wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Małgorzata Niezgoda-Kamińska *

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?

W przypadku osób fizycznych nie ma obecnie możliwości żądania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na etapie ofert.

Kto może potwierdzać aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

"Przedsiębiorco, zapłać nam 200 zł". Uważajcie, to próba wyłudzenia

Szczecińscy przedsiębiorcy otrzymują fałszywe wezwania do zapłaty należności za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG prowadzonej przez ministra rozwoju są bezpłatne - informuje Urząd Miasta w Szczecinie.

Skarbówka zaczyna wielką kontrolę Polaków handlujących w internecie. Ruszyło wysyłanie listów ostrzegawczych

Skarbówka zaczyna wielką kontrolę Polaków handlujących w internecie. Ruszyło wysyłanie listów ostrzegawczych

Nogacki. Skarbówka szybko może sprawdzić, czy odprowadzamy należne podatki. Jeśli więc odnotuje regularną aktywność jakiegoś sprzedawcy np. na Allegro, wystarczy, że sprawdzi, czy figuruje on w rejestrze podatników VAT lub ewidencji zgłoszonych działalności gospodarczych, i tym samym zweryfikuje, czy ma

Mali przedsiębiorcy zostali bez ochrony przed drogim prądem? "Wpadłem w energetyczną drożyznę"

Mali przedsiębiorcy zostali bez ochrony przed drogim prądem? "Wpadłem w energetyczną drożyznę"

prądu w starej cenie z 2022 r. dotyczy gospodarstw domowych, a nie przedsiębiorców. Pan Kamil jest w taryfie G, kupuje prąd do mieszkania, w którym mieszka, i nie wlicza tego kosztu do swojej działalności gospodarczej. Czekają go teraz spore podwyżki. Kto zawinił i jak wyjść z tej sytuacji? Smutna

Omijał zakaz handlu w niedziele, sąd ukarał go grzywną. W obronie przedsiębiorcy z Pleszewa stanął RPO

Omijał zakaz handlu w niedziele, sąd ukarał go grzywną. W obronie przedsiębiorcy z Pleszewa stanął RPO

papierosy to tylko niewielka część handlu, który on prowadzi. Uznali, że złamał on zakaz i popełnił wykroczenie, i skierowali wniosek do Sądu Rejonowego w Kaliszu o ukaranie go. Sąd stwierdził, że co prawda w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) sprzedaż detaliczna wyrobów

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm - uwaga na nowe oszustwo. Może cię kosztować 300 zł

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm - uwaga na nowe oszustwo. Może cię kosztować 300 zł

To pułapka, którą oszuści próbują zastawiać na przedsiębiorców od wielu lat. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm to zwykła firma, która rozsyła listy z rzekomym nakazem zapłaty. "W związku z aktualnym regulaminem CEDGiF ogłoszenie wpisu do Centralnej

Zarabiają na Vinted 500 zł dziennie. A co z podatkiem? Uwaga, jest problem

Zarabiają na Vinted 500 zł dziennie. A co z podatkiem? Uwaga, jest problem

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ale przychód należny z tej działalności nie może w żadnym miesiącu przekroczyć 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli 1400 zł w 2021 r.) oraz w ostatnich 60 miesiącach osoba zajmująca się działalnością nierejestrowaną nie mogła prowadzić

Rozliczenia podatkowe 2022. Sprzedajesz na Vinted, OLX, Facebooku... Kiedy musisz zapłacić podatek? Czy przyjdzie skarbówka?

Rozliczenia podatkowe 2022. Sprzedajesz na Vinted, OLX, Facebooku... Kiedy musisz zapłacić podatek? Czy przyjdzie skarbówka?

internetowej można wykonywać w formie działalności nierejestrowanej. Nie trzeba mieć nawet wpisu w rejestrze CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ale przychód należny z tej działalności nie może w żadnym miesiącu przekroczyć 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia

Spółka cywilna wykonawcą - problemy formalne

Spółka cywilna wykonawcą - problemy formalne

działalność gospodarczą podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). (…) Przedsiębiorcą jest wspólnik spółki cywilnej. Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. (…) uzyskanie wpisu w CEIDG przez wspólników

Uwaga na nowe oszustwo - Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm (dawniej "Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm")

