warunki makroekonomiczne

Bruksela upraszcza politykę fiskalną. Cel słuszny, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach

Czy nowe zasady dyscypliny fiskalnej w Unii Europejskiej będą zniechęcać do nieodpowiedzialnej polityki i pokusy nadużycia? Niestety, propozycje Komisji są pod tym względem dalece niewystarczające - pisze Marek Dąbrowski, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej.*

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie RPP

ubiegłotygodniowe, ekonomiści wskazali, że opublikowane w minionym tygodniu dane makroekonomiczne z USA można oceniać jako niezłe w warunkach spowolnienia w gospodarce globalnej. (ISBnews)

KNF ustaliła parametr ST mBanku na 2,11 pkt proc.

. Do wyznaczania wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych z uwzględnieniem pełnego wdrożenia MSSF 9 i braku wypłaty dywidendy, wyjaśniono. mBank poinformował, że otrzymał od KNF pismo w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2020 rok

mBank: KNF ustaliła pomniejszony wsk. bufora dot. stress testów na 2,55 pkt proc

. "Wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny została określona jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszach referencyjnym i szokowym na koniec okresu prognozy (2020 r.). Do wyznaczenia wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych po

Grupa Lotos nie planuje wycofywać się z zagospodarowania złoża Yme

;Proces zagospodarowania złoża Yme wciąż trwa, choć jest utrudniony z uwagi na obecną sytuację na rynku ropy naftowej. Nie wycofujemy się z tego projektu, ale w związku z warunkami makroekonomicznymi możliwa jest jego optymalizacja" - powiedział dyrektor biura relacji inwestorskich Grupy Lotos

Bank Handlowy: KNF ustaliła wskaźnik bufora dot. stress testów na 4,44 pkt proc.

dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez KNF, określono, że w przypadku Banku wskaźnik ST mierzący wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, definiowany jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszu referencyjnym i TCR w

Założenia do budżetu na 2021 r.: Powrót do SRW nastąpi w ciągu dwóch lat

dodatkowe warunki zastosowania "klauzuli wyjścia" oraz automatyczny mechanizm powrotu do pierwotnej ścieżki SRW, po zakończeniu stanu epidemii. Jednocześnie założono, że powrót do reguły nastąpi w okresie od 2 do 4 lat. (ISBnews)

RPP obniżyła stopy procentowe - do 0,1% w przypadku stopy referencyjnej

2020 roku. Podjęte przez bank centralny działania mają na celu poluzowanie warunków finansowych w gospodarce i ograniczenie negatywnych konsekwencji gospodarczych pandemii, wspierając tym samym utrzymanie stabilności makroekonomicznej i finansowej, (ISBnews)

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2020 r.

narastania nierównowag w gospodarce, uwzględniając w swoich decyzjach kształtowanie się cen aktywów (zwłaszcza cen nieruchomości) oraz dynamikę akcji kredytowej. W warunkach znacznej swobody przepływu kapitału i integracji rynków finansowych istotną rolę w ograniczaniu nierównowag makroekonomicznych i

KNF ustaliła parametr ST ING Banku Śląskiego na 0,00 pkt proc.

komunikatu instytucji. "W wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez urząd KNF, określono, że indywidualny wskaźnik ST dla ING Banku Śląskiego, z uwzględnieniem korekt nadzorczych, wynosi 0,00%" - czytamy w komunikacie

Czernicki z MF: Ścieżka powrotu do reguły wydatkowej potrwa 2-3 lata

. "Rdzeń SRW pozostał niezmieniony. To, co my zaproponowaliśmy, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, dopisaliśmy kolejny warunek, umożliwiający zawieszenie reguły - chodzi tutaj o stan epidemii, jednocześnie obwarowując uruchomienie klauzuli wyjścia warunkami makroekonomicznymi. Chodzi o to, że samo

Santander BP: KNF ustaliła wskaźnik bufora zabezpieczającego na 0,92 pkt proc.

testów warunków skrajnych, indywidualny narzut (ST) wykorzystywany w polityce dywidendowej banków komercyjnych, mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, po pomniejszeniu o obowiązujący od stycznia br. wskaźnik bufora zabezpieczającego, dla banku wynosi 0,92 pkt proc."

