wierzytelności banki

Włoska spółka Kruka kupiła wierzytelności od Deutsche Banku warte 131,7 mln euro

Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Podmiot zależny Kruka - ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie - zawarł umowę nabycia od Deutsche Banku wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej 131,7 mln euro (wg. kursu średniego NBP

Spółka zal. Kruka sfinalizowała umowę kupna wierzytelności Piraeus Bank Romania

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - Warunki zawieszające umowy między Secapital S.a r.l ? spółki zależnej Kruka - i Piraeus Bank Romania dotyczące umowy cesji wierzytelności, w postaci zapłaty ceny wynikającej z umowy oraz ceny z umowy dodatkowej, zostały spełnione, podał Kruk. W

Banki sprzedadzą frankowiczów. Tajemnicza zmiana w ustawie

Banki sprzedadzą frankowiczów. Tajemnicza zmiana w ustawie

, bankructwo dłużnika zdecydowanie nie było w ich interesie, gdyż koszty i czas związane z egzekucją należności, jak również odpisy i negatywny ich wpływ na wskaźniki regulacyjne powodowały, że banki starały się dogadywać z dłużnikami. Co innego, w przypadku wierzytelności w stosunku do instytucji spoza

Fundusz Vindexusa kupuje od banku wierzytelności warte nominalnie ok. 277 mln zł

Warszawa, 29.09.2016 (ISBnews) - Mebis TFI - spółka zależna Vindexusa - podpisało umowę z bankiem na zakup wierzytelności bankowych o wartości nominalnej ok. 277 mln zł, podał Vindexus. Cena zakupu to 43,75 mln zł. "Zarząd Giełdy Praw Majątkowych

Kredyt Inkaso nabyło wierzytelności od Idea Banku w Rumunii za ok. 24 mln RON

Warszawa, 11.01.2016 (ISBnews) - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) - spółka zależna Kredyt Inkaso - podpisał umowę z Idea Bankiem w Rumunii, na podstawie której nabył wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 77 mln RON za ok. 24 mln RON, podała spółka

Grupa Best kupuje portfel wierzytelności od Sygma Banku za 45 mln zł

bankowych. Rynek obrotu wierzytelnościami nieregularnymi znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym, czemu sprzyjają: porządkowanie bilansów przez banki oraz procesy konsolidacyjne w sektorze bankowym. Do tego dochodzi podaż portfeli typowo hipotecznych. Wiele wskazuje na to, że po dotychczas rekordowym

Grupa Best kupuje portfel wierzytelności Banku BPH za 14,3 mln zł

Warszawa, 10.06.2015 (ISBnews) - Grupa Best zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych od Banku BPH o łącznej wartości nominalnej ponad 61 mln zł. Zapłaci za niego 14,3 mln zł, podała spółka. "Nabywany pakiet obejmuje około 3 100

Spółka Kruka kupiła wierzytelności od Santander Consumer Bank za 51,9 mln zł

Warszawa, 04.02.2016 (ISBnews) - Należący do grupy Kruk Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabył wierzytelności detaliczne od Santander Consumer Bank o wartości nominalnej 327 mln zł. Cena nabycia wyniosła 51,9 mln zł, podał Kruk

Kredyt Inkaso: Getin Noble Bank wybrał ofertę zakupu wierzytelności przez NS FIZ

wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 2 mld zł i zasad funkcjonowania NS FIZ, który dokona nabycia, podała spółka, ujawniając z opóźnieniem informację z 12 grudnia. Jednocześnie spółka poinformowała, że bank przyjął ostateczną warunkową ofertę nabycia portfela wierzytelności przez strony, co stanowi

Nie płacił odsetek za opóźnienie. Bank sprzedał wierzytelność

wezwania do zapłaty nie ureguluje długu, rachunku kredytu nie można zamknąć. Sprzedaż wierzytelności przeterminowanych jest standardowym działaniem podejmowanym przez banki i jest zgodna z obowiązującym polskim ustawodawstwem - dodaje Ewa Krewczyk.

