wierzytelności mieszkaniowych

Brakuje nam pieniędzy. Na potęgę zaciągamy kredyty konsolidacyjne i kupujemy na raty

Mamy w Polsce rekordowa drożyznę, inflacja wciąż jest dwucyfrowa i pozostanie z nami na lata. Efekt? Zadłużamy się na potęgę: zaciągamy dwa razy więcej niż rok temu kredytów z ratą do 1 000 zł, a połowa zaciągniętych kredytów gotówkowych to konsolidacja długów.

Gotówka, nieruchomości i przynajmniej cztery samochody. Co wykazali najbogatsi posłowie

Gotówka, nieruchomości i przynajmniej cztery samochody. Co wykazali najbogatsi posłowie

. Według oświadczenia ma też papiery wartościowe (obligacje i wierzytelności) na łączną kwotę 3,8 mln zł. Do tego jest współwłaścicielem (wraz z żoną) domu o powierzchni 350 m kw. o wartości 2,5 mln zł, dwóch mieszkań o wartości ponad 250 tys. euro i jeszcze jednego mieszkania o wartości 200 tys. euro oraz

Wyłączenie świadczeń spod egzekucji sądowej

Wyłączenie świadczeń spod egzekucji sądowej

Komornik sądowy w toku egzekucji prowadzonej na wniosek uprawnionego wierzyciela na podstawie tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę egzekucji jest uprawnionych do dokonywania zajęć egzekucyjnych np.: z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, świadczeń i innych należności przysługujących

Ministerstwo Finansów jedną decyzją zachęciło do ugód frankowych

Ministerstwo Finansów jedną decyzją zachęciło do ugód frankowych

- umorzonych przez banki kwot spłat wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe lub wobec których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu.  Ponieważ na razie rozporządzenie obowiązuje do końca bieżącego roku, to banki nie będą mieć obowiązku

Chcesz skorzystać z "Bezpiecznego kredytu 2 procent"? Uważaj na cesje

Chcesz skorzystać z "Bezpiecznego kredytu 2 procent"? Uważaj na cesje

wierzytelności, i robi to za określoną kwotę – na tym zarabia. Kowalski płaci, bo zależy mu na określonej lokalizacji albo w danej inwestycji, którą sobie wypatrzył, nie ma już dostępnych lokali. Czytaj też: Kiedy można stracić dopłaty w programie "Bezpieczny kredyt 2 procent"? – 

Mieszkanie w spadku. Czy lokale zakładowe, komunalne i spółdzielcze można odziedziczyć?

Mieszkanie w spadku. Czy lokale zakładowe, komunalne i spółdzielcze można odziedziczyć?

ogólnych. – Warto zwrócić uwagę, że jeżeli umiera jeden z małżonków, którym wspólnie przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu, spadkobiercom małżonka zmarłego przysługuje wierzytelność tytułem spłaty za wkład mieszkaniowy względem drugiego małżonka, któremu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo

KUKE zabezpieczy wierzytelności zw. z kontraktem PMG z Grupy Famur w Rosji

Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) zabezpieczy wierzytelności eksportowe spółki Polskie Maszyny Górnicze (PMG) z Grupy Famur w kontrakcie na dostawę maszyn górniczych do Rosji, podała KUKE. "

MIB: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, której głównym celem jest istotna poprawa ochrony spółdzielców i ułatwienia w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych, podało Ministerstwo Infrastruktury i

Emmerson Evaluation: Grunty pod domy jednorodzinne podrożały o 2,6-6,9% w 2017

. Emmerson Evaluation istnieje od 2008 r. i świadczy usługi wycen nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych (biura, handel, magazyny, hotele) oraz inwestycji deweloperskich. Spółka wykonuje wyceny dla wszelkich celów, w tym m.in. dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, sprawozdań finansowych i oceny

Piotr Kochanek powołany na wiceprezesa PKO Banku HIpotecznego

Hipotecznym, gdzie jako dyrektor biura odpowiadał m.in. za stworzenie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową banku, rozwój systemu informacji zarządczej w obszarze ryzyka oraz projekt transferu wierzytelności z PKO Banku Polskiego do PKO Banku Hipotecznego

Altus TFI przekazało zarządzanie czterema funduszami do Rockbridge TFI

Warszawie pod numerem 1541, 2) Alter Semeko Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Mieszkaniowego z siedzibą w Warszawie wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1590, 3) Alter Niestandaryzowanego

