warunki ogłoszenia przetargu

Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

Na podstawie Pzp zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu powinien uwzględnić wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.

Działki nad Bałtykiem

Gmina Miasta Świnoujście ogłosiła przetarg na sprzedaż działek budowlanych na terenie miasta. Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie wadium.

Ostra walka o przetargi na pociągi i tramwaje. Pesa jednak z szansą w Krakowie

Pesa będzie mogła wziąć udział w przetargu na tramwaje w Krakowie, a Wielkopolska ma zmienić warunki przetargu po skardze Stadlera. W poniedziałek Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyroki w obu sprawach.

Przetargi w Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

Przetargi w Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

Dobra wiadomość dla osób, które planują prowadzić działalność na terenie Warszawy. Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie ogłosiła kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości o charakterze użytkowym na terenie Warszawy i miejscowości Kazuń. Wszystkie

Działka z widokiem na Bałtyk

Działka z widokiem na Bałtyk

Dobra wiadomość dla osób marzących o budowie hotelu z widokiem na morze. Gmina Rewal ogłosiła właśnie przetarg na sprzedaż działki znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Bałtyku. Oferowana nieruchomość znajduje się na terenie miasta Pobierowo i ma powierzchnię 21 378 m2

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

częściej stosowane. Takie warunki wpisały np. straże gminne (m.in. z Chłuchowa) w przetargu na usługi pocztowe. Także w przetargu na dozór budynków resortu pracy znalazły się preferencje dla firm zatrudniających na etatach. Sami związkowcy jako kontrapunkt dla Kancelarii Sejmu

Po wypadku Dutkiewicza. Urząd chce tylko nissana?

Po wypadku Dutkiewicza. Urząd chce tylko nissana?

skrzynię biegów i poduszki powietrzne. Rzecznik wrocławskiego magistratu Arkadiusz Filipowski zapewnia, że przed przetargiem urząd skonfrontował specyfikację z dostępnymi na rynku motoryzacyjnym markami. Według niego warunki spełniają przynajmniej trzy

Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych

Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych

Dobra wiadomość dla osób zainteresowanych kupnem nieruchomości o charakterze rekreacyjnym. Bank PEKAO S.A ogłosił postępowanie przetargowe dotyczące sprzedaży działek wraz z zabudowaniami na terenie miejscowości Dziwnów. Postępowanie ma charakter nieograniczony, warunkiem

Przetarg na wywóz śmieci do poprawki. Porażka ratusza

Krajowa Izba Odwoławcza uznała wczoraj racje czterech przedsiębiorstw, które zaskarżyły warunki przetargu śmieciowego. - Cieszy nas ten wyrok, bo na obecnych zasadach nie mieliśmy szans - mówią Monika i Wojciech Byśkiniewiczowie, właściciele firmy Byś

Pensjonat w Wiśle od PEKAO S.A.

Pensjonat w Wiśle od PEKAO S.A.

złotych netto. Warunkiem przystąpienia do postępowania przetargowego jest wniesienie wadium w wysokości 236 000 złotych. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości mogą składać oferty przetargowe do dnia 4 maja 2016 do godziny 16:00. Otwarcie ofert nastąpi 5 maja 2016. Istnieje możliwość obejrzenia

Przetarg na loty z Bydgoszczy wyciął tanich przewoźników

Przetarg na loty z Bydgoszczy wyciął tanich przewoźników

specyfikacja nie wyklucza z postępowania tanich przewoźników takich Ryanair czy Wizz Air, jak i tradycyjnych linii, np. LOT-u lub Eurolotu. Szczegóły specyfikacji pojawiły się jednak na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Jeden z warunków w niej zawarty całkowicie wyklucza

Gdański Uniwersytet Medyczny sprzedaje działki

Gdański Uniwersytet Medyczny sprzedaje działki

Nieruchomości należące do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zostały wystawione na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego. Na nowych właścicieli czekają nieruchomości: - działka gruntowa zabudowana budynkiem, o powierzchni 1580 m2

