7 mln zł

Warszawa, 01.08.2017 (ISBnews) - Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, spółka bezpośrednio zależna od i2 Development, zawarła przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości położnej na terenie

Murapol ma umowę na zakup działki we Wrocławiu za 9,5 mln zł pod 350 mieszkań

Warszawa, 07.07.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Grupy Murapol, Murapol Projekt podpisała na zakup nieruchomość o powierzchni 15 292 m2 zlokalizowaną przy ul. Buforowej we Wrocławiu za kwotę 9,5 mln zł netto, poinformowała spółka. Na nabytym gruncie

Biurowce przyszłości. Czy praca stacjonarna stanie się benefitem dla wybranych?

umów renegocjacyjnych w ogólnym wolumenie transakcji oraz – co interesujące – niezmieniające się ceny wynajmu – mówi Krzysztof Hołub, prezes Trudo, właściciela kompleksu Promenady Business Park we Wrocławiu. I tłumaczy, że pierwszy element wynika przede wszystkim z faktu, że

Na umowie o pracę tymczasową przepracował 13 lat. Resort pracy mówi "dość"

biznesu załogi, a resztę zatrudniają przez agencje - tłumaczy M. Efekt? Całe lata na umowach z tygodniowym okresem wypowiedzenia. W środę zespół ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego przekazał na ręce wiceministra uzgodnienia do projektu nowelizacji

IBM jest nasz - jak przekonaliśmy Amerykanów

informatyki. Podkreśla ten fakt Anna Sieńko, dyrektor generalna IBM Polska: - We Wrocławiu jest po prostu dostęp do wysoko wykwalifikowanych technicznie pracowników, którzy znają języki obce. A ludzie to fundament rozwoju naszej firmy. Po pierwsze pieniądze

Związkowcy skarżą reżysera Patryka Vegę do Państwowej Inspekcji Pracy. Poszło o "łamiące prawo" stawki dla statystów

nie jest kompetentny do kontrolowania takich umów. A ocena, czy jest to umowa o dzieło, czy umowa-zlecenie, wymaga już kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS. Kontrole w tej sprawie zresztą przeprowadziły okręgowe inspektoraty pracy w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. – Wykazały, że ze

Atal zakontraktował 762 lokali w I kw. 2020 r.

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Atal zawarł 762 umowy deweloperskie i przedwstępne w I kw. 2020 r., podała spółka. Najwięcej umów deweloperskich i przedwstępnych podpisano w Krakowie (186), Poznaniu (155) i Warszawie (134), a następnie w Łodzi (105), Wrocławiu (82), Katowicach

Trakcja ma umowę na 56,73 mln zł netto na budowę mostów w ciągu drogi nr 455

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Trakcja PRKiI ma umowę z gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres kontraktu na zadaniu pn. "03940 - Budowa mostów B. Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej

Elektrotim ma umowy z Tauronem Dystrybucja na łącznie 12,7 mln zł netto

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Elektrotim zawarł z oddziałami Taurona Dystrybucja we Wrocławiu i Legnicy umowy o łącznej wartości 12,68 mln zł netto, podała spółka. "Przedmiotem każdej z ww. umów jest wykonanie na rzecz poszczególnych Oddziałów

Kredyt na 2 proc. chwilowo zamroził ceny mieszkań. Najtańsze znikają z rynku

podpisywaliśmy umowy przedwstępnej, bo nie wiemy dokładnie, ile potrwają formalności. Boimy się też, że możemy nie mieć zdolności kredytowej, by wystarczyło na zakup tego mieszkania. Dogadaliśmy się wstępnie z właścicielem i obiecał, że jeżeli do lipca nie znajdzie kupca, to będziemy pierwsi w kolejce &ndash

Archicom zlecił budowę 248 mieszkań we Wrocławiu za 56,2 mln zł netto

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Spółka zależna Archicomu zawarła z Opex S.A. umowę, której przedmiotem jest wybudowanie 248 lokali mieszkalnych w ramach inwestycji mieszkaniowej przy ul. Racławickiej w dzielnicy Krzyki we Wrocławiu. Wynagrodzenie dla wykonawcy z tytułu