Uwaga na nowe oszustwo - Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm (dawniej "Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm")

fizycznymi. Wpis do tej bazy jest bezpłatny. Świeżo upieczeni przedsiębiorcy mogą się jednak złapać na różnego rodzaju klony. CEiDG a Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm to dwie różne rzeczy W CEiDG można sprawdzić, kto dopiero co

PFR odrzuca wniosek spółki cywilnej ze względu na błędną datę rozpoczęcia działalności. Którą datę należy podać? Prawnicy Czytelnikom odc. 52

PFR odrzuca wniosek spółki cywilnej ze względu na błędną datę rozpoczęcia działalności. Którą datę należy podać? Prawnicy Czytelnikom odc. 52

subwencji finansowej wymagane jest podanie faktycznej daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, nie zaś daty powstania podmiotu czy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Biorąc pod uwagę, iż przepisy nie regulują jednoznacznie

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

Nawet kilkanaście tysięcy przedsiębiorców złożyło już do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej. Wielu też decyduje się działalność po prostu zamknąć. Zawieszenie działalności gospodarczej w związku z pandemią koronawirusa Jak

Dostałem odmowę przyznania pożyczki 5 tys. zł. Czy to jest zgodne z prawem? Prawnicy czytelnikom, odc. 62

Dostałem odmowę przyznania pożyczki 5 tys. zł. Czy to jest zgodne z prawem? Prawnicy czytelnikom, odc. 62

działalność, o której mowa powyżej, może jednak złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wówczas taka działalność staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Jeśli zatem (i) prowadzi Pan działalność nierejestrową na mocy art. 5 ust. 1

Przedsiębiorco, nie radzisz sobie sam? W czym pomoże pełnomocnik w twoim przedsiębiorstwie

Przedsiębiorco, nie radzisz sobie sam? W czym pomoże pełnomocnik w twoim przedsiębiorstwie

gospodarczą i podlegający wpisowi do odpowiedniego rejestru lub ewidencji, np. przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę prawa handlowego. – Obejmuje ona umocowanie do podejmowania czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Stanowi zatem szczególną formę &bdquo

Skarbówka chce pieniędzy za rozbieranie się w internecie. Zaskakująca interpretacja fiskusa

Skarbówka chce pieniędzy za rozbieranie się w internecie. Zaskakująca interpretacja fiskusa

obowiązującego w danym roku. Czyli w w 2023 roku: od 1 stycznia do 30 czerwca w żadnym miesiącu nie przekroczą 1745 zł, od 1 lipca do 31 grudnia w żadnym miesiącu nie przekroczą 1800 zł. Nie trzeba wtedy zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców, nie płaci się składek na obowiązkowe ubezpieczenia

Centralny Rejestr Przedsiębiorców i Firm. Uwaga na kolejnych naciągaczy!

Centralny Rejestr Przedsiębiorców i Firm. Uwaga na kolejnych naciągaczy!

), Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm (CEDGiF) czy Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm (CRDGiF). Wszystkie te rejestry podszywają się pod Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest

Nowelizacja ustawy o działalności gospodarczej skierowana do podpisu prezydenta

przede wszystkim rozwiązania upraszczające procedury administracyjne związane z dokonywaniem wpisów, wykreśleń i sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które w zamierzeniu ustawodawcy mają zwiększyć szybkość i sprawność obsługi przedsiębiorców

Firma w spadku. Jak zamknąć firmę po śmierci właściciela?

Firma w spadku. Jak zamknąć firmę po śmierci właściciela?

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli właściciel firmy określił na piśmie, kto ma być zarządcą sukcesyjnym, ale przed śmiercią nie zdążył zgłosić tego do CEIDG, to powołanie zarządcy jest nieskuteczne. Wtedy zarządca sukcesyjny może zostać powołany przez spadkobierców, którzy wybiorą

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostszy rodzaj prowadzenia biznesu. Może być założona wyłącznie przez osobę fizyczną. Jako że jej rejestracja i prowadzenie nie są skomplikowane, jest najbardziej odpowiednią formą działalności dla prowadzenia drobnego biznesu. Do prowadzenia

Jak założyć przedszkole lub żłobek

Jak założyć przedszkole lub żłobek

działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wniosek trzeba złożyć do urzędu miasta lub gminy, tam gdzie ma działać placówka. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. decyzję sanepidu potwierdzającą spełnianie wymogów