Bank PEKAO S.A. sprzedaje nieruchomości

Bank PEKAO S.A. sprzedaje nieruchomości

. sprzedaje także działkę wraz ze znajdującym się na jej terenie lokalem mieszkalnym o powierzchni 1500 m2.  Postępowania mają charakter przetargów nieograniczonych. Ich rozstrzygnięcie nastąpi w październiku 2016 roku. Warunkiem udziału jest przesłanie oferty wraz z wymaganymi dokumentami, a także

Bank PEKAO S.A. sprzedaje nieruchomości

. sprzedaje także działkę wraz ze znajdującym się na jej terenie lokalem mieszkalnym o powierzchni 1500 m2.  Postępowania mają charakter przetargów nieograniczonych. Ich rozstrzygnięcie nastąpi w październiku 2016 roku. Warunkiem udziału jest przesłanie oferty wraz z wymaganymi dokumentami, a także

Z aquaparku na Czechowie wyszły nici

Urząd miasta ogłosił przetarg na sprzedaż działki przy ul. Koncertowej 4, gdzie według dotychczasowych planów władz miasta miał powstać aquapark. Tym razem ratusz nie stawia takiego wymagania. O sprawie napisał poniedziałkowy "Dziennik Wschodni"

Cmentarz komunalny w Cedzynie przygotowuje się do rozbudowy

ekspozycji trumien i innych akcesoriów pogrzebowych. Zwycięzca przetargu będzie musiał zaprojektować nowe aleje, rozmieszczenie grobów, elementy małej architektury i parkingi. Całość dokumentacji ma być gotowa w ciągu pół roku.

Od Euro 2012 do Balic 2016. Wielka modernizacja portu

terminalu. I tego dotyczy jeden z dwóch ogłoszonych właśnie przetargów. Po przeprowadzeniu modernizacji w końcu 2016 r. port w Balicach poprawi swą przepustowość do ok. 8 mln pasażerów rocznie. Większy przetarg obejmuje rozbudowę terminalu pasażerskiego oraz budowę kładki łączącej

Będzie remont ul. Dębowej, powstanie duży parking

zostanie wybudowana ścieżka rowerowa, dalej do parkingu powstanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 metra, a potem znów będzie osobna ścieżka dla rowerów. Częścią inwestycji, na której wykonanie MZDiK przygotowuje przetarg, będzie też przebudowa ulic Lustrzanej i Jaworowej

Pestki nie będzie na Euro!

W ten sposób miasto chce uniknąć dyktatu cenowego wykonawców, którzy podnieśliby ceny ze względu na ryzyko nie zakończenia prac na czas.

Wsiąść do pociągu nie byle jakiego

obsługę pociągów regionalnych w Polsce, ogłoszony w 2007 r. przez Kujawsko-Pomorskie. Tam od PKP PR tańsza okazała się Arriva. Jednak nasz pomorski przetarg będzie pierwszym o tej skali w Polsce. Ważnym elementem jest długość umowy - zwycięzca będzie realizował przewozy od

Jest pierwszy przetarg na wspólne zakupy gazu dla firm z UE

Jest pierwszy przetarg na wspólne zakupy gazu dla firm z UE

Komisja nie będzie kupować gazu ani ustalać warunków dostaw. To mają uzgadniać między sobą dostawcy gazu i firmy, które zarejestrowały swoje zapotrzebowanie na gaz na platformie AggregateEU. Przy tym negocjacje nie muszą się zakończyć umową, skojarzeni z pomocą platformy uczestnicy przetargu nie muszą się

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości nr MNS.6821.15.2021 z dnia 14 października 2022r. Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jaworzu przy ul. Lipowej 22, województwo

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

                      WYCIĄG Z OGŁOSZENIA           O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM                       NIEOGRANICZONYM  BURMISTRZ MIASTA

MF zaoferuje obligacje za 3-6 mld zł na jedynym przetargu sprzedaży w lipcu

przed przetargiem z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych i konsultacji z inwestorami, dodał resort. Na przetargu zamiany resort będzie chciał odkupić papiery serii DS1020, WZ0121, PS0421 i OK0521, oferując w zamian (w transakcji bezgotówkowej) obligacje serii OK0722

Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

została najwyżej oceniona spełnia warunki udziału w przetargu obowiązywała również w poprzednim stanie prawnym obowiązującym do zamówień publicznych ogłoszonych przed 1 stycznia 2021 roku (patrz; art. 24 aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) – noszą potocznie nazwę

Jakie działania należy podjąć, gdy wybrany wykonawca nie chce podpisać umowy?