Branża deweloperska na zakręcie. Rynek mieszkaniowy w godzinie próby

Branża deweloperska na zakręcie. Rynek mieszkaniowy w godzinie próby

60-metrowego mieszkania, teraz, z uwagi na powyższe, szukają dużo mniejszych lokali albo swoją uwagę przekierowują na rynek najmu. Sądzę jednak, że jeśli warunki makroekonomiczne się zmienią, sprzedaż mieszkań wróci do poziomów sprzed 2022 roku. Mamy bowiem w Polsce wysoki i strukturalny niedobór

KGHM ma porozumienie ze związkami ws. wzrostu płac zasadniczych o 6%

warunkach szkodliwych i niebezpiecznych; - ujęcie w zapisach ZUZP abonamentu medycznego, wynika z dokumentu. "Przy założeniu braku nadzwyczajnych zdarzeń makroekonomicznych podwyższenie płac zasadniczych o 6% skutkować będzie wzrostem średniej płacy

Sprzedaż detaliczna poniżej oczekiwań. Rzuciliśmy się głównie na paliwo

Sprzedaż detaliczna poniżej oczekiwań. Rzuciliśmy się głównie na paliwo

obciążeniem stają się również rosnące raty kredytów hipotecznych. W takich warunkach gospodarstwa domowe będą ograniczać wydatki na droższe produkty – takie jak elektronika czy nowoczesne samochody – dodaje To kolejne informacje o polskiej gospodarce z ostatnich dni. Wcześniej GUS podał, że

Rząd przyjął nowelizację czasowo uchylającą stabilizującą regułę wydatkową

, klęski żywiołowej) lub ogłoszenia stanu epidemii na obszarze Polski. "Dostosowujemy SRW do zmieniających się warunków. Bez wprowadzenia proponowanych zmian, uruchomienie działań w ramach tarcz antykryzysowych musiałoby zostać zrównoważone ograniczeniem innych wydatków w

Rząd chce przyjął w III kw. nowelę odraczającą powrót do 7% i 22% stawki VAT

makroekonomiczne. "Na podstawie danych za rok 2019 r., polska gospodarka spełniła ww. określone warunki, co oznaczałoby powrócenie do niższych stawek VAT od dnia 1 stycznia 2021 r. Jednak warunki te, z uwagi na epidemię COVID-19, nie zostały spełnione w sposób trwały. Epidemia COVID

ING BSK: KNF ustaliła obniżony wsk. bufora dot. stress testów na 3,34 pkt proc.

." - czytamy w komunikacie. "W wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez Urząd KNF, określono, że indywidualny wskaźnik ST dla ING Banku Śląskiego S.A., po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego, wynosi 3,34%"

Pekao: Stress-testy wykazały, że bank jest jednym z najodporniejszych w Europie

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Kolejna edycja ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), potwierdziła, że bilans i pozycja kapitałowa Banku Pekao są wysoce odporne na negatywne scenariusze makroekonomiczne

RPP obniżyła stopy proc., NBP będzie dalej prowadzić transakcje repo

centralny działania mają na celu poluzowanie warunków finansowych w gospodarce i ograniczenie negatywnych konsekwencji gospodarczych pandemii, wspierając tym samym utrzymanie stabilności makroekonomicznej i finansowej, podkreślono także. "Będą one także sprzyjać ożywieniu

KGHM udzieli Sierra Gorda 55 mln USD dodatkowego dofinansowania

finansowania Sierra Gorda determinowana jest odmiennymi od założonych w budżecie warunkami makroekonomicznymi sprzedaży produktów, tj. niższymi rynkowymi cenami metali. Za kluczowy czynnik determinujący przedmiotową rozbieżność uznać należy m.in. wpływ pandemii COVID-19 na globalne rynki surowcowe"

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi wskaźniki koniunktury PMI w Chinach

aktywności po opanowaniu epidemii i w warunkach już znaczącego poluzowania wcześniejszych obostrzeń administracyjnych" - czytamy w tygodniku banku. W tym tygodniu opublikowane zostaną również wstępne szacunku PKB ze strefy euro i USA w I kw. br

Glapiński: Bank centralny myśli o dalszych elementach wspierania gospodarki

centralny będzie to refinansował" - powiedział także Glapiński. "Cały czas myślimy o dalszych elementach" - podsumował szef banku centralnego. Jak podkreśliła RPP, podejmowane działania mają na celu poluzowanie warunków finansowych w

Drożyzna w 2022 roku. Wysokie ceny mieszkań? To dopiero początek podwyżek

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. – Jeśli proponowane przez ministerstwo zmiany wejdą w życie, rzeczywiście niektóre dotychczas stosowane do prac wykończeniowych materiały i systemy nie będą już mogły być wbudowywane w miejscach innych niż mieszkania lub będą

Banki podnoszą opłaty za konta i karty. I to mimo rekordowych zysków

korzystają z usług banku, mogą liczyć na korzystniejsze warunki i uniknięcie podwyżek wybranych opłat. Posiadacze starszych kont za darmo zmienią je na posiadające więcej funkcjonalności Konto Otwarte na Ciebie. Drożej będzie też w Banku Ochrony Środowiska. Tam posiadacze EKOkonta bez Kosztów zapłacą 9

BOŚ Bank: W centrum uwagi dane z USA i dalsze relacje handlowe z Chinami

Trumpa w odniesieniu do relacji handlowych USA - Chiny. W tych warunkach w nadchodzących tygodniach należy liczyć się z podwyższoną zmiennością rynkową" - czytamy także. Zdaniem analityków z BOŚ Banku, biorąc pod uwagę zależność polityki monetarnej głównych banków od

