wpłaty gotówkowe

Justyna Sobolak

Jak przekazać pieniądze na kampanię wyborczą danej partii lub kandydata?

Jak przekazać pieniądze na kampanię wyborczą danej partii lub kandydata?

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w tym roku 15 października. Kampania wyborcza już trwa i pochłonie miliony złotych. Partie wydatki pokrywają z własnych źródeł. Dorzucić się do ich działania może każdy obywatel. Jak to zrobić?

Wpłata na cudze konto już z prowizją?

Wpłata na cudze konto już z prowizją?

0,5 proc. wpłacanej kwoty, ale nie mniej niż 9 złotych – tyle od niedawna kosztuje wpłata gotówki na rachunek bankowy osoby fizycznej prowadzony przez Bank Millennium, jeżeli takiej wpłaty dokonuje w placówce banku osoba trzecia. W korespondencji skierowanej do posiadaczy rachunków bank

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,05 mld zł we wrześniu

wypłacano z nich środki i w konsekwencji finalne saldo wyniosło -0,3 mld zł. Obroniły się za to fundusze akcyjne sektorowe, które zanotowały kilkumilionowe dodatnio saldo wpłat i umorzeń, podano w materiale. "Prawie krok w krok z funduszami gotówkowymi i rynku pieniężnego

Kredyt Inkaso: Wpłaty od dłużników wyższe szac. o ok. 30% r/r w r.obr. 2017/2018

. "Wysokość wpłat od dłużników wpływa bezpośrednio (chodź nie jako jedyny czynnik), na kształtowanie się wysokości przychodów netto, a w konsekwencji na zysk netto oraz na generowaną przez spółkę EBITDA gotówkową" - podsumowano. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą

Rainbow Tours podwyższy kapitał White Olive w ramach inwestycji z PFR

kwocie w wysokości 8 408 958 euro z wierzytelnością White Olive A.E. wobec Spółki z tytułu opłacenia nowo obejmowanych akcji), (ii) częściowo poprzez wpłatę gotówkową w kwocie w wysokości 1 391 407,85 euro; b) Fundusz obejmie 83 068 nowych akcji zwykłych imiennych White Olive

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,4 mld zł w grudniu 

Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1,4 mld zł w grudniu ub. r., przy czym zdecydowana większość środków - ponad 1 mld zł - trafiła do funduszy detalicznych. W całym roku saldo wpłat i wypłat przekroczyło 17 mld zł - to

Rodzice dali córce 120 tys., fiskus wydał interpretacje i "przyszedł" po podatek

Rodzice dali córce 120 tys., fiskus wydał interpretacje i "przyszedł" po podatek

pieniądze na rachunek syna, wskazując, że wpłata stanowi wykonanie umowy darowizny. A syn już sam zgłosi naczelnikowi urzędu skarbowego, że dostał pieniądze. Syn zapytał dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy opisana wyżej darowizna środków pieniężnych będzie korzystać ze zwolnienia z

Saldo wpłat i umorzeń w TFI było ujemne i wyniosło -0,2 mld zł  w lutym

. z rzędu miała miejsce przewaga wypłat nad wpłatami. Ich bilans sprzedaży wyniósł w lutym -0,19 mld zł, podały Analizy Online. Ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowano w przypadku 3 z 4 największych segmentów rynku. Wyjątkiem okazały się fundusze gotówkowe i pieniężne, które

Euronet objął obsługą serwisowo-gotówkową sieć bankomatów Raiffeisen Polbanku

Warszawa, 07.02.2017 (ISBnews) - Euronet podpisał umowę z Raiffeisen Polbankiem dotyczącą obsługi serwisowo-gotówkowej sieci bankomatów banku, poinformowała firma. Standardowa wypłata oraz wpłata gotówkowa i opłaty z nimi związane pozostają dla klientów Raiffeisen Polbank bez

Kredyt Inkaso miało 5,59 mln zł zysku netto w r.fin. 2017/2018

oznacza wzrost o 30% r/r, podano także. "Zakup nowych, atrakcyjnych portfeli oraz obsługa wcześniej nabytych pakietów pozwoliły nam zwiększyć wpłaty od dłużników. W efekcie nasze przychody netto oraz EBITDA gotówkowa znacząco urosły. Obserwujemy bardzo dobrą koniunkturę na

GPM Vindexus miała 0,73 mln zł zysku netto, 2,02 mln zł zysku EBITDA w I kw.