Pytanie: W  przetargu nieograniczonym ogłoszonym w grudniu 2020 roku na jedną z części postępowania została wybrana firma, która uchyla się od podpisania umowy na dostawę. Ze strony wykonawcy brak jest woli podpisania umowy. Czy zamawiający powinien unieważnić postępowanie w

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Część IV: Jak startować w przetargu ograniczonym? Część V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk Cześć VI: Jak złożyć ofertę równoważną? Cześć VII: Warunki udziału w przetargu: czego może żądać zamawiający? Cześć VIII: Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR) Część X

Czy wymóg posiadania uprawnień przez wykonawcę wolno sprawdzić dopiero na etapie realizacji umowy?

. 1, 1a i 1b ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)     nie podlegają wykluczeniu; 2)     spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zamawiający określił je w ogłoszeniu o             

Oferta spółki zal. Apatora warta 26,2 mln zł wybrana w przetargu PSG

dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy. "Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%" - czytamy w komunikacie. Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do

Nextbike zrezygnowało ze złożenia oferty na system rowerów miejskich w Warszawie

: - warunki finansowe przetargu, w ocenie Nextbike Polska w restrukturyzacji nie uwzględniały wzrostu cen, oraz zwiększenia ryzyka w wyniku pandemii COVID-19. Możliwa druga fala zachorowań na jesieni, stwarza zagrożenie powtórnym wyłączeniem rowerów miejskich z użytkowania, co musi zostać uwzględnione w

Spółka Apatora z najkorzystniejszą ofertą na gazomierze dla PSG za 49 mln zł

przetargu wynosi 75,2 mln zł" - czytamy w komunikacie. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%, poinformowano również. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

postępowaniu jednoetapowym. Stosujemy podobne wzory. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Czy w sytuacji, gdy w przetargu poniżej progów nie stawiamy warunków udziału w postępowaniu

Przetargi we Wrocławiu

Osoby poszukujące mieszkań na terenie Wrocławia mają powód do zadowolenia. Gmina Miasta Wrocław ogłosiła przetargi na sprzedaż miejskich nieruchomości. Do wyboru kilkanaście lokalizacji. Większość postępowań ma charakter przetargów nieograniczonych. Jedynym warunkiem

Polskie czołgi Abrams nie będą miały najmocniejszego pancerza ze zubożonego uranu

US Army ogłosiła przetarg na usunięcie pancerzy z wież czołgowych abramsów i zainstalowanie nowych, zgodnych z programem Foreign Military Sales (FMS). FMS to program, który pozwala na sprzedaż amerykańskiego osprzętu wojskowego innym krajom. W jego ramach Polska kupuje od USA czołgi Abrams, a

Co to jest sądowa egzekucja z nieruchomości?

licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta jest wystarczające do odbycia przetargu. W drugiej części artykułu

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Wspomniana w pytaniu zmiana siwz będzie skutkowała zmianą ogłoszenia o zamówieniu. Stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Pzp w przetargu nieograniczonym zamawiający ma obowiązek: a)     zamieścić ogłoszenie o zmianie

Oferta Apatora warta do 95 mln zł wybrana w przetargu spółek Taurona, PGE, Enei

opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Wartość oferty wynosi 77 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie do końca 2020 roku. "Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na

Przetargi we Wrocławiu

Dobra wiadomość dla osób zainteresowanych zakupem nieruchomości na terenie Wrocławia. Prezydent Wrocławia właśnie ogłosił przetargi na sprzedaż kilkunastu nieruchomości zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Na sprzedaż zostały wystawione mieszkania, lokale użytkowe oraz

Spółka zależna Apatora dostarczy gazomierze do PSG za 75,2 mln zł netto

wcześniej przetargu, podał Apator. Wartość zawartych umów to 75,2 mln zł netto. "Łączna wartość zawartych umów wynosi 75,2 mln zł netto, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Warunki