Złoty już czeka na wyniki środowego posiedzenia Fed

tych działań jako desperackiej próby obrony przed nieuchronną recesją, będzie osłabiać dolara, jednocześnie poprawiając nastroje na rynkach finansowych. W scenariuszu bazowym są to więc warunki sprzyjające umocnieniu złotego w kolejnych tygodniach. Marcin Kiepas

Część inwestorów liczy, że niebawem pojawią się atrakcyjne oferty z licytacji komorniczych. Mogą się przeliczyć

- oczywiście w sposób korzystny dla posiadaczy „hipotek". Kolejnym optymistycznym akcentem są prognozy makroekonomiczne zakładające mniejszy poziom inflacji w 2023 r. Chodzi nie tylko o projekcje NBP. Spadku polskiej inflacji względem 2022 r. (do poziomu ok. 11 proc.) spodziewa się także Bank

Pekao: Tempo wzrostu branży transportowej może spowolnić do 2-3% w l. 2019-2030

otoczeniu regulacyjnym, gospodarczym oraz technologicznym. Niektóre z tych zmian mają wręcz rewolucyjny charakter i mogą zasadniczo wpłynąć na warunki gry. Co ważne, z punktu widzenia polskich firm niekoniecznie muszą to być zmiany na lepsze" - powiedział ekspert z Biura Analiz Makroekonomicznych Banku

Orlen Lietuva miał 28 mln USD zysku netto w 2018 roku

. Pomimo znakomitych rezultatów produkcyjnych i sprzedażowych, skomplikowane warunki makroekonomiczne i gwałtowny spadek cen ropy miały silny wpływ na wyniki finansowe Orlen Lietuva. Zostały one dodatkowo obciążone przez odpis zapasów do aktualnej wartości netto, poinformowała litewska spółka Orlenu

Excelsior Capital: Opłata emisyjna nie przełoży się automatycznie na ceny paliw

Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Poza niezależnymi, cenotwórczymi czynnikami makroekonomicznymi, które kształtują ostateczne ceny detaliczne paliw, należy wziąć pod uwagę warunki lokalne, w których funkcjonuje dana stacja. Dlatego też nie można zakładać, że opłata emisyjna

Założenia polityki pieniężnej: RPP oczekuje wzrostu nadpłynności sekt. bankowego

pieniężna jest prowadzona w warunkach nadpłynności sektora bankowego. Prognoza płynności sektora bankowego na 2020 r. przewiduje jej wzrost w stosunku do poziomu z 2019 r. Podstawowe znaczenie dla poziomu płynności sektora bankowego będą miały działania Ministerstwa Finansów dotyczące sposobu finansowania

Orlen Lietuva do połowy roku wyłoni wykonawcę instalacji pogłębionego przerobu

Możejkach produkcję wyrobów wysokomarżowych, przede wszystkim benzyn, oleju napędowego i paliwa lotniczego Jet" - powiedział dziennikarzom Obajtek. Jak wyjaśnił, dzięki temu litewska rafineria grupy będzie bardziej odporna na zmienność warunków makroekonomicznych

Nobel z ekonomii za pracę nad zmianami klimatycznymi

całym świecie podatków od zużycia węglowodorów w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Natomiast Paul Romer stworzył podstawy tzw. teorii wzrostu endogenicznego, która tłumaczy, na czym polega różnica między innowacjami i towarami i jakie warunki trzeba zapewnić w gospodarce rynkowej dla

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 1,7% PKB w 2017 i 2018 r.

społeczne odzwierciedlają przede wszystkim dobrą sytuację na rynku pracy, podano także. "W 2018 r. deficyt fiskalny pozostanie stabilny na poziomie 1,7% PKB. Korzystne warunki makroekonomiczne będą wspierały wzrost dochodów. Wydatki będą rosły głównie na skutek wzrostu

KNF ustaliła parametr ST dla Pekao na 2,26 pkt proc.

została określona jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym ("TCR") w scenariuszach referencyjnym i szokowym na koniec okresu prognozy tj. na koniec 2021 r. Do wyznaczenia wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych z uwzględnieniem pełnego wdrożenia MSSF9 i braku

Moody's potwierdził rating Ba1 grupy EPP, perspektywa stabilna

pieniężne i wartość aktywów EPP korzystny wpływ mają dobre warunki makroekonomiczne i duży popyt na należące do spółki nieruchomości. Ponadto, dzięki umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, doświadczony zespół zarządzający EPP gwarantuje utrzymanie wskaźnika wynajmu w

Bank Światowy: Globalne PKB spadnie o 5,2% w 2020 r. i wzrośnie o 4,2% w 2021 r.