W Łodzi 10 mln zł na pomoc dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Można składać wnioski

W Łodzi 10 mln zł na pomoc dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Można składać wnioski

najważniejszy warunek - mają na terenie Łodzi siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG). Poręczenie na walkę ze skutkami koronawirusa Aby uzyskać poręczenie, pożyczki i kredyty muszą zostać

Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

także zamieścić informację o dacie trwałego zaprzestania działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza także możliwość dołączenia do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy i jego rodziny do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego. Umożliwi to

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wskazanie przez przedsiębiorcę na piśmie, kto ma być zarządcą sukcesyjnym, to nie wszystko. – Jeśli przed śmiercią przedsiębiorca nie zdążył zgłosić tego do CEIDG, to powołanie zarządcy jest nieskuteczne. W takiej sytuacji zarządca sukcesyjny może

W Polsce tylko taksówki z licencją? To może być koniec Ubera w naszym kraju

miejsce strajk taksówkarzy. Dodane punkty w projekcie ustawy dotyczą obowiązku posiadania licencji w przypadku prowadzenia działalności transportu osób. Jednak aby otrzymać prawo do wykonywania takich usług, obowiązkowe będzie posiadanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Rozwód właścicieli. Co się dzieje ze wspólną firmą? [PORADNIK]

To, co się stanie z firmą i jej majątkiem po rozwodzie małżonków, zależy przede wszystkim od tego, jaka jest forma jej własności. Jednoosobowa działalność gospodarcza Jest to najpopularniejsza forma. Jej założenie polega na zarejestrowaniu się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Zarabiają na Vinted 500 zł dziennie. Firma zapowiada blokowanie sprzedających

niewielką skalę, to możemy to robić w formie działalności nierejestrowanej. Nie trzeba mieć wtedy nawet wpisu w rejestrze CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ale przychód należny z tej działalności nie może w żadnym miesiącu przekroczyć 50 proc. kwoty minimalnego

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

fizyczna. Warto również wskazać kolejne osoby, które mogłyby zostać zarządcą sukcesyjnym, jeżeli ten pierwotnie wskazany nie mógłby objąć tego stanowiska. Potrzebne jest też wyrażenie zgody tej osoby na pełnienie funkcji i dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Dodatek węglowy - wszystko, co musisz wiedzieć. Dla kogo? Ile? W jakim trybie? [FAQ]

muszą być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W praktyce do tej pory padały liczby od 2,8 mln do 4 mln gospodarstw domowych, które korzystają z węgla. W ustawie pojawia się liczba 3,8 mln potencjalnych "beneficjentów", czyli gospodarstw domowych, dla których

Niższy ZUS dla wybranych. Czas na decyzję do 8 stycznia

;małego ZUS-u": musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych przedsiębiorcy chcący płacić niższe składki od 2019 r. mają siedem dni, czyli czas do 8 stycznia, na zawiadomienie ZUS

Rewolucja w rejestracji działalności firm. Zobacz jakie będą zmiany

do ewidencji działalności gospodarczej, wniosku o zmianę wpisu, wniosku dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej oraz wniosku o wykreślenie z ewidencji; informacja o zasadach rejestracji działalności gospodarczej oraz informacja dotycząca wypełniania wniosku o wpis

Wszystkie tajemnice leasingu. Co zmienił "Polski ład"? Co wciąż się opłaca, a co trochę mniej?

Związku Polskiego Leasingu. Z leasingu może skorzystać każdy podmiot, który jest zarejestrowany na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub zarejestrowany w KRS. Chodzi zatem o osoby fizyczne prowadzące działalność, jak i spółki prawa handlowego. Dokumenty, które będą niezbędne do

Własna firma. Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

jednoosobową działalność gospodarczą i w związku z tym wypełniamy (w urzędzie gminy lub poprzez Internet) formularz CEIDG1 (wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), to jego złożenie jest jednocześnie zgłoszeniem twojej firmy do urzędu skarbowego. Jeśli z racji

Jak czytać Krajowy Rejestr Sądowy?

miasto na prawach powiatu. Decyzję o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent. W ewidencji działalności gospodarczej zawarte są informacje dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą (imię i nazwisko, nazwa firmy) adres