Spółka Kruka kupi od Getin Noble Banku wierzytelności warte 710 mln zł

rynku zdarzały się pojedyncze transakcje tego typu portfeli, ale ich wartość była niewielka - stwierdził cytowany w komunikacie Piotr Krupa, prezes KRUK S.A. - Spodziewamy się, że teraz banki będą coraz częściej i chętniej organizowały aukcje nieregularnych wierzytelności hipotecznych - dodał

Getin sprzedaje złe kredyty. Żniwa dla firm windykacyjnych

przypadków zobowiązania nie są już spłacane od ponad roku. Bank kredyty o wartości 1 mld zł sprzedał za 340 mln zł. Resztę musiał spisać na straty. Czyszczenie bilansów Jak podaje bank, 44 proc. sprzedanych wierzytelności to kredyty hipoteczne. Bank nie

Bank sprzedał dług i nie chce powiedzieć komu. A odsetki rosną...

wierzytelność została sprzedana firmie windykacyjnej i to z nią powinien teraz ustalać zasady spłaty. Bank nie chce powiedzieć, która firma kupiła dług. Siostrzeniec czytelniczki nie wie, komu powinien przelać pieniądze. Z reguły umowy z bankami, firmami telekomunikacyjnymi, czy

"Rz": Banki pozwolą czasowo obniżać raty

Jak prognozuje Wojciech Kwaśniak, doradca prezesa NBP, w ciągu najbliższych dwóch lat poziom zagrożonych należności wobec banków przynajmniej się podwoi. - Niespłacane kredyty banki będą musiały restrukturyzować. Przejmowanie zabezpieczeń w postaci

BPS chce sprzedać wierzytelności o wartości ok. 47 mln zł 

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) ogłosił przetarg dotyczący nabycia wierzytelności banku z tytułu kredytów i pożyczek wraz z należnościami na kwotę ok. 47 mln zł, podał BPS. "Bank Polskiej Spółdzielczości

TXM chce zawrzeć z bankami umowę o docelowej restrukturyzacji zadłużenia do 31 X

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - TXM w restrukturyzacji zawarł z bankami finansującymi - PKO Bankiem Polskim i ING Bankiem Śląskim - umowę zmieniającą drugą umowę o utrzymaniu status quo oraz umowę wprowadzającą, opisujące uzgodnienie zasad docelowej restrukturyzacji zadłużenia

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

50% wierzytelności głównej, w tym 25% wierzytelności głównej środkami pieniężnymi i 25% poprzez konwersję wierzytelności na akcje spółki. Grupa 5. Wierzyciele będący bankami finansującymi, które udzieliły spółce finansowania dłużnego w tym lecz nie wyłącznie w formie

GetBack ustalił z sześcioma bankami wstępne warunki restrukturyzacji zadłużenia 

Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji ustalił z bankami: Getin Noble Bankiem, Idea Bankiem, Raiffeisen Polbankiem, BGŻ BNP Paribas, mBankiem oraz Alior Bankiem wstępne warunki dotyczące restrukturyzacji zadłużenia spółki w tych bankach, podał GetBack

TXM zawarł z PKO BP i ING BSK umowę restrukturyzacyjną

do dnia, w którym wszystkie wierzytelności pozaukładowe banków względem spółki objęte umową restrukturyzacyjną (których ostateczny termin spłaty ustalony został na dzień 31 grudnia 2026 roku) wraz ze wszystkimi narosłymi od nich odsetkami i innymi kwotami należnymi bankom zostaną zaspokojone w

GUS: Firmy windykacyjne odzyskały 3,8 mld zł wierzytelności w 2018 r.

wyniosła 72,8 mld zł, a korporacyjnych - 15,3 mld zł" - czytamy w komunikacie. GUS podał, że wśród ogółu wierzycieli pierwotnych dla wierzytelności konsumenckich największą grupę stanowiły: banki, operatorzy telekomunikacji, telewizji kablowych i cyfrowych oraz firmy

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

wierzytelność dłużnika będącego posiadaczem rachunku bankowego, którą posiada wobec banku. Egzekucji podlega wyplata środków z rachunku bankowego. W niektórych przypadkach egzekucja z wierzytelności rachunku bankowego dokonywana jest w całości, obejmując wszystkie środki znajdujące się na rachunku, a w

Spółka Kruka ma umowę nabycia wierzytelności we Włoszech o wartości 75 mln euro

wartości nominalnej 75 mln euro tj. ok. 321 mln zł. 13 grudnia Kruk poinformował, że ItaCapital S.r.l. wygrał przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych od jednego z największych banków na rynku włoskim, o wartości nominalnej ok. 75 mln euro zł

Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wartości ok. 322 mln zł

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - ItaCapital S.r.l. - spółka zależna Kruka - wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych od jednego z największych banków na rynku włoskim, o wartości nominalnej ok. 75 mln euro zł, podał Kruk

Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wart. ok. 1,4 mld zł

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności od jednego z największych banków w Polsce, o wartości nominalnej ok. 1,4 mld zł, podał Kruk

CCC wezwało Gino Rossi do zapłaty wierzytelności regresowych

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Gino Rossi otrzymało od CCC wezwanie do zapłaty wierzytelności regresowych w łącznej kwocie 1 010 094,91 zł i 543 069,73 euro w terminie do 31 grudnia br., podała spółka. W grudniu 2018 r. PKO Bank Polski zbył na rzecz

Spółka zależna Kruka wygrała przetarg na wierzytelności o wartości 419,7 mln zł

Warszawa, 28.09.2017 (ISBnews) - Prokura FIZ, spółka zależna Kruka, wygrała przetargu na zakup portfela wierzytelności od Getin Noble Banku o wartości 419,7 mln zł, poinformowała spółka. "Zarząd Kruk informuje, że w dniu 27 września 2017 roku

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Feerum podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę wykupu wierzytelności, podała spółka. Na podstawie umowy Feerum przeniosło na bank wierzytelności pieniężne z tytułu umowy sprzedaży pięciu kompleksów silosów zbożowych zawartej 27

Spółki z Grupy Piotr i Paweł uregulowały zaległości wobec wierzycieli

ponad 200 dostawcami. Wkrótce powinniśmy osiągnąć docelową ofertę logistyczną dla naszych partnerów handlowych i sklepów własnych" - oświadczył zarząd spółek, cytowany w komunikacie. Porozumienia z bankami - wszystkimi współpracującymi ze spółkami Piotra i Pawła - są na

Spółki Piotr i Paweł podpisały porozumienia z bankami

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Spółki Piotr i Paweł w ramach postępowania sanacyjnego zawarły porozumienia z bankami, które są ich największymi wierzycielami, podał Piotr i Paweł. Banki będą wspomagać starania spółek w zakresie osiągnięcia porozumienia

Libet i spółki zależne mają umowę z bankami dot. restrukturyzacji zadłużenia

dat: pełnej spłaty wierzytelności banków, terminu końcowego (na dzień publikacji niniejszego raportu: 30.06.2020 r.) lub daty ustania umowy (wskutek jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez stronę z zachowaniem zasad ustalonych umową); (iii) spłata finansowania udzielonego przez banki nastąpi

Ministerstwo Finansów jedną decyzją zachęciło do ugód frankowych

- umorzonych przez banki kwot spłat wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe lub wobec których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu.  Ponieważ na razie rozporządzenie obowiązuje do końca bieżącego roku, to banki nie będą mieć obowiązku

Kruk podpisał umowę nabycia portfeli w Polsce o łącznej wartości nom. 488 mln zł

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, podpisała z jednym z największych banków w Polsce umowę nabycia portfeli wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 274 mln zł oraz portfela niezabezpieczonych wierzytelności

Kruk ma umowę zakupu portfela wierzytelności w Rumunii o wartości 230 mln zł

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Kruk podpisał umowę zakupu portfela wierzytelności konsumenckich od Patria Bank w Rumunii, podała spółka. Wartość nominalna portfela składającego się z blisko 10 tys. spraw wynosi 230 mln zł. Portfel będzie serwisowany przez Kruk Romania SRL

GUS: Wartość wierzytelności wykupionych w faktoringu wzrosła o 17,1% w 2017 r.

regresem (37,3%), sporadycznie faktoring odwrotny (odwrócony) (4,7%) i faktoring mieszany (2,9%), podano także w raporcie. "W bankach komercyjnych, które prowadziły działalność faktoringową, wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 11,7% do kwoty 76 088 mln zł, z tego

MF pracuje nad rozporządzeniem ws. zaniechania poboru PIT od tzw. frankowiczów

wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe. "Wydanie rozporządzenia spowoduje, że objęte nim przychody - wykazane we wcześniej sporządzonych przez bank PIT-11 (podatnicy, którzy uzyskali taki przychody - otrzymali PIT-11

