wołowicz krzysztof

Skrzypek: Niech RPP zastanowi się nad podwyżką stóp

Rada Polityki Pieniężnej powinna się zacząć zastanawiać, czy nie rozpocząć procesu zaostrzania polityki monetarnej - powiedział we wtorek prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek w telewizji TVN CNBC Biznes.

Deflacja r/r potrwa w Polsce do pierwszych miesięcy 2015 r. wg ekonomistów

powrotu inflacji powyżej zera przesuwa się na okres wiosenny przyszłego roku. Oznacza to powrót do oczekiwań na obniżki stóp procentowych ze wszystkimi tego konsekwencjami dla cen krajowych aktywów na rynkach finansowych" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "

Sprzedaż detal. i produkcja przemysłowa poprawią się w czerwcu wg analityków

ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. "Szacujemy, że w II kw. dynamika konsumpcji wzrośnie w kierunku 3,5% r/r, po czym w II poł. roku będzie rosnąć w tempie ok. 4,5% r/r." ? analitycy BOŚ Banku. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi

Presja płacowa może narastać w 2019 r. wg analityków

Finansowego Krzysztof Wołowicz "Dane z rynku pracy w lutym potwierdziły, że głosy o wygasaniu presji płacowej w gospodarce mogły być przedwczesne. Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 7,6% r/r (kons. 7,2% r/r, PKO: 7,1% r/r) po wzroście o 7,5% r/r w

Dane za I potwierdzają ograniczone spowolnienie wzrostu PKB w 2019 wg analityków

widzenia tempa wzrostu gospodarczego. Produkcja przemysłowa spowolniła w mniejszym zakresie niż można było oczekiwać" - główny ekonomista Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Krzysztof Wołowicz. "Wyniki przemysłu zaskoczyły in plus na początku roku. Produkcja przemysłowa

Sprzedaż detal. kolejnym sygnałem nadejścia łagodnego spowolnienia wg analityków

konsumentów za grudzień, które wskazują na ich pogorszenie są mocniejszym sygnałem niż tylko incydentalny spadek optymizmu. Ogólnie dane za grudzień sugerują osłabienie popytu konsumpcyjnego w ostatnim kwartale ub. roku" - główny ekonomista Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Krzysztof Wołowicz

Inflacja może pozostać poniżej celu w 2019 roku wg analityków

oraz poziom wzrostu cen administracyjnych" - główny ekonomista Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Krzysztof Wołowicz. "Dynamika inflacji CPI obniżyła się w grudniu z 1,3% do 1,1%r/r. Był to głównie efekt niższej dynamiki cen paliw (spadek z 10,6% do 7,7%r/r), który

Ceny nadal rosną wolniej, dane bez wpływu na decyzję RPP wg analityków

;Oczekujemy stopniowego przyspieszenia inflacji i wyjścia z deflacji w listopadzie br. Na koniec roku inflacja powinna wyraźnie przyspieszyć i wynieść plus 0,9 proc. r/r" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Sierpniowy odczyt inflacji nie zmienia zakładanej

Konsumpcja prywatną pozostanie głównym motorem wzrostu gosp. wg analityków

, pomimo wyhamowania tempa wzrostu zatrudnienie, silną konsumpcje w kolejnych miesiącach" - główny ekonomista Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Krzysztof Wołowicz. "Dynamika sprzedaży detalicznej odbiła w październiku z 3,6% do 7,8%r/r w cenach stałych. Wolumen

Dynamika płac nie przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

odzwierciedlenie w inflacji" - główny ekonomista Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Krzysztof Wołowicz. "W październiku dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 7,6% r/r z 6,7% r/r we wrześniu, istotnie powyżej konsensusu prognoz na poziomie 6,7% r/r. W naszej

Ceny zaczną już rosnąć, inflacja pod koniec roku zbliży się do 1% wg analityków

" - analityk Banku Pekao Wojciech Matysiak "Na koniec roku inflacja powinna wyraźnie przyspieszyć i wynieść plus 1,1 proc. r/r. główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Dane nadal nie zdradzają jakichkolwiek oznak przyspieszenia

Zatrudnienie i płace będą nadal rosły wspierając konsumpcję wg analityków

ubiegłego" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "W kwietniu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło zgodnie z oczekiwaniami o 1,1% r/r, podczas gdy płace urosły o 3,7% r/r, czyli mniej więcej zgodnie z konsensusem rynkowym, ale znacznie poniżej naszych

