wig20 wartości jednostki

Koniec OFE. Rząd wprowadził zmiany do wyceny naszych oszczędności

Koniec OFE. Rząd wprowadził zmiany do wyceny naszych oszczędności

najwyżej tyle, ile akcje ewentualnie stracą na wartości od czerwca 2021 roku do końca listopada 2021 roku. Co to oznacza dla przyszłych emerytów? 15 kwietnia 2019 roku WIG20 był na poziomie 2358 pkt, teraz jest to 1956 punktów. Czyli już teraz jest to o 17 proc. mniej. Nikt nie wie, co się będzie działo na

Przegląd informacji ze spółek

Inter Cars odnotował 26,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 50,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Solar Company zdecydowali o przeznaczeniu

Przegląd informacji ze spółek

MCI Capital poinformowało o wcześniejszej spłacie obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 mln zł. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej - (PGE) zawarła umowę z

Przegląd informacji ze spółek

lata (2020-2021), podała spółka. Od 1 kwietnia do 14 maja 2019 r. grupa podpisała kilka nowych kontraktów o łącznej wartości 263 mln zł. Erbud odnotował 1,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,46 mln

Bank Pekao chce przeznaczyć na dywidendę min. 90% zysku za 2018 r.

2020 roku, przeznaczać na rozwój i budowę silnego banku, lidera efektywności i rentowności, co w średnim terminie przełoży się na zwiększenie jego wartości dla inwestorów. Wierzymy, że dzięki tej decyzji Pekao będzie atrakcyjną spółką zarówno dla inwestorów zainteresowanych dywidendami, jak i tych

Przegląd informacji ze spółek

kredytowego spółek Energa i Eurocash w związku z wykluczeniem akcji spółek z indeksu WIG20, poinformowała agencja. Agencja wycofała nadany spółce Eurocash niezamówiony publiczny rating kredytowy dla emitenta (ostatnio na poziomie B+z perspektywą negatywną) oraz wycofała nadany spółce Energa niezamówiony

Przegląd informacji ze spółek

. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 29 listopada 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 733,8 mln zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 731,5

ETF wchodzi na rynek. Wyrasta duża konkurencja dla TFI

Stworzony przez Lyxor AM fundusz Exchange-Traded Fund będzie odwzorowywał zachowanie indeksu najważniejszych spółek warszawskiej giełdy. Wartość jednostki ma być odzwierciedleniem zachowania się konkretnego indeksu, jednostki funduszu będą notowane na giełdzie tak jak akcje

Przegląd informacji ze spółek

zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 32 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Backlog Selvity na 2020 r. (rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień 21 maja

Przegląd informacji ze spółek

spółka w raporcie. Gobarto odnotowało 7,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 7,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi

Przegląd informacji ze spółek

TFI. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 7 023 268 480,74 zł. W ramach kwartalnej korekty składu indeksów giełdowych, Trakcja zastąpi w składzie indeksu średnich spółek mWIG40 Netię po sesji 21 grudnia br., podała GPW. W wyniku korekty portfele indeksów WIG20, WIG20TR

Przegląd informacji ze spółek

zależną Ciech Soda Polska w jej dwóch lokalizacjach: Janikowie i Inowrocławiu, podała spółka. W ramach projektu rozważana jest budowa nowych źródeł wytwórczych zasilanych paliwem gazowym. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 250-300 mln zł. Akcjonariusze Polwaksu zdecydują

Przegląd prasy

mld zł rocznie wg gazety Parkiet --Problemy niektórych TFI przyczyniają się do spadku wartości indeksu sWIG80 Dziennik Gazeta Prawna --Mimo podpisania na targach w Kielcach kolejnych umów na

Przegląd informacji ze spółek

publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji. Potrwają one do 1 kwietnia br. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie do 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,2% w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 p.p.), podała spółka

Przegląd prasy

. --Tauron miał wstępnie 1 mln zł straty netto, 795 mln zł EBITDA w II kw. --Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,8 mld zł w sierpniu --Indeks WIG20 wzrósł o 0,75% na zamknięciu w piątek --Heiztechnik złożył