Leasing samochodów. Co się zmieniło po wprowadzeniu "Polskiego ładu"

łącznej wartości 39,2 mld zł, co oznacza wynik o 22,9 proc. wyższy niż przed rokiem - wyjaśnia prezes Sudaj. 2. Dla kogo leasing Leasing to propozycja dla każdego podmiotu, który jest zarejestrowany na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub zarejestrowany w KRS. To zarówno osoby

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wobec powyższego pomimo, że w treści par. 2 ust. l pkt 2 wskazanego powyżej rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów mowa jest o "rejestrze", to jednak ewidencja

Gdy umiera właściciel firmy, wygasają umowy o pracę, koncesje, nieważny staje się NIP. Jak uratować firmę przed upadkiem?

Zarządca sukcesyjny pomoże przetrwać firmie Nowa ustawa ma rozwiązać problem osób prowadzących firmę na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG). Obecnie jest tam zarejestrowanych 2 mln przedsiębiorców, z czego 60 proc. stanowią firmy rodzinne. Ustawa

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

. Przedsiębiorca może się do niego zgłosić lub nie. - Osoba stawiająca pierwsze kroki w biznesie może liczyć na kilka preferencyjnych ulg. Na początek może skorzystać z ulgi na start. Zwalnia ona przez pierwsze sześć miesięcy od rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej z opłacania składek na ubezpieczenia

Wykonawca będący osobą fizyczną nie składa odpisu z EDG

. był taki, że nie było tam informacji z zakresu art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wskazuje opinia Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Brak podstaw do żądania zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej": "(...) Ze względu na brak ujawnienia w treści wpisu

Rząd przyjął nowelę dot. przewozu osób samochodami i taksówkami

osób - przedsiębiorca będzie musiał dołączyć informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo przedstawić numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)" - czytamy także. Zaproponowano również istotne

PKO BP zaoferował rejestrację firmy w CEIDG przez bankowość elektroniczną

naczelnika urzędu skarbowego i zgłoszenia płatnika składek do ZUS podczas rejestracji firmy i wpisu do REGON. "To jest odpowiedź na zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Coraz więcej przedsiębiorców szuka możliwości prowadzenia działalności

Hotel w miejscowości Babimost

: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do KRS po jego dokonaniu będzie mógł rozpocząć działalność, w tym gospodarczą. Będzie to możliwe, bo wraz z takim wpisem podmiot uzyska numery NIP i REGON. Obecnie na rozpoczęcie działalności trzeba czekać ok. 25 dni, po zmianach ma to być

Wszystko, co musicie wiedzieć, żeby założyć firmę

gminy. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest bezpłatne. Działalność gospodarczą możesz podjąć już w dniu złożenia wniosku, chyba że wskazałeś późniejszą datę. CEIDG prześle twoje dane do urzędu skarbowego, który nada twojej firmie NIP (chyba że już go posiadasz; w tym przypadku twój osobisty numer NIP

Własna firma. Od czego zacząć?

wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Druk można pobrać ze strony internetowej CEIDG, choć jest także dostępny w wielu innych miejscach. Papierowy wniosek mają też urzędy miasta lub gminy. Podpowiedzi, jak wypełnić ten formularz, początkujący biznesmen

Firma nie musi umrzeć wraz ze śmiercią właściciela. Co zrobić, aby firma rodzinna przetrwała na rynku?

kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej koniecznością uregulowania spraw spadkowych okazywało się niemożliwe. Co zakłada nowe prawo? Ustawa ma rozwiązać problem osób prowadzących firmę na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG). Obecnie jest tam zarejestrowanych 2

Firmy już nie "umierają" wraz ze śmiercią właściciela. Działa 7 tys. zarządców sukcesyjnych

Właśnie mija pół roku od wprowadzenia ustawy o sukcesji. Miała ona w założeniach rozwiązać problem osób prowadzących firmę na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Obecnie jest tam zarejestrowanych 2 mln przedsiębiorców, z czego 60 proc. stanowią

Rząd przyjął projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem

rozwiązania mają wejść w życie 1 czerwca 2018 r. "Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najbardziej popularną formą prowadzenia aktywności gospodarczej. Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców (80%) funkcjonuje na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji

Naciągacz pisze do firmy: żądam 110 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców

lipca 2011 r. nadzoruje elektroniczny rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zwany Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rejestracja przedsiębiorców jest bezpłatna. - Mam wpis do rejestru działalności gospodarczej, nie

Firma "nie umrze" wraz ze śmiercią właściciela. Będzie sposób na to, by nie wygasały kontrakty i umowy

firmy po śmierci właściciela? Trudny temat sukcesji Gdzie jest problem z następcami? Ustawa ma rozwiązać problem osób prowadzących firmę na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Obecnie nie ma żadnych zasad, co ma się stać z firmą po śmierci

Firma po rozwodzie. Czy majątek zostanie podzielony? To zależy [PORADNIK]

działalność gospodarczą, potem spisują umowę (jest w niej m.in. nazwa, lista wspólników, przedmiot prowadzonej działalności, wartość i rodzaj wniesionego wkładu) i razem z umową i potwierdzeniem wpisu do rejestru idą do GUS, urzędu skarbowego i ZUS. Za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy

Sięgnij po bezzwrotną dotację z urzędu pracy na własny biznes. Można dostać ok. 27 tys. zł

niewykonującym innej pracy zarobkowej; * absolwentem centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej i nie zgłosiłeś do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania takiej działalności. Jest jednak kilka warunków, które mogą cię zdyskwalifikować. Nie dostaniesz dotacji, jeśli

Jak założyć firmę krok po kroku?

Krok 1 - wpis do ewidencji W celu załatwienia formalności związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej w pierwszej kolejności udaj się do urzędu miast lub gminy, na terenie której chcesz prowadzić działalność. Rejestrując swoją firmę

Podatek od spadków i darowizn. Rząd wprowadza duże zmiany

prowadzących firmę na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wcześniej nie było żadnych zasad, co ma się stać z firmą po śmierci właściciela. To powodowało konkretne problemy dla pracowników, ale też dla całej gospodarki. Firm działających na podstawie wpisu

Rząd znowelizował ustawę o promocji zatrudnienia

Doprecyzowano między innymi, w jakim okresie osoba posiadająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej może jednocześnie posiadać status bezrobotnego. Uregulowano kwestie związane z ubezpieczeniem wypadkowym i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy to bezrobotnych

Rząd chce przyjąć nowelizację ustawy o elektromobilności na przełomie I i II kw.

Konsumentów - wskazanie wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, jako organu właściwego do wymierzenia kary, obejmującego m.in. kontrolę legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą - ustalenie 6-miesięcznego

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

lawyer. Ponadto kancelaria specjalizuje się w pomocy frankowiczom w sporach z bankami. Zespół kancelarii tworzy kilkunastu doświadczonych i skutecznych prawników. 7. Chodzi o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), ale wyłącznie w

Jak wybrać samochód i firmę leasingową [PORADNIK]

finansowanie udzielane jest zwykle w procedurze uproszczonej. Oznacza to, że przedsiębiorca musi okazać dane rejestrowe, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerach REGON i NIP, oświadczenia o wysokości firmowego dochodu i ksero dowodu osobistego. Warto też wiedzieć, że niektóre

Jakich dokumentów może żądać zamawiający od firmy startującej w przetargu ?

; Brak podstaw do żądania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, lub których

Oszuści straszą komornikiem z Częstochowy nie tylko abonentów RTV

. Ale już dzień później okazało się, że prokuratura jednak zajmie się sprawą. Tyle że nie z powodu abonamentu RTV, lecz wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. - Zgłosił się do nas pewien przedsiębiorca. Otrzymał pismo, w którym rzekoma kancelaria

Firma przeżyje po śmierci właściciela. Rząd szykuje ustawę o sukcesji, biznes chce fundacji rodzinnych

Problem dotyczy osób prowadzących firmę na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Obecnie nie ma żadnych zasad, co ma się stać z firmą po śmierci właściciela. To powoduje konkretne problemy dla pracowników, ale też dla całej gospodarki. Firm

"Uber nie płaci podatków w Polsce"? Kto ma rację, minister czy spółka?

musiał mieć wpis w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, co ma skończyć z procederem jeżdżenia na symbolicznych zleceniach. We wtorek na antenie RMF FM Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mówił, że dzięki nowelizacji "Uber zacznie płacić podatki w Polsce

