wig20 cena jednostki

Koniec OFE. Rząd wprowadził zmiany do wyceny naszych oszczędności

Koniec OFE. Rząd wprowadził zmiany do wyceny naszych oszczędności

oszczędzają w funduszach - wszyscy, którzy pracowali po 1999 roku, mają tam wcześniej odłożone pieniądze. Na nowe konta nie będzie też już kierowana część naszej składki emerytalnej. Na jesieni, a dokładnie 29 listopada 2021 roku, OFE umorzą jednostki rozrachunkowe tych, którzy chcą przenieść się ze swoimi

Dużo Polaków jednak wypłaciło pieniądze z PPK. Kiedy można to zrobić?

Dużo Polaków jednak wypłaciło pieniądze z PPK. Kiedy można to zrobić?

. Oto, co napisała nam jedna z czytelniczek: "Sytuacja, z jaką się spotkałam: znajoma Ukrainka, zatrudniona na zlecenie w jednostce budżetowej samorządowej podległej miastu, przysłała mi zdjęcia formularza rezygnacji z PPK z pytaniem, co to jest. Z rozmowy wynikało, że szef w zasadzie uważa, za

Przegląd prasy

jednostkach ISBnews --T. Szczegielniak i T. Siwak zostali powołani na członków zarządu Enei --URE: Moc zainstalowana OZE wyniosła 9,47 GW na koniec czerwca 2020 r. --Ireneusz Gronostaj złożył rezygnację

Przegląd informacji ze spółek

Agora podjęła decyzję w sprawie aktualizacji ceny nabycia udziałów Piano Group zwiększając ją o ok. 14,9 mln zł w efekcie lepszych od prognozowanych wyników tej spółki, podała Agora. Przeszacowanie wartości początkowej udziałów Piano Group nie wpłynie na wynik finansowy Grupy Agora w 2019 r

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) odnotował 13,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec

Przegląd informacji ze spółek

oraz zapewnieniu jej ciągłości, w tym wsparcia dla klientów, podał Urząd. Cena za akcję w ofercie publicznej Games Operators została ustalona na 22 zł, podała spółka. Kruk planuje rozpocząć 19 marca br. zapisy na pierwszą w tym roku emisję obligacji

Przegląd informacji ze spółek

zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. LC Corp zawarł w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rokokowej, o powierzchni 0,8564 ha za cenę netto

WIG20 stracił na wartości 1,18 proc. Nie pomogły interwencje EBC

następny tydzień - uważają dilerzy (PAP). 15.57 I stało się. WIG20 traci na wartości już 1,7 proc. 14.59 Lepsze dane ze Stanów Zjednoczonych nie przekładają się na zwyżki cen akcji na warszawskiej

Przegląd prasy

spodziewa się 'lekkiego' deficytu budżetowego po sierpniu --Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 2,3 mld zł --ZUE miało 1,14 mln zł zysku netto, 1,46 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r. --Indeks WIG20 spadł o 1,46% na

Przegląd informacji ze spółek

spółka w raporcie. Gobarto odnotowało 7,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 7,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi

Fatalny początek roku dla klientów funduszy inwestycyjnych

Fatalny początek roku dla klientów funduszy inwestycyjnych

stronie znalazły się fundusze, których jednostki uczestnictwa potaniały o ponad 10 proc. - Novo Akcji i AGIO Agresywny. - Oprócz Chin, negatywnie na wyniki spółek wpłynęła obniżka polskiego ratingu - twierdzi Kiermacz. W efekcie WIG20 styczeń zakończył ze stratą -4,2 proc

Przegląd informacji ze spółek

"im. W.D. Jalewskowo" 235 sekcji, podała spółka. W wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2024 zakontraktowanych zostało warunkowo łącznie nie mniej niż 4 332 MW obowiązków mocowych dla jednostek należących do Grupy PGE, podała spółka. Cena zamknięcia aukcji mieści

