wig20 stopa dywidendy

Rafał Zaorski w multiversum (finansowego) obłędu

Rafał Zaorski w multiversum (finansowego) obłędu

państwowym budżecie. Ale doił w tradycyjny sposób, poprzez poprawianie ich wyników i wypłatę dywidendy, która trafia w większości do skarbu państwa.  Gdyby ten scenariusz się ziścił, rzeczywiście notowania spółek z WIG20 (a za nimi cały indeks)  być może pięłyby się do góry. Ale nasz polski

GPW rozpocznie 18 IX publikację nowych indeksów uwzględniających dywidendy

. "Rozpoczęcie publikacji indeksów mWIG40TR i sWIG80TR to zwrócenie uwagi na małe i średnie spółki dywidendowe. Wyraźnie widzimy w ostatnim czasie, że spółki tego typu coraz częściej dzielą się swoim zyskiem z akcjonariuszami, co potwierdza rosnąca stopa dywidendy w tym segmencie emitentów. Mam

KPMG: Wartość dywidend spółek z GPW wyniesie 16,8 mld zł, podobnie jak w ub.r.

mld zł, co w odniesieniu do ich kapitalizacji na koniec 2015 roku przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 3,3%" - czytamy w komunikacie. Stopa dywidendy dla krajowego parkietu ustabilizowała się w przedziale 2,5-4%, czyli zbliżonym do poziomów obserwowanych na

Inwestorzy na GPW w oczekiwaniu na kontynuację wzrostów

. Inwestorzy powinni mieć jednak na uwadze, że przez obniżki stóp procentowych, atrakcyjność rynków akcyjnych, mierzona stopami dywidend w porównaniu do rentowności 10-letnich obligacji w USA, jest najwyższa od 80 lat. Gdyby amerykańskie indeksy kierowały się nadal w górę, to wspomniane krótkie pozycje, a

Przegląd prasy

--ING BSK: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy grupy o 255-305 mln zł w 2020 r. --Akcjonariusze PHN zdecydują 30 VI o wypłacie 0,54 zł dywidendy na akcję --Alior Bank nabył 100% akcji Ruchu za 1 zł --Indeks WIG20 wzrósł o

Vestor DM prognozuje poziom WIG20 na 2000 pkt na koniec 2016 r.

. Podnosimy za to wagę dla sektora energetycznego do neutralnie, zakładając że wiele negatywnych informacji zostało już uwzględnionych w cenie, a dalsze spadki kursów będą ograniczone przez wysokie stopy dywidend. Pozostajemy pozytywni na deweloperów" - czytamy dalej. W

Przegląd prasy

otrzymała zgodę UOKiK na przejęcie Interii --Analizy.pl: Średnie mies. stopy zwrotu TFI w zakresie od -0,1% do +6,6% w VI --Ghelamco chce przeprowadzić ofertę publiczną obligacji na maks. 135 mln zł --Enter Air rekomenduje

Spółki dywidendowe - sposób na marne lokaty i na wyższą emeryturę

Spółki dywidendowe - sposób na marne lokaty i na wyższą emeryturę

, że dziś duże spółki skromniej dzielą się zyskiem niż jeszcze kilka lat temu. – W 2013 r. wskaźnik dividend yield dla indeksu WIG20 wynosił 5,5 proc., w 2017 roku spadł do 2,5 proc. i szacujemy, że w tym roku będzie podobnie – dodaje Chyłek. Taka stopa dywidend już nie robi dużego wrażenia

Przegląd prasy

dalej spadać. Czynsze spadły nawet o 30% Parkiet -- Spośród 20 państwowych spółek notowanych na GPW tylko 4 pod względem stopy zwrotu były na plusie, licząc od maja 2015 r. Kapitalizacja największych spółek państwowych, których w WIG20 jest 11 i

Przegląd prasy

--GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła do 5,4% w maju --Globalworth Holding skupił 1 075 178 akcji Globalworth Poland Real Estate N.V. --URE cofnął Pulsar Energia koncesję na obrót energią elektryczną --Złoty może

Przegląd prasy

Solarisa; ze wstępnych ofert wynika, że cena za spółkę może wynieść nawet 1 mld zł wg gazety Puls Biznesu --Stopa dywidendy z portfela blue chipów jest najniższa od ponad dekady i nic nie wskazuje na to, by rychło się to zmieniło

