wpis do ewidencji gospodarczej wniosek

Dominika Maciejasz

Omijał zakaz handlu w niedziele, sąd ukarał go grzywną. W obronie przedsiębiorcy z Pleszewa stanął RPO

Omijał zakaz handlu w niedziele, sąd ukarał go grzywną. W obronie przedsiębiorcy z Pleszewa stanął RPO

Skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego złożył w imieniu ukaranego za handel w niedziele przedsiębiorcy rzecznik praw obywatelskich. Twierdzi on, że właściciel osiedlowych sklepów nie złamał prawa

Mali przedsiębiorcy zostali bez ochrony przed drogim prądem? "Wpadłem w energetyczną drożyznę"

Pan Kamil jest w taryfie G, kupuje prąd na osobę prywatną. Ale w umowie podał NIP. Efekt? Nie przysługuje mu ani mrożenie cen prądu, ani cena maksymalna. Jak wyjść z tej sytuacji i kto zawinił?

Spółka cywilna wykonawcą - problemy formalne

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, status przedsiębiorcy muszą posiadać wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Spółka cywilna sama w sobie nie podlega rejestracji w CEIDG ani w KRS. Rejestracji podlegają wspólnicy.

Dodatek węglowy - wszystko, co musisz wiedzieć. Dla kogo? Ile? W jakim trybie? [FAQ]

Dodatek węglowy - wszystko, co musisz wiedzieć. Dla kogo? Ile? W jakim trybie? [FAQ]

ogrzewa, jego właściciel powinien był do 1 lipca zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  (CEEB). Tyle że we wnioskach, które składali właściciele, nikt od nich nie wymagał wskazania „głównego źródła ciepła". Należało wymienić wszystkie źródła i zaznaczyć te "

PFR odrzuca wniosek spółki cywilnej ze względu na błędną datę rozpoczęcia działalności. Którą datę należy podać? Prawnicy Czytelnikom odc. 52

PFR odrzuca wniosek spółki cywilnej ze względu na błędną datę rozpoczęcia działalności. Którą datę należy podać? Prawnicy Czytelnikom odc. 52

subwencji finansowej wymagane jest podanie faktycznej daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, nie zaś daty powstania podmiotu czy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Biorąc pod uwagę, iż przepisy nie regulują jednoznacznie

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

Nawet kilkanaście tysięcy przedsiębiorców złożyło już do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej. Wielu też decyduje się działalność po prostu zamknąć. Zawieszenie działalności gospodarczej w związku z pandemią koronawirusa Jak

Pekao TFI złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK 

Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Pekao TFI) złożyło dziś wniosek o wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), podała spółka. Fundusz Pekao PPK SFIO, utworzony przez Pekao TFI na

Jak założyć przedszkole lub żłobek

Jak założyć przedszkole lub żłobek

działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wniosek trzeba złożyć do urzędu miasta lub gminy, tam gdzie ma działać placówka. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. decyzję sanepidu potwierdzającą spełnianie wymogów

Skarbówka chce pieniędzy za rozbieranie się w internecie. Zaskakująca interpretacja fiskusa

Skarbówka chce pieniędzy za rozbieranie się w internecie. Zaskakująca interpretacja fiskusa

, że na zdjęciach występuje w przebraniu i że nie mają one, podobnie jak wpisy, charakteru pornograficznego. – W pewnym sensie nawiązują do ideologii BDSM [ang. bondage – skrępowanie, discipline – dyscyplina, sadism – sadyzm, masochism] – uległości i

Nowelizacja ustawy o działalności gospodarczej skierowana do podpisu prezydenta

przede wszystkim rozwiązania upraszczające procedury administracyjne związane z dokonywaniem wpisów, wykreśleń i sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które w zamierzeniu ustawodawcy mają zwiększyć szybkość i sprawność obsługi przedsiębiorców

W Łodzi 10 mln zł na pomoc dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Można składać wnioski

W Łodzi 10 mln zł na pomoc dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Można składać wnioski

najważniejszy warunek - mają na terenie Łodzi siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG). Poręczenie na walkę ze skutkami koronawirusa Aby uzyskać poręczenie, pożyczki i kredyty muszą zostać

Dostałem odmowę przyznania pożyczki 5 tys. zł. Czy to jest zgodne z prawem? Prawnicy czytelnikom, odc. 62

Dostałem odmowę przyznania pożyczki 5 tys. zł. Czy to jest zgodne z prawem? Prawnicy czytelnikom, odc. 62

działalność, o której mowa powyżej, może jednak złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wówczas taka działalność staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Jeśli zatem (i) prowadzi Pan działalność nierejestrową na mocy art. 5 ust. 1

Rozliczenia podatkowe 2022. Sprzedajesz na Vinted, OLX, Facebooku... Kiedy musisz zapłacić podatek? Czy przyjdzie skarbówka?