Kruk wygrał przetarg na zakup portfeli wierzytelności na łącznie ok. 488 mln zł

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 274 mln zł oraz portfela zabezpieczonych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw o

Getback ma umowę nabycia wierzytelności o wartości nominalnej ponad 1 mld zł

wierzytelności zaplanowane jest w dwóch etapach, każdy po uiszczeniu przez podmiot zależny ustalonej ceny" - czytamy w komunikacie. GetBack zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim od banków i firm telekomunikacyjnych. Przychody z

Spółka zależna Bestu kupi wierzytelności we Włoszech warte 146 mln euro

Warszawa, 09.08.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Bestu - Best Capital Italy s.r.l., została wybrana jako nabywca portfela wierzytelności niezabezpieczonych na rynku włoskim. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi 146 mln euro, podał Best

Kruk wygrał przetarg na 2 portfele o łącznej wartości ok. 334 mln zł

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 147 mln zł oraz portfela zabezpieczonych wierzytelności korporacyjnych o wartości ok. 187 mln zł

Brakuje nam pieniędzy. Na potęgę zaciągamy kredyty konsolidacyjne i kupujemy na raty

jednak kredyty hipoteczne na własne M, ale na codzienne wydatki, bo coraz trudniej jest niektórym wiązać koniec z końcem i z pensji dotrwać do kolejnej wypłaty. Liczby? Nadal trudno o kredyt hipoteczny Jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to wciąż w kwietniu banki udzieliły ich mniej - o ok. 40 proc

Kruk przejmie 51% udziałów w spółce działającej na rynku inkaso we Włoszech

, że poprzez nabycie tej organizacji spółka chce przyspieszyć oferowanie usług inkaso do partnerów biznesowych we Włoszech. "Widzimy silny potencjał do rozwoju biznesu wynikający z połączenia tej już efektywnie działającej organizacji, naszych dobrych relacji z bankami

Afera GetBacku. Spółka zwraca pieniądze bankom i skarbowi państwa

refinansowego udzielonego spółce". Łącznie skarb państwa odzyskał ponad 340 tys. zł. Pieniądze dostali też inni - osoby fizyczne (z dużymi pakietami obligacji zabezpieczonych), banki i fundusze inwestycyjne. Kto - to informacja poufna.  Polskie przepisy upadłościowe opisują „kolejność dziobania

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zawarła z następującymi bankami: Bank Handlowy w Warszawie, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank Oddział w Polsce, BNP Paribas Bank Polska oraz z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) i Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego przez komornika

Komornik sądowy jest uprawniony do egzekucji z rachunku bankowego dłużnika. W tym celu komornik przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji

Afera GetBacku. Portfel wierzytelności Pekao wart 66 mln zł został kupiony za ponad 148 mln zł

Pod koniec 2017 roku spółka windykacyjna GetBack czyściła  głównie państwowe banki ze złych długów. Kupowała pakiety wierzytelności ze zobowiązaniami nie do zwindykowania i świadomie przepłacała, nawet o 60 proc. Były prezes Konrad K. liczył, że z wdzięczności banki dofinansują jego upadającą

BGŻ BNP Paribas ma umowy sprzedaży wierzytelności o wart. 2,3 mld zł

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas sprzedał wierzytelności wynikające z umów kredytu gotówkowego i umów kredytu samochodowego o łącznej wartości 2,3 mld zł na rzecz BGZ Poland ABS1 Designated Activity Company (SPV), poinformowała instytucja. Bank nie jest

Elektrobudowa ma umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania spółki

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zawarła z następującymi bankami: Bank Handlowy w Warszawie, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank, BNP Paribas Bank Polska oraz ubezpieczycielami: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, TUiR

TXM wypełnił obowiązki wynikające z aneksów zawartych z PKO BP i ING BSK

; ? porozumienia z bankami w sprawie podziału środków dotyczącego zabezpieczenia ustanowionego pod prawem polskim oraz obcym; ? aneksu z bankami do umowy zastawu na środkach trwałych; ? aneksu do umowy zastawu na zbiorze rzeczy ruchomych zawartej z PKO BP

Kredyt Inkaso kupił w kwietniu wierzytelności o wartości 110 mln zł

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Grupa Kredyt Inkaso nabyła w kwietniu portfele, składające się z wierzytelności detalicznych, pożyczkowych i telekomunikacyjnych o łącznej wartości nominalnej ok. 110 mln zł, poinformowała spółka. Spółka spodziewa się normalizacji i stabilizacji

