wpływ niepewność

Hubert Orzechowski

Samorządy czeka obniżka oceny wiarygodności kredytowej? To efekt "Polskiego ładu" - mówi jedna z agencji

Samorządy czeka obniżka oceny wiarygodności kredytowej? To efekt "Polskiego ładu" - mówi jedna z agencji

Amerykańska agencja ratingowa umieściła kilkanaście polskich samorządów na liście obserwacyjnej - powodem jest niepewność co do wpływu "Polskiego ładu" na lokalne finanse.

Nowe wyzwania branży targowej w Polsce. Czy rynek czeka odwilż?

Rosnące ceny energii, wojna za wschodnią granicą i wciąż nie do końca ustabilizowana sytuacja epidemiczna mają ogromny wpływ na rynek targowy w Polsce i na świecie. Ośrodki targowe stają przed kolejnymi wyzwaniami, a wiele wskazuje na to, że motywem przewodnim rozpoczynającego się roku jest szeroko rozumiana niepewność. Jak polska branża targowa przygotowuje się do nowego rozdania?

Międzynarodowe organizacje badają stan wolności mediów w Polsce tuż przed wyborami. Obraz jest smutny

Media Freedom Rapid Response odnotowuje, że media i dziennikarze w Polsce stoją przed wieloma krytycznymi wyzwaniami, w tym zagrożeniami prawnymi, niepewnością finansową, presją polityczną i rosnącą polaryzacją.

Upadek SVB i Signature Bank. Biden wygłasza oświadczenie: system bankowy jest bezpieczny

Upadek SVB i Signature Bank. Biden wygłasza oświadczenie: system bankowy jest bezpieczny

Przez świat przelewa się fala niepewności w związku z bankructwami amerykańskich banków. W piątek zbankrutował Silicon Valley Bank, a w niedzielę nowojorski Signature Bank. Na rynku znów, tak jak jesienią 2008 r. po bankructwie Lehman Brothers, zaczyna brakować zaufania. Dlatego prezydent Joe Biden

Zagrożenie upadłością Getin Noble Bank. Jest nowy plan naprawczy

Zagrożenie upadłością Getin Noble Bank. Jest nowy plan naprawczy

, nie było możliwe wydanie opinii „ze względu na potencjalne wzajemne oddziaływanie tych niepewności i ich możliwy skumulowany wpływ na to sprawozdania finansowe". Bank wskazuje, że „zachowuje pełną ciągłość operacyjną, a wszystkie kluczowe procesy i funkcje odbywają się bez zakłóceń

Orange Polska podtrzymał prognozę wzrostu r/r EBITDAaL w 2020 r.

dotyczącej wzrostu wartości wskaźnika EBITDAaL w 2020 roku. Biorąc pod uwagę niepewność, zarząd Orange Polska S.A. będzie ściśle monitorować sytuację i na bieżąco dokonywać oceny wpływu COVID-19 na wyniki grupy" - czytamy w komunikacie. EBITDAaL operatora (dane porównywalne) w

Przeceny samochodów obniżyły zyski Tesli. Kurs akcji firmy znacząco spadł

Przeceny samochodów obniżyły zyski Tesli. Kurs akcji firmy znacząco spadł

nabywców nowych aut na prąd.  A to nie mogło się nie odbić na zyskach koncernu i jego przychodach. W tym ostatnim przypadku wpływy Tesli ze sprzedaży aut wyniosły prawie 20 mld dol., niemal jedną piątą więcej niż przed rokiem. Łączne przychody Tesli, produkującej i sprzedającej także panele słoneczne

RPP utrzymała stopy bez zmian; wzrosła niepewność dot. osłabienia koniunktury

koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą. "W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB utrzyma się w najbliższych latach na relatywnie wysokim poziomie. Wzrosła jednak niepewność dotycząca skali i trwałości

Bank Pekao obniżył szacunek wzrostu PKB do 2,5% w br., 0,5% w scenariuszu pesym.

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Bank Pekao obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2020 rok do 2,5%, podał bank w Kwartalniku Makroekonomicznym. W scenariuszu pesymistycznym, uwaględniającym silny wpływ koronawirusa na gospodarkę, bank zakłada spowolnienie do 0,5% PKB

FO Dębica miała wstępnie 21,23 mln zł straty netto w II kw. 2020 r.

. "Z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności, podwyższony poziom niepewności rynkowej oraz niepewność co do dalszego wpływu pandemii COVID-19 (w tym ewentualnej tzw. drugiej fali) na gospodarkę, branżę, partnerów biznesowych spółki oraz zachowania konsumenckie, w opinii zarządu nie należy

MF będzie prezentować podaż SPW w cyklu miesięcznym w II kw.

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) ze względu na znaczną niepewność co do rozwoju sytuacji rynkowej w II kw. 2020 r. będzie m.in. przedstawiać podaż skarbowych papierów wartościowych (SPW) w cyklu miesięcznym. "Ze względu

Sprawdzamy aktualne ceny działek budowlanych. Czy warto w nie inwestować?