Rozliczenia podatkowe 2022. Sprzedajesz na Vinted, OLX, Facebooku... Kiedy musisz zapłacić podatek? Czy przyjdzie skarbówka?

internetowej można wykonywać w formie działalności nierejestrowanej. Nie trzeba mieć nawet wpisu w rejestrze CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ale przychód należny z tej działalności nie może w żadnym miesiącu przekroczyć 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia

Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

także zamieścić informację o dacie trwałego zaprzestania działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza także możliwość dołączenia do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy i jego rodziny do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego. Umożliwi to

Komornik zajął mieszkanie niewłaściwej osoby. "O mało na zawał nie zeszliśmy"

Komornik zajął mieszkanie niewłaściwej osoby. "O mało na zawał nie zeszliśmy"

wszcząć postępowanie egzekucyjne. Zajmował się nim jej pełnomocnik Koksztysa Kancelaria Prawa Gospodarczego. Komornik w czasie postępowania próbował egzekwować nakazy zapłaty, ale zadłużony zobowiązań nie uregulował. Wtedy Dybcio, na wniosek wierzyciela, przystąpił do egzekucji z nieruchomości. I wtedy

Rewolucja w rejestracji działalności firm. Zobacz jakie będą zmiany

do ewidencji działalności gospodarczej, wniosku o zmianę wpisu, wniosku dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej oraz wniosku o wykreślenie z ewidencji; informacja o zasadach rejestracji działalności gospodarczej oraz informacja dotycząca wypełniania wniosku o wpis

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

opodatkowania wybierzemy, możemy rozliczać się według książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub prowadzić pełną księgowość, czyli księgi rachunkowe. Wniosek o wpis do CEIDG jest przesyłany do ZUS, który bazując na otrzymanych danych przygotowuje za nowego przedsiębiorcę zgłoszenie płatnika

Wszystkie tajemnice leasingu. Co zmienił "Polski ład"? Co wciąż się opłaca, a co trochę mniej?

Wszystkie tajemnice leasingu. Co zmienił "Polski ład"? Co wciąż się opłaca, a co trochę mniej?

Związku Polskiego Leasingu. Z leasingu może skorzystać każdy podmiot, który jest zarejestrowany na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub zarejestrowany w KRS. Chodzi zatem o osoby fizyczne prowadzące działalność, jak i spółki prawa handlowego. Dokumenty, które będą niezbędne do

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?

poprzez ten zapis? Chciałabym, aby wykonawcy załączyli do oferty KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej w celu sprawdzenia upoważnienia osoby do podpisu ofert. Czy jest to możliwe, pomimo że te dokumenty nie są uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

efektów w postaci skrócenia czasu rozpoczynania działalności gospodarczej. Obecnie w sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o wpis do KRS przedsiębiorca składa dodatkowe formularze (dla urzędu skarbowego, GUS i ZUS). Po zarejestrowaniu podmiotu, KRS przesyła te formularze pocztą do wskazanych instytucji

Leasing samochodów. Co się zmieniło po wprowadzeniu "Polskiego ładu"

Leasing samochodów. Co się zmieniło po wprowadzeniu "Polskiego ładu"

łącznej wartości 39,2 mld zł, co oznacza wynik o 22,9 proc. wyższy niż przed rokiem - wyjaśnia prezes Sudaj. 2. Dla kogo leasing Leasing to propozycja dla każdego podmiotu, który jest zarejestrowany na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub zarejestrowany w KRS. To zarówno osoby

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wobec powyższego pomimo, że w treści par. 2 ust. l pkt 2 wskazanego powyżej rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów mowa jest o "rejestrze", to jednak ewidencja

