wierzytelności bankowe

Fundusz Pragma Inkaso kupił 2 portfele wierzytelności bankowych warty 265 mln zł

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał z bankiem komercyjnym mającym siedzibę w Polsce umowę na zakup dwóch portfeli wierzytelności banku o łącznej wartości 265 mln zł, podało Pragma Inkaso

Pragma1 FIZ NFS kupił portfel 979 wierzytelności bankowych wartości 90,25 mln zł

portfela wierzytelności gospodarczych. Przedmiotem umowy jest nabycie bezspornych i wymagalnych 979 bankowych wierzytelności gospodarczych o łącznej wartości 90 250 tys. zł. Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności" - czytamy w komunikacie

Spółka zależna GetBack kupi wierzytelności bankowe o wartości nom. 0,6 mld zł

Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Podmiot w 100% kontrolowany przez GetBack wygrał organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski przetarg na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 0,6 mld zł, poinformowała spółka

Banki sprzedadzą frankowiczów. Tajemnicza zmiana w ustawie

Banki sprzedadzą frankowiczów. Tajemnicza zmiana w ustawie

zmieniono art. 95 prawa bankowego. Zgodnie z ową zmianą nabywcy wierzytelności wynikających z umów kredytowych (firmy windykacyjne, fundusze sekurytyzacyjne) nie muszą mieć zgody właściciela nieruchomości zabezpieczającej pożyczkę na podmianę wierzyciela hipotecznego. Nowy wierzyciel może wpisać się do

Umowa cesji - jak zaksięgować?

Odpowiedź: Wyjaśnijmy na początku, że przelew (cesja) wierzytelności polega na przeniesieniu wierzytelności z majątku danej jednostki do majątku osoby trzeciej na mocy umowy zawartej z jej nabywcą (art. 509 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 ze

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

wierzytelność dłużnika będącego posiadaczem rachunku bankowego, którą posiada wobec banku. Egzekucji podlega wyplata środków z rachunku bankowego. W niektórych przypadkach egzekucja z wierzytelności rachunku bankowego dokonywana jest w całości, obejmując wszystkie środki znajdujące się na rachunku, a w

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

wobec pozostałych naczelników urzędów skarbowych. Oznacza to, że komornik sądowy nie musi ustalać urzędu właściwego dla dłużnika w celu dokonania zajęcia. Zbieg egzekucji na rachunku bankowym Do zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku dochodzi z chwilą zaistnienia

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły 86,6 mln zł w II kw.

wierzytelności otworzy się ponownie jesienią, szczególnie gdy sektor bankowy zacznie dokonywać przeglądu portfeli kredytów nieregularnych" - powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie. "Wysoki poziom spłat w II kwartale i w całym półroczu jest dowodem

Co może zająć komornik?

Co może zająć komornik?

: egzekucja z wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalno-rentowych np. z ZUS i KRUS, rachunku bankowego, czy innych wierzytelności, w tym przysługujących od Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego podatnika. O każdej czynności zajęcia składnika majątku dłużnika

Akcjonariusze Best zdecydują 28 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

Best zaktualizował wartość posiadanych portfeli na łączną kwotę 42 mln zł

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Spółki zależne Best dokonały aktualizacji wartości posiadanych portfeli wierzytelności na kwotę 42 mln zł, co wpłynie na wynik grupy za IV kw. 2019 r., podał Best. "W wyniku przedmiotowej aktualizacji łączna

Zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego przez komornika

Zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego przez komornika

Komornik sądowy jest uprawniony do egzekucji z rachunku bankowego dłużnika. W tym celu komornik przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji

Grupa Best kupiła wierzytelności o wart. 111 mln zł za 12,2 mln zł w IV kw.

specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

GNB ma list intencyjny z Idea Bankiem ws. zakupu wierzytelności wys. do 2 mld zł

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) zawarł z Idea Bank list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji zakupu od Idea Bank nabytych wcześniej przez tę spółkę wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej

Zarząd Bestu powołany na 3-letnią kadencję z K. Borusowskim jako prezesem

, podał Best. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r

Co wolno komornikowi, czyli jakie ma uprawnienia

Co wolno komornikowi, czyli jakie ma uprawnienia

, grunty, w tym rolne; 5) rachunek bankowy, w tym również rachunek oszczędnościowy, przy czym kwota wolna od potrąceń w skali miesiąca wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto; 6) wierzytelności takie jak należności z tytułu nadpłaty podatku w urzędzie skarbowym czy wierzytelności z umowy