pogarszające się perspektywy. Ucieczka w bezpieczne miejsce doprowadziła do gwałtownego zaostrzenia warunków finansowych na świecie, w tym wśród gospodarek EMDE, czyli emerging market and developing economies. Dodano, że rynki akcji na całym świecie spadły, spready w bardziej

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane globalne i posiedzenie RPP

konferencji prasowej podtrzyma przekaz o stabilizacji stóp procentowych w dłuższej perspektywie. Sądzimy, że zdecydowana większość członków Rady podtrzyma poparcie dla utrzymania status quo w warunkach ryzyka spowolnienia (argument przeciw zaostrzeniu polityki monetarnej) oraz podwyższonej inflacji (argument

PKO BP: Stress-testy pokazały, że bank jest jednym z najbezpieczniejszych w UE

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Test warunków skrajnych przeprowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) pokazał, że PKO Bank Polski jest w gronie najbezpieczniejszych banków w UE. Prognozowane w badaniu poziomy współczynnika Common Equity Tier 1 ratio (CET 1) PKO

Lewiatan: Płaca minimalna powinna pozostać w 2021 na poziomie z br. - 2600 zł

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku, uwzględniając szczególne warunki w gospodarce i na rynku pracy, ustalić powinni tylko partnerzy społeczni, a płaca minimalna powinna pozostać w 2021 na poziomie z br., tj. 2 600 zł, uważa Konfederacja

TXM miał 57,92 mln zł straty netto z dz. kont., -18,3 mln zł EBITDA w 2019

koncentrował się przede wszystkim na wdrażaniu zmodyfikowanego programu restrukturyzacyjnego, w tym na wprowadzaniu zmian w strukturze asortymentowej. Negocjowane były warunki dalszej współpracy z bankami oraz warunki układu z kontrahentami. Dziś zarząd ocenia, iż we wszystkich trzech obszarach zostały

Czernicki z MF: Dług blisko 55% PKB tylko przy silnym załamaniu wpływów podatk.

finansach publicznych, czyli 55%. Z dzisiejszej perspektywy nie dostrzegamy takiego zagrożenia, musiałyby się znacznie pogorszyć warunki makroekonomiczne" - powiedział Czernicki w rozmowie z ISBnews. Przypomniał, że nowelizacja budżetu planowana jest na czerwiec-lipiec

ING: Obniżka sprowadzająca stopy do zera rodzi negatywne efekty uboczne

poziom stóp procentowych w 2020 roku. Podjęte przez bank centralny działania mają na celu poluzowanie warunków finansowych w gospodarce i ograniczenie negatywnych konsekwencji gospodarczych pandemii, wspierając tym samym utrzymanie stabilności makroekonomicznej i finansowej

Hardt z RPP: Inflacja osiągnie szczyt na początku 2020 roku

; - powiedział też Hardt. Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński powiedział wcześniej podczas konferencji, że prawdopodobnie do końca 2021 r. nie będzie potrzeby - przy braku zmian warunków makroekonomicznych - zmiany poziomu stóp procentowych

Glapiński: Lipcowa projekcja wspiera scenariusz utrzymywania stóp bez zmian

zmian warunków makroekonomicznych - zmiany poziomu stóp procentowych. Szef banku centralnego odniósł się także do oczekiwań, że kandydaci do Fed i Europejskiego Banku Centralnego (EBC) będą mieli bardziej "gołębie" nastawienia w swojej polityce pieniężnej

NBP opublikował 'Założenia polityki pieniężnej na rok 2019', cel CPI utrzymany

. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym"

mbank oczekuje spadku PKB o 4,2% w 2020 roku

. "W obecnych warunkach tarcza antyrakietowa zapewni sporej części firm płynność do dalszego finansowania. Część z nich zdecyduje się jednak już teraz na ograniczenie lub zaniechanie działalności, przeczuwając nadchodzące zmiany popytu oraz struktury gospodarki. Szacujemy, że do końca roku pracę

Ogromna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kaczyński: "Nie stać cię, to nie prowadź firmy"

warunki dla rozwoju działalności, jednocześnie nie tracąc prawa do otrzymywania emerytury w przyszłości - uważa Federacja. Prognozowana średnia płaca Na razie nie ma jednak szans na wielką reformę w płaceniu składek przez firmy. Ekonomiści postulują więc, aby przynajmniej zmienić wzór wyliczania wielkości

Sławomir Dudek: Zbrojenia i inflacja to tylko pretekst. Reguła wydatkowa po prostu przeszkadza rządzącym

zasady działa ona w ten sposób, że w okresie koniunktury, świetnego wzrostu gospodarczego itp. powinniśmy wydawać nieco mniej, niż pozwalają na to warunki w gospodarce. W idealnym świecie budżet w takim wypadku powinien być realizowany z nadwyżką. Po co taki kaganiec na wydatki? - Po to, aby w okresach

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi rozwój epidemii koronawirusa w Europie