Atal zakontraktował 3 196 lokali w całym 2019 roku

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Atal zawarł 3 196 umów deweloperskich i przedwstępnych w 2019 r., poinformowała spółka. Najwięcej umów deweloperskich i przedwstępnych podpisano w Warszawie (638), Krakowie (583) i Łodzi (505), a następnie we Wrocławiu (456), Katowicach (415

Murapol zakupił nieruchomości we Wrocławiu pod 750 lokali mieszkalnych

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - GPDP Finanse - spółka zależna Murapolu - na podstawie wcześniejszej umowy przedwstępnej zawarła umowę przeniesienia praw własności w nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Buforowej o łącznej powierzchni 1,06 ha za 6,9 mln zł netto

Mostostal Warszawa zbuduje wrocławski stadion

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz nie krył zadowolenia: - Obiecałem władzom UEFA, że umowę podpiszemy jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Trochę ryzykowałem, ale udało się. Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce parafowało umowę z głównym wykonawcą na budowę stadionu

Zamawiający zrezygnował z prac informatycznych zleconych Simple

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Zarząd Simple otrzymał dokumenty dotyczące odstąpienia przez zamawiającego od umowy na realizację projektu informatycznego dla pięciu wyższych szkół, podała spółka. Simple ma otrzymać 620 tys. zł brutto z tytułu ogółu prac dotychczas wykonanych

Konsorcjum Mirbudu zrealizuje odcinek drogi woj. za 164,7 mln zł brutto

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia - spółka z grupy kapitałowej Mirbudu (lider) - oraz Mirbud (partner konsorcjum) podpisało umowę z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu na

Atal zakontraktował 1 287 lokali w I półroczu, najwięcej w Poznaniu i Krakowie

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Atal zakontraktował 1 287 lokali od stycznia do czerwca 2020 roku, podała spółka. Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Poznaniu (307), Krakowie (271) i Warszawie (202). "W kolejnych miesiącach II kwartału

Lokum kupuje grunt we Wrocławiu za 25 mln zł netto na ok. 350 lokali

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Olczyk Sp. z o. o. Lokum 16 S.K.A. - spółka zależna Lokum Deweloper - zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 1,92 ha wraz z własnością położonych budynków (umowa przedwstępna), położonej we Wrocławiu przy ul

Erbud rozbuduje Zakład Oleofarm we Wrocławiu za 22,8 mln zł netto

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Erbud podpisał umowę na rozbudowę Zakładu Oleofarm we Wrocławiu, podała spółka. Wartość kontraktu to 22,85 mln zł netto. "W ramach I etapu rozbudowy Zakładu Oleofarm Sp. z o.o. we Wrocławiu Erbud S.A. zbuduje

W kranach poleci brudna woda? "Może zabraknąć składników do uzdatniania"

daje gwarancję na dostawy w ramach kontraktu. W razie ewentualnego braku substratów do wytwarzania produktu wodociągi mają możliwość zmiany koagulantu na taki, którego produkcja na dzień dzisiejszy nie jest zagrożona - słyszę w zielonogórskich wodociągach. - MPWiK SA we Wrocławiu ma zawarte umowy

Nawet 20 tys. zł za ruinę w dzierżawie. Ceny garaży zaskakują

zresztą o tym na własnej skórze. – Któregoś dnia znalazłem ofertę garażu blisko mojego bloku, tyle że ruiny. Stan to jeszcze pół biedy, ale to dzierżawa. Teren należy do miasta, umowa jeszcze ważna 3 lata. Poszedłem, obejrzałem, ale cena zwaliła mnie z nóg. Właściciel zażądał 20 tys. zł! Zapłacę, a

LC Corp nabył za 32 mln zł działkę pod obiekt komercyjny we Wrocławiu

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - LC Corp zawarł umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Kolejowej, o powierzchni 0,5 ha, za cenę 26 mln zł netto (31,98 mln zł brutto), podała spółka. "Spółka zamierza na

Budo Instal wybuduje osiedle we Wrocławiu dla Archicomu za 37,17 mln zł netto

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Archicom Realizacja Inwestycji zawarł ze spółką Budo Instal umowę na wybudowanie osiedla mieszkaniowego przy ul. Marco Polo w obrębie Swojczyce we Wrocławiu, podał Archicom. Wynagrodzenie dla wykonawcy wynosi netto 37,174 mln zł