Grupa Best kupiła wierzytelności o wart. 8,4 mln zł w I kw. 2020 r.

za I kwartał 2020 roku, zaznaczono. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

. Układ zakłada podział wierzycieli na 7 grup: Grupa 1. Wierzytelności jednostek powiązanych kapitałowo, osobowo lub rodzinnie (przez co rozumie się powiązania pomiędzy spółką a wierzycielem lub pomiędzy osobami pełniącymi funkcje zarządzające w tych podmiotach w szczególności w

Getback ma umowę nabycia wierzytelności o wartości nominalnej ponad 1 mld zł

Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Podmiot zależny Getback zawarł umowę nabycia niezabezpieczonych wierzytelności bankowych o wartości nominalnej ponad 1 mld zł, podała spółka. "Zgodnie z postanowieniami umowy, przeniesienie własności

Spółka zależna Bestu kupi wierzytelności we Włoszech warte 146 mln euro

. "Best osobnym raportem poinformuje niezwłocznie o zawarciu umowy nabycia portfela" - czytamy w komunikacie. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z

Best miał 20,49 mln zł zysku netto, 26,08 mln zł zysku EBIT w I kw. (aktual.)

wierzytelności oczekiwane przez sprzedających wciąż nie uwzględniają naszym zdaniem możliwego spowolnienia. Nie zamierzamy przy tym rezygnować z okazji, dlatego zapewniliśmy sobie finansowanie potencjalnych transakcji, zwiększając limit dostępnych kredytów bankowych. Szacujemy, że

Best zwiększył do 25 mln zł limit łącznej wartości transakcji skupu obligacji

. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły ok. 66 mln zł w III kw.

Borusowski. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

wyegzekwowania świadczenia doszło wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego albo na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy po upływie terminu miesiąca od dnia doręczenia

Spłaty z portfeli na rzecz GK Best spadły o 6% r/r do 58,4 mln zł w I kw.

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Spłaty wierzytelności należne GK Best wyniosły 58,4 mln zł w I kw. 2019 r. i były niższe o 6% w skali roku. Grupa nie dokonywała w tym okresie nowych zakupów portfeli wierzytelności. Wartość księgowa zarządzanych portfeli sięgnęła 1,03 mld zł na

Best miał 20,29 mln zł zysku netto, 222,9 mln zł EBITDA w 2019 r.

12,5 mln zł zysku rok wcześniej. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od

GUS: Wartość wierzytelności wykupionych w faktoringu wzrosła o 17,1% w 2017 r.

faktoring krajowy stanowił 87,5%, a faktoring w handlu zagranicznym 12,5%" - czytamy dalej. Z kolei w grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 20,1% do kwoty 146 402 mln zł, z tego faktoring krajowy

Grupa Best zainwestowała 18,4 mln zł w zakup nowych portfeli w II kw. br.

wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

zamawiającemu zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży. Spółka jest uprawniona do przedstawienia bankowi do wykupu wszystkich faktur, wystawionych zamawiającemu na podstawie umowy sprzedaży, w terminie do 31 grudnia 2019 roku. Bank zapłaci Feerum za wierzytelności cenę z dyskontem, określonym według stopy

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły 61,8 mln zł w IV kw.

wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

Best miał 32,07 mln zł zysku netto, 75,06 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

r. wyniósł 12,5 mln zł wobec 12,84 mln zł zysku rok wcześniej. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką

Best wygrał przetarg na zakup wierzytelności o wartości nominalnej 229 mln zł

wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych cz. I

. Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości. Jeżeli dłużnik zatrudniony jest u osoby bliskiej, osoba ta w razie zajęcia wynagrodzenia za pracę w poszukiwaniu świadczeń alimentacyjnych nie może zasłaniać się zarzutem, że wypłaciła dłużnikowi wynagrodzenie z

Oferta włoskiej spółki Bestu wybrana w przetargu na zakup wierzytelności

wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest

GPM Vindexus miała 8,03 mln zł zysku netto,11,18 mln zł EBITDA w I półr.