Sprawdzamy aktualne ceny działek budowlanych. Czy warto w nie inwestować?

trzymała koszty gruntów na względnie stałym poziomie. Niepewność inwestorów, którzy realizują zabudowę jednorodzinną na sprzedaż, oraz wysokie koszty materiałów budowlanych, odstraszające budujących na własne potrzeby, nie sprzyjały korzystnej sprzedaży gruntów. Teraz sytuacja zmienia się między innymi pod

Jeronimo Martins zawiesiło plany na 2020 dot. m.in. Biedronki w zw. z pandemią

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Ze względu na wpływ kryzysu związanego z koronawirusem Jeronimo Martins - właściciel sieci Biedronka - wycofał się z planów rozwojowych na 2020 rok, podała spółka. "Ze względu na niepewność dotyczącą ewolucji

KE podtrzymała prognozę wzrostu PKB strefy euro wys. 1,2% w 2020 i 2021 r.

przyszłych relacji" ? zastrzegła Komisja. "Niemniej jednak strefa euro pozostaje na ścieżce umiarkowanego wzrostu, ponieważ czynniki strukturalne nadal mają wpływ na potencjał. Po stronie popytu oczekuje się, że poziom konsumpcji prywatnej utrzyma obecne tempo wzrostu

Minutes RPP: Inflacja może sięgnąć 3,5% r/r w I kw., niepewność dot. cen energii

RPP oceniła, że czynnikiem niepewności dotyczącym możliwego wzrostu inflacji na początku 2020 roku są trudne do przewidzenia zmiany regulacyjne na rynku energii elektrycznej. Niektórzy członkowie RPP wyrazili opinię, że w przypadku dalszego pogarszania się koniunktury na

Ceny mieszkań wystrzelą. Już zaczyna ich brakować. Przez RPP i niższe stopy Polacy rzucą się po kredyty

Ceny mieszkań wystrzelą. Już zaczyna ich brakować. Przez RPP i niższe stopy Polacy rzucą się po kredyty

proc.". A obniżenie stóp procentowych osłabiło kurs złotego. W związku z tym nie ma się czemu dziwić, że właściciele mieszkań próbują zdyskontować tę stratę i podnoszą ceny. Takie zjawiska nie są niczym nowym, występują zawsze, kiedy na gospodarkę duży wpływ mają zewnętrzne mechanizmy. Mam tu na

Fitch: Koszty dla banków związane z wyrokiem TSUE byłyby rozłożone na wiele lat

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Prawdopodobieństwo realizacji "najgorszego scenariusza" dotyczącego skutków orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego hipotecznych kredytów walutowych poddane jest niepewności, a jego ewentualne koszty

Action rozpoczął likwidację spółki zależnej w Chinach

rentownych kanałów sprzedaży (...)" - czytamy w komunikacie. Na decyzję o likwidacji spółki zależnej miała też wpływ aktualna sytuacja ekonomiczna i gospodarcza na świecie spowodowana wirusem COVID-19 oraz związane z tym ograniczenia w możliwości handlu z Chinami, transakcje

RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja możliwa pow. 3,5% w najbliższych m-cach

. W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, jednak dynamika PKB będzie prawdopodobnie nisza niż w poprzednich latach. "Utrzymuje się niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą oraz jego wpływu na krajową aktywność

Prezes Google'a ma receptę na ciężkie czasy. Produktywność w górę o 20 proc.

Prezes Google'a ma receptę na ciężkie czasy. Produktywność w górę o 20 proc.

niepewnością makroekonomiczną - komentuje wystąpienie dziennik "The Wall Street Journal" .  Plan Google'a na kiepskie czasy Z czego składa się strategia Pichaia? Szef Google'a przytoczył przykłady z przeszłości, gdy spółka podjęła decyzję o połączeniu nakładających się obszarów produktowych i

Energa: Rezerwa z tyt. odroczonego podatku obniży wynik za 2019 r. o 102 mln zł

przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok, działając zgodnie z KIMSF 23 Niepewność co do traktowania podatkowego dochodu, zidentyfikowana została konieczność utworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 102 mln zł" - czytamy w komunikacie

Agora spodziewa się istotnego negatywnego wpływu koronawirusa na wyniki II kw.

wpływ na wyniki finansowe Agory oraz jej spółek zależnych w II kwartale 2020 r., podała spółka. "Biorąc pod uwagę czynniki dużej niepewności, w tym niedające się przewidzieć, czas dalszego trwania zagrożenia epidemicznego i skalę wszystkich ograniczeń z tym związanych, a

Wikana notuje w II kw. niższy popyt na mieszkania w zw. z pandemią

deweloperskich i przedwstępnych, jak i przenoszących własność, podała spółka. "Spółka ocenia, że konsekwencje sytuacji spowodowanej przez koronawirusa COVID-19, takie jak zmniejszony popyt na mieszkania, w związku z niepewnością odnośnie przyszłej sytuacji finansowej potencjalnych

Agora rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

propozycja stanowi odstępstwo od polityki dywidendowej Agory ogłoszonej w dniu 14 lutego 2005 r. Odstąpienie od polityki dywidendowej jest związane z niepewnością gospodarczą wywołaną epidemią koronawirusa COVID-19. Powyższa decyzja została pozytywnie zaopiniowana przez członków rady nadzorczej"

