wiercenia poziome

PGNiG: Uruchomienie produkcji na złożach Aerfugl i Skogul możliwe w 2020 r.

komunikacie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia powyższego wniosku wiercenie odwiertów eksploatacyjnych rozpocznie się w 2019 roku, a uruchomienie produkcji z nowych odwiertów na złożu Aerfugl planowane jest na IV kwartał 2020 roku, a na złożu Skogul na I kwartał 2020 roku

PGNiG odkryło gaz ziemny na koncesji Pniewy-Stęszew w Wielkopolsce

odcinka poziomego. "Nowo odkryte złoże na terenie gminy Rokietnica to kolejne zakończone sukcesem prace poszukiwawcze w Wielkopolsce w ciągu ostatnich kilku dni. To efekt przemyślanej, długofalowej strategii inwestycyjnej PGNiG oraz postępu technologicznego spółki. Dzięki

Serinus skupi się na Rumunii, skala działań w Tunezji zależna od opłacalności

podkreśliła, że prowadzi również program wierceń w celu realizacji prac objętych zobowiązaniem w ramach uzyskanego przedłużenia koncesji do października 2019 r. i planuje wykonać dwa dodatkowe odwierty (Moftinu-1003 i Moftinu-1004) w drugiej połowie 2018 r. "Europejski Bank

Manny z łupków nie będzie

Manny z łupków nie będzie

? - Przede wszystkim koszt wyższy niż w przypadku gazu konwencjonalnego. Co do kwestii środowiskowych, tak jak przy każdym wierceniu ważne jest dobre zacementowanie odwiertu przebijającego się przez poziomy wodonośne. To nic nowego. W Polsce mamy kilkanaście tysięcy otworów o

PGNiG i PGG mają umowę dot. przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla

realizacją, a pierwsze wiercenia chcemy rozpocząć jeszcze pod koniec tego roku" - dodał Woźniak. Jego zdaniem, współpraca z PGG to dla PGNiG wyjątkowa okazja, aby opracować skuteczne metody poszukiwania i wydobycia tego paliwa na skalę przemysłową

Serinus Energy chce się skoncentrować na wydobyciu w Rumunii

wierceń, który stanowiłby realizację zobowiązań do wykonania prac w ramach uzyskanego przedłużenia i planuje wykonanie dwóch dodatkowych odwiertów produkcyjnych (Moftinu-1003 i Moftinu-1004) oraz potencjalnie trzeciego w 2018 r, podano również. "Zdaniem spółki potencjalne

Przełomowe wiercenia, wreszcie mamy gaz z łupków

Przełomowe wiercenia, wreszcie mamy gaz z łupków

najszybciej chce wykonać odwiert poziomy, zwiększając zasięg eksploatacji testowanego złoża. San Leon przypomina przy tym, że według doświadczeń z USA takie poziome odwierty pozwalają o 7 do 30 razy zwiększyć ilość gazu wydobywanego ze złóż w łupkach. - To przełomowe wiercenia

BM Reflex: Możliwe dalsze podwyżki cen diesla na stacjach i spadek cen benzyny

identyczne poziomy, a na pozostałych różnica wyraźnie się zmniejszyła. Teraz wynosi średnio ok. 16 gr/l, podczas gdy jeszcze we wrześniu diesel był tańszy średnio o 25 groszy na litrze. W kolejnym tygodniu scenariusz zmian cen paliw na stacjach może być zbliżony. Diesel może

Przegląd prasy

wpisana do dokumentów przetargowych jeszcze w tym tygodniu wg gazety --PGNiG planuje wykonać w tym roku ponad 30 nowych wierceń i włączyć do produkcji 25 odwiertów Parkiet --W ub.r. z obrotu na głównym rynku GPW wycofano

Budowa S19. Koniec przerwy zimowej, początek nowego sezonu budowlanego na Podkarpaciu. Ile jeszcze do zrobienia?

Budowa S19. Koniec przerwy zimowej, początek nowego sezonu budowlanego na Podkarpaciu. Ile jeszcze do zrobienia?

. (zakończono prace związane z wykonaniem wierceń geologicznych – rozpoznaniem budowy geologicznej podłoża gruntowego). Oddanie całości opracowań projektowych planowane jest w połowie tego roku, natomiast przetarg na realizację w systemie „projektuj i buduj” został zaplanowany na I kwartał

Firma Kulczyka znalazła gaz

. Aurelian Oil & Gas stosuje wyrafinowane metody wierceń. Najpierw wierci się pionowy szyb do głębokości ok. 4 km, a następnie szyb poziomy. Wtryskiwana tym szybem ciecz pod wysokim ciśnieniem tworzy szczeliny, przez które wydobywa się gaz. Nie jest to tania metoda. - Taki odwiert kosztuje 20 mln euro

Łupek zagraża Gazpromowi? Na rynku LNG powstała nadwyżka

). Przed kilku laty w USA zaczęto eksploatować alternatywne złoża gazu, między innymi gaz łupkowy, stosując nowatorską technologię tzw. wierceń poziomych. W efekcie USA stały się samowystarczalne i poważnie zredukowały zakup gazu płynnego. Na rynku LNG powstała nadwyżka, a ceny gazu, zwłaszcza w

Alfabet poszukiwaczy gazu z łupków

dodatek zagęszczający wodę, by uniosła piasek. Jest to również środek zagęszczający i stabilizujący dodawany do żywności, np. lodów lub dżemów. Odwiert poziomy (horyzontalny) - próbując dotrzeć do złóż gazu w skałach łupkowych, gazownicy wiercą najpierw pionowy szyb o głębokości

Polska gazowym Eldorado

;bąbel". Jednak tylko jedna dziesiąta gazu na świecie tkwi w takich złożach. Kilkanaście razy więcej jest go w skałach zwanych łupkami. Amerykanie od lat się głowili, jak dobrać się do tego bogactwa. Przełom nastąpił trzy, cztery lata temu, gdy wprowadzili nową metodę wierceń

W Pensylwanii wiercą w poszukiwaniu łupków, gdzie się tylko da

W Pensylwanii wiercą w poszukiwaniu łupków, gdzie się tylko da

kilka kilometrów poziome odwierty. Na lodzie zostaje więc znacznie mniej ludzi niż w Polsce. To ci, którzy z jakichś powodów nie godzą się na wydzierżawienie ziemi. A także ci, których działki firmy wydobywcze pominęły. Natomiast w Żurawlowie na wydzierżawieniu kilku hektarów pod odwiert zyskało