wieloletnia umowa

Umowy wieloletnie wymagają zawiadomienia Prezesa UZP

W przypadku gdy umowa, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, zostaje zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia takiej umowy podając uzasadnienie faktyczne i prawne[2].

Sfinks zawarł z Grupą Żywiec wieloletnią umowę o współpracy wartą 15,5 mln zł

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska zawarł z Grupą Żywiec (GŻ) wieloletnią umowę o współpracy dotyczącą sieci Sphinx, Chłopskie Jadło oraz WOOK, poinformowała spółka. Szacowana wartość wynagrodzenia należnego Sfinksowi z tytułu świadczeń opisanych w umowie wynosi

Enea Wytwarzanie wypowiedziała Bogdance umowę wieloletnią na dostawy węgla

Warszawa, 21.08.2015 (ISBnews) - Enea Wytwarzanie, jednostka zależna od Enea, wysłała do Lubelskiego Węgla "Bogdanka" (LWB) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wieloletniej na dostawy węgla energetycznego, podała Enea. ?Wskutek złożonego

EDF Paliwa wypowiedział Bogdance wieloletnią umowę sprzedaży węgla

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - EDF Paliwa wypowiedział LW "Bogdanka" wieloletnią umowę sprzedaży węgla energetycznego ze skutkiem na dzień 31.12.2016 r., podała Bogdanka. Spółka podkreśla, że umowa z EDF Paliwa nie ma znaczenia strategicznego

Przewozy Regionalne mają pierwszą umowę wieloletnią - z warmińsko-mazurskim

pozostałymi 12 województwami, które w czerwcu zaakceptowały plan restrukturyzacji spółki, do marca przyszłego roku. Na początku listopada spółka zakończy również spłatę zadłużenia. "To pierwsza zawierana przez nas umowa wieloletnia. Mam nadzieję, że uda się spełnić wymagania

Ciech Soda Polska ma wieloletnią umowę na dostawę węgla z Kompanii Węglowej

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) ? Ciech Soda Polska ? spółka zależna Ciechu zawarł umowę na dostawę węgla z Kompanią Węglową (KW). Szacunkowa wartość umowy w okresie 5 lat wynosi 340 mln zł, podał Ciech. "Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez KW

Cyfrowy krok Discovery. Jak Hulu chce walczyć z Netfliksem i Amazonem

Cyfrowy krok Discovery. Jak Hulu chce walczyć z Netfliksem i Amazonem

użytkownicy będą mogli oglądać w formule VoD (wideo na życzenie). Jak informuje Hulu, nowe programy zaczną nadawać na żywo w grudniu. W serwisie od 2018 roku są trzy kanały należące do Discovery - HGTV, Food Network i Travel Channel. To efekt umowy "odziedziczonej w spadku" po Scripps Networks

KE: Polsce może jesienią zabraknąć gazu

okresie od połowy października do grudnia. Mówimy jedynie o kilku godzinach, gdy jest szczytowe zapotrzebowanie, ale oczywiście pracujemy z polskim rządem nad scenariuszami i rozwiązaniami". W piątek Donald Tusk powiedział, że umowa gazowa z Rosją odpowiada polskim

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

Pytanie Umowa ramowa zawarta na okres 2 lat z jednym Wykonawcą. Warunki realizacji zostały zawarte i określone w samej umowie ramowej. Asortyment i ceny jednostkowe również zostały określone w dokumentach zamówienia i stanowią załącznik do umowy ramowej. Zamawiający w miarę pojawiających się

Klauzule waloryzacyjne w umowie - czy są obowiązkowe?

Pytanie Zamawiający planuje negocjacje z wykonawcą mającym siedzibę poza granicami Polski w trybie z wolnej ręki. Negocjacje prowadzone będą w języku angielskim. Czy w tym przypadku dopuszczalne jest zawarcie z takim wykonawcą umowy nie zawierającej klauzul waloryzacyjnych (umowa zawarta będzie na

Jak przygotować zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu?

Jak przygotować zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu?

Pytanie W styczniu br. przeprowadzony został przetarg w trybie art. 275 pkt 1 dotyczący usługi transportowej dla Centrum Kultury w 2023 r. (przewóz osób) i została zawarta umowa z wykonawcą. Instytucja otrzymała również dotację na organizację wyjazdu dla grupy seniorów w kwocie 120 000 zł brutto

Dopuszczalne formy przyjęcia kopii pełnomocnictwa do umowy

Pytanie Zamawiający zamierza podpisać umowę licencyjną, której przedmiot, w świetle obowiązujących przepisów oraz interpretacji UZP, stanowi zamówienie publiczne. Wartość umowy nie przekroczy 130 000. zł, a zatem udzielenie zamówienia zostało wyłączone spod rygoru ustawy Pzp, na mocy art. 2 ust. 1

Twórca "Testosteronu" i "Lejdis" podpisał umowę z Warner Bros.

