wierzytelności nieuregulowanych

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Siedem kardynalnych grzechów firm windykacyjnych. Dłużnicy mają się czego bać

Siedem kardynalnych grzechów firm windykacyjnych. Dłużnicy mają się czego bać

Od dawna zastanawiam się, dlaczego nie powstała jeszcze ustawa regulująca działanie firm windykacyjnych, a jedynie od czasu do czasu kolejny rząd wprowadza kosmetyczne zmiany. To działania strażackie: jak się dzieje coś złego na tym rynku, to ustawodawca pędzi ratować sytuację.

Polacy chwilówki spłacają chwilówkami. W końcu zostają bankrutami

Pani Maria pierwszą chwilówkę wzięła na leki - 5 tys. zł. Później brała kolejne, aby spłacać poprzednie. - Nawet nie wiem, kiedy wylądowałam z długiem przekraczającym 340 tys. zł - mówi. Dwa miesiące temu wystąpiła do sądu o upadłość konsumencką.

Nie kupisz już książki w małej księgarni, wkrótce rodzinne placówki staną się tylko wspomnieniem

Nie kupisz już książki w małej księgarni, wkrótce rodzinne placówki staną się tylko wspomnieniem

winni innym firmom z branży handlowej i hurtowniom (w tym sprzedawcom artykułów piśmienniczych) – 6,7 mln zł. Ponad 1,6 mln zł stanowią wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych, skupujących przeterminowane zobowiązania finansowe od banków i innych instytucji finansowych. Rosną też długi

Poradnik. Upadłość konsumencka: opłaty, umorzenia, zasady i wyjątki

Poradnik. Upadłość konsumencka: opłaty, umorzenia, zasady i wyjątki

kieruje tokiem postępowania upadłościowego i jest odpowiedzialna m.in. za sprzedaż majątku). Według ministerstwa takie postępowanie nie powinno trwać dłużej niż 6-8 miesięcy. Jeśli jednak sytuacja majątkowa dłużnika jest złożona, ponieważ ma wielu wierzycieli, duży majątek lub majątek z nieuregulowanym

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Duże firmy mają szybciej płacić małym

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Duże firmy mają szybciej płacić małym

– Zasada jest taka, że jak można, to się nie płaci. Albo płaci jak najpóźniej, bo linia kredytowa w banku jest droga, a finansowanie się na pieniądzach kontrahenta tanie – opowiada warszawski adwokat specjalizujący się w ściąganiu wierzytelności. Jak to działa? Firma wynajmująca

Wciąż rosnące zatory. Nie płaci stocznia, spółka celebrytki, GDDKiA

, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje o kolejnych 23 firmach, które nie dostały pieniędzy (ponad 27 mln zł) za prace na kontraktach kolejowych. Ministerstwo Sportu i Turystki przyznaje, że nieuregulowane płatności wobec 80 podwykonawców i dostawców przy budowie Stadionu Narodowego sięgają 102 mln zł

Emilewicz liczy na uchwalenie ustawy o zatorach płatniczych do końca roku

nieuregulowane terminowo należności. Tzn. Jeżeli firma zalega kontrahentom 1 mln zł, a sama otrzymała z opóźnieniem płatność na 0,5 mln zł zostanie na nią nałożona kara finansowa przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Przedstawiciele resortu wyjaśniali, że sankcje zawarte w

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

nawet nie było wiadomo, czy faktycznie istniały czy nie. Prawdziwą szczęściarą w takim przypadku była pani Małgorzata, emerytka z Warszawy. Dostała list: "Szanowna Pani. Przypominamy, iż zadłużenie z tytułu nieuregulowanych płatności wobec [nazwa firmy] jest wciąż aktualne. Wychodząc naprzeciw

Atradius: Blisko 40% faktur B2B w Polsce nie zostaje uregulowanych w terminie

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Skala przeterminowanych płatności w Polsce jest wyższa niż średnia w Europie Wschodniej - 39% faktur B2B z odroczonym terminem płatności pozostaje nieuregulowanych w terminie (średnia dla Europy Wschodniej - 36%), wynika z badania Barometr