Tempo wzrostu płac może przewyższać tempo wzrostu zatrudnienia wg analityków

polityki pieniężnej NBP, dopóki nie zobaczymy wyraźnych efektów drugiej rundy w zakresie inflacji" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Dane za kwiecień odnośnie

Dane z rynku pracy wciąż dobre, pomimo spowolnienia w przemyśle wg analityków

zatrudnienia zwiększył się do 5,4 tys. osób, wobec 4,5 tys. po październiku br." - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Rynek pracy w listopadzie potwierdził, że

Słabsza produkcja w X gł. przez górnictwo, wciąż bez presji CPI wg analityków

Tomasz Kaczor "Negatywnym czynnikiem natomiast była relatywnie wysoka baza z roku ubiegłego. W październiku 2013 r. wzrost produkcji wyniósł 4,6 proc. r/r i był jednym z wyższych osiągniętych w ub.r." - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz

Silny popyt na pracę utrzyma się, presja płacowa nadal umiarkowana wg analityków

sytuacji na rynku pracy. Jednak pomimo rosnącej inflacji konsumenckiej nie powinny one stanowić presji na zmianę polityki pieniężnej NBP dopóki nie zobaczymy wyraźnych wzrostów w zakresie inflacji bazowej" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. "W kolejnych

Inflacja przyspiesza, ale nie powinna wpłynąć na decyzję RPP wg analityków

oddziaływały efekty niskiej bazy dla całego wskaźnika z roku ubiegłego z kulminacją w kwietniu"- ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. "W najbliższych miesiącach wzrost inflacji będzie kontynuowany, choć według naszych szacunków potencjał do dalszego wzrostu inflacji

Rynek pracy pozostaje stabilny, będzie wsparciem dla konsumpcji wg analityków

wzrostu zatrudnienia w budownictwie. Dane aczkolwiek wskazują na dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy nie powinny stanowić presji na zmianę polityki pieniężnej dopóki nie zobaczymy wyraźnych wzrostów inflacji bazowej" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. "

Płace mogą nadal rosnąć, ale miejsc pracy może przybywać wolniej wg analityków

, jednak im bliżej końca roku tym trudniej będzie o takie dynamiki ze względu na efekty rosnącej bazy z roku ubiegłego. Dodatkowo pewne obawy budzić może utrzymujący się spadek inwestycji" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. "W efekcie, dynamika realnego

Sprzedaż detaliczna w Polsce weszła na ścieżkę wzrostową wg analityków

6,3 %. Dane należy ocenić naszym zdaniem pozytywnie. Wskazują one na silny popyt konsumpcyjny. Kolejne dwa miesiące powinny te tendencje jeszcze umocnić. Rozpoczyna się bowiem sezon zakupów przedświątecznych, a efekty bazy będą bardzo sprzyjające" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz

Presja płacowa pojawi się wkrótce, zatrudnienie ustabilizuje się wg analityków

akordowym. Dzięki utrzymującej się wciąż wysokiej deflacji cen konsumpcyjnych realny fundusz płac pozostał we wrześniu na wysokim poziomie osiągając dynamikę wzrostu na poziomie 9 % r/r." - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. "Przeciętne wynagrodzenie w

Produkcja i sprzedaż detaliczna będzie coraz lepsza wg analityków

ekonomistów: "W marcu emeryci i renciści otrzymają jednorazowy dodatek w wysokości 400 zł, a od kwietnia rusza program 500+,co powinno sprzyjać wzrostowej dynamice sprzedaży detalicznej w dalszej części roku" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz

Płace będą rosły w tempie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

Krzysztof Wołowicz "W marcu dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zanotowała zaskakująco mocny spadek - do 5,7% r/r z 7,6% r/r w lutym, wyraźnie poniżej konsensusu prognoz na poziomie 7,3% r/r. Marcowemu spadkowi dynamiki płac sprzyjał negatywny efekt kalendarzowy

Dynamika PKB może sięgnąć 4,4-4,8% r/r w I kw. br. wg analityków

Finansowego Krzysztof Wołowicz "Spadek dynamiki wobec stycznia związany jest głównie z powrotem dynamiki wzrostu sprzedaży żywności do nieco niższych poziomów po jej styczniowym wyskoku oraz spowolnieniem wzrostu w kategorii ?paliwa" ze względu na cieplejszy luty niż przed