Przegląd prasy

PGNiG zdecydowali o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję --Inno-Gene rozpoczyna procedurę przejścia na rynek główny GPW z NewConnect --Emilewicz podtrzymuje prognozę stopy bezrobocia na poziomie 7-8% na koniec roku --tedee

Przegląd prasy

dywidendy na akcję za 2018 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,07% na zamknięciu w poniedziałek --Ferrum miało wstępnie 2,95 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. --Akcjonariusze PBKM zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r

Nastroje inwestorów na GPW mogą się dziś poprawić

Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Dobre sesje za oceanem i w Japonii będą wspierać notowania GPW na początku sesji. Po południu warto obserwować amerykański wskaźnik CPI. Uwzględnienie dywidend w ocenie kondycji WIG20 może być podstawą do pewnego optymizmu, co do

Pekao:KNF ustaliła obniżony wskaźnik bufora dot. stress testów na 4,28 pkt proc.

korygowania stopy dywidendy dla banków zaangażowanych w kredyty walutowe są zgodne z kryteriami opublikowanymi w komunikacie KNF z dnia 15 stycznia 2019 r. dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów

Przegląd prasy

--Rząd szacuje - w uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej dodatek solidarnościowy - że stopa bezrobocia wyniesie 7,3% na koniec 2020 r. i 7,6% w 2021 r. Dziennik Gazeta Prawna --MF: Właściciel centrum handlowego nie musi płacić całości lub części

LW Bogdanka może uzależniać wypłatę dywidendy od parametrów finansowych

stałej wypłacie dywidendy na jakimś poziomie" - powiedział prezes Bogdanki Zbigniew Stopa podczas konferencji prasowej. "Polityka dywidendowa może polegać na tym, że spółka mówi, iż będzie średniorocznie wypłacać na przykład 60-70% albo będzie uzależniała poziom

Małe szanse na zmniejszenie strat z inwestycji w WIG20 przed końcem roku

pod uwagę wypłacone dywidendy, spadek wyniósł ponad 4%. Spółki z udziałem Skarbu Państwa mają grubo ponad 60% udziału w WIG20 i jak widać ?państwowy holding" jest znacznie mniej efektywny niż cała polska gospodarka. Może się to wydawać nielogiczne, biorąc pod uwagę strategiczne dużych spółek

GPW wprowadza zmiany w indeksach giełdowych

GPW wprowadza zmiany w indeksach giełdowych

zasady kwalifikacji spółek do indeksu WIGdiv. Obejmuje on obecnie 30 spółek z indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 charakteryzujących się najwyższą stopą dywidendy w ostatnim roku, które w okresie ostatnich 5 lat co najmniej trzy razy wypłaciły dywidendę. Po zmianach, które będą obowiązywać od 16 grudnia

Przegląd prasy

wzrosły o 5,1% kw/kw w I kw. - dane fin. --Wydajność pracy w USA spadła o 0,9 kw/kw w I kw. - dane fin. --Spółka Erbudu podpisała umowę na farmę wiatrową za 34,47 mln zł netto --EBC utrzymał stopy bez zmian, zwiększył wartość

Przegląd prasy

2,4 zł dywidendy na akcję --Boryszew utworzył odpisy na wartość udziałów w Grupie BAP na 181,8 mln zł --Indeks WIG20 wzrósł o 3,95% na zamknięciu we wtorek --Fitch prognozuje spadek globalnego PKB o 4,6% w 2020 r

Przegląd prasy

--BOŚ: Cięcie stóp, obniżka stopy rezerwy obowiązkowej dziś wysoce prawdopodobne --Milton Essex zawiesił ofertę publiczną akcji, bez podania nowych terminów --WIG20 najniżej od 2009 roku, inwestorzy panikują --CD Projekt

Przegląd prasy

/Warwick zdecydowali o 0,41 zł dywidendy na akcję --RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami --Mirbud ma umowę na rozbudowę stadionu w Łodzi za 129 mln zł brutto --ME: Strategia dla ciepłownictwa powstanie

Black Rock przekroczył 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku Pekao

model biznesowy o niskim profilu ryzyka z wysokim wzrostem zysków i atrakcyjną stopą dywidendy. Uważam, że Pekao może być atrakcyjne dla inwestorów ze względu na wysoką płynność, fakt, że jesteśmy dobrze dokapitalizowani i hojnie dzielimy się zyskiem z akcjonariuszami" - skomentował prezes Pekao