, odzyskane kwoty z portfeli wierzytelności grupy stanowią w każdym z prezentowanych okresów ok. 90% przychodów operacyjnych. Najwyższe wpływy generują od kilku lat portfele bankowe, co jest wynikiem znaczących inwestycji w latach minionych. W 2018 r. oraz do końca pierwszego półrocza 2019 r. jednostki grupy

Fundusz Vindexusa kupuje od banku wierzytelności warte nominalnie ok. 277 mln zł

Warszawa, 29.09.2016 (ISBnews) - Mebis TFI - spółka zależna Vindexusa - podpisało umowę z bankiem na zakup wierzytelności bankowych o wartości nominalnej ok. 277 mln zł, podał Vindexus. Cena zakupu to 43,75 mln zł. "Zarząd Giełdy Praw Majątkowych

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

przyjmował żadnych płatności z tytułu wierzytelności banku wobec spółki związanych z udzielonymi przez bank na podstawie umowy o limit kredytowy wielocelowy zawartej 26 lutego 2006 r. pomiędzy bankiem a spółką dwudziestoma siedmioma gwarancjami bankowymi, w tym roszczeń zwrotnych, które przysługiwałyby

Zysk netto Bestu wzrósł r/r do 54,55 mln zł w 2017 r.

. "Będziemy chcieli zwiększyć aktywność na rynku włoskim, tamtejszy rynek detalicznych wierzytelności bankowych traktujemy bardzo poważnie. W Polsce stopniowo zwiększamy udział portfeli niebankowych w naszej strukturze portfelowej. Znaleźliśmy nisze, które mają odpowiednią rentowność. W naszej branży

Grupa Best kupuje portfel wierzytelności od Sygma Banku za 45 mln zł

Warszawa, 02.06.2015 (ISBnews) - Grupa Best zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych od Sygma Banque Societe Anonyme Oddział w Polsce o łącznej wartości nominalnej ok. 290 mln zł. Zapłaci za niego 45 mln zł, podała spółka. Nabywane od

Grupa Best kupuje portfel wierzytelności Banku BPH za 14,3 mln zł

Warszawa, 10.06.2015 (ISBnews) - Grupa Best zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych od Banku BPH o łącznej wartości nominalnej ponad 61 mln zł. Zapłaci za niego 14,3 mln zł, podała spółka. "Nabywany pakiet obejmuje około 3 100

Grupa Best nabyła portfel wierzytelności we Włoszech o wart. nom. 4,88 mln euro

Warszawa, 19.07.2017 (ISBnews) - Best Capital Italy S.r.l - spółka zależna od Best - nabyła od banku należącego do jednej z trzech największych grup bankowych działających we Włoszech portfel niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej 4,88 mln euro, podał Best

Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 60 mln zł netto

. "Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, której fundamentem jest wzrost wartości nabywanych portfeli wierzytelności. Biorąc pod uwagę transakcję sprzed kilku tygodni, kiedy nabyliśmy trzy portfele, składające się z należności bankowych, telekomunikacyjnych i pożyczkowych, łączna wartość

Spółka Bestu wynegocjowała warunki zakupu portfela we Włoszech wart.128 mln euro

obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów

Akcjonariusze Bestu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

roku obrotowym 2017 w wysokości 12 842 399,89 zł w taki sposób, że cały zysk netto przeznacza na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim

GUS: Wartość wierzytelności wykupionych w faktoringu wzrosła o 16,6% w 2016 r.

faktoring krajowy stanowił 89,4%, a faktoring w handlu zagranicznym 10,6%" - czytamy dalej. Z kolei w grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 24,1% do kwoty 123 925 mln zł, z tego faktoring krajowy

Best TFI kupi od mBanku pakiet wierzytelności wartości nominalnej 334 mln zł

czynności bankowych o wartości nominalnej 334 mln zł wg stanu na 31 sierpnia 2016 r. za cenę w wysokości 27,4 mln zł, podał Best. "Czynność powyższa została dokonana zgodnie z procedurą opisaną w ramowej umowie sprzedaży wierzytelności zawartej pomiędzy Funduszem a mBankiem 9

