wielkość długu publicznego w pkb

Anna Popiołek

Budżet poza budżetem. Płacimy miliardy złotych za widzimisię rządu PiS

Budżet poza budżetem. Płacimy miliardy złotych za widzimisię rządu PiS

To, że rząd PiS wydaje pieniądze poza budżetem, nie tylko jest ukrywaniem rzeczywistego zadłużenia, ale przede wszystkim kosztuje nas ponad 10 mld zł więcej, niż gdyby wszystkie wydatki były w budżecie. Ekonomiści, prawnicy, byli ministrowie i wiceministrowie finansów apelują do rządu o opamiętanie.

Polski dług rekordowo tani. To bardzo zła informacja

Inwestorzy wyraźnie dają znać, co myślą o przyszłości naszej gospodarki. Im większe widzą ryzyko, tym większej premii za to ryzyko żądają. Mateusz Morawiecki ma coraz poważniejszy problem.

Budżet na 2024 r. i nowy problem dla przyszłego rządu. Mamy rekordy na obligacjach

Rząd obraduje nad budżetem na 2024 r. Rynki spodziewają się podwyższonej przez długi czas inflacji, a być może nawet podwyżek stóp procentowych. Rentowności amerykańskich obligacji są najwyższe od 2007 r. To sprawia, że również w Polsce lawinowo wzrosną koszty zadłużania się.

Budżet PiS na 2023 r., czyli po nas choćby potop

Budżet PiS na 2023 r., czyli po nas choćby potop

, niż wprowadzić sztywną cenę 996 zł za tonę. Dlatego nie mniejszym problemem jest prognozowany wzrost deficytu sektora finansów publicznych (według metodologii UE), który wyniesie w przyszłym roku ok. 4,4 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) wyniesie 53,1 proc

Morawiecki: mamy wzrost i niższy deficyt budżetowy. "To kreatywne triki księgowe" - odpowiadają ekonomiści

Morawiecki: mamy wzrost i niższy deficyt budżetowy. "To kreatywne triki księgowe" - odpowiadają ekonomiści

, osiągnie na koniec przyszłego roku kosmiczną wielkość 422 miliardów złotych – 9 razy więcej niż w 2015 r. Kwota ta odpowiada 13 proc. PKB. A to oznacza, że już co czwarta złotówka długu jest poza kontrolą parlamentu i społeczeństwa. Skala omijania budżetu państwa jest ogromna i skutkuje tym, że

Rząd przewiduje, że dług 'general government' spadnie do 43,4% PKB w 2022

relacji do PKB koszty obsługi długu ulegną obniżeniu z 1,46% w 2018 r. do 1,31% w 2019 r. Założono, że relacja kosztów obsługi długu do PKB w horyzoncie "Strategii" obniży się do poziomu 1,27-1,3%, podano także. "Zmiany wielkości długu publicznego w 2017 r. i I

Polska musi pożyczyć bilion złotych w pięć lat. Pożegnamy programy socjalne?

Polska musi pożyczyć bilion złotych w pięć lat. Pożegnamy programy socjalne?

długu publicznego "). W przyszłym roku czeka was spadek wzrostu tempa gospodarczego, może nawet recesja... No i ta wojna w Ukrainie… a wy rozdajecie pieniądze na prawo i lewo. Jeśli taki macie pomysł na rozwój, wasza wola. Ale jeśli chcecie u nas dalej pożyczać, to na coraz wyższy procent

PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB

lokalny transport publiczny. Wielkość stymulacji szacujemy na ok. 1-2% PKB brutto, a po uwzględnieniu większych wpływów z podatków, na 0,9-1,6% PKB" - czytamy w Kwartalniku Ekonomicznym PKO BP. Czynnikiem wspierającym impuls fiskalny będzie kulminacja napływu środków z UE z

Jesień ludów albo mrożenie cen. Europa szykuje się do zimy

Jesień ludów albo mrożenie cen. Europa szykuje się do zimy

osiągnął poziom 97 proc. PKB – nienotowany od pięćdziesięciolecia. W gospodarkach wschodzących i rozwijających się  poziom ten wyniósł 63 proc. PKB i był rekordowy w skali trzydziestu lat. Zadłuża się też Polska, co do tej pory było amortyzowane wzrostem PKB. Polski dług publiczny liczony na

Rząd jak windykator. Dostałeś dodatek od państwa? Oddasz go w podatkach

Rząd jak windykator. Dostałeś dodatek od państwa? Oddasz go w podatkach

spowodowały ogromny wzrost zadłużenia Polski: o ile w 2019 r. było to 1 bln zł, o tyle w przyszłym będzie to już 1,5 bln zł. Ale do tej pory wzrost zadłużenia Polski był amortyzowany wzrostem PKB. Polski dług publiczny liczony na podstawie zasad unijnych w 2021 r. zmalał w relacji do PKB z 57,4 proc

RPP:Inflacja w tym roku powyżej założonych przez rząd 2,5% r/r, ale poniżej 3,5%

oddziaływała w kierunku wyższej inflacji w 2020 r. Polityka fiskalna przewidziana w projekcie ustawy sprzyja utrzymaniu spadkowej tendencji relacji długu publicznego do PKB" - podkreślono w opinii. "W planie dochodów budżetu państwa uwzględniono wpłatę z zysku NBP w

KPO nie ma. Na osłodę jest 15 mld zł. Skąd są te pieniądze i na co idą?