Przegląd prasy

inwestora Hotel Dvořák w czeskich Karlowych Warach, poinformował Warimpex. Ustalono, że cena sprzedaży nie zostanie podana do publicznej wiadomości. --Kredyt Inkaso odnotowało 1,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III

Przegląd informacji ze spółek

. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję w sprawie nałożenia 60 tys. zł kary pieniężnej na Romana Karkosika, podała Komisja. Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji serii F OncoArendi Therapeutics została ustalona na 33 zł za walor, podała

Przegląd informacji ze spółek

były wyższe o 39% r/r. Ailleron odnotował 1,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 5,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze ING Banku Śląskiego

Przegląd informacji ze spółek

. CCC wezwało do sprzedaży 50 333 095 akcji zwykłych na okaziciela Gino Rossi uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości 0,55 zł za każdą akcję, podała spółka. Pośredniczącym jest Dom Maklerski PKO BP. Komisja Nadzoru Finansowego

Przegląd informacji ze spółek

AmRest Holdings SE podpisał z Glovoapp23 S.L. umowę sprzedaży przez AmRest 100% udziałów w Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. (PizzaPortal) na rzecz Glovo za łączną cenę 30 mln euro plus 5 mln euro kwoty warunkowej ("earn-out"), podała spółka

Przegląd prasy

--W trzy lata rząd PiS zadłużył Polskę o ponad 111 mld zł, ale rekordzistą był rząd PO-PSL I kadencji, który zwiększył dług publiczny o 323 mld zł --Podniesienie cen abonamentów w Play o 5 zł sprawiło, że wartość telekomów na giełdzie urosła o prawie 3 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Famur odnotował 26,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 6,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Vantage Development ocenia, że cena

LW Bogdanka liczy na kompromis z Eneą lub nowy kontrakt na dostawy węgla

Kozienice, do którego będziemy dostarczać węgiel na podstawie innej umowy, która wciąż obowiązuje. Nie przerywamy więc współpracy z Eneą" - powiedział Stopa w wywiadzie z "Parkietem". Dodał, że Bogdanka była skłonna do ustępstw w kwestii ceny węgla, "ale

Przegląd informacji ze spółek

wyznaczony na 3 lata. Best odnotował 20,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 19,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Przegląd prasy

. --Tauron miał wstępnie 1 mln zł straty netto, 795 mln zł EBITDA w II kw. --Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,8 mld zł w sierpniu --Indeks WIG20 wzrósł o 0,75% na zamknięciu w piątek --Heiztechnik złożył

Przegląd prasy

WIG20 wzrósł o 2,03% na zamknięciu w środę --Polskie LNG ma decyzje środowiskowe i lokalizacyjne dot. rozbudowy terminalu LNG --PBKM rozpoczął analizę perspektyw działalności grupy --R. Wanat-Szelenbaum i G. Barański

Przegląd prasy

chcemy wprowadzić do sprzedaży dalsze 1,5 tys. jednostek --Hardt z RPP: Najbardziej prawdopodobne stopy bez zmian, ale nie wykluczałbym podwyżek kategorycznie Dziennik Gazeta Prawna --Dane ZUS pokazują, że bardzo szybko

Przegląd prasy

, 2,15 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,62% na zamknięciu w poniedziałek --Akcjonariusze Baltony zdecydują o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW 25 maja --PKN Orlen chce mieć docelowo 100% udziałów w

Enea ogłosiła wezwanie na 64,57% akcji Bogdanki po 67,39 zł za sztukę

posiadanymi obecnie przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (jednostkę zależną emitenta), pozwoli na osiągnięcie nie mniej niż 50%+1 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzaniu LWB, podała także Enea. "Cena, po której wzywający będzie nabywał akcje wynosi 67,39 zł za jedną akcję

Przegląd informacji ze spółek

cenie 1,50 zł/ szt. Com. Investment przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty maksymalnie do 6,73 mln zł, poinformowało MNI. Polimex-Mostostal odnotował 115,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec

Przegląd informacji ze spółek

. Budimex zawarł umowę nabycia 89 760 akcji (51% kapitału) spółki FBSerwis za cenę 98,5 mln zł (wobec pierwotnej oferty w wysokości 95,44 mln zł), podał Budimex. Ponadto w umowie Budimex zobowiązał się do zapewnienia, że FBSerwis zwróci Ferrovial Services International SE oraz jej podmiotom powiązanym kwoty

Przegląd prasy

Communications i Orange Polska opowiadają się za różnymi scenariuszami przetargu na pasmo z zakresu 3,X GHz, który ma odbyć się w przyszłym roku -- Ceny asfaltu mocno wzrosły - to zła wiadomość dla spółek zajmujących się budową dróg Dziennik Gazeta Prawna

Przegląd prasy

--Netia miała 9,12 mln zł zysku netto, 14,13 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --Indeks WIG20 spadł o 1,91% na zamknięciu we czwartek --Stalexport Autostrady miał 3,68 mln zł zysku netto, 13,79 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r

Przegląd prasy

pierwszy od niemal 7 lat średnia cena benzyny 95 oktanów spadła poniżej psychologicznego progu 4 zł za litr Cashless.pl --Poczta Polska: po instalacji terminali POS, osoby chcące zapłacić kartą drobne kwoty, nie będą w placówkach dyskryminowane

Koniec tygodnia: Wiedźmy nie zaszkodziły akcjom, a ONZ im pomógł

. Stabilizuje się też sytuacja w Japonii, walczącej ze skutkami trzęsienia ziemi i tsunami. Co prawda znów podwyższono tam stopień zagrożenia atomowego, ale inwestorzy ufają, że sytuacja jest pod kontrolą. Na przygniatającej większości giełd ceny akcji w piątek szły w górę. Nasz WIG20

Dane z USA wykorzystane do realizacji zysków. KGHM podciągnął WIG20

WIG20 0,5 proc. nad kreską. - Europejski Bank Centralny po raz drugi z rzędu pożyczył bankom komercyjnym ogromne pieniądze na zaledwie 1 proc. rocznie. W sumie bank pożyczy pieniądze 800 bankom. Trafią one na rynek obligacji, akcji i walutowy. Dlatego ceny na GPW rosną, a złoty w ostatnich dniach się

Przegląd prasy

--Luma podwyższyło cenę w wezwaniu na akcje Protektora do 5 zł, wydłużyło termin --Soho Development sprzedało 41 mieszkań w III kwartale 2018 r. --Midven chce skupić się w strategii na branży gamingowej, może zmienić nazwę

Przegląd prasy

jednostek Parkiet --Sprzedaż jednego z czterech przygotowywanych zagranicznych projektów deweloperskich i deklaracja przeznaczenia wpływów na inwestycje w Polsce nie oznacza, że Murapol rezygnuje z ekspansji poza rodzimym rynkiem

Przegląd informacji ze spółek

Skarbiec TFI odnotowało 3,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego (od lipca do września 2015 r.) wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Produkcja miedzi

Przegląd prasy

gazem, a nie węglem kamiennym -- Przez ostatnie cztery kwartały przedsiębiorstwa wchodzące w skład WIG20 zarobiły na swojej podstawowej działalności niemal 47 mld zł, najwięcej w historii -- Mandaty za sprzedaż niezarejestrowaną w kasie fiskalnej

Przegląd prasy

ceny mieszkań --Prezes Lokum Deweloper: Spodziewamy się sprzedać ok. 1 tys. mieszkań w tym roku, czyli zrealizować założony plan --Gruza z MF: Po dwóch latach rządów powoli pniemy się w górę w skuteczności systemu VAT-owskiego i przeciwdziałaniu

Przegląd informacji ze spółek

zapewnienie zysku na poziomie operacyjnym. EuroRating nadał oceny ratingowe trzem spółkom, których akcje po piątkowej sesji GPW weszły w skład indeksu WIG20 - Cyfrowemu Polsatowi rating BB- z perspektywą stabilną, Enei - BBB z perspektywą stabilną i Enerdze - BBB z perspektywą