Inwestowanie w czasie epidemii. Jak ochronić swój kapitał? Kupować akcje, waluty, obligacje czy złoto?

sytuację na rynku finansowym można scharakteryzować jednym skrótem - TINA (There is no alternative). W długim terminie nie ma obecnie rozsądnej, płynnej alternatywy dla akcji. - Obecna stopa dywidendy dla spółek notowanych w indeksie S&P500 jest wyższa niż rentowność 10-letnich

GPW wprowadzi zmiany w subindeksach sektorowych i WIGdiv

sesji do jej zakończenia" - czytamy w komunikacie. Z kolei indeks WIGdiv obejmuje obecnie 30 spółek z indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 charakteryzujących się najwyższą stopą dywidendy w ostatnim roku, które w okresie ostatnich 5 lat co najmniej trzy razy wypłaciły dywidendę

Skarbiec TFI: Potencjał wzrostu dla GPW w 2020 r. to solidne kilkanaście procent

kilka punktów procentowych, które to może się jeszcze rozszerzyć przy rosnących rezerwach na kredyty frankowe), w połączeniu z ich atrakcyjniejszą wyceną mnożnikową i wyższymi stopami dywidend, łącznie przekłada się na wyższą oczekiwaną stopę zwrotu. Utwierdza nas to w przekonaniu, że w swojej podgrupie

Przegląd prasy

autorstwa premiera wg gazety ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,39% na zamknięciu we wtorek --Akcjonariusze Kruka zdecydują 31 VIII o skupie akcji lub wypłacie dywidendy --SimFabric rozpoczyna

Przegląd informacji ze spółek

. Stopa dywidendy spółek WIG20 jest porównywalna do odpowiednich wskaźników obserwowanych na giełdach europejskich. Zyskami w formie wypłaty dywidendy najliczniej dzielą się spółki sektora budownictwa, informatyki i nieruchomości. 7Levels planuje wydać łącznie nawet 6-7 nowych

Przegląd prasy

--FRRF: 48% Polaków ocenia negatywnie przepisy dot. kredytów w ramach tarczy --Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,8% w czerwcu --DataWalk Inc. ma umowę na wdrożenie związane z COVID-19 w USA --Eurostat

Przegląd prasy

stopy ułatwią także wykupywanie aktywów w Polsce przez zagraniczne podmioty --Opóźnienia po stronie krajowch operatorów zagrażają polskim producentom energii słonecznej Gazeta Wyborcza -- Miliony Polaków może czekać ubóstwo

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Śnieżki zdecydowali o 3,15 zł dywidendy na akcję za 2015 r. --GDDKiA zwiększyła kwotę dofinansowania z POIiŚ do 9,27 mld zł --Deficyt w handlu zagranicznym USA wzrósł do 37,4 mld USD w kwietniu --Stopa bezrobocia w

Przegląd prasy

. --Eurostat: PKB wzrósł o 0,4% kw/kw w strefie euro i o 0,5% w całej UE w I kw. --Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,7% w marcu --Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,4% w marcu --Idea Bank liczy na

Przegląd prasy

PLN z powodu niespodziewanej obniżki stóp procentowych --ING: Obniżka sprowadzająca stopy do zera rodzi negatywne efekty uboczne --W konkursie o godło 'Teraz Polska' ogłoszono 53 nominacje --PZU Życie ma zgody na nabycie

Przegląd prasy

stażowych, w których liczyłoby się tylko przepracowanie określonej liczby lat wg gazety ISBnews --Ten Square Games: Szacunkowa stopa podatkowa to 9,4% jedn. zysku za 2019 r. --Asseco SEE miało 28,93 mln zł zysku netto, 36,52

Przegląd prasy

negocjacyjną ws. przejęcia Taurona Ciepło --RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami --Lotos Kolej podpisał 4-letnią umowę na transport paliwa lotniczego dla wojska --Maląg: Istnieje możliwość przedłużenia

Przegląd prasy

zł wyniku brutto ze sprzedaży wierzytelności --Akcjonariusze Monnari zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,44% na zamknięciu w czwartek --EuroRating utrzymał ocenę BB z perspektywą