Altus TFI nie przeniesie funduszu Waskulit FIZ do Rockbridge TFI

Zamknięty Wierzytelności 3, Altus Semeko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy oraz Waskulit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Spółka podała wówczas, że przeniesienie zarządzania na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki

Wystarczy jedno słowo i mniej zapłacisz za hipotekę

może zabezpieczać nawet kilka wierzytelności, zarówno te już istniejące, jak i przyszłe. Ta hipoteka zabezpiecza wierzytelność "do oznaczonej sumy pieniężnej". Radca prawny i ekspert prawa bankowego Iwona Mirosz zwraca uwagę, że w przypadku kredytów mieszkaniowych o

Getin Noble Bank zakłada spadek kosztów ryzyka w kolejnych kwartałach

mieszkaniowych - dzięki sytuacji rynkowej i przyjętej polityce finansowania projektów o charakterze mainstreamowym - charakteryzuje się dobrym ryzykiem. "W segmencie firm na koniec III kw. nie zanotowaliśmy zaangażowań, w których przewidujemy wzrost ryzyka" - powiedział także

PiS celuje we flipperów. Koniec łatwego zarobku?

PiS celuje we flipperów. Koniec łatwego zarobku?

określoną kwotę, odstępuje zarezerwowane mieszkanie Kowalskiemu. Korzysta w tym zakresie z cesji, czyli przeniesienia wierzytelności. Oczywiście odstępuje mieszkanie za określoną kwotę – to jego zarobek. Kowalski płaci więcej, bo zależy mu na określonej lokalizacji albo w danej inwestycji, którą sobie

Spółka Kruka kupi od Getin Noble Banku wierzytelności warte 710 mln zł

. Formalnie długi wykupiła spółka Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ. To zamknięty fundusz inwestycyjny, który zajmuje się inwestowaniem w wierzytelności bankowe, w długi wobec operatorów telekomunikacyjnych czy spółdzielni mieszkaniowych. Zarabia się na odzyskiwaniu

BZ WBK: Planujemy, że bank hipoteczny rozpocznie działalność w I poł. 2019 r.

Nadzoru Finansowego (KNF). BZ WBK Bank Hipoteczny będzie specjalizował się w obsłudze mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych, nabywał wierzytelności z tytułu mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych do swojego portfela w oparciu

BZ WBK zdecydował o powołaniu BZ WBK Banku Hipotecznego

, nabywał wierzytelności z tytułu mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych do swojego portfela w oparciu o strategiczną współpracę z bankiem, emitował hipoteczne listy zastawne. Kapitał zakładowy banku hipotecznego będzie wynosił 22 mln zł, a jego jedynym

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 4 funduszami do Rockbridge TFI

Inwestycyjnych, podał Altus. "Zgodnie z podjętą uchwałą niniejsze czynności dotyczyć będą następujących funduszy inwestycyjnych: 1) Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Warszawie, wpisany do

Murapol sfinalizował sprzedaż akcji Skarbiec Holding

dzisiaj na rachunek bankowy emitenta wpłynęła kwota 23,73 mln zł tytułem rozliczenia ceny sprzedaży. Pozostała kwota 39,82 mln zł została rozliczona jako potrącenie wierzytelności Aoram wobec emitenta z tytułu umowy pożyczki" - czytamy w komunikacie. Spółka wyjaśnia, że

NBP: Rynek mieszkaniowy pozostawał stabilny w III kwartale

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Rynek nieruchomości mieszkaniowych pozostawał stabilny w III kwartale br. Natomiast na rynku nieruchomości komercyjnych nadal utrzymywała się nierównowaga między popytem na przestrzeń a jej podażą, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego

Konsorcjum Erbudu ma umowę na prace budowlane w Lublinie za 55 mln zł

konsorcjum podpisał umowę na budowę budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z sala gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu

Przegląd informacji ze spółek

wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Mińskiej w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy to 36,5 mln zł netto. Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności od jednego z największych

PKO BH miał 42,6 mln zł zysku netto w I poł., portfel kredytów wzrósł o 3 mld zł

wzrósł o 3 mld zł od początku roku. Bank podał, że wynik ten osiągnięto dzięki sprzedaży kredytów mieszkaniowych o wartości 1,9 mld zł, jak również poprzez zakup portfeli wierzytelności od PKO Banku Polskiego o wartości 1,9 mld zł. "Wzrost portfela kredytowego w pierwszej