Jak nie zabić firmy po śmierci właściciela? Trudny temat sukcesji

uzależniona od przychodu Seniorzy w polskich firmach Ustawa ma rozwiązać problem osób prowadzących firmę na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Obecnie nie ma żadnych zasad, co ma się stać z firmą po śmierci właściciela. To powoduje konkretne problemy dla

Dolina Krzemowa szuka w Polsce sojuszniczki

poprawić pogarszający się klimat wokół działalności Ubera w Polsce. Protesty taksówkarzy zaowocowały kłopotliwym dla spółki projektem ustawy o transporcie. Zakłada on obowiązek wpisu pośredników do krajowego rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej. W praktyce mogłoby to oznaczać blokadę

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Działalności Gospodarczej. Robimy to, składając wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1. Taki wniosek wraz z kopią wpisu jest przesyłany do ZUS, który, bazując na otrzymanych danych, przygotowuje za nowego przedsiębiorcę zgłoszenie płatnika składek. Ale uwaga! Samodzielnie musimy

"Solidarność" straszy sklepy karą dwóch lat więzienia za złamanie zakazu handlu w niedzielę. Ordo Iuris ma już propozycje zmiany ustawy

wolności do lat 2”. "Nie budzi żadnych wątpliwości fakt, że inspektor pracy, prowadząc czynności kontrolne w placówce handlowej, nie tylko może, ale ma obowiązek zweryfikowania na podstawie powszechnie dostępnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, która działalność w kontrolowanym

Samochód w leasingu - plusy i minusy. Poradnik

stosowane przez klientów, którzy nie są w stanie spłacać należności lub chcą wymienić auto na nowszy model. Kto może skorzystać Leasing to propozycja dla każdego podmiotu, który jest zarejestrowany na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub zarejestrowany w KRS. To zarówno osoby fizyczne

Dane z urzędów wyciekają do banków. Jak to możliwe?

Pani Anna niedawno założyła własną działalność gospodarczą. Sprawę załatwiała w urzędzie Śródmieścia. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej złożyła tam 19 lipca. - Ku mojemu zdziwieniu już dwa dni później znalazłam w skrzynce pocztowej list z ofertą biura

Jak przekazać firmę w spadku

(aktywnych i tych, którzy zawiesili działalność) jest wpisanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) * ok. 2 mln – tylu aktywnych przedsiębiorców jest wpisanych do CEIDG * 200 tys. – tylu przedsiębiorców ma 65 lat i więcej * 100 – tyle zgłoszeń o śmierci

Posłowie zmienili prawo. Koniec z fikcyjnymi adresami firm?

. Posłowie uprościli też część procedur. Zmiany dotyczą uproszczenia procedury wykreślania i dokonywania sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dziś, aby wykreślić lub zmienić wpis w CEIDG, potrzebne jest postanowienie ministra gospodarki, nawet w odniesieniu do tak

Duże zmiany w podatku od spadków i darowizn weszły w życie. Przykłady i ważne wyroki sądów

projekt ustawy o sukcesji. Ustawa ma rozwiązać problem osób prowadzących firmę na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wcześniej nie było żadnych zasad, co ma się stać z firmą po śmierci właściciela. To powodowało konkretne problemy nie tylko dla

Uber do końca roku zainwestuje w Polsce 37 mln zł

protest związku zawodowego taksówkarzy przeciwko firmie. Wcześniejsze działania taksówkarzy zaowocowały  kłopotliwym dla Ubera projektem ustawy o transporcie. Zakłada on obowiązek wpisu pośredników do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej. W praktyce mogłoby to

Skarbiec oczekuje odwrócenia negatywnego trendu odpływu środków w II poł. 2019

przyszłym tygodniu złoży wniosek o wpis do ewidencji PPK. "Sądzę, że w drugiej połowie roku sytuacja powinna się ustabilizować, co by oznaczało, że nastąpiłoby lekkie odwrócenie trendu" - powiedziała Milewska podczas konferencji prasowej. "

Jakie dokumenty trzeba złożyć, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

z ZUS poświadczające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz zaświadczenie o wykreśleniu lub zawieszeniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Nieco mniej formalności mają do wypełnienia osoby, które już wcześniej były zarejestrowane w urzędzie pracy. Ubiegając się o