Przegląd prasy

eService dostarczy terminale Poczcie Polskiej --Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,5% w maju --Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 3,8% w maju --Skanska rozpoczęła budowę II etapu os. Park

Przegląd prasy

ISBnews --Grupa Kęty prognozuje ok. 70 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 3,24% na zamknięciu we wtorek --CDRL rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r. --Browar Brodacz

Przegląd prasy

obieg pieniądza --GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 0,5% w styczniu --GUS: Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 5,5% r/r w styczniu --GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 2,9% w IV kw. 2019 r

Przegląd prasy

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Open Finance: Stopa zwrotu z inwestycji w najlepsze letnie apartamenty sięga 9

Przegląd prasy

Stowarzyszenie Obligatariuszy Spółek KK ISBnews --RPP nie zmieni poziomu stóp proc. być może do końca 2020 r. wg analityków --Artifex Mundi rozpoczął przegląd opcji strategicznych --Indeks WIG20 wzrósł o

Przegląd prasy

gospodarczej w strefie euro wzrósł do 102,8 pkt w I --KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce spadł do 98,2 pkt w I --Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4% w grudniu --Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce

Nowa strategia Bogdanki będzie zakładać optymalizację i dostosowanie do rynku

Warszawa, 12.03.2015 (ISBnews) - Aktualizacja strategii Lubelskiego Węgla Bogdanka będzie oparta o dalszą optymalizację kosztów, nowych odbiorców i nowe obszary wydobycia. Uwzględni także sytuację górnictwa węglowego w Polsce, poinformował prezes spółki Zbigniew Stopa. Bogdanka

Przegląd prasy

: Sieć stacji ładowania e-aut wzrosła do 43 obiektów --Stopa bezrobocia w USA wzrosła do 14,7% w kwietniu --Przychody Solar Company spadły r/r do 3,2 mln zł w kwietniu --Organizacje branżowe z CEE apelują do rządów i UE o

Przegląd prasy

proponuje pilotaż, który ma zwiększyć zdolność inwestycyjną MŚP --ZUS przekazał do OFE 18,18 mln zł --PGE ma umowę z PSE na przyłączenie nowych bloków w Elektrowni Dolna Odra --RPP obniżyła stopy proc., NBP będzie dalej

LW Bogdanka proponuje zmianę w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy

jeszcze w tym roku zaliczki na dywidendę za rok obrotowy 2015 (uwzględniającej środki z kapitału rezerwowego)" - powiedział prezes LW Bogdanka Zbigniew Stopa, cytowany w odrębnym komunikacie. Po zapoznaniu się z treścią wniosku zarządu do walnego zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za 2014

Przegląd prasy

mieszkań; jeśli stopy proc. poszłyby w górę, część kredytobiorców może mieć problemy --Frans Timmermans chce rozmawiać w Warszawie o dalszych ustępstwach ws. praworządności; wg nieoficjalnych informacji, Juncker chce szybko zakończyć spór, a Timmermans oponuje

Przegląd prasy

długu się skończył; różnice w stopach zwrotu poszczególnych funduszy będą bardziej widoczne ISBnews --Generali: Z ubezpieczenia Covid-19 skorzystało już ponad 10 tys. osób --Celon Pharma zakończył analizę wst. wyników II

Przegląd prasy

: Konsumpcja prywatna pozostanie głównym motorem wzrostu gospodarczego --BGK: 26 wniosków o wartości ok. 136 mln zł w wiosennym naborze do programu SBC --APK: Stopa bezrobocia spadnie do 3,6% w tym roku i do 3,3% w 2020 r. --NCBR

Przegląd prasy

. -TIRy mogą sparaliżować połączenie autostrady A1 z gierkówką przebiegającą przez Częstochowę Parkiet -- Na środowym posiedzeniu Fed najprawdopodobniej zetnie stopy procentowe pierwszy raz od lat - o 25 pkt bazowych

Przegląd prasy

--Jan Peisert został pełniącym obowiązki prezesa KGHM International --KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w Twojej SKOK --Stopa bezrobocia spadnie do 9% na koniec br. wg pesymistycznych prognoz --GPW rekomenduje 20 lipca

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 2,4% m/m do 874,84 pkt w czerwcu

dywidendy). Warto jednak pamiętać, że od początku roku WIG20 wzrósł jedynie o 2,2% i to właśnie największe spółki w tym roku są ciągle najsłabsze, a najmniejsze spółki z SWIG80, mimo słabszego drugiego kwartału (-0,6%), wypracowały dla swoich inwestorów od początku roku najwięcej (11,8%), czytamy w