Atal przekazał 767 lokali mieszkalnych i usługowych w II kw. 2020 r.

deweloper notował rosnącą liczbę zawieranych umów rezerwacyjnych. W kwietniu było 141, w maju 200, a w czerwcu 281 umów rezerwacyjnych, przypomniano. Od początku 2020 roku Atal wprowadził do sprzedaży w sumie 7 projektów - Nowe Miasto Jagodno III i Atal City Square we Wrocławiu

ING BSK wypowiedział Nextbike Polska umowę wieloproduktową

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - ING Bank Śląski (ING BSK) wypowiedział Nextbike Polska umowę wieloproduktową, która została zawarta przed wprowadzeniem akcji spółki na rynek NewConnect, podała spółka. "ING wypowiedział umowę w części dotyczącej

BGK wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytów obrotowych

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym, podała spółka. "Zarząd Nextbike Polska informuje, że Bank Gospodarstwa

Vantage kupi nieruchomość we Wrocławiu za 14 mln zł pod ok. 300 lokali

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Spółka zależna Vantage Development, Mieszkania XX ma umowę nabycia nieruchomości przy ulicy Buforowej we Wrocławiu o powierzchni 1,46 ha za łączną cenę 14 mln zł, podała Vantage Development. "Zarząd Vantage

Enter Air ma umowę z Rainbow Tours na ok. 192,5 mln zł

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Enter Air i Rainbow Tours podpisały umowę o współpracy na sezon Lato 2020 - Zima 2020/2021. Szacunkowa wartość umowy wynosi 49,8 mln USD (ok. 192,5 mln zł), podała spółka. "Rainbow Tours to kolejny z naszych

Archicom kupił działkę we Wrocławiu pod projekt na ok. 370 mieszkań

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Archicom Residential - spółka zależna Archicomu - zawarła umowę nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, o powierzchni 1,3391 ha za cenę netto 40,47 mln zł, podała spółka. "Spółka planuje na ww

Archicom kupił działkę we Wrocławiu pod projekt na ok. 240 mieszkań

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Archicom Nieruchomości 8 - spółka zależna Archicomu - zawarła umowę nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, o powierzchni 2,4154 ha za cenę netto 13 mln zł, podała spółka. "Na zakupionej

Lokum Deweloper nabył nieruchomości we Wrocławiu za 39,5 mln zł

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Olczyk Lokum, spółka zależna Lokum Deweloper, zawarła umowę przyrzeczoną nabycia nieruchomości gruntowych we Wrocławiu przy ul. Góralskiej, o łącznej powierzchni 4,3 ha, za 39,45 mln zł (32,07 mln zł netto), podała spółka

Robyg ma umowę z mBankiem zapewniającą priorytetowe warunki procedur kredytowych

wydania decyzji kredytowej. Ponadto obniżą się koszty okołokredytowe, ponieważ klienci nie będą ponosić opłat za wycenę nieruchomości. Umowa dotyczy wszystkich inwestycji Robyga w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu. "Nasi klienci chętnie korzystają z bezpłatnej pomocy

Enter Air podpisał aneks do umowy z Itaka Holdings o wartości ok. 285,4 mln zł

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Enter Air podpisał z Itaka Holdings aneks do obowiązującej umowy, doprecyzowujący wolumen i wartość kontraktu w sezonie Lato 2020 i Zima 2020/2021, podała spółka. Szacunkowa wartość podpisanej umowy wynosi 74 mln USD (ok. 285,4 mln zł

Lokum kupiło grunt we Wrocławiu za 51,66 mln zł brutto pod ok. 500 lokali

Wrocławiu, podał Lokum Deweloper. Strony ustaliły cenę sprzedaży za nieruchomość na kwotę brutto 51,66 mln zł. "Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum spółka komandytowa [...] zawarła umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

Fadesa Polnord Polska kupuje działkę we Wrocławiu pod 144 mieszkania

Warszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - Fadesa Polnord Polska, w której Polnord posiada 49% udziałów, zawarła przedwstępne umowy na zakup nieruchomości we Wrocławiu o łącznej powierzchni 5983 m2, gdzie planuje wybudować 144 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 8200 m2