Podpisana między stronami umowa zakłada współpracę przy produkcji i dystrybucji filmów produkowanych przez Saramonowicza. - To wyraz naszych wspólnych ambicji tworzenia i rozpowszechniania w Polsce filmów wartościowych pod względem artystycznym, uznanych przez krytyków, a

Koszt kart multisport dla pracowników - czy należy go uwzględnić w sprawozdaniu do UZP?

zamówienia publiczne, jakie zlecił w danym roku. Należy uznać, że umowa, jaką zamawiający zawiera z firmą oferującą karty multisport, stanowi umowę o zamówienie publiczne i nie ma przy tym znaczenia źródło jej sfinansowania. Zamawiający samodzielnie i we własnym imieniu zobowiązuje się wobec wykonawcy i

Kiedy trzeba uzyskać opinię Prokuratorii Generalnej

Pytanie W jaki sposób powinien zachować się zamawiający, jeśli wartość zamówienia przekraczała 50 mln zł i zamawiający przeprowadził całą procedurę związaną z udzieleniem zamówienia, w wyniku czego zawarł umowę o wartości 60 mln zł z pominięciem uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej? Jakie są

Twórca "Testosteronu" i "Lejdis" w Warner Bros.

Podpisana między stronami umowa zakłada współpracę przy produkcji i dystrybucji filmów produkowanych przez Saramonowicza. - To wyraz naszych wspólnych ambicji tworzenia i rozpowszechniania w Polsce filmów wartościowych pod względem artystycznym, uznanych przez krytyków, a

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych, gdy cena oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia?

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych, gdy cena oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia?

takim wypadku mogę wezwać już wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych? Wybór oferty i udzielenie zamówienia będzie już po zabezpieczenie środków – a szybsze działanie pozwoli szybciej na zawarcie umowy z wykonawcą. Odpowiedź Tak, zamawiający może w tej sytuacji wezwać wykonawcę do

Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

przekroczy na pewno 130 tys zł. Odpowiedź W opisanym przypadku nie będziemy mieli do czynienia z zamówieniem publicznym, jeśli stroną umowy odpłatnej, której przedmiotem jest nabycie określonych dóbr, nie jest zamawiający. Zamówieniem publicznych w rozumieniu ustawy Pzp. jest każda umowa odpłatna zawierana

Zwrot kosztów dla Kół Gospodyń Wiejskich: Czy konkurs kulinarny obejmuje zamówienia publiczne wg Prawa Zamówień Publicznych

. Łączna suma zwrotu za zakupione art. spożywcze tylko w jednym etapie przekroczy na pewno 130 tys. zł. Odpowiedź W opisanym przypadku nie będziemy mieli do czynienia z zamówieniem publicznym, jeśli stroną umowy odpłatnej, której przedmiotem jest nabycie określonych dóbr, nie jest zamawiający. Uzasadnienie

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

oferty najkorzystniejszej. Wyłoniony wykonawca uchylił się od zawarcia umowy ponieważ dopiero teraz zauważył, że oferowane przez niego laptopy są za stare. Ich data produkcji nie spełnia naszych wymagań. Zamierzaliśmy skorzystać z przepisu art. 263 ustawy Pzp i dokonać ponownego badania pozostałych ofert

Bezpieczne rozwiązania dla umów czasowych w usługach ciągłych podczas postępowań odwoławczych. Czy podpisywanie kolejnych umów miesięcznych jest zgodne z PZP?

niż odwołujący). W związku z tym, że Zamawiający nie mógł podpisać umowy do czasu rozpatrzenia sprawy przez KIO podpisana została umowa na 1 miesiąc której wartość nie przekracza 130.000 zł (umowa została na podstawie regulaminu, bez stosowania pzp), jednocześnie jest to mniej niż 20% wartości

Orlen, PZPN i "układ wrocławski". Kto stoi za gigantyczną umową sponsorską

W połowie stycznia Orlen został sponsorem Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) i na podstawie zawartej wtedy umowy przez cztery lata ma przekazać Związkowi kwotę szacowaną nieoficjalnie na 170 mln zł.  Według portalu Onet.pl w negocjacje tej umowy była zaangażowana wrocławska spółka Publicon

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

Pytanie Ofertę składa spółka cywilna. Ofertę podpisują obaj wspólnicy tej spółki. Czy muszę żądać od nich umowy regulujących działalność spółki, jeśli tak to na jakim etapie? Czy wspólnicy powinni mają złożyć oświadczenie z art 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Zamawiający nie

Ekspertyzy w różnych budynkach, ale w tym samym roku - czy wymagają oddzielnych postępowań?