KNF zgodziła się na powołanie P. Bandurskiego na prezesa Banku BPH

Program (AMP) na IESE Business School. Małgorzata Romaniuk pracę zawodową rozpoczynała w Banku PKO BP, a następnie dołączyła do GE Banku Mieszkaniowego, który przejęty został przez Bank BPH. Pełniła szereg funkcję m.in dyrektora zarządzającego departamentu zarządzania

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wart. 16,2 mld zł w 2019 r. 

niskim poziomie sięgającym 0,06%" - powiedziała prezes PKO Banku Hipotecznego Paulina Strugała, cytowana w komunikacie. Bank udzielił w ub. roku kredytów hipotecznych o wartości 3,7 mld zł i nabył wierzytelności od PKO Banku Polskiego o wartości 2,7 mld zł. Dzięki temu

Kruk: Tylko 18% Polaków rozważa zaciągnięcie kredytu w 2017 r.

Agnieszka Salach z działu PR, cytowana w komunikacie. Nasze plany kredytowe najczęściej związane są z celami mieszkaniowymi (nabycie, wykup bądź remont mieszkania - w sumie 56%) oraz z zakupem samochodu (23% badanych). Wielu naszych rodaków bierze kredyt na zakup sprzętu AGD/RTV

Atradius oczekuje dobrej kondycji budownictwa mieszk. i biurowego także w br.

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Kondycja budownictwa mieszkaniowego i biurowego w Polsce jest bardzo dobra i utrzyma się ona również w 2017 roku, wynika z raportu Market Monitor, przygotowanego przez analityków Atradius Credito y Caucion. Największe problemy mają obecnie firmy

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,5% w 2017 r.

r/r do 5,5% z 5,9% rok wcześniej, podał bank. "W strukturze rodzajowej portfela kredytowego netto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe (51,6% portfela na koniec 2017 roku), a ich wolumen w ciągu roku utrzymał się na stabilnym poziomie. Wzrost portfela kredytów

PKO BH: Wartość listów zastawnych w obrocie to 16,2 mld zł w 2019 r. (aktual.)

3,7 mld zł i nabył wierzytelności od PKO Banku Polskiego o wartości 2,7 mld zł. Dzięki temu portfel kredytów hipotecznych banku zwiększył się o 4,8 mld zł, osiągając na koniec 2019 roku wartość 25,8 mld zł. Suma aktywów PKO Banku Hipotecznego w 2019 roku wzrosła o 23% r/r do

PKO Bank Hipoteczny wyemituje w piątek listy zastawne o wartości 500 mln zł

dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zabezpieczone są wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi, przypomniano w materiale. PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej

PKO BH planuje kolejną emisję listów zastawnych za granicą na ok. 500 mln euro

mieszkaniowych prowadzana jest w oparciu o model agencyjny, poprzez sieć oddziałów, agentów i pośredników zorganizowaną PKO BP. Oprócz nowej sprzedaży mieszkaniowych kredytów hipotecznych, PKO Bank Hipoteczny nabywa również wierzytelności z tytułu takich kredytów udzielonych przez PKO BP (model poolingowy

Przegląd prasy

funduszy celowych poza budżet centralny --Resort rozwoju konsultuje z samorządami i branżą budowlaną znaczące rozszerzenie programu mieszkaniowego Puls Biznesu --W najbliższej dekadzie na nowy tabor kolejowy trzeba wydać około

PKO Bank Hipoteczny wyemituje złotowe listy zastawne o wartości 265 mln zł

dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zabezpieczone są wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi. PKO Bank Hipoteczny jest liderem pod względem wolumenu wyemitowanych listów

Przegląd informacji ze spółek

wydobywalne węglowodorów w nowo odkrytym złożu Shrek na koncesji PL838 mieszczą się w przedziale między ok. 19 a 38 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), co potwierdził Norweski Dyrektoriat Naftowy (NPD). Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie Best w pierwszych trzech

PKO Bank Hipoteczny z uplasował emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł

osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Został on odzwierciedlony w raporcie agencji z 22 marca 2017 r. Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych i stanowią jeden z najbezpieczniejszych instrumentów