Polska pomoże gazem Mołdawii. Wsparcie w kryzysie wywołanym przez Gazprom

Spółka PGNiG Supply & Trading we współpracy z amerykańsko-ukraińską firmą ERU wygrały przetarg na dostawy gazu do Mołdawii - ogłosił polski koncern. Już we wtorek surowiec zostanie dostarczony do Mołdawii za pośrednictwem Ukrainy w symbolicznej ilości 1 mln m sześc.  Polska dostarczy gaz

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Pytanie:  Po dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych na roboty budowlane, do których nikt nie przystąpił, zastosowano procedurę z wolnej ręki na niezmienionych warunkach. Czy do Biuletynu Zamówień Publicznych należy przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia czy o zamiarze zawarcia

MF będzie prezentować podaż SPW w cyklu miesięcznym w II kw.

komunikacie. Przetargi obligacji odbywać się będą zgodnie z ogłoszonym kalendarzem rocznym z możliwością jego modyfikacji w zależności od sytuacji rynkowej, a podaż na przetargach sprzedaży obligacji oraz przeprowadzanie przetargów zamiany obligacji będzie wynikać z kształtowania

Nowelizacja Pzp

Pytanie Nowelizacja ustawy Pzp zmieni reguły udzielania zamówień m.in. w trybie przetargu nieograniczonego. Czy w przypadku postępowań do kwot unijnych zmieni się termin składania ofert ? Czy czas dostarczenia dokumentów potwierdzających warunki

Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału?

osób, powołując się na ich doświadczenie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ze względu na braki w przedstawionym wykazie (nie wypełniono pola, na jakiej podstawie wykonawca dysponuje danymi osobami) wezwano wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia danych w tym zakresie. Wykonawca

Sprawdź, do kiedy wolno zmienić warunki udziału w postępowaniu w dokumentacji postępowania

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego, laptopów, drukarek i serwerów. Czy po zamieszczeniu ogłoszenia możemy zmienić warunki udziału w postępowaniu? Zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał się realizacją co najmniej jednej umowy obejmującej dostawę

Przetarg na sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu

Dobra wiadomość dla osób zainteresowanych kupnem nieruchomości na terenie Wrocławia. Gmina ogłosiła właśnie kilkanaście przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości. Wśród ofert przetargowych znajdując się lokale użytkowe, działki oraz mieszkania. Postępowania mają charakter

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski sprzedaje działki w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości znajdujących się na terenie miasta. Działki położone są na ulicach Jana Piwnika oraz Tuwima. Zdecydowana większość oferowanych w przetargach nieruchomości to działki zabudowane lokalami

Przetargi w Banku PEKAO S.A - na sprzedaż nieruchomości w całej Polsce

Warszawa, Kraków, Częstochowa, Olsztyn, Rzeszów, Łódź, Gdynia to tylko niektóre spośród miejscowości, w których Bank PEKAO S.A. sprzedaje swoje nieruchomości. Wszystkie przetargi zostały ogłoszone w trybie nieograniczonym. Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

warunkach i w zakresie przypisanym dla zamówienia podstawowego. Niestety w ogłoszeniu o zamówieniu omyłkowo nie zamieścił takiej informacji. Czy istnieją odstępstwa, opinie prawne lub wyroki KIO , które honorują publikację informacji o zamówieniach dodatkowych tylko w siwz , a tym samym uprawniają do

Nieruchomości w Bydgoszczy

Prezydent Bydgoszczy ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości należących do miasta. Oferowane w postępowaniach nieruchomości to lokale mieszkalne, pustostany oraz działki. Część nieruchomości została przeznaczona do dzierżawy. Wszystkie przetargi mają charakter

Hutnicy z Częstochowy chcą gwarancji zatrudnienia. Sąd: Prawo upadłościowe tego nie przewiduje

gospodarczym Sądu Rejonowego w Częstochowie zostały zatwierdzone warunki przetargu na ustną licytację majątku huty. Między 10 a 15 kwietnia w ogólnopolskich mediach ukazały się stosowne ogłoszenia sprzedaży majątku przedsiębiorstwa Huta Częstochowa (HCZ) - czytaj TUTAJ . Przypomnijmy, obecnie hutę, której

W Nowym Centrum Łodzi niedługo rozpocznie się budowa kolejnej drogi

drogi przeciwpożarowej. Druga nowa droga w Nowym Centrum Łodzi Zgodnie z warunkami przetargu inwestycja ma być zrealizowana do 30 września 2021 r. W tym samym momencie ma być gotowa inna nowa droga w NCŁ. A w sumie drogi. Ta, którą pojadą samochody, znajdzie się sześć metrów pod ziemią. 