czasowej w ciągu roku. Nie bierzemy zaś tutaj pod uwagę zamówień, które już zlecono i co do których zawarto umowy. Ich wartości nie wliczamy do ogólnej puli zamówień pozostałych do zlecenia.  Zatem w opisanym przypadku nieprzewidzianego zamówienia nie łączymy z tym zleconym w styczniu.  Podstawa

The Farm 51 negocjuje partnerstwo z globalnym podmiotem dot. marki World War 3

spółka. Potencjalna wieloletnia umowa może opiewać na kilkadziesiąt mln zł. "Spółka rozpoczęła uzgadnianie szczegółów strategicznego partnerstwa, w tym formalnych warunków wieloletniej umowy, której wartość może opiewać na kilkadziesiąt milionów zł" - czytamy w

Płaca minimalna wzrośnie do 4300 zł. A to oznacza większe składki dla przedsiębiorców

Co wyłączone z płacy minimalnej? Do pensji minimalnej nie będzie już wliczany dodatek stażowy. Taki projekt ustawy parlament przyjął jeszcze w 2020 r. Dodatek stażowy dostają tysiące Polaków, choć nie zawsze się on tak samo nazywa. Na przykład: samorządowcom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę

Jeden błąd w umowie i inwestycja w nieruchomość staje się kulą u nogi

więc już na etapie zawierania umowy nabycia lokalu. Później są ryzyka związane z remontem, umowami z wykonawcami i dalej, na etapie sprzedaży. Często flipperzy z dużym, wieloletnim doświadczeniem poprzestają na zawieraniu umów przedwstępnych w formie zwykłej, pisemnej i są bardzo zdziwieni, gdy

Energia elektryczna w trybie podstawowym. Jak postąpić, gdy żaden wykonawca nie złożył oferty?

. Jednocześnie samo udzielenie zamówienia z wolnej ręki to tryb polegający na negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, po których zamawiający udziela tego zamówienia podpisując z nim umowę. Przepis wpisany w art. 305 pkt 2 ustawy Pzp. wymaga jednokrotnego przeprowadzenia trybu konkurencyjnego, aby możliwe były

Sensacja w 300-stronicowym programie PiS. Rząd rezygnuje z wymiany kopciuchów?

znacznie zwiększono kwoty dopłat . W ramach różnych wariantów można otrzymać od 41 tys. do 135 tys. zł na remont domu w połączeniu z wymianą źródła ciepła. Program w końcu ruszył z kopyta i zaczęto nadrabiać wieloletnie zaległości – do tej pory podpisano 579 tys. umów o dofinansowanie. Ale w

LW Bogdanka ma aneks zwiększający wartość dostaw węgla do Elektrowni Kozienice

Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła aneks do umowy wieloletniej, który określa warunki dostaw węgla energetycznego w 2019 r. do należącej do Enei Wytwarzanie Elektrowni Kozienice, podała spółka. Wartość całej umowy wieloletniej obowiązującej w

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o biokomponentach i biopaliwach

niskoemisyjnego. Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT (przychodami NFOŚiGW) mają być środki zgromadzone na rachunku FNT-PFC na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z wpływów z tytułu opłaty zastępczej (od 2021 r. 55% tych wpływów ma trafiać na Fundusz rozwoju

Senat przyjął nowelę o biokomponentach i biopaliwach z poprawkami

emisjom" i w 15-proc. przychód zobowiązania wieloletniego FNT), a w 5-proc. przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Z dniem 30 września 2020 r. wygaszone mają zostać dotychczasowe umowy zawarte przez NFOŚiGW, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Dysponenta FNT-PFC

Sejm znowelizował ustawę o biokomponentach i biopaliwach

. Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT (przychodami NFOŚiGW) mają być środki zgromadzone na rachunku FNT-PFC na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z wpływów z tytułu opłaty zastępczej (od 2021 r. 55% tych wpływów ma trafiać na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze

Zmarł Łukasz Blichewicz, prezes grupy Assay. Należące do niej spółki były pod lupą prokuratury

Informację o śmierci Łukasza Blichewicza grupa Assay zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych. Z niewymownym smutkiem informujemy, że w poniedziałek, 18 września br., zmarł współzałożyciel i wieloletni prezes Assay Group – Łukasz Blichewicz. Łukaszu, będzie nam Cię brakowało

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

unieważnione. Zamawiający winien posiadać odpowiednie środki, najpóźniej przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego, to jest przed zawarciem umowy. Jeżeli otrzymanie stosownej kwoty nie będzie możliwe, postępowanie należy unieważnić odwołując się do zastrzeżenia zawartego odpowiednio w ogłoszeniu albo

Bogdanka zwiększyła wartość dostaw węgla do Enei do 13,97 mld zł w l. 2017-2036

Warszawa, 29.09.2016 (ISBnews) - Lubelski Wegiel Bogdanka podpisała z Eneą Wytwarzanie - spółką z grupy kapitałowej Enei - aneksy do wieloletnich umów dostaw węgla, określając wartość dostaw do końca 2017 r. na 4,64 mld zł netto i zwiększając wartość dostaw w latach 2017-2036

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

; - zamówienia nieplanowane   4. Regulaminy udzielania zamówień podprogowych i procedury ich udzielania    - formy klasyczne    - środki komunikacji elektronicznej     5. Udzielenie zamówienia regulaminowego     - umowy ustne    - umowy

Opcja wykonania robót budowlanych w formacie "Zaprojektuj i Wybuduj". Jak uwzględnić niepewność dofinansowania w postępowaniu przetargowym?

