wielkość przewozów

Przewozy PKP Cargo spadły wg masy o 7,8% r/r w I poł. 2019 r.

tkm. "Główne powody takiej sytuacji to spadek przewozów kruszyw, węgla kamiennego oraz rud i wyrobów metalowych. Cały rynek kolejowy odczuwa skutki wstrzymania lub opóźnienia części dużych inwestycji infrastrukturalnych, gdyż to odbija się na wielkości przewożonego

PKP Cargo miało 77,5 mln zł straty netto, 76,4 mln zł straty EBIT w II kw. 2020

przewozowej Grupy PKP Cargo, a tym samym - na spadek przychodów. Jednocześnie stopniowe znoszenie obostrzeń aktywności ekonomicznej i normalizacja życia gospodarczego, znajduje odzwierciedlenie w delikatnym wzroście zamówień na przewozy towarów masowych czy w stopniowym powrocie wielkości przewozów w ramach

KPO: Nowe pojazdy dla nowej mobilności

KPO: Nowe pojazdy dla nowej mobilności

przewozów towarów i pasażerów jest paląca - od 1990 r. roczna emisja gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń pochodząca przede wszystkim z ciężarówek wzrosła w Polsce aż o 214%. W latach 2005-2019 ruch na drogach niemal się podwoił, podczas gdy wielkość przewozów koleją (uznawaną za jeden z najbardziej

GUS: Przewozy towarów wzrosły wg masy o 1,8% r/r, wg pracy przew. o 6,9% w 2016r

praca przewozowa była wyższa o 12,6%. Transportem gospodarczym dostarczono 592,1 mln ton ładunków (o 3,5% mniej niż w 2015 r.), a praca przewozowa zwiększyła się o 3,1%, podał także GUS. "Osiągnięta wielkość przewozów ładunków transportem samochodowym wyrażona w

ARP przystąpiła do wspólnego przedsięwzięcia PKP Cargo i Wagony Świdnica

na produkcji i naprawach wagonów do przewozów towarowych na potrzeby PKP Cargo, w szczególności treści umowy określającej m.in. wielkość udziałów w projektowanej spółce, jakie obejmie każdy z partnerów, zasad finansowania czy perspektywy czasowej realizacji wspólnego przedsięwzięcia" - czytamy w

Przewozy Regionalne zakończyły restrukturyzację, czekają jeszcze na decyzję KE

także, że skala zakupów taboru w Przewozach Regionalnych uzależniona będzie także od wielkości zakupów dokonywanych obecnie przez województwa. Wcześniej podczas konferencji prasowej minister Emilewicz mówiła, że wydawanie decyzji KE jest "na ostatniej prostej"

UTK: Przewozy kruszyw, węgla, rudy i wyrobów met. spadły w I półroczu 2019

0,25 mln ton oraz towarów nieidentyfikowalnych 1,2 mln ton. "Obecnie przewozy kolejowe bardzo ściśle powiązane są z niektórymi sektorami gospodarki. W dużo większym stopniu niż w przypadku transportu drogowego ich wielkość jest zależna od zamówień ze strony sektora

Uber wprowadza platformę Uber Freight do Polski

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Nowa usługa Ubera - Uber Freight będzie dostępna w Polsce, podała spółka. Uber Freight łączy przewoźników ze spedytorami, oferując ceny ustalane z góry, szybkie płatności i możliwość zarezerwowania przewozu ładunku

PKP Cargo ma umowy na przewozy dla Grupy PGE w l. 2019-2021 za 665,7 mln zł

wartość umów to 541,2 mln zł netto (665,7 mln zł brutto). "Zamawiający, z uwagi na konieczność dostosowania wielkości dostaw węgla i/lub sorbentów wapiennych do zmieniających się bieżących potrzeb, zastrzegają sobie możliwość zmniejszenia ilości masy zleconej do przewozu

Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły o 14,6% r/r wg masy w marcu

wzrost segmentu intermodalnego. Znaczące wzrosty przewozów pod względem masy i pracy przewozowej notuje także AWT, drugi pod względem wielkości kolejowy przewoźnik towarowy w Czechach" - czytamy dalej. PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie

MIB: Polska nie zgadza się na większą liczbę zezwoleń dla przewoźników z Rosji

wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit po rozmowach w ramach polsko-rosyjskiej komisji ds. międzynarodowych przewozów drogowych, które odbywają się w Moskwie 19-20 września br. Rozmowy w Moskwie to kolejne runda negocjacji dotyczących rosyjskiej propozycji zwiększenia

Zdumiewający kryzys w Rosji. O takim deficycie nikt by nie pomyślał

Zdumiewający kryzys w Rosji. O takim deficycie nikt by nie pomyślał

Rosja jest obecnie drugim co do wielkości po USA producentem ropy naftowej i posiada także liczne rafinerie, gruntownie zmodernizowane w ostatniej dekadzie. A embargo wprowadzone przez Unię Europejską na ropę naftową i paliwa z Rosji ograniczyło ich eksport przez rosyjskich nafciarzy.  W tej