KPO nie ma. Na osłodę jest 15 mld zł. Skąd są te pieniądze i na co idą?

. To prawda i jest to zgodne z teorią ekonomistów, którzy mówią, że dzięki rozwojowi gospodarki dług zje się sam - PKB będzie rosło, a zadłużenie, choćby nawet też rosło o kolejne miliardy złotych, to w porównaniu z wielkością naszej gospodarki będzie spadać. Problem w tym, o czym pisali Ludwik Kotecki

Wiarygodność Polski spada na łeb na szyję. To da się przeliczyć na pieniądze

Wiarygodność Polski spada na łeb na szyję. To da się przeliczyć na pieniądze

fiskalnej, a deficyt sektora finansów publicznych szybuje - w przyszłym roku ma sięgnąć 6 proc. PKB. Na dodatek coraz większa część wydatków jest poza kontrolą parlamentu. – Gdy politycy przekonują, że trzeba wydawać pieniądze na pakiety wsparcia kryzysowego, chętnie pokazują palcem na Niemcy, gdzie

Rząd zakłada wzrost długu publicznego w relacji do PKB do 49% w 2016 r.

zawiera prognozy wielkości długu publicznego i kosztów jego obsługi. Założono, że w latach 2015-2016 relacja państwowego długu publicznego do PKB wzrośnie do 49,0%, a po stabilizacji w 2017 r. będzie stopniowo się obniżać do 47,5% w 2019 r. Z kolei relacja długu sektora general government do PKB będzie

MF: Dług sektora general government spadł do 1 003,4 mld zł na koniec 2017 r.

minister finansów Teresa Czerwińska w komentarzu do danych o zadłużeniu sektora finansów publicznych. "Zgodnie ze wstępnym szacunkiem PKB ogłoszonym w lutym przez GUS, relacja państwowego długu publicznego wyniosła 48,5% PKB i była niższa o 3,4 pkt proc. od poziomu z 2016 r

PIE: Polska gospodarka jest zespolona z Unią Europejską

PIE: Polska gospodarka jest zespolona z Unią Europejską

stabilne - agencje oceniają je na A-. Te zmiany przełożyły się na koszty obsługi polskiego długu. Jeszcze w 2004 r. sięgały one 2,7 proc. PKB przy zadłużeniu odpowiadającym 45 proc. PKB. Obecnie są ponad dwa razy niższe, przy

"The New York Times": Leki odchudzające zmieniają gospodarkę. Dania patrzy i nie wierzy

"The New York Times": Leki odchudzające zmieniają gospodarkę. Dania patrzy i nie wierzy

rynkowa Novo Nordisk przekroczyła wielkość duńskiej gospodarki. Rosnąca cena akcji sprawiła, że stała się drugą najcenniejszą spółką publiczną w Europie, po grupie dóbr luksusowych LVMH. Cień firmy jest tak rozległy, że duńscy ekonomiści debatują nad tym, czy kraj powinien opublikować kolejny zestaw

Czego rząd PiS nie powie nam o budżecie? Że jest niekonstytucyjny i niebezpieczny, nie wspiera inwestycji

Czego rząd PiS nie powie nam o budżecie? Że jest niekonstytucyjny i niebezpieczny, nie wspiera inwestycji

. Razem daje to przyrost długu publicznego (według unijnej metodologii) rzędu 280-300 mld zł – 12-14% PKB. Przy czym warto zauważyć, że tylko środki z PFR idą na wsparcie gospodarki – cała reszta idzie na łatanie dziur w budżecie państwa i w funduszach celowych. Dopłaty do samego tylko FUS

Fabryka cukierków, zakład budowlany, stado ogierów. PiS-owska racja stanu mówi, że państwo ma rządzić takimi firmami

Fabryka cukierków, zakład budowlany, stado ogierów. PiS-owska racja stanu mówi, że państwo ma rządzić takimi firmami

obliczyli, że prywatyzacja większości spółek, kontrolowanych przez skarb państwa podniosłaby znacząco ich efektywność, przez co PKB Polski wzrosłoby o 9 proc. To byłaby jedna korzyść z prywatyzacji. Drugą byłyby wpływy do budżetu, które można byłoby przeznaczyć na przykład na obniżenie długu publicznego

Prof. Andrzej Sławiński: Pułapka tuczenia narodowej inflacji

Prof. Andrzej Sławiński: Pułapka tuczenia narodowej inflacji

do wzrostu podaży pieniądza. W dyskusji publicznej dotyczącej polityki fiskalnej w Polsce nie pojawia się niestety pytanie o to, w jakiej części deficyt budżetowy jest finansowy z oszczędności, a w jakiej emisją pieniądza. Króluje ostatnio przekonywanie, że dług publiczny trzeba wręcz kochać, gdyż

W danych GUS-u już widać nadchodzące spowolnienie

W danych GUS-u już widać nadchodzące spowolnienie

- twierdzi Gomułka. Inna sprawa, jak wykorzystaliśmy ten okres wyjątkowej koniunktury. - Zalecałem, abyśmy dążyli do osiągnięcia nadwyżki budżetowej. Przyjęto inną strategię zakładającą, że nie będzie znacznego spowolnienia - mówi Gomułka. W efekcie wprawdzie nasz dług publiczny w relacji do PKB w przyszłym

