wierzyciel

dr Tomasz Góra

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

Jeżeli pieniędzy uzyskanych w postępowaniu egzekucyjnym nie wystarcza dla wszystkich wierzycieli, komornik sporządza plan podziału środków pomiędzy wierzycieli. Kogo spłaci najpierw?

Wierzyciel a dłużnik

Wierzyciel i dłużnik - kim są i jakie ich prawa i obowiązki.

Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela - jaka czeka za to kara?

W przypadku, gdy dłużnik udaremnia lub uszczupla zaspokojenia wierzyciela może mu grozić - poza egzekucją komorniczą - odpowiedzialność karna. W jakich przypadkach tak się dzieje i jaka kara za to czeka dłużnika?

Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. I

Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. I

wprowadzenia wierzyciela w posiadanie. Eksmisja a lokal socjalny Wyroki eksmisyjne mogą przewidywać dla dłużnika uprawnienie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. W takim przypadku komornik dokonuje eksmisji do wskazanego lokalu socjalnego. W sytuacji kiedy z wyroku eksmisyjnego nie wynika to uprawnienie

Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. II

Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. II

te mogą bronić swoich praw na podstawie przepisów o ochronie lokatorów oraz praw, które są skuteczne wobec wierzyciela. Jeżeli dłużnik twierdzi, że przysługuje mu prawo skuteczne wobec wierzyciela, komornik wstrzyma się względem niego z czynnościami egzekucyjnymi, pouczając, że w terminie tygodnia

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

zawieszenia lub z innych przyczyn. Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może

Egzekucja komornicza może być wstrzymana. Kiedy tak się dzieje?

Egzekucja komornicza może być wstrzymana. Kiedy tak się dzieje?

Komornik sądowy w toku postępowania egzekucyjnego dokonuje różnych czynności i podejmuje różne działania, stosując przede wszystkim przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Komornik, co do zasady działa na podstawie wniosku wierzyciela i na jego rzecz. Wykonuje i realizuje czynności wnioskowane

Zawieszenie komorniczego postępowania egzekucyjnego - kiedy występuje, czym skutkuje?

nad postępowaniem egzekucyjnym. Do najczęściej występujących powodów zawieszenia postepowania egzekucyjnego z urzędu lub z mocy prawa można zaliczyć: brak zdolności procesowej lub przedstawiciela ustawowego wierzyciela lub dłużnika, śmierć wierzyciela lub dłużnika, ogłoszenie upadłości dłużnika co

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

prawda niezależne stosowanie całego spektrum dostępnych czterech typów postepowań, ale jednocześnie zapewnia mechanizm kontroli sądowej czy nie naruszamy w ten sposób praw wierzycieli, co sprowadza się do możliwości odmowy otwarcia restrukturyzacji dłużnika, jeśliby prowadziła do pokrzywdzenia

Kim jest pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym?

Kim jest pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym?

Pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym W postępowaniu egzekucyjnym strony ( wierzyciel lub dłużnik ) mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. Działanie strony przez pełnomocnika zastępuje ją w postępowaniu egzekucyjnym, ale nie pozbawia prawa do czynnego uczestnictwa. Pełnomocnikiem może

Eksmisje i licytacje lokali lub nieruchomości gruntowych w toku egzekucji

Eksmisje i licytacje lokali lub nieruchomości gruntowych w toku egzekucji

Dotychczas przepisy prawa uniemożliwiały sprzedaż licytacyjną w toku egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego , lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnych, które służyły zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Wierzyciele byli zmuszeniu do oczekiwania na

Tytuł wykonawczy jako podstawa egzekucji sądowej

Tytuł wykonawczy jako podstawa egzekucji sądowej

Egzekucja sądowa nie może być wszczęta i prowadzona bez tytułu wykonawczego, który stanowi dokument uprawniający wierzyciela do przymusowego wyegzekwowania obowiązku od dłużnika. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Z kolei tytułem egzekucyjnym mogą być

Co to jest egzekucja sądowa? Co to jest egzekucja administracyjna?

Co to jest egzekucja sądowa? Co to jest egzekucja administracyjna?

