wpis w krs

Piotr Miączyński

Oficjalny rejestr Ministerstwa Sprawiedliwości sugeruje, że Orlen, KGHM czy Lotos są zagrożone upadłością

Oficjalny rejestr Ministerstwa Sprawiedliwości sugeruje, że Orlen, KGHM czy Lotos są zagrożone upadłością

Blamaż resortu sprawiedliwości. Czy można poważnie traktować państwowy rejestr, który zawiera nieprawdziwe informacje o wszystkich firmach w kraju?

Mali przedsiębiorcy zostali bez ochrony przed drogim prądem? "Wpadłem w energetyczną drożyznę"

Pan Kamil jest w taryfie G, kupuje prąd na osobę prywatną. Ale w umowie podał NIP. Efekt? Nie przysługuje mu ani mrożenie cen prądu, ani cena maksymalna. Jak wyjść z tej sytuacji i kto zawinił?

Jak stosować rozporządzenie unijne i specustawę polską w postępowaniach krajowych z dofinansowaniem unijnym

Zamawiający prowadzi postępowanie krajowe z dofinansowaniem unijnym. Żąda od wykonawców oświadczenia o niepodleganiu, które uwzględnia również art. 7 specustawy. Czy w takiej sytuacji wykonawcy powinni być badani zgodnie z rozporządzeniem unijnym a nie tylko specustawy polskiej.

Od tokenu do fotowoltaiki. Kim jesteś, Rahimie Blaku?

Od tokenu do fotowoltaiki. Kim jesteś, Rahimie Blaku?

, bez czekania na wpis do księgi wieczystej, aktualizacji wpisu do KRS. Bez wpisu do księgi wieczystej, bez wpisu w KRS? Oczywiście, ani kryptowaluty, ani kryptoaktywa (rozumiane w tym wywiadzie jako tokeny) nie zastąpią w pełni instytucji bankowych czy sądowych, ale zastąpią ich rejestry. Na przykład

mBank zwolnił dyscyplinarnie przewodniczącego związku zawodowego. Za wpis, że związek powstał

mBank zwolnił dyscyplinarnie przewodniczącego związku zawodowego. Za wpis, że związek powstał

zarejestrowanie związku. Wpis w KRS pojawił się 9 listopada. Ale już wcześniej, 22 września, Ławnik poinformował pracodawcę o powstaniu Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników mBank SA. - Przez tydzień była cisza. 30 września zamieściłem w intranecie trzy wpisy. Jeden z hasztagiem #ogłoszenieprywatne# w

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do KRS po jego dokonaniu będzie mógł rozpocząć działalność, w tym gospodarczą. Będzie to możliwe, bo wraz z takim wpisem podmiot uzyska numery NIP i REGON. Obecnie na rozpoczęcie działalności trzeba czekać ok. 25 dni, po zmianach ma to być

Ultimate Games wraz z innymi podmiotami zawiązał spółkę Console Way

zł (68,1% w kapitale zakładowym); b) deweloperzy - 638 udziałów o łącznej wartości nominalnej 31 900 zł (31,90 % w kapitale zakładowym)" - czytamy w komunikacie. W terminie 7 dni od daty wpisu Console Way w KRS zostanie przeprowadzone

Spółka cywilna wykonawcą - problemy formalne

Spółka cywilna wykonawcą - problemy formalne

działalność gospodarczą podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). (…) Przedsiębiorcą jest wspólnik spółki cywilnej. Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. (…) uzyskanie wpisu w CEIDG przez wspólników

Zwolniony związkowiec miał rację - mBank "rażąco naruszył prawo". Sprawę bada prokuratura

Zwolniony związkowiec miał rację - mBank "rażąco naruszył prawo". Sprawę bada prokuratura

istniał, bo nie posiadał wpisu do KRS (co jest nieprawdą, bo zgodnie z prawem związek zawodowy istnieje od momentu podjęcia uchwały przez komitet założycielski, a nie od daty wpisu w KRS, który w przypadku NZZP mBank SA pojawił się dopiero 9 listopada). Zażądano także, aby sprostował wobec

Sąd zarejestrował połączenie Vistula Group i Bytomia 

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia Vistula Group ze spółką Bytom, podała Vistula. "Połączenie spółek następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru

"Mamo, miałam wypadek!". Uważaj, bo sztuczna inteligencja klonuje głos i wyłudza pieniądze

"Mamo, miałam wypadek!". Uważaj, bo sztuczna inteligencja klonuje głos i wyłudza pieniądze

wyszukać w rejestrze firm KRS, w mediach społecznościowych albo w bazach danych operatorów komórkowych, jeśli klient zgodził się je upublicznić. I oczywiście w książkach telefonicznych - nie są wydawane już od wielu lat, ale według policji oszuści skupują stare egzemplarze. Czytaj też: Piotr

Jak czytać Krajowy Rejestr Sądowy?

Jak czytać Krajowy Rejestr Sądowy?