Pandemia wymyka się spod kontroli rządów. Biliony euro na ratowanie gospodarek

Pandemia wymyka się spod kontroli rządów. Biliony euro na ratowanie gospodarek

Komisji Europejskiej, która w piątek wieczorem zaproponowała, aby w związku z pandemią zawiesić unijne przepisy dotyczące wysokości deficytu budżetowego oraz długu publicznego. Zgodnie z tymi przepisami państwa członkowskie UE powinny ograniczać wydatki, dopóki nie osiągną budżetu bez deficytu. W

Szałamacha: Zmiana formuły reguły wydatkowej nie wpłynie na wielkość wydatków

rozwiązania była zaburzana przez losowe błędy prognoz. "Należy podkreślić, że dzięki zawartemu w stabilizującej regule wydatkowej mechanizmowi korekty (w tym ograniczeniu tempa wzrostu wydatków w wyniku kształtowania się państwowego długu publicznego powyżej 43% PKB), relacja

Deficyt budżetowy Polski powyżej średniej unijnej. Dług pod kontrolą

długu publicznego w poszczególnych krajach. Na tle krajów UE Polska wygląda nie najgorzej. W ubiegłym roku dług publiczny Polski wyniósł 51 proc. PKB wobec 47,2 proc. w 2008 r. Najniższym długiem w Unii może pochwalić się Estonia (7,2 proc. PKB). Dozwolony w kryteriach z Maastricht próg 60 proc

Zaciska się pętla zadłużenia, mogą nas czekać prawdziwe kłopoty

tak byliśmy powyżej kluczowego poziomu 3 proc. PKB - komentuje Maja Goettig, główna ekonomistka Banku BPH. Licząc dług publiczny w procentach PKB, okaże się, że w ubiegłym roku wyniósł 47,2 proc., a w tym ma wynieść 51,2 proc. PKB. Tym samym przekroczy pierwszy próg

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

efekcie zmian w systemie emerytalnym relacja państwowego długu publicznego do PKB obniżyła się w 2014 r. do 47,8% PKB, w 2015 r. i 2016 r. można oczekiwać jej ponownego wzrostu. "W 2016 roku wspomniana relacja może sięgnąć 50% PKB, czyli wielkości, która do 2013 r

Nie wpędzajmy banków w kryzys

sytuacji finansowej lub ich sektor finansowy stanowi zagrożenie dla stabilności i wymaga dokapitalizowania. Wiele zagrożonych banków w USA i Europie zostało dokapitalizowanych z publicznych funduszy. W większości przypadków rządy po kilku latach sprzedały swoje udziały w bankach z zyskiem. Dzięki zdrowym

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

związku z zagrożeniem zdrowia publicznego władze zaleciły pozostanie w domach oraz ograniczenie do minimum aktywności, które nie są niezbędne do funkcjonowania. Polska uruchomiła środki prewencyjne stosunkowo wcześnie, a ograniczenia wprowadzone w życie były relatywnie

Credit Suisse znika. Bank prestiżu i skandali

W niedzielę wieczorem prezydent Szwajcarii Alain Berset ogłosił, że największy szwajcarski bank UBS za 3 mld franków przejmie bank Credit Suisse, do tej pory drugi co do wielkości bank Szwajcarii, od dziesięcioleci uchodzącej za bezpieczną przystań dla pieniędzy w czasie wszelkich kryzysów na

"WSJ": Włoskie zadłużenie budzi obawy całej UE

Obecnie dług publiczny Włoch jest jednym z najwyższych w UE, w ubiegłym roku wyniósł on 115 proc. PKB, czyli tyle samo co w Grecji. Jednak z uwagi na skalę wielkości włoskiej gospodarki ich poziom zadłużenia jest aż siedmiokrotnie wyższy niż w Grecji i wynosi 1,7 bln euro

Polska nadal na 46. miejscu w tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej

barierami politycznymi które wpływają na kondycję gospodarczą regionu. Do głównych problemów można zaliczyć wysokie obciążenia podatkowe i koszty pracy oraz problemy finansów publicznych spowodowane latami ekspansji sektora publicznego oraz wysoki dług publiczny w wielu krajach europejskich" - czytamy

"The New York Times": Globalizacja na cenzurowanym. Czy wszystko, co wiedzieliśmy o gospodarce, już nie jest prawdą?

". Czytaj także: Generacja Z ma coraz bardziej dość prymatu cyferek PKB. Czy wiara w dewzrost to zdrowy instynkt samozachowawczy? Koniec historii? Dzisiejsze uczucie niepokoju wyraźnie kontrastuje z oszałamiającym triumfalizmem, jaki nastąpił po upadku Związku Radzieckiego w grudniu 1991 roku

"Zwycięstwo nie za wszelką cenę". Ekonomiści biją na alarm w związku z kosztownymi obietnicami rządu i łamaniem zasad

podkreślają, mówienie o doskonałej kondycji finansów publicznych jest złudzeniem, bo w tak sprzyjających warunkach gospodarczych 2018 r. powinien być rokiem z nadwyżką budżetową, a nie z ponad 10-mld dziurą. "W rezultacie, mimo jednego z najlepszych wyników wzrostu PKB w ostatnich latach w UE