Egzekucja sądowa – to zastosowanie przez powołane, kompetentne organy egzekucyjne (w tym przede wszystkim komornika sądowego , ale również sąd) środków egzekucyjnym o charakterze przymusowym w celu zrealizowania obowiązku na rzecz wierzyciela od dłużnika, który został określony w tytule

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika - ograniczenia

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika - ograniczenia

innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy. Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz: przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu

Wyłączenie świadczeń spod egzekucji sądowej

Wyłączenie świadczeń spod egzekucji sądowej

Komornik sądowy w toku egzekucji prowadzonej na wniosek uprawnionego wierzyciela na podstawie tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę egzekucji jest uprawnionych do dokonywania zajęć egzekucyjnych np.: z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, świadczeń i innych należności przysługujących

Pre Pack - co to takiego?

Pre Pack - co to takiego?

wierzycieli. Teraz pojawił się tzw. „Pre Pack", który przyszedł do naszego systemu z wzorców anglosaskich, instytucja zarazem cywilizowana jak też mocno użyteczna. Po dużej nowelizacji przepisów prawa upadłościowego, pojawiła się w instytucja odpowiadająca Pre Packowi, czyli „Przygotowana

Kiedy następuje upadłość firmy

Kiedy następuje upadłość firmy

upadłościowego. Koszty postępowania są uzależnione o kliku elementów mon. Specyfiki posiadanego majątku, liczby wierzycieli, kwoty przeznaczonej do podziału a także liczby pracowników zatrudnianych w dniu ogłoszenia upadłości. I tu się pewne rzeczy naszemu ustawodawcy „rozjechały". Jak zapewne wiecie

Wzrasta liczba upadłych firm. Wierzyciele mają się czego bać

Wzrasta liczba upadłych firm. Wierzyciele mają się czego bać

Przez pierwsze 6 miesięcy tego roku upadłość ogłosiło 286 firm. Bankruci narazili na straty w sumie 547 wierzycieli. Łącznie długi bankrutów wynoszą ponad 50 mln zł. Wzrost i liczby upadających i długów jest duży. W pierwszej połowie zeszłego roku upadających dłużników było 141, a ich zadłużenie

Afera GetBacku. Układ wierzycieli ze spółką przyjęty

Afera GetBacku. Układ wierzycieli ze spółką przyjęty

Układ z wierzycielami to kolejna odsłona restrukturyzacyjnego postępowania układowego, które ma uratować wrocławską spółkę GetBack i przede wszystkim umożliwić obligatariuszom i wierzycielom odzyskanie chociaż części pieniędzy zainwestowanych w GetBack. Głosowanie w sprawie układu między firmą a

Emeryci zadłużeni na kilka miliardów. Co mogą zrobić w starciu z komornikiem i wierzycielami?

emeryci – ponad 3,5 mld zł przy 2,8 mld zł mężczyzn. Stanowią również większość (58 proc.) wszystkich zadłużonych seniorów. Wśród emerytów najbardziej zadłużoną grupą wiekową są 65-latkowie, którzy mają także największą liczbę zobowiązań wobec wierzycieli. Te osoby muszą oddać prawie 627 mln zł

GetBack: Wyścig obligatariuszy do rady wierzycieli

GetBack: Wyścig obligatariuszy do rady wierzycieli

Jest co najmniej sześć dużych, zorganizowanych grup wierzycieli upadającej firmy windykacyjnej GetBack. To one stanęły do wyścigu o miejsce w radzie wierzycieli. Do jutra mogą zgłosić swoich kandydatów. Co zaskakujące, wśród nich jest też Konrad Kąkolewski, odwołany dwa miesiące temu prezes

Sąd ustanowił radę wierzycieli Elektrobudowy

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie w przedmiocie ustanowienia rady wierzycieli Elektrobudowy w upadłości, podała spółka "Na podstawie postanowienia sąd ustanowił

Wierzyciele Vistalu przyjęli układ

Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Zgromadzenie wierzycieli Vistalu Gdynia w restrukturyzacji przyjęło układ o treści zgodnej ze zmianą propozycji układowych przedstawionych na zgromadzeniu, podała spółka. "Termin rozprawy w celu rozpoznania układu

Afera GetBack. We wtorek decydujące spotkanie z wierzycielami

Czy jutro zapadną jakieś wiążące decyzje w sprawie spłat długów spółki windykacyjnej Getback? Na razie nie wiadomo. Od miesiąca zarówno GetBack, jak i powołana w czerwcu rada wierzycieli zabiegały, aby termin zgromadzenia wierzycieli przesunąć na październik. Chodziło o to, by spółce dać czas na