Z analizy zapisów zawartych w KRS zamawiający może sprawdzić, czy sytuacja finansowa wykonawcy nie budzi wątpliwości np. co do regulowania opłat z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i czy innych należności publiczno - prawnych. Ponadto na podstawie KRS można

BGŻ BNP Paribas zmienił nazwę na BNP Paribas Bank Polska

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas zmienił nazwę na BNP Paribas Bank Polska wraz z otrzymaniem 29 marca wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W weekend nastąpiło ujednolicenie marki - pojawiła się ona w placówkach, systemach i aplikacjach, na kartach płatniczych

Ultimate Games powołał Demolish Games, chce ją wprowadzić na NC do końca 2021

(85% w kapitale zakładowym) b) deweloperzy - 300 000 szt. akcji po 0,1 zł każda o łącznej wartości nominalnej 30 000 zł, za wkład 30 000 zł (15% w kapitale zakładowym)" - czytamy w komunikacie. W terminie 7 dni od daty wpisu Demolish Games w

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

złożenie do KRS informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Robi się to na druku KRS-X2, trzeba, niestety, zapłacić 300 zł. Wniosek dostarcza się do sądu właściwego ze względu na siedzibę firmy, której wpis dotyczy. Można wysłać go listem poleconym, można też złożyć w biurze podawczym

Co trzeba wiedzieć o chwilówkach? Jak bezpiecznie wziąć szybką minipożyczkę?

Co trzeba wiedzieć o chwilówkach? Jak bezpiecznie wziąć szybką minipożyczkę?

uzyskanie gotówki jest łatwiejsze, ale znacznie mniej bezpieczne.  10. Jak sprawdzić wiarygodność firmy pożyczkowej, z której chcemy skorzystać? Firma, do której zwracamy się o pieniądze, musi spełniać wiele nałożonych na nią obowiązków prawnych.Ma posiadać numer KRS, który uzyskuje po wpisie do

Hotel Rzymski w poważnych tarapatach. Był już nawet wniosek o jego upadłość

Hotel Rzymski w poważnych tarapatach. Był już nawet wniosek o jego upadłość

księdza Waldemara Hanasa, który w poznańskiej kurii odpowiada za gospodarkę kościelnymi nieruchomościami. Z wpisu w KRS wynika, że ksiądz Hanas od października ubiegłego roku jest członkiem rady nadzorczej spółki. - Moje członkostwo w radzie było wymuszone umową z właścicielem - ucina pytania o sytuację

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie od dewelopera?

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie od dewelopera?

bardziej że złe opinie mogą być dziełem nieuczciwej konkurencji, a laurki pisane na zlecenie. Lustrację dewelopera należy zacząć od sprawdzenia danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Numer KRS znajduje się w prospekcie informacyjnym, który każdy deweloper ma obowiązek przedstawić klientowi. Będzie w nim też

BZ WBK szacuje koszty rebrandingu na 60 - 70 mln zł

tym roku. Proces planujemy rozpocząć na jesieni, po wpisie do KRS" - powiedział Gajewski podczas spotkania z dziennikarzami. Wskazał, że trwają już prace w kwestii zmian systemowych, kolorystyki, wizualizacji, innych aktywności marketingowych

Jakie dokumenty upoważniają do reprezentowania spółki?

). Wpis do KRS ma jednak charakter jedynie deklaratywny (informacyjny). Charakter konstytutywny, co do powołania członków zarządu spółki, ma uchwała wspólników. A zatem reprezentującymi spółkę w chwili podpisywania oferty są powołani aktualną uchwałą członkowie zarządu. Sposób reprezentacji podmiotu

PFR odrzuca wniosek spółki cywilnej ze względu na błędną datę rozpoczęcia działalności. Którą datę należy podać? Prawnicy Czytelnikom odc. 52

PFR odrzuca wniosek spółki cywilnej ze względu na błędną datę rozpoczęcia działalności. Którą datę należy podać? Prawnicy Czytelnikom odc. 52

informacji pozyskanych od PFR wynika, że w przypadku spółki cywilnej może to być data wystawienia przez spółkę pierwszej faktury lub data złożenia pierwszej deklaracji VAT. Wskazana we wniosku data jest weryfikowana przez PFR na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, KRS oraz CEIDG. Należy podkreślić, że

Spełnił się jeden z warunków wskazanych w umowie Polenergii ze Statoilem

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Uprawomocnił się drugi z wpisów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dokonanych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zmianę umów spółek

W Polsce tylko taksówki z licencją? To może być koniec Ubera w naszym kraju

W Polsce tylko taksówki z licencją? To może być koniec Ubera w naszym kraju

miejsce strajk taksówkarzy. Dodane punkty w projekcie ustawy dotyczą obowiązku posiadania licencji w przypadku prowadzenia działalności transportu osób. Jednak aby otrzymać prawo do wykonywania takich usług, obowiązkowe będzie posiadanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Hotel w miejscowości Babimost

Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej- dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku przedstawiciela osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS; dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualny

Tele-Polska Holding zmieniło nazwę na Polish Services Group

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Sąd zarejestrował zmianę nazwy firmy spółki Tele-Polska Holding na Polish Services Group, podała spółka. "31 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał

Masz firmę? Sprawdź, na ile jesteś spostrzegawczy i czy ty też dasz się nabrać na 500 zł

jest w art. 22 konstytucji. Otóż paragraf ten mówi o swobodzie działalności gospodarczej w Polsce, z której „Rejestr” radośnie korzysta. Podpisany pod pismem „z upoważnienia prezesa Starszy Referent” nieznanego imienia i nazwiska informuje, że wpis dotyczący danej firmy

Jak założyć przedszkole lub żłobek

zarejestrowanie działalności w KRS. Prywatne przedszkola także muszą realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną w przepisach. Nauczyciele muszą mieć kwalifikacje takie jak ci zatrudniani w przedszkolach publicznych. 3. Siedziba i plac zabaw Lokal, w którym chcemy utworzyć przedszkole

Przedsiębiorco, nie radzisz sobie sam? W czym pomoże pełnomocnik w twoim przedsiębiorstwie

może być udzielone zarówno przez każdą osobę fizyczną, w tym również prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, osobę prawną, np. spółkę kapitałową wpisaną do KRS, a także jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, na przykład spółkę osobową. – Pod względem zakresu czynności można

Prezes PAR: O dalszych krokach po odmowie ESMA zdecydujemy w sierpniu

zostały zarejestrowane przez KRS, natychmiast notyfikowaliśmy to do ESMA, ale w tym samym tygodniu przypadał termin wydania decyzji ESMA" - wyjaśnił Lipka podczas konferencji prasowej GPW. "Znaleźliśmy się w sytuacji, w której ESMA nie ma możliwości wydawania decyzji

Huta Częstochowa bez inwestora. Sunningwell Steel wygrał przetarg, nie zapłacił i został wykluczony z gry

-sprzedaży. Od września 2019 r. hutę dzierżawił Sunningwell International Polska. Natomiast Sunningwell Steel został zarejestrowany w KRS w kwietniu w 2019 r. W zamyśle udziałowców Sunningwell Steel ma stać się polskim holdingiem stalowym obejmującym aktywa w Polsce, w Rumunii oraz potencjalnie w innych

Ile naprawdę trwa rejestracja spółki z o.o. W sądzie dokumenty przesuwają się cztery metry na dzień

działa. Tajemniczy klient: Czyli nie ma sensu tego składać? Sąd: Dokładnie. Skąd się biorą korki w sądach? Najkrócej mówiąc – z nadmiaru pracy. Wydziały KRS w sądach rejonowych nie tylko rejestrują nowe spółki. Wykreślają też stare oraz wprowadzają zmiany we wpisach. Wskutek wprowadzenia instytucji

BZ WBK planuje, że zmieni nazwę na Santander Bank Polska we wrześniu br. 

digitalizacji i transformacji cyfrowych" - czytamy również. Proces zmiany marki bank rozpocznie w III kwartale br., po dokonaniu stosownych wpisów w KRS, dotyczących zarówno nazwy, jak i siedziby, podsumowano. Banco Santander S.A. ma 69,34% akcji BZ WBK

Darowizna - kto, komu, co i ile może darować. Praktyczne przykłady

osobie, nie skorzystamy z odliczenia.Ulgę wykazujemy w zeznaniu rocznym. W tym celu trzeba wypełnić formularz PIT/O, wpisać dane obdarowanej organizacji oraz kwotę darowizny. Warto też przekazać 1 proc. podatku. Wystarczy w zeznaniu rocznym wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego

Era chce mieć zarząd w KRS. Już wysłała wnioski

W tej chwili operator sieci Era nie ma w zarządzie nikogo, kto byłby wpisany do Rejestru. Do niedawna jedynymi osobami z zarządu wpisanymi do KRS byli Klaus T. i Tomasz H. W ubiegłym tygodniu zostali oni jednak zatrzymani przez funkcjonariuszy

BIG InfoMonitor: Wartość długów polskich firm to 29,57 mld zł na koniec 2018 r.

odnotowano w IV kwartale minionego roku. Część wierzycieli porządkując finanse na koniec roku, zdecydowała się nie pobłażać dłużej niesolidnym partnerom biznesowym i zgłosić ich do rejestru. Rośnie bowiem zainteresowanie wierzycieli naciskiem na dłużników poprzez wpis do BIG, gdzie informacje o niepłacącym

System "jednego procentu" mało transparentny

jedynie 11 proc. organizacji opublikowało dotąd sprawozdania na swoich stronach internetowych. To nawet gorzej niż w poprzedniej edycji badania – z 2016 roku. Relatywnie niewiele, bo 13 proc. publikuje swoje sprawozdania w KRS, czyli 8 pkt proc. mniej niż w 2016 roku. Co więcej, 6 proc. OPP nie

Uwaga na nowe oszustwo - Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm (dawniej "Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm")

fizycznymi. Wpis do tej bazy jest bezpłatny. Świeżo upieczeni przedsiębiorcy mogą się jednak złapać na różnego rodzaju klony. CEiDG a Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm to dwie różne rzeczy W CEiDG można sprawdzić, kto dopiero co

Wszystkie tajemnice leasingu. Co zmienił "Polski ład"? Co wciąż się opłaca, a co trochę mniej?