Włosi rzutem na taśmę ratują najstarszy bank świata

skupiają kłopoty całego włoskiego sektora bankowego. Od 2009 r. do dziś władze Włoch już trzy razy przyjmowały plany ratowania banków z pieniędzy publicznych. Mimo to złe długi włoskich banków wycenia się obecnie na 356 mld euro, co stanowi aż jedną trzecią całości złych długów w

Będziemy płacić wyższe podatki? "Nie znam innego sposobu na spłatę długów"

, wyższe deficyty sektora finansów publicznych, większe koszty obsługi długu przez firmy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje skok globalnego długu publicznego w tym roku z 69,4 proc. do 85,3 proc. skumulowanego światowego PKB. Globalny deficyt ma zaś wzrosnąć z 6,2 proc. do 9,9 proc. skumulowanego PKB

Pomyślmy o euro. Kryzys go nie zniszczył, a wyjście Wielkiej Brytanii z UE wzmocni państwa posługujące się wspólną walutą

wreszcie – odłożenie ad acta sprawy wejścia do strefy euro spowodowało rozmijanie się polskiej gospodarki z kryteriami konwergencji. Aby przyjąć wspólną walutę, trzeba spełnić kilka kryteriów, w tym utrzymać dług publiczny poniżej 60 proc. PKB i deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych

FOR Balcerowicza delikatnie chwali KO, gani Konfederację, PiS i Lewicę

przez Licznik Długu Publicznego Leszka Balcerowicza. Tu zwolennicy dyscypliny finansowej nie mają łatwego wyboru. "Żadna z partii nie przedstawia wiarygodnego źródła finansowania swoich propozycji, w domyśle zakładając, że w miarę realizacji programu będzie ograniczać wydatki na inne cele bądź

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

publicznych zostały zawyżone o 3,2 mld zł. Prawidłowa wielkość tych dochodów w 2016 r. wyniosła 698,7 mld zł, co odpowiadało wartości 37,7% PKB. Był to najniższy poziom dochodów publicznych od 2011 r. Jednocześnie prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publicznych był równy 49,3 mld zł, a w relacji do

Prof. Sławiński: Nie da się zwalczyć inflacji bez schłodzenia gospodarki ani za pomocą realnie ujemnych stóp procentowych

pierwotnego budżetu (nieuwzględniające kosztów obsługi długu), by móc stabilizować relację długu do PKB. W ferworze polemicznym małe deficyty i stabilizacja relacji długu do PKB zamieniły się – wbrew intencjom Blancharda – na duże deficyty i nieumiarkowane zwiększanie długu. A Blanchard wcale tego

Morawiecki: Domknięcie luk w VAT i CIT może wygenerować nadwyżkę budżetową

się międzynarodową pozycją inwestycyjną netto. Dzisiaj jest ono na poziomie 2/3 PKB, czyli 66% naszego całego PKB, czyli 1,3 bln zł. To jest gigantyczna kwota" - podkreślał wicepremier. Według niego, w ramach długu publicznego, który oscyluje w okolicy 50%, około 60

Spowolnienie na świecie przełożone. W Polsce zadziała "nowa piątka", ale czy na długo

; podkreśla Bujak Analitycy banku twierdzą ponadto, że mimo dodatkowych kosztów związanych z zapowiedzianymi programami rządu deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć zakładanych w ustawie 28,5 mld zł. Spadnie też relacja długu publicznego do PKB (z 49,5 do 48,8 proc.). Elastyczność budżetu mają zapewnić

Rządzący, nie mając pojęcia o ekonomii, matematyce, fizyce, odcinają gospodarkę od cywilizacyjnych korzeni

„Płaci się bardzo wysoką cenę za pogodną jednomyślność” przestrzega Warren Buffet, guru rynków kapitałowych, jeden z najbogatszych ludzi żyjących dziś na świecie. W innym miejscu zaś dodaje „Głos opinii publicznej nie może być w żadnej mierze substytutem poprawnego rozumowania

Japonia wpompuje w gospodarkę 227 mld dol.

wydatki wojskowe. To odpowiedź Japonii m.in. na konflikt terytorialny z Chinami oraz próby rakietowe Korei Północnej. Zwiększenie wydatków publicznych w Japonii budzi obawy niektórych ekonomistów, bo kraj i tak ma najwyższy na świcie dług publiczny w stosunku do wielkości

Obama zaciska pasa. Bogaci zapłacą wyższe podatki

Budżet USA jest połączony z dziesięcioletnim planem uzdrowienia amerykańskiej polityki fiskalnej. Głównymi jego elementami jest zmniejszenie ogromnego, szacowanego na 16 bln dol. długu publicznego i deficytu budżetowego. Budżet zgodnie z przedstawionym planem ma zostać

Gospodarka Białorusi - między Putinem a Doliną Krzemową

., jak w poniedziałek ogłosił Narodowy Bank Białorusi. Z tej kwoty niespełna 0,4 mld dol. przeznaczono na spłatę zagranicznych długów, ale większość - ponad 1 mld dol. - pochłonęła interwencyjna sprzedaż waluty, którą bank centralny prowadził dla obrony kursu białoruskiego rubla.  Masowe

Dług publiczny 2009 jednak poniżej 50 proc. PKB

przekroczy 50 proc. PKB. Szacował go na 49,5 proc. PKB. W ciągu roku dług publiczny urósł o 72,2 mld zł, czyli o 12,1 proc. Na koniec 2008 r. wynosił 597,7 mld zł. W zeszłym roku najszybciej rosło zadłużenie sektora ubezpieczeń społecznych (o 4,2 mld zł, czyli o 150,8 proc., do

Cięcie ratingu. Czy Paryż będzie następny?