Ukraina negocjuje z wierzycielami

Ukraiński parlament przyjął ustawę pozwalającą nie spłacać długu wybranym wierzycielom. Jest to element negocjacji restrukturyzacji zadłużenia. Kraj ten ma do spłacenia spore długi, ze względu na wojnę oraz działalność poprzednich ekip rządowych. Nie do końca wiadomo, czy

Rosną szanse na uratowanie Ruchu. Wierzyciele zgodzili się na umorzenie długu

Ruch poprosił wierzycieli o darowanie części swojego długu. 85 proc. ma umorzyć 25 największych wierzycieli. Wśród są czołowi wydawcy polskiej prasy, tacy jak Agora czy Ringer Axel Springer. Ruch każdemu z nich zalega ponad milion zł. Pozostałych kilkudziesięciu mniejszych wierzycieli 

Afera GetBacku. Rada wierzycieli bez byłego prezesa, nowy chce ratować windykatora

Listę kandydatów do rady wierzycieli tworzył doradca restrukturyzacyjny Kamil Hajduk wybrany przez sąd na kuratora spółki. Zasada wyboru kandydatów do rady była prosta: muszą reprezentować łącznie jak najwyższą wartość kupionych obligacji spółki GetBack i otrzymać w głosowaniu wierzycieli jak

Afera GetBack. Wierzyciele z obligacjami mają szansę na jedną czwartą pieniędzy

Propozycja, którą we wtorek głosowano na zgromadzeniu wierzycieli – spłata 25 proc. zobowiązań GetBack wobec obligatariuszy (niezabezpieczonych na majątku spółki ) w ciągu ośmiu lat i brak konwersji reszty długów na akcje - jest dla nich niekorzystna. Jeden z indywidualnych wierzycieli spółki

Sąd zatwierdził układ GetBack z wierzycielami

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Sąd rejonowy we Wrocławiu zatwierdził układ GetBack z wierzycielami, podała spółka. W styczniu br., w głosowaniu wierzycieli, propozycję układową GetBack w restrukturyzacji przyjęto większością 86% głosów

Układ Bumechu z wierzycielami stał się prawomocny

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy zatwierdził z klauzulą prawomocności układ Bumechu z wierzycielami, podała spółka. "Zgodnie z nadaną klauzulą, układ zawarty przez Emitenta z

Wierzyciele Grecji nie zaakceptowali planu reform

Premier Grecji oświadczył swoim ministrom, że wierzyciele nie zaakceptowali proponowanego przez jego rząd planu reform. Informacja na ten temat pojawiła się tuż przed wyjazdem Tsiprasa do Brukseli w sprawie pilnych rozmów o uruchomieniu pomocy finansowej dla Grecji, której

Sąd zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli Bumechu

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Bumech otrzymał z Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego przez wierzycieli, podała spółka. "Sąd zatwierdził układ przyjęty przez

Zgromadzenie wierzycieli Bumechu zatwierdziło układ

Warszawa, 12.07.2018 (ISBnews) - Zgromadzenie wierzycieli Bumechu w restrukturyzacji przyjęło treść układu, podała spółka. "Sędzia komisarz zatwierdziła jednolity spis wierzytelności, złożony przez nadzorcę sądowego na zgromadzeniu wierzycieli

Część wierzycieli Action wycofała swoje propozycje układowe

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Wierzyciele Action w restrukturyzacji stanowiący powyżej 30% uprawnionych do głosowania złożyli w sądzie oświadczenia o wycofaniu uprzednio złożonych propozycji układowych z 28 września 2018 r., podała spółka. "

Sąd ustanowił radę wierzycieli spółek Komputronik i Komputronik Biznes

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustanowił radę wierzycieli w toku postępowaniu sanacyjnego Komputronika w składzie 5 członków i 2 zastępców, podała spółka

Ursus: Rada wierzycieli poparła przyspieszone postępowanie układowe

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Rada wierzycieli spółki Ursus w restrukturyzacji poparła wniesienie zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie, o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego spółki jako niezasadnego, podał Ursus

JSW uratowane. Umowa z wierzycielami podpisana

Wierzyciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej powstrzymują się od roszczeń i żądania wcześniejszego wykupu obligacji. - Cieszymy się z osiągniętego porozumienia, przed nami dalsze prace - mówi Piotr Utrata, rzecznik prasowy ING Banku Śląskiego