Od 25 listopada firma "nie umrze" wraz ze śmiercią właściciela. Kto przejmie firmy polskich bohaterów transformacji?

minister przedsiębiorczości i rozwoju Jadwiga Emilewicz. Co zakłada nowe prawo wobec firm rodzinnych? Ma rozwiązać problem osób prowadzących firmę na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Obecnie jest tam zarejestrowanych 2 mln przedsiębiorców, z czego 60

ERIF BIG: 2/5 Polaków dobrze ocenia swoją wiedzę o prawach konsumenckich

budowlane jest wiarygodne. Sprawdzając, czy reguluje ono terminowo swoje płatności minimalizujemy ryzyko niewykonania usługi, którą u niego zamówimy. Korzystając z dostępu do danych biura informacji gospodarczej, możemy sprawdzić, czy taka firma posiada negatywne wpisy świadczące o zadłużeniu"

Prezydent podpisał projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym firmy osoby fizycznej

kontynuowały jego prowadzenie. Ustawa powstała z inspiracji firm rodzinnych i stanowi odpowiedź na problem złożoności sukcesji po zmarłym przedsiębiorcy. Do tej pory po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG

Resort gospodarki pomoże przedsiębiorcom. Wirtualnie

wiedzy obsługiwanej przez Wirtualnego Doradcę (automatycznego systemu informacji). Firma InteliWISE uruchomi w pełni interaktywny system obsługi tysięcy zapytań jakie mają przedsiębiorcy i użytkownicy systemu CEiDG. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Jak otworzyć sklep internetowy [PORADNIK]

prawnym funkcjonowaniem naszego sklepu. Musimy określić, w jaki sposób będziemy funkcjonować. Jeżeli tylko chcemy spróbować swoich sił, możemy na początek wybrać działalność nierejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To tzw. firma na próbę. Może ją prowadzić osoba

Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców

potwierdzający jej opłacenie, chyba że fakt zapłaty za polisę wynika jasno z jej treści. Innym częstym błędem popełnianym przez zamawiających jest żądanie przez nich wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W myśl nowych zapisów zamawiający może żądać aktualnego odpisu z

Uber pod lupą. Kierowca skontrolowany, będą kary

pozostałych kierowców jeżdżących dla Ubera. Kilka godzin wcześniej skontrolowano jeszcze jednego kierowcę Ubera, który za wykonywanie działalności gospodarczej bez wpisu do ewidencji oraz wymaganej licencji odpowie przed sądem. - Najpierw przeprowadzimy postępowanie, w którym

Przegląd prasy

--Nationale-Nederlanden PTE złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK --Echo Investment rozpoczęło budowę I etapu projektu Fuzja w Łodzi --Weszła w życie umowa Vistalu Gdynia na prace w Norwegii za ok. 17,8 mln zł --Przewozy PKP

Rewolucja w darowiznach. Nie musisz płacić już podatku fiskusowi

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Obecnie nie ma żadnych zasad, które mówią, co ma się stać z firmą po śmierci właściciela. Firm działających na podstawie wpisu do ewidencji jest aż ok. 2 mln. Wiele z nich to rodzinne przedsiębiorstwa z wielomilionowymi obrotami, zatrudniające

Podatek CIT obniżony do 15 proc. Mała firma zaoszczędzi kilka tysięcy złotych rocznie. Ale nie każda

, powołać członków organów spółki, zawrzeć umowę spółki albo podpisać statut spółki przekształconej. Trzeba też dokonać w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślić przedsiębiorcę z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponadto przedsiębiorca musi zapłacić podatek od

Najczęściej zadawane pytania

. 3. Jakie dane są potrzebne do rejestracji działalności gospodarczej? W zgłoszeniu o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podaje się: nazwę firmy - najlepiej podać nazwę pełną wraz z wersją skróconą, swoje imię i nazwisko oraz

8 tys. pracowników ZUS może być okradzionych w każdej chwili. Grożą buntem

upubliczniania zawartych w nim numerów PESEL – twierdzi Sanocki. Według urzędu numer PESEL w KRS nie powinien być bezwzględnie jawny. Może być tak jak przy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, gdzie część informacji wpisanych do tej ewidencji nie jest bezwarunkowo dostępnych