Po obniżeniu ratingu USA przez agencję S&P na celowniku rynkowych spekulacji znalazła się Francja. Druga pod względem wielkości gospodarka UE od dawna nie może uporać się ze swoimi finansami publicznymi - w ubiegłym roku deficyt budżetowy wyniósł 7,1 proc. PKB, a dług publiczny

MF chce zmienić sposób wyliczania długu publicznego

Dług publiczny składa się z części krajowej wyrażonej w złotych i zagranicznej w walutach obcych. Ta druga to dziś mniej więcej 1/3 długu. Czyli sporo ponad 200 mld zł. Wielkość tej kwoty zależy od kursu złotego. Im kurs niższy, tym zadłużenie przeliczone z walut obcych na

Włochy wywołają kryzys na światowych rynkach? Kolejne włoskie banki w tarapatach

państwa świata. Ich dług publiczny wynosi aż 2,25 bln euro. To aż 136 proc. PKB Włoch. Więcej ma tylko Grecja (179 proc.), Japonia (230 proc.) i Zimbabwe (203 proc.). To nie koniec. Kraj zmaga się z najwyższym bezrobociem od czerwca 2015 roku. Jak podaje włoska agencja

Balcerowicz "ujawnia" dług

wielkości długu ukrytego prowadził już w połowie lat 90. Wtedy sięgał on blisko 300 proc. PKB. Balcerowicz licznika długu wtedy nie wywieszał. Ale z drugiej strony - czy można porównywać te dwa momenty w naszej historii? Można się spierać o to, czy zmiany w OFE, które forsuje rząd

Porozumienie z Grecją przybliża Polskę do euro

, w którym w zamian za korzystniejsze rozłożenie rat zadłużenia, a więc spadek jego realnej wielkości, Grecja zmniejszy wydatki publiczne, zwiększy dochody podatkowe i przychody z prywatyzacji. Można przypuszczać, że jeśli mimo tych działań dług publiczny będzie spadał wolniej, niż oczekiwano, na

Rząd woli wybory od reform

W przyszłym roku, a najdalej w 2011, dług Polski przekroczy wartość 55 proc. PKB. Ustawa o finansach publicznych nakazuje wtedy naprawiać finanse i zmusza rządzących do podejmowania niepopularnych decyzji, np. zamrożenia płac w budżetówce. Według

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

będzie ograniczone, tym z większym prawdopodobieństwem można oczekiwać wyhamowania tempa wzrostu PKB już pod koniec 2017 r. Wówczas ambitnego plan redukcji deficytu i długu publicznego zapisany w ostatniej aktualizacji programu konwergencji po prostu nie uda się zrealizować. Dzisiejsze dane są generalnie

Tureckie trzęsienie ziemi. To samo czeka Polskę? Tak chciał prezes Kaczyński

publicznego było powiązane lub denominowane w walutach obcych, co oznacza, że spłata tego długu staje się trudniejsza, gdy lira nadal traci na wartości. Zaczyna to być szczególnie niebezpieczne w razie odpływu kapitału. A to się teraz właśnie dzieje - ewakuacja kapitału oznacza bowiem skokowy spadek wartości

Rostowski: Deficyt w 2010 r. powyżej 52 mld złotych

grozi nam przekroczenie w 2010 roku tzw. drugiego progu ostrożnościowego wynikającego z ustawy o finansach publicznych. - Przewiduje ona dotkliwe sankcje w sytuacji przekroczenia poziomu 55 proc. relacji długu publicznego do PKB polegające na drastycznym i szokowym ograniczeniu wydatków budżetowych i

Dług Japonii przekroczył biliard jenów. Większy niż Grecji

Japonia jest fenomenem. Jej dług publiczny nie jest co prawda najwyższy na świecie. Więcej pieniędzy pożyczyły bowiem władze USA - aż 16,7 bln dol. Ale Japonia jest niekwestionowanym rekordzistą zadłużenia, jeśli odnieść je do wielkości gospodarki. Jej dług publiczny w stosunku

Europa zarażona przez Grecję? Finanse publiczne w katastrofalnym stanie

je ratować, przejmując długi. Zadłużenie publiczne wzrosło z niespełna 25 proc. PKB w roku 2007 do 108 proc. w 2011. Dopiero w roku 2015 deficyt finansów publicznych ma spaść poniżej 3 proc. PKB. Kryzys finansowy przekształcił się w recesję, która w Irlandii trwała od 2008 do 2010 roku. W ubiegłym

Chude lata dla banków? Może i tak, ale zapłacimy za to my, klienci [OPINIE BANKOWCÓW]

niespłacanych kredytów może wynieść 14 mld zł. - Bankom po prostu nie opłaca się udzielać kredytów, bo w tych warunkach nie są w stanie zarobić tyle, by pokryć koszty ryzyka oraz bieżącej działalności. Większość banków już zdecydowała się podnieść marże i opłaty, a także wymagania np. dotyczące wielkości wkładu

