wierzytelności raiffeisen

GetBack ustalił z sześcioma bankami wstępne warunki restrukturyzacji zadłużenia 

Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji ustalił z bankami: Getin Noble Bankiem, Idea Bankiem, Raiffeisen Polbankiem, BGŻ BNP Paribas, mBankiem oraz Alior Bankiem wstępne warunki dotyczące restrukturyzacji zadłużenia spółki w tych bankach, podał GetBack

GTC ma umowę refinansowania kredytu Galerii Jurajskiej

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - GTC Galeria CTWA (operator Galerii Jurajskiej), spółka zależna od Globe Trade Centre (GTC), zawarła umowę kredytową na 130 mln euro z Erste Group Bank AG oraz Raiffeisen Landesbank Niedersterreich-Wien AG dotyczącą refinansowania Galerii

mBank wypowiedział umowę kredytu GetBackowi 

Bankiem, Idea Bankiem, Raiffeisen Polbankiem, BGŻ BNP Paribas, mBankiem oraz Alior Bankiem wstępne warunki dotyczące restrukturyzacji zadłużenia spółki w tych bankach. GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka

Rzecznik finansowy idzie do sądu przeciwko Santanderowi przez zapis o "wakacjach kredytowych"

Rzecznik finansowy idzie do sądu przeciwko Santanderowi przez zapis o "wakacjach kredytowych"

Wątpliwości rzecznika finansowego budzą zapisy stosowane przez Santander Bank Polska, a konkretnie przekazanie przez klienta bankowi bezspornej wierzytelności. Brzmi on: „Strony zgodnie oświadczają, że Bank posiada niesporną wierzytelność wobec Kredytobiorcy z tytułu kredytu [...]”. To

Getback planuje pierwszą ofertę publiczną w II lub III kw. 2017 r.

Banking S.A., Raiffeisen Centrobank AG, Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Wood & Company Financial Services A.S., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce. Vestor Dom Maklerski S.A. pełni funkcję współmenadżera oferty. W kwietniu Getback informował o złożeniu prospektu w Komisji Nadzoru

getBack szacuje wzrost rynku wierzytelności nawet do 20 mld zł w tym roku

Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - getBack szacuje, że wartość rynku wierzytelności w 2015 r. wyniesie nominalnie nawet 20 mld zł wobec dotychczasowych prognoz mówiący co najwyżej o 10 mld zł. Tak duży wzrost rynku jest możliwy dzięki nowej metodzie sprzedaży wierzytelności

Trigon TFI rozwiązało umowę z GetBack dot. zarządzania portfelami w 9 funduszach

;Należy podkreślić, że fundusze Trigon Profit nigdy nie miały ekspozycji na akcje lub obligacje emitowane przez GetBack. Na aktywa funduszy Trigon Profit składają się portfele wierzytelności nabywane od renomowanych podmiotów takich jak Bank PKO BP, Alior Bank, BZ WBK, Raiffeisen czy Play. Są to realne

Raiffeisen Polbank zanotował 338 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r.

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto Raiffeisen Polbank wzrósł do 338 mln zł w 2014 r., podał bank. Na poziomie jednostkowym Raiffeisen Polbank miał 314,1 mln zł zysku netto. "Zysk netto grupy przypadający na akcjonariuszy

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21% r/r do 132 mld zł w I półr.

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) objęły w I półroczu 2019 r. wierzytelności o wartości 132 mld zł, co oznacza wzrost o 21% r/r, podał Związek. Z tej formy finansowania korzysta w Polsce obecnie blisko 16,6 tys. przedsiębiorstw

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska spadł r/r do 186,18 mln zł w 2015 r.

. zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Raiffeisen Bank Polska S.A. wyniósł 186 mln zł, a więc był niższy o 45% w stosunku do 2014 r. Ten spadek jest efektem wystąpienia dwóch czynników: mniejszych wpływów ze sprzedaży nieregularnych wierzytelności kredytowych w porównaniu z

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowali o powołaniu na stanowisko prezesa spółki Marka Dietla. Podmiot zależny Kruka - ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie - zawarł umowę nabycia od Deutsche Banku wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych

GetBack złożył pozew przeciwko Altus TFI i 12 funduszom inwestycyjnym

Sejf Etyczny 2 (dawniej: Subfundusz SKOK Etyczny 2) 12. BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dawniej: Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy) - Subfundusz BNP Paribas Aktywny (dawniej

Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji GetBack ustalona na 27 zł

. z o.o., Pekao Investment Banking S.A., Raiffeisen Centrobank AG, Trigon Dom Maklerski S.A., Wood & Company Financial Services A.S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) ceny maksymalnej akcji nowej emisji na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych w wysokości 27 zł za jedną akcję nowej

Strata netto Raiffeisen Bank Polska wyniosła 29,69 mln zł w I poł. 2017 r.