Związku Polskiego Leasingu. Z leasingu może skorzystać każdy podmiot, który jest zarejestrowany na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub zarejestrowany w KRS. Chodzi zatem o osoby fizyczne prowadzące działalność, jak i spółki prawa handlowego. Dokumenty, które będą niezbędne do

Lekcja z Amber Gold. Zła współpraca jednostek resortu sprawiedliwości

tysięcy ludzi? Że ktoś taki uzyskuje wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, jakby był bez skazy? - Bo żaden przepis o KRS nie zawiera obowiązku weryfikowania, czy osoba będąca we władzach spółki jest karana. A skoro sądy nie muszą, to tego nie robią. A kiedy to robią? W szczególnych

Ludzie SKOK-ów robią skok w bukmacherkę

-kredytowe, zamykają się według audytów istniejących kas kwotą ok. 400 mln zł. Znacznie więcej jest w systemie rozlicznych spółek stworzonych wokół Kas: to kwota przekraczająca 2,5 mld zł. Wszystkie drogi prowadzą do SKOK-u Stefczyka? Pół roku po wpisie spółki do KRS pojawiła się strona internetowa

Gdy trzeba coś załatwić z władzą, to przez nich. Jak narodziła się (i jak upada) potęga R4S, spółki Adama Hofmana

Siarka. Śmierdzi z daleka” – napisał w połowie grudnia na Twitterze. Do wpisu dołączył screen wiadomości, którą Szczygieł wysłał do jednego z pracowników R4S. Sęk w tym, że było to normalne zapytanie dziennikarskie. A przynajmniej do takich powinien być przyzwyczajony ktoś, kto przez lata

Co trzeba wiedzieć o spółkach. Poradnik, cz. I

do czasu oficjalnego wpisu spółki do rejestru KRS, podczas którego może działać w ograniczony sposób, np. nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Natomiast za zobowiązania spółki w organizacji odpowiadają solidarnie spółka oraz osoby, które działały w jej imieniu, co

Co można, a czego nie można robić od soboty 7 listopada? Gdzie można zrobić zakupy, a gdzie nie?

czynna, a teraz już będzie nieczynna ; artykułów dla zwierząt domowych; usług telekomunikacyjnych (czyli mogłyby być czynne salony operatorów komórkowych); części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli. Co to jest przeważająca działalność? To firma określa we wpisie do KRS. Generalnie

Leasing samochodów. Co się zmieniło po wprowadzeniu "Polskiego ładu"

łącznej wartości 39,2 mld zł, co oznacza wynik o 22,9 proc. wyższy niż przed rokiem - wyjaśnia prezes Sudaj. 2. Dla kogo leasing Leasing to propozycja dla każdego podmiotu, który jest zarejestrowany na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub zarejestrowany w KRS. To zarówno osoby

Narodowe skrzynki e-mail już od 1 lipca. Kto i kiedy będzie musiał mieć taką skrzynkę? I dlaczego listonosze rozniosą drukowane maile?

, radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi etc. A także nowi przedsiębiorcy rejestrujący się w KRS. Od stycznia przyszłego roku proces przyspieszy. 1 stycznia 2022 r. włączyć się musi do systemu ZUS, KRUS oraz NFZ. Przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS i nowi przedsiębiorcy rejestrujący się w CEIDG swój

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?

poprzez ten zapis? Chciałabym, aby wykonawcy załączyli do oferty KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej w celu sprawdzenia upoważnienia osoby do podpisu ofert. Czy jest to możliwe, pomimo że te dokumenty nie są uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów

Zarząd iAlbatros Group: Spółka posiada prawidłowo wybrane władze

zarządu spółki Sławomira Karaszewskiego powierzając mu stanowisko prezesa zarządu" - czytamy w oświadczeniu. Spółka iAlbatros Group stara się obecnie o wpis prawidłowo wybranych organów spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Postępowanie przed Sądem Rejestrowym zostało

DBPL chce rozpocząć migrację klientów do systemów Santander BP 10 listopada

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Produkty klientów wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) w tym rachunki, lokaty, karty, oraz historie rachunków będą migrowane do systemów Santander Bank Polska od soboty, 10 listopada 2018 r. (pod warunkiem dokonania wpisu przez KRS