Statystyka według prezesa PiS

zł. Liczby te niewiele mówią o rzeczywistym stanie finansów publicznych. Lepiej sięgnąć po dane GUS pokazujące wielkość całego deficytu finansów publicznych (także samorządów, transferów do OFE i funduszy pozabudżetowych) w stosunku do PKB. W roku 2006 deficyt finansów publicznych wyniósł 3,6 proc

Ministerstwo Finansów: Banki centralne kupują złotowe papiery skarbowe

relacji do PKB na koniec 2011 r. wyniósł 56,3 proc. wg metodologii UE. Jest to istotnie mniej niż w porównaniu z wielkością tej relacji dla całej Unii Europejskiej (82,5 proc.) i dla strefy euro (87,2 proc.). Deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB spadł z 7,8 proc. w 2010 r. do 5,1 proc. w

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

same czynniki, które wzmocniły PKB w I kwartale, będą oddziaływać w przeciwnym kierunku w kolejnym. Prognozujemy, że w II kwartale tempo wzrostu uległo stabilizacji i jest zbliżone do dziś opublikowanych wielkości. W drugim półroczu spodziewamy się przyspieszenia, które pozwoli w całym 2015 roku

Konsumpcja gosp. domowych może przyspieszyć w III kwartale wg analityków

dobrym prognostykiem przyspieszenia dynamiki wzrostu konsumpcji w kolejnych kwartałach. Jednocześnie część ekonomistów zwraca uwagę, że dane za lipiec-sierpień wskazują na kontynuację trendu spadkowego dynamiki PKB w kierunku 4% r/r w III kw

Przegląd prasy

koniunktury długi firm wzrosły o ponad 800 mln zł w I kw. --Salini Polska nie wróci na budowę odcinka autostrady A1 Blachownia - Rząsawa Parkiet -- Bank Millennium może wrócić do akwizycji najwcześniej w przyszłym roku, zapowiada

Nouriel Roubini w Davos: Strefa euro może się rozpaść

sięgającym 120 proc. PKB, a jej deficyt budżetowy czterokrotnie przekroczył wyznaczony przez Unię limit 3 proc. PKB. Większym zagrożeniem według Roubiniego jest jednak Hiszpania, która ma czwartą co do wielkości gospodarkę w Europie, ale jednocześnie olbrzymie problemy z

Z ziemi włoskiej do polskiej. Polska cierpi przez kryzys

: Polski rząd bardzo mocno walczył, by relacja naszego długu publicznego do PKB nie przekroczyła 55 proc. Tymczasem we Włoszech sięga ona 119 proc., a w Japonii przekracza 200 proc. i do tej pory właściwie nic złego się tam nie działo? Prof. Witold Orłowski, główny doradca

Jeszcze nigdy rządy nie pożyczały tak dużo pieniędzy

W przyszłym roku dług publiczny dziesięciu najbogatszych krajów sięgnie 106 proc. ich PKB. Będzie o 9 bln dolarów większy niż w 2007 roku, gdy wynosił 78 proc. PKB, podaje Międzynarodowy Fundusz Walutowy w niedawno opublikowanym raporcie. Niestety, rządy bogatej dziesiątki na

Liczby, które zapamiętamy po 2013 roku

1 trylion 11 bln 200 mld jenów Dług publiczny brutto Japonii wyniósł w końcu września 2013 roku 1011200000000000 jenów. (1 trylion 11 bln 200 mld jenów) Łatwiej to wyrazić w dolarach: 9 bln 692 mld USD. Dług Stanów Zjednoczonych jest większy i wynosi

Mętne finanse Rosji. Tajna część budżetu rośnie

je poza kalkulacjami wydatków publicznych. W Rosji nie stosuje się definicji sektora publicznego zgodnej z międzynarodowymi standardami, a na dodatek w różnych rosyjskich sprawozdaniach zmienia się tę definicję. - Oficjalne zadłużenie rządu Rosji wynosi jedynie 11 proc. PKB

Czy stać nas na 500+?

rozwoju gospodarki. Tymczasem transfery do rodzin będą w całości wydawane i poza jednorazowym impulsem popytowym, niewiele z tego gospodarka będzie miała. JKB i jego współpracownicy wyliczali, jakiż to ogromny dług publiczny wygenerowały OFE, choć po prawdzie długi generowały

Szczyt G20: Ciąć czy nie ciąć - oto jest pytanie

. Liczba bezrobotnych w czerwcu sięgała 14,6 mln, a stopa bezrobocia obniżyła się z 9,7 proc. w maju do 9,5 proc. Dług publiczny USA w tym roku wzrośnie do 62 proc. PKB, w 2008 był na poziomie 40 proc. PKB. Deficyt budżetowy w USA sięgnie w tym roku 1,5 bln dol., co stanowi ponad

Rostowskiego kopanie w poszukiwaniu źródeł

finansów publicznych został definitywnie zamknięty. Wszystko to było rozpaczliwymi, nieplanowanymi, chaotycznie wprowadzanymi działaniami, które miały nas uratować przed totalnym załamaniem finansów publicznych i zderzeniem się z konstytucyjną granicą długu publicznego w relacji

Jak GUS policzył te 0,8 proc. wzrostu PKB?