Warszawa, 10.08.2017 (ISBnews) - Raiffeisen Bank Polska odnotował 29,69 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 69,77 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik I półr

Raiffeisen Bank Polska zwiększył zysk netto o 45% r/r w I-III kw.

. Raiffeisen Polbank zajmował drugie miejsce na rynku faktoringu, a wartość sfinansowanych przez niego wierzytelności wynosiła 11,86 mld zł, po wzroście o 7% w ujęciu rocznym. Również spółka Raiffeisen-Leasing Polska była na drugiej pozycji wśród największych firm w swej branży, oddając w leasing aktywa o

Zysk netto GetBack wzrósł r/r do 44,3 mln zł w 2014 r.

z amerykańską firmą PRA Group oraz polskim partnerem Kredyt Inkaso zakupił pod koniec 2014 r. portfele od Getin Noble Banku o wartości nominalnej 2 mld zł. W październiku 2014 r. GetBack kupił kolejny portfel - od Raiffeisen Polbank - o wartości nominalnej 1,7 mld zł

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 13,6% r/r do 83,6 mld zł w I półr. 

2017 r. polscy przedsiębiorcy powierzyli firmom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów wierzytelności o łącznej wartości 83,6 mld zł ? o 13,6% więcej niż przed rokiem. Faktoring zyskuje uznanie polskich przedsiębiorców o czym świadczy utrzymujący się dwucyfrowy wzrost rynku. Już ponad 8,1 tys. podmiotów

Afera GetBack. Wierzyciele z obligacjami mają szansę na jedną czwartą pieniędzy

Afera GetBack. Wierzyciele z obligacjami mają szansę na jedną czwartą pieniędzy

wyraził sali sądowej swój podgląd na to rozwiązanie:- Dziękuję zarządowi i Radzie Wierzycieli za to, że dostaniemy gó...o. Początkowo wyglądało nieźle Wszystkie wierzytelności GetBack to około 3,3 mld zł. Czterokrotnie więcej niż to co stracili inwestorzy gdańskiego Amber Gold. Poszkodowanych w aferze

GetBack ustalił cenę w IPO na 18,5 zł, łączna wartość oferty to 740 mln zł

dostarczaniu wartości dla obecnych i nowych akcjonariuszy" - powiedział prezes Konrad Kąkolewski, cytowany w komunikacie. Środki finansowe pozyskane z emisji nowych akcji spółka chce wykorzystać na nabywanie portfeli wierzytelności przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte

OT Logistics rozpoczął spełnianie warunków zawieszających umowy dot. zadłużenia

poprzez zawarcie dokumentów restrukturyzacji pomiędzy spółką, wybranymi spółkami z grupy oraz głównymi wierzycielami finansowymi grupy, tj. BNP Paribas Bank Polska (w tym jako następcą prawnym Raiffeisen Bank Polska), mBankiem oraz Santander Bank Polska jako kredytodawcami oraz mBankiem jako agentem oraz

Wielton ma wstępną umowę nabycia aktywów Compagnia Italiana Rimorchi

. "Oferowana cena nabycia oraz czynsz za dzierżawę nie przekracza kilkunastu procent kapitałów własnych Wielton" - podano także. Na zabezpieczenie zobowiązań Italiana Rimorchi wynikających z umowy, spółka przekaże CIR gwarancje bankowe udzielone Wieltonu z Raiffeisen

PZF: Obroty firm faktorinowych wzrosły o 17,3% r/r do 114,4 mld zł w 2014 r.