. "Mimo wzrostu wpłat gotówkowych uzyskaliśmy znacząco niższy zysk netto w porównaniu do roku ubiegłego. Czynniki determinujące zmniejszenie się zysku netto w pierwszym kwartale br. wynikają ze zmniejszenia przychodów z wierzytelności nabytych o ok.1,1 mln zł, wzrostu kosztów działalności podstawowej

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 0,3% m/m do 259,2 mld zł w lutym

się fundusze akcyjne, których aktywa wzrosły o +0,5% do blisko 26,9 mld zł. To zasługa dobrych wyników inwestycyjnych, ponieważ saldo wpłat i wypłat było ujemne. "Niewiele niższą dynamikę osiągnęły fundusze dłużne, które po włączeniu do nich funduszy gotówkowych

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło 0,7 mld zł w listopadzie

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych wyniosło 0,7 mld zł w listopadzie 2019 r., podały Analizy Online. Listopad przyniósł kontynuację napływu nowych środków do funduszy inwestycyjnych, przy czym dodatni

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 1,95 mld zł w listopadzie

listopadzie do funduszy gotówkowych i pieniężnych trafiło prawie 1,4 mld zł netto. To najlepszy wynik w roku i najwyższy bilans sprzedaży od stycznia 2008 r. Od początku 2017 r. do rozwiązań z tej grupy wpłacono przeszło 7 mld zł netto, czyli blisko połowę tegorocznego salda wpłat i wypłat

Wpłaty do mobilnych wpłatomatów Idea Banku wzrosły o 141% r/r w I poł. 2018 r.

wpłatomatów we wpłatach gotówkowych, w miastach w których usługa jest dostępna, wynosi 68% i z każdym miesiącem systematycznie wzrasta, podkreślono także. Mobilny wpłatomat to wymyślona w Idea Banku i unikalna na świecie usługa, którą przedsiębiorca może zamówić za pomocą mobilnej

Analizy.pl: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 0,9 mld zł w styczniu

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych było dodatnie w styczniu i przekroczyło 0,9 mld zł, m.in. dzięki pracowniczym planom kapitałowym (PPK), podały Analizy.pl. "Nie było niespodzianki jeśli chodzi o

Analizy Online: Detaliczne fundusze inwestycyjne pozyskały 1,2 mld zł w kwietniu

wpłat i wypłat wyniosło ponad 320 mln zł. "Popularnością cieszyły się przede wszystkim produkty skupiające się na rynkach zagranicznych ? trafiło do nich przeszło 319 mln zł. Najwyższe saldo wpłat i wypłat odnotowała, już drugi miesiąc z rzędu, grupa funduszy gotówkowych

Monetia chce zwiększyć udział w obsłudze gotówkowych płatności masowych do 20%

rynku liderem. Monetia podała, że usługa ta jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie urzędów rozwiązaniami efektywnościowymi, przynoszącymi optymalizację kosztową, organizacyjną i jakościową. Outsourcing punktu przyjmującego wpłaty gotówkowe może wygenerować oszczędności o

Boruta-Zachem zakończył publiczną emisję akcji o wartości blisko 10,6 mln zł

. Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w formie gotówkowych wpłat. Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii E złożono 142 zapisy podstawowe na 2 856 486 akcji oraz 23 zapisy dodatkowe na 2 088 907 akcji. Zarząd spółki

Euronet Polska przejął obsługę wpłato-bankomatową Credit Agricole

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - W ramach podpisanej umowy Euronet przejął pełną obsługę wszystkich bankomatów i wpłato-bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Credit Agricole (ponad 570 urządzeń) i tym samym powiększył zarządzaną przez siebie sieć do około 8 000 urządzeń

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,62 mld zł w lipcu

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie w lipcu i wyniosło 1 615,3 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). To najwyższy poziom w tym roku i równocześnie najlepszy wynik w ciągu ostatnich

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,84 mld zł w październiku

. miesiącu tylko dwie kategorie inwestycyjne uzyskały ujemny wynik. "Niekwestionowanym liderem pod względem salda wpłat i wypłat w październiku zostały fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego: trafił do nich niespełna 1 mld zł. To wyraźnie lepszy rezultat niż w poprzednim

PKO BP wprowadza stanowiska samoobsługowe, 2 w Warszawie i 2 w Jeleniej Górze

wpłaty gotówkowej na konto własne, wypłaty gotówki, przelewu między własnymi rachunkami, przelewu na dowolne konto, założenia lokaty, sprawdzenia lub wydruku salda oraz innych operacji dostępnych obecnie w bankomatach. W dalszej kolejności klienci będą mogli uzyskać pożyczkę gotówkową, dokonywać wpłat

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 7,6 mld zł w marcu

miesiącem z dodatnim bilansem sprzedaży. Łącznie od początku 2017 roku wpłacono do nich ponad +23 mld zł netto" - czytamy w raporcie. Dziewiąty miesiąc z rzędu największym zainteresowaniem klientów detalicznych cieszyły się fundusze gotówkowe i pieniężne. Marcowe saldo wpłat

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 20 III o emisji akcji serii K

wierzytelności CCC S.A. lub CCC.eu sp. z o.o. lub CCC Shoes & Bags sp. z o.o. wobec spółki lub wpłaty gotówkowej" - czytamy w projektach. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest ponadto pokrycie straty bilansowej spółki, co umożliwi restrukturyzację spółki