Przegląd prasy

otrzyma mniej pieniędzy z polityki spójności na lata 2021-2027 ale na innowacyjność i tak trafi ponad 60 mld zł, zapowiada minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska -Jedynak --Wartość PKN Orlen spadła o 3 mld zl po ogłoszeniu akwizycji Energi

Przegląd prasy

--Sprzedaż kredytów za pośrednictwem Open Finance wzrosła o 25% r/r w I poł. br. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,62% na zamknięciu w poniedziałek --Grupa Żywiec uruchomiła nową linię produkcyjną o wartości ponad 11 mln zł --Strabag i

Przegląd prasy

projektów w I półr. br. wobec 30 rok wcześniej, ale wartość prowadzonych projektów jest taka sama, jak przed rokiem Gazeta Wyborcza --Polska chce przejąć ze Szwecji dwa zmodernizowane okręty podwodne klasy A-17; Szwedzi pływają już na nowszych

Przegląd prasy

: wyodrębnienie Warszawy z okolicznymi miejscowościami i stworzenie z nich 17. województwa albo zupełnie nowej jednostki ? obszaru metropolitalnego --Po wakacjach zlikwidowanych może zostać nawet kilkanaście ministerstw np. sportu, cyfryzacji czy funduszy. Może też dojść do fuzji

Przegląd informacji ze spółek

utratą wartości (NPL) spadł do 4,5% w II kw. br. z 4,9% na koniec 2018 r. PKO BP odnotował 1 217 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 933 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie

Bank Pekao miał 656,21 mln zł zysku netto, 198,8 mld zł aktywów w III kw. 2019r.

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Bank Pekao odnotował 656,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 605,79 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek

Fatalny początek roku dla klientów funduszy inwestycyjnych

stronie znalazły się fundusze, których jednostki uczestnictwa potaniały o ponad 10 proc. - Novo Akcji i AGIO Agresywny. - Oprócz Chin, negatywnie na wyniki spółek wpłynęła obniżka polskiego ratingu - twierdzi Kiermacz. W efekcie WIG20 styczeń zakończył ze stratą -4,2 proc

WIG20 stracił na wartości 1,18 proc. Nie pomogły interwencje EBC

następny tydzień - uważają dilerzy (PAP). 15.57 I stało się. WIG20 traci na wartości już 1,7 proc. 14.59 Lepsze dane ze Stanów Zjednoczonych nie przekładają się na zwyżki cen akcji na warszawskiej

Bank Pekao miał 582,11 mln zł zysku netto, 196,91 mld zł aktywów w II kw. 2019r.

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Bank Pekao odnotował 582,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 539,82 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Raportowany wynik

Przegląd informacji ze spółek

. EuroRating zaprzestał prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego spółki Asseco Poland i wycofałanadany spółce rating kredytowy w związku z wykluczeniem akcji spółki z indeksu WIG20, poinformowała agencja. PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro

Przegląd informacji ze spółek

Mercor odnotował 1,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2016/2017 wobec 3,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Famur zapowiada dalszą intensyfikację

Przegląd prasy

chcemy wprowadzić do sprzedaży dalsze 1,5 tys. jednostek --Hardt z RPP: Najbardziej prawdopodobne stopy bez zmian, ale nie wykluczałbym podwyżek kategorycznie Dziennik Gazeta Prawna --Dane ZUS pokazują, że bardzo szybko

Przegląd informacji ze spółek

26 mln zł, zwiększając jego wartość prawie dwukrotnie względem 2016 roku, w którym wynosił 14 mln zł, poinformował prezes Rafał Wnorowski. Simple odnotowało 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,61 mln

Przegląd prasy

wykonanie wyroku wstrzymano ISBnews --Wartość odpisów aktualizujących ujętych w II kwartale br. z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych w sprawozdaniu jednostkowym Getin Noble Banku (GNB) ustalono na poziomie 59,9 mln zł brutto (wobec