MF zaoferuje obligacje za 0 lub 3 mld zł na 1 przetargu w czerwcu

WS albo IZ. "Przetarg zostanie zrealizowany w zależności od sytuacji budżetowej i rynkowej. Ostateczna oferta oraz wartość podaży będzie ogłaszana 2 dni przed przetargiem z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych i konsultacji z inwestorami" - podano w

Przetargi w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości znajdujących się na terenie miasta. W skład ofert przetargowych wchodzą mieszkania, lokale użytkowe oraz nieruchomości przeznaczone do dzierżawy. Nieruchomości oferowane w przetargach znajdują się w różnych

Jak kupić nieruchomość u syndyka?

– pierwsza w formie przetargu sądowego a druga – z tzw. „wolnej ręki". W pierwszym trybie, syndyk opracowuje warunki przetargu a następnie wnioskuje do sądu o ich zatwierdzenie. O takim przetargu obwieszcza się Monitorze Sądowym i Gospodarczym a czasem też w innych publikatorach

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o przetargu deklarację skorzystania z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Pytanie Nowelizacja ustawy Pzp zmieni reguły udzielania zamówień m.in. w trybie przetargu nieograniczonego. Czy w przypadku postępowań do kwot unijnych zmieni się termin składania ofert? Czy czas dostarczenia dokumentów potwierdzających warunki

Dialog konkurencyjny

maksymalnej liczby wykonawców których można zaprosić do udziału w dialogu (jak ma to miejsce w przypadku przetargu ograniczonego - gdzie zapraszamy max. 20 wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu ).

FPP i CALPE: Brak waloryzacji kontraktów budowlanych to opóźnienia inwestycji

Polityki Ekonomicznej (CALPE).. W przypadku umów na budowę dróg ekspresowych i autostrad podpisanych w 2018 r., średni czas od ogłoszenia przetargu do zawarcia umowy z wykonawcą wyniósł ponad 723 dni. "Wszystkie przyznane Polsce środki mogą być wykorzystane, jeśli m.in

Koronawirus. Restauratorzy w ogródkach w Rzeszowie będą mogli przyjąć mniej gości. "A miasto chce opłat takich jak w ubiegłym roku"

. To oczywiście przełoży się na sporo niższe dochody. Jest jeszcze przecież niepewność, ile osób, w tych czasach, będzie chciała korzystać z restauracji, kawiarni. Tego nie wiemy, ale mamy świadomość, że cześć może mieć jakieś obawy. Tymczasem miasto w przetargu postawiło takie same warunki jak w roku

Nieruchomości w Gdańsku

Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości na terenie Gdańska będą miały okazję na dokonanie transakcji. Urząd Miasta Gdańska ogłosił do publicznej wiadomości informację o kilku przetargach dotyczących sprzedaży nieruchomości w różnych lokalizacjach Gdańska. Oferowanie w

Przetargi w Banku PEKAO S.A

Bank PEKAO S.A po raz kolejny ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości na terenie całej Polski. Większość obiektów poprzednio pełniła funkcję oddziałów banku. Oferowane w przetargach nieruchomości znajdują się w Świdniku. Solcu Kujawskim, Łodzi, Gorzowie Wielkopolskim

List z sądu wrócił do monopolowego. A Poczta Polska i tak skasuje prawie 2 mld zł

przygotowania zbadano 29 placówek pocztowych położonych w mniejszych miejscowościach na terenie sześciu województw. - Żadna z kontrolowanych placówek nie zapewniała realizacji określonego w warunkach przetargu wymogu wydawania przesyłek sądowych przy specjalnie do tego przygotowanym stanowisku. W

Zamówienia publiczne. Lokalni wykonawcy nie mogą mieć pierwszeństwa, także w czasie pandemii

ustalania warunków udziału w przetargu, które dają prawo do ubiegania się o zamówienie wyłącznie firmom zlokalizowanym na wskazanym przez zamawiającego terenie, np. miasta, województwa. Przykładowo zamawiający nie może bez narażania się na zarzut naruszenia Prawa zamówień publicznych określać