Union Investment, Allianz, Arka... Z nimi najszybciej odrabiasz straty z bessy

bessy, kiedy WIG20 stracił grubo ponad 60 proc., a potem porównali je z wynikami za okres od lutego do lipca 2009 r., czyli w czasie odbicia. Co się okazało? Z analizy wynika, że jest grupa funduszy, które relatywnie mało straciły w czasie spadków na giełdzie i szybciej od

Przegląd prasy

Warszawa, 11.10.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Ok. 23% placówek oświatowych leży w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s; ponad 40% jednostek

Przegląd prasy

uczestników będą płacone ze środków Funduszu Pracy, a składki płacone przez pracodawcę będącego jednostką sektora nansów publicznych będą ponoszone z budżetu danej jednostki Puls Biznesu --KGHM zamierza pożyczyć w EBI 900 mln zł na projekty warte 1,93 mld

Przegląd prasy

nie są już tak kuszące --Spółki walczą o zwiększenie wydobycia ropy i gazu poza Polską --Na Novej Giełdzie pojawiły się kontrakty terminowe na WIG20 --W czerwcu najgorzej pod względem aktywów wypadały głównie te TFI

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Comarch ma "solidne" kilkanaście proc. wzrostu portfela zamówień r/r na 2018 r. Większość tego wzrostu to sektor publiczny w Polsce, poinformował

Przegląd prasy

I kw. 2018 r. --Indeks WIG20 nie zmienił się na zamknięciu w piątek --Tarczyński miał 5,61 mln zł zysku netto, 16,43 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r. --Akcjonariusze Agory zdecydują 20 VI o wypłacie 0,5 zł dywidendy na

Chińskie załamanie giełdowe. Co dalej?

punktów bazowych, do 4,6 proc. To poprawiło nastroje na europejskich giełdach. Niemiecki indeks DAX wzrósł niemal o 5 proc., francuski CAC40 - o 4,1 proc. Odbicie na warszawskiej giełdzie było znacznie skromniejsze - WIG20 zyskał 0,7 proc. Wielu inwestorów giełdowych i posiadaczy jednostek funduszy

Przegląd prasy

pomiędzy prawem własności, a prawem ochrony środowiska --NASK właśnie ogłosił przetarg na "Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci

Klienci powrócili do funduszy akcyjnych, aktywa TFI przekroczyły 104 mld zł

ze spłatą długów, miesięczny bilans spadków i wzrostów był korzystny dla posiadaczy polskich akcji. WIG20 zyskał 2,1%, a WIG zwiększył swoją wartość o 2,0%. "W kwietniu klienci powrócili do funduszy akcyjnych. Dynamikę aktywów na poziomie 3,2% tylko w pewnej części

Przegląd prasy

--Państwo może dowolnie zabrać środki zgromadzonego w systemie kapitałowym i przenieść je do systemu repartycyjnego --MR: Jednym z planowanych działań jest wprowadzenie możliwości płacenia kartą w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Puls Biznesu

Afera 100 sekund. Dwa zlecenia, które wstrząsnęły giełdą

składa zlecenie kupna czterech kontraktów terminowych na indeks WIG20 po każdej cenie. Pracownik wprowadza zlecenie do systemu i wysyła na giełdę. Tyle że myli strony i zamiast zlecenia kupna, składa zlecenie sprzedaży. Niemal natychmiast spostrzega swój błąd i podejmuje próbę anulowania złożonego

Panika w funduszach inwestycyjnych? Polacy wycofali w sierpniu...

przecenę akcji. A polska giełda należała do tych parkietów, których sierpniowe spadki dotknęły najbardziej. Indeks dużych spółek WIG20 stracił 13,4 proc., zaś indeksy średniaków i maluchów tonęły, tracąc po 16-17 proc. W ślad za indeksami ostro spadły indeksy funduszy

W co zainwestować pieniądze? I jak nie stracić na inwestycjach? [Pieniądze Ekstra]

giełdowej hossy sprzed kilku lat na niektórych spółkach można było zarobić nawet 100 proc. rocznie! W 2012 r. indeks WIG20, który odzwierciedla ceny największych giełdowych spółek, zyskał 9 proc., ale w ubiegłym roku stracił ponad 9 proc. Cała sztuka inwestowania polega na tym, by zainwestować w akcje, gdy