Warszawa, 14.01.2015 (ISBnews) - Firmy faktoringowe należące do Polskiego Związku Faktorów (PZF) wykupiły wierzytelności o wartości 114,4 mld zł w 2014 roku, co oznacza wzrost o 17,3% w skali roku. Dwucyfrowy wskaźnik wzrostu jest dowodem utrzymywania się trendu o silnej

NWZ Work Service zdecydowało o programie obligacji na maks. 150 mln zł

całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. w celu zabezpieczenia wierzytelności BGŻ BNP Paribas (zastawnik) działającego jako administrator zastawu, Banku Millennium, Banku Zachodniego WBK oraz Raiffeisen Bank Polska

PZF: Obroty faktoringowe wzrosły o 18,9% r/r do 62,2 mld zł w I półr.

koniec czerwca 2015 sfinansowały wierzytelności o łącznej wartości 62 186,23 mln zł wobec 52 285,49 mln zł rok wcześniej. Z usług faktoringu skorzystało 6 483 klientów w porównaniu z 5 568 rok wcześniej a faktorzy sfinansowali 2 686 485 faktur wobec 2 257 233 rok wcześniej

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska spadł r/r do 26,6 mln zł w I-III kw. 2017 r.

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Grupa Raiffeisen Bank Polska odnotowała zysk netto w wysokości 26,6 mln zł w I-III kw. 2017 r. wobec 110,2 mln zł zysku netto w analogicznym okresie roku ubiegłego, z czego 98,4 mln zł stanowił zysk netto z działalności kontynuowanej i 11,7 mln

EMF ma umowy zmieniające warunki spłaty finansowania

. Spółka podpisała też umowę zmieniającą do umowy o wspólnych warunkach zawartej w listopadzie 2014 r. z Raiffeisen Bank Polska, The Royal Bank of Scotland PL, RBS Bank (Polska), BNP Paribas Bank Polska, Bank Zachodni WBK, PZU FIZ AN BIS 1, Bank Pekao oraz ING Bankiem Śląskim jako agentem kooperacji i

Przegląd prasy

+ najsilniej wzrosną wydatki na usługi --Mostostal Zabrze zakłada wypłatę dywidendy za 2016 r. --KIR uruchamia elektroniczny tryb zajęcia wierzytelności w systemie Ognivo --Penta wejdzie na kolejne rynki zagraniczne z siecią aptek

Przegląd prasy

, zatrudnienie - o 4,5% w maju --Włoska spółka Kruka kupiła wierzytelności od Deutsche Banku warte 131,7 mln euro --GetBack liczy na wzrost odzysków do 2,4 mld zł, przy 5,7 mld zł portfela w 2019r --Eurostat: Wskaźnik wakatów w

Przegląd informacji ze spółek

podczas wczorajszej sesji na GPW, podała spółka. Kruk podkreślił także, że informacje medialne, dotyczące wierzytelności mających znamiona praktyk lichwiarskich nie są i nigdy nie były nabywane i obsługiwane przez grupę. Konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal

Górniczy Kopex zyskuje oddech. Pomocną dłoń wyciąga były konkurent

, Bank Pekao, ING Bank Śląski, BGŻ BNP Paribas, HSBC Bank Polska, Deutsche Bank Polska, Raiffeisen Bank Polska - zgodziły się na przedłużenie spłat kredytów i odblokowanie środków finansowych. Termin spłaty kredytów został przedłużony do końca listopada br. Program

EMF zawarł umowę z wierzycielami, otrzymał 100 mln zł pożyczki od akcjonariuszy

wspólnych warunkach" pomiędzy spółką; wybranymi spółkami zależnymi w Polsce, Szwajcarii oraz Niemczech oraz instytucjami finansowymi - Raiffeisen Bank Polska, The Royal Bank of Scotland PL, RBS Bank (Polska), BNP Paribas Bank Polska, Bank Zachodni WBK, PZU FIZ AN BIS 1, Bank Pekao oraz ING Bankiem

Przegląd prasy

272,2 mld zł w lipcu --GetBack ma umowę z Trigon TFI, chce przyspieszyć zakupy portfeli wierzytelności --Ceny producentów w USA spadły o 0,1% m/m w lipcu --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 244 tys. w USA

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka. Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 13,1% r/r do 3 191,8 mln zł w okresie od stycznia do czerwca 2017 r., podała spółka. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę

Przegląd informacji ze spółek

spółka zależna Integrated Solutions podpisały z Google umowę o współpracy, dzięki której zaoferują klientom biznesowym pełny zakres usług chmurowych, podało Orange. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 1 390 mln zł w I kw. br., co oznacza wzrost o