PHN wybuduje nowe osiedle mieszkaniowe na 389 lokali we Wrocławiu

. PHN podpisał umowę z wrocławską pracownią architektoniczną MOI Architekci na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego, które powstanie we Wrocławiu Zakrzowie przy ul. Zatorskiej. Do obowiązków pracowni należy także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Alior Bank wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytowe

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytowe. Łączna suma wierzytelności banku z tytułu umów kredytowych wynosi około 39,9 mln zł według stanu na 22 maja br., podała spółka. "Umowy kredytowe

Spółka zależna Ronsona sprzedała nieruchomość we Wrocławiu

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Ronson Development South, spółka zależna Ronson Development SE, zawarła z osobą prawną umowę sprzedaży nieruchomości za 6,5 mln zł netto położonej we Wrocławiu przy ul. Buforowej, podał,deweloper. Transakcja dotyczy

Właściciel chce podnieść czynsz? Nie zawsze może

1,8 tys. zł, w drugim – 2,1 tys. zł. Wynajem małego mieszkania najdroższy jest w Warszawie (2,5 tys. zł), Gdańsku i Wrocławiu (2,4 tys. zł), Gdyni (2,1 tys. zł), Szczecinie (2 tys. zł). W przypadku średnich mieszkań stawki za wynajem kwartał do kwartału wzrosły średnio o 5,8 proc. Najbardziej w

Enter Air podpisał z mLeasing umowę finansowania Boeinga 737-800

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Enter Air podpisał z mLeasing umowę finansowania Boeinga 737-800, podała spółka. Wartość podpisanego na 6 lat kontaktu to ponad 98,9 mln zł. Umowa jest kolejnym etapem programu optymalizacji kosztów floty przewoźnika

Enter Air przedłużył współpracę z TUI Poland o dwa lata

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Enter Air i TUI Poland zawarły dwuletnią umowę o współpracy, obowiązującą od sezonu Lato 2020 do sezonu Zima 2021/2022, poinformowała spółka. Szacunkowa wartość umowy w pierwszym roku wynosi 147,9 mln USD (ok. 569,3 mln zł). Aktualnie

Enter Air ma umowę czarteru z Coral Travel Poland o szac. wartości 27,29 mln USD

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Enter Air sp. z o.o. - spółka zależna Enter Air - podpisała umowę czarteru (air charter transport agreement) z Coral Travel Poland, dotyczącą sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon Zima 2018, Lato 2019 oraz Zima 2019/2020, podał

Budimex ma umowę na prace hydrotechniczne w Słubicach za 102,1 mln zł netto

Warszawa, 21.07.2020 (ISBnews) - Budimex zawarł z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę w postępowaniu przetargowym na "Kontrakt 1C.2 Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i

i2 Development kupił we Wrocławiu działkę pod ok. 600 lokali za 19,7 mln zł

Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - i2 Development zawarł trójstronną umowę cesji, na podstawie której wstąpił w prawa i obowiązki kupującego w miejsce Wratislavia Project FIZAN, wynikające z przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości przy ul. Żegiestowskiej we Wrocławiu i nabył ją

Robyg zakontraktował 795 lokali i podpisał 1028 umów deweloperskich w I poł. br.

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Grupa Robyg zakontraktowała 795 lokali netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu i podpisała 1 028 umów deweloperskich w I półroczu 2020 r., podała spółka. W ofercie spółki znajduje się obecnie ponad 1 500 lokali, a zasoby gruntów umożliwiają

Spółki zależne i2 Development sprzedały działkę we Wrocławiu za 20,99 mln zł

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Ze względu na fakt, że Gmina Wrocław nie skorzystała z prawa pierwokupu, spółki zależne i2 Development zawarły umowę sprzedaży działki we Wrocławiu za 20,99 mln zł, poinformowała spółka. "Gmina Wrocław nie

Szaleństwo na rynku nieruchomości. Rosną popyt i ceny. Warszawie grozi detronizacja w rankingu najdroższych metropolii

;pensje realnie wzrosły - ale też spadek WIBOR-u i obniżenie przez KNF poziomu bufora stosowanego do obliczenia zdolności.  Ceny mieszkań w górę Te dobre nastroje na rynku mają już odzwierciedlenie w cenach. W lipcu w stosunku do czerwca wzrosły ceny nowych mieszkań w Krakowie, Wrocławiu