Przegląd prasy

. --Wzrost PKB spowolnił do 4,5-4,6% r/r w III kw. wg ekonomistów --Nowy projekt Mi przewiduje, że pośrednik przy przewozie osób musi mieć wpis w ewidencji działalności lub KRS Parkiet --Globalny rynek siarki powinien rosnąć w

Era bez zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym

spółkę Elektrim Telekomunikacja (Telco) i wnieść do niej swoje udziały w Erze. Stało się to wbrew woli innego udziałowca - Deutsche Telekom, który wraz z Elektrimem wcześniej stworzył PTC. Czy wpis do KRS członków zarządu jest niezbędny? Jak

Prezes Santander Bank Polska: Chcemy maksymalizować dywidendę 

Apple Pay i Garmin Pay. Bank Zachodni WBK wraz z wpisem do KRS 7 września zmienił nazwę na Santander Bank Polska. W weekend nastąpiła zmiana logo w placówkach i bankomatach. Nowy wygląd i nazwy mają także bankowość mobilna i internetowa. Bank podał, że zmiana logo jest

Zimą Santander wchłonie Deutsche Bank. Klienci zyskają mobilne płatności

migrację danych niezwłocznie po włączeniu prawnym, czyli po wpisie do KRS. W jeden weekend nie tylko dokonamy włączenia prawnego, ale też fizycznie przeniesiemy klientów i ich produkty na nasze systemy – mówi „Wyborczej” Patryk Nowakowski z Banku Zachodniego WBK. Bank uzyskał już 

Wonga: Niemal 90% Polaków sprawdza wiarygodność biur podróży

gospodarczej (np. ERIF, KRD czy BIG Info Monitor). Warto również zajrzeć do KRS, a jeśli biuro jest w nim odnotowane - pobrać wyciąg i sprawdzić, czy w końcowej części nie odnotowano wpisów o zadłużeniu, podano także. Od 1 lipca, dzięki nowelizacji ustawy o imprezach turystycznych i

8 tys. pracowników ZUS może być okradzionych w każdej chwili. Grożą buntem

zaświadczeń elektronicznie. I wcale im się nie dziwię. Przecież jak ktoś zdobędzie mój PESEL, imię i nazwisko, to może w internecie posługiwać się nim przy wpisach np. na stronach pornograficznych. Ale najbardziej pracownicy się boją, że będą brać na nas pożyczki. "To nie jest trudne. Mając czyjeś dane i

Masz konto w Deutsche Banku? Musisz przygotować się na zmiany i niedogodności. Będą ograniczenia w dostępie do pieniędzy

prawnym, czyli po wpisie do KRS. Poniżej harmonogram utrudnień dla klientów Deutsche Banku: Czwartek, 8 listopada Na sobotę 10 listopada zaplanowano rozpoczęcie procesu przenoszenia produktów. Jednak już wcześniej, bo 8 listopada (czwartek) należy spodziewać się początku utrudnień dla klientów. 

Reforma w biurach informacji gospodarczej. BIG-i będą więcej wiedziały i udzielały szerszych informacji

zmienia? Cała informacja w jednym raporcie. Dane będą pochodziły z BIG-ów i z różnych rejestrów publicznych (PESEL, CEIDG czy KRS). Po 1 stycznia 2018 roku także z Rejestru Należności Publicznoprawnych. Ministerstwo Finansów pracuje również nad stworzeniem rejestru dłużników podatkowych, do którego BIG-i

Oszukani na figurki. Sklep internetowy zniknął, towaru nie ma, klienci stracili 250 tys. zł

roku do dwóch lat na zakupione statuetki. Wszystko działało sprawnie – mówi Michał. W 2015 r. sklep Aliens Group zmienił właściciela. Ale oprócz nowego wpisu w KRS kupujący nie odczuli żadnej zmiany. Nadal wszystkimi zamówieniami zajmował się Jerzy Stec i nadal szło to bardzo sprawnie. Michał

mBank chce się rozwijać w Czechach i na Słowacji

W listopadzie przypieczętowany został los MultiBanku i BRE Banku - wszelkie nazwy i marki łącznie z wpisami w KRS zostały zmienione na mBank. Tak ujednolicona grupa chce ponownie otworzyć sobie okno na świat. Jak pisze "Puls Biznesu", lada

Praktyczne aspekty weryfikacji dokumentów formalnych

r. (sygn. akt KIO/UZP 482/10, KIO/UZP 497/10), w którym ustalono, że z załączników do oferty powinno wynikać, kto jest uprawniony do jej podpisania - jeżeli odpis z KRS nie uwidacznia ostatnio wprowadzonych zmian, powinno się załączyć dokumenty, z których ta zmiana wynika

Samochód w leasingu - plusy i minusy. Poradnik

stosowane przez klientów, którzy nie są w stanie spłacać należności lub chcą wymienić auto na nowszy model. Kto może skorzystać Leasing to propozycja dla każdego podmiotu, który jest zarejestrowany na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub zarejestrowany w KRS. To zarówno osoby fizyczne