Wykonawca będący osobą fizyczną nie składa odpisu z EDG

. był taki, że nie było tam informacji z zakresu art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wskazuje opinia Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Brak podstaw do żądania zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej": "(...) Ze względu na brak ujawnienia w treści wpisu

Własna firma. Od czego zacząć?

wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Druk można pobrać ze strony internetowej CEIDG, choć jest także dostępny w wielu innych miejscach. Papierowy wniosek mają też urzędy miasta lub gminy. Podpowiedzi, jak wypełnić ten formularz, początkujący biznesmen

Sięgnij po bezzwrotną dotację z urzędu pracy na własny biznes. Można dostać ok. 27 tys. zł

niewykonującym innej pracy zarobkowej; * absolwentem centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej i nie zgłosiłeś do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania takiej działalności. Jest jednak kilka warunków, które mogą cię zdyskwalifikować. Nie dostaniesz dotacji, jeśli

Własna firma. Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

jednoosobową działalność gospodarczą i w związku z tym wypełniamy (w urzędzie gminy lub poprzez Internet) formularz CEIDG1 (wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), to jego złożenie jest jednocześnie zgłoszeniem twojej firmy do urzędu skarbowego. Jeśli z racji

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Działalności Gospodarczej. Robimy to, składając wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1. Taki wniosek wraz z kopią wpisu jest przesyłany do ZUS, który, bazując na otrzymanych danych, przygotowuje za nowego przedsiębiorcę zgłoszenie płatnika składek. Ale uwaga! Samodzielnie musimy

Rząd przyjął nowelę dot. przewozu osób samochodami i taksówkami

osób - przedsiębiorca będzie musiał dołączyć informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo przedstawić numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)" - czytamy także. Zaproponowano również istotne

Jak założyć firmę krok po kroku?

Krok 1 - wpis do ewidencji W celu załatwienia formalności związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej w pierwszej kolejności udaj się do urzędu miast lub gminy, na terenie której chcesz prowadzić działalność. Rejestrując swoją firmę

PKO BP zaoferował rejestrację firmy w CEIDG przez bankowość elektroniczną

naczelnika urzędu skarbowego i zgłoszenia płatnika składek do ZUS podczas rejestracji firmy i wpisu do REGON. "To jest odpowiedź na zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Coraz więcej przedsiębiorców szuka możliwości prowadzenia działalności

Skarbiec oczekuje odwrócenia negatywnego trendu odpływu środków w II poł. 2019

przyszłym tygodniu złoży wniosek o wpis do ewidencji PPK. "Sądzę, że w drugiej połowie roku sytuacja powinna się ustabilizować, co by oznaczało, że nastąpiłoby lekkie odwrócenie trendu" - powiedziała Milewska podczas konferencji prasowej. "

Wszystko, co musicie wiedzieć, żeby założyć firmę

gminy. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest bezpłatne. Działalność gospodarczą możesz podjąć już w dniu złożenia wniosku, chyba że wskazałeś późniejszą datę. CEIDG prześle twoje dane do urzędu skarbowego, który nada twojej firmie NIP (chyba że już go posiadasz; w tym przypadku twój osobisty numer NIP

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

lawyer. Ponadto kancelaria specjalizuje się w pomocy frankowiczom w sporach z bankami. Zespół kancelarii tworzy kilkunastu doświadczonych i skutecznych prawników. 7. Chodzi o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), ale wyłącznie w

Dane z urzędów wyciekają do banków. Jak to możliwe?

Pani Anna niedawno założyła własną działalność gospodarczą. Sprawę załatwiała w urzędzie Śródmieścia. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej złożyła tam 19 lipca. - Ku mojemu zdziwieniu już dwa dni później znalazłam w skrzynce pocztowej list z ofertą biura

Posłowie zmienili prawo. Koniec z fikcyjnymi adresami firm?