Grupa Piotr i Paweł podtrzymuje gotowość szybkiej spłaty środków wierzycielom

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Grupa Piotr i Paweł podtrzymuje gotowość szybkiej spłaty środków wierzycielom, podała sieć. Środki finansowe na wypłaty zostały zabezpieczone przez inwestora finansowego i mogą być uruchomione w każdej chwili, podkreślono

Zgromadzenie wierzycieli GetBack będzie kontynuowane 9 października

Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - W trakcie zgromadzenia wierzycieli dokonano zatwierdzenia spisu wierzycieli GetBack, podała spółka. Na mocy postanowień rozstrzygnięcia sędziego-komisarza zgromadzenie wierzycieli zostało zamknięte bez głosowania - w ogólności - propozycji

"Wzrost ryzyka bankructwa Grecji". Wierzyciele zaostrzyli stanowisko

Rząd Grecji liczy na zawarcie porozumienia z wierzycielami do 18 czerwca; w sobotę rano greccy negocjatorzy spotkają się ponownie w Brukseli z przedstawicielami kredytodawców - głosi wydany w piątek po południu komunikat rządu w Atenach. Zespół grecki

Action: Propozycja układowa została przyjęta w głosowaniu wierzycieli

przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym, podała spółka. "Uzyskane w głosowaniu nad układem wyniki wskazują, iż osiągnięto obydwie większości, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 pr. r. oraz że w głosowaniu uczestniczyło więcej wierzycieli niż minimum wskazane w art. 113

PBG: Sędzia komisarz ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Sędzia komisarz ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym PBG oraz kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy, podała spółka. "Zarząd [...] otrzymał postanowienie sędziego - komisarza w Sądzie

Sygnity zawarło z wierzycielami aneks do umowy restrukturyzacyjnej

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Sygnity zawarło z wierzycielami aneks do umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy kapitałowej Sygnity, podała spółka. "Przedmiotem aneksu jest przede wszystkim

OT Logistics wdrożyło uzgodnione warunki dalszej współpracy z wierzycielami

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Dokumentacja wdrażająca uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy grupy z głównymi wierzycielami finansowymi weszła w życie, podał OT Logistics. "W dniu 30 czerwca 2020 r. spełnione zostały wszystkie warunki

"Mieszkanie z lokatorem sprzedam". Wierzyciel kontra emerytka

jednego pokoju Kilka miesięcy temu w mieszkaniu pani Janiny pojawili się przedstawiciele wierzyciela. Zmienili zamki i zajęli mieszkanie. Kobiecie udostępniono jeden pokój. Pan Tomasz, przedstawiciel wierzyciela, wyjaśniał nam, że stało się tak dlatego, że pani Janina przy

"Tarcza antykryzysowa 3.0" chroni dłużnika kosztem wierzyciela

utrzymaniu niepracującą żonę i dwójkę dzieci. Tym razem kwota wolna musi wzrosnąć o 75 proc. (3 razy po 25 proc.) i będzie to z grubsza 3375 zł. Z obliczeń jasno wynika, że potrącenie wyniesie 811 zł i 30 gr  (wynagrodzenie netto minus kwota wolna). Wierzyciel na tarczy Zmienione przepisy powodują, że

Sprzedaż nieruchomości zajętej przez komornika - czy dłużnik może ją sprzedać?

Na podstawie wniosku wierzyciela komornik sądowy wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. Jednocześnie komornik sądowy składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie

Polimex dostał dodatkowy miesiąc od wierzycieli

Jedna z największych w kraju grup budowlanych musi dogadać się z wierzycielami, przede wszystkim bankami na czele z Pekao SA i PKO BP, bo nie wypełniła swoich zobowiązań z zeszłego roku. Chodzi o nie uzyskanie 250 mln zł z emisji akcji oraz nie zawarcie aneksów do wybranych

Do mieszkańców Odra Tower przychodzą wierzyciele Ganta

We wtorek Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej ponownie zajął się sprawą upadłości dewelopera, ogłoszonej w styczniu tego roku. Jeden z jego wierzycieli zwrócił uwagę na to, że zależna od Ganta spółka dwa dni przed ogłoszeniem upadłości dokonała dziwnej transakcji