Raty leasingu też dają popalić. Przedsiębiorcy pozbywają się samochodów

zainteresowanie finansowaniem aut za jego pośrednictwem nie maleje. – Poziom sprzedaży branży jest bardzo zbliżony do roku ubiegłego. Najnowsze dane Związku Polskiego Leasingu pokazują, że w pierwszym kwartale tego roku firmy leasingowe sfinansowały aktywa o wartości 19,6 mld zł. Nie widzimy też wpływu

Work Service spodziewa się pogłębienia spadku zamówień w IV i kolejnych tyg.

niepewnością co do długości okresu potencjalnej recesji precyzyjne oszacowanie jej wpływu na wyniki i kondycję finansową Grupy Work Service w dniu niniejszego raportu nie jest możliwe do oszacowania" - podano także. Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i

Fitch oczekuje odbicia gospodarczego w Polsce w kształcie litery V w 2021 r.

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Pandemia koronawirusa będzie miała silny negatywny wpływ na PKB Polski w tym roku, choć już w przyszłym roku można oczekiwać odbicia gospodarki w kształcie litery V, uważa Fitch Ratings. "Pandemia będzie miała

Wawel miał 0,49 mln zł straty netto, 0,09 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,77 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 97,75 mln zł rok wcześniej. "Spadek przychodów ze sprzedaży oraz wskaźników finansowych w I półroczu 2020 w porównaniu do I półrocza 2019 spowodowany jest głównie wpływem jaki miały ograniczenia w handlu i

Deloitte: 63% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

;Należy zwrócić uwagę na ciekawy trend. Odwróciły się proporcje, które utrzymywały się od końca 2017 r. między postrzeganiem CFO w strefie euro i poza nią. Największy wpływ na tę zmianę mają dyrektorzy finansowi z Turcji i znaczący spadek postrzeganej niepewności wśród nich. Odsetek CFO z tego kraju

RPP: Ożywienie gospodarcze może być ograniczane niepewnością dot. pandemii

. przez niepewność dotyczącą skutków pandemii, a także brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej. "W ostatnich tygodniach nastąpiło jednak stopniowe łagodzenie restrykcji dotyczących

Złoty odrabia głębokie straty. Rynek liczy, że nie ma odwrotu od podwyżki stóp

rekordowe 5,6 zł, potaniał w stosunku do polskiej waluty aż o 18 groszy. Powell zasiał niepewność Tak dobre notowania złotego to pokłosie umocnienia się euro w stosunku do dolara. 30 listopada przyniósł nam jednak ważne wydarzenie, które na nowo mogło wprowadzić polską walutę na ścieżkę utraty wartości

Ronson: Projekty idą zgodnie z planem, nie przewidujemy opóźnień w przekazaniach

porównaniu z kwietniem 2019 r. W opinii emitenta, spadek ten ma bezpośredni związek z epidemią COVID-19. W szczególności może wynikać z wprowadzonych ograniczeń w przemieszczaniu się na terenie kraju, czasowego osłabienia popytu na mieszkania w związku z niepewnością odnośnie wpływu epidemii COVID-19 na

Akcjonariusze Agory zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

także. "W opinii zarządu Agora S.A., wpływ globalnej pandemii COVID-19 może nieść za sobą dodatkowe ryzyka dla działalności spółki, których ewentualna skala nie jest obecnie możliwa do precyzyjnego oszacowania i pozostaje poza realnym wpływem lub kontrolą ze strony Agory

Projekt budżetu: Dochody niepodatkowe w 2020 większe o 8,3 mld zł niż plan z IX

przygotowana w oparciu o bieżące dane dotyczące wyniku finansowego banku. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku

Forte zrezygnowało z budowy nowej fabryki mebli w Suwałkach

kontynuować rozmów z Grupą Homag w sprawie zawarcia umowy dotyczącej zaprojektowania, wykonania i dostawy wyposażenia linii produkcyjnych do nowej fabryki mebli w Suwałkach. "Decyzja emitenta podyktowana jest wysoką niepewnością co do sytuacji makroekonomicznej w Europie oraz

Provident: Pandemia nie wpłynęła na postanowienia odnośnie urlopu 20% Polaków

plany urlopowe aż 65% badanych, którzy już zdążyli zaplanować wakacje" - czytamy w komunikacie. W związku z faktem, że kobiety częściej niż mężczyźni deklarowały plany wakacyjne przed wybuchem pandemii - to też częściej niż mężczyźni przyznawały, że pod wpływem epidemii

Notowania złota poruszają się w okolicach 1510-1515 USD za uncję

wyrazistych ruchów cenowych w którąkolwiek stronę. Można oczekiwać, że większy wpływ na ceny będą miały wydarzenia polityczne. Dzisiaj rozpocznie się kolejna runda negocjacji pomiędzy przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Chin na temat relacji handlowych. Rozmowy na

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi decyzje agencji Moody's oraz S&P

bardzo dobre dane dot. krajowej gospodarki oraz notowaną poprawę wskaźników fiskalnych, z drugiej jednak niepewność dot. sytuacji gospodarczej, potencjalny wpływ pogorszenia koniunktury na sytuację fiskalną oraz wyższą niepewność perspektyw polskiego sektora bankowego w kontekście kredytów walutowych