UTK: Przewozy produktów górnictwa i kopalnictwa wzrosły o ponad 15% r/r w 2017r.

zwiększenie przewozów, a na ich wielkość nie miały negatywnego wpływu zamknięcia torowe, podkreślono. "Za to na dobre wyniki przewozowe wpływ miały takie czynniki jak realizacja kontraktów handlowych związanych z branżą energetyczną, czy duże zapotrzebowanie ze strony branży

PKP Cargo Connect uruchomi pociągi operatorskie na 3 trasach od przełomu V/VI

usługi Connect Operator firma zabezpiecza również przeładunek i odwóz kontenerów z terminala transportem samochodowym pod wskazany przez klienta adres. Pociągami Connect Operator będzie można przewozić różnej wielkości kontenery. Produkt przygotowany przez PKP Cargo Connect to

PKP Cargo miało szacunkowo 191,9 mln zł straty netto w I poł. 2020 r.

; - masa towarowa: 43,9 mln ton" - czytamy w komunikacie. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu grupy kapitałowej PKP Cargo za I półrocze 2020 r. zaplanowana jest na dzień 20 sierpnia 2020 r, podano również

PKP Cargo miało wstępnie 114,4 mln zł straty netto, 90 mln zł EBITDA w I kw.

mln zł; - masa towarowa: 23 mln ton" - czytamy w komunikacie. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu grupy kapitałowej PKP Cargo za I kwartał 2020 r. zaplanowana jest na 21

PKP Cargo wstępnie ocenia IV kw. 2017 r. jako 'bardzo dobry' w przewozach

znacznie przekroczyliśmy wielkości założone w planie, a IV kwartał był bardzo dobrym kwartałem przewozowym" - powiedział Mamiński dziennikarzom. Podkreślił także, że wygrany przetarg na przewozy dla Taurona ma bardzo korzystne warunki. "

PKP Cargo: Nakłady inwestycyjne będą uzależnione od tempa wzrostu

wzrostem organicznym w przewozach produktów masowych, ale nie tylko. "To [plan inwestycyjny] ma zwiększyć konkurencyjność. Jeśli to ma spowodować zwiększenie rentowności i wielkości generowanych zysków, to będziemy to realizować. Wewnętrzna procedura w spółce zakłada

PKP Cargo wstępnie miało 183,9 mln zł zysku netto w 2018 r.

utraty wartości aktywów Grupy AWT, wskazano także. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu grupy kapitałowej PKP Cargo za 2018 r. zaplanowana jest na 21 marca 2019 r. PKP Cargo

MIB: Jest porozumienie z Rosją, transport wróci na początku przyszłego tygodnia

Rosyjskiej w sprawie zasad wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych, a także struktury i wielkości kontyngentu dwustronnych zezwoleń zostały wznowione w ubiegłym roku. Ważność dotychczasowych zezwoleń wygasła 31 stycznia 2016 r. Na ich podstawie, zgodnie z polsko-rosyjskim porozumieniem, pojazdy z

MIB: Zawarto porozumienie z Rosją ws. międzynarodowych przewozów drogowych

Adamczyk, cytowany w komunikacie. W porozumieniu ustalono wielkość kontyngentu zezwoleń do końca grudnia 2016 r. Polska otrzyma 170 tys. zezwoleń, w tym 30 tys. zezwoleń Rosja - kraje trzecie. Rosja także otrzyma 170 tys. zezwoleń, w tym 10 tys. na przewozy tranzytowe. Wymiana

Przewozy transportem wodnym wzrosły o 51,2% r/r w 2014 r. do 7,63 mln ton

Wodnego. W 2014 r. w transporcie międzynarodowym przewieziono 2,8 mln ton ładunków (o 0,7% mniej niż w roku poprzednim), co stanowiło 36,6% wszystkich ładunków przetransportowanych przez polskich armatorów. Zmniejszyła się wielkość przewozów między portami zagranicznymi o 3,9

RN PKP Cargo zgodziła się na zakup energii od PKP Energetyka za 1,11 mld zł

należącymi do odbiorcy oraz na potrzeby pociągów uruchamianych przez innych przewoźników z wykorzystaniem lokomotyw elektrycznych odbiorcy, którzy nie są obciążani za zużywaną energię elektryczną na podstawie odrębnych umów. Umowa określa wielkość mocy umownej w okresie rozliczeniowym i prognozowaną wielkość

PKP Cargo: Nakłady inwestycyjne powinny być poniżej 0,8x EBITDA w 2020 r.

wielkość inwestycji nie może być większa od EBITDA. Naszym celem jest, by to nie było więcej niż 0,8 w perspektywie roku, ale żeby w perspektywach kwartału też zbliżać się do tego poziomu. Oczywiście, często tak jest, że w pierwszych miesiącach nie da się dostosować, ale chcemy, by ta wielkość była

PKP Cargo miało szacunkowo 98,7 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

; - zysk netto - 98,7 mln zł; - EBITDA - 713,1 mln zł (w tym wpływ MSSF 16 ok. 97,3 mln zł); - masa towarowa - 82,2 mln ton" - czytamy w komunikacie. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie

Czym do pracy po kryzysie? "Jeśli transport stoi, budżet państwa traci miliardy" [WYWIAD]

powinno być zlecanie usług przewoźnikom, kupowanie tych usług przez państwo, a nie rozdawanie pieniędzy na przetrwanie.  Ale właśnie pan mówił, że na przewozy nie ma pieniędzy.  Budżety miejskie mają problem, ale ich wielkość wynika z decyzji dotyczących budżetów publicznych na szczeblu rządowym

PKP Cargo miało szacunkowo 53 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

MSSF 16 ok. 31 mln zł); - masa towarowa - 28,6 mln ton" - czytamy w komunikacie. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu grupy kapitałowej PKP Cargo za I kwartał 2019 r

PKP Cargo ma 1,7 mld zł środków na dalszy rozwój, m.in. na inwestycje w tabor

. Spółka wskazuje też, że coraz bliżej do ożywienia na rynku kruszyw. "Nadal odkładane w czasie rozpoczęcie realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych odbiło się na przewozach kruszyw i materiałów budowlanych, drugim pod względem wielkości przewozów segmencie towarowym

UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły o 3,8% r/r do 303,6 mln osób w 2017r.

blisko 75% pasażerów podróżowało Przewozami Regionalnymi, Kolejami Mazowieckimi, PKP Intercity bądź PKP SKM w Trójmieście. Udział trzeciej co do wielkości spółki w rynku, PKP Intercity, wzrósł o blisko 1 pkt proc. i wyniósł 14,1% w porównaniu do 13,2% w 2016 r. Porównując rok 2017 do 2016 wzrosły też

PKP Cargo złoży wniosek o środki z tarczy antykryzysowej jeszcze w maju

dotknięta. Szacujemy, że obniżenie przewozów o ok. 20% nas kwalifikuje. W najbliższych dniach sfinalizujemy i złożymy wniosek, na pewno w maju" - powiedział Warsewicz podczas wideokonferencji. Podkreślił, że decyzja by skorzystać z tarczy pozwoli powrócić spółce na ścieżkę

Piwa jest pod dostatkiem, ale nie wiadomo, czy będzie można się go napić - oto skutki kryzysu w tej branży

przestrzeni ładunkowej". Wzrosły ceny za przewozy Firma logistyczna Noerpel z Ulm w Szwabii może to potwierdzić. Koszt statystycznego przejazdu ciężarówki z południowo-zachodnich Niemiec do Hamburga wzrósł ostatnio z 800 euro do 1200 euro. Średniej wielkości firma Noerpel wykorzystuje codziennie ok. 500

GUS: Przewozy żeglugą śródlądową spadły wg masy o 11,6% r/r w 2018 r.

Urząd Statystyczny (GUS). "Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Czynnikiem, który ma bezpośredni wpływ na wielkość przewozów ładunków i pracę przewozową w żegludze śródlądowej jest między innymi stan dróg wodnych

PKP Cargo ma umowę na energię elektryczną z PKP Energetyka do końca 2020 r.

wykorzystaniem lokomotyw elektrycznych odbiorcy, którzy nie są obciążani za zużywaną energię elektryczną na podstawie odrębnych umów. Umowa określa wielkość mocy umownej w okresie rozliczeniowym i prognozowaną wielkość zużycia energii trakcyjnej" - czytamy w komunikacie. Cena

Spółka z Grupy OT Logistics ma umowę o współpracy z Kolejami Rosyjskimi RŻD

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - STK, spółka z grupy kapitałowej OT Logistics, podpisała umowę dotyczącą współpracy z Koleją Kaliningradzką, będącą filią Kolei Rosyjskich (RŻD OAO), poinformował OT Logistics. Dzięki temu porozumieniu grupa będzie mogła prowadzić przewozy

Spółki kolejowe z Grupy Orlen chcą pozyskać kilkadziesiąt lokomotyw

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Grupa Orlen planuje wzrost przewozów kolejowych o ok. 30%, do poziomu 11,2 mln ton rocznie w ciągu 5 lat. W tym celu zakładane jest pozyskanie kilkudziesięciu nowoczesnych lokomotyw przewozowych, co umożliwi realizację wyznaczonych celów zarówno

Poczta Polska i WCBKT uruchomiły nowe linie technologiczne na Okęciu

Poczta Polska. Wielkość ładunku pocztowego przechodzącego przez warszawskie lotnisko wynosi 15 tys. ton w skali roku. "Inwestycja pozwoli na poprawę jakości obsługi przesyłek naszych klientów. Zakup ten zbiegł się z przeprowadzką do nowej siedziby naszego działu

Na wodorze szybko nie polecimy? Co Airbus przekazał Komisji Europejskiej

walkę ze zmianami klimatu.  Powolna ekspansja wodoru W prezentacji dla wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa koncern Airbus rozwiewał nadzieje na szybkie upowszechnienie wodoru jako paliwa lotniczego.  "Zero-emisyjny samolot wodorowy będzie skupiony głównie na samolotach do przewozów