Oferta JW Construction warta 44,1 mln zł najwyższa w przetargu PKO BP

mieszkalnych" - czytamy w komunikacie. Obecnie spółka oczekuje potwierdzenia oficjalnego wyniku przetargu, zgodnie z warunkami przetargu bank ma 30 dni od dnia otwarcia ofert na rozstrzygnięcie przetargu. W tym czasie będzie weryfikował spełnienie warunków formalnych przetargu

Kolej ofiarą sporów rządu PiS z UE. Nie ma inwestycji, bo pieniądze nie dotarły

podkładów, skoro nie przygotowuje się do żadnych nowych kontraktów.  Dla branży to ogromne rozczarowanie. Rok temu o tej porze PKP Polskie Linie Kolejowe (zarządca infrastruktury) zapowiedziały, że są gotowe do ogłoszenia przetargów za 17 mld zł. Na startowej stronie PKP PLK wciąż wisi lista

PERN szuka wykonawców budowy sześciu zbiorników na paliwa w czterech bazach

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - PERN ogłosił dwa przetargi na wybór wykonawców sześciu zbiorników magazynowych na paliwa w swoich bazach w Emilianowie, Małaszewiczach, Boronowie i Rejowcu, wynika z informacji opublikowanych na stronie spółki. Łączna pojemność planowanych

GDDKiA rozpoczęła procedurę przetargową na 16 km autostrady A18

ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu, zakres zamówienia i termin składania ofert. Wykonawca będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi numer 18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi również budowa dróg dojazdowych, przebudowa węzła

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

składania ofert. Zgodnie z art. 12a ustawy Pzp jeżeli dokonywana zmiana ogłoszenia jest istotna, w szczególności dotyczy określenia: przedmiotu,wielkości lub zakresu zamówienia,kryteriów oceny ofert,warunków udziału w postępowaniu lubsposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania

Gazprom w nowym sporze z Mołdawią. Utrudnia prześwietlenie gazowych długów

do określenia warunków przetargu na zakup usług audytora nie pozwala oczekiwać przejrzystości i obiektywności audytu zadłużenia Mołdowagazu za gaz dostarczony odbiorcom Mołdawii. To może doprowadzić także do tego, że rezultaty audytu nie zostaną zatwierdzone przez radę nadzorczą Mołdowagazu"

Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp składane przez wykonawcę w przetargu ma na celu udowodnienie zamawiającemu , że wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w siwz w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej. O

Mennica Polska złożyła oferty w dwóch przetargach Min. Finansów Tajlandii

ogłoszony 28 stycznia br. dotyczy produkcji i dostawy 25 000 sztuk złotych monet. Oferta Mennicy Polskiej obejmująca realizację całości przedmiotu przetargu bez wartości kruszcu opiewa na kwotę 810 010,10 USD. Termin związania ofertą wynosi 50 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj

Autostradowe miraże. Jarosław Kaczyński wykoleił plany drogowe

.  GDDKiA zapowiadała, że przetarg na tę inwestycję ogłosi jesienią 2021 r., jeśli zostanie na nią zapewnione finansowanie. Widać jednak pieniędzy nie było, skoro drogowa Dyrekcja nie ogłosiła przetargu. Zamiast tego przed rokiem GDDKiA zorganizowała konsultacje w sprawie planowanej rozbudowy A2

Oferta Apatora warta 19,1 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Taurona

roku" - czytamy w komunikacie. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o kwotę 5,7 mln zł netto z realizacją dostaw w 2018 r. "W związku z powyższym, potencjalna maksymalna

MF zaoferuje obligacje za 8-16 mld zł na 2 przetargach sprzedaży w IV kw. 2017r.

oferowane byłyby obligacje zapadające w 2018 r. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych w IV kwartale 2017 r. będą się odbywać zgodnie z ogłoszonym kalendarzem rocznym z uwzględnieniem modyfikacji w październiku i grudniu (przesunięcie przetargów z 23.10 na 25.10 oraz z 7.12 na