Przegląd informacji ze spółek

uruchomienia spółki przypada na II kwartał 2017 roku, podano także. Raiffeisen Bank Polska (RBP) otrzyma ok. 30 maja od banku HSBC 37,9 mln zł za wierzytelność denominowaną w złotych oraz 4,6 mln euro za denominowaną w euro wobec Celsa "Huta Ostrowiec" sp. z o. o. oraz

Przegląd prasy

) --Negocjacje w sprawie sprzedaży Raiffeisen Banku Polska na rzecz Alior Banku wciąż są prowadzone Puls Biznesu --JadinTech podpisał z Radomiem list intencyjny - chce zrobić z Polski centrum testów technologii bezzałogowych urządzeń na Europę

Przegląd informacji ze spółek

Bocheva, który złożył rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji, poinformowała spółka. BGŻ BNP Paribas otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie zezwolenia na zmiany statutu banku w związku z planowanym podziałem Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Zezwolenia na

Afera GetBacku: Spółka pożyczała pieniądze od lichwiarzy

restrukturyzacyjnego wynika, że windykator zadłużony jest:  w Alior Banku na 36 mln zł, w mBanku na ponad 75 mln zł, w Getin Noble Bank na blisko 40 mln zł (kredyt z września 2016 r.), w BGŻ BNP Paribas na około 21 mln zł (kredyt z czerwca 2017 r.), w Raiffeisen Polbanku na 39 mln zł (kredyt z 2017 roku

EM&F zawarł umowy refinansowania, dokona spłaty obligacji

. EMF 9 maja br. zawarł umowę rozliczenia płatności dotycząca spłaty zadłużenia finansowego grupy kapitałowej ze środków pozyskanych ze sprzedaży grupy kapitałowej Smyk z Raiffeisen Bank Polska, The Royal Bank of Scotland, RBS Bank (Polska), Bank BGŻ BNP Paribas, Bankiem Zachodni WBK, PZU FIZ AN BIS 1

Alior Bank startuje z ogromną emisją obligacji. Każdy może kupić

, a więc będące znacznie dalej od "zwykłych" w kolejce do zaspokojenia wierzytelności, gdyby Alior Bank okazał się bankrutem. Poza tym, że są podporządkowane, są też niezabezpieczone (ich gwarancją nie są np. nieruchomości). Inna sprawa, że trudno sobie wyobrazić, by Alior - będący dziś

Kopex chce uzgodnić i podpisać umowę restrukturyzacyjną do końca listopada

upadłości spółek z Grupy Kopex, dostosowanie warunków spłaty wierzytelności finansowych do trudnej sytuacji Grupy i stworzenie możliwości zaspokojenia roszczeń wierzycieli finansowych w możliwie najszerszym zakresie" - czytamy w komunikacie. Podpisany term sheet zarysowuje

Przegląd informacji ze spółek

Bankiem Śląskim umowę zakupu portfela wierzytelności zabezpieczonych i niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 92,4 mln zł za cenę 23,96 mln zł, podała spółka. Newag zawarł z województwem małopolskim umowę na dostawę 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), w tym 4

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczyć na zakup portfeli wierzytelności w ramach inwestycji własnych oraz ko-inwestycji kwotę ok. 300 mln zł, poinformował prezes Paweł Szewczyk. Ailleron uzyskał w Raiffeisen Bank Polska kredyt w kwocie 15 mln zł, który przeznaczył na przedterminowy wykup wszystkich 150 tys

Przegląd informacji ze spółek

warszawski biurowiec - Raiffeisen Business Center, przy ul. Pięknej 20. Nieruchomość została nabyta od Invesco Real Estate, poinformował senior partner w Griffin Real Estate Tomasz Tondera. Akwizycja Raiffeisen Business Center została sfinansowana przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Griffin

Przegląd prasy

Paribas otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie zezwolenia na zmiany statutu banku w związku z planowanym podziałem Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Zezwolenia na zmiany statutu w związku z podziałem otrzymał od nadzorcy już także RBPL, co oznacza, że zostały spełnione wszystkie warunki

Przegląd prasy

zawiesiła notowania 6 spółek za brak raportów za IV kw. 2014 r. --Raiffeisen Polbank zanotował 338 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. --TNS Polska: Bankowcy oczekują kursu EUR/PLN na poziomie 4,14 na koniec kwietnia

Przegląd prasy

skonsolidować Aliora z Raiffeisen Polbankiem, a być może również Bankiem BPH wg gazety Gazeta Wyborcza --W Sejmie dyskutowano o pomyśle zamrożenia na pięć lat sprzedaży ok. 1,5 mln ha ziemi wciąż należącej do państwa ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