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

faktycznie nie zostały poniesione), tak jak w przypadku finansowania inwestycji kapitałem obcym (odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów). - wprowadzenie szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności

KRD: W ciągu 4 lat trzykrotnie wzrosło zadłużenie Polaków w średnim wieku

'. Do tego nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Niespodziewana strata pracy, rozwód skutkujący trudną sytuacją mieszkaniową, nieuczciwi kontrahenci, którzy przyczyniają się do problemów finansowych rodzinnej firmy. Nagle okazuje się, że nie ma z czego spłacać pożyczek, które ma niemal każdy w tym

Echo ma umowę zlecenia wystawienia gwarancji ubezp. z PZU na 180 mln zł

nieruchomościach należących do spółek zależnych od spółki zostaną ustanowione hipoteki o najwyższym pierwszeństwie w celu zabezpieczenia wierzytelności PZU wynikających z umowy, podano również. "Spółka zobowiązała się również zwolnić PZU z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania

Unibep: Unidevelopment planuje osiedle w Poznaniu na ponad 2 tys. mieszkań

zakresie zaspokojenia wierzytelności w tym hipotecznych Wiepofama) oraz przewiduje zasady podziału zysku z realizacji przedsięwzięcia uwzględniającego w szczególności wysokość dokonanych wkładów oraz pierwszeństwo spłaty opisanej wcześniej pożyczki" - podsumowano w komunikacie

Przegląd prasy

--Kruk portfele długów od rumuńskiej spółki pogrążonego w problemach GetBacku. Nie wyklucza zakupu polskich wierzytelności --CD Projekt uruchomił przedsprzedaż gry Cyberpunk 2077. Data premiery została ustalona na 16 kwietnia 2020 r. Dziennik Gazeta

Portfel kredytów i pożyczek PKO BP wzrósł o 2,8 mld zł w I-III kw. br.

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek PKO Banku Polskiego udzielonych klientom netto wzrósł o 2,8 mld zł od początku br., przede wszystkim dzięki wzrostowi kredytów mieszkaniowych i gospodarczych, przy spadku krótkoterminowych należności od sektora

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

umowy. 4. Ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej przysługującej mu wierzytelności, a także dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Wstrzymanie rozpoczęcia lub zawieszenie biegu terminu

Chcą się pozbyć, czego się da. Wykazują nawet drapak kota. Tak upadają Polacy

. Równolegle syndyk prowadzi czynności zmierzające od ustalenia, którzy wierzyciele, na jakich zasadach i w jakim stopniu, zgodnie z przepisami prawa, będą spłaceni w ramach ewentualnie ustalonego planu spłaty. W tym celu wierzyciele kierują do syndyka zgłoszenia wierzytelności, które następnie są przez

Przegląd informacji ze spółek

2018), w wysokości 7, 38 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 274 mln zł oraz portfela zabezpieczonych

Popyt na listy zastawne PKO BH wyniósł 681,5 mln zł, wartość emisji - 500 mln zł

zastanych nowej emisji będzie 29 czerwca 2016 r. Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych i stanowią jeden z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie, podkreślono

Przegląd prasy

--Projekt budżetu 2020: Deficyt budżetu wyniesie 11,99 mld zł w 2019 r. --Wierzytelności Onico względem mFaktoring spadły o 38,94 mln zł --Ten Square Games: Nowe projekty gier mogą wynieść spółkę 'na nowy poziom' --Sześciu

Kredyty PKO BP wzrosły o 5,4% r/r do 200,61 mld zł w 2016 r. 

kredytowego netto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe (52,9% portfela na koniec 2016 roku), a ich wolumen wzrósł w ciągu roku o 5,5 mld zł. W 2016 roku odnotowano także wzrost najbardziej dochodowych kredytów konsumpcyjnych o 1,3 mld zł oraz należności z tytuły leasingu (+6,6 mld zł r/r), co związane

Przegląd informacji ze spółek

podpisał umowę z Hydrogenics Corporation na zakup zakupu hydrolizera służącego do produkcji wodoru, podał ZE PAK. Wartości nakładów na wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 57 mln zł w I kw. 2020 roku i była niższa o 68% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi

Przegląd prasy

--Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem ws. zaniechania poboru PIT od tzw. frankowiczów. Chodzi m.in. o umorzone w 2019 r. kwoty wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe -- Sławomir Majman, prezes Targów