Wierzyciele Action złożyli do sądu propozycje układowe

Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Wierzyciele Action w restrukturyzacji złożyli w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjne propozycje układowe w trybie art. 155 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego, podała

OT Logistics ma warunkowe porozumienia ws. dalszej współpracy z wierzycielami

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - OT Logistics podpisał dokumentację wdrażającą (z zastrzeżeniem warunków wejścia w życie) uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy grupy z głównymi wierzycielami finansowymi, podała spółka. W raporcie spółka

Sąd uchylił układ zawarty przez PBG z wierzycielami

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych uchylił układ zawarty przez PBG z wierzycielami w toku postępowania upadłościowego, podała spółka

Bumech: Trzech wierzycieli wniosło zastrzeżenia do układu

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Trzech wierzycieli Bumechu wniosło zastrzeżenia do układu, podała spółka. "Bumech S.A. w restrukturyzacji [...] powziął informację o wniesieniu zastrzeżeń przeciwko układowi przez następujących wierzycieli: Zakład

Bumech: Sąd rejonowy ustanowił Radę Wierzycieli Kobudu

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ustanowił Radę Wierzycieli Kobudu ? spółki zależnej Bumechu w restrukturyzacji, podała firma

Ursus Bus poparł wniosek wierzyciela o otwarcie postępowania sanacyjnego

Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Ursus Bus, spółka zależna Ursusa w restrukturyzacji, złożyła do sądu pismo wyrażające poparcie dla wniosku jednego z wierzycieli o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki, podał Ursus. "Zarząd Ursus Bus S.A

Wierzyciel Ursus Bus wnioskuje o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Jeden z wierzycieli Ursus Bus zgłosił wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Ursus Bus wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podał Ursus w restrukturyzacji

Action ma porozumienie z częścią wierzycieli dot. treści propozycji układowych

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Action zawarł z częścią wierzycieli spółki pisemne porozumienie, na podstawie którego uzgodniona została treść propozycji układowych mających być wyłącznym przedmiotem głosowania nad układem, podała spółka. Dla

Spółki z Grupy Piotr i Paweł uregulowały zaległości wobec wierzycieli

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Spółki z Grupy Piotr i Paweł uregulowały zaległości wobec wierzycieli w ramach postępowania sanacyjnego, podał Piotr i Paweł. Po potwierdzeniu złożonych spisów wierzytelności przez sąd przygotowane zostaną propozycje układowe

Wierzyciele ZM Henryk Kania głosowali nad ofertami Tarczyńskiego i Cedrobu

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Rada wierzycieli ustanowiona w przyspieszonym postępowaniu układowym dot. Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Henryk Kania) głosowała nad uchwałami dotyczącymi oferty HK Trade, oferty Tarczyńskiego, oferty Cedrobu, a także wniosku nadzorcy

Nextbike Polska: NB Tricity chce zawrzeć układ z wierzycielami

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - NB Tricity - spółka zależna Nextbike Polska - podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, podał Nextbike Polska, ujawniając opóźnioną informację poufną

Alior Bank: Sąd zatwierdził układy przyjęte przez wierzycieli Ruchu

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził układy przyjęte przez wierzycieli spółki Ruch w restrukturyzacji, podał Alior Bank. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy zatwierdził

Błyskawiczna pomoc dla tonącej spółki. KHW uzgodnił wstępne warunki porozumienia z wierzycielami

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że KHW stoi na krawędzi bankructwa. Istniało bowiem ryzyko, że jeden z bankowych wierzycieli zażąda wcześniejszego wykupu obligacji, jakie węglowa spółka wyemitowała jesienią 2012 r. na kwotę ponad miliarda złotych. Według informacji gazety

Wierzyciele Vistal Gdynia zagłosują 10 lipca nad układem

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił zwołać zgromadzenie wierzycieli Vistal Gdynia w restrukturyzacji na dzień 10 lipca 2019 r., w celu głosowania nad układem w postępowaniu sanacyjnym spółki, podał Vistal

Zaczął od jednej pożyczki, a kończy ze 149 wierzycielami na karku. Takie zadłużanie to także problem zdrowia psychicznego