Satelitarny bubel fiskusa. Na razie bez śledzenia GPS przewozów paliw, alkoholu i tytoniu

zarejestrować transport, podając szczegółowe dane na swój temat i o odbiorcy, a także o wielkości ładunku. Ten wymóg miał obowiązywać zarówno przy przewozie towarów w kraju, jak i w przewozach międzynarodowych, również w tranzycie przez Polskę. Dodatkowo kierowca przed wyjazdem z ładunkiem - za pomocą tabletu

Polski rynek paliw bije nowe rekordy. Na progu derusyfikacji dostaw ropy naftowej

jednocześnie głównym korytarzem dla uchodźców z Ukrainy, czasem podróżujących własnymi samochodami, a częściej przewożonych autobusami i mikrobusami.  Takie gwałtownie wzmożone przewozy do i z Ukrainy przekładają się na wyższy popyt na paliwa. Do tego doszły konsekwencje paniki, która opanowała część

PKP Cargo miało szacunkowo 49,3 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.

- 450,1 mln zł (w tym wpływ MSSF 16 ok. 62,9 mln zł); - masa towarowa - 55,17 mln ton" - czytamy w komunikacie. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu grupy kapitałowej PKP Cargo

MK: Nabór wniosków o dofinansowanie elektrycznych autobusów szkolnych rusza dziś

elektrycznych, które mają służyć do przewozu dzieci w wieku szkolnym. Przewidzieliśmy wsparcie w formie dotacji nawet do 95% nie tylko na zakup nowych elektrycznych autobusów szkolnych, ale także na modernizację lub budowę infrastruktury do ich ładowania i przeszkolenie kierowców w zakresie obsługi nowych

UTK: Zatrudnienie w przewozach towar. spadło o 1,3%, pasażerskich 0,5% w 2016

wliczani zarządcy WKD i UBB Polska" - czytamy także. W 2016 r. u przewoźników towarowych pracowało 27 590 osób. Oznacza to spadek zatrudnienia o 1,3% w porównaniu z rokiem 2015. Patrząc na zatrudnienie w sektorze przewozów kolejowych można zauważyć, że na przestrzeni

Przedstawiciele firm turystyczno-transportowych apelują do rządu o pomoc

. Sezonowa branża Cała branża autokarowa skupia 3,3 tys. firm, które dysponują flotą liczącą 22 tys. pojazdów. Firmy te zajmują się przewozem wycieczek, pracowników oraz obsługą konferencji, kongresów, szkół, stowarzyszeń i imprez okolicznościowych – Branża przewozowo-turystyczna jest sezonowa

Lewiatan: Monitoring transportu drogowego towarów zaszkodzi firmom

2017 r." - czytamy w komunikacie. "Skala przewozów objętych monitoringiem oraz zakres raportowanych danych spowodują, że system nie będzie skutecznym narzędziem walki z patologiami. Obawiamy się, że wielkość obciążeń zakłóci działalność uczciwych przedsiębiorstw

Przychody Trans Polonii wzrosły o 242% r/r w V, dzięki przejęciu Orlen Transport

wyższe o 148% w relacji do analogicznego okresu sprzed roku (22,4 mln zł) "Ukończony z sukcesem proces akwizycji Orlen Transport otworzył przed nami nowe możliwości rozwoju i skokowo zwiększył skalę biznesu. Potwierdza to osiągana wielkość sprzedaży usług przewozu paliw, z

PKP Cargo przewiezie dla Veolii 4,25 mln ton węgla w 3 lata

Warszawa, 06.07.2015 (ISBnews) - PKP Cargo podpisało z Veolią w Polsce trzyletnią umowę na przewóz 4,25 mln ton węgla kamiennego. Kontrakt będzie realizowany w latach 2016-2018, podała spółka. Umowa stanowi kontynuację wieloletniej współpracy pomiędzy stronami

PKP Cargo miało wstępnie 35,6 mln zł zysku, 63,3 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

zł, a nakłady inwestycyjne 132,5 mln zł. W I kw. przewieziona masa towarowa wyniosła 29,43 mln ton "Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu grupy kapitałowej PKP Cargo za I

UTK: Kolejowe przewozy intermodalne wzrosły wg masy o 15% r/r w 2017 r.

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce wzrosły w ujęciu masy do 14,7 mln ton w 2017 r., czyli o ok. 15% r/r. Tym samym udział przewozów intermodalnych w rynku, mierzony masą przewiezionych ładunków, osiągnął poziom ponad 6% w ub.r. i był wyższy

Koleje regionalne na rozdrożu. Firma zostanie znacjonalizowana?

chcemy być na zero, albo osiągnąć niewielki zysk - zapewnia Pasikowski. Jak chce to osiągnąć? Po pierwsze poprzez cięcie kosztów. Przewozy Regionalne będą dostosowywały wielkość zatrudnienia do wykonywanej liczby połączeń (a ta maleje). Obecnie pracuje w nich 9,7 tys. osób

Marszałkowie ratują Przewozy Regionalne. Strajku nie będzie?