17-proc. inflacja pustoszy gospodarkę. Dlaczego RPP nie podniosła stóp procentowych?

powodu tej decyzji rzuci czwartkowa konferencja prasowa Adama Glapińskiego. Jednak już teraz, z komunikatu banku centralnego, można wywnioskować, że członkowie RPP przestraszyli się widma kryzysu gospodarczego. Czytaj także: Co widzą inwestorzy, kiedy patrzą na Polskę? Chaos i niepewność Jesteśmy krok

Recesja w Polsce już szczerzy zęby. Inflacja nie odpuści, wzrost gospodarczy sflaczeje, inwestycje spadną

inwestycji oznacza zaś, że niepewność jest zbyt duża, by rozpocząć kilkuletni program inwestycyjny. Można się spierać, czy spadek o 0,1 proc. w przyszłym roku to dużo, czy mało, widać jednak, że firmom nie w smak dziś wydawać pieniądze, niepewność jest zbyt duża.  Czytaj także: Globalne starcie banków

GTC rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

przeniesienia go na kapitał zapasowy/rezerwowy, podała spółka. "Rekomendacja zarządu została wydana na podstawie istniejącej niepewności co do skutków wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19) i związanego z nim osłabienia otoczenia ekonomicznego i operacyjnego spółki, a także

Firmy znowu uciekają do szarej strefy. Przed ZUS-em i fiskusem

Nowe dane nie napawają optymizmem. Firmy czują się coraz bardziej przytłoczone kosztami prowadzenia działalności. Towarzyszy im też duża niepewność co do przyszłości. Negatywne nastroje pogłębiają się od czasu pandemii. Z danych Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych wynika, że to

Przedsiębiorstwa, aby nie zwalniać, wprowadzają czterodniowy tydzień pracy

Czterodniowy tydzień pracy od 19 września obowiązuje w dwóch fabrykach firmy Velux - w Gnieźnie i w Namysłowie. - Decyzja jest podyktowana spowolnieniem gospodarczym, obserwowanym w całej Europie. W sytuacji niepewności gospodarczej zostały podjęte działania mające dostosować

Rekord niewypłacalności w budownictwie

znacznie wyższym poziomie niż w roku 2021 oraz niepewność co do ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej firm budowlanych wskazuje niedostateczny popyt jako źródło swoich problemów – mówi Barbara Kamińska, dyrektor działu oceny ryzyka w Coface Polska. Ruch na rynku

Recesja? Tak! PKB Polski spada kolejny kwartał. GUS właśnie opublikował dane

wyjazdów wakacyjnych (skracają je lub wybierają tańsze opcje). Po drugie ci, których nawet byłoby stać na jakieś szaleństwa zakupowe, wstrzymują się z wydawaniem pieniędzy z powodu niepewności. Antoniak szacuje, że spadek konsumpcji prywatnej pogłębił się do około 3 proc.  Jednak drugi ważny motor

BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) wzrósł o 9 pkt w czerwcu

Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o 6 pkt m/m w czerwcu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Nadal pozostaje dużo niepewności

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi rozwój epidemii koronawirusa w Europie

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - W rozpoczynającym się tygodniu w centrum uwagi inwestorów znajdzie się w dalszym ciągu wpływ rozwoju epidemii koronawirusa na globalną gospodarkę i rozwój epidemii w Europie i USA, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Z publikacji

'Minutes' RPP: Koniunktura pozostanie korzystna w 2019 roku

względu na oczekiwany pozytywny wpływ działań fiskalnych zapowiadanych przez rząd na popyt krajowy, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Podkreślano, że czynnikiem oddziałującym negatywnie na tempo wzrostu

Protektor chce wrócić do dywidend od 2021 r., jeśli zrealizuje scenariusz bazowy

etapie za wcześnie jest na konkretne deklaracje z uwagi na dużą niepewność związaną z wpływem COVID-19. Niemniej, jeśli zrealizujemy scenariusz bazowy naszej strategii, to chcielibyśmy począwszy od 2021 roku powrócić do regularnych wypłat dywidendy" - powiedział Malicki, cytowany w komunikacie

LPP: Najwyższe ryzyko wpływu skutków COVID-19 po stronie sprzedaży towarów

działalność grupy. Jednakże ze względu na niepewność, dynamikę oraz uzależnienie od czynników, które pozostają poza kontrolą ze strony emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu wpływ ten nadal jest niemożliwy do oszacowania" - podsumowano w materiale. LPP zarządza

Krka miała 85,64 mln euro zysku netto, 162,04 mln euro EBITDA w I kw. 2020 r.

znaczących negatywnych skutków wybuchu pandemii koronawirusa na naszą działalność. Niepewność na światowych rynkach finansowych, a w szczególności krach cen ropy naftowej, miała negatywny wpływ na wartość rubla rosyjskiego i niektórych innych walut, co przełożyło się na ujemny wynik finansowy" - czytamy

Kapitał wojny się nie boi. Strach wywołuje drożejąca energia

Sugestie ataku na Polskę słychać w reżimowych rosyjskich mediach, wysadzono w powietrze gazociągi Nord Stream 1 i 2, a Putin grozi atomowym konfliktem. Wbrew pozorom te działania mają niewielki wpływ na inwestorów, którzy chcą rozpocząć działalność w naszym kraju. Panika była jedynie chwilę po

Recesja u bram. Dlaczego nasze PKB będzie się kurczyć?