Przegląd prasy

podstawie specustawy mieszkaniowej będzie można złożyć jeszcze w tym roku --Dzisiejsze walne KGHM ma zostać przerwane na 30 dni, w tym czasie mógłby odbyć się konkurs na 2 wiceprezesów wg gazety Puls Biznesu --Przy PKO TFI

Banki odkręciły kurek z kredytami mieszkaniowymi

na to, że pieniądze popłyną na rynek mieszkaniowy jeszcze szerszym strumieniem. Jak wykazały ostatnie badania firmy Pentor Research International i ZBP, trzech na czterech ankietowanych bankowców spodziewa się dalszego wzrostu rynku kredytów hipotecznych. W ZBP martwią się jednak, że w czerwcu

Przegląd informacji ze spółek

mieszkaniowe we Wrocławiu, podała spółka. Osiedle zostanie zrealizowane w dwóch etapach i łącznie dostarczy na rynek 389 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej ok. 21 tys. m2. Forever Entertainment liczy, że zaplanowana na 2019 ponad dwukrotnie większa r/r liczba

Dostałeś nakaz zapłaty z e-sądu? Możesz napisać sprzeciw

gry wkraczał komornik. Wykorzystywały to zwłaszcza firmy windykacyjne, które skupowały wierzytelności w ciemno. Część z nich była już dawno spłacona albo przedawniona, często kwoty domniemanej wierzytelności były mocno zawyżone. Firmy windykacyjne zakładały bowiem, że zdecydowana większość pozwanych o

Rękojmia od dewelopera. Wybawienie dla pechowych nabywców nowych mieszkań

; wyjaśnia Witas-Chłopek. Wystąpić do dewelopera może też wspólnota mieszkaniowa lub zarządca, ale tylko wtedy, jeśli właściciele mieszkań im to umożliwią. – W uproszczeniu najwygodniejsze jest zawarcie umowy przelewu wierzytelności, która co do zasady nie wymaga zgody dewelopera. Dopuszczalność

Emmerson Evaluation:Najwięcej nowych pokoi hotel do 2020 - w Trójmieście i Łodzi

międzynarodową siecią hotelową lub działające w ramach lokalnych, mniejszych sieci. W związku z realizacją projektu Nowego Centrum Łodzi oraz realizacją wielu przedsięwzięć zarówno biurowych, jak i mieszkaniowych, eksperci Emmerson Evaluation spodziewają się, że większość nowych hoteli pojawi się w dzielnicy

Przegląd informacji ze spółek

ramach programu, podała spółka. Unibep podpisał umowę o wartości ok. 18,8 mln zł netto na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ul. Michała Drzymały w Poznaniu, podała spółka. Zamawiającym jest należąca do grupy kapitałowej Unibepu spółka

Przegląd prasy

ma umowę na roboty budowlane o wartości 115 mln zł netto w Krakowie --Układ Bumechu z wierzycielami stał się prawomocny --GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 70,32 mln zł w I-IX br. --Synthos przenosi

Przegląd prasy

' --NBP: Rynek mieszkaniowy był nadal w fazie ekspansji i wzrostu cen w II kw. br. --GUS: Płace w firmach wzrosły o 6,6% r/r, zatrudnienie - o 2,6% we wrześniu --Zarząd Ergisu ocenił cenę akcji w wezwaniu jako godziwą --BIG

Przegląd informacji ze spółek

BGŻ BNP Paribas otrzymał zapłatę w wysokości 2,3 mld zł za sprzedaż wierzytelności wynikające z umów kredytu gotówkowego i umów kredytu samochodowego, poinformowała instytucja. LiveChat chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy z zysku za rok

Przegląd prasy

-- Rząd chce zobowiązać telekomy do usuwania sprzętu ryzykownych dostawców z infrastruktury sieciowej -- e-Kancelaria ? firma windykacyjna, wokół której zbudowano wianuszek spółek prawno-finansowych przejęła firmę pożyczkową Vippo, w tym portfel wierzytelności o wartości około