: 1) określają rodzaj i maksymalną wartość opcji; 2) określają okoliczności skorzystania z opcji; 3) nie modyfikują ogólnego charakteru umowy. Jednocześnie zastrzega się, że czynności dokonane na podstawie postanowień umownych przewidujących opcje z naruszeniem powyższego, podlegają unieważnieniu. W

W górę płaca minimalna i wiele dodatków, ale też większa składka ZUS dla przedsiębiorców

wieloletnią pracę, członkom korpusu służby cywilnej – dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, nauczycielom – dodatek za wysługę lat, zaś pracownikom uczelni publicznych – dodatek za staż pracy. Nie tylko stażowe nie będzie wliczane do płacy minimalnej. Nie wliczają się w nią m.in

Dla jednych zwycięstwo, dla innych hodowanie świętych krów. Spór o gwarancję zatrudnienia

pracodawcy ich dalsze zatrudnienie. – Ta ustawa może nie zmieni radykalnie sytuacji w polskich sądach, ale da potrzebne narzędzie pracownikom bezprawnie zwolnionym z pracy, którym dotychczas odmawiano powrotu do pracy na czas wieloletnich postępowań – mówi Marta Rozmysłowicz z

Sektorowy zamawiający a progi unijne. Czy wymagany jest regulamin zamówień oraz komisji przetargowej?

przepisy odnoszące się do zamówień publicznych nie wprowadzają obowiązku posiadania regulaminu udzielenia zamówień ani regulaminu prac komisji przetargowych. Niezależnie od tego Prezes Urzędu Zamówień Publicznych został zobowiązany do przygotowywania i upowszechnia przykładowych wzorów umów w sprawach

Kolejne postanowienie sądu w sprawie WIBOR-u. Kredytobiorca w ogóle nie musi płacić rat kredytu

Sędziowie do tej pory usuwali tylko WIBOR Wcześniej sędziowie decydowali o usunięciu wskaźnika WIBOR z umów kredytowych na czas trwania właściwego procesu. Przypomnijmy: dwaj kolejni sędziowie, niezależnie od siebie, zdecydowali o wyrzuceniu WIBOR-u z umów kredytowych. To zabezpieczenie na czas trwania

PGE zakontraktowała ostatecznie 5 070 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2024 r.

umową mocową na 1 rok)" - czytamy w komunikacie. 10 grudnia 2019 r. PSE podała do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2024, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 259,87 zł/kW/rok. Cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów

Prąd tanieje, a rząd zamraża wysokie ceny. Trwa demolka na rynku energii

grupy energetyczne zanotowały rekordowe zyski dzięki sprzedaży i eksportowi drogiego prądu .  Producenci energii w Polsce, głównie z węgla, osiągają rekordowe zarobki kosztem obywateli i gospodarki. Winne tej sytuacji są właśnie elektrownie węglowe i wieloletnie opóźnienia w reformie energetyki

PCC Rokita ma umowę z PGG na dostawy węgla za ponad 160 mln zł

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - PCC Rokita podpisała wieloletnią umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) dotyczącą dostaw węgla. Szacunkowa wartość umowy w okresie najbliższych 5 lat wynosi ponad 160 mln zł, podano także. "Szacunkowa wartość umowy w

Ochrona najemcy to w Polsce czysta fikcja?

Polski. Natomiast niecałe 16 900 rodzin oraz osób samotnych bez prawa do lokalu socjalnego oczekiwało na przydział tzw. pomieszczenia tymczasowego. Można zatem szacować, że właściciele około 60 000 mieszkań musieli przymusowo gościć niewypłacalnych lokatorów. Przyczyną była wieloletnia nieudolność

PBK sfinalizował nabycie 53% udziałów we włoskiej spółce Sorgente

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) i Sorgente zrealizowały czynności zamknięcia przewidziane w umowie sprzedaży udziałów w Sorgente, w wyniku czego doszło do przeniesienia na PBKM 53% udziałów w kapitale zakładowym Sorgente, podał PBKM