. Posłowie uprościli też część procedur. Zmiany dotyczą uproszczenia procedury wykreślania i dokonywania sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dziś, aby wykreślić lub zmienić wpis w CEIDG, potrzebne jest postanowienie ministra gospodarki, nawet w odniesieniu do tak

Firma po rozwodzie. Czy majątek zostanie podzielony? To zależy [PORADNIK]

działalność gospodarczą, potem spisują umowę (jest w niej m.in. nazwa, lista wspólników, przedmiot prowadzonej działalności, wartość i rodzaj wniesionego wkładu) i razem z umową i potwierdzeniem wpisu do rejestru idą do GUS, urzędu skarbowego i ZUS. Za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy

Resort gospodarki pomoże przedsiębiorcom. Wirtualnie

wiedzy obsługiwanej przez Wirtualnego Doradcę (automatycznego systemu informacji). Firma InteliWISE uruchomi w pełni interaktywny system obsługi tysięcy zapytań jakie mają przedsiębiorcy i użytkownicy systemu CEiDG. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Przegląd prasy

--Nationale-Nederlanden PTE złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK --Echo Investment rozpoczęło budowę I etapu projektu Fuzja w Łodzi --Weszła w życie umowa Vistalu Gdynia na prace w Norwegii za ok. 17,8 mln zł --Przewozy PKP

Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców

potwierdzający jej opłacenie, chyba że fakt zapłaty za polisę wynika jasno z jej treści. Innym częstym błędem popełnianym przez zamawiających jest żądanie przez nich wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W myśl nowych zapisów zamawiający może żądać aktualnego odpisu z

Uber pod lupą. Kierowca skontrolowany, będą kary

pozostałych kierowców jeżdżących dla Ubera. Kilka godzin wcześniej skontrolowano jeszcze jednego kierowcę Ubera, który za wykonywanie działalności gospodarczej bez wpisu do ewidencji oraz wymaganej licencji odpowie przed sądem. - Najpierw przeprowadzimy postępowanie, w którym

Na czarną listę za nie swoje umowy. Orange domaga się pieniędzy choć... podpis był podrobiony

są tożsame z danymi widniejącymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej" - pisze w odpowiedzi Maria Piechocka z Biura Prasowego Orange Polska. I dodaje, że klient, aby zawrzeć umowę na ofertę biznesową, powinien był dostarczyć oryginał zaświadczenia o wpisie do CEiIoDG

Jak przekazać firmę w spadku

;. Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę Przedsiębiorca będzie mógł powołać zarządcę jeszcze za życia i wystąpić z wnioskiem o wpis jego nazwiska do CEIDG. Obaj – przedsiębiorca i przyszły zarządca – muszą złożyć oświadczenia na piśmie. Funkcję zarządcy może pełnić tylko jedna osoba

8 tys. pracowników ZUS może być okradzionych w każdej chwili. Grożą buntem

upubliczniania zawartych w nim numerów PESEL – twierdzi Sanocki. Według urzędu numer PESEL w KRS nie powinien być bezwzględnie jawny. Może być tak jak przy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, gdzie część informacji wpisanych do tej ewidencji nie jest bezwarunkowo dostępnych

Prowadzić biznes samemu czy do spółki

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie. Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej gmina niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego we wniosku

Najczęściej zadawane pytania

) i kopia Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. 12. Jakie dane należy podać przy rejestracji w GUS? W GUS należy złożyć wniosek RG-1 o wydanie numeru REGON, podając: nazwę firmy, adres, nr

Urzędy komplikują życie

w powiatowym urzędzie pracy. Po krótkim i bezskutecznym poszukiwaniu pracy postanowiłem rozpocząć działalność gospodarczą. 22 maja zrobiłem wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, przy czym datę rozpoczęcia działalności ustanowiłem na połowę następnego miesiąca. Przedstawiłem wpis do urzędu

Sfałszowany podpis na umowie z Orange. Do zapłaty 10 tys. zł

identyfikacyjne są tożsame z danymi widniejącymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej" - pisze w odpowiedzi Maria Piechocka z Biura Prasowego Orange Polska. I dodaje, że klient, aby zawrzeć umowę na ofertę biznesową, powinien był dostarczyć oryginał zaświadczenia o wpisie do

Hasło i login z urzędu zamiast e-podpisu

do zweryfikowania danych przez użytkownika. Na miejscu obywatel otrzyma hasło i login, za pomocą którego będzie mógł zgłosić przez internet np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, złożyć wniosek o wydanie paszportu czy odpisu aktu urodzenia. Być może taki profil

Własny food truck, czyli uroki życia w drodze

najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia działalności, składa wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej do właściwego ze względu na siedzibę zakładu powiatowego inspektora