. "Sądzimy, że zdecydowana większość członków Rady podtrzyma poparcie dla utrzymania status quo w warunkach spowolnienia aktywności gospodarki (argument przeciw zaostrzeniu polityki monetarnej) oraz podwyższonej inflacji (argument przeciw obniżce stóp). Jednocześnie wyraźny wzrost niepewności co do

Polityka dywidendowa Ferro zakłada wypłacanie co najmniej 50% zysku netto

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Polityka dywidendowa zawarta w strategii Ferro na lata 2019-2023, tzw. Strategii F1, zakłada rekomendowanie przeznaczania co najmniej 50% zysku netto na dywidendę pod warunkiem utrzymania założonego poziomu długi netto do EBITDA, podała spółka

Złoty stabilny, większa zmienność możliwa w drugiej połowie tygodnia

makroekonomicznych z polskiej gospodarki, zdecyduje o tym, na jakich poziomach polskie pary walutowe będą kończyć obecny tydzień. O godzinie 08:47 za euro trzeba było zapłacić 4,3985 zł, dolar kosztował 3,6980 zł, a szwajcarski frank 4,0890 zł. Krajowy rynek

FPP: Brak precyzyjnych regulacji pracy zdalnej w stanie zagrożenia epidemiolog.

ustalaniu indywidualnych spraw, lecz narzucają pewne rozwiązania, które są trudno wykonalne. Przykładem jest zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu pracy, które jest ruchome. Korzyści pracy zdalnej w skali makroekonomicznej pozwalają zakładać, że docelowo nastąpi

KE: Innowacyjność polskiej gospodarki pozostaje niska

podwyższony poziom niepewności. Warunki prowadzenia biznesu są generalnie korzystne, ale pewne niedociągnięcia regulacyjne wpływają niekorzystnie na zaufanie i powodują niepewność. Nowe przepisy są nadal często przyjmowane przy wykorzystaniu szybkiej ścieżki legislacyjnej i bez przeprowadzania odpowiednich

NBP: Banki planują dalsze zaostrzanie polityki kredytowej w IV kw.

IV kwartał 2019 r.". W III kwartale 2019 r. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, jednak nie zmieniły istotnie warunków kredytowych. W opinii ankietowanych podmiotów zaostrzenie polityki kredytowej wynikało z przyczyn nieobjętych ankietą, w tym

Król krakowskiego flippingu: W tym miesiącu sprzedałem 11 mieszkań

, w tym głównie z Ukrainy oraz nieliczna grupa osób, które mają jeszcze zdolność kredytową i nie boją się zaciągać zobowiązań. – Atrakcyjność flippingu w obecnych warunkach ewidentnie zmalała. Dzieje się tak z kilku powodów. Istotną barierą są przede wszystkim wysokie stopy procentowe, które

'Minutes': Większość RPP za utrzymaniem stóp bez zmian przez najbliższe kwartały

Narodowy Bank Polski (NBP). Większość członków RPP stwierdziła, że za utrzymaniem obecnego poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach przemawia także konieczność uwzględnienia warunków monetarnych w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki, w tym prawdopodobnie nadal ujemnego poziomu stóp w strefie

Glapiński: Następnym ruchem mogłaby być obniżka stóp procentowych

warunków makroekonomicznych - zmiany poziomu stóp procentowych. Z kolei Hardt powiedział podczas konferencji, że nie ma tak mocnego przekonania, jak prezes Glapiński, że do końca 2021 r. poziom stóp się nie zmieni, ale to też nie jest - jego zdaniem - wykluczone

RPP: Pozostaje ryzyko spadku inflacji poniżej celu w horyzoncie polityki pien.

% (wobec odpowiednio 0,60%) w skali rocznej. 8 kwietnia br. RPP obniżyła po raz drugi poziom stóp procentowych w 2020 roku. Podjęte przez bank centralny działania mają na celu poluzowanie warunków finansowych w gospodarce i ograniczenie negatywnych konsekwencji gospodarczych

Zaczęło się. Masowe zwolnienia w firmach. Kto zwalnia i dlaczego?

spotkaniu z prezydentem prezes Krosno Glass SA Inga Kamińska. Prowadzenie biznesu w Polsce coraz trudniejsze 69 proc. przedsiębiorstw uważa, że w ostatnich sześciu miesiącach pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu - wynika z listopadowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził

DM Vestor obniżył rekomendację Grupy Lotos do 'redukuj', a wycenę do 54 zł

. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 57,4 zł. W piątek ok. godziny 9.40 kurs wynosił 57,52 zł po wzroście o 1,09% od ostatniego zamknięcia. "Obniżamy nasze prognozy na 2018 r., aby odzwierciedlały one ostatnie zmiany w warunkach makroekonomicznych rafinerii, niższe od

Grupa Azoty wstrzymuje produkcję przez drogi gaz. Na podobny krok decyduje się Anwil

produkcji nawozów azotowych" - ogłosiła spółka Orlenu. I dodała: - Jak tylko warunki makroekonomiczne na rynku gazu ulegną stabilizacji, produkcja zostanie wznowiona.  W czasie postoju linii produkcyjnych, Anwil - tak jak Grupa Azoty - zamierza prowadzić prace remontowe i inwestycyjne. 