Przegląd informacji ze spółek

budowy księgi popytu, ustaliła cenę emisyjną akcji serii H na 9 zł, podała spółka. Alumetal osiągnął docelowe moce produkcyjne na poziomie 60 tys. ton w swoim zakładzie na Węgrzech, podała spółka. Elektrownia Ostrołęka, spółka zależna Energi, zawarła

Przegląd prasy

Puls Biznesu --W ubiegłym roku wydatki majątkowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (JST) wyniosły 40,8 mld zł i wzrosły o 17% r/r --Resort środowiska chce wprowadzić opłaty za użytkowanie wody, a energetyka się przed tym broni

Pierwsze kroki na giełdowym parkiecie

środki - taki jak bankowy ROR. Po zaksięgowaniu kwoty możemy kupować. Uwaga: podstawowy rachunek maklerski nie daje możliwości spekulowania instrumentami pochodnymi - kontraktami terminowymi czy opcjami (ich cena zależy od wartości innych instrumentów finansowych, np. indeksu WIG20). Do tego potrzebna

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Wartościowych w Warszawie (GPW) liczy, że innowacyjne firmy z globalnymi produktami docelowo zdominują indeks WIG20, poinformował ISBnews.tv prezes Marek Dietl. Źródło: ISBnews Legislacja : Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o

Prezes PKN Orlen: Politycznych nacisków nie ma, jest wsparcie

Witold Gadomski: Jaki był dla was kryzysowy 2010 rok? Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen SA: Bardzo udany. W ciągu roku kurs naszych akcji wzrósł o 35 proc., gdy WIG20 o niespełna 15 proc. W tym czasie nasz konkurent regionalny MOL wzrósł o 23 proc., a

Na warszawskiej giełdzie euforia po panice

mld zł, co wywindowało kursy spółek nawet o kilkaset procent. Tak silne zwyżki w środę można częściowo tłumaczyć relatywną wtorkową słabością warszawskiego parkietu na tle Europy i USA. WIG20 stracił 0,9 proc., podczas gdy indeks praski był na plusie. W górę drgnęły też

Amerykański Fed ratuje światowe giełdy

skutki kryzysu na amerykańskim rynku ryzykownych kredytów hipotecznych. Eksplozja popytu nie ominęła warszawskiej giełdy. Indeksy wystrzeliły niemal pionowo w górę i błyskawicznie odrobiły poranne straty. Barometr nastrojów największych spółek WIG20 poszedł w górę o 1,6 proc

Fundusze inwestycyjne - lekarstwo na kryzys?

fundusze nie jest darmowe. Na starcie zapłacisz kilka procent prowizji pośrednikowi, który ułatwił ci zakup. Sam fundusz pobiera z kolei opłatę za zarządzanie, ale ona jest już uwzględniona w cenie jednostki uczestnictwa, więc nie musisz się nią przejmować. Czy warto patrzeć na prowizję? Jeśli masz okazję

Kto przegrywa majątek na GPW?

indeksów na warszawskiej giełdzie podczas zaledwie ośmiu styczniowych sesji jest bardzo niepokojąca. Wskaźnik dwudziestu największych spółek WIG20 stracił 7 proc. Gorzej jest na rynku małych i średnich spółek. Wskaźnik maluchów sWIG80 poszybował w dół 11 proc., a średniaków - aż 15 proc. Z tej statystyki

Bezpieczny, niski zysk, czy raczej ryzyko? Oszczędzanie dla początkujących

- stracą mniej. Ile da się wycisnąć z takich inwestycji? W czasie giełdowej hossy sprzed kilku lat na niektórych spółkach można było zarobić nawet 100 proc. rocznie! W ubiegłym roku indeks WIG20 (odzwierciedla ceny największych giełdowych spółek) zyskał 20 proc. Trzeba jednak