Wilanów w Warszawie, poinformował prezes Jan Motz. Skonsolidowany zysk netto Raiffeisen Polbank wzrósł do 338 mln zł w 2014 r., podał bank. Na poziomie jednostkowym Raiffeisen Polbank miał 314,1 mln zł zysku netto. Rawlplug widzi potencjał na wzrost

Przegląd informacji ze spółek

szacowanej wartości ponad 98 mln zł rozpoczęła się dziś publikacją prospektu. Cena maksymalna dla jednej akcji wyznaczona została na poziomie 48 zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 600 mln zł w I kw. br., co oznacza spadek o 84% w skali roku, zaś

Przegląd prasy

pracownicze do 2027 r. --RBI: Zaczęliśmy koncentrować się na przygotowaniach do wprowadzenia na GPW 15% akcji Raiffeisen Polbanku Puls Biznesu --KE ma wątpliwości, czy Polska wypełnia kryteria dostępu do elastycznej linii

Przegląd informacji ze spółek

banków na polskim rynku - Banku BPH i Raiffeisen Polbanku, wynika z wypowiedzi członka zarządu Przemysława Dąbrowskiego. PZU chciałoby być inwestorem na kształt funduszu inwestycyjnego, a taki scenariusz nie jest raczej możliwy obecnie w Polsce. PZU ocenia, że mogłoby

Przegląd informacji ze spółek

na 340 lokali. Cena nabycia nieruchomości to ok. 14,30 mln zł netto. Vindexus kontynuuje systematyczne zakupy bezpiecznych pakietów wierzytelności i spodziewa się po raz kolejny poprawić wyniki rok do roku, poinformował agencję ISBnews prezes Jerzy Kulesza. Według niego

"Parkiet": Noble Bank stawia na windykację

zdecydowana większość to pożyczki gotówkowe. Na tym jednak bank nie kończy działalności w tym zakresie. - Kupiliśmy już wierzytelności od 10 banków o wartości 55 mln zł - mówi szef Noble. Jaka była ich rynkowa cena? - Kilka lat temu niespłacane kredyty kosztowały 20 do 30 proc. ich wartości. Teraz jednak cena

Przegląd prasy

--Prawdopodobnie nie uda się w wyznaczonym przez KNF terminie ustalić warunków przejęcia Raiffeisen Polbanku i przeprowadzić podziału spółki Parkiet --Wbrew powtarzanym opiniom to nie program 500+ hamuje rozwój branży pożyczkowej, lecz jej wcześniejsze

Przegląd prasy

październiku --Oferta spółki zależnej GetBack wybrana na portfel wierzytelności w Hiszpanii --Prezydent: Spodziewamy się 4% wzrostu PKB w całym 2017 r. --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 249 tys. w USA

Przegląd prasy

ryzykownych aktywów --Raiffeisen: Interwencje słowne MF i NBP po Brexicie, jeśli EURPLN blisko 4,6 --Fidelity: Po Brexicie bez katastrofy, spadki dadzą większe szanse inwestycyjne --UI TFI: Poza awersją do ryzyka po Brexit, GPW

Przegląd prasy

wieprzowiny wzrósł wolumenowo o 5% r/r, wołowiny o 2% w I kw. 2016 --Kruk nabył w Rumunii portfel wierzytelności wart nom. 597 mln euro od Eurobanku --Ferrum uzgodniło z bankami propozycję emisji akcji z pp --Fitch podwyższył

Polimex zasypany roszczeniami. Spółka negocjuje z wierzycielami

Raiffeisen Bank Polska zażądał od Polimeksu wypłaty 14 mln zł z gwarancji rzetelnego wykonania budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn (od Łodzi w kierunku Katowic) przyznanej konsorcjum kierowanemu przez Polimex - poinformowała spółka we wtorek wieczorem. Polimex powiadomił też

Przegląd prasy

jest zainteresowany modernizacją sieci kolejowych w Polsce --Ipopema podniosła wycenę Polnordu do 15,2 zł, nadal zaleca 'kupuj' (aktual.) --MCI Management zmienił nazwę na MCI Capital --Raiffeisen-Leasing zwiększył limit