Złoty zyskuje na fali lepszych nastrojów na rynkach światowych

. Poprawa nastrojów na rynkach finansowych i wzrost notowań EUR/USD, przy jednoczesnym braku ważnych publikacji makroekonomicznych w dniu dzisiejszym, tworzą dobre warunki do kontynuacji umocnienia złotego w kolejnych godzinach. Przyjmując, co jest wielce prawdopodobne, że te

'Minutes' RPP: Koniunktura może poprawiać się stopniowo w średnim okresie

polskiej sprzedaży zagranicznej po wygaśnięciu pandemii, która będzie następowała w warunkach nasilonej konkurencji na rynkach międzynarodowych" - czytamy dalej. Większość członków RPP podkreśliła, że mimo poluzowania polityki pieniężnej NBP w ostatnim okresie - utrzymuje

Bank Handlowy miał 89,3 mln zł zysku netto, 60,89 mld zł aktywów w II kw. 2020

porównaniu z 192,63 mln zł zysku rok wcześniej. "To kolejny okres, kiedy działaliśmy w niestandardowym trybie. Koncentrowaliśmy się przede wszystkim na zachowaniu pełnej i niezakłóconej obsługi naszych klientów, jednocześnie zapewniając pracownikom bezpieczne warunki pracy, w

W tej branży brakuje nawet 50 tys. pracowników. Nie jest to sektor IT, a kryzys nie rozwiąże problemu

spowodowana ciężkimi warunkami pracy, wymaganą dobrą kondycją fizyczną i stanem zdrowia oraz niewystarczającymi zarobkami – zauważa Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres. A chętni – jak wyjaśnia – nie spełniają oczekiwań pracodawców: nie mają konkretnych lub

Pekao:KNF ustaliła obniżony wskaźnik bufora dot. stress testów na 4,28 pkt proc.

. "Do wyznaczenia wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych po uwzględnieniu korekt nadzorczych. Ze względu na obowiązujące w tym roku założenie stałości bilansu, czyli brak możliwości reakcji banków na negatywnie zmieniające się otoczenie zewnętrzne, wskaźnik ST został pomniejszony

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi szczyt UE, posiedzenie RPP

przypadku zatrudnienia, zakładamy znoszenie się efektów: wzrostu wymiaru etatu i tym samym wyższego wynagrodzenia z generalnym trendem ograniczenia podwyżek płac w warunkach silnego spowolnienia aktywności. Sam wzrost dynamiki wynagrodzeń w stosunku do maja wynika z pozytywnego czerwcu wpływu efektów

PKN Orlen dostarczy 240 tys. ton ropy naftowej z Nigerii w styczniu i marcu br.

. "Budujemy relacje z dostawcami na całym świecie i w ten sposób możemy elastycznie reagować na zmieniające się warunki makroekonomiczne. Jako aktywny uczestnik na rynkach ropy naftowej i paliw, cały czas monitorujemy sytuację. Jeśli pojawiają się nowe, korzystne dla nas biznesowo oferty to

Bank Pekao: NBP może skupić jeszcze obligacje o wartości 33-50 mld zł

realizowanych przez główne banki centralne. W warunkach polskich pełnią one przede wszystkim funkcję płynnościową (udrożnienie działania rynku SPW) i fiskalną. Długoterminowe stopy procentowe nie mają bowiem znaczącego bezpośredniego przełożenia na aktywność ekonomiczną w kraju i nie mają związku z kanałem

Rząd szykuje tarczę antyinflacyjną. "To łagodzenie skutków inflacji dla najuboższych, a co z firmami?"

dla ludzi dotkniętych ubóstwem energetycznym. Występuje ono wówczas, gdy gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną lub kilka osób wspólnie nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła (lub chłodu), oświetlenia i energii elektrycznej do zasilania urządzeń. Warunkami są niskie

Skorzystasz z rządowych wakacji kredytowych? Nie dostaniesz innego kredytu do końca 2023 roku

. - Informacja o korzystaniu z rządowych wakacji kredytowych oraz funduszu wsparcia kredytobiorców może być wykorzystana w mBanku do oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta wnioskującego o kredyt. Szansa na wzięcie kolejnych kredytów jest zależna od wielu czynników i warunków. Wzięcie wakacji

Sprzedający mieszkania spuszczają z tonu. Jest przestrzeń do negocjacji cen

. Pierwszym z nich był niewątpliwie wysoki popyt ze strony kredytobiorców, wynikający ze sprzyjających warunków makroekonomicznych. Utrzymujące się od maja 2020 r. stopy procentowe na poziomie 0,1 proc. zachęcały Polaków do zaciągania kredytów. Koszty kredytu były niskie, zaś zdolność kredytowa potencjalnych