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Zgodnie z treścią art. 41 pkt 7 ustawy  Pzp ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. Dotychczasowa doktryna oraz orzecznictwo stały na stanowisku, że w tym zakresie nie jest wystarczające odwołanie się w ogłoszeniu o zamówieniu

Mamy kryzys, a rząd... kupuje 155 samochodów

O sprawie jako pierwsza poinformowała „Rzeczpospolita". Przetarg został ogłoszony na stronie Centrum Obsługi Administracji Rządowej 7 września pod nazwą: „Dostawa samochodów na potrzeby jednostek administracji państwowej". Dla 21 instytucji W wykazie znajduje się 21 instytucji

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

funduszy i polityki regionalnej z 22 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień dla oceny wskazania nieprawidłowości indywidulanych oraz wynikających

Orlen ze stacjami rosyjskiej marki Łukoil. Intrygująca transakcja Obajtka z węgierskim MOL

pod warunkiem przeprowadzenia rozbiorów Lotosu, m.in. sprzedaży co  najmniej 80 proc. stacji benzynowych, w tym całości najbardziej dochodowych stacji na miejscach obsługi podróżnych przy drogach szybkiego ruchu. Te zaporowe warunki zaakceptowały nie tylko władze Orlenu, ale także nadzorujący ten

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

w przetargu specyfikację istotnych warunków zamówienia. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym możliwość przekazania siwz dopiero na etapie zaproszenia wykonawcy do złożenia oferty dotyczyć będzie wyłącznie przetargów ograniczonych w których zamawiający nie może

Oferta Apatora na 18,1 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Taurona

; - czytamy w komunikacie. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o kwotę 5,4 mln zł netto z realizacją dostaw w 2019 roku. Potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi więc 23,5 mln zł

Przetargi w PEKAO S.A - bank sprzedaje nieruchomości

To już kolejna sprzedaż nieruchomości Banku PEKAO S.A . Tym razem przetargi dotyczą lokali usługowych położonych na terenie Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Okuninki, Jeleniej Góry, Płocka, Wisły, Torunia i Olsztyna. Wszystkie postępowania przetargowe zostały ogłoszone w

Przebudowa tras A4 i S5. Drogowcy ogłosili przetarg na prace przygotowawcze

związane z autostradą A4 i drogą ekspresową S5. To krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na dolnośląskich drogach w tranzycie oraz ruchu lokalnym. Przebudowa A4 i S5. Warianty przebiegu tras   – Ogłoszenie przetargów na prace przygotowawcze do poszerzenia dolnośląskiego odcinka autostrady

Nieruchomości nad Bałtykiem

Dobra wiadomość dla osób marzących o własnej działce, lub domu nad Bałtykiem. Gmina Miasta Ustka ogłosiła przetargi na sprzedaż nieruchomości znajdujących się na terenie miasta. Wśród ofert przetargowych znajdują się: działki, lokale użytkowe oraz mieszkania. Obiekty są

Przetargi na sprzedaż nieruchomości na terenie Śląska

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o działająca w imieniu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A ogłosiła przetargi na sprzedaż kilku nieruchomości znajdujących się na terenie Katowic i Mysłowic. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż prawa własności nieruchomości

ZUS sprzedaje nieruchomości w Szczecinie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Szczecinie ogłosił dwa przetargi dotyczące sprzedaży nieruchomości. Pierwsze postępowanie związane jest ze sprzedażą działki przy ulicy Barnima 20 o powierzchni 500 m2, na terenie której usytuowany jest budynek biurowo-magazynowy o

Przewozy Regionalne ogłosiły przetargi na nowy tabor za ok. 140 mln zł

%). Autobusy szynowe będą natomiast trzyczłonowymi spalinowymi zespołami trakcyjnymi. Warunki przetargu są podobne, jak w przypadku EZT. W ostatnich dniach PR ogłosiły także przetarg na 4 dwuczłonowe, używane (jednak nie starsze niż z 2010 r.) EZT. Pod

Energa chce w br. ogłosić przetarg na wykonawcę Elektrowni Ostrołęka C

co do warunków przetargu. Prezes podkreślił, że Energa chce zachować kontrolę nad projektem, także w wypadku dojścia trzeciego partnera. "My chcemy zachować kontrolę nad projektem bez względu na to, jaki będzie partner tej inwestycji. Nie