;, pożyczała następne kwoty, by na czas zaspokoić kolejnych wierzycieli. W ten sposób zaciągnęła zobowiązania w 47 bankach i firmach pożyczkowych. Z pierwotnego długu w wysokości 50 tys. zł powstała zaległość blisko 1 mln. W desperacji, nie mogąc zdobyć na czas kolejnych pieniędzy, zaczęła się zapożyczać

Wierzyciele Ferrum zagłosowali jednomyślnie za układem

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Wierzyciele Ferrum zagłosowali jednomyślnie za układem, poinformowała spółka. Układ zakłada konwersję łącznie 126,8 mln zł długu na 33,37 mln akcji nowej emisji serii F po cenie 3,8 zł za akcję, podawała wcześniej spółka

Upadł SKOK z Gdańska. Wierzyciele poczekają na 25 mln zł

urósł do 818 mln zł - poinformował sędzia Ireneusz Fojuth. Uzasadniając decyzję o upadłości, sędzia poinformował, że wierzyciele, którzy dotąd jeszcze tego nie zrobili, mają trzy miesiące na wniesienie roszczenia do wyznaczonego przez sąd zarządcy. Dotyczy to osób, które

GetBack: Ogłoszenie wyników głosowania wierzycieli dot. układu w piątek

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - W siedzibie Sądu Okręgowego we Wrocławiu odbyło się zgromadzenie wierzycieli GetBack w restrukturyzacji, podczas którego głosowano nad przyjęciem zaktualizowanych propozycji układowych, podała spółka. Wyniki przedmiotowego głosowania zostaną

Polimex musi dogadać się z wierzycielami, by rozpocząć budowę

Sytuacja przypomina negocjacje ostatniej szansy sprzed roku. Wtedy Polimex rzutem na taśmę, przy wydatnej pomocy państwowego banku PKO BP, dogadał się z wierzycielami, głównie bankami z Pekao SA i PKO BP na czele, którzy dali mu czas na restrukturyzację finansową. W przeciwnym

Alior: Wierzyciele Ruchu przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Wierzyciele Ruchu w restrukturyzacji przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności, poinformował Alior Bank. Był to jeden z warunków przejęcia Ruchu przez PKN Orlen. "Zarząd Alior Banku S.A. informuje o

Cube.ITG sformułował propozycje układu, które mają być skierowane do wierzycieli

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Cube.ITG sformułował propozycje układowe, które skierowane zostaną do wierzycieli, podała spółka. W jednej z grup zarząd przewiduje konwersję zrestrukturyzowanej wierzytelności na akcje. ?W celu zawarcia układu z

"PB": Przed wierzycielem nie warto uciekać

taką formę spłaty zaległości, aby mimo kłopotów dłużnik miał możliwość stopniowej spłaty zaległości. Wierzyciele podkreślają, że szybka reakcja zawsze działa na korzyść osoby zadłużonej. Zwlekanie w takiej sytuacji doprowadzi do wszczęcia postępowania sądowego, a w następnym kroku, egzekucji

Za jaki dług komornik może zająć mieszkanie?

mieszkalnego. Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się na wniosek wierzyciela. Lokal mieszkalny jako przedmiot egzekucji Przez pojęcie lokalu mieszkalnego należy rozumieć każdy

JSW: Strategia czeka na akceptację wszystkich wierzycieli

. "Tak, jak obiecaliśmy, przekazaliśmy strategię radzie i wierzycielom do końca września.Strategia jest praktycznie zaakceptowana przed radę, ale żeby rada mogła zaakceptować ją formalnie, wierzyciele muszą wyrazić swoją zgodę. Jeszcze nie wszyscy wierzyciele przeanalizowali i to nam bardzo opóźnia

Sygnity: Wierzyciele uzgadniają ostateczny kształt porozumienia

Warszawa, 09.08.2017 (ISBnews) - Rozmowy Sygnity z wierzycielami pozostają w toku, podała spółka. "Przedłużający się okres na finalizację prowadzonych rozmów oraz ustaleń dotyczących uzgodnienia kompleksowych rozwiązań w obszarze finansowania

Powstaje portal komorniczych e-licytacji. Skorzystają wierzyciele, stracą dłużnicy. Co tam kupimy?