Alior Leasing dokonał sekurytyzacji części portfela wierzytelności na 500 mln zł

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Alior Leasing - spółka z Grupy Alior Banku - przeprowadził transakcję sekurytyzację części swojego portfela wierzytelności o wartości 500 mln zł. W ramach tej transakcji, spółka celowa (emitent) z siedzibą w Irlandii nabyła od Alior Leasing

GUS: Wartość wierzytelności wykupionych w faktoringu wzrosła o 16,6% w 2016 r.

regresu (53%) i faktoring z regresem (38,9%), sporadycznie faktoring mieszany (4,4%) i faktoring odwrotny (odwrócony) (3,7%). "W bankach komercyjnych, które prowadziły działalność faktoringową, wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 5,1% do kwoty 68 814 mln zł, z tego

TXM zawarł z bankami finansującymi nową umowę o utrzymaniu status quo

Warszawa, 16.08.2019 (ISBnews) - TXM w restrukturyzacji zawarł z bankami finansującymi - PKO Bankiem Polskim i ING Bankiem Śląskim - nową umowę o utrzymaniu status quo wraz z umową wprowadzającą, podała spółka. Stronami Umów są także spółki zależne TXM, które są poręczycielami

Europa coraz głośniej mówi o credit crunchu. Dlaczego banki są znów w opałach?

znaczenie banków w gospodarce mogło zmaleć. Unijny sektor bankowy ma bowiem aż 70-proc. udział w finansowaniu sfery gospodarki realnej. A to dlatego, że w Europie rynek kapitałowy jest daleko słabiej rozwinięty niż w USA. W Europie to banki zasilają finansowo przedsiębiorstwa i klientów indywidualnych, a w

PKO BP wypowiedział umowę gwarancji, skutkiem obniżka TCR grupy o 0,38 pkt proc.

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski wypowiedział umowę gwarancji w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych banku, poinformował bank. Skutkiem wypowiedzenia gwarancji będzie obniżenie wskaźnika TCR grupy o 0,38 pkt proc

Idea Bank: Sprzedaż non core business to uznawany sposób rekapitalizacji

my pozbyliśmy się Tax Care [wniosek o upadłość ? red.], czy chcieliśmy sprzedać 65% akcji Idea Money, a także zamierzamy sprzedać 2 mld zł wierzytelności leasingowych. Kwoty uzyskane w ten sposób przez banki dotknięte poprzednim kryzysem szły w setki miliardów, a nawet biliony euro i dopiero one były

Spółka zależna GetBack ma umowę na zakup wierzytelności wartych 1,2 mld zł

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Spółka w 100% zależna od GetBack podpisała z bankiem z siedzibą na terytorium Polski umowę nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej ok. 1,2 mld zł, podał GetBack "Zgodnie z postanowieniami umowy

Spółka Kruka wygrała przetarg na wierzytelności o wartości nomin. ok. 394 mln zł

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności korporacyjnych od Banku BGŻ BNP Paribas, o wartości nominalnej ok. 394 mln zł, podał Kruk

Vindexus chce nabywać więcej wierzytelności regularnych w 2018 r. 

roku - również wierzytelności regularnych. Jeszcze nie wiemy, jak zareagują banki, ale zakładamy, że między 5% a 10% wierzytelności regularnych powinno pojawić się na rynku. Na pewno tu jest miejsce dla firm windykacyjnych i funduszy" - powiedział Kuchno podczas konferencji prasowej

BGŻ BNP Paribas otrzymał 2,3 mld zł za sprzedaż wierzytelności

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas otrzymał zapłatę w wysokości 2,3 mld zł za sprzedaż wierzytelności, wynikające z umów kredytu gotówkowego i umów kredytu samochodowego, poinformowała instytucja. "[...] Bank otrzymał zapłatę ceny

Spółka zależna GetBack ma umowę zakupu portfela w Hiszpanii wart. 637 mln euro

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Podmiot z grupy kapitałowej GetBack podpisał z bankiem z siedzibą na terytorium Hiszpanii umowę dotyczącą nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 637 mln euro tj. 2,7 mld zł, podał GetBack. Jest to pierwsza transakcja grupy