Famur Famak liczy na ponad 50 mln zł przych. rocznie z umowy z Hans Künz do 2023

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Famur Famak - spółka zależna Famuru - przedłużył umowę o współpracy z firmą Hans Künz GmbH do 2023 r., podał Famur. Famak szacuje, iż obroty z klientem do roku 2023 będą przekraczać średniorocznie kwotę 50 mln zł

Ursus ma 5-letnią umowę z tureckim Tumosan o wartości średnio 9 mln euro rocznie

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Ursus zawarł z turecką spółką Tumosan Motor ve Traktör Sanayi generalną umowę współpracy w zakresie produkcji i dostawy ciągników oraz importu części, podał Ursus. Średnioroczna wartość umowy wyniesie 9 mln euro

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Należy więc uznać, że dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym spełnia wymóg pisemnej formy dokumentu. Dlatego właśnie zawarta w ten sposób umowa jest ważna i skuteczna. Więcej na portalzp.pl Justyna Rek-Pawłowska Prawnik z wieloletnim

Tusk pyta PiS o inwestycję Solorza w rosyjski atom

mówiąc o podpisaniu przez Polskę wieloletniej umowy na import prądu z rosyjskiego Kaliningradu. Takich umów rząd Polski nie podpisuje, o czym zapewne wie Tusk, który był premierem.  Natomiast według analityka Polityka Insight Solorz zamierzał "przekonać polski rząd do budowy mostu energ

Rząd przyjął projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. Taki zapis oznacza wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku przysługującego pracownikowi - bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę tego dodatku (np. samorządowcom przysługuje dodatek za wieloletnia pracę, członkom korpusu służby

Scholz przywiózł statek gazu LNG znad Zatoki Perskiej

, prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  Podczas spotkania w Abu Zabi liderzy Niemiec i Zjednoczonych Emiratów Arabskich podpisali porozumienie o współpracy w dziedzinie energii i bezpieczeństwa energetycznego.  W ramach tego porozumienia niemiecki koncern RWE podpisał umowy z koncernem ADNOC

Kiedy dostawa materiałów budowlanych jest podwykonawstwem?

dostawcą maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania robót budowlanych, jak też umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą materiałów budowlanych (sygn. akt I CSK 106/08). Karol Jaworski radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych

Rekordowa inwestycja CPK. Spółka kupuje inną państwową firmę kładącą tory. Ale po co?

To największa jak dotąd inwestycja Centralnego Portu Komunikacyjnego. Giełdowa spółka Torpol poinformowała w komunikacie, że jej największy akcjonariusz, Towarzystwo Finansowe Silesia, zawarł przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji (czyli 38 proc.). Kwota transakcji

The Farm 51 ma ostateczną umowę z My.com ws. rozwoju marki World War 3

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - The Farm 51 Group podpisał ostateczną wieloletnią umowę z My.Games, której formalnym przedstawicielem jest spółka My.com B.V. w zakresie wsparcia rozwoju marki World War 3 (WW3), podała spółka. "Warunki finansowe

Czy do sprawozdania należy wpisać umowę o zamówienie podpisaną w jednym a realizowaną w kolejnym roku?

zamówień publicznych podpisane w tym właśnie roku. Nie ma znaczenia fakt, że umowa będzie wykonywana de facto w roku kolejnym (bądź w kolejnych kilku latach). Więcej na Portal ZP . Justyna Rek-Pawłowska Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych , w tym jako pracownik

Simteract planuje debiut na NewConnect na przełomie 2020 i 2021 r.

zgodnie z planem mamy szanse zadebiutować na NewConnect jeszcze w tym roku" - powiedział prezes Marcin Jaśkiewicz, cytowany w komunikacie. Spółka podpisała umowę z Trigon Domem Maklerskim. "Od początku naszej działalności stawiamy przede

Rząd przyjął uchwałę ws. polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu "Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce" (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez ministra

ZUE ma umowę na utrzymanie oświetlenia w Krakowie o wartości 16,3 mln zł netto

). Umowa obowiązuje do 2021 roku. "Bardzo cenimy sobie tego rodzaju kontrakty utrzymaniowe, realizowane w wieloletniej formule, jako korzystne dla obu stron. Wykonawca, mając kontrakt wieloletni, może zainwestować w odpowiedni sprzęt dający mu możliwość prawidłowego

INC planuje ponad 10 debiutów spółek na NewConnect w 2020 r.

wypłaty dywidendy. "W tej chwili mamy podpisanych 11 umów z firmami w zakresie pozyskiwania finansowania i jest to dużo. Mamy także 14 umów z zakresy wprowadzenia do obrotu. To nie są wszystkie umowy, które mamy podpisane tylko te które realizujemy, a znaczna część umów

LW Bogdanka sprzeda węgiel do Elektrowni Ostrołęka za 180 mln zł w l. 2020-2022

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała aneks do umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego, na podstawie którego sprzeda do Energa Elektrownie Ostrołęka - spółki zależnej Energi - za 180 mln zł w latach 2020-2022, podała spółka