Dane za lutym sugerują wyższy wzrost PKB w I kw. br. wg analityków

można było oczekiwać. Po 2 miesiącach bieżącego roku średnia dynamika produkcji przemysłowej wynosi 6,5% r/r i jest wyższa od średniej za cały pierwszy kwartał 2018 r. (5,9% r/r)" - główny ekonomista Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Krzysztof Wołowicz. "Po tym jak

Dynamika wzrostu PKB spowolni do 3,7-4,5% w I kw. wg analityków

; - główny ekonomista Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Krzysztof Wołowicz "Po silnym jednorazowym spadku w grudniu (-2,4% r/r), styczeń przyniósł zdecydowany wzrost sprzedaży żywności (5,2% r/r). Wśród grup o wysokim udziale w sprzedaży detalicznej ogółem odnotowano wzrost

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

wskaźnikach wyprzedzających koniunktury (PMI, ESI). Nie spodziewamy się jednak jakiegoś dramatycznego spowolnienia, raczej oczekujemy solidnego wzrostu w okolicach 4 % w całym 2019 r." - główny ekonomista Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Krzysztof Wołowicz. "W świetle

Zatrudnienie i płace w firmach mogą rosnąć coraz szybciej wg analityków

makroekonomiczne wskazujące na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach powinny skutkować w przyszłości dalszym wzrostem popytu na pracowników" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "W lutym dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw nie

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

hamowania, a raczej tempo wzrostu wyraźnie powyżej 4 pkt. proc." - główny ekonomista Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Krzysztof Wołowicz. "Dzisiaj poznaliśmy pełny szacunek danych o PKB Polski za 3kw18. Tempo wzrostu gospodarczego zostało potwierdzone na wysokim

Dane o produkcji za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

zauważamy wzrost presji cenowej w sektorze przemysłowym po 3 miesiącach spadku. Jednak wydaje się, iż jest to zbyt słaby impuls aby spowodować zmiany w polityce pieniężnej" - główny ekonomista Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Krzysztof Wołowicz. "Produkcja przemysłowa

Dobre dane o produkcji zapowiedzią stabilnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

;Pozytywnym aspektem jest fakt, iż najważniejsza kategoria, czyli przetwórstwo przemysłowe odnotowała drugi w bieżącym roku wynik (8,9 % r/r ), co sugeruje, trwalsze podstawy do ożywienia" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. "Wzrost produktu krajowego w całym

Produkcja i handel det. wskazują na szybszy wzrost PKB w IV kw. wg analityków

wzrostu gospodarczego w ostatnich miesiącach ub. roku" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Dane dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej z końca 2015 roku są optymistyczne. Pomimo oczekiwanego wyhamowania tempa wzrostu, zarówno w jednym jak

Zatrudnienie i płace będą rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

ankietowanych pracodawców zatrudniających minimum 10 osób deklaruje chęć zwiększenia zatrudnienia w tym półroczu. Spodziewamy się zatem stopniowego wzrostu dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "W sierpniu dynamika

Lipcowe dane wskazują na umiarkowaną presję płacową wg analityków

znaczące prawdopodobieństwo silnego odbicia inwestycji w III kw. br" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "W lipcu dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw obniżyła się do 4,9% r/r z 6,0% r/r w czerwcu. Odczyt był niższy od konsensusu prognoz rynkowych

Dane o zatrudnieniu i płacach pozytywnie wspierają wzrost PKB wg analityków

redukowano wielkość etatów lub wynagrodzeń. W efekcie, obecnie dopiero silniejszy wzrost zamówień może przynieść bardziej spektakularne wzrosty po stronie zatrudnienia" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Marcowe dane z rynku pracy zaskoczyły znacznie

Majowe dane wskazują na możliwość narastania presji płacowej wg analityków

ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. "W maju dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 5,4% r/r z 4,1% r/r w kwietniu. Odczyt był wyższy od konsensusu prognoz rynkowych (4,9% r/r). Wysoki majowy odczyt danych o płacach jest z jednej strony wynikiem

Dane za II wskazują na nieco mniejszy optymizm dot. perspektyw gospodarki w 2017

punktu widzenia polityki pieniężnej, przy obecnym nastawieniu RPP, nie wnoszą one nic nowego" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. (ISBnews)