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków wzrosły do 79,8 mld zł w I kw. br.

rachunkach za telefon, media, kablówkę czy nieuregulowanych alimentach. Statystyki uwzględniają bowiem raty kredytów oraz różnego rodzaju bieżące rachunki i zobowiązania opóźniane o min. 30 dni na kwotę min. 200 zł, podano. "Nie będzie łatwo zmierzyć się z konsekwencjami

BIG InfoMonitor: 52% firm czeka na zapłatę za towar ponad 60 dni

. firm. Nieuregulowane w terminie płatności wynikające z transakcji handlowych oraz przeterminowanych o min. 30 dni kredytów, co widać w Biurze Informacji Kredytowej, ma razem prawie 296 tys. przedsiębiorstw. Ich łączne zaległości pozakredytowe i kredytowe wynoszą niemal 29,6 mld zł, wskazano także

Rząd przyjął projekty ustaw uszczelniających system podatkowy

podatkowej do zmieniających się standardów rachunkowości. Założono utrzymanie, analogicznych jak obecnie, kategorii wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek), gwarancji i poręczeń oraz warunków, jakie muszą spełniać te wierzytelności, aby utworzone na nie rezerwy lub odpisy na oczekiwane straty kredytowe

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

płatnicze Nieuregulowane w terminie 90 dni zobowiązania handlowe w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom nie zwiększają dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r. (jeżeli uzyskane przez podatnika w danym

Nie mając długów też możesz zostać dłużnikiem

Nie mając długów też możesz zostać dłużnikiem

papierach. Dostała list: "Szanowna Pani. Przypominamy, iż zadłużenie z tytułu nieuregulowanych płatności wobec [nazwa firmy] jest wciąż aktualne. Wychodząc naprzeciw, składamy propozycję: odpowiedz, a umorzymy nawet 100 proc. odsetek!". Dług miał osiem lat. 77 zł i 24 gr

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. PODATKI Zatory płatnicze Nieuregulowane w terminie 90 dni zobowiązania handlowe w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym

Podwykonawcy będą lepiej chronieni przez prawo

nieuregulowane płatności wobec 80 podwykonawców i dostawców przy budowie Stadionu Narodowego sięgają 102 mln zł. Jednak nie jest to wyłącznie problem firm. Część pieniędzy musi teraz wypłacić państwo, bo w pewnych sytuacjach zobowiązuje je do tego kodeks cywilny (solidarna

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

, których termin ważności upłynął w czasie trwania zagrożenia epidemicznego. Powyższe dokumenty zachowają swoją ważność przez okres 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. PODATKI Zatory płatnicze Nieuregulowane w terminie 90 dni zobowiązania handlowe w 

Łowią ludzi na stary dług

"Szanowna Pani. Przypominamy, iż zadłużenie z tytułu nieuregulowanych płatności wobec Reader's Digest Przegląd sp. z o.o. jest wciąż aktualne. Wychodząc naprzeciw, składamy propozycję. ODPOWIEDZ, A UMORZYMY NAWET 100 PROC. ODSETEK! ORAZ WSTRZYMAMY ICH NARASTANIE"

Kłopoty ze spłatą długów. Co może komornik i windykator? Ile komornik może zabrać z pensji i emerytury?

Kłopoty ze spłatą długów. Co może komornik i windykator? Ile komornik może zabrać z pensji i emerytury?

Kim jest dłużnik Według Biur Informacji Gospodarczej (jest ich pięć) dłużnik to ktoś, kto spełnia łącznie trzy warunki: - ma nieuregulowane zobowiązania na minimum 200 zł (dla przedsiębiorców jest to 500 zł

projekt

zezwoleniu na realizację inwestycji, według ewidencji gruntów i budynków; 2) informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy. 7. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wojewoda wysyła zawiadomienie, o

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

wraz z zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778), w zakresie nieuregulowanym w