Miesięcznik "Mój Pies" sprzedany

Wprost. Zatem nowy właściciel pisma sprzedał je samemu sobie. Anna Pawłowska-Pojawa, rzecznik Platformy Mediowej Point Group, twierdzi, że właścicielem nowego nabywcy "Mojego Psa" jest rodzina Królów, czyli poprzednich właścicieli AWR Wprost. - Wpis spółki Namirum do KRS jest nieaktualny

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

wpisu podwyższenia kapitału do Rejestru przedsiębiorców KRS. TXM podał wcześniej dziś, że nadzorca sądowy Krzysztof Gołąb w toku przyspieszonego postępowania układowego złożył opracowany wspólnie ze spółką plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje układowe dla

Rząd przyjął nowelę dot. przewozu osób samochodami i taksówkami

osób - przedsiębiorca będzie musiał dołączyć informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo przedstawić numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)" - czytamy także. Zaproponowano również istotne

Na czarną listę za nie swoje umowy. Orange domaga się pieniędzy choć... podpis był podrobiony

, gdzie są używane? Adwokat w jego imieniu wystąpił o wykreślenie nazwiska pana Zdzisława z czarnej listy. Argumentował, że wpis naraża klienta na utratę zdobytego zaufania w oczach dotychczasowych kontrahentów i potencjalnych klientów. I zagroził, że pan Zdzisław będzie zmuszony wystąpić do sądu o

ERIF BIG: 2/5 Polaków dobrze ocenia swoją wiedzę o prawach konsumenckich

% Polaków szukałoby informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W biurach informacji gospodarczej rzetelność firm sprawdzałoby 15% ankietowanych. Taki sam odsetek osób sprawdzałby przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Co 10. respondent sprawdzałby także

Uzupełnianie dokumentów wg nowych zasad

zaświadczenia odzwierciedlającego stan na datę wcześniejszą. W przypadku odpisu z KRS powstaje inny problem. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów posługuje się pojęciem odpisu aktualnego. Według rozporządzenia ministra sprawiedliwości regulującego zasady udzielania informacji z KRS odpis z rejestru może

Konstytucja Biznesu. Miały być ułatwienia dla biznesu, będzie po staremu

przedsiębiorcy stanie się NIP (numer identyfikacji podatkowej). Nowe przepisy wprowadzają możliwość zawieszenia działalności na czas nieokreślony (co najmniej 30 dni). Z tego prawa będą mogli korzystać przedsiębiorcy działający na podstawie wpisu do CEiDG. Nie skorzystają z tego firmy wpisane do KRS. Te &ndash

Fuzja na trzy fajerki. W weekend 8-9 września klienci BZ WBK wpadną pod skrzydła Santandera, później również klienci Deutsche Banku

logo będzie miała miejsce w weekend 8-9 września, dzień po tym, jak bank uzyska wpis do KRS. Wtedy zostaną odsłonięte nowe szyldy oddziałów i BZ WBK oficjalnie zmieni się w Santander Bank Polska. Wraz ze zmianą logo siedziba banku zostanie przeniesiona z Wrocławia do Warszawy . Skąd ten pomysł? Wynika

Czerwona Torebka: Sąd ogłosił upadłość układową spółki zależnej Magus

: 1) ogłosił upadłość dłużnika Magus S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000253009, z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, 2) oddalił wnioski o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużnika złożone przez jego następujących wierzycieli: Virtualo Sp. z o.o. [?], Rekman

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. Uprawomocnił się drugi z wpisów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dokonanych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zmianę umów spółek

Absurd z Wrocławia: firma zarejestrowała się w cudzym mieszkaniu. I nie da się tego odkręcić

. Z adresem ich mieszkania. Grzegorz: - Sąd, mając nasze powiadomienie, mimo wszystko firmę zarejestrował. A nasze pismo poszło pewnie do kosza. Ułatwienia Nowelizacja ustawy o KRS, która weszła w życie w grudniu

Przegląd informacji ze spółek

nazwę na BNP Paribas Bank Polska wraz z otrzymaniem 29 marca wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W weekend nastąpiło ujednolicenie marki - pojawiła się ona w placówkach, systemach i aplikacjach, na kartach płatniczych oraz materiałach marketingowych, podał bank. ML System

"GP" - Sposoby deweloperów na kryzys

dochodach. Oprócz zmian w zakresie działalności i wpisów do KRS deweloper musi znaleźć bank, który zadowoli się spłatą samych odsetek od kredytu. Pewne wątpliwości do pomysłu ma Wojciech Kaczorowski z Millennium - Kredyt zaciągnięty u dewelopera ma wpływ na ocenę zdolności

Przegląd informacji ze spółek

wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) w tym rachunki, lokaty, karty, oraz historie rachunków będą migrowane do systemów Santander Bank Polska od soboty, 10 listopada 2018 r. (pod warunkiem dokonania wpisu przez KRS), podał DBPL. Rada dyrektorów Asbis Enterprises Plc podjęła