Przegląd prasy

% --Powstają platformy, na których można wspierać salony fryzjerskie czy kosmetyczne, a także restauracje czy teatry poprzez opłacenie przyszłym usług --Maląg: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła ok. 5,7% w kwietniu Parkiet

Przegląd prasy

maju, nie ma pewności, że rząd skorzysta z delegacji i wyda rozporządzenie ISBnews --Fed utrzymał stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami --Selvita planuje 325-375 mln zł inwestycji, chce pozyskać ok. 90 mln zł

Przegląd prasy

kwartału, prognozują ekonomiści ankietowani przez dziennik --Na zagranicznych rynkach w czasie kryzysu można było wypracować stopy zwrotu na poziomie kilku tysięcy procent -- Pomimo odmrożenia gospodarek w lipcu sytuacja na europejskim rynku węgla

Przegląd prasy

: Zmiany ceny przed rozpoczęciem zapisów w wezwaniu mogą być manipulacją --Bank Millennium miał 760,65 mln zł zysku netto w 2018 r. --Kernel Holding wypłaci 25 kwietnia br. dywidendę za r. fin. 2017/2018 --Indeks WIG20 wzrósł

Przegląd prasy

--Założenia do budżetu na 2021 rok, wg informacji gazety to: 4% wzrostu PKB wobec spadku o 4,6% w br., średnioroczna inflacja na poziomie 1,8% wobec 3,3% w br., stopa bezrobocia wysokości 7,5% wobec 8% w br., wzrost konsumpcji prywatnej o 4,4% wobec spadku o o 4,2% w br., wzrost inwestycji o 4% wobec spadku o

Przegląd prasy

kadencji --Ultimate Games może rekomendować min. 75% jedn. zysku netto na dywidendę --RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, nadal oczekuje inflacji w pobliżu celu --LC Corp rekomenduje wypłatę 0,27 zł dywidendy na akcję

Przegląd prasy

--Zatrudnienie w USA wg ADP wzrosło o 173 tys. osób w maju --EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami --Władze lokalne wspierają plan Praire dot. budowy kopalni węgla kamiennego --Serinus szacuje zasoby

Przegląd prasy

EBIT w I kw. 2020 r. --PHN rekomenduje wypłatę 0,54 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,63% na zamknięciu w poniedziałek --Action miał 1,59 mln zł zysku netto, 1,59 mln zł zysku EBIT w I kw

EuroRating nadał Play rating na poziomie BB-, perspektywa stabilna

niezamówionego i został nadany przez agencję ratingową EuroRating w związku z faktem, iż spółka wchodzi w skład indeksu giełdowego WIG20, podkreślono w informacji. "Na nadany spółce rating istotny wpływ miała m.in. bardzo agresywna struktura finansowania działalności. W ciągu

Przegląd prasy

. --Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. --Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. --RN ZE PAK powołała zarząd kolejnej kadencji z A. Kłapsztą jako prezesem --Stopa

Przegląd prasy

--Talanx będzie rekomendować przeznaczanie 35-45% zysku na dywidendę --Talanx podniósł cel ROE do co najmniej 800 pb powyżej stopy wolnej od ryzyka --Ceny ropy naftowej powróciły do spadków --GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła

Przegląd prasy

autobusów dla przewoźnika z Oslo --Glapiński: Gdyby koniunktura pogorszyła się mocno i nagle, możemy obniżać stopy --Echo Investment wypłaci warunkowo 0,5 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019 --UOKiK apeluje do

Przegląd prasy

Małopolski na poziomie A-, perspektywa stabilna --FPP: MF potwierdza, że split payment nie dotyczy regresu ubezpieczeniowego --Fitch podtrzymał rating Katowic na poziomie A-, perspektywa stabilna --Eurostat: Stopa bezrobocia w

Przegląd prasy

niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r. --EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, wprowadził nowe operacje PELTRO --Retail Institute: Normalność w galeriach może wrócić za kilkanaście miesięcy --INEA: Do sieci Fiberhost podłączone

Przegląd prasy

zł zysku EBIT w I kw. 2020 --Pozbud T&R miał 4,28 mln zł zysku netto, 10,24 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r. --Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --Bloober Team sprzedał 15,58