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 4,1% m/m do 256,8 mld zł w grudniu

" - czytamy dalej. Grudzień był także drugim miesiącem w całym 2018 r., kiedy zmniejszyła się wartość środków zgromadzonych w ramach funduszy gotówkowych i pieniężnych. Spadek był jednak niewielki i wynikał z ujemnego salda wpłat i wypłat (wynik z tytułu zarządzania był

Kredyt Inkaso miał 8,06 mln zł zysku netto, 74,95 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

. Zysk operacyjny wyniósł 74,95 mln zł wobec 42,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,22 mln zł w 2018/2019 wobec 122,68 mln zł rok wcześniej. Wpłaty dłużników wyniosły 232,8 mln zł, co oznacza wzrost r/r o

Kredyt Inkaso spłacił w całości obligacje serii C1

wartości nominalnej 1,265 mld zł, podano także. "W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2019/2020 (kwiecień 2019 r. - grudzień 2019 r.) grupa osiągnęła 184,5 mln zł wpłat od dłużników, co oznacza wzrost rok do roku o 8%. EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych

Pragma Inkaso liczy na dalszy istotny wzrost spłat z portfeli wierzytelności 

Warszawa, 02.01.2018 (ISBnews) - Wartość wpłat odnotowanych z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso wyniosła 7,1 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 6,9 mln zł zanotowanych kwartał wcześniej, podała spółka. Pragma Inkaso liczy na

EuroBank ma umowę dotyczącą obsługi jego bankomatów przez Euronet

Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - EuroBank i Euronet podjęły współpracę obejmującą wymianę wszystkich bankowych urządzeń na wpłato-bankomaty (recyklery) oraz pełną obsługę serwisowo-gotówkową sieci bankomatów ulokowanych w placówkach banku, poinformowały spółki

Gumtree.pl: 52/53% Polaków korzysta z pomocy doradcy/agenta w zakupie mieszkania

wpłatą gotówkową niż w przypadku kredytu hipotecznego z wkładem własnym. Niewielka część nabywców mieszkań (6%) zdecydowała się na finansowanie zakupu mało popularnym kredytem gotówkowym, wybieranym najchętniej przez osoby do 24. roku życia. Co trzeci Polak zadeklarował, iż spłaca kredyt samemu z

Saldo wpłat i umorzeń w TFI było wyniosło minus 357 mln zł w listopadzie

wypłatami odnotowały także fundusze rynku surowców (+12 mln zł). Najwyższe ujemne saldo wpłat i wypłat w listopadzie odnotowano w segmencie funduszy gotówkowych (ponad -320 mln zł) oraz dłużnych (blisko -250 mln zł). Wartość aktywów będących pod zarządzaniem funduszy polskich

Pierwsza na świecie karta wpłatnicza. Pomoże w miejscach, gdzie nie można płacić kartą

nowym zjawiskiem, ale jedynie przyśpieszeniem postępującego od kilku lat trendu odchodzenia od tradycyjnych płatności gotówką. Niestety, rezygnacja z płatności gotówkowych spowodowała płatnicze wykluczenie wielu grup osób. Głównie mikroprzedsiębiorców i drobnych usługodawców, dla których kupno czy

Wpłacanie monet w banku. Sprawdź, czy zapłacisz prowizję?

tabelę opłat i prowizji, w której wyczytałem, że wpłata gotówkowa na rachunek nie jest obciążona żadną opłatą. Podobną informację uzyskałem na infolinii - dodaje. Czytelnik wziął więc pod pachę skarbonkę wypełnioną monetami i udał się do najbliższego oddziału Getin Banku. Łatwo

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń było dodatnie 11. miesiąc z rzędu w listopadzie

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło ponad 1,9 mld zł w listopadzie. Był to jedenasty miesiąc dodatniego salda. Najwięcej środków klienci wpłacili do funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego - 1,3 mld zł, podała Izba

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,37 mld zł w VI, z funduszy detal. odpływy

Warszawa, 12.07.2016 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach detalicznych było ujemne po raz pierwszy od trzech miesięcy i wyniosło minus 461 mln zł w czerwcu. Spadki na giełdach związane przede wszystkim z zaskakującym wynikiem referendum w sprawie wyjścia Wielkiej

Wartość wpłat do mobilnych wpłatomatów Idea Banku wzrosła do 51,5 mln zł w marcu

% mikroprzedsiębiorców rozlicza się wyłącznie w gotówce, a pozostałych 68% łączy płatności gotówkowe z bezgotówkowymi. Mobilne wpłatomaty odpowiadają już za ponad 20% wpłat gotówkowych do Idea Banku. Pierwszy samochód Idea Banku przeznaczony do przewozu gotówki, który można wezwać przez