Właścicielka Worka Kości: Łatwo się pochować nie damy. Jak autorska knajpa broni się w pandemii

otworzyliśmy się jako księgarnia, także sklep z winami i innymi alkoholami oraz gadżetami Worka Kości, co oczywiście mieści się w naszym zapisanym w KRS zakresie działalności. Mamy w ofercie książki, alkohole, wina oraz kawę Worek Kości ze specjalnej mieszkanki ziaren.Ponadto wkrótce zamierzamy powrócić do

Sfałszowany podpis na umowie z Orange. Do zapłaty 10 tys. zł

O pomoc poprosił kancelarię prawną. Adwokat w jego imieniu wystąpił o wykreślenie nazwiska pana Zdzisława z "czarnej listy" Argumentował, że wpis naraża klienta na utratę zdobytego zaufania w oczach dotychczasowych kontrahentów jak i potencjalnych klientów. I zagroził, że pan Zdzisław

Gdy wykonawca nie dołączył do oferty pełnomocnictwa...

Pytanie Wykonawca nie posiadał wpisu do KRS-u i składając ofertę nie dołączył pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę. Powinniśmy wezwać do uzupełnienia pełnomocnictwa? Co w przypadku gdy pełnomocnictwo zostanie udzielone po upływie terminu

MPiT: Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo

. Podobne rozwiązania stosują np. Francja, Niemcy, Dania, Słowacja, Grecja czy Włochy. "Projekt umożliwia przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła będzie więc możliwe przez spółkę

MF: Obowiązek wpisu do Rejestru Beneficjentów mija 13 lipca

). "Przypominamy o obowiązku rejestracji. 13 lipca jest ten termin, który upływa dla spółek, które zostały wpisane do KRS przed 13 października 2019 roku. Wtedy przepisy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) weszły w życie" - powiedziała wiceminister finansów Magdalena

Harcmistrz od krzyża na Krakowskim i intratne zlecenia. Czy Kaczyński zna układ w PKO BP?

;. Agencję Pracownia prowadzą Dymitr Hirsch i Sebastian Bojemski, koledzy Kuczmierowskiego. Z informacji z 2007 r. o firmach lobbingowych działających w Sejmie wynika, że w firmie Pracownia razem pracowali Kuczmierowski, Bojemski i Hirsch. W KRS jest informacja, że razem prowadzili też inne spółki, np

Czy Sikorski i Ławrow będą rozmawiać o tirach i EuRoPol Gazie?

powodów, dla których sąd miałby nie wpisach ich do KRS, i wierzymy, że nastąpi to w możliwie krótkim terminie". Być może polscy dyplomaci omówią także istną wojnę propagandową przeciw polskiej żywności, jaką od lata w rosyjskich mediach prowadzą przedstawiciele tamtejszych

Dziwne interesy spółek z Grupy PKP z Grzegorzem Muszyńskim

(przebywających na urlopach bezpłatnych) pracowników PLK przez spółkę Magelit. Takie ustalenia poczynili kontrolerzy PLK w 2007 r.". Dodaje, że wpisu w rejestrze jednak nie wykonano, ale nie wyjaśnia dlaczego. Prezesem PKP SA był w tym czasie Andrzej Wach. Nie pamięta on teraz, tak jak Celiński, szczegółów

Przegląd prasy

Stadlerem może otworzyć polskiemu symulatorowi drogę na międzynarodowe rynki kolejowe. --Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia Vistula Group ze spółką Bytom, podała Vistula. --Zarząd LiveChat

Przegląd informacji ze spółek

. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia Vistula Group ze spółką Bytom, podała Vistula. Zarząd LiveChat Software wnioskuje o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/19 w wysokości 0,54 zł

Klaus Hartmann: Czuję się prezesem Ery

reprezentowania spółki powstaje z mocy uchwały rady nadzorczej o powołaniu do zarządu. Wpis członka zarządu do KRS ma charakter wyłącznie deklaratywny i w żadnej mierze nie przesądza o prawie lub braku prawa do reprezentacji spółki". Dla mnie jest ważne, że pracuję tu cztery lata, że dzięki temu znają mnie

Zysk na dalszym planie. Liczy się praca, czyli jak działa spółdzielnia socjalna

, zdecydowaną większość stanowią te pierwsze - osoby fizyczne zakładają w Polsce aż 80 proc. spółdzielni. Następnie trzeba przeprowadzić walne zgromadzenie, które powoła spółdzielnię, nada jej statut i powoła komisję skrutacyjną. Ta musi w tajnym głosowaniu wybrać zarząd. Wpis do KRS uzyskuje się z reguły po

Lewiatan: barier dla biznesu nie ubywa

uprościć i skrócić procesu rejestracji firm. W dodatku czas zakładania przedsiębiorstwa jeszcze się wydłużył. Dotychczas spółka z o.o. czekała na wpis ok. 30 dni, obecnie czeka dwa miesiące na wpis w KRS i potem kolejny miesiąc na uzyskanie numeru REGON. Prezydent Lewiatana