Pięcioletnich kontraktów przewozowych z Przewozami Regionalnymi nie podpisali w czwartek w Poznaniu tylko marszałkowie województw mazowieckiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Z kolei marszałek województwa śląskiego ma podpisać umowę w piątek. Marszałkowie podpisali też

PKP Cargo: Prognoza 905 mln zł EBITDA w 2018 r. jest niezagrożona

ok. 878 mln zł. "Podtrzymujemy prognozę EBITDA. Potrzebujemy mniej-więcej jeszcze 200 mln zł i minimum te 200 mln zł osiągniemy. Jeśli będzie lepiej, to będziemy się cieszyć. Ta wielkość 905 mln zł wydaje się niezagrożona, a pracujemy, żeby było lepiej"

PKP Cargo ma umowy na przewóz węgla i sorbentu dla PGE GiEK za maks. 289 mln zł

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) ? PKP Cargo zawarło umowy na przewóz ok. 12 mln ton węgla i ponad 1 mln ton sorbentów wapiennych (łącznie ok. 13,28 mln ton) dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) w latach 2016-18, podała spółka. Wartość zleceń to maksymalnie

Rząd Rosji nie wywiązał się z porozumienia. Polskie TIR-y znów mają problemy

W środę w Sankt Petersburgu rozpocznie się dwudniowe posiedzenie polsko-rosyjskiej komisji mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Komisja ma się zająć ustaleniem ostatecznej puli zezwoleń na przewozy drogowe między Polską i Rosją na ten rok oraz wyznaczeniem puli

Rosja uderza w polskich przewoźników

danych Eurostatu są liderami w Unii Europejskiej pod względem wielkości przewozów na trasach ponad 2 tys. km, czyli często do Rosji lub tranzytem przez Rosję do państw Azji. Ale na tych trasach nasze firmy transportowe konkurują z rosyjskimi przewoźnikami, dla których Polska stanowi kluczowy szlak

Udział PKP Cargo w rynku spadł r/r do 47,8% wg masy w sierpniu

Warszawa, 28.09.2015 (ISBnews) - PKP Cargo miało 54,8% udziału w rynku kolejowych przewozów towarowych pod względem pracy przewozowej (spadek o 1,6 pkt proc. r/r) i 47,8% pod względem masy w sierpniu br. (spadek o 1,8 pkt proc. r/r), podała spółka, powołując się na dane GUS

Wkrótce zacznie się boom na rowery transportowe. Sprawdzamy, czy i co warto kupić

ładowności użytkownicy zyskują szerokie spektrum możliwości przewozu. Nawet sporej wielkości przedmioty mogą przewieźć szybko, sprawnie i bez zadyszki – dodaje przedstawiciel firmy. Kross zdecydował się na klasyczną konstrukcję typu Long John, czyli dwukołowiec z przestrzenią ładunkową z przodu

PKP Cargo i ARP chciałyby uruchomić produkcję wagonów w 2020 r.

zaangażowanie w projekt. Dopiero podpisanie umowy pozwoli w kolejnym kroku na powołanie spółki, która zajmie się produkcją wagonów towarowych różnych typów dla PKP Cargo. Umowa określi także wielkość udziałów w projektowanej spółce, jakie obejmie każdy z partnerów, wyjaśniono w materiale

Przewozy Regionalne zostaną, ale będą jeździć rzadziej

PLK Zbigniewa Szafrańskiego. "Z uwagi na utrzymujące się dwumiesięczne zaległości w spłacie zobowiązań Przewozów Regionalnych wobec PLK Zarząd PLK zażądał, aby przewoźnik ten ograniczył od 24 kwietnia 2010 r. pracę przewozową do 80 proc. wielkości wynikającej z umowy"

Zysk netto PKP Cargo spadł r/r do 31,55 mln zł w 2015 r.

. uruchomienia pociągów: z Chin do Duisburga, z Łodzi do Piacenzy oraz krajowych pociągów operatorskich do/z terminali Poznań Franowo i Warszawa Praga (co jest ściśle związane z rozwojem tego segmentu rynku kolejowego), a także wielkości przewozów zrealizowanych przez AWT" - czytamy dalej

PKP Cargo kupi energię trakcyjną od PKP Energetyka za 861 mln zł do końca 2018r.

, którzy nie są obciążani za zużywaną energię elektryczną na podstawie odrębnych umów. Umowa określa wielkość mocy umownej w okresie rozliczeniowym i prognozowaną wielkość zużycia energii trakcyjnej" - czytamy w komunikacie. Cena sprzedaży energii elektrycznej wyliczona jest

Pożoga rynku lotniczego. Bez pomocy państwa większość znanych linii upadnie jeszcze przed końcem pandemii. Wsparcia będzie wymagał też PLL LOT

otwarciu granic. Moim zdaniem krzywa popytu na usługi przewozów lotniczych przyjmie kształt litery L – po wznowieniu ruchu lotniczego popyt na latanie będzie utrzymywał się na relatywnie niskim poziomie, dużo niższym od poziomu z 2019 r. Nie zgadzam się z wypowiedziami, że po otwarciu granic powróci