KIR: Mandat będzie można opłacić w radiowozie kartą lub BLIKiem od lutego

Kościński, cytowany w komunikacie. Oprócz możliwości płacenia kartą i telefonem, dotychczasowe sposoby, jak regulowanie kary przelewem lub wpłatą gotówkową na poczcie, będą wciąż dostępne. Obcokrajowcy nadal będą zobligowani do regulowania mandatu na miejscu wykroczenia w

GPM Vindexus miała 8,03 mln zł zysku netto,11,18 mln zł EBITDA w I półr.

finansowania długu o 13,72%. Mimo wzrostu wpłat, zysk netto wzrósł zaledwie o 2,76%. Należy podkreślić, że odnotowujemy regularny wzrost kwot odzyskanych z wierzytelności i oceniamy, że w 2019 r. odzyskamy nie mniej niż w roku ubiegłym" - czytamy w raporcie. Jak podała spółka

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 1,1 mld zł w czerwcu

Warszawa, 12.07.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w polskich funduszach inwestycyjnych było ujemne w czerwcu i wyniosło minus 1,1 mld zł. To drugi miesiąc z rzędu ujemnego bilansu, który jest efektem rozpoczęcia procesu likwidacji wielu funduszy aktywów niepublicznych

PKO BP ma ponad 1 tys. wpłatomatów, będzie modernizował bankomaty 

funkcją wpłaty" - powiedział dyrektor pionu sieci i operacji PKO BP Maciej Wyszoczarski, cytowany w komunikacie. Podkreślił, że urządzenia te z jednej strony podnoszą komfort klientów, z drugiej optymalizują koszty funkcjonowania placówek bankowych, co m.in. pozwala

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło -0,73 mld zł w styczniu

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych wyniosło -726 mln zł w styczniu 2019 r., podały Analizy Online. "Pierwszy miesiąc roku przyniósł wyraźne wyhamowanie odpływów, które ciążyły rynkowi funduszy przez

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 4,7 mld zł w lipcu

. W przypadku funduszy gotówkowych przewaga wpłat nad wypłatami była symboliczna, wyniosła niecałe +20 mln zł. "Ujemny bilans sprzedaży odnotowały w lipcu w sumie 3 segmenty. Czwarty miesiąc z rzędu klienci więcej środków wypłacili niż wpłacili z funduszy mieszanych

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 895 mln zł w czerwcu

raporcie. Najpopularniejsza grupa inwestycji z maja ? fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego ? znalazła się na drugim miejscu, z saldem wpłat i umorzeń na poziomie +0,26 mld zł. Fundusze akcji utrzymały dodatni wynik +15 mln zł. "Warto zauważyć, że

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 2,5 mld zł w styczniu

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło ponad 2,5 mld zł w styczniu. Było to nie tylko zdecydowanie więcej niż w grudniu, ale również był to najlepszy styczeń od dekady. Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego znów zanotowały

GPM Vindexus miała 3,43 mln zł zysku netto, 4,68 mln zł EBITDA w I kw.

hipotecznie ze względu na prawdopodobne przesunięcie momentu odzyskania długu w wyniku sprzedaży nieruchomości" - czytamy w raporcie. Mimo osiągnięcia wyższych wpłat z wierzytelności, pozostałe wyniki EBIT, EBITDA, zysk brutto oraz zysk netto są niższe w stosunku do I kwartału

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,06 mld zł w maju

Warszawa, 13.06.2016 (ISBnews) - Pomimo słabej koniunktury na GPW, maj był udanym miesiącem dla funduszy inwestycyjnych. Saldo wpłat i wypłat całego rynku przekroczyło 2,0 mld zł. Z kolei rozwiązania skierowane do szerokiego grona odbiorców odnotowały 0,7 mld zł bilans

Rząd nie lubi gotówki. Transakcje od 15 tys. zł pod kontrolą

dalej, niż nakazuje unijne prawo. Chodzi o kontrolę transakcji gotówkowych. Zgodnie z unijnymi przepisami wybrane podmioty (m.in. banki) muszą raportować odpowiednim organom (w Polsce Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej) o transakcjach gotówkowych o wartości co najmniej 10 tys. euro, czyli ok

Sezon na pożyczki. Jak się zadłużać mądrze?

to limit, który jest powiązany z rachunkiem bankowym. Daje możliwość powiększenia środków dostępnych na koncie o określoną sumę. Na przykład, jeśli mamy na koncie 500 zł, a limit odnawialny wynosi 1000 zł, to mamy do swojej dyspozycji 1500 zł. Każda wpłata na konto spłaca wykorzystany limit. 

Idea Bank oczekuje przekroczenia 1 mld zł wpłat do mobilnych wpłatomatów w br.