Uruchomienie e-licytacji się spóźnia. Portal miał wystartować 1 stycznia tego roku. Nie udało się to, bo Krajowa Rada Komornicza, odpowiedzialna za jego stworzenie i eksploatację, nie mogła się doprosić dostępu do państwowej bazy PESEL, bez czego nie da się uruchomić systemu. – Wreszcie Minist

Action ma projekt propozycji układowych uwzględniający wszystkich wierzycieli

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji opublikował projekt propozycji układowych, z którymi chce przystąpić do negocjacji z wierzycielami, poinformowała spółka. Aktualne propozycje układowe uwzględniają indywidualne interesy wszystkich grup wierzycieli i

Qumak: Sąd nie zatwierdził kryterium doboru wierzycieli do układu częściowego

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Sąd Restrukturyzacyjny - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych orzekł, że zaproponowane przez Qumak kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym w

Rada wierzycieli Hawe Telekom wycofuje swoje propozycje układowe

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Rada wierzycieli Hawe Telekom wycofuje swoje propozycje układowe, podała spółka. "Zarząd Hawe Telekom informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Wierzycieli w dniu 16 maja 2018 r

GetBack: Termin zgromadzenia wierzycieli ustalono na 28 sierpnia br.

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o zwołaniu na 28 sierpnia zgromadzenia wierzycieli GetBack w restrukturyzacji w celu zawarcia układu z

Wilbo rozpoczęło spłatę wierzycieli układowych

Warszawa, 18.03.2015 (ISBnews) ? Wilbo, w upadłości układowej, rozpoczęło spłatę wierzycieli układowych, podała spółka. Rozpoczęta spłata wierzycieli stanowi pierwszą ratę spłat i dotyczy wierzycieli do 30 tys. zł. Liczba spłaconych w ramach pierwszej raty wierzycieli z tej

Przedawnienie roszczeń. Dlaczego komornikowi nie wolno prowadzić egzekucji, kiedy wierzytelność jest przedawniona?

Jednak w określonych przypadkach świadczenie przysługujące wierzycielowi nie może być odzyskane przymusowo za pośrednictwem komornika sądowego. Przypadki te związane są z upływem czasu, jaki przepisy prawa określają dla możliwości przymusowej realizacji tytułu wykonawczego, czyli odzyskania długu

Gazprom zbankrutował w Austrii. Tak działają sankcje

Do sądu w Wiedniu z wnioskiem o sanację zwróciła się spółka Gazprom Austria, której jedynym właścicielem jest Gazprom Eksport, eksportowe ramię rosyjskiego koncernu.  Austriacka spółka stara się o ugodę ze swoimi wierzycielami, którym jest winna około 30 mln euro. Nie przedstawiła przy tym

Lartiq: Ok. 40 mln zł trafi do wierzycieli GetBack po uprawomocnieniu się układu

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Po tym, jak Lartiq i GetBack w restrukturyzacji zawarły ugodę w sprawie umowy ramowej, Lartiq poinformował, że środki pochodzące z tej umowy zostaną wypłacone wierzycielom układowym GetBack po uprawomocnieniu się układu w formie przyspieszenia

Wilbo zakończyło spłacanie grupy mniejszych wierzycieli

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Wilbo dokonało czwartej spłaty zadłużenia wobec wierzycieli z grupy do 30 tys. zł, kończąc tym samym spłacanie tej grupy, podała spółka. Jednocześnie Wilbo dokonało trzeciej spłaty wobec wierzycieli z grupy powyżej 30 tys. zł, a płatność

Wierzyciele Hawe Telekom rozpoczęli głosowanie nad propozycjami układowymi

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Wierzyciele Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji rozpoczęli głosowanie nad dwoma propozycjami układowymi - procedura głosowania zostanie zakończona za 3 miesiące, podał Mediatel. "W związku z otrzymaniem 18

Rada wierzycieli ZM Henryk Kania chce przesunięcia terminu planu restr. do 13 IX

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Rada wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji (ZM Henryk Kania) podczas posiedzenia w ramach przyspieszonego postępowania układowego podjęła uchwałę o kolejne przedłużenie terminu do sporządzenia planu restrukturyzacyjnego

Action przedstawił projekt założeń nowych propozycji układowych z wierzycielami

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji przedstawił projekt założeń nowych propozycji układowych celem ich skonsultowania z wierzycielami oraz rozpoczęcia na ich podstawie negocjacji zmierzających do zawarcie układu, podała spółka