Przegląd prasy

--Inwestorzy zainteresowani dywidendami mają coraz większy problem ze znalezieniem perełek w WIG20 Gazeta Wyborcza --Sejmowa komisja sprawiedliwości negatywnie zaopiniowała wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o zwiększenie budżetu dla jego instytucji

Polska awansuje do grona krajów rozwiniętych. Nowy prezes GPW: Jesteśmy w ekstraklasie rynków kapitałowych

– Nazywam się Marek Dietl, jestem kierownikiem tej jednostki – na wypowiedzenie tych słów prezes Giełdy Papierów Wartościowych czekał 105 dni.  Tyle czasu potrzebowała Komisja Nadzoru Finansowego na zatwierdzenie jego wyboru na stanowisko szefa giełdy. Jednak w sumie giełda

Przegląd prasy

WIG20 wzrósł o 2,03% na zamknięciu w środę --Polskie LNG ma decyzje środowiskowe i lokalizacyjne dot. rozbudowy terminalu LNG --PBKM rozpoczął analizę perspektyw działalności grupy --R. Wanat-Szelenbaum i G. Barański

Przegląd prasy

--W trzy lata rząd PiS zadłużył Polskę o ponad 111 mld zł, ale rekordzistą był rząd PO-PSL I kadencji, który zwiększył dług publiczny o 323 mld zł --Podniesienie cen abonamentów w Play o 5 zł sprawiło, że wartość telekomów na giełdzie urosła o prawie 3 mld zł

Bank Pekao miał 749,2 mln zł zysku netto, 191,1 mld zł aktywów w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Bank Pekao odnotował 749,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 1 054,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Zysk netto za IV kw. 2017 pro-forma

Bank Pekao miał 242,34 mln zł zysku netto, 196,64 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Bank Pekao odnotował 242,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 392,33 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Zysk netto grupy

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 2 469,1 mln zł na koniec czerwca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 435,3 mln zł. Echo Investment ocenia, że

Przegląd informacji ze spółek

wyniosły 155,58 mln zł w 2015 roku, co oznacza wzrost o 25,5% r/r, poinformowała spółka. Akcje Grupy Lotos powinny zastąpić akcje Synthosu w indeksie WIG20 z wagą 1,36% po rocznej rewizji indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), uważają analitycy Trigon Domu

Wtorek, zamknięcie: Słońce nad parkietami

Inwestorzy we wtorek przez cały dzień chętnie kupowali akcje. WIG20 już po kilkunastu minutach handlu zyskiwał na wartości 0,3 proc., a w ciągu dnia dorzucił do tego drugie tyle. I skończył dzień zarobkiem 0,7 proc., czyli na poziomie 2880 pkt. Ale mogło być lepiej. Szkoda, że

Przegląd prasy

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --W przyszłym roku przedsiębiorcy posiadający budynki zapłacą nowy podatek od ich wartości - wystarczy, że

Przegląd prasy

, 2,15 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,62% na zamknięciu w poniedziałek --Akcjonariusze Baltony zdecydują o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW 25 maja --PKN Orlen chce mieć docelowo 100% udziałów w

Przegląd informacji ze spółek

DM WDM odnotował 8,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 4,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Newag odnotował 36,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd prasy

%, podała spółka. Przychody za okres styczeń - luty (wszystkie kanały sprzedaży) wyniosły 578,1 i były wyższe o 39% r/r. --Ailleron odnotował 1,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 5,54 mln zł zysku rok

Przegląd informacji ze spółek

były wyższe o 39% r/r. Ailleron odnotował 1,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 5,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze ING Banku Śląskiego

Przegląd informacji ze spółek

LC Corp wyemitował dziś pięcioletnie niezabezpieczone obligacje kuponowe o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, podała spółka. Zarząd Polwax podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy za 2014 r. w kwocie 12.300.500 zł

Potężna wyprzedaż na akcji na GPW, 2000 punktów na WIG20 w zasięgu?