Nextbike ma umowę na system rowerów publicznych w Poznaniu za 14,29 mln zł

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - NB Poznań - spółka zależna Nextbike Polska zawarła z Miastem Poznań - w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu - umowę, której przedmiotem jest "uruchomienie Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) oraz

Develia ma przedwstępne umowy sprzedaży Wola Center za 101,9 mln euro

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Develia podpisała ze spółką Gisla, kontrolowaną przez Hines European Value Fund, przedwstępne umowy sprzedaży warszawskiego biurowca Wola Center, podała spółka. Wartość transakcji została ustalona na 101,9 mln euro, a podpisanie umów

Polnord sprzedał wstępnie 119 lokali brutto w II kw. 2019

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Grupa Polnord sprzedała w II kwartale 2019 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 119 lokali brutto (dane ważone udziałem Polnordu w poszczególnych spółkach grupy), podała spółka

Mieli najwyższy czynsz w Polsce. Mieszkańcy bloku TBS wywalczyli obniżkę

Gospodarstwa Krajowego oparty o stopę WIBOR. "Oprocentowanie kredytu z BGK w dniu podpisania umowy w grudniu 2020 roku wynosiło 0,24 proc., a miesięczne odsetki nieco ponad 8,5 tys. zł. W czerwcu było to 6,93 proc. A odsetki to ponad 230 tys. zł miesięcznie" - wyjaśnia "GW". Wiceprezydentka

Enter Air ma umowę charteru z Rainbow Tours o wartości 45,1 mln USD

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Enter Air sp. z o.o. - spółka zależna Enter Air S.A - zawarła z Rainbow Tours S.A. umowa charteru dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon lato 2019 oraz zima 2019/20, podało Enter Air. Szacunkowa wartość umowy to 45,1 mln

Orbis sprzedaje nieruchomość we Wrocławiu za 44 mln zł netto

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Orbis zawarł ze spółką deweloperską warunkową umowę sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 7, 7B, o łącznej powierzchni 7 919 m2, podała spółka. Strony uzgodniły cenę sprzedaży nieruchomości w wysokości 44,0

Lartiq: Ok. 40 mln zł trafi do wierzycieli GetBack po uprawomocnieniu się układu

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Po tym, jak Lartiq i GetBack w restrukturyzacji zawarły ugodę w sprawie umowy ramowej, Lartiq poinformował, że środki pochodzące z tej umowy zostaną wypłacone wierzycielom układowym GetBack po uprawomocnieniu się układu w formie przyspieszenia

Lokum Deweloper nabył dwie nieruchomości we Wrocławiu pod 500 lokali

realizowanie przedsięwzięć deweloperskich zawarła w dniu 22 maja 2019 r. dwie umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych: nieruchomości 1 wraz z własnością położonych budynków, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, położonej we Wrocławiu przy ul. Stoczniowej nr 79, AM-13, obręb 0068

T-Mobile dostarczy PGW Wody Polskie usługi i sprzęt za ponad 3,6 mln zł

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - T-Mobile podpisał z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (PGW Wody Polskie) umowę na dostarczenie usług telekomunikacyjnych oraz urządzeń mobilnych, podał operator. Całkowita wartość umowy to ponad 3,6 mln zł

Mieszkań deweloperskich może zabraknąć. Rynek niepokojąco się kurczy. Wnioski składają już 20-latkowie

obecne tempo sprzedaży, a deweloperzy nie wprowadzali nowych, to w Warszawie w ciągu czterech miesięcy zniknęłyby z rynku wszystkie deweloperskie mieszkania. W Krakowie nastąpiłoby to po pięciu miesiącach a we Wrocławiu po sześciu" - czytamy w badaniu . - W mniejszych miastach, które już od

Nextbike ma umowę na utrzymanie systemu rowerów miejskich w Katowicach

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Nextbike Polska zawarł z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Katowice kolejną umowę na utrzymanie wdrożonego w 2018 roku systemu wypożyczalni rowerów miejskich obejmującego 39 stacji oraz rozbudowę systemu polegającą na uruchomieniu 21