Hotel w Bochni

Wójt Gminy Bochnia ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Galasa 4 w Bochni. Nieruchomość składa się z 3 działek o łącznej powierzchni 0.6348 ha. Na ich terenie usytuowany jest 5-kondygnacyjny hotel "Florian" o powierzchni użytkowej 2786 m

Przetarg na sprzedaż hal magazynowych w Zabrzu

Dobra wiadomość dla osób i firm poszukujących nieruchomości na terenie Zabrza. Prezydent miasta właśnie ogłosił kilka przetargów. W skład oferowanych nieruchomości wchodzą głównie działki znajdujące się w różnych częściach Zabrza. Największy przetarg dotyczy sprzedaży

Lokale użytkowe w Gdyni

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie Gdyni. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk" ogłosiła właśnie przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych na terenie miasta. Oferowane lokale są przystosowane do prowadzenia

GDDKiA zrywa umowę z wykonawcą S7 pod Warszawą. Ekspresówka do stolicy będzie później

. Oznacza to, że wszystkie należne wykonawcy z tytułu zrealizowanych robót płatności kierowane miałyby być na konto banku. Jest to działanie niezgodne z warunkami kontraktu. Ponadto fakt ten stanowi o złej wierze wykonawcy, czego skutkiem jest utrata przez inwestora zaufania do rzekomo profesjonalnego

SRK ogłosiła przetarg na kopalnię Brzeszcze, którą zainteresowany jest Tauron

na złożenie oferty nabycia części aktywów KWK Brzeszcze od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) i określił warunki brzegowe tej transakcji m.in. wymóg przeprowadzenia jej w trybie przetargu publicznego i za "symboliczną złotówkę". Ponadto SRK powinna przed zawarciem umowy m.in. obniżyć

Przetargi w PEKAO S.A.

Kolejne przetargi w PEKAO S.A. Bank ogłosił 4 postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości na terenie Szczecina, Bydgoszczy, Koluszek oraz Krakowa. Wśród ofert sprzedaży znalazły się: Lokal użytkowy w Szczecinie, lokale biurowe w Bydgoszczy i

Klik i dom zlicytowany. Komornicy sprzedają nieruchomości przez internet

Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. Jak kupić nieruchomość na e-licytacji komorniczej? Warunkiem udziału w przetargu elektronicznym jest utworzenie przez nabywcę indywidualnego konta w systemie informatycznym. Instrukcję przygotowała spółka Currenda. Jest dostępna

Sanatorium w Kudowie Zdroju wystawione na sprzedaż

Kudowa Zdrój wyróżnia się na mapie Polski głównie jako miejscowość uzdrowiskowa.Władze miasta właśnie ogłosiły przetarg na sprzedaż jednego z ośrodków. Sanatorium znajduję się w obrębie Stary Zdrój i ma powierzchnię 1 385 m kwadratowych. W skład oferty przetargowej wchodzi

Sprzedaż lokali przy Piotrkowskiej w Łodzi

Świetna wiadomość dla osób szukających lokali na terenie Łodzi. Instytut Włókiennictwa właśnie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości znajdujących się przy najpopularniejszej łódzkiej ulicy. Na nowych właścicieli czeka 19 lokali o powierzchni od 15,8 do 550,57 metrów

Skarga Pesy oddalona. Nie weźmie udziału w przetargu?

Chodzi o przetarg marszałka woj. zachodniopomorskiego na 17 pociągów do obsługi przez Przewozy Regionalne. W piśmie do Krajowej Izby Odwoławczej Pesa zarzucała przewoźnikowi, że warunki ogłoszonych w kwietniu przetargów nie dopuszczają jej do nich. Producent złożył w tej

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

m.in. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 41 pkt 7a) ustawy Pzp ). Zgodnie natomiast z art. 42 ust. 1  ustawy Pzp siwz udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o

Działka z domem wczasowym w Międzyzdrojach

Dobra wiadomość dla osób zainteresowanych zakupem obiektów związanych z turystyką nad Bałtykiem! Gmina Międzyzdroje ogłosiła przetarg na sprzedaż dwóch działek wraz budynkiem wczasowym znajdujących się na terenie miasta. Oferowane w postępowaniu przetargowym działki mają