Sukcesja generalna w przypadku spółek i doświadczenia przejętej spółki

w wyroku z 21 czerwca 2006 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1752/06). W pewnym postępowaniu wziął udział syn, który przejął działalność budowlaną po zmarłym ojcu wraz ze sprzętem i pracownikami. Chodzi tu o działalność osoby fizycznej prowadzoną na podstawie wpisu do ewidencji

Na czarną listę za nie swoje umowy. Orange domaga się pieniędzy choć... podpis był podrobiony

są tożsame z danymi widniejącymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej" - pisze w odpowiedzi Maria Piechocka z Biura Prasowego Orange Polska. I dodaje, że klient, aby zawrzeć umowę na ofertę biznesową, powinien był dostarczyć oryginał zaświadczenia o wpisie do CEiIoDG

Prowadzić biznes samemu czy do spółki

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie. Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej gmina niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego we wniosku

Nowa "lex Uber": aplikacja to nie taksometr

wcześniej zasad dla wszystkich firm transportowych, czyli posiadania licencji przewoźnika oraz wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (co ma ograniczyć działalność spółek spoza Polski), doszły teraz kolejne obostrzenia. Ministerstwo Infrastruktury wyraźnie zakazuje

Uwaga na Pritom.pl i innych internetowych naciągaczy. Jak nie dać się oszukać, kupując online?

– Szukałam laptopa. Znalazłam sklep internetowy, który za podobną cenę co w innych sklepach miał już wgrane oprogramowanie. Sklep wydawał się być w porządku, miał same pozytywne opinie – opowiada pani Anna. Chodzi o Pritom.pl. Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności

Polak w Czechach, czyli jak nie płacić ZUS-u, VAT-u i akcyzy

przedsiębiorca nie wpisze w ewidencji, dokąd i po co pojechał służbowym autem, by naraził się na karę. - W Polsce skarbówka sprawdza, czy kupione bez VAT-u auto firmowe nie jest aby wykorzystywane do celów prywatnych. Zaś czeski fiskus często w ogóle w to nie wnika - twierdzi Leszek

Urzędy komplikują życie

w powiatowym urzędzie pracy. Po krótkim i bezskutecznym poszukiwaniu pracy postanowiłem rozpocząć działalność gospodarczą. 22 maja zrobiłem wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, przy czym datę rozpoczęcia działalności ustanowiłem na połowę następnego miesiąca. Przedstawiłem wpis do urzędu

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie

Sfałszowany podpis na umowie z Orange. Do zapłaty 10 tys. zł

identyfikacyjne są tożsame z danymi widniejącymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej" - pisze w odpowiedzi Maria Piechocka z Biura Prasowego Orange Polska. I dodaje, że klient, aby zawrzeć umowę na ofertę biznesową, powinien był dostarczyć oryginał zaświadczenia o wpisie do

Spółka cywilna przypadek szczególny

ofertę złożyła spółka cywilna, którą tworzy trzech wspólników. Każdy z nich ma takie same prawa w podejmowaniu decyzji dotyczących spółki. Jakie dokumenty rejestrowe powinna złożyć ta spółka? Takimi dokumentami będzie wpis od ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników spółki cywilnej. Na

Własny food truck, czyli uroki życia w drodze

najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia działalności, składa wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej do właściwego ze względu na siedzibę zakładu powiatowego inspektora

Hasło i login z urzędu zamiast e-podpisu

do zweryfikowania danych przez użytkownika. Na miejscu obywatel otrzyma hasło i login, za pomocą którego będzie mógł zgłosić przez internet np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, złożyć wniosek o wydanie paszportu czy odpisu aktu urodzenia. Być może taki profil

Wykonawca nie musi uzupełniać dokumentów, do których złożenia nie był zobowiązany

Pytanie Wykonawca, posiadający wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie dołączył aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

Papierologia na każdym kroku

to prosta sprawa. Na zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej w starym miejscu przedsiębiorca potrzebuje jednego dnia. Następnie 7-14 dni musi czekać na przesłanie zaświadczenia o zmianie wpisu do nowego urzędu. Kolejny punkt to nowy wpis. Kolejny dzień trzeba przeznaczyć na zgłoszenie się