Są kolejne postanowienia sądów. WIBOR usunięty z dwóch umów kredytowych [TYLKO U NAS]

Serwis "Wyborcza.biz" dysponuje kolejnymi postanowieniami sądów, w których - w ramach zabezpieczenia na czas trwania właściwego procesu - sędziowie zdecydowali o usunięciu z umów kredytowych kwestionowanego wskaźnik WIBOR. Pierwsze postanowienie dotyczy kredytu hipotecznego udzielonego w

Węgry na lata zależne od Gazpromu. Jest decyzja rządu Orbána

Wkrótce zakończy się długoterminowy kontrakt z Gazpromem na dostawy gazu na Węgry i Budapeszt przygotowuje się do podpisania kolejnej wieloletniej umowy handlowej z rosyjskim koncernem. Poinformował o tym węgierski minister spraw zagranicznych i handlu Péter Szijjártó po

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy rocznego sprawozdania. Inwestycja jest dofinansowana z UE. Byliśmy zamawiającym i jednocześnie przeprowadzaliśmy postępowanie. Dofinansowanie zdobyliśmy z inną gminą, w związku z czym umowa była trójstronna tj. gmina X, gmina Y i wykonawca . Umowa została podpisana

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

/rozbudowy). Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunku i powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego. W związku z powyższym podmiot ten zobowiązał się, że wykona całość robót budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo. Jak taka sytuacja ma się do zapisów art. 462 ust. 1 ustawy Pzp, który mówi, że

Energa szacuje przychody z umów mocowych na 2023 r. na 96,8 mln zł

), przy czym cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych" - czytamy w komunikacie. Podana cena zamknięcia aukcji (202,99 zł/kW/rok) nie jest ostatecznym wynikiem

OT Logistics ma ramową umowę o współpracy z chorwacką spółką Exportdrvo

. Szczegółowe umowy dotyczące usług logistycznych przy eksporcie drewna będą podpisywane pomiędzy Exportdrvo a C.Hartwig Adria, chorwacką spółką zależną OT Logistics, podano także. Exportdrvo jest najstarszą firmą eksportującą drewno na terenie byłej Jugosławii oraz wieloletnim

Czarna lista frankowych banków. Wiadomo, które nie chcą iść na ugody z frankowiczami

niedozwolone klauzule zawarte w umowach kredytowych. To dlatego, że stanowiska banków są najczęściej takie, że umowy nie zawierają niedozwolonych warunków i banki nie uznają tych roszczeń. To są często sytuacje, w których kredytobiorcy rzeczywiście przez frankowy dług są w trudnej sytuacji finansowej. To też

Odwołanie wniesione nie przez pierwotnego lidera konsorcjum nie podlega odrzuceniu

, dopóty należy stwierdzić, że zostało ono wniesione przez podmiot uprawniony. W opisywanej sprawie pełnomocnictwo do wniesienia odwołania zostało udzielone prawidłowo, a odwołanie podpisane przez upoważniony do tego podmiot. Odwołujący złożył dodatkowo na posiedzeniu umowę konsorcjum wraz z aneksem do

Przychody Grupy Energa z rynku mocy mogą sięgnąć 797 mln zł w latach 2021-2025

: 1) 703 mln zł stanowić mogą przychody przypadające na jednostki modernizowane (z umową mocową na 5 lat), przy czym cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych; 2

"The New York Times": USA próbują odizolować Chiny gospodarczo. Odsiecz nadchodzi z Niemiec

tych więzi nie jest rozsądną opcją. - Niemcy po prostu nie będą w stanie w krótkim czasie tak po prostu zerwać stosunków z Chinami – powiedziała Kamin. - Zależności są zbyt duże. Relacje Unii Europejskiej z Chinami są bardziej skomplikowane. Będąca efektem wieloletnich rozmów przełomowa umowa

Primavera Parfum pojawi się na platformie zakupowej Tmall.com Grupy Alibaba

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Primavera Parfum zawarła umowę z witryną sklepową Tmall.com, wchodzącą w skład chińskiego holdingu Alibaba na sprzedaż i dystrybucję perfum oraz kosmetyków, podała spółka. "Nasz klient bardzo skrupulatnie dobiera

Konsorcjum Budimeksu i KZN Rail ma umowę na zaplecze Kolei Małopolskich

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Konsorcjum firm Budimex i KZN Rail podpisało umowę z Kolejami Małopolskimi na budowę i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego w Krakowie, podał Budimex. Termin realizacji zaplanowano na 18 miesięcy od dnia podpisania

Energa ma umowę na dostawy węgla z PGG do Elektrowni Ostrołęka B do 2030 r.