Hoist II NSFIZ złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia portfeli wierzyt. GetBacku

wierzytelności od GetBacku, podał Urząd. Wniosek wpłynął 21 grudnia, sprawa jest w toku. "Zgłaszana transakcja polega na nabyciu przez Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (Hoist II NSFIZ

HSBC polecił kontrahentom Action spłatę wierzytelności na rachunki spółki

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Na mocy instrukcji wysłanej przez HSBC Bank Polska, kontrahenci Action objęci umową cesji zobowiązani są do spłacania wierzytelności przysługujących spółce na należące do spółki rachunki w tym banku, podała spółka

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wart. 16,2 mld zł w 2019 r. 

stanowiła ok. 62% łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie. Tylko w 2019 roku saldo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wzrosło o 3,4 mld zł, z czego 500 mln zł stanowiły emisje zielonych listów zastawnych" - czytamy w komunikacie

Vistal Gdynia ma umowę z bankami ws. głosowania wierzycieli nad układem

wierzycieli w celu głosowania nad układem w ramach postępowania sanacyjnego spółki, podała spółka. "W umowie banki zobowiązały się, z zastrzeżeniem warunków, do: - wyrażenia podczas zgromadzenia wierzycieli zgody na objęcie układem wierzytelności

Nadzorca sądowy TXM złożył ostateczne propozycje układowe

, b. doprecyzowania wartości docelowego kapitału zakładowego w związku z korektą spisu wierzycieli oraz zawarciem właściwej umowy restrukturyzacyjnej z bankami, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 65/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., a tym samym potwierdzenia wartości wierzytelności

Spółka z grupy GetBack ma umowę zakupu wierzytelności wart. 246 mln euro

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Podmiot z grupy kapitałowej GetBack podpisał z bankiem z siedzibą na terytorium Hiszpanii umowę dotyczącą nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 246 mln euro tj. ok. 1 mld zł, podał GetBack

Kruk spodziewa się większej podaży portfeli ze strony banków w Polsce w II półr.

kredytów hipotecznych "nie jest duży", wskazał prezes Piotr Krupa. "To, co nas zaskoczyło w I połowie roku, to niższa podaż portfeli ze strony banków [w Polsce]. Mamy nadzieję, że wyższą podaż zobaczymy w II połowie roku. Banki częściowo wstrzymują aukcje, bo są

Best wygrał przetarg na zakup wierzytelności o wartości nominalnej 229 mln zł

wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

będą wierzytelności PKO Banku Polskiego oraz ING Banku Śląskiego w tej części, w jakiej wyrażą zgodę na objęcie ich wierzytelności układem. Wariant podstawowy to: 1. Konwersja 100% wierzytelności głównej objętej układem, to jest kwoty 17 851 068,08

Kruk oczekuje większej podaży portfeli w 2020 r., może zainwestować ok. 1 mld zł

warunki, w których banki obecnie działają, w tym ostatnie także dwa wyroki TSUE spowodują, że bardziej otworzą się one na sprzedaż portfeli wierzytelności. Dodatkowo koszty windykacji rosną, dlatego część banków będzie chciała te działania zlecić takim podmiotom jak Kruk, a nie odzyskiwać należności we

Idea Bank ma term sheet w sprawie sprzedaży 65% akcji Idea Money

: 1) IM wprowadzi do swojej oferty produktowej usługę wykupu wierzytelności leasingowych generowanych przez IGL, z pełnym regresem ryzyka kredytowego po stronie IGL; 2) Idea Bank będzie dalej udzielać IM finansowania w zakresie usług faktoringowych, przez okres i na

Spółka zależna GetBack kupi wierzytelności bankowe o wartości nom. 0,6 mld zł

Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Podmiot w 100% kontrolowany przez GetBack wygrał organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski przetarg na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 0,6 mld zł, poinformowała spółka

Kruk ma umowę kredytową na 200 mln zł z ING Bankiem Śląskim

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Kruk ma umowę kredytową na 200 mln zł z ING Bankiem Śląskim, podała spółka. "Zarząd Kruk informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku wraz z jednostką od niego zależną, Prokura FIZ, zawarł z ING Bank Śląski umowę o

Oferta włoskiej spółki Bestu wybrana w przetargu na zakup wierzytelności

wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest

Spółka GNB wyemituje obligacje o wartości 500 mln zł 

Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) zawarł umowę sprzedaży wierzytelności z kredytów samochodowych o wartości 700 mln zł do spółki GNB Auto Plan 2017 (SPV) za cenę pozostającego do spłaty salda kapitałowego. SPV wyemituje obligacje o wartości 500 mln zł

Jest życie po kredycie. Dla niektórych oddłużenie jest w 100 procentach pewne. Czy zaboli?