BIG Info Monitor/BIK: Suma długów zwiększyła się o 5,25 mld zł w II kwartale

chęć poprawy płynności, wymogi regulatora i prawo podatkowe regularnie pozbywają się wierzytelności. W zeszłym roku sprzedały kredyty konsumenckie i hipoteczne o wartości 11,8 mld zł, w poprzednich latach były to jeszcze większe sumy. Sprzedane portfele kredytowe są widoczne w BIK już jedynie jako

P. Bandurski zastąpi G. Jurczyka na stanowisku prezesa Banku BPH

Program (AMP) na IESE Business School. Małgorzata Romaniuk karierę w bankowości rozpoczynała w Banku PKO BP, a następnie dołączyła do GE Banku Mieszkaniowego, który przejęty został przez Bank BPH. Pełniła szereg różnych funkcji menedżerskich, w tym m.in. dyrektora zarządzającego

Przegląd prasy

, przekazała 189 w I połowie br. --KNF zatwierdziła prospekt Kruka w zw. z ofertą publiczną obligacji --ML System widzi potencjał na rynkach eksportowych, m.in. w USA --GUS: Firmy windykacyjne odzyskały 3,8 mld zł wierzytelności w

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

w swoim banku zapytać o Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Przeznaczony jest dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a raty kredytu mieszkaniowego stanowią znaczne obciążenie budżetu ich gospodarstwa domowego. To zwrotne wsparcie finansowe (lub pożyczka) na spłatę zadłużenia może

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków przekroczyły 76 mld zł po I kw. 2019

InfoMonitor w trzy miesiące przybyło 33,5 tys. osób i jest już ich ponad 2,2 mln. Do BIG trafiają niepłacący m.in. rachunków za czynsz, telefon i internet, opłat sądowych, alimentów, kar za jazdę bez biletu, rat pożyczkowych czy wierzytelności windykowanych, podano. "Lista

Przegląd informacji ze spółek

Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Best w II kwartale br. wyniosła 547,4 mln zł, co oznacza wzrost o 177% w skali roku. Koszt nabycia nowych portfeli sięgnął w tym czasie 70,4 mln zł i był wyższy o 77% licząc rok do roku, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

. inwestycji Tomasz Górnicki. P.A. Nova zakłada, że do końca roku sprzeda wszystkie mieszkania w projekcie mieszkaniowym w Bad Staffelstein w Niemczech, poinformowali członkowie zarządu. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) obniża ceny gazu CNG i

Ćwierć miliona raportów więcej. Idzie ożywienie w kredytach?

powrotu koniunktury na rynku kredytów dla gospodarstw domowych - uważa Andrzej Topiński, główny ekonomista Biura Informacji Kredytowej. - Rynek bankowych kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych ożywił się już latem, mimo że okres wakacyjny zwykle nie sprzyja kredytowaniu. Z naszych analiz wynika, że w

Apartament w ciepłym kraju i nawet 10 proc. zysku. Inwestycyjna alternatywa czy kolejna piramida?

stworzenie czegoś na wzór funkcjonującej w Polsce wspólnoty mieszkaniowej. Wtedy jeszcze nie myślano, by na takich lokalach zarabiać. Już jednak 20 lat później w atrakcyjnych turystycznie miejscach, jak na przykład na Florydzie, zaczęły powstawać hotele typu condo. Condohotele można przyrównać do

W PKO BP wielka operacja przenoszenia kredytów hipotecznych. Po co?

nie mają nic do powiedzenia. Bank wykona zdjęcia nieruchomości z zewnątrz, aby określić jej wartość. Jeśli uzna, że kredyt i jego zabezpieczenie kwalifikują się do przeniesienia, zrobi to bez pytania o zgodę. Bo - jak tłumaczy - do dokonania cesji wierzytelności przez wierzyciela nie jest wymagana

Przegląd prasy

, na 0,9-1,6% PKB --KIR rozliczył 151,9 mln transakcji o wartości 415,2 mld zł w lutym --BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wzrósł do 17,6% w lutym --Grupa Recykl: W 2022 roku ponad 50% przychodów będzie pochodziło

Lokatorskie długi zmorą spółdzielni. Rekordziści winni ponad 300 tys. zł

niechlubnym trzecim stopniu podium znajduje się mężczyzna z Zachodniopomorskiego, którego dług także osiągnął niebanalne rozmiary - 290 tys. zł. Najwięcej dłużników czynszowych znajdziemy na Mazowszu i na Śląsku. Górnoślązacy stanowią aż 22 proc. wszystkich dłużników mieszkaniowych