Na zamknięciu sesji indeks WIG20 stracił 3,88 proc. zniżkując do poziomu 2114,17 pkt. Jeszcze mocniej spadały indeks WIG (-4,25 proc.) oraz indeksy mniejszych spółek mWIG40 (-4,61 proc.) oraz sWIG80 (-4,80 proc.). Wśród spółek największych najmocniej

Przegląd informacji ze spółek

. CDRL odnotowało 13,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 11,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Miraculum podjęło chwałę w sprawie przyjęcia warunków emisji obligacji serii AF1 o wartości

Przegląd prasy

ponad 26 mln zł, zwiększając jego wartość prawie dwukrotnie względem 2016 roku, w którym wynosił 14 mln zł, poinformował prezes Rafał Wnorowski. --Simple odnotowało 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,61

Dane z USA wykorzystane do realizacji zysków. KGHM podciągnął WIG20

. 10.45 WIG20 0,53 proc. nad kreską. Złoty nie zmienia wartości względem głównych walut - Pozytywny odbiór przetargu [aukcji trzyletnich pożyczek dla banków od EBC] bez wątpienia przełoży się na notowania złotego, który może nieznacznie wybić aktualne maksima - twierdzi Konrad

Klienci powrócili do funduszy akcyjnych, aktywa TFI przekroczyły 104 mld zł

ze spłatą długów, miesięczny bilans spadków i wzrostów był korzystny dla posiadaczy polskich akcji. WIG20 zyskał 2,1%, a WIG zwiększył swoją wartość o 2,0%. "W kwietniu klienci powrócili do funduszy akcyjnych. Dynamikę aktywów na poziomie 3,2% tylko w pewnej części

Przegląd prasy

--Elektrownia Puławy unieważniła przetarg na budowę bloku gazowo-parowego --Indeks WIG20 zniżkował o 1,15% na zamknięciu w czwartek --Vistal Gdynia ma umowy na budowę trzech mostów o wartości 26,6 mln zł --KIR rozliczyła ponad 128

Przegląd prasy

bezpośrednio z co najmniej jedną działką już zabudowaną --Nawet 200 mln zł mogą co roku dostawać publiczne radio i TV z budżetu państwa; środki te będą stanowić uzupełnienie abonamentu RTV --Dwie jednostki produkujące prąd zgłosiły w URE zapasy węgla niższe

Przegląd informacji ze spółek

Skarbiec TFI odnotowało 3,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego (od lipca do września 2015 r.) wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Produkcja miedzi

Przegląd prasy

dochodach Parkiet -- DM BZ WBK: JSW zajmie miejsce Enei w indeksie WIG20 i Energę w indeksie MSCI Dziennik Gazeta Prawna --Wojciechowski z ZUS: Podatki dla przedsiębiorców w ramach jednolitej daniny

Przegląd prasy

--Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 12% r/r do 47,7 tys. ton w kwietniu --BGK uplasował emisję euroobligacji na rzecz KFD o wartości 1 mld euro --UTK: Przewozy intermodalne wzrosły o 8,33% r/r w I kw. do 280 tys. jednostek

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza BBI Development powołała dotychczasowy zarząd z Michałem Skotnickim na czele na kolejną, XI kadencję, podała spółka. Plaza Centers odnotowała 46,12 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w

Przegląd prasy

gazem, a nie węglem kamiennym -- Przez ostatnie cztery kwartały przedsiębiorstwa wchodzące w skład WIG20 zarobiły na swojej podstawowej działalności niemal 47 mld zł, najwięcej w historii -- Mandaty za sprzedaż niezarejestrowaną w kasie fiskalnej

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 9,41 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Na żądanie uprawnionego akcjonariusza spółki Lotos - Skarbu Państwa - do porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zaplanowanego na 22 grudnia br. dodano punkt

Przegląd prasy

Warszawa, 11.10.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Ok. 23% placówek oświatowych leży w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s; ponad 40% jednostek