W I kwartale wzrost PKB może wynieść 8 proc. To rekordowy wynik, tyle że już historyczny, bo gospodarka będzie spowalniać, i to dość gwałtownie. Wysoka inflacja, wojna, rosnące koszty, drożejące kredyty i niepewność gospodarcza sprawiają, że firmy już zaciskają pasa, a konsumenci zaczną to robić

Talanx miał 223 mln euro zysku netto, 559 mln euro zysku EBIT w I kw. 2020 r.

, jak przed rokiem. Jednakże, uważamy, że nie jest możliwe ekstrapolowanie wyniku kwartalnego na cały rok 2020, skoro wpływ pandemii dotknął tylko jednego z trzech miesięcy raportowanego okresu, zwłaszcza w zakresie underwriting. Z dzisiejszej perspektywy, występuje zbyt wiele niepewności dotyczących

KE: PKB Polski spadnie o 4,3% w 2020 r. i wzrośnie o 4,1% w 2021 r.

podobny scenariusz, znajdą się one pod wpływem niepewności i niższych oczekiwań odnośnie popytu. Na wzrost inwestycji publicznych wpłynie spadek w przychodach publicznych i wzrost innych wydatków" - czytamy w raporcie. Prognozy KE zakładają, spadek konsumpcji prywatnej o

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB dla strefy euro o 0,1 pkt do 1,2% w 2019 r.

spowolnienie ogólnoświatowego wzrostu i handlu międzynarodowego w połączeniu z dużą niepewnością wokół polityk handlowych ma negatywny wpływ na perspektywy wzrostu produktu krajowego brutto w 2019 i 2020 r. Ważną rolę odgrywa również utrzymująca się słabość sektora produkcji, zwłaszcza w tych krajach, które

BIK: Banki wydały o 48,4% mniej r/r kart kredytowych w maju

zaznaczyć o niepewności co do możliwości wystąpienia kolejnej fali pandemii na jesieni. W takiej sytuacji miałoby to ogromny negatywny wpływ zarówno na sprzedaż kredytów, jak i na jakość portfela kredytowego" - dodał główny analityk BIK. (ISBnews)

Talanx wycofał prognozę zysku na 2020 rok, podtrzymuje plan wypłaty dywidendy

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Talanx wycofał prognozę 900-950 mln euro zysku netto w 2020 roku ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i znaczącą niepewność w odniesieniu do rozwoju gospodarki i rynku kapitałowego, podała spółka. "Z

Branża deweloperska na zakręcie. Rynek mieszkaniowy w godzinie próby

Tomasz Czoik: Coraz więcej mamy przesłanek mówiących o kryzysie na rynku nieruchomości. Co miało na to największy wpływ? Iwona Sroka, członek zarządu Grupy Murapol: – Ostatnie trzy lata to czas naznaczony zmianami, niepewnością, daleki od stabilizacji. To także okres próby dla wcześniej

BBI Dev.: Pandemia może wpłynąć na czynsze i przekazania lokali w Koneserze

spowolnienie gospodarcze i niepewność na rynkach może mieć wpływ na przedłużenie i utrudnienie działań w zakresie pozyskiwania finansowania kapitałowego i dłużnego (oraz jego refinansowania) dla projektów emitenta; utrudnić pozyskiwanie kluczowych najemców lub spowodować wycofywanie się potencjalnych najemców

Wojna i PKB - polska gospodarka będzie się kurczyć. Najsłabsze wyniki w budowlance i deweloperce

. Ekonomistka: "Wysoka inflacja zostanie z nami nawet 4 lata" Najmocniej wpływ wojny odczuł przemysł Niemal połowa polskich firm z powodu wojny była zmuszona podnieść ceny oferowanych produktów i usług. Wyższe koszty działalności, wzrost ryzyka biznesowego i droższe dobra zaopatrzeniowo-inwestycyjne

Ogromny spadek PKB. Polska w recesji

domowych spadła o 10,9 proc. - a właśnie konsumpcja to główny silnik polskiego PKB. Lockdown i rynek pracy ciągnęły w dół Taki sam spadek zaliczyły w drugim kwartale inwestycje.  Według Moniki Kurtek, Głównej Ekonomistki Banku Pocztowego, wpływ na spadek konsumpcji miały wpływ dwie kwestie

Banki centralne eksperymentują. Ale to zagraża ich wiarygodności, pogłębia nierówności i jest ryzykowne

Collapse". Copyright: Project Syndicate, 2020 . Rynki finansowe, od dawna wspierane przez dużą płynność, wchodzą w ostatni kwartał 2020 r. w warunkach coraz bardziej niepewnego ożywienia gospodarczego na świecie, niezwykłej niepewności politycznej oraz opóźnionych reakcji w zakresie polityki

Prezes GPW: Należy przyspieszyć realizację Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

pandemii w kształcie litery V. "Rynkami finansowymi nadal będą rządzić globalne trendy, a wpływ koronawirusa na cykl gospodarczy jest niewątpliwy. Polska ma duże szanse, by aktywność w realnej gospodarce miała kształt litery V, choć będzie to odzwierciedlone w indeksach

Co dzieje się na rynku wtórnym? Mamy pierwsze odczyty cen mieszkań w 2022 r.