Przegląd prasy

--PFR: 257,1 tys. firm otrzymało 48,2 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej --16:13:23Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 --PKO BP: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrośnie do 8,1% na koniec 2020 roku

Skarbiec TFI: Inwestorzy indywidualni zainwestowali na GPW ok. 6 mld zł w III-IV

;Jak zawsze w okresach dużej zmienności bywa, los, czy też w tym przypadku profil działalności spółek i ich czynniki specyficzne powodowały, że mieliśmy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi stopami zwrotu dla poszczególnych sektorów. Po raz kolejny zwycięzcą okazał się segment deweloperów gier (+31

Przegląd prasy

--60% hoteli jest nadal zamkniętych, a obłożenie w tych, które funkcjonują to 6-7% --Bloki energetyczne w PGNiG - w Stalowej Woli i na Żeraniu - ruszą później niż planowano --Trzy obniżki stóp procentowych mogą przynieść sektorowi bankowemu w tym

Dramat posiadaczy krajowych funduszy inwestycyjnych. Nawet 38 proc. straty w rok

(powyżej 4 proc.) lub mające zacząć wypłacać dywidendę w najbliższej przyszłości - tłumaczy Anna Zalewska z Analizy Online. - W 2015 roku postawiliśmy na spółki spoza WIG20. Do inwestycji z najwyższymi stopami zwrotu możemy zaliczyć: Kernel, CI Games, Puławy, PKN Orlen, Amrest

Przegląd prasy

jeszcze w tym roku --Stopa bezrobocia w USA wyniosła do 3,6% w maju --Comarch ma umowę na budowę KSI ZUS 2.0 za max 38,1 mln zł --Wielton rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 wzrósł o 1,1% na zamknięciu w piątek --Erbud wybuduje budynek w Bydgoszczy dla Nordic Astrum za min. 50,25 mln zł --Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują 30 VI o 0,13 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze PHN

Przegląd prasy

przemysłowa w strefie euro spadła o 2,1% m/m w grudniu --PAIH: Miamed zrealizował zamówienie do Chin na maseczki ochronne --MCI.TechVentures sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w Geewa --MRPiPS: Stopa bezrobocia zacznie spadać

Przegląd prasy

podwyżek w poł. 2018 --RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, ryzyko przekroczenia celu nadal ograniczone --Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o wypłacie 5,4 zł dywidendy na akcję --Zatrudnienie w firmach wzrosło o ok. 4,5% r/r w

Przegląd prasy

utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami --Pure Biologics: NCBR zatwierdziło realizację projektu PureApta --Maxcom oczekuje 'bardzo rozsądnego' wyniku w całym bieżącym roku --CBRE: Odwiedzalność centrów

Przegląd prasy

finansowanie rolnictwa z dbaniem o środowisko Parkiet --Prezes GPW: Emisja długoterminowych obligacji o stałej stopie procentowej umożliwi szybkie pozyskanie kapitału potrzebnego do wykorzystania szans rynkowych po kryzysie

Przegląd prasy

: Spadek inwestycji w I kw. to zjawisko przejściowe --IMS ma porozumienie z funduszem inwest. ws. zakupu 786 tys. akcji spółki --RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, popyt konsumpcyjny wpłynie na dynamikę PKB --Dariusz

Przegląd prasy

Skarbiec TFI spadły nieznacznie m/m do 4,02 mld zł w III --Hordyński z Huawei Polska: 5G czeka jedynie na lokalne regulacje --PERN: Rozpoczęły się próby techniczne nowych zbiorników w Nowej Wsi Wielkiej --Stopa bezrobocia w

DM PKO BP oczekuje wzrostu indeksów o 5-10% na koniec 2015 r.

budownictwem. "Z umiarkowanym optymizmem postrzegamy 2015 r. dla inwestorów rynku kapitałowego, głównie dzięki dobrym fundamentom polskiej gospodarki, oczekiwanemu napływowi środków zainwestowanych w Rosji oraz wysokiej średniej stopie dywidendy. Na koniec roku powinniśmy

Przegląd prasy

zamówienia w przemyśle wzrosły o 13,4% r/r w październiku --GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 4,7% w III kw. 2017 r. --GUS: Liczba nowych bezrobotnych spadła m/m do 174,4 tys. osób w październiku --GUS: Stopa bezrobocia