. Zgodnie z umową cena węgla energetycznego na każdy kolejny rok kalendarzowy obowiązywania umowy będzie negocjowana przez strony, podano również. Na początku grudnia Elektrownia Ostrołęka zawarła umowę wieloletnią na dostawy węgla do planowanej elektrowni Ostrołęka C z Polską

TVP ma umowę z Emitelem na nadawanie programów TVP z MUX-3 na 10 lat

wieloletnim, sprawdzonym partnerem Zawierając długoterminową umowę na nadawanie cyfrowe programów Telewizji Polskiej z multipleksu trzeciego realizujemy misję nadawcy publicznego, poprzez zagwarantowanie widzom bezpłatnego dostępu do naszych programów w całej Polsce. Kontynuując współpracę z Emitelem

W górę płaca minimalna i dodatki. Ale mniejsze odprawy dla zwalnianych. Ile i kto dostanie?

skarżyli się związkowcy, tłumacząc, że dochodzi do niesprawiedliwości, bo pracodawcy wliczali doświadczonym pracownikom z wieloletnim stażem dodatek do pensji minimalnej, przez co zarabiali oni tyle sami co nowo przyjęci do pracy, którym stażowe nie przysługuje. Dodatek stażowy dostaje tysiące Polaków

LW Bogdanka liczy na kompromis z Eneą lub nowy kontrakt na dostawy węgla

klientów, "niekoniecznie wśród wielkiej energetyki", liczy też na rozpoczęcie dostaw na Ukrainę. Enea Wytwarzanie - jednostka zależna od Enea - wysłała do Bogdanki oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wieloletniej na dostawy węgla energetycznego z uwagi na brak

ZA Puławy przedłużyły umowę na zakup węgla z Bogdanki do 2025 roku

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy oraz Lubelski Węgiel Bogdanka podpisały aneks do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z 8 stycznia 2009 roku, przedłużający okres obowiązywania o dwa lata, do 31 grudnia 2025 roku, podały obie

Bogdanka: Umowa dostaw węgla do ZA Puławy przedłużona do 2021 r.

Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy, przedłużający jej obowiązywanie do końca 2021 r., podała Bogdanka. Wartość umowy w latach 2017-2021 wyniesie 343

Sławomir Staszak zrezygnował z funkcji członka zarządu Elektrobudowy

mocy porozumienia stron uległa rozwiązaniu umowa o pracę z panem Sławomirem Staszakiem na stanowisku dyrektora Strategicznej Jednostki Biznesowej - Produkcja Urządzeń Elektroenergetycznych. Od dnia 1 lutego 2019 r. obowiązki dyrektora tej jednostki będzie pełnił pan Sławomir Olszewski, który posiada

PKN Orlen podpisał długoterminową umowę serwisową z Siemensem dla ZE w Płocku

sobą i choć były systematycznie serwisowane, to dotychczas nikt w Polsce nie podjął się wdrożenia projektu o kompleksowej i wieloletniej obsłudze konserwacyjnej, podano również. "W ramach umowy Siemens, oprócz przeprowadzenia w ciągu ponad dekady dziesięciu remontów

LW Bogdanka ma umowę na dostawy węgla w br. za 760 mln zł dla Enei Wytwarzanie

Warszawa, 03.03.2016 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka zawarł z Eneą Wytwarzanie porozumienie do umowy wieloletniej, w formie umowy rocznej, na dostawę węgla energetycznego w 2016 roku, podała spółka. Wartość dostaw w tym roku wyniesie 760,1 mln zł netto

PGNiG Termika będzie sponsorem I drużyny piłk. Legii Warszawa do 30 VI 2021 r.

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - przedłużyło umowę z Legią Warszawa i pozostanie sponsorem jej pierwszej drużyny piłkarskiej do 30 czerwca 2021 r., podała spółka

Pożyczki online okiem porównywarki Czerwona-Skarbonka.pl

jest RRSO, ale także całkowita kwota kredytu. Sprawdźmy również kwestię polisy. Najczęściej zawarcie umowy ubezpieczenia jest dowolne, jednak skorzystanie z niego często wiąże się z lepszymi warunkami kredytowymi. Samodzielne porównanie propozycji bankowych jest trudne i czasochłonne. Pomoże nam w tym

LW Bogdanka sprzeda węgiel Elektrowni Ostrołęka za 404 mln zł netto w 2018-2022

Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka zawarł z Energą Elektrownie Ostrołęka - spółką zależną Energi - aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego, przedłużający jej trwanie do 2022 r., podała spółka. Wartość umowy w latach 2018-2022 wyniesie

Wysokie raty kredytu? Prawnik chce odszkodowania od NBP

pomysłów na ograniczenie wysokości rat. Najnowszy wydaje się karkołomny, ale karkołomne wydawało się też, że sądy będą unieważniać umowy frankowe. RPP - kto liczy, o ile podnieść nam stopy procentowe? O wysokości stóp procentowych w Polsce decyduje konstytucyjny organ - Rada Polityki Pieniężnej. To taka