11,48 proc., pierwotny 9,96 proc.) i Gdyni (wtórny 9,77 proc., pierwotny 7,68 proc.). Lokalizacja ma znaczenie Wpływ na dużą dynamikę cen na rynku wtórnym ma przede wszystkim lokalizacja. Deweloperzy ze względu na brak dostępnych gruntów coraz bardziej oddalają się od centrów miast. Jeśli nabywcom

Euro znów w odwrocie. Kurs przebił symboliczną granicę po raz pierwszy od dwóch dekad

pieniężnej. „Zadanie EBC jest bardzo skomplikowane z powodu niepewności co do dostaw rosyjskiego gazu" – powiedział w "Financial Times" Brian Martin, szef badań ekonomicznych. Dodał, że decyzja Moskwy o zawieszeniu przepływu gazu przez gazociąg Nord Stream zwiększa ryzyko

Zamówienia spadają, produkcja w odwrocie, plany zwolnień. Pesymizm zagląda do polskiej gospodarki

- zaznaczają w swoim komentarzu analitycy banku Pekao. Podobnego zdania są ekonomiści z ING. - Perspektywy przemysłu pogorszyły się, a niepewność co do wpływu kryzysu energetycznego na poziom aktywności przemysłu w Europie negatywnie odbija się na kondycji krajowego sektora przemysłowego – twierdzą

KE: PKB strefy euro spadnie o 7,7% w 2020 i wzrośnie o 6,3% w 2021 r.

środki zaradcze gruntownie dotknęła gospodarkę i zakłóciła życie społeczeństw. Popyt globalny, łańcuchy dostaw, podaż pracy, produkcja przemysłowa, ceny dóbr, handel zagraniczny, przepływy kapitałowe - wszystkie te sektory zostały pod negatywnym wpływem pandemii. "Na

Adam Glapiński przestraszył się wniosków z kontroli NIK. I straszy, że Izba złamała konstytucję

Izba Kontroli w swoim raporcie. Rada Polityki Pieniężnej miała, zdaniem NIK, uznać, że wobec niepewności prognoz co do wysokości inflacji i rozwoju sytuacji gospodarczej jest w stanie przejściowo akceptować inflację na znacząco podniesionym poziomie, zakładając, że po wygaśnięciu efektów szoków

Notowania złota od kilku dni tkwią pozostają w rejonie 1290-1300 USD za uncję

. Mało wyraziste ruchy cen złota w ostatnich dniach są zrozumiałe, gdy weźmiemy pod uwagę najbardziej istotne czynniki decydujące o notowaniach kruszcu. Wartość amerykańskiego dolara w ostatnich dniach przestała rosnąć, ale nie obserwujemy również żadnej większej przeceny tej waluty. Wpływ na ceny złota

Famur rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

. "Obecna sytuacja rynkowa wynikająca z dynamiki i zasięgu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i na świecie spowodowała wzrost niepewności gospodarczej, co przekłada się również na zmniejszone wydobycie podmiotów branży górniczej oraz pojawiające się informacje o rozważanych przez nie

Przez błąd w systemie przedsiębiorcy muszą oddawać subwencje z tarczy finansowej

. Skończyły się wpływy, a opłaty i pensje trzeba było regulować. Pan Tomasz wystąpił więc do Polskiego Funduszu Rozwoju o subwencję w ramach Tarczy Finansowej 1.0. Przyznano mu 72 tys. zł. 18 maja 2021 r. mężczyzna złożył oświadczenie o rozliczeniu się z przelanych środków i miał nadzieję, że cała

Uchodźca z Tadżykistanu od sześciu lat żyje pod groźbą deportacji. "Nie chcę po raz kolejny rujnować życia dzieciom"

życie w niepewności, której rytm wyznacza niepokój rodziców o stabilność pobytu w Polsce. Ale ma też swoją niszę - to piłka nożna . I marzenia - by związać z nią swoją przyszłość. Problem w tym, że wobec skomplikowanego systemu zgód na granie w europejskich klubach zawodników spoza Unii Europejskiej

'Minutes' RPP: Głównym źródłem ryzyka dla PKB pozostaje pandemia koronawirusa

;Większość członków Rady podkreślała jednak, że wraz z wygaśnięciem wpływu tych czynników oraz oczekiwanym osłabieniem tempa wzrostu PKB i obniżeniem luki popytowej inflacja w przyszłym roku powróci w pobliże celu inflacyjnego" - czytamy dalej. Część członków Rady zwracała

Nadchodzi nawozowy wstrząs? Grupa Azoty w stratach, narasta konkurencja Orlenu

motoryzacji będzie miało wpływ na segment tworzywa z pewnym opóźnieniem, ale to szansa, którą będziemy chcieli wykorzystać - powiedział Wadecki.  Czytaj także: Na wiosnę sypnęło samochodami. Nagły wzlot sprzedaży W połowie roku do użytku ma być oddany zakład polimerów w Policach, budowany kosztem 1,8