Sejm przyjął nowelizację ustawy dot. skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli

przyczynić m.in. do skuteczniejszej ochrony praw majątkowych wierzycieli. Za przyjęciem projektu ustawy w całości głosowało 416 posłów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Łącznie głosowało 417 posłów. "Zgodnie z art. 7541 § 1

KRD: Część wierzycieli nie składa pozwów ze względu na wyższe opłaty sądowe

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Część wierzycieli od dwóch miesięcy, kiedy to zaczęły obowiązywać wyższe opłaty sądowe w sprawach o zapłatę, rezygnuje ze składania pozwów przeciw dłużnikom, podał Krajowy Rejestr Długów (KRD). Wprowadzone zmiany powinny skłonić wierzycieli do

ZM Henryk Kania: Rada wierzycieli ma podjąć uchwałę dot. wniosku spółki do 2 XII

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie, w którym wyznaczono radzie wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji (ZM Henryk Kania) termin do 2 grudnia 2019 r. na podjęcie uchwały w przedmiocie

Action uzgodnił z częścią wierzycieli warunki spłaty zobowiązań w ramach układu

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji dokonał zasadniczych uzgodnień z częścią wierzycieli, co do warunków spłaty zobowiązań w ramach układu, podała spółka. "Uzgodnienia te w połączeniu z dotychczasowym przebiegiem negocjacji

Action przystąpi do negocjacji z wierzycielami celem zawarcia układu

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Action w restrukturyzacji zdecydował o przystąpieniu do negocjacji z wierzycielami w postępowaniu sanacyjnym celem zawarcia układu, podała spółka. "Zarząd emitenta informuje, że prowadzone z wierzycielami

Vistal Gdynia: Sąd ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym

Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Sąd ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Vistalu Gdynia, podała spółka. "Na podstawie postanowienia sąd ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Spółki w składzie pięciu członków i

Sąd oddalił oba wnioski wierzycieli o ogłoszenie upadłości Hawe

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił oba wnioski wierzycieli Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) w Warszawie oraz Olesińscy i Wspólnicy s.k. w Warszawie o ogłoszenie upadłości Hawe, podała spółka. "Syndyk masy upadłości

Vistal Gdynia ma umowę z bankami ws. głosowania wierzycieli nad układem

wierzycieli w celu głosowania nad układem w ramach postępowania sanacyjnego spółki, podała spółka. "W umowie banki zobowiązały się, z zastrzeżeniem warunków, do: - wyrażenia podczas zgromadzenia wierzycieli zgody na objęcie układem wierzytelności

Rada wierzycieli ZM Henryk Kania chce przygotowania planu restruktur. do 31 VIII

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - W siedzibie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód odbyło się posiedzenie rady wierzycieli w ramach przyspieszonego postępowania układowego Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji (ZM Henryk Kania), podała spółka. W wyniku głosowania

TDJ: Liczymy na porozumienie wierzycieli Kopeksu

Warszawa, 02.08.2016 (ISBnews) - Grupa TDJ przedstawiła 29 lipca skorygowany projekt propozycji restrukturyzacji zadłużenia Kopeksu i liczy na porozumienie między wierzycielami spółki, które umożliwi restrukturyzację zadłużenia i przejęcie Kopeksu przez TDJ, wynika z

Układ PBG z wierzycielami stał się prawomocny

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Sąd oddalił zażalenia wierzycieli na postanowienie o zatwierdzeniu układu PBG, co oznacza że układ spółki stał się prawomocny, podało PBG. "Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił

Sygnity ma umowę z wierzycielami dot. restrukturyzacji zadłużenia finansowego

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Sygnity i Sygnity International podpisały z ING Bankiem Śląskim, Deutsche Bankiem Polska i obligatariuszami posiadającymi łącznie ok. 99% obligacji serii 1/2014 wyemitowanych przez Sygnity oraz - jako nowym wierzycielem przystępującym do umowy

Co może zająć komornik?

Komornik może zajmować rzeczy, prawa rzeczowe, wierzytelności i świadczenia, zajmować ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba

wierzyciel

Wierzyciel (łac. creditor) - osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy.Kodeks cywilny nie definiuje pojęcia wierzyciela explicite (wprost); definiuje jedynie konstrukcje zobowiązania (czyli stosunku zobowiązaniowego); zgodnie z przepisem art. 353 kc - zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika

więcej o wierzyciel na pl.wikipedia.org