FPP/ CALPE: Z 216 ustaw opublikowanych w ub.r. ok. 120 dotyczy przedsiębiorców

wprowadzonymi rok wcześniej na mocy ustawy z 7 kwietnia 2017 r. w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. ? Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) ? wykonaniu rozporządzenia towarzyszyło uchwalenie, ledwie dwa tygodnie przed wejściem w życie RODO, nowej ustawy o

Przegląd prasy

--Robyg planuje kolejne minimum 3 inwestycje w Warszawie w 2017 r. --Marvipol przeznaczy środki ze sprzedaży Prosta Tower na projekty magazynowe --Famur ma umowę z KUKE Finance na zarządzanie wierzytelnościami --Bloober Team

Do mieszkańców Odra Tower przychodzą wierzyciele Ganta

mieszkaniową, winda już działa i jest posprzątane - mówi Ewa Koszczurek, która wynajmuje lokal w budynku. Rozpoczęty w październiku ubiegłego roku proces upadłości Ganta trwa nadal. Do 9 maja ustalana będzie ostateczna lista wierzytelności, potem rozpocznie się głosowanie wierzycieli

Przegląd informacji ze spółek

, wynika z projektów uchwał. Akcjonariusze AC S.A. zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 24,49 mln zł z zysku za 2017 r., tj. 2,5 zł na akcję, wynika z uchwał walnego Spółka zależna Vantage Development, realizująca inwestycję mieszkaniową 'Dorzecze

Przegląd prasy

. --Unibep podpisał umowę o wartości ok. 18,8 mln zł netto na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ul. Michała Drzymały w Poznaniu, podała spółka. Zamawiającym jest należąca do grupy kapitałowej Unibepu spółka zależna od Unidevelopment, tj. Zielony Sołacz Tarasy Monday

Przegląd prasy

Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Deweloperzy mieszkaniowi notowani na GPW i Catalyst po trzech kwartałach 2016 r. sprzedali łącznie 17,5 tys

Przegląd prasy

Warszawa, 10.08.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --W lipcu popyt na kredyty mieszkaniowe był aż o 23% wyższy niż przed rokiem pomimo wygaśnięcia programu "

Przegląd informacji ze spółek

powinni być polscy producenci materaców, należący do największych w Europie, poinformował ISBnews wiceprezes wykonawczy MOL ds. downstreamu Ferenc Horvath. Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Puławskiej w

Przegląd prasy

- dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio ISBnews --BGŻ BNP Paribas otrzymał zapłatę w wysokości 2,3 mld zł za sprzedaż wierzytelności wynikające z umów kredytu gotówkowego i umów kredytu samochodowego, poinformowała instytucja

Przegląd informacji ze spółek

netto, deklaruje, że nadal chce być aktywny na niemieckim rynku mieszkaniowym, poinformował prezes Nikodem Iskra. AB zdecydowało o rozpoczęciu działań mających na celu emisję nowej serii niezabezpieczonych obligacji, w ramach dotychczasowej wartości programu emisji obligacji

Przegląd prasy

Leasing dokonał sekurytyzacji części portfela wierzytelności na 500 mln zł --KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 8% r/r do 15,4 mld euro w I półr. --Lewiatan:55 organizacji pracodawców apeluje ws. utrzymania limitu składek na ZUS

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

zostawić bez grosza. Obowiązują limity zajęć, czyli kwoty wolne od zajęcia komorniczego. Ich wysokość zależy od tego, czy dłużnik to emeryt (lub rencista), pracownik zatrudniony na etacie lub na umowie-zleceniu lub o dzieło, a wierzytelność to zaległe alimenty czy niespłacony kredyt. Pensja W przypadku

Przegląd informacji ze spółek

J.W. Construction Holding zamierza utrzymać w kolejnych latach sprzedaż mieszkań na poziomie 1,5 tys. rocznie, podała spółka. W perspektywie najbliższych lat grupa przygotowuje, w oparciu o posiadany bank ziemi, 19 nowych inwestycji mieszkaniowych, komercyjnych, na łączną liczbę 5 131 lokali o łącznej

Przegląd informacji ze spółek

%, udziałów, a Juroszek Investments 51% udziałów - zawarła warunkową umowę nabycia gruntu pod budownictwo mieszkaniowe dla inwestycji wieloetapowej znajdującej się na terenie Drezna, podała spółka. Umowa zakupu o wartości 44,25 mln euro będzie realizowana etapami, a całkowite zamknięcie transakcji