Urlop w kamperze. Pomysł na wygodny odpoczynek

wypożyczalni MasterCamp w Bochni. Zdarzają się klienci, którzy życzą sobie, aby wnętrze wozu było wykończone mahoniowym drewnem i żeby zamontowano w nim dwa telewizory, aby każde dziecko mogło oglądać swoją bajkę. Jeszcze inni potrzebują specjalne bagażniki do przewozu skuterów, życzą sobie instalacji

Gdzie się ulatnia akcyza na paliwa? Dochody budżetu rosną wolniej niż sprzedaż

wskazówka fiskusa, że dane z rządowego sprawozdania przedstawiają dochody z akcyzy, czyli wpływy z tego podatku pomniejszone o jego zwroty. Ale informacji o wielkości takich zwrotów w rządowym sprawozdaniu nie ma. Wiadomo tylko, że w zeszłym roku rząd zmienił zasady zwrotu akcyzy z tytułu tzw. paliwa

PKP Cargo: Klepacki odwołany ze stanowiska prezesa zarządu AWT a.s.

, które jest właścicielem Grupy AWT. "W imieniu rady nadzorczej Advanced World Transport a.s. dziękuję panu Zbigniewowi Klepackiemu za wysiłek włożony w kierowanie AWT, drugim pod względem wielkości towarowym przewoźnikiem kolejowym w Czechach" - powiedział Maciej

"Rz": Deutsche Bahn rusza na polskie drogi. Kupili autobusy

Wartość transakcji to 200 mln euro. Deutsche Bahn stanie się po tym właścicielem trzeciego co do wielkości przewoźnika autobusowego w Polsce i przejmie 3 proc. udziałów w naszym rynku samochodowego przewozu osób. Wystawiona na sprzedaż Veolia Transdev

Założył firmę, zarabiał 30 tys., kupił audi i został z długami

otrzymują zapłatę za wykonaną usługę minimum po dwóch miesiącach. Minimum, ponieważ często zdarza się, że ich kontrahenci jeszcze przeciągają terminy. Dotyczy to w szczególności firm spedycyjnych, które pośredniczą w umowach przewozu. Tymczasem niezapłacone faktury i rachunki to nic innego jak zamrożone

Fiskus przykręca śrubę szarej strefie. Trzeba będzie rejestrować piece na olej

podatki od oleju napędowego są pięć razy wyższe niż od oleju opałowego. Dlatego fiskus od lat nie może wyplenić do cna procederu tankowania olejem opałowym samochodów, traktorów i maszyn rolniczych. W piątek Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania przewozu

Trans Polonia jest zainteresowana rynkiem przewozów LNG z Terminala Świnoujście

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Trans Polonia jest zainteresowana ewentualnymi przewozami LNG (gazu ziemnego w postaci ciekłej) z Terminala w Świnoujściu i oczekuje oficjalnego zapytania do firm transportowych w tej sprawie, poinformował prezes Dariusz Cegielski. Według niego

PKP Cargo: Zbigniew Klepacki został prezesem AWT

zarządzającym ds. finansowych w PKP Cargo, a David Kostelnik - członek zarządu AWT ds. operacyjnych - zostanie dyrektorem zarządzającym ds. przewozów międzynarodowych w grupie, powiedział Purwin podczas konferencji prasowej w Pradze. Zbigniew Klepacki był. m.in. wiceministrem

Lex Uber. Od stycznia zacznie się nowy rozdział wojny taksówkarzy z przewozami

próbował zabrać mu telefon”.  “Lewus” to kierowca - najprawdopodobniej z Ukrainy - którego według taksówkarzy FreeNow zatrudnia w ramach przewozów osobowych. Jest ich więcej. Nie mają licencji, ich samochody nie są oznaczone jako taksówki. - FreeNow zaczyna działać jak Uber czy

Fiskus tropi lewe paliwa. Szuka grubych miliardów złotych

- W październiku nasze służby zatrzymały siedem cystern z nielegalnym paliwem - mówił na poniedziałkowej konferencji wiceminister finansów Wiesław Jasiński. To jeden z efektów wzmożonej walki z szarą strefą na rynku paliw. Jej wielkość szacowana jest nawet na 10 mld zł rocznie

Transporeon: Przeszło 80% przewoźników zakłada wzrost obrotów do końca 2018 r.

one bowiem na ograniczenie zbędnych przerw w pracy kierowców, a także na optymalne wykorzystanie pojazdów poprzez redukcję pustych przewozów oraz optymalizację przestrzeni załadunkowej. 25% badanych przyznało, że odczuwa presję ze strony konkurentów używających technologii cyfrowych" - powiedział

Fiskus szykuje nadzór satelitarny dla przewoźników drogowych

nadzorowanych towarów co najmniej trzy godziny przed ich planowaną ekspedycją będą musiały zarejestrować ten transport i podać m.in. dane nadawcy, odbiorcy oraz wielkość ładunku. Będzie to obowiązywało przy przewozie towarów zarówno w kraju, jak i na tranzyt. Dodatkowo kierowca przed