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

żądać, następujących dokumentów: 1)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

Papierologia na każdym kroku

. Okazało się, że wniosek z programu i upoważnienie to za mało, żeby załatwić sprawę. "Nie można zapomnieć kompletu dokumentów finansowych firmy. Bez kserokopii wpisu do ewidencji, VAT-ui REGON-u pani w okienku nie przyjmie wniosku. I to mimo że firma jest zarejestrowana w ZUS od 1991 r. oraz mojego

Coraz więcej absurdów

nakazuje nowo rejestrowanym przedsiębiorcom wraz z wnioskiem o wpis do KRS dokonywania zgłoszeń do REGON, zgłoszenia identyfikacyjnego NIP oraz zgłoszenia do ZUS. W formularzach zgłoszenia nie ma możliwości wpisania takich danych jak numer KRS, data rejestracji czy numer rachunku

Papierologia na każdym kroku

. Okazało się, że wniosek z programu i upoważnienie to za mało, żeby załatwić sprawę. - Nie można zapomnieć kompletu dokumentów finansowych firmy. Bez kserokopii wpisu do ewidencji, VAT i REGONU pani w okienku nie przyjmie wniosku. I to mimo że firma jest zarejestrowana w ZUS od 1991 r. oraz mojego

Opóźni się zapowiadana przez rząd rewolucja w e-administracji

już testować" - pisze rzecznik MSWiA i wylicza 65 usług, które są dostępne na platformie. To m.in. zgłoszenie działalności gospodarczej, wpis do ewidencji hoteli, zgoda na wycinkę drzew czy uzgodnienie czasu przemarszu pielgrzymki. Opóźnieniami zawiedziony jest też

"Przedsiębiorco, zapłać nam 200 zł". Uważajcie, to próba wyłudzenia

"Od początku roku do Referatu Działalności Gospodarczej wpłynęło ponad 12 tysięcy wniosków CEIDG - 1. Za dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, jak i jej zamknięcia nie są pobierane żadne opłaty. Otrzymywane przez świeżo

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zastosowanie w praktyce przez wykonawcę Jeżeli wykonawca jest zaproszony do aukcji elektronicznej, to musi po prostu kupić zestaw do składania podpisu elektronicznego (jeżeli go jeszcze nie ma). Procedury

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zastosowanie podpisu elektronicznego w praktyce przez wykonawcę Jeżeli wykonawca jest zaproszony do aukcji elektronicznej, to musi po prostu kupić zestaw do składania podpisu elektronicznego (jeżeli go

Walczymy z bublami prawnymi

gospodarczą. - Jednak system powinien być tak zbudowany, aby osoby kompletujące dokumentację przed podpisaniem umowy mogły same potwierdzić w systemie e-administracji wszystkie potrzebne, a będące oficjalnymi informacje, w tym m.in. wpis do rejestru działalności gospodarczej

SAPARD dla przedsiębiorców i grup producenckich

ewidencji działalności gospodarczej czy dokumenty dotyczące sytuacji finansowej wnioskodawcy. Trzeba podać dokładne dane osobowe, informacje o prowadzonej przez siebie firmie, scharakteryzować działalność przedsiębiorstwa (w tym liczbę wspólników, wysokość kapitału zakładowego, pochodzenie surowców do

Jak wybrać samochód i firmę leasingową [PORADNIK]

finansowanie udzielane jest zwykle w procedurze uproszczonej. Oznacza to, że przedsiębiorca musi okazać dane rejestrowe, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerach REGON i NIP, oświadczenia o wysokości firmowego dochodu i ksero dowodu osobistego. Warto też wiedzieć, że niektóre

Samochód w leasingu - plusy i minusy. Poradnik

stosowane przez klientów, którzy nie są w stanie spłacać należności lub chcą wymienić auto na nowszy model. Kto może skorzystać Leasing to propozycja dla każdego podmiotu, który jest zarejestrowany na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub zarejestrowany w KRS. To zarówno osoby fizyczne

Fiskus radzi - jak prawidłowo posługiwać się kasą fiskalną

dni od dnia jej fiskalizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy zgodnie z załącznikiem nr 3 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (pkt I- 5). 4 - Dokonywanie wpisów w książce kasy