Akcjonariusze Bestu zdecydują 28 VI o niewypłacaniu dywidendy

. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

Best TFI kupi od mBanku pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 333,8 mln zł

wynikających z czynności bankowych o wartości nominalnej 333,8 mln zł za cenę w wysokości 27,4 mln zł płatną w terminie do 17 listopada 2016 r., podał Best. "Warunkiem zawieszającym przeniesienie na fundusz wszelkich praw i roszczeń związanych z wierzytelnościami objętymi umową

Best nabył 100 tys. sztuk obligacji własnych za ok. 10 mln zł w celu umorzenia

przeprowadzonych transakcji skupu obligacji nie przekroczy 5 mln zł. Skup obligacji nastąpi w celu ich umorzenia. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy

BVT wyemituje obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł

objętych w ramach emisji. "Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną w całości przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności (z sektora komunikacji, telekomunikacji oraz wierzytelności bankowych, w tym zabezpieczonych hipotecznie). Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na

Suisse Légiste planuje ekspansję na rynku obrotu wierzytelnościami w 2017 r.

Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Suisse Légiste zgromadziło w ciągu kilku miesięcy portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 250 mln zł i planuje rozpocząć właściwą ekspansję na rynku obrotu wierzytelnościami w 2017 r., podała spółka

Getback zainwestował 2 mld zł w tym roku i zakłada podobną kwotę w 2018 r.

np. konieczności zachowania adekwatności kapitałowej, podatku bankowego, czy wejścia w życie chociażby zasad IFRS 9. Pozostałą część rynku stanowią standardowe transakcje zbywania przeterminowanych portfeli wierzytelności wynikających ze standardowej polityki zarządzania

Best chce skupić obligacje własne po 100 zł za szt., łączna wartość do 5 mln zł

również. Skup obligacji może być realizowany w ramach obrotu giełdowego lub poza nim. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem

Co to jest tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym?

waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność

Obligacje BVT o wartości 5 mln zł zadebiutują na Catalyst w piątek

słuszności podejmowanych działań, a także prawidłowej drodze spółki w zakresie inwestowania i strategii rozwoju. Pozyskanie środków w wysokości ok. 10 mln zł w tak krótkim czasie pozwoliło spółce przyspieszyć inwestowanie w zakresie wierzytelności z sektora bankowego, mówię tu o wierzytelnościach

Best II NS FIZ nabył wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 238,77 mln zł

. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz

Akcjonariusze Bestu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

BGŻ BNP Paribas ma umowy sprzedaży wierzytelności o wart. 2,3 mld zł

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas sprzedał wierzytelności wynikające z umów kredytu gotówkowego i umów kredytu samochodowego o łącznej wartości 2,3 mld zł na rzecz BGZ Poland ABS1 Designated Activity Company (SPV), poinformowała instytucja. Bank nie jest

Vindexus chce nabywać więcej wierzytelności regularnych w 2018 r. 

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Giełda Praw Majątkowych Vindexus spodziewa się, że w przyszłym roku na rynku będzie pojawiać się coraz więcej portfeli wierzytelności nieprzeterminowanych, a podaż tego typu wierzytelności może sięgnąć 5-10% całego rynku. Spółka chce rozwijać

Best miał 20 mln zł zysku netto, 37,71 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

;Podaż wierzytelności bankowych stopniowo rośnie, jednak oczekiwania cenowe sprzedających i kupujących wciąż bardzo często rozmijają się, czego następstwem są kolejne przypadki nierozstrzyganych przetargów. Dlatego w drugim kwartale wciąż wstrzymywaliśmy się z zakupami nowych portfeli wierzytelności

Spółka Bestu kupiła portfel wierzytelności we Włoszech o wart. 146 mln euro

. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz

GUS: Firmy faktoringowe wykupiły 15,5 mln faktur o wartości 269,6 mld zł w 2018

krajowy stanowił 86,9%, a faktoring w handlu zagranicznym 13,1%. W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 25,5% do kwoty 186 804 mln zł, z tego faktoring krajowy to 88,6%, a faktoring w handlu zagranicznym 11,4%, podano także

HSBC polecił kontrahentom Action spłatę wierzytelności na rachunki spółki

. "W przedmiotowej instrukcji bank wskazał, iż od dnia dostarczenia kontrahentom emitenta (cedenta) niniejszego pisma ? instrukcji, kontrahenci zobowiązani są dokonywać płatności wierzytelności przysługujących emitentowi od kontrahentów wyłącznie na rachunki bankowe należące do emitenta w HSBC Bank