Dane za IX sugerują spowolnienia tempa wzrostu PKB za III kw wg analityków

kolejnych miesiącach dobra sytuacja na rynku pracy, transfery środków dla gospodarstw domowych oraz brak inflacji powinny stymulować wysoki popyt konsumpcyjny." - Krzysztof Wołowicz Główny Ekonomista BPS TFI. "Przemysł odnotował dość umiarkowane tempo wzrostu, napędzany

Sierpniowe dane wskazują na mniejsze ryzyko dla wzrostu PKB wg analityków

zmian produkcji po pierwszych dwóch miesiącach III kwartału wygląda bardzo słabo (1,6% r/r) jednak oczekujemy, iż jesienne odczyty powinny pokazywać dynamikę wzrostu między 4 a 6 % r/r" - Krzysztof Wołowicz Główny Ekonomista BPS TFI S.A. "Dzisiejsze dane o

Sierpniowe dane przemawiają za wzrostem PKB rzędu 4,5% w III kw. wg analityków

utrzymywaniem się wciąż rekordowo wysokiego realnego funduszu płac. Oznacza to, iż konsumpcja indywidualna nadal pozostanie znaczącym motorem wzrostu aktywności gospodarczej" - główny ekonomista BPS TFI, Krzysztof Wołowicz. "Miesięczne dane ze sfery realnej za sierpień

Kontynuacja dobrej koniunktury sugeruje 4% wzrostu PKB w II kw. wg analityków

odniesienia z roku ubiegłego. Aczkolwiek pogorszenie nie powinno być znaczące w związku z utrzymywaniem się wysokiego realnego funduszu płac" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 9,1% r/r, wobec oczekiwanego przez rynek

Dane z rynku pracy mogą być jeszcze lepsze, będą wspierać PKB wg analityków

przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego powinny skutkować w przyszłości wzrostowi popytu na pracowników" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Początek 2016 roku przyniósł zaskakująco dobre dane z rynku pracy. Solidnie przyspieszyło w sektorze przedsiębiorstw

Płace będą nadal rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

1 % r/r." - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Wrzesień to miesiąc, gdy kończy się czas prac sezonowych i następuje delikatne wyhamowanie nowych rekrutacji. To główny czynnik wpływający na jedynie 1-procentowy wzrost zatrudnienia. Jednak patrząc na

Dane o sprzedaży zawiodły, ale przemysł utrzymał trend wzrostowy wg analityków

miesiącach. Dane pozostają bez wpływu na politykę pieniężną" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. "Wyniki przemysłu za sierpień okazały się nieco gorsze od oczekiwań, czego można było się spodziewać po głębokim spadku indeksu PMI w minionym miesiącu. Dynamika

Lipcowe dane o produkcji i sprzedaży detal. nieznacznie rozczarowują analityków

tendencji na rynku pracy. Kolejne miesiące powinny umacniać te pozytywne trendy" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Dzisiejsze dane z sektora przemysłowego pokazują umiarkowanie korzystny obraz tej części gospodarki w lipcu, jednak na razie nie widać śladów

Produkcja przem. i sprzedaż detal. sugerują solidny wzrost PKB wg analityków

powinny umacniać te pozytywne trendy" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz (ISBnews)

Dzisiejsze dane sugerują, że spowolnienie w I kw. było przejściowe wg analityków

wskazują na relatywnie silny popyt konsumpcyjny. Również w kolejnych miesiącach rosnące dochody do dyspozycji gospodarstw domowych powinny wspierać wydatki konsumpcyjne" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "W kwietniu bieżącego roku produkcja przemysłowa

WIG20 7,27 proc. w dół. Euro po 4,52 zł

, relacja długu do PKB, wyniesie około 53 procent. To czy przekroczymy 55 proc. próg długu zależy od wielkości naszego PKB - uważa Krzysztof Wołowicz z TMS Brokers 13:10 Pilne - zloty najsłabszy do euro od czerwca 2009 roku. Krótko

Dane dot. produkcji i sprzedaży detalicznej będą się poprawiać wg analityków

ekonomista BPS TFI, Krzysztof Wołowicz. (ISBnews)

Nadzieje na nowy pakiet dla Grecji pomagają euro

Ponadto w strefie euro opublikowana zostanie wstępna inflacja za maj. Prognozy zakładają odczyt na poziomie 2,8 procent r/r ale po wcześniejszych informacjach o spadku w maju inflacji w Niemczech z 2,4 do 2,3 procent r/r istnieje ryzyko niższego odczytu. W takim przypadku mogłob