Leszek Baj: W Polsce w zeszłym tygodniu wszyscy żyli danymi GUS. W I kw. PKB wzrósł o 0,8 proc. Premier Donald Tusk i minister finansów Jacek Rostowski zrobili nawet specjalną konferencję prasową. Ale pan w najnowszym raporcie Bank of America/Merrill Lynch ma zastrzeżenia do

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

specjalnie nie pomaga. W przypadku służby zdrowia mamy 24. miejsce, a w wydatkach na niezdolnych do pracy - 23. - Można uznać, że wydatki na renty inwalidzkie itp. są w normie, biorąc pod uwagę wielkość naszego PKB. Reforma sprzed kilkunastu lat okazała

Cypr - kolejny kraj strefy euro będzie potrzebował pomocy?

Demetriades w wywiadzie dla "Financial Times". Cypr od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami gospodarczymi. To mały kraj, którego PKB w 2011 r. sięgnął 17,7 mld euro. W tym roku Komisja Europejska spodziewa się na Cyprze recesji sięgającej 0,8 proc. Dług

Orbán ma kłopot. Poważny kłopot. Co dalej z węgierską gospodarką?

. Rzeczywiście, w 2010 roku Orbán odziedziczył po socjalistach dług w wysokości 80 proc. PKB, jednak przez lata niewiele zrobił, by go zmniejszyć - pod koniec roku dług publiczny Węgier wynosił 83 proc. PKB, a w połowie roku sięgał nawet 85 proc. Nie jest to jeszcze poziom Grecji czy Włoch, ale Madziarom

Berlusconi zatrząsł rynkami przez wycofanie ministrów z rządu

" - napisali niedawno w raporcie o Włoszech ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Włochy są jednym z najbardziej zadłużonych krajów UE. Dług publiczny kraju w tym roku może przekroczyć 132 proc. PKB. Na korzyść przemawia to, że duża jego część jest w rękach

Prezydent podpisał ustawę budżetową na rok 2017

PLN/USD. Ponadto szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych w 2017 r. wyniesie 64,8 mld zł, zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 67,5 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 52,3%" - czytamy w komunikacie

20 tys. osób może stracić pracę przez podwyżkę VAT

VAT ma wzrosnąć z początkiem przyszłego roku o 1 pkt proc. Przejściowo, na trzy lata. Pieniądze z podwyżki pójdą na łatanie dziury budżetowej. W wieloletnim planie finansowym państwa rząd zapisał jednak, że jeśli w 2011 r. relacja długu publicznego do PKB przekroczy 55 proc

Rząd zatwierdził budżet. Eksperci: to realistyczne założenia

PKB musiałby być wyższy - mówił prof. Gomułka. - Rząd zapowiada, że budżet skonstruuje przy zastosowaniu tzw. reguły wydatkowej, która ma ograniczyć wzrost wydatków z kasy państwa [wzrosną maksymalnie o 1 pkt proc. ponad inflację]. Mimo to deficyt sektora finansów publicznych ma być jednak w przyszłym

Kroplówka dla hiszpańskich banków

średnim tempie 3,6 proc., jednym z najwyższych w Europie Zachodniej. Rząd hiszpański, inaczej niż grecki czy portugalski, nie zaciągał nadmiernych długów. W roku 2000 dług publiczny spadł poniżej 60 proc., a w roku 2007 - tuż przed wybuchem kryzysu finansowego - Hiszpania była jednym z najmniej

Rostowski: Deficyt w 2010 r. powyżej 52 mld złotych

. Przewiduje ona dotkliwe sankcje w sytuacji przekroczenia poziomu 55 proc. relacji długu publicznego do PKB polegające na drastycznym i szokowym ograniczeniu wydatków budżetowych i znaczącym podniesieniu podatków. Kształt ustawy budżetowej oraz inne okołobudżetowe działania rządu

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

, utrzymującej stabilizację stóp procentowych w dłuższym okresie. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Całokształt danych jest w naszej ocenie zgodny z drobnym spowolnieniem dynamiki PKB w 2kw18 ? Spodziewamy się spadku z

Modlitwa o wzrost

deregulację. Żadne grupy interesu nie unikną mojej wiertarki". Ale to tylko słowa. Bank Japonii pompuje pieniądze na rynek, a rząd, nie bacząc na to, że dług publiczny Japonii jest najwyższy na świecie, pożycza pieniądze i je wydaje. W ubiegłym roku PKB wzrósł o 1,5 proc. i

Jak pobudzić chiński wzrost, by nie zaszkodzić gospodarce?

wspieranie gospodarki, pytanie, czy chcą? Chiny nie mają problemów z zadłużeniem podobnym do Europy czy Ameryki. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego dług publiczny kraju sięga ledwie 25 proc. PKB. Kraj nie może też narzekać na niedobory gotówki, ma bowiem największe na świecie rezerwy walutowe

Poranny komentarz rynkowy XTB - Grecja (znów) w centrum

kredytodawcami. EURUSD ? Grecja, a w cieniu Portugalia Grecka gospodarka jest w tak złym stanie, iż kolejne programy oszczędnościowe nie są w stanie ograniczyć znacząco deficytu finansów publicznych, gdyż spadek PKB coraz bardziej podkopuje bazę podatkową. W

Szaleństwo kredytowe w Chinach

pompować pieniądze licząc, że nagle zaczną być warte tyle ile kosztują. Co ciekawe Chiny stają się w wyniku tej decyzji jedną z najbardziej zadłużonych gospodarek świata. Łączny dług prywatny, bankowy i publiczny wynosi 346% PKB. Wczoraj poznaliśmy dane na temat bilansu