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Idea Bank spodziewa się przekroczenia 1 mld zł wpłat do mobilnych wpłatomatów jeszcze w tym miesiącu, poinformowała członek zarządu banku Małgorzata Szturmowicz. Ze względu na znaczną liczbą chętnych do korzystania z tej usługi bank wprowadził

Santander BP uruchamia pakiet pomocy dla MŚP

za transakcje: przelewy krajowe w systemie ELIXIR, Exspress Elixir, Sorbnet, BlueCash, wpłaty i wypłaty gotówkowe, polecenia zapłaty, wyciągi, zlecenia stałe, karty debetowe wydane do konta firmowego: Visa Business Electron, MasterCard Business Debit, abonament za usługi i dodatkowych użytkowników

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło -8,6 mld zł w kwietniu

Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło -8,6 mld zł w kwietniu, a było to wynikiem przewagi umorzeń w segmencie funduszy niedetalicznych, podały Analizy Online. "W kwietniu polski rynek funduszy

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 2% r/r w I poł. br., wskaźnik NPL: 5,6%

390,3 mln zł. Największą składową tego agregatu były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które wzrosły o 2,2% do kwoty 52 340 mln zł. Na drugiej pozycji pod względem wartości plasują się kredyty gotówkowe, które osiągnęły poziom 21 252,6 mln zł, tj. wyższy o 0,5% w porównaniu z końcem 2019 r. Zarówno

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 583 mln zł w kwietniu

kwietniu do funduszy absolutnej stopy zwrotu (+0,24 mld zł). Było to jednak mniej niż w marcu (+0,42 mln zł). Zaraz za funduszami absolutnej stopy zwrotu znalazły się rozwiązania gotówkowe i pieniężne (+ 0,24 mld zł), a z kolei za nimi ? fundusze mieszane, z saldem wpłat i umorzeń na poziomie +0,23 mld z

PKO BP wprowadza kolejne udogodnienia dla firm w zw. z epidemią

za wpłatę gotówkową zamkniętą. Nowa opłata wynosi 0,2%, minimum 10 zł zamiast dotychczasowych 20 zł, dla banknotów oraz bilonu. Dzięki temu rozwiązaniu, po podpisaniu umowy, przedsiębiorcy mogą zostawić pieniądze w specjalnie przeznaczonych do tego bezpiecznych kopertach we wskazanych placówkach

Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1,98 mld zł w VIII 

;Obserwujemy zatem kontynuację dobrej passy, czego potwierdzeniem jest już siódmy w tym roku miesiąc napływów przewyższających 1 mld zł. Saldo wpłat i wypłat od początku tego roku wyniosło około 11,2 mld zł" - czytamy dalej. Do funduszy gotówkowych i pieniężnych w sierpniu

Wartość aktywów PKO TFI wzrosła m/m do 24,94 mld zł na koniec listopada

;Do subfunduszy z kategorii gotówkowych i pieniężnych należących do PKO TFI wpłynęło prawie 650 mln zł. Na koniec listopada wartość aktywów w tej grupie produktów wyniosła ponad 10 mld zł. Sprzedaż netto w grupie funduszy mieszanych wyniosła 107,9 mln zł, głównie za sprawą subfunduszu PKO Stabilnego

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,9 mld zł w XI – najwięcej w tym roku

Warszawa, 10.12.2014 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat funduszy detalicznych wyniosło 1,9 mld zł w listopadzie i było najwyższe w tym roku. Listopad był również 26-tym kolejnym miesiącem dodatniego bilansu tego segmentu. Z funduszy oferowanych wybranym inwestorom wypłacono z

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 0,58 mld zł w grudniu 2014

Warszawa, 20.01.2015 (ISBnews) ? Saldo wpłat i umorzeń w krajowych funduszach inwestycyjnych było dodatnie w grudniu i wyniosło 0,58 mld zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Uwaga inwestorów skupiona była przede wszystkim na funduszach gotówkowych i

Saldo wpłat i umorzeń we wszystkich TFI wyniosło +3,4 mld zł w czerwcu

fundusze detaliczne pozyskały +8,4 mld zł (najwięcej akcyjne +3,2 mld zł oraz gotówkowe i pieniężne +2,2 mld zł). W przypadku funduszy niedetalicznych nadwyżka wpłat nad wypłatami wyniosła ok. +9,8 mld zł" - czytamy w raporcie. (ISBnews)

Kredyt Inkaso miało 6,22 mln zł straty netto w I poł. roku obrot. 2019/2020

wzrost uzyskanych wpłat z tytułu pakietów wierzytelności do poziomu 127 milionów złotych, co stanowi wzrost o 15% w stosunku do półrocza poprzedniego roku, oraz istotnie zmieniła strukturę swojego zadłużenia, ograniczając zadłużenie krótkoterminowe o ponad 180 milionów złotych na skutek emisji obligacji

mBank już nie tylko wirtualny. Obsługa w oddziałach MultiBanku

klientów indywidualnych i firmowych. - Obsługa gotówkowa w oddziałach MultiBanku stanowi uzupełnienie sprawdzającego się od lat modelu proponowanego przez mBank, w którym codzienne wpłaty i wypłaty gotówki można wygodnie realizować we wpłatomatach i w bankomatach. Nic nie stoi

Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 0,84% m/m do 264,54 mld zł w listopadzie

popularnością i to one w największym stopniu powiększyły aktywa w listopadzie, wskazano w materiale. "W największym stopniu wzrosły aktywa funduszy dłużnych uniwersalnych, czyli grupy, w której znajduje się większość dawnych funduszy gotówkowych (+0,7 mld zł) oraz funduszy

Trzymajcie się mocno za portfele. Nadchodzi 2021 rok - w bankach jeszcze drożej

wszystkich klientach instytucji finansowych. Jako pierwszy trend na 2021 rok wyznaczył mBank. I już w grudniu zapowiedział duże zmiany dla swoich 4,6 mln klientów. Rosną stawki za wpłaty i wypłaty gotówki, abonamenty za korzystanie z kart kredytowych, przelewy z kredytówek na ROR-y, a przede wszystkim

KIR: Kwota mandatów opłaconych bezgotówkowo przekroczyła 133 tys. zł w styczniu

Marcjasz, cytowany w komunikacie. Poza możliwością dokonania płatności bezgotówkowo, dotychczasowe sposoby, tj. uregulowanie należności przelewem lub wpłatą gotówkową, są wciąż dostępne. Obcokrajowcy nadal są zobligowani do regulowania mandatu na miejscu wykroczenia w złotówkach

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 1,3% m/m do 280,2 mld zł w czerwcu

przede wszystkim fundusze gotówkowe i pieniężne. Wartość zgromadzonych środków zwiększyła się o blisko +1,2 mld zł (+2,3%) i wyniosła na koniec czerwca ponad 53,1 mld zł. To najwięcej w historii, podano również. "Tak znaczny przyrost jest efektem wysokiego bilansu

Rząd chce ustalić max. kwotę transakcji dla Biur Usług Płatniczych na 2500 euro

usługi przekazu pieniężnego w uzupełnieniu innej działalności gospodarczej. Dlatego zgodnie z projektem "podstawową działalnością BUP powinna być obsługa niskokwotowych przekazów pieniężnych (co do zasady inicjowanych wpłatą gotówkową), za pomocą których są realizowane różnego rodzaju opłaty i

PKO TFI: Sprzedaż netto funduszy wyniosła 4,1 mld zł w I półroczu 2018 r.

została zrealizowana głównie dzięki grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych, do której trafiło ponad 4 mld zł (netto). Do funduszy mieszanych trafiło w tym czasie 152,4 mln zł, a do funduszy dłużnych ponad 801 mln zł" - czytamy w komunikacie. Największym beneficjentem

Stopy procentowe w górę, a oprocentowanie lokat wciąż szoruje po dnie

Podwyżki stóp procentowych wywindowały i maksymalne oprocentowanie kredytów gotówkowych, i raty już zaciągniętych kredytów hipotecznych. Te pierwsze podskoczyły do maksymalnie 10,5 proc., a raty, w zależności od wysokości pożyczonej kwoty, wzrosły o nawet o kilkaset złotych. Przykład

Monetia ma pierwszą umowę na okienko kasowe dla sądu, liczy na 40% tego rynku

. Punkty kasowe Monetii będą przyjmować gotówkowe opłaty sądowe. Mogą także prowadzić obrót znakami opłaty sądowej. Transakcje te są zwolnione z prowizji i dodatkowych opłat. W okienkach będą również przyjmowane inne wpłaty gotówkowe interesariuszy lub będzie wypłacana gotówka

Sprzedaż netto funduszy Pioneera wyniosła 54,1 mln zł w marcu

ostatnim miesiącu dodani bilans wpłat i umorzeń odnotowały m.in.: Pioneer Gotówkowy, Pioneer Pieniężny, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny, Pioneer Strategii Globalnej, Pioneer Wzrostu i Dochodu

Aktywa TFI spadły o 0,3% m/m do 224,2 mld zł w listopadzie

odnotowały fundusze gotówkowe i pieniężne. W listopadzie wartość zgromadzonych w nich środków obniżyła się o prawie 0,4 mld zł, tj. o 1,3% do 30,5 mld zł, co wynikało głównie z ujemnego salda wpłat i wypłat przedstawicieli tego segmentu. Listopad był już 3. miesiącem z rzędu spadku aktywów funduszy

Darowizna - kto, komu, co i ile może darować. Praktyczne przykłady

. Darowizną jest też umorzenie należnego zobowiązania. Przykład. Renata pożyczyła siostrze 10 tys. zł. Dług miał zostać zwrócony w ciągu trzech lat. Widząc jednak, z jakim trudem siostra wiąże koniec z końcem, Renata postanowiła dług umorzyć.Przykład. Małgorzata zaciągnęła w banku pożyczkę gotówkową. Kosztem