Moody's: Zmiany regulacyjne to największa niepewność dla banków z regionu CEE

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Dyrektorzy finansowi banków w Europie Środkowo-Wschodniej są optymistyczni w ocenie środowiska operacyjnego w 2017 roku i w kolejnych latach, jednak nadchodzące zmiany regulacyjne, według nich, wprowadzają niepewność do tej działalności, wynika

PHN miał 29,2 mln zł zysku netto, 36,3 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

obserwujemy rynek i analizujemy wpływ epidemii COVID-19 na sytuację naszej branży. Bez wątpienia również sektor budowlany i nieruchomości będzie dotknięty przez efekty pandemii, ale mamy nadzieje, że w mniejszym stopniu niż w innych sektorach gospodarki, gdzie całkowicie trzeba było zatrzymać działalność

PMR: Wartość rynku artykułów DIY spadnie o 0,3% r/r do 36,1 mld zł w 2020 r.

w związku z tym restrykcje, a także już sama atmosfera niepewności i strachu, wywarły wpływ na praktycznie każdy aspekt życia Polaków" - dodano. Z badania PMR dotyczącego wpływu koronawirusa na plany remontowe wynika, że 15% respondentów zrezygnowała, a 29% odłożyła

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; wzrost PKB pozostanie relatywnie wysoki

wysokim poziomie. "W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB, mimo oczekiwanego obniżenia utrzyma się w najbliższych kwartałach na relatywnie wysokim poziomie. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca skali i trwałości

Morawiecki: Sytuacja zewnętrzna wpłynęła na tempo wzrostu PKB w III kw

Warszawa, 16.11.2016 (ISBnews) - Otoczenie zewnętrze - czyli spadek dynamiki wzrostu PKB w poszczególnych krajach UE w III kw. br, głównie w Niemczech, oraz zakończenie perspektywy unijnej - miały znaczący wpływ na opublikowany wczoraj szybki szacunek wzrostu PKB w Polsce za

Spółki energetyczne tracą na giełdzie. Inwestorzy reagują alergicznie na zapowiedzi ręcznego sterowania firmami

spadał w trakcie sesji o 4,6 proc., aby zakończyć ją ze spadkiem 7,6 proc. W najgorszym momencie kapitalizacja tej spółki spadła o 200 mln zł. To spadki porównywalne z tymi z 10-11 grudnia, kiedy to na kurs miała wpływ niepewność inwestorów w sprawie polityki rządu dotyczącej cen energii Według

Złoty może lekko się osłabić do euro i dolara

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - W środę złoty może się osłabić do głównych walut w ślad za narastającą niepewnością przed rozpoczynającym się w piątek szczytem G20 oraz wobec nieco tonujących wypowiedzi szefa Fed Jerome Powella. Bez wpływu będą natomiast dane o bezrobociu w

ING BSK: Przeważy dezinflacyjny wpływ recesji, inflacja średnio 2,2% w IV kw.

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Spodziewana recesja na skutek pandemii COVID-19 będzie oddziaływała w kierunku obniżenia się poziomu inflacji - tj. przeważy dezinflacyjny wpływ recesji, oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego. "Pojawiają się

Grozi nam dehumanizacja pracy. Musimy być gotowi na czas po pandemii

niepewności i poprzewracany świat. Plusem jest to, że łatwiej jest nam mówić o trudnych doświadczeniach, ponieważ jesteśmy w tym wszyscy, niezależnie od miejsca zajmowanego na karierowej drabince. COVID-19 i jego wpływ na świat to doświadczenie uniwersalne i zbiorowe, więc trauma też taka jest. Zaraza każdego

Rekordowe zyski deweloperów. Nie przeszkodziła wojna, ani inflacja

styczniu 2022 r. sprzedaż sięgnęła 5,6 tys. mieszkań. Potem było już tylko gorzej. Zgodnie z danymi Otodom Analytics sprzedaż sięgnęła dna w sierpniu, gdzie wyniosła 2,2 tys. mieszkań. Przyczyn tego jest wiele. Po pierwsze wybuch wojny, który przyniósł wielką niepewność. Po drugie – decyzje Rady

Dobre wieści ze składów budowlanych. Taka sytuacja może jednak nie potrwać długo

pokażą, czy będzie miało to wpływ na większy zapał inwestycyjny. Wiele osób wstrzymuje się jednak z budową domu, czekając na rządowy program „Bezpieczny kredyt 2 proc.", który ma wejść w życie lipcu. Stąd może wspomniani obserwatorzy, monitorujący ceny w składach budowlanych

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w najbliższych latach będzie relatywnie wysoki

może być zastępowany przez zwiększoną sprzedaż na inne zagraniczne rynki zbytu oraz na rynek wewnętrzny" - czytamy także. Członkowie RPP zwracali uwagę, że niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą oraz jego wpływu na krajową aktywność

Kotecki (RPP): Będziemy mieć wydatki związane z prezentami wyborczymi. Inflacja w lutym wystrzeli i przekroczy 20 proc.

będą musieli zapłacić za surowce? Ile będzie kosztował transport? A magazynowanie? Niczego nie są pewni, są zdezorientowani. Do tego dochodzą inne niepewności, jak wojna Rosji w Ukrainie, spodziewana recesja w Niemczech czy kryzys finansowy. Mimo to polityka pieniężna de facto jest dzisiaj luźniejsza