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

), które wynika z przewidywanego obniżenia relacji państwowego długu publicznego "netto" do PKB poniżej 43% w 2020 r. Zgodnie z ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług pociąga to za sobą automatyczne obniżenie stawek VAT od 2022 r

Włoskie referendum topi złotego. Kurs euro niemal 4,5 zł. Dolar najdroższy od 2002 r.

referendum będzie polityczny chaos w trzeciej pod względem wielkości gospodarce strefy euro, który może osłabić także inne kraje. A przecież Włochy i tak mają wystarczająco dużo problemów. Według Eurostatu włoski dług publiczny w II kw. 2016 r. przekroczył 2,25 bln euro, co stanowi 135,5 proc. PKB tego kraju

Wyżnikiewicz: Upolitycznienie gospodarki szkodzi firmom i wzrostowi gospodarczemu

kwestii poprawy dzietności. Ten program może jedynie przyspieszyć decyzję o drugim i kolejnym dziecku. W dodatku to duże obciążenie dla budżetu, większe niż nawet obsługa długu publicznego. Teraz wszystko jest okej, ale nie można na podstawie dobrej sytuacji budżetu w czasach bardzo dobrej koniunktury

Dane za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB do ok. 2-2,5% w IV kw. wg analityków

. br., uważają ekonomiści. Niektórzy nie wykluczają obniżenia temat wzrostu nawet do poniżej 2% r/r. Większość spodziewa się jednak, że wzrost może utrzymać się w zakresie 2-2,5% Efektem tych prognoz jest pojawienie się wątpliwości, czy wzrost PKB w całym roku ma szanse

Czy poza rządem coś się zmieni w Japonii?

długowiecznych emerytów w obliczu długu publicznego prawie dwukrotnie większego niż PKB; ten ostatni zaś wynosi 5 bln dol. Słabość Japonii ujawniła się szczególnie w czasie obecnego kryzysu finansowego. Jej PKB skurczył się aż o 11,7 proc. w pierwszym kwartale tego roku, podkreśla

Fundacja Leszka Balcerowicza: PiS zmarnował rok. Zatrzymuje kobiety w domach, osłabia firmy, tłumi inwestycje

się na konstytucyjnej granicy 60 proc. udziału długu publicznego w PKB. - PiS miał dobry rok w gospodarce, ale go zmarnował. Jego działania to przeciwieństwo patriotyzmu, to narodowe szkodnictwo - skwitował Leszek Balcerowicz. Jedynym plusem, jaki

Modlitwa o wzrost

nieruchomości i akcje na giełdzie. Ekonomiści mówili o straconej dekadzie, dziś już o dwóch straconych dekadach. Trzeci co do wielkości potencjał gospodarczy na świecie utrzymuje wzrost 1-2 proc., po czym wpada w recesję. Tylko od 2008 roku były trzy okresy spadku PKB

Przegląd prasy

Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Szara strefa może sięgnąć 22,2% PKB, czyli ok. 430 mld zł, w 2017 r., wynika z szacunków prof. Friedricha

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2016 r.

deficyt sektora finansów publicznych w 2016 r. wyniesie 69,9 mld zł, zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 42 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB, wzrośnie do 49%" - czytamy w komunikacie. W budżecie państwa limit

Niepodległa Szkocja jak republika naftowa. Da sobie radę?

proponował, by obciążenie długiem Szkocji było proporcjonalne do jej udziału w tworzeniu PKB Wielkiej Brytanii i liczby ludności. Jak policzyło BBC, wtedy nowy kraj już na starcie dostałby garb zadłużenia na poziomie 80 mld funtów. To, po jakiej cenie Szkocja płaciłaby za swój dług

Jak spłonęło 300 mld euro

dol. Największym wierzycielem rządu były banki greckie (45 mld euro), zaś drugim co do wielkości - greckie fundusze inwestycyjne i emerytalne (29 mld euro). Reszta długu należała do EBC (przyjmował obligacje jako zastaw pożyczek, których udzielał bankom), do banku centralnego Grecji i funduszy w wielu

Poranny komentarz rynkowy XTB - Rynek pracy, banki centralne i Grecja

O pakiecie "rozwiązań" dla Grecji pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Filarem tego pakietu, który ma sprowadzić relację dług/PKB do 124% w 2020 roku (co i tak ciężko uznać za wielkość satysfakcjonującą) jest operacja odkupu długu, który obecnie notowany jest na ok. 35c za 1 euro nominału

Czy Rosjanie będą ratować Cypr?

rozmiarów 120 mld euro, sumy siedem razy wyższej niż cypryjski PKB. Sam Bank Cypru - największy na wyspie - ma aktywa dwukrotnie większe niż cypryjski dochód krajowy. Banki inwestowały między innymi w dług publiczny Grecji i jak wszyscy inni posiadacze greckich obligacji poniosły duże straty

Prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński: "Stworzyliśmy pojęcie myślozbrodni, jak u Orwella! Ja sam na siebie mam donosić"

„nie ma nic potężniejszego niż pomysł, którego czas właśnie nadszedł". Stoimy u progu absolutnie gruntownych przemian. U progu eksplozji zmian w usługach publicznych - cyfryzacji każdego obszaru życia. I to wszystko będzie się dokonywało z korzyścią dla nas, a nie przeciwko nam. Mimo że taka