; niestety – na tak wysokie raty ich nie stać. Musieliby odmówić i sobie, i dzieciom, zaspokojenia najważniejszych potrzeb. Co im pani radzi? - Uważam, że najpierw warto podjąć próbę dogadania się z bankiem w sprawie zmniejszenia rat. To nie jest niemożliwe, ponieważ obecnie banki mają pełną świadomość

Kredyt Inkaso rozpoczęło proces wejścia na rynek chorwacki

. Według jego oceny, z obecnych około 44 mld HRK (ok. 20 mld zł) NPL w na rynku chorwackim, portfele o wartości około 5 mld zł mogą trafić na sprzedaż. Do transakcji może dojść zarówno ze względu na wysoki poziom NPL, jak i presję ze strony banku centralnego na redukcję niepracujących kredytów przez banki

GetBack przydzielił obligacje serii LA i GZ o łącznej wartości nom. 16,38 mln zł

Warszawa, 30.12.2016 (ISBnews) - GetBack przydzielił obligacje serii LA i GZ o łącznej wartości nominalnej 16,38 mln zł, podała spółka. GetBack zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim od banków i firm

GetBack przydzielił obligacje serii JH o łącznej wartości nominalnej 4,29 mln zł

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - GetBack przydzielił obligacje serii JH o łącznej wartości nominalnej 4,293 mln zł, podała spółka. Getback zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim od banków i firm

GetBack ma zgodę UOKiK na przejęcie EGB Investments

oraz zarządzaniu wierzytelnościami nabytymi przez fundusze inwestycyjne. EGB Investments prowadzi działalność windykacyjną, wspomagając banki, instytucje finansowe, korporacyjne oraz innych przedsiębiorców w zarządzaniu należnościami" - czytamy w komunikacie. Wcześniej

Umowy Ferrum z bankami o restrukturyzacji zadłużenia weszły w życie

udzielonego emitentowi. 4. Uzgodnienia do dnia 31 marca 2016 r. z istniejącym wierzycielem zabezpieczonym na zapasach spółki wyodrębnienia tego majątku oraz uzgodnienia z bankami do dnia 31 marca 2016 r. treści oraz zawarcia umów zabezpieczenia (w formie umów zastawu) wierzytelności

Solaris ma 165 mln zł finansowania z BGK i Santander BP na e-busy dla Krakowa

współpracy z sektorem bankowym kreujemy rozwiązania korzystne dla mieszkańców i dla środowiska. Dlatego wspólnie z Santander Bank Polska, poprzez wykup wierzytelności przyszłej, udzieliliśmy finansowania firmie Solaris. Dzięki naszemu wsparciu firma dostarczy 50 elektrycznych autobusów do MPK w Krakowie. To

Grupa Best nabyła portfel wierzytelności we Włoszech o wart. nom. 4,88 mln euro

Warszawa, 19.07.2017 (ISBnews) - Best Capital Italy S.r.l - spółka zależna od Best - nabyła od banku należącego do jednej z trzech największych grup bankowych działających we Włoszech portfel niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej 4,88 mln euro, podał Best

Spółka zależna GetBack wygrała przetarg na zakup wierzytelności wart. 1,2 mld zł

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Spółka zależna GetBack wygrała organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski przetarg na zakup portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 1,2 mld zł, poinformowała spółka. "Cena

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 87% r/r do 83 mln zł w III kw.

dotyczący kredytów w CHF. Choć nie ma on bezpośredniego przełożenia na wyniki i sytuację Kruka, to może wpłynąć na zwiększenie sprzedaży wierzytelności przez banki" - dodał prezes. W III kwartale wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK Kruk wyniosła 433 mln

PKO BH: Wartość listów zastawnych w obrocie to 16,2 mld zł w 2019 r. (aktual.)

pozostających w obrocie wyniosła na koniec grudnia 2019 roku 16,2 mld zł i stanowiła ok. 62% łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie. Tylko w 2019 roku saldo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wzrosło o 3,4 mld zł, z czego 500 mln zł