Polinvest 8 ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad VGL Group

inwestycyjną działającą w obszarze private equity, która inwestuje w średniej wielkości spółki działające we Francji, Włoszech, Szwajcarii i w Polsce. Obecnie zarządza zamkniętymi funduszami skupiającymi międzynarodowych instytucjonalnych inwestorów. Grupa kapitałowa 21 Partners działa głównie na rynku włoskim

Rosja chce konkurować z portem w Gdańsku. Projekt poparł Putin

przeładunku towarów płynnych o masie 4,9 mln ton rocznie oraz inne terminale o niesprecyzowanym przeznaczeniu. Łącznie w porcie będzie można przeładowywać towary o masie 48 mln ton rocznie. To wielkość porównywalna z portem w Gdańsku, który w zeszłym roku po wzroście obrotów aż o jedną piątą w skali roku

Strategia PKP Cargo dot. ekspansji zagr. i innowacji to dobry ruch wg analityków

polityki firmy to wyjście poza polski rynek oraz wprowadzenie kompleksowych usług przewozowych zakładających połączenie transportu kolejowego z drogowym. PKP Cargo - druga co do wielkości kolejowa firma przewozowa w Europie - planuje również osiągnięcie pozycji lidera wśród operatorów logistycznych w tej

AWT z grupy PKP Cargo rozbuduje terminal w Paskowie pod Ostrawą

poszerzanie bazy klientów. Obecnie intermodal stanowi blisko 10 proc. przewozów AWT" - powiedział dyrektor generalny AWT Zbigniew Klepacki, cytowany w komunikacie. Pod koniec ubiegłego roku PKP Cargo podało, że podpisało umowę nabycia 80% udziałów w AWT - drugim co do wielkości

Udział PKP Cargo w rynku wzrósł r/r do 48% wg masy w lipcu

Warszawa, 31.08.2015 (ISBnews) - PKP Cargo miało 56,6% udziału w rynku kolejowych przewozów towarowych pod względem pracy przewozowej i 48% pod względem masy w lipcu br., podała spółka, powołując się na dane GUS. Narastająco po 7 miesiącach br. udział PKP Cargo pod względem

Koronawirus. Lotnisko Ławica w Poznaniu obniża pracownikom wynagrodzenia

sprowadzone z Chin środki ochrony osobistej, czy samoloty cargo. W poniedziałek na lotnisku odbyło się tylko siedem operacji. Zwykle było ich w taki dzień 10 razy więcej. Brak ruchu lotniczego to brak pieniędzy. Ze względu na wstrzymanie komercyjnych przewozów lotniczych i w związku ze spadkiem obrotów spółka

GUS: Zużycie energii w latach 2006-2016 wzrosło o 0,8% średniorocznie

efektywności wykorzystania energii"- czytamy w komunikacie. Według GUS, całkowite zużycie energii pierwotnej wzrosło w latach 2006-2016 z 97 Mtoe do 99 Mtoe (0,2 %/rok). Zużycie osiągnęło najwyższą wartość w 2011 r. i wyniosło 101,5 Mtoe. Najniższą wielkość zużycia zaobserwowano

PKP Cargo złożyło do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie AWT

, uprawniających do wykonywania praw z 80% głosów na zgromadzeniu wspólników AWT" - czytamy w komunikacie. Spółki należące do grupy kapitałowej AWT, w tym AWT, prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przewozów towarowych koleją, spedycji, obsługi bocznic, świadczenia usług

Polska kolej bez Unii: 45-letnie pociągi i powszechne rozbiórki torów

zapomnieć o nowych szynobusach w regionach, a nawet o modernizacjach starych pociągów. - Przed wejściem do Unii państwo stać było tylko na to, by każdemu województwu kupić po jednym szynobusiku Regio Tramp. Miały 36 miejsc, czyli były wielkości autobusu PKS - mówi Jakub Majewski z fundacji ProKolej. Bez

Minezit SE żąda od PKP Cargo odkupu pozostałych 20% udziałów AWT za 27 mln euro

zapłaty ceny w wysokości 103,2 mln euro (427,3 mln zł). Pod koniec 2014 r. PKP Cargo podało, że podpisało umowę nabycia 80% udziałów w AWT - drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach, działającym w rejonie Europy Środkowej i Południowej. PKP Cargo

PKP PLK i Morski Port Police mają umowę ws. prac projektowych torów do portu

. Inwestycja zwiększy konkurencyjność kolei w przewozach towarów, co przyniesie korzyści gospodarcze dla regionu. Przedsięwzięcie stwarza także dodatkowe możliwości rozwoju Grupy Azoty. Co roku spółka wykorzystuje transport kolejowy do przewozu kilku milionów ton produktów i surowców" ? czytamy dalej

Nowy Zachodni: kolejarze zapomnieli o pasażerach

Zupełnie tak, jakby spółka PKP SA nie zajmowała się przewozem ludzi pociągami, tylko robieniem interesów z deweloperami. W dodatku wątpliwych z punktu widzenia użytkowników trzeciej co do wielkości stacji w mieście. Co pożytecznego wniesie bowiem kilka klockowatych wież, które