Przegląd prasy

. ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,19% na zamknięciu w piątek --Apator miał 15,21 mln zł zysku netto, 33,32 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r. --Mostostal Zabrze miał 2,05 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r

Przegląd prasy

--Netia miała 9,12 mln zł zysku netto, 14,13 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --Indeks WIG20 spadł o 1,91% na zamknięciu we czwartek --Stalexport Autostrady miał 3,68 mln zł zysku netto, 13,79 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r

Przegląd prasy

trafi produkcja supernowoczesnych silników - w fabryce Opla w Tychach koncern PSA będzie wytwarzał benzynowe jednostki PureTech Parkiet --PFR Ventures: Pierwszy fundusz ma szansę ruszyć za około miesiąc, a do końca roku powinno ich działać już 20-30

Przegląd prasy

przenosi Dział Generalnego Wykonawstwa do spółki zależnej --Indeks WIG20 wzrósł o 0,90% na zamknięciu w środę --Przemysław Guberow zastąpi Maurycego Kühna na stanowisku prezesa Open Finance --BondSpot będzie prowadzić

Przegląd informacji ze spółek

zapewnienie zysku na poziomie operacyjnym. EuroRating nadał oceny ratingowe trzem spółkom, których akcje po piątkowej sesji GPW weszły w skład indeksu WIG20 - Cyfrowemu Polsatowi rating BB- z perspektywą stabilną, Enei - BBB z perspektywą stabilną i Enerdze - BBB z perspektywą

Przegląd prasy

korporacyjne wg gazety --Prezes ABC Daty: Szacujemy, że dzięki przejęciu S4E przychody grupy w obszarze wartości dodanej w 2018 r. sięgną nawet 1,5 mld zł Parkiet --MLP Group w najbliższym czasie chce rozpocząć budowę magazynów na

Union Investment, Allianz, Arka... Z nimi najszybciej odrabiasz straty z bessy

bessy, kiedy WIG20 stracił grubo ponad 60 proc., a potem porównali je z wynikami za okres od lutego do lipca 2009 r., czyli w czasie odbicia. Co się okazało? Z analizy wynika, że jest grupa funduszy, które relatywnie mało straciły w czasie spadków na giełdzie i szybciej od

Spółki hojne dla prezesów. Jakie dostają wynagrodzenie?

indeksu WIG20, który grupuje firmy o największych zyskach i przychodach. Przeciętnie płaciły swoim prezesom i członkom zarządu ok. 1,4 mln zł rocznie w porównaniu z niecałym 1 mln zł rocznie w zarządach spółek z mWIG40 i ok. 700 tys. zł rocznie w sWIG80. Według autorów raportu

Przegląd prasy

pięciu lat ISBnews --Gorenje spodziewa się negatywnego wpływu osłabienia rubla na wyniki grupy --Alior Bank ma zgodę UOKiK na przejęcie Meritum Banku --Indeks WIG20 spadł o 2,17% na zamknięciu we

Przegląd prasy

pomiędzy prawem własności, a prawem ochrony środowiska --NASK właśnie ogłosił przetarg na "Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci

Przegląd prasy

--Rząd przyjął projekt ustawy dot. ulgi termomodernizacyjnej --Indeks WIG20 spadł o 0,17% na zamknięciu we wtorek --Atal zakontraktował 1799 lokali w I-III kw. 2018 r. --Grupa Vantage zmniejszyła sprzedaż o 39% r/r do 157

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews/ISBtech.pl) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 26 lutego - 2 marca br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Reklama : Wartość

Przegląd prasy

uczestników będą płacone ze środków Funduszu Pracy, a składki płacone przez pracodawcę będącego jednostką sektora nansów publicznych będą ponoszone z budżetu danej jednostki Puls Biznesu --KGHM zamierza pożyczyć w EBI 900 mln zł na projekty warte 1,93 mld

Przed TFI długie tłuste lata - odłożymy 500 mld zł do 2020 r.?