Ekonomiczna ortodoksja została zweryfikowana przez kryzys. Czas wyciągnąć lekcję i budować nowy konsensus

rzetelnego wysłuchania stawianych przez rozmówcę tez. Dla przykładu, w cytowanych w tekście wypowiedziach dr Dudek z FOR nie realizuje tak bazowych warunków debaty. Ironizując o „jakimś nowym paradygmacie", ignoruje, że nie tylko list wskazywał konkretne elementy tegoż paradygmatu (elastyczne

Pfleiderer Group miał wstępnie 11,1 mln euro straty netto w I poł. 2019 r.

do 30 czerwca 2019 roku wpływały głównie trudne warunki rynkowe po stronie zarówno sprzedażowej jak i zakupowej oraz istotne zdarzenia jednorazowe. Sytuacja makroekonomiczna w pierwszej połowie 2019 roku kształtowała się poniżej wcześniejszych oczekiwań. Prognozy dla rynku DACH zostały wyraźnie

Praca dla uchodźców z Ukrainy. Poradnik

składania wniosku, ale trudno powiedzieć, jak będzie to wyglądało w praktyce. Posiadając numer PESEL, obywatele Ukrainy mogą zarówno podjąć pracę, jak i założyć własną działalność gospodarczą. 2. Jakie warunki zatrudnienia? Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego, mogą być

Założenia budżetu: Wpływ popytu krajowego na PKB spadnie do 3,6 pkt proc. w 2020

wymienić utrzymujący się na relatywnie niskim poziomie koszt kapitału, działania rządu nakierowane na zwiększenie stopy inwestycji, wzrost innowacyjności i produktywności gospodarki oraz wciąż relatywnie wysoki popyt ze strony gospodarstw domowych zgłaszany w warunkach wysokiego poziomu wykorzystania mocy

Santander BP: Eksport polskiej żywości spadnie o ok. 8% do 28,9 mld euro w 2020

bardziej prawdopodobne, że kraj posiada w tej dziedzinie istotne przewagi konkurencyjne - dobre warunki, solidne firmy, utarte szlaki handlowe, wciąż atrakcyjne koszty pracy. Sukces jest nadal możliwy, jeżeli tylko obecny kryzys nie zaburzy trwale handlu międzynarodowego" - podsumowano

Raty leasingu też dają popalić. Przedsiębiorcy pozbywają się samochodów

przedsiębiorców. – Korzystający z leasingu może niemal dowolnie ustalić wysokość rat, a w konsekwencji poziom kosztów. Klienci chętnie wybierają tę formę finansowania ze względu na elastyczne podejście leasingodawców, atrakcyjne warunki cenowe oraz kompleksową ofertę obejmującą nie tylko finansowanie, ale

Leszek Skiba został powołany na stanowisko prezesa Banku Pekao

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Pekao powołała z dniem 22 kwietnia 2020 r. Leszka Skibę, dotychczasowego wiceprezesa zarządu banku, na funkcję prezesa bieżącej wspólnej kadencji, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz z chwilą

Archicom skupi się na utrzymaniu rentowności, myśli o rozwoju poza Wrocławiem

. Decydująca jest jednak umiejętność dostosowywania się do warunków makroekonomicznych i rozwój firmy z uwzględnieniem zmieniających się warunków zewnętrznych. Tak postrzegam swoją rolę w Archicomie i chcę się skupić na utrzymaniu rentowności jako fundamentu działania każdego podmiotu gospodarczego. To oznacza

Prezes Banku Pekao: Nasze podejście do fuzji i przejęć pozostaje oportunistyczne

cyfrowej i digitalizacji oraz efektywności operacyjnej i jakości. "W I kwartale 2020 r. bank pozostawał na ścieżce wiodącej do realizacji wyznaczonych celów strategicznych na rok 2020. Zwrot na średnim kapitale (ROE) w I kwartale 2020 r. wyniósł 10,5% w warunkach

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi polskie CPI, umowa handlowa USA-Chiny

. Nie znając dokładniejszych danych, trudno określić, jakie kategorie miały najsilniejszy wpływ na wzrost inflacji, czy np. te silniej powiązane z decyzjami administracyjnymi, czy też te stricte zależne od warunków makroekonomicznych. "Publikacja szczegółowych danych dot

PKN Orlen przedstawi kierunki strategicznego rozwoju w najbliższych miesiącach

wyważone podejście do kwestii strategicznych. Sukcesywnie, na bieżąco dokonujemy przeglądu i analiz założeń strategicznych w kontekście potencjalnych zmian warunków makroekonomicznych. W ciągu nadchodzących miesięcy chcielibyśmy przedstawić kierunki dalszego rozwoju strategicznego Koncernu naszej radzie