Aerofłot przejmuje rywala. Ratowanie firmy Tatiany Anodiny i jej syna

W czwartek rada dyrektorów Aerofłotu ma podjąć decyzję o zakupie za 1 rubla 75 proc. plus 1 akcji spółki Transaero, drugiego co do wielkości przewoźnika lotniczego w Rosji. Według agencji Interfax we wtorek zielone światło dla tej transakcji dała komisja rządu Rosji obradująca

Samochody dla biznesu. Jak je dobrze wybrać i sfinansować zakup

salonach najczęściej pada na segment C lub D. W marce Ford te modele to Focus i Mondeo. – Widzimy też zwiększające się zjawisko wyboru do firm samochodów typu crossover i SUV, czyli Focus Active, Puma czy Kuga – stwierdza Piotr Hull. W pojazdach użytkowych prym wiodą te do przewozu towarów

Majewski z ProKolej: System opłat za dostęp do infrastruktury wymaga zmian

jeszcze nie 'złapali', ale nie mają wyjścia" - wskazał. Środkiem na zwiększanie udziału kolei w przewozach pasażerów i towarów może być według niego "zmniejszenie ślepego priorytetu dla transportu drogowego". "Odpowiedzią jest

Uber, iTaxi, Mytaxi czy Taxify. Która z "nowoczesnych taksówek" jest najtańsza i najlepsza?

pasażerów. I nie ma co się martwić o to, czy kierowca przyjedzie na miejsce. Całą jego trasę można śledzić na telefonie. Tak działają nowoczesne taksówki. Uber najpopularniejszy Badanie przeprowadzone przez agencję marketingu mobilnego Selectivv objęło cztery najpopularniejsze aplikacje do przewozu osób

Nowy prezes PKP Cargo zapowiada podbój polskiego rynku i zagranicy. Czy zarobi więcej?

Bułgaria. Jednak od dwóch lat udział PKP Cargo w polskim rynku powoli rośnie. Według prognoz w tym roku ma sięgnąć 53,9 proc., czyli 2,4 pkt proc. więcej niż w 2016 r., kiedy był najniższy. Udziały firmy w polskim rynku spadały przez lata w związku z otwarciem rynku przewozów towarowych i wejścia na nasz

Rosja monopolizuje żeglugę w Arktyce. Wsparcie ekspansji w skroplonym gazie LNG

W przedostatnim dniu 2017 r. prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę, która przyznaje statkom pod rosyjską banderą monopol na przewóz ropy naftowej, paliw, gazu oraz węgla tzw. Północną Trasą Morską. To szlak żeglugowy prowadzący wzdłuż rosyjskich brzegów od Nowej Ziemi do Cieśniny Beringa

PKP Cargo otrzyma do 100 mln euro kredytu z EBOR na refinansowanie nabycia AWT

sfinansowane przy pomocy środków własnych. Pod koniec ubiegłego roku PKP Cargo podało, że podpisało umowę nabycia 80% udziałów w AWT - drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach, działającym w rejonie Europy Środkowej i Południowej

MIB skierowało do konsultacji tzw. program utrzymaniowy warty blisko 30 mld zł

transportowym kraju poprzez zahamowanie, a następnie odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach. Cel ten jest ukierunkowany na realizację działań w zakresie należytego utrzymania i remontów istniejącej sieci kolejowej, podano także. Realizacja Programu

Rosyjski mur transportowy w sprawie polskich tirów

W czwartek w Gdańsku rozpoczną się planowane na dwa dni negocjacje Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z rosyjskim ministerstwem transportu o zasadach wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych. Obecnie tę kwestię reguluje prowizoryczna

O czym trzeba pamiętać, myśląc o kolei? Obsługa mniejszych miejscowości, nieleżących na istniejących liniach kolejowych, jest nieekonomiczna

pierwsze, transport kolejowy służy do przewozów masowych, polityka państwa powinna wspierać transport zbiorowy. Marzenia wielu publicystów, a co gorsza - polityków, zmierzają, by wszystkie miasta w Polsce były obsługiwane transportem kolejowym. To hasło było słuszne w XIX w. i częściowo na początku XX w

Przegląd prasy

-- Zalando ogłosiło unicjatywę zmiany na ekologiczne materiały opakowaniowe do 2020 r. -- Wielkość zatrudnienia w centrach usług biznesowych sięgnie 336 tys. osób do I kw. 2020 r. Parkiet --Dyrektywy MIFiD miałty wesprzeć rynki

Zysk operacyjny towarowych przewoźników kolejowych wzrósł do 203 mln zł w 2014r.

także, że zatrudnienie w sektorze przewozów towarowych spadło w 2014 r. do 30,98 tys. osób wobec 32,26 tys. osób rok wcześniej. "W 2014 r. nastąpił spadek zatrudnienia u przewoźników rzeczy (...) o 4%. Patrząc na zatrudnienie w sektorze przewozów kolejowych w kolejnych