Przegląd prasy

giełdowych banków zarobiło o jedną trzecią mniej niż rok temu z powodu nowego podatku wg analityków --KNF: Złożony wczoraj prospekt emisyjny Raiffeisen Polbanku dotyczy akcji Dziennik Gazeta Prawna --Od 1 kwietnia do końca lipca

Przegląd informacji ze spółek

Gazownictwo (PGNiG), podała Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW). Po wynikach pierwszego kwartału Kruk ocenia, że przekroczy plan przeznaczenia 1 mld zł na inwestycje w zakup portfeli wierzytelności w 2017 roku, poinformował prezes Piotr Krupa. Giełda

Przegląd prasy

wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 600 mln zł w I kw. br., co oznacza spadek o 84% w skali roku, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 125 mln zł i były niższe o 41% r/r, podał Kruk. --Alumetal ocenia, że zakład na Węgrzech może osiągnąć 100% wykorzystania linii

Przegląd informacji ze spółek

szef resortu Andrzej Halicki. Poczta Polska zachowa 51% udziałów w banku, bez sprzedawania akcji istniejących, zaś drugi akcjonariusz (PKO BP), według wcześniejszych informacji, zamierza sprzedać 2/3 pakietu posiadanych akcji. Grupa kapitałowa Raiffeisen Bank Polska

Przegląd informacji ze spółek

. Raiffeisen-Leasing Polska zakończyła rozszerzenie programu sekurytyzacji wierzytelności leasingowych. Limit programu uruchomionego pod koniec 2014 roku został obecnie zwiększony do niemal 1,5 mld zł z 950 mln zł, poinformowała firma. Korporacja KGL zadebiutuje na rynku głównym

Przegląd informacji ze spółek

spółka w komunikacie. W związku z planowanym przejęciem spółka zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia kapitału docelowego. Raiffeisen Polbank i EVO Payments International podpisały umowę o strategicznym partnerstwie

Przegląd informacji ze spółek

jubilerskich oraz prowadzeniem sieci sklepów jubilerskich pod marką Briju, poinformowała spółka. PKO Bank Polski zamknął transakcję nabycia 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL). Oznacza to, że bank nie wypłaci dywidendy z zysku za 2015 rok oraz z niepodzielonego zysku z lat

Komórka zamiast karty. PKO BP rzuca wyzwanie organizacjom kartowym

IKO i zakłada przesyłanie pieniędzy za pomocą telefonu komórkowego. Płatności przez komórkę to pozornie nic nowego, podobne projekty już istnieją. Np. operator komórkowy T-Mobile, wspólnie z MasterCardem i trzema bankami - mBankiem, Raiffeisen-Polbankiem oraz Getin Bankiem

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

wierzytelności będących przedmiotem postępowania restrukturyzacyjnego, podała spółka. Źródło: ISBnews Hawe : Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o podjęcie niezbędnych czynności prawnych wobec Hawe S.A., w związku z nierzetelnym

Przegląd informacji ze spółek

warunków emisji obligacji, podała spółka. W związku z tym spółka rozpoczęła procedurę emisji obligacji mającą na celu refinansowanie wierzytelności objętych układem. Action w restrukturyzacji miał wstępnie 180 mln zł obrotów w październiku, podała spółka

Banki handlują nieściągalnymi długami

wypłacalności). Bankowe długi byłyby gratką dla firm windykacyjnych (na rynku działa ich ponad 500, mają wierzytelności warte 8 mld zł), ale do tej pory bankowcy niechętnie sprzedawali złe długi ze względu na niekorzystne przepisy podatkowe. Zły kredyt z

Afryka dzika czy piękna Tajlandia? Wyglądamy za granicę

, wiele sektorów gospodarki ma tu jeszcze solidny potencjał wzrostu. Jak sądzicie, dlaczego największe europejskie grupy bankowe, jak włoski UniCredit, belgijskie KBC, austriackie Raiffeisen i Erste czy francuskie Société Générale, kontrolują prawie połowę środkowoeuropejskiego

Wojciech Kostrzewa: BRE nie ma konfliktu interesów inwestując w Elektrim

na 50 proc., wycenił jej papiery na 12 zł. W połowie grudnia Raiffeisen szacował wartość likwidacyjną - a więc już po uregulowaniu wszystkich długów - na 16,6 zł. W tym samym czasie papiery Elektrimu kosztowały na giełdzie poniżej 10 zł, więc czy można nam się dziwić, że uznaliśmy je za potencjalnie