. Jednak właśnie zaczynał się kryzys. W ciągu pięciu miesięcy WIG20 spadł do poziomu z 2003 r., zaś wartość aktywów funduszy inwestycyjnych stopniała do poziomu z początku 2006 r., czyli do 67 mld zł. Dziś sytuacja się ustabilizowała - klienci wracają do funduszy. W sumie na

Przegląd informacji ze spółek

. Tomasz Józefacki złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Benefit Systems, poinformowała spółka. Pozbud T&R wyemitował 50.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Próg dojścia emisji do skutku

Przegląd prasy

--Państwo może dowolnie zabrać środki zgromadzonego w systemie kapitałowym i przenieść je do systemu repartycyjnego --MR: Jednym z planowanych działań jest wprowadzenie możliwości płacenia kartą w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Puls Biznesu

Przegląd prasy

rynku ISBnews --KNF zaakceptowała program postępowania naprawczego Banku BPH --Indeks WIG20 spadł o 0,08% na zamknięciu w poniedziałek --RN Getin Noble Banku zatwierdziła program emisji obligacji

Przegląd prasy

. --CD Projekt: Wartość przychodów z Gwinta wyższa od nakładów na promocję w I półr. --Zysk netto CD Projekt wyniósł 118,65 mln zł w I półr. 2017 r. --Zysk netto PCC Exol spadł r/r do 5,05 mln zł w II kw. 2017 r. --Zysk

Przegląd prasy

do 97,1 mln zł w czerwcu --Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 6,1% r/r do 20,6 mld zł w czerwcu --Indeks WIG20 spadł o 1,07% na zamknięciu w środę --Groclin sfinalizował sprzedaż jednostki Wiring & Controls za

Nieoczywiste zagrożenia dla twoich pieniędzy. W co inwestować do końca roku?

zmniejszenie składki do OFE w 2011 r. na rzecz subkonta w ZUS , a potem w 2015 r. wygrane przez PiS wybory parlamentarne i załamanie notowań kontrolowanych przez państwo spółek. Ale ostatnio nadrobiliśmy zaległości. W ciągu roku WIG i indeks największych spółek WIG20 urosły o 40 proc. Czy to oznacza, że

ETF - nowy bat na zbyt słabych zarządzających funduszami

notowany na warszawskiej giełdzie. To Lyxor ETF WIG20, który ma odwzorowywać zmiany wartości indeksu największych spółek. Pierwszego dnia inwestorzy kupili ponad 1,5 tys. jednostek po ok. 260 zł za sztukę. Udziały kupuje się i sprzedaje tak samo jak akcje. Trzeba mieć otwarty

Afera 100 sekund. Dwa zlecenia, które wstrząsnęły giełdą

składa zlecenie kupna czterech kontraktów terminowych na indeks WIG20 po każdej cenie. Pracownik wprowadza zlecenie do systemu i wysyła na giełdę. Tyle że myli strony i zamiast zlecenia kupna, składa zlecenie sprzedaży. Niemal natychmiast spostrzega swój błąd i podejmuje próbę anulowania złożonego

Panika w funduszach inwestycyjnych? Polacy wycofali w sierpniu...

przecenę akcji. A polska giełda należała do tych parkietów, których sierpniowe spadki dotknęły najbardziej. Indeks dużych spółek WIG20 stracił 13,4 proc., zaś indeksy średniaków i maluchów tonęły, tracąc po 16-17 proc. W ślad za indeksami ostro spadły indeksy funduszy

Przegląd informacji ze spółek

WIG20, zastępując Kernel, JSW i Grupę Lotos, przewidują analitycy Domu Maklerskiego Trigon. Ich wagi wyniosą odpowiednio 2,5%, 2,1% i 1,7%. Najbliższa rewizja indeksów będzie miała miejsce na zamknięciu sesji 20 marca br. Energa Elektrownie Ostrołęka - spółka zależna Grupy