GUS: Firmy faktoringowe wykupiły 15,5 mln faktur o wartości 269,6 mld zł w 2018

z regresem (30,3%), faktoring odwrotny (odwrócony) (9,4%) i faktoring mieszany (2,9%)" - czytamy dalej. W bankach komercyjnych, które prowadziły działalność faktoringową, wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 13,8% do kwoty 82 825 mln zł, z tego faktoring

mBank wypowiedział umowę kredytu GetBackowi 

Bankiem, Idea Bankiem, Raiffeisen Polbankiem, BGŻ BNP Paribas, mBankiem oraz Alior Bankiem wstępne warunki dotyczące restrukturyzacji zadłużenia spółki w tych bankach. GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka

GPM Vindexus oczekuje wzrostu zysku w kolejnych kw., modyfikuje model windykacji

. Wartość tych pakietów wystawionych przez banki to 4,4 mld zł, 117 tys. wierzytelności. Aktywnie bierzemy udział i obserwujemy, co się dzieje w sektorze pożyczkowym, widać dużo większą aktywność tych firm w zakresie sprzedaży wierzytelności i wolę współpracy z takimi firmami jak nasza jest coraz większa

Spółka Bestu wynegocjowała warunki zakupu portfela we Włoszech wart.128 mln euro

obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów

GetBack: Akwizycje powinny stać się trzecim filarem rozwoju grupy

transakcji z podmiotami z sektora finansowego, które mogą być zainteresowane sprzedażą portfeli wierzytelności, tj. bankami, firmami leasingowymi oraz pożyczkowymi. "Celem tych rozwiązań jest zapewnienie możliwości nabywania przez fundusze inwestycyjne zamknięte portfeli

Kruk oczekuje wzrostu podaży portfeli w Rumunii, nie wyklucza zakupu aktywów

. Pomimo obniżonej podaży ze strony banków, Kruk pozostawał skuteczny w przetargach i zainwestował blisko 150 mln zł w nowe portfele wierzytelności w Rumunii, w większości detaliczne. Wartość bilansowa portfela w Rumunii wzrosła o 9% r/r do poziomu 932 mln zł

RBP zaksięguje w II kw. 51,4 mln zł wyniku brutto ze sprzedaży wierzytelności

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Raiffeisen Bank Polska (RBP) otrzyma ok. 30 maja od banku HSBC 37,9 mln zł za wierzytelność denominowaną w złotych oraz 4,6 mln euro za denominowaną w euro wobec Celsa "Huta Ostrowiec" sp. z o. o. oraz innych podmiotów zobowiązanych w

GetBack nie podpisze w ciągu 8 tygodni umów dot. finansowania swojego funduszu

będzie dążył do zapewnienia przez banki lub instytucje kredytowe funduszowi finansowania w wysokości do 300 mln zł. Finansowanie na okres czterech lat miało zostać przeznaczone na refinansowanie zadłużenia funduszu oraz na nabywanie portfeli wierzytelności. Spółka podała

Banki zablokowały TXM dostęp do limitów kredytowych

postępowania układowego w dniu 3 kwietnia 2019 r. spółka spłaciła wierzytelności bankowe w łącznej kwocie wynoszącej ok. 8,5 mln zł. W tym czasie wartość zapasów TXM będących przedmiotem zastawu w bankach zmniejszyła się o 9,1 mln zł. "Spółka podejmuje działania mające na celu

KIR uruchamia elektroniczny tryb zajęcia wierzytelności w systemie Ognivo

bezpieczną i szybką komunikację między bankami oraz pomiędzy bankami a innymi uprawnionymi podmiotami, podano również. KIR jest kluczowym elementem infrastruktury polskiego sektora bankowego. Odpowiada za bezpieczny i prawidłowy przebieg rozliczeń pomiędzy bankami oraz za

Citi Handlowy współorganizował transakcje sekurytyzacji wart. 4,5 mld zł w br.

. Citi Handlowy od lat pozostaje liderem tego rynku. Jedną z ostatnich transakcji była zakończona w tym miesiącu rekordowa sprzedaż wierzytelności leasingowych przez PKO Leasing o wartości 2,5 mld zł do spółki celowej. Wraz z Citi Handlowym aranżerem tej transakcji był PKO Bank Polski oraz Citigroup