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 117,6 mln zł w maju

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w krajowych funduszach inwestycyjnych było dodatnie w ub. miesiącu i sięgnęło 117,6 mln zł. Majowy rezultat to piąty z rzędu dodatni wynik w tym roku, a gdyby nie wysokie wypłaty w funduszach dedykowanych, które nieco

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 82% r/r do 23 mln zł w II kw.

bardzo udanie praktycznie na każdym z rynków, może z wyjątkiem Hiszpanii. "Odzwierciedlają to dobre wyniki wpłat. Od marca zaczęła dynamicznie rozprzestrzeniać się pandemia koronawirusa i kluczowym było dla nas zapewnienie ciągłości działania. Udało nam się to uzyskać

Limity płatności 2017 uderzają w mikro- i mały biznes. Przedsiębiorcy: To zła zmiana

banku i to też koszt – mówi pan Kazimierz. Z reguły za wpłatę gotówkową banki pobierają 0,5 proc. wartości wpłaty. Wpłacając np. 15 tys. zł, firma musi więc zapłacić za to 75 zł prowizji. Faktura w częściach W Broniszach idę do hali, gdzie handluje się hurtowo – nie na kilogramy, tylko

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali m.in. o emisji akcji serii K

do aktualnej wartości rynkowej akcji spółki i umożliwi spółce restrukturyzację jej zadłużenia w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części wierzytelności CCC S.A. lub CCC.eu sp. z o.o. lub CCC SHOES & BAGS sp. z o.o. wobec spółki lub wpłaty gotówkowej"

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 1,3% m/m do 284,1 mld zł w maju

nieco ponad 99 mld zł. "To efekt przede wszystkim dodatniego wyniku zarządzania. Po raz kolejny wysokiej, dodatniej dynamiki wzrostu doświadczyły także fundusze gotówkowe i pieniężne, których aktywa wzrosły o +2 mld zł (+4,1% m/m). W efekcie udało się przekroczyć

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 867,5 mln zł w marcu 

Warszawa, 14.04.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych było dodatnie w marcu i sięgnęło 867,5 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Saldo od początku roku wyniosło 3 188 mln zł. Izba podkreśliła

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 36 mln zł w sierpniu

Warszawa, 10.09.2015 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło -36 mln zł w sierpniu. To kolejny, trzeci już miesiąc odwrotu klientów od funduszy. Bilans sprzedaży funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców był ujemny podobnie jak w czerwcu i w lipcu, tym razem

Kruk miał 62,16 mln zł straty netto, 7,04 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

analogicznego okresu w roku poprzednim. Jednocześnie, EBITDA gotówkowa w I kwartale wyniosła 326 mln zł i tym samym odnotowała wzrost o 15% względem 1 kwartału roku 2019" - czytamy w sprawozdaniu. Strata operacyjna wyniosła 7,04 mln zł wobec 126,29 mln zł zysku rok wcześniej

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 0,5% m/m do 273,8 mld zł we wrześniu

, przekraczając próg 150 mld zł. To wynik wysokiego dodatniego salda wpłat i wypłat (wg szacunków Analiz Online +1,1 mld zł), ale też wyniku zarządzania" - czytamy w raporcie. Autorzy raportu zwracają uwagę, że za ogólny spadek wartości aktywów odpowiedzialne są fundusze aktywów

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 0,7 mld zł w lipcu

Warszawa, 12.08.2015 (ISBnews) - Na rynku funduszy inwestycyjnych saldo wpłat i umorzeń było ujemne (-0,7 mld zł) w lipcu, co może zostać odebrane przez niektórych jako pierwszy sygnał dłuższej tendencji. Zainteresowanie rynkiem, mierzone sprzedażą brutto funduszy, było wysokie

Uważaj na płatności kartą na poczcie

transakcję kartą na poczcie miał zapłacić blisko 200 zł prowizji. Eksperci doszukiwali się wtedy winy Poczty, której terminale miały mieć błędne kody, przez co systemy bankowe automatycznie księgowały transakcje na poczcie jako transakcje gotówkowe i naliczały za nie dodatkowe opłaty. W końcu okazało się, że

W lipcu wpłaciliśmy do funduszy inwestycyjnych więcej, niż wypłaciliśmy

W lipcu klienci zainwestowali w fundusze 4,8 mld zł, jednocześnie wycofując z nich 4,4 mld zł. Dodatni wynik sprzedaży (458,8 mln zł) był możliwy dzięki środkom pozyskanym głównie przez fundusze pieniężne i gotówkowe, które przyciągnęły aż 461 mln zł nowego kapitału - wynika z

Aktywa netto TFI wzrosły o 0,5% m/m do 261,6 mld zł na koniec czerwca

spowodowane wpłatami do kilku funduszy aktywów niepublicznych. Łącznie, wartość środków zgromadzonych w tym segmencie zwiększyła się o prawie 3 mld zł w czerwcu, czytamy dalej. "Mniejszy wpływ na przyrost aktywów miał tym razem wynik zarządzania. Niepokój na rynkach finansowych