Spółka Bestu wygrała przetarg na wierzytelności we Włoszech wart. 134 mln euro

także. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm

BGŻ BNP Paribas otrzymał 2,3 mld zł za sprzedaż wierzytelności

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas otrzymał zapłatę w wysokości 2,3 mld zł za sprzedaż wierzytelności, wynikające z umów kredytu gotówkowego i umów kredytu samochodowego, poinformowała instytucja. "[...] Bank otrzymał zapłatę ceny

Kruk przejmie 51% udziałów w spółce działającej na rynku inkaso we Włoszech

sektorów ? bankowego, pożyczkowego, telekomunikacyjnego, e-commerce i innych, czytamy także. "Rynek zarządzania wierzytelnościami na zlecenie we Włoszech jest konkurencyjny, ale odbieramy jasne sygnały od banków i innych partnerów o potrzebie wprowadzenia nowej jakości na

Best wydał 78,4 mln zł na zakup portfeli o wartości 418,5 mln zł w I kw. 2017 r.

specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych

TXM chce zawrzeć z bankami umowę o docelowej restrukturyzacji zadłużenia do 31 X

(niedziela) poprzedzającego tydzień spłaty [...] - objęcie układem części - 46 % wartości bilansowych - zabezpieczonych wierzytelności bankowych, w związku z czym takie wierzytelności podlegałyby konwersji na nowe akcje TXM albo umorzeniu, w zależności od wyboru banków. Na potrzeby

Spłaty wierzyteln. należnych Grupie Best wzrosły o 22% r/r do 62 mln zł w I kw.

, którego publikacja zaplanowana jest na 10 maja 2018 r., podano także. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy

Niemiecka spółka Kruka nabędzie wierzytelności o wart. ok. 37,5 mln euro

emitentowi w cyklu miesięcznym wierzytelności detaliczne wynikające z działalności bankowej. Łączna szacunkowa wartość nominalna wierzytelności wynosi ok. 37,5 mln euro (ok. 155,45 mln zł)" - czytamy w komunikacie. Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą

Urząd skarbowy zajął wierzytetelności Rank Progress w wys. 9,9 mln zł

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie zajął wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego Rank Progress w kwocie 9,9 mln zł, tj. kwoty wysokości wierzytelności nieprzekazanej przez spółkę na rachunek organu

Best planuje rozmowy z wybranymi inwestorami nt. mniejszościowego pakietu akcji

. Doradcą Best przy wyborze nowego inwestora jest firma Rothschild&Co. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

Organ egzekucyjny, po wyegzekwowaniu określonej sumy jest zobowiązany do przekazania jej wierzycielowi . Należności wyegzekwowane z rachunku bankowego, rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową albo rachunku prowadzonego przez podmiot prowadzący działalność maklerską

Best miał 12,05 mln zł zysku netto, 22,47 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

. 2020 r. wyniósł 0,13 mln zł wobec 3,06 mln zł zysku rok wcześniej. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką

Best złożył pozew przeciw Kredyt Inkaso, byłym członkom zarządu i Grant Thornton

, opublikowanych na stronie internetowej Kredyt Inkaso w dniu 19 czerwca 2015 r., a skorygowanych w następnych latach podatkowych" - czytamy w komunikacie. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Getin Holding 

Holding. "Emitent otrzymał zawiadomienie o wszczęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego na podstawie art. 25n ust. 5a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 poz. 2357 z późn. zm.) w związku z podejrzeniem/możliwością

Best miał 19,59 mln zł zysku netto, 40,2 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2018 r.

. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz

Best powołał spółkę zależną we Włoszech - Best Italia

. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

FTI Profit rozważa emisję obligacji, wprowadziłoby je na Catalyst

. FTI Profit posiada obecnie siedem portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 17 mln zł. W ich skład wchodzą głównie długi z tytułu zaległych opłat w środkach komunikacji oraz niespłacone pożyczki i kredyty bankowe. Ryguła wskazał, że spółka może nabyć do końca roku kolejne do 5 dobrych

Best miał 20,49 mln zł zysku netto, 26,08 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

rezygnować z okazji, dlatego zapewniliśmy sobie finansowanie potencjalnych transakcji, zwiększając limit dostępnych kredytów bankowych. Szacujemy, że podaż wierzytelności bankowych w pierwszym kwartale wzrosła średnio o 15-20% rok do roku, rośnie też udział portfeli zawierających