Fundusze odradzają się z popiołów

ciągu następnych kilkunastu miesięcy kryzys gospodarczy dotarł też do Polski. To przełożyło się na notowania giełdowych firm. W lutym WIG20 spadł do poziomu z 2003 r.!, zaś wartość aktywów funduszy inwestycyjnych stopniała do poziomu z początku 2006 r., czyli do 67 mld zł. Czy

W co zainwestować pieniądze? I jak nie stracić na inwestycjach? [Pieniądze Ekstra]

wartości pożre inflacja. Jeśli jednak masz szczęście, możesz zarobić całkiem sporo. Np. zakończona niedawno dwuletnia struktura o nazwie Azymut 25 oferowana przez Raiffeisen Polbank (zakład polegał na wzroście indeksu WIG20) dała 8,95 proc. zysku w skali roku

Przegląd informacji ze spółek

serii F o łącznej wartości 33,11 mln zł, podała spółka. Lubelski Węgiel Bogdanka zwróciła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o wszczęcie postępowania dotyczącego stosowania przez Kompanię Węglową (KW) niedozwolonych - jak uważa Bogdanka - praktyk rynkowych

Przegląd prasy

Puls Biznesu --W ubiegłym roku wydatki majątkowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (JST) wyniosły 40,8 mld zł i wzrosły o 17% r/r --Resort środowiska chce wprowadzić opłaty za użytkowanie wody, a energetyka się przed tym broni

Pierwsze kroki na giełdowym parkiecie

środki - taki jak bankowy ROR. Po zaksięgowaniu kwoty możemy kupować. Uwaga: podstawowy rachunek maklerski nie daje możliwości spekulowania instrumentami pochodnymi - kontraktami terminowymi czy opcjami (ich cena zależy od wartości innych instrumentów finansowych, np. indeksu WIG20). Do tego potrzebna

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Wartościowych w Warszawie (GPW) liczy, że innowacyjne firmy z globalnymi produktami docelowo zdominują indeks WIG20, poinformował ISBnews.tv prezes Marek Dietl. Źródło: ISBnews Legislacja : Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o

Fundusze inwestycyjne - lekarstwo na kryzys?

predyspozycje, aby inwestować pieniądze. Jeśli z obawy przed stratą miałbyś nie spać po nocach i codziennie zaczynać dzień od sprawdzania wartości jednostek uczestnictwa swoich funduszy, to szkoda zdrowia. Inwestowanie nie jest może jakąś ciężką i bardzo ryzykowną pracą, ale musisz mieć pewną odporność na

Prezes PKN Orlen: Politycznych nacisków nie ma, jest wsparcie

Witold Gadomski: Jaki był dla was kryzysowy 2010 rok? Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen SA: Bardzo udany. W ciągu roku kurs naszych akcji wzrósł o 35 proc., gdy WIG20 o niespełna 15 proc. W tym czasie nasz konkurent regionalny MOL wzrósł o 23 proc., a

Amerykański Fed ratuje światowe giełdy

;. Dla wielu inwestorów najlepszą strategią okazać się może systematyczne kupowanie jednostek uczestnictwa funduszy. Wiem, że mniej doświadczeni inwestorzy mogą mieć z tym problem, widząc, jak szybko skurczyła się wartość ich wcześniej rosnących błyskawicznie portfeli, ale patrząc chłodnym okiem

Kto przegrywa majątek na GPW?

wartości jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych sięgnął w zeszłym roku 11 proc. Załamanie na giełdzie będzie mieć wpływ na 13 mln przyszłych emerytów. Pierwsze wypłaty z otwartych funduszy emerytalnych mają nastąpić już za rok i w dużej mierze wysokość przyszłej emerytury

Bezpieczny, niski zysk, czy raczej ryzyko? Oszczędzanie dla początkujących

koniec września wartość zaangażowania zagranicznych inwestorów w obligacje rynkowe wyniosła blisko 184 mld zł. Na nieszczęście dla zwykłych ciułaczy duzi inwestorzy zadowalają się niższym zyskiem. Resort finansów co prawda płaci klientom indywidualnym nieco więcej niż instytucjonalnym (różnica rzędu 0,5