PBKM pozyskał 6 966 próbek w II kw., spadek o 9,1% r/r

krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C (klienci indywidualni), co oznacza wzrost o 2,5% r/r. Udział umów abonamentowych zawartych w segmencie B2C w II kw. 2020 roku wyniósł 50,6% wobec 49,4% w analogicznym okresie 2019 roku. Łącznie w segmentach B2C i B2B Grupa PBKM pozyskała w II kw. 2020 roku 6

Więcej chętnych niż pieniędzy. Rodzinne ogródki działkowe liczą na więcej wsparcia

W maju 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na mocy umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiła konkurs grantowy „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych". ROD po raz pierwszy mogły się ubiegać o

W górę płaca minimalna. Ale odprawy przy zwolnieniu z pracy w dół. Zobacz, o ile

stażowy Na szczęście do pensji minimalnej nie będzie już wliczany dodatek stażowy. Taki projekt ustawy parlament przyjął jeszcze w ubiegłym roku. Dodatek stażowy dostają tysiące Polaków, choć nie zawsze się on tak samo nazywa. Na przykład: samorządowcom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, członkom

Uwaga na nowe oszustwo na kuriera. Bank się wypiera i ściga panią Krystynę. Ale jest na niego sposób

naszym regulaminem nie musiała pani potwierdzać tych transakcji, ponieważ wcześniej zostały zaakceptowane na nowo dodanym urządzeniu mobilnym. Transakcje i umowy zostały autoryzowane prawidłowo, a reklamacja odrzucona. Pani Krystyna napisała odwołanie, w którym jeszcze raz dokładnie wyjaśniła

Radni zgodzili się dołożyć prawie 17 mln zł, w Gorzowie zaczną budowę nowoczesnej hali. "To historyczna chwila"

Doprowadzenie do przetargu na halę widowiskowo-sportową było już wydarzeniem. W imieniu miasta zamawiającym jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka”. Hala miałaby powstać w dwa lata od dnia zawarcia umowy na budowę. Na sfinansowanie inwestycji wstępnie przeznaczono 72,6 mln zł

Nieuczciwe firmy pożyczkowe przeniosły się na wieś. Polują teraz na rolników

tej sprawie jest też coś bulwersującego, co zaskoczyło nawet mnie, prawnika z wieloletnim doświadczeniem. Chodzi o to, ilu i jakich zabezpieczeń spłaty pożyczki zażądała firma od mojego klienta - podkreśla mec. Lech Obara. Jest ich 11. Wszystkie wpisane do umowy pożyczki. - Pierwsze to hipoteka na

Tauron ma umowy z PFR na finansowanie budowy bloku 910 MW w Jaworznie

, poinformowała spółka. PFR zainwestuje w budowę do 880 mln zł. Dokumentacja transakcyjna obejmuje umowę inwestycyjną oraz umowę wspólników wraz z załącznikami, w tym projektami wieloletniej umowy sprzedaży energii elektrycznej i wieloletniej umowy sprzedaży węgla, które mają zostać

MLP Group podwoiło poziom komercjalizacji do 217 tys. m2 w I półroczu 2019

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - MLP Group podpisało 22 umowy, dotyczące wynajęcia łącznie 217 tys. m2 powierzchni magazynowej w Polsce, Niemczech oraz Rumunii i I połowie 2019 roku, podała spółka. To wynik ponad dwukrotnie wyższy od poziomu sprzed roku, kiedy skomercjalizowano

20 tys. zł rekompensaty dla klientów, którzy kupili obligacje GetBacku. Decyzja UOKiK ws. Getin Noble Banku

dochodzenie roszczeń. UOKiK uznał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie daje bankowi prawa do wpisania do umów innych form zabezpieczeń. - Umowa o kredyt hipoteczny jest umową zawartą na określony, wieloletni czas. Niedozwolone jest dowolne zmienianie jej istotnych warunków, a takimi są postanowienia o

PGE chce przeznaczyć 3 mld zł na kablowanie sieci dystrybucyjnej

. "Jeśli chodzi o sieci dystrybucyjne, jest to stabilny rynek wynikający z wieloletnich umów inwestycyjnych z URE i przeznaczamy na to ok. 1,85 mld zł rocznie" - powiedział Wasiłek podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. "3 mld zł

Przegląd prasy

--Eksperci apelują o powrót do prac nad Refundacyjnym Trybem Rozwojowym --Unimot ma umowę dezinwestycyjną z BLE w obszarze gazu ziemnego, zapłaci 4 mln zł --Bogdanka i Enea Wytwarzanie zwiększyły wartość umowy wieloletniej o 4,8