Przegląd prasy

przy DW 209 za 31,6 mln zł netto --BIK: Banki wydały o 0,3% mniej r/r kart kredytowych w VII --BIK: Banki udzieliły o 12,7% więcej r/r kredytów mieszkaniowych w VII --BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 5,9% więcej r/r

Za śmieci płacę gdzie indziej, czyli jak uciekają gminom pieniądze za odbiór odpadów

produkuje góry śmieci, za odbiór których ostatecznie trzeba płacić z budżetu liczącej ledwie 15 tys. mieszkańców gminy. To jej największy, ale nie jedyny dłużnik. Za śmieci nie płaci 30 proc. osób i firm z terenu gminy, a suma ich wierzytelności sięga 200 tys. zł. Urzędnicy wysyłają setki ponagleń

Przegląd informacji ze spółek

BOŚ Bogusław Białowąs. Bank liczy na sukcesywny wzrost udziału kredytów dla MŚP w swoim portfelu, dodał. GetBack chce jeszcze w tym roku dokonać pierwszych zakupów portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, poinformował ISBnews prezes Konrad Kąkolewski. Spółka rozważa

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne w związku z potencjalnym naruszeniem przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych obowiązków w zakresie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez GetBack zarządzania portfelami wierzytelności

Największa spółdzielnia w Katowicach kontra Tauron Ciepło. Spór o miliony

KSM to największa spółdzielnia mieszkaniowa w Katowicach. W jej budynkach mieszka ponad 43 tys. osób, czyli co siódmy katowiczanin. Spółdzielnia zarządza blokami w Giszowcu, osiedlem Gwiazdy czy Kukuczki. Tauron Ciepło twierdzi, że KSM ma u niego

Koszmar spirali długów - co zrobić, żeby się z niej wydostać?

mieszkaniowe, dostawcy mediów) korzysta z usług firm windykacyjnych jako pośredników albo sprzedaje im długi. UWAGA! Od 9 lipca 2018 r. stare długi szybciej się przedawniają. Podstawowy termin roszczenia majątkowego został skrócony z 10 do 6 lat. Odwróciły się też role: to nie dłużnik ma udowodnić, że dług się

Przegląd informacji ze spółek

wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej CCC przez akcjonariusza, za łączną cenę 10 mln CHF, stanowiącą równowartość 37,1 mln zł, podało CCC. Zarząd Tauron Polska Energia otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko spółce przez firmę Amon i Talia, które żądają zapłaty odszkodowania w

Odpisy BZ WBK spadły r/r o prawie 30%, portfel kredytowy wzrósł o 2,6% w I kw.

, tj. 3,4 mln zł. W I kwartale BZ WBK sprzedał kapitał kredytowy z niepracującego portfela wymagalnych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości 77,4 mln zł wobec 41,7 mln zł w okresie porównywalnym, co w obu okresach miało dodatni wpływ na wynik finansowy brutto w

BIG Info Monitor/BIK: Suma długów zwiększyła się o 1,24 mld zł w I kw. br.

wieku 45-54 lata i wynosi 33 494 zł. "Do najwyższej średniej zaległości Polaków, z oczywistych względów, przyczyniają się kredyty mieszkaniowe, przeciętnie jedna osoba, która opóźnia spłatę kredytu na zakup nieruchomości, ma do spłaty 140 115 zł. Wraz z ujęciem w

Komornik zagarnął ćwierć miliona złotych 247 klientów. Dostał zakaz pracy

częściej skarżyli się, że nie mogą doczekać się pieniędzy od komornika, który już ściągnął dla nich wierzytelności. W sierpniu 2012 r. Regionalna Izba Komornicza w Katowicach przeprowadziła u Jana L. kontrolę. Wykazano, że dochód kancelarii był blisko dziesięciokrotnie niższy niż wydatki, więc na wniosek

Przegląd prasy

r. --Herkules: Odpis na nieruchomość w budowie obniży wynik za 2018 r. o 1,46 mln zł --Kruk zainwestuje mniej r/r w portfele wierzytelności, głównie w Polsce i Rumunii --Erbud ma umowę na rozbudowę pływalni w