"Przesłanie" Glapińskiego na Forum Ekonomiczne w Davos. Podwyżki stóp będą kontynuowane

trwa. „I o ile Europa wypracowała już swoisty modus vivendi z wirusem, o tyle Chiny starają się nadal zwalczać ogniska kolejnych mutacji za pomocą bardzo restrykcyjnych obostrzeń w krytycznych miastach lub regionach" – stwierdził.   Jaki będzie wpływ

Ceny złota znajdują się wciąż powyżej poziomu 1950 USD za uncję

bariery na poziomie 2000 USD za uncję do okolic 1935 USD za uncję. W czwartek rano notowania kontraktów na złoto nie zwyżkują już tak dynamicznie, ale wciąż znajdują się powyżej poziomu 1950 USD za uncję. Największy wpływ na przecenę na rynku złota miała publikacja protokołu z

RPP spuściła złotego do kanału. Potrzebna pilna interwencja słowna prezesa NBP

się nie odbudować przez długie miesiące. Dodatkowo niepewność budzą wyniki wyborów - że nie wiadomo, kto wygra i co się jeszcze może stać w Polsce w kontekście kampanii wyborczej i prób utworzenia nowego rządu. Commerzbank (właściciel mBanku) prognozował, pod koniec sierpnia, że kurs euro może wynieść

RPP utrzymała stopy bez zmian; CPI po szczycie w I kw. 2020 r. - w pobliżu celu

komunikacie. RPP ocenia, że inflacja bazowa utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Rada podtrzymała ocenę, według której wzrosła jednak niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą

PKO BP podniosło prognozę wzrostu PKB na 2019 r. o 0,4 pkt do 4,6%

. Głównymi źródłami niepewności są: (1) stan globalnej koniunktury ("wojny handlowe", "twardy" Brexit), (2) skala i tempo absorpcji środków UE, (3) deficyt podaży pracy i jego wpływ na aktywność inwestycyjną, (4) wynik wyborów parlamentarnych i jego wpływ na wydatki publiczne, wymienili

Korekta rynku IT w Polsce. "Dla nikogo te zwolnienia nie były zaskoczeniem - ale ich forma - owszem"

charakterze z polskiego rynku. Niewykluczone, że wyczekiwany był ten pierwszy, który zdecyduje się na taki krok i w ten sposób zgarnie negatywnie rozumianą "premię wizerunkową" – mówi Marek Pokorski, prezes Inetum Polska.  Wpływ na branżę IT miała ogólna sytuacja gospodarcza na

Co dalej ze sprzedażą mieszkań? Będą nadal drożeć czy może ceny spadną? Deweloperzy rozwiewają wątpliwości

zdolność kredytową. Na rynku nieruchomości zapanowała duża niepewność. Deweloperzy ostrożnie podchodzą do nowych inwestycji. W I kwartale tego roku oddali do użytkowania 29,3 tys. mieszkań. To o 3,6 proc. mniej niż w tym samym okresie 2021 r. Spadek dużo bardziej widoczny jest w liczbie nowych inwestycji

GNB szacuje miesięczny ubytek wyniku z odsetek na 4 mln zł w zw. z małym TSUE

. 4 mln zł brutto, poinformował członek zarządu Maciej Kleczkiewicz. "Wpływ brutto na wynik może kształtować się na poziomie 4 mln zł miesięcznie" - powiedział Kleczkiewicz podczas konferencji prasowej. Bank poinformował dziś, że w

Jednoosobowe firmy zwijają żagle. Blisko 400 likwidacji dziennie

w osoby aktywne i przedsiębiorcze. Największy koszt nowych pomysłów polityków ma bowiem ponieść klasa średnia – twierdzi adwokat i ekspert prawny BCC.  Na wpływ "Polskiego ładu" na jednoosobowe działalności zwraca też uwagę Mariusz Grajda, partner zarządzający, członek zarządu

Co widzą inwestorzy, kiedy patrzą na Polskę? Chaos i niepewność

tle widzą Polskę? - Ogromną niepewność. Oczywiście wynika ona także z czynników zewnętrznych, np. na zbrodniczą agresję Putina na Ukrainę wpływu nie mamy. Ale ograniczanie niezależności systemu sądowniczego, zmienność regulacji prawnych i ciągłe grzebanie w przepisach podatkowych to już wkład

KE: Wzrost PKB strefy euro wyniesie 1,1% w 2019 r., po 1,2% w 2020 r. i 2021

gospodarczy, tworzenie dużej liczby miejsc pracy i silny popyt wewnętrzny. Może się jednak okazać, że nastanie wkrótce okres turbulencji: duża niepewność związana z konfliktami handlowymi, rosnące napięcia geopolityczne, utrzymujące się osłabienie w sektorze wytwórczym i brexit. Wzywam wszystkie kraje UE o

Hamulec na budowach nadal zaciągnięty. GUS opublikował najnowsze dane

procentowymi. – Widzimy, że niepewność wywołana sytuacją gospodarczą nie jest już tak duża jak jeszcze pod koniec 2022 r. Miały na to wpływ prawdopodobnie kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika WIBOR &ndash