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 spadł o 0,27% na zamknięciu w poniedziałek --S. Szmytkowski zastąpi T. Dyrgę jako wiceprezes Asseco Poland od 1 VII --Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r. --LPP

Przegląd prasy

możliwej ceny polisy OC może się w tym roku nasilić Parkiet --W 2019 r. dywidendy wypłaciło mniej spółek niż w poprzednich latach, ale wzrosła łączna wartość wypłat oraz stopa dywidendy Dziennik Gazeta Prawna

Przegląd prasy

--Ronson chce rekomendować na dywidendę 50% skons. zysku netto w kolejnych latach --Indeks WIG20 spadł o 1,07% na zamknięciu w środę --Ferrum złożyło zapis dotyczący sprzedaży akcji własnych w wezwaniu Watchet --Akcjonariusze

Przegląd prasy

. --Zysk netto Abadon RE wyniósł 1,65 mln zł w I kw. 2017 r. --Akcjonariusze Bogdanki zdecydują 26 VI o 1 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła 4,8% w kwietniu --Eurostat: Stopa

Przegląd prasy

przedsiębiorstw można wspierać nie tylko przez obniżkę stóp --Obecnie psychologiczną barierę na indeksie WIG20 stanowi poziom 1600 pkt --Przychody Auto Partner wzrosły o 20,5% r/r do 124,1 mln zł w lutym --PSPA postuluje pełne

Przegląd prasy

zakończenie negocjacji z inwestorem strateg. w III kw. --NBP: Inflacja bazowa wyniosła 4,1% r/r w czerwcu, konsensus: 4,1% --'Minutes' RPP: Działania NBP to niższe bezrobocie i mniej upadłości firm --EBC utrzymał stopy procentowe

Przegląd prasy

2,5 mld zł aktywów netto w I kw. br. --MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 6,6% w marcu --Poczta Polska ma porozumienie ws. dalszej współpracy z Pocztą Chińską --KIR udostępnił narzędzie 'e-składki KRUS' dla

Przegląd prasy

mln zł więcej niż rok temu ISBnews --Akcjonariusze GTC zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Indeks WIG20 wzrósł o 0,67% na zamknięciu we wtorek --Energa ponownie uruchamia projekt budowy

Przegląd prasy

: Naczelnik DUCS określił zobowiązanie podatkowe za 2014 na 5,8 mln zł --Glapiński: Zrównoważenie budżetu jest 'jak najbardziej realne' --Glapiński podtrzymuje, że stopy proc. mogą nie zmienić się do końca kadencji RPP --P.A

Przegląd prasy

Wyborcza --Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało sobie prawo pierwszeństwa przy zakupie innowacyjnych startupów ISBnews --Zysk netto PBKM wzrósł r/r do 29,33 mln zł w 2017 r. --Indeks WIG20

Przegląd prasy

położony będzie na doznania i doświadczenia, nie zaś produkty --PFR Nieruchomości będzie budować mieszkania na działkach PKP, wytypowano ponad 480 lokalizacji -- Niskie stopy procentowe i inflacja napędzają popyt na mieszkania, a rosnące ceny nie

Przegląd prasy

zanosi się na rozważanie podwyżki stóp proc. w 2017 r. --Glapiński: Wzrost PKB w IV kw. niższy niż w III kw., odbicie ok. II kw. 2017 r. --RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekuje szybszego wzrostu PKB i CPI w 2017 r. --PFR

Przegląd prasy

zdecydują 20 IV o dywidendzie 0,16 zł za akcję --ABC Data miała wstępnie 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 --GPW wykluczyła akcje Robyga z obrotu giełdowego z dniem 29 maja --Indeks WIG20 wzrósł o 0,18% na

Przegląd prasy

zgodzą się na zwiększenie tygodniowego pensum do 24 godz. z 18 godz. ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,49% na zamknięciu w piątek --ZM Kania nie wykupi w terminie obligacji serii F o wartości nom. 50 mln zł

Przegląd prasy

na giełdach Parkiet --Łączna suma wypłat dywidend w 2020 roku będzie drastycznie niższa niż w 2019, kiedy sięgnęła niemal 24 mld zł -- Cięcie stóp procentowych, dalsze zmniejszanie kosztu pieniądza i wzrost kosztów