MZN Property miało 1,73 mln zł zysku netto, 2,15 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

tworzyły korzystne warunki dla dalszego rozwoju spółki MZN Property S.A." - napisał zarząd w liście załączonym do raportu rocznego. Zysk operacyjny wyniósł 2,15 mln zł wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

RPP: Nowa Rada będzie działać w warunkach trwale niskiej inflacji

koordynacji działań z polityką makroostrożnościową; utrzymanie równowagi makroekonomicznej w warunkach trwale niskiej inflacji oraz obniżonego tempa wzrostu PKB na świecie" - czytamy w komunikacie. Prezes NBP i przewodniczący RPP Marek Belka podkreślił, że sukcesem NBP i

Prof. Hausner: Czeka nas zerowy wzrost PKB i szaleństwo cen. Co powinna zrobić RPP?

wagi z prostego powodu: w stabilnych warunkach, normalnych okolicznościach kwestia wiarygodności nie wydaje się kluczowa. Tak jakby jej nie dostrzegamy, podobnie jak z temperaturą czy ciśnieniem – jeśli mieści się w normalnym przedziale, to nie zastanawiamy się, jaki dokładnie jest odczyt na

Projekt założeń polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2019 r.

symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ?1 punkt procentowy. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego

Kotecki (RPP): Będziemy mieć wydatki związane z prezentami wyborczymi. Inflacja w lutym wystrzeli i przekroczy 20 proc.

oszczędności Polaków, którzy mogą dziś kupić mniej niż miesiąc temu, a latami gromadzone oszczędności są coraz mniej warte. Taka iluzja – mamy tyle samo pieniędzy, a przecież ta sama ilość pieniędzy jest prawie 20 proc. mniej warta niż rok temu. To tak jakbyśmy w warunkach stabilnych cen nie otrzymali

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z gospodarki realnej Chin i USA

prognozy jest tym razem bardzo wysokie ze względu na trudną do oszacowania skalę zmian cen przy tak gwałtownych reakcjach popytu i podaży dóbr i usług w warunkach obostrzeń administracyjnych oraz zmian w metodyce zbierania danych inflacyjnych (m.in. rezygnacja z osobistego zbierania danych przez ankieterów

Libet: Oferta przejęcia aktywów spółki przez inwestora została wycofana

, że nie wyklucza powrotu do rozmów w przyszłości, o ile taka będzie wola stron, a warunki na rynku będą ku temu bardziej sprzyjające, podano także. Libet podał, że w świetle wydarzeń bezpośrednio związanych z firmą, jak i otoczenia makroekonomicznego, spółka podjęła decyzję

PKO BP: Spełniamy wymogi dot. wypłaty dywidend wyznaczone przez KNF

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski spełnia wymogi dotyczące warunków wypłaty dywidendy, przedstawione w opublikowanej dziś rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podał bank. "W związku z komunikatem Komisji Nadzoru

Prezes PKN Orlen: Plany dotyczące fuzji z Grupą Lotos i Energą aktualne

fundamenty finansowe i operacyjne, które umożliwiają nam bezpieczne funkcjonowanie nawet w bardziej wymagających warunkach. Dlatego wszystkich, którzy w tym trudnym czasie muszą przemieszczać się i korzystają z własnych samochodów, mogę zapewnić, że na stacjach Orlen paliwa nie zabraknie. Jednocześnie

DM BOŚ obniżył wycenę Synthosu do 3,15 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

ostatnich lat były w całości finansowane długiem. Należy jasno powiedzieć, że podobny poziom wypłacanych dywidend może być nie do utrzymania w przyszłości, chyba, że nastąpi zdecydowana poprawa warunków makroekonomicznych na rynku kauczuku" - czytamy w raporcie. Analitycy

Ferro chce zintensyfikować działania M&A, przeznaczyć min. 20% na dywidendę

makroekonomicznych związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, działając zgodnie z przedstawioną w raporcie bieżącym nr 3/2019 polityką dywidendową, zarząd emitenta przewiduje zarekomendowanie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za 2019 r. w wysokości nie mniejszej niż 20% jednostkowego zysku netto emitenta"

Prezes PKN Orlen: Część produkcji z Możejek trafia obecnie do Polski

? Obecnie zakład na Litwie jest mocno obciążony i relatywnie duża ilość produktów kierowana jest stamtąd właśnie na nasz rynek" - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews. Fakt, że rafineria w Możejkach jest obecnie rentowna wynika z korzystnych warunków makroekonomicznych

Grupa Lotos miała 354 mln zł zysku netto, 452,4 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019

wobec 2 981,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29 493,3 mln zł w 2019 r. wobec 30 121,7 mln zł rok wcześniej. "Pomimo niekorzystnych warunków makroekonomicznych EBITDA wg LIFO wyniosła w ubiegłym roku