GPM Vindexus oczekuje wzrostu zysku w kolejnych kw., modyfikuje model windykacji

kilka pakietów różnego rodzaju - zarówno wierzytelności detalicznych, jak i korporacyjnych, więc mieliśmy możliwość zdobycia w przetargu łącznie 200 tys. wierzytelności, z czego kupiliśmy ok. 50 o wartości około 200 mln zł. Bardzo dużo wierzytelności bankowych było wystawionych - głównie korporacyjnych

Best skupi obligacje własne warte nom. 100 zł za szt., wyda do 5 mln zł (aktual)

obrotu giełdowego lub poza nim. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997

Best odwołał oferty publicznych obligacji w ramach programu

obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

GetBack sfinalizował nabycie wierzytelności w Polsce wartych nom. 0,6 mld zł

powszechnie stosowanych w tego typu umowach, podano w komunikacie. "Polski rynek obrotu wierzytelnościami jest nadal atrakcyjny i widzimy tu potencjał do kolejnych transakcji. Cieszę się, że udało nam się pozyskać kolejny portfel wierzytelności bankowych. W mojej ocenie nadal

GetBack ogłosi strategię rozwoju w I kwartale 2018 r.

poziomu" - zaznaczył prezes. W Rumunii plan spółki zakłada zwiększenie wolumenów przez nabywanie portfeli bankowych. "Jest grupa portfeli wierzytelności na tym rynku, którym przyglądamy się ze szczególną uwagą" - powiedział Kąkolewski. Z

Spółka Bestu odstąpiła od zakupu portfela wierzytelności we Włoszech

negocjacji jej warunków prowadzonych pomiędzy stronami. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne

Best zwiększył inwestycje w wierzytelności o 16% r/r do 300,8 mln zł w 2017 r.

, cytowany w komunikacie. "Jednocześnie zbudowaliśmy istotny pipeline transakcji, co pozwoli nam na utrzymanie założonego tempa rozwoju w tym regionie. W grudniu 2017 Grupa Best zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności od podmiotów należących do grupy bankowej ICCREA o

Idea Bank ma term sheet w sprawie sprzedaży 65% akcji Idea Money

: 1) IM wprowadzi do swojej oferty produktowej usługę wykupu wierzytelności leasingowych generowanych przez IGL, z pełnym regresem ryzyka kredytowego po stronie IGL; 2) Idea Bank będzie dalej udzielać IM finansowania w zakresie usług faktoringowych, przez okres i na

Obligacje Best serii Q1 i Q2 zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz

GUS: Wartość wierzytelności wykupionych w faktoringu wzrosła o 12,2% w 2015 r.

zmniejszyła się o 0,05% do kwoty 68 730 mln zł, z tego faktoring krajowy stanowił 90,3%, a faktoring w handlu zagranicznym 9,7%" - czytamy dalej. Z kolei w grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o

BVT przydzielił obligacje serii B o wartości 1,57 mln zł

wartości nominalnej obligacji, podano także. "Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną w całości przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności (z sektora komunikacji, telekomunikacji oraz wierzytelności bankowych, w tym zabezpieczonych hipotecznie). Dodatkowo środki

Grupa Best zainwestowała 57,2 mln zł w zakup nowych portfeli w II kw. br.

obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

Best chce wydać do 20 mln euro na portfele wierzytelności we Włoszech w 2017 r.

Capital Italy S.r.l - spółka zależna od Best - nabyła od banku należącego do jednej z trzech największych grup bankowych działających we Włoszech portfel niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej 4,88 mln euro. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu

Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 100 mln zł

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły trzy portfele, składające się z wierzytelności bankowych, telekomunikacyjnych i pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza 100 mln zł, poinformowała spółka. Cena zakupu pakietów była

Senat przyjął nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (projekt rządowy), która ma m.in. usprawnić funkcjonowanie przepisów dotyczących przymusowej restrukturyzacji i systemu gwarantowania depozytów

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły r/r do 71,7 mln zł w III kw.

wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

małżonek obowiązanego może się nie zgodzić na udzielenie zabezpieczenia? kiedy zabezpieczenie upada? Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego obciążenie