Lewiatan: barier dla biznesu nie ubywa

, obecnie czeka dwa miesiące na wpis w KRS i potem kolejny miesiąc na uzyskanie numeru REGON. Prezydent Lewiatana wręczyła grubą listę barier wicepremierowi i ministrowi gospodarki Waldemarowi Pawlakowi. Jego zdaniem ta sytuacja jest dowodem na to, jak dużą pomysłowością i

Komisja w sprawie Amber Gold? W raporcie powinny być tylko te trzy punkty

pieniędzy ludziom, mógł założyć spółkę przyjmującą depozyty od klientów. I że zrobił to w kraju, gdzie do takich rzeczy potrzebna jest licencja bankowa. Kompromitujące jest to, że ten facet nie uznał za stosowne składać obowiązkowych sprawozdań finansowych do KRS-u i że nikt się tym nie przejął. Jak również

Jak chronieni są kupujący mieszkania?

umowę notarialną. Niestety, zdarza się, że budynki przez wiele miesięcy stoją gotowe, ale deweloper nie ma zezwolenia na ich użytkowanie. Wtedy lepiej poczekać, aż sprawa się wyjaśni. Niestety, kupując w tym roku używane lub nowe, ale już gotowe mieszkanie za kredyt, nie

Własny klub jeździecki - czy to się opłaca?

adresie tymczasowej siedziby klubu i statut klubu złożyła w urzędzie miasta. Potrzebny był również wpis do KRS, nr konta bankowego organizacji, NIP oraz REGON. – Urzędnicy bardzo mi pomagali. Samo założenie stowarzyszenia nie wiąże się z dużymi kosztami. Najwięcej – 2,5 tys. zł &ndash

Prowadzić biznes samemu czy do spółki

. To opcja dla ciebie, jeśli chcesz założyć biznes na dłużej i masz już kapitał. To tak jak pan Jacek, pan Piotr i pan Sławomir. Panowie zamierzają otworzyć dużą kwiaciarnię w centrum handlowym. Spółkę będą rejestrować nie w gminie, ale w sądzie w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Wpis kosztuje 1 tys. zł

Absurdy za każdym rogiem

urzędzie zażądano ode mnie upoważnienia do załatwienia wpisu w dowodzie konkretnego samochodu. A przecież jestem wiceprezesem firmy. Miałam nawet przy sobie wpis do KRS-u. Studia od nowa Dla mnie największym bublem jest punkt regulaminu Uniwersytetu

Era będzie miała kuratora? Jest wniosek do sądu

to wbrew woli innego z udziałowców - Deutsche Telekom, który wraz z Elektrimem wcześniej stworzył PTC. Zdaniem Carcomu (spółka Vivendi i Elektrimu) sytuacja braku wpisu do KRS szybko się nie zmieni, a to dlatego, że nowych członków zarządu powołała rada, której skład

Coraz więcej absurdów

nakazuje nowo rejestrowanym przedsiębiorcom wraz z wnioskiem o wpis do KRS dokonywania zgłoszeń do REGON, zgłoszenia identyfikacyjnego NIP oraz zgłoszenia do ZUS. W formularzach zgłoszenia nie ma możliwości wpisania takich danych jak numer KRS, data rejestracji czy numer rachunku

Buble wciąż płyną

utrzymania windy. Płacę około 18 zł miesięcznie. Rozumiem, że w wydatkach spółdzielni uczestniczą wszyscy mieszkańcy, ale za dziwaczne uważam płacenie za windę, z której nie korzystam. Hak na wagę złota Załatwiałem wpis haka holowniczego do dowodu

Regulamin konkursu "Pomysł na firmę"

. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, NIP 526-020-58-71, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 1.168.928.550,00 zł. 2. Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

pewność, że zapis rozporządzenia jest spełniony), a przy okazji sprawdzić, czy osoba, która go podpisała (uwidoczniona w certyfikacie) jest osobą uwidocznioną np. w KRS lub stosownym pełnomocnictwie do reprezentacji. Przy okazji warto zaznaczyć, że wydruk podpisanego elektronicznie dokumentu przestaje być

ViaTOLL zatrzymał dziesiątki tirów w Barwinku

, adres, forma prawna, KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, numer i seria dokumentu tożsamości osoby reprezentującej firmę, dowód osobisty lub paszport, dowód rejestracyjny pojazdu , przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego klasę emisji EURO, pełnomocnictwo do podpisania umowy

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

pewność, że zapis rozporządzenia jest spełniony), a przy okazji sprawdzić, czy osoba, która go podpisała (uwidoczniona w certyfikacie) jest osobą uwidocznioną np. w KRS lub stosownym pełnomocnictwie do reprezentacji. Przy okazji warto zaznaczyć, że wydruk podpisanego elektronicznie dokumentu przestaje być