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 0,85 mld zł w marcu

Warszawa, 12.04.2016 (ISBnews) - Marzec przyniósł dodatnie saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych, które sięgnęło 0,85 mld zł. W przypadku funduszy detalicznych, po raz pierwszy od maja 2015 r. zanotowano dodatni bilans sprzedaży, który wyniósł 0,57 mld zł, podały

W 2 lata Polacy wpłacili do funduszy 37 mld zł. "Ewenement" w historii"

, spowodowana m.in. przez obniżki stóp procentowych. Fundusze dłużne to najczęściej wybierana w naszym kraju kategoria w ofercie TFI. We wrześniu saldo wpłat i umorzeń wyniosło tu +0,92 mld zł. Wciąż popularne są fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego (+0,22 mld zł). Nie bez znaczenia

Aktywa netto TFI wzrosły o 1,2% m/m do 261,16 mld zł w sierpniu

gotówkowych i pieniężnych. Środki zgromadzone w portfelach tego typu rozwiązań zwiększyły się o +2,1% do 31,3 mld zł, głównie ze względu na wysokie saldo wpłat i wypłat" - czytamy dalej. W przypadku 3 segmentów o niskim udziale w łącznych aktywach funduszy z oferty TFI nastąpił

Wartość aktywów TFI wzrosła o 0,9% m/m do 275,7 mld zł w kwietniu

. Łącznie wynik z zarządzania powiększył aktywa o blisko 1,9 mld zł. Z kolei saldo wpłat i wypłat do funduszy, według szacunków Analiz Online, wyniosło ok. 0,6 mld zł. "Wynik ten byłby wyższy gdyby nie znaczny odpływ kapitału z kilku funduszy aktywów niepublicznych oraz

Aktywa TFI wzrosły o 2,8% m/m do 273 mld zł na koniec marca

Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz Analizy Online. Wzrost aktywów wynikał nie tylko z czynników rynkowych, ale również z wpłat do pojedynczych funduszy zamkniętych stworzonych na potrzeby dużych inwestorów. Według szacunków Analiz Online, saldo wpłat i wypłat do funduszy

Euronet wprowadził możliwość szybkich przekazów bankomatowych

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Euronet Polska wprowadził możliwość szybkich przekazów bankomatowych. Usługa przekazu gotówki z urządzenia na urządzenie jest możliwa w 5310 bankomatach oraz wpłato-bankomatach Euronet, zlokalizowanych poza oddziałami banków na terenie całego

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 0,6% m/m do 281,5 mld zł w lipcu

światowych giełdach, w tym przede wszystkim polskiej, większość funduszy wypracowała w lipcu dodatnie stopy zwrotu. Wynik zarządzania plus dodatnie saldo wpłat i wypłat przyniosły efekt w postaci wzrostu aktywów zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych na koniec lipca o +0,6%, do 281,5 mld zł"

Polacy wpłacili miliardy do funduszy inwestycyjnych. Najwięcej od 2007 roku

Oznacza to, że w całym 2013 roku fundusze pozyskały 16,4 mld zł nowych środków. To najlepszy rezultat od 2007 roku, gdy nadwyżka wpłat nad umorzeniami do funduszy detalicznych wyniosła 28,7 mld zł. W grudniu inwestorzy indywidualni cenili przede

Aktywa pod zarządzaniem PKO TFI wyniosły 23,57 mld zł na koniec IX

względem zarządzanych aktywów są fundusze gotówkowe i pieniężne, w których na koniec III kwartału zgromadzono prawie 9 mld zł. Sprzedaż netto w największym subfunduszu PKO Skarbowy tylko w samym wrześniu wyniosła 263 mln zł. "Reprezentantem kategorii funduszy dłużnych o

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 1,42 mld zł w lutym

Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1 421,9 mln zł. Luty był najlepszym miesiącem dla rynku TFI od lipca ubiegłego roku. Inwestorzy, korzystając ze sprzyjających warunków,chętnie wybierali instrumenty oparte na akcjach

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 2,7% m/m do 280,5 mld zł w kwietniu

wzrost wartości aktywów (o +1,1% m/m, do 161,4 mld zł), co było pochodną przede wszystkim dodatniego salda sprzedaży, dodano. "Tradycyjnie już najszybciej rosły aktywa w funduszach gotówkowych i pieniężnych (+1,9 mld zł, +4,1% m/m). To 15 miesiąc z rzędu ich dodatniej

Zysk netto Presco Group spadł r/r do 0,26 mln zł w II kw. 2015 r.

prawidłowym kierunku optymalizacji, jest rosnący rok do roku poziom wpłat gotówkowych zrealizowanych z działań polubownych. Na koniec pierwszego półrocza jego udział w całości wpłat wyniósł 32,5%" - wyjaśnił Andrzejewski. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r