warunki geologiczne

MŚ: Norbert Lenkiewicz został powołany na głównego geologa

przedsiębiorczości w branży energetycznej" - czytamy w komunikacie. Norbert Lenkiewicz jest autorem licznych publikacji i szkoleń m.in. z zakresu nadzoru nad podmiotami koncesjonowanymi, naruszeń warunków udzielonej koncesji, zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez

Tauron spodziewa się niższej produkcji węgla w kopalni Janina

grupie Tauron wyniósł 6%, co było spowodowane trudnymi warunkami geologicznymi i górniczymi w kopalni Janina. Spodziewamy się, że te trudne warunki utrzymają się w całym 2018 r." - powiedział wiceprezes Marek Wadowski. Produkcja węgla handlowego w I kwartale 2018 r

PGNiG: Spełnił się jeden z warunków zakupu złoża Duva

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Spełniony został jeden z warunków zawieszających umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway (PUN) udziałów w licencjach PL636 i PL636B od Wellesley Petroleum, zawierających złoże Duva, w przedmiocie zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników PUN

Tauron przedłużył PGNiG wyłączność negocjacyjną ws. Taurona Ciepło o 8 tygodni

istotnych warunków zawieszających, w tym uzyskania wymaganych zgód administracyjnych i korporacyjnych. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w

PGNiG może podjąć decyzję ws. złoża Soumar w Iranie w maju-czerwcu

Woźniak w rozmowie z ISBnews.tv. Podkreślił, że Iran to wyjątkowo atrakcyjny rynek pod względem dostępnych zasobów geologicznych, a Soumar to złoże produkujące. Konieczne będzie zainwestowanie w poprawę warunków pracy i warunków przesyłowych, ale to nie są nakłady, które

Budowa S19. Koniec przerwy zimowej, początek nowego sezonu budowlanego na Podkarpaciu. Ile jeszcze do zrobienia?

Budowa S19. Koniec przerwy zimowej, początek nowego sezonu budowlanego na Podkarpaciu. Ile jeszcze do zrobienia?

Tzw. przerwa zimowa trwa od połowy grudnia do połowy marca. W tym czasie wykonawcy mogą wstrzymać roboty budowlane. Zdecydowana większość wykorzystuje jednak sprzyjające warunki atmosferyczne i prowadzi prace w zakresie, w jakim pozwala na to technologia, tak aby nadgonić ewentualne zaległości lub

NFOŚiGW rozdysponuje 300 mln zł w ramach programu dot. projektów geotermalnych

. "Geotermia to w polskich warunkach najlepsze, najczystsze odnawialne źródło energii. Jest zdecydowanie najbardziej ekologiczne. Oprócz tego, że jest bezemisyjne i nie generuje odpadów, ma też szereg innych zalet: jest w pełni dyspozycyjne, całkowicie bezpieczne, niekontrowersyjne, akceptowalne

PKN Orlen złożył raport środowiskowy dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

drogę do pozyskania pozwolenia na budowę oraz umożliwia uszczegółowienie harmonogramu i warunków technicznych inwestycji. Wnioski z przeprowadzonych badań posłużą do zaplanowania procesu realizacji i późniejszej eksploatacji inwestycji w sposób optymalny dla środowiska naturalnego" - czytamy w

PGNiG: Gazprom nie dostosował się do wyroku Trybunału Arbitrażowego

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Gazprom nie dostosował się do wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie nie skorygował faktur po wezwaniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka. PGNiG dokonuje płatności zgodnie z warunkami skorygowanymi wyrokiem

MŚ skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

, - rezygnacja z zabezpieczenia tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji oraz finansowania likwidacji wyrobisk górniczych w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy koncesji, o którym mowa w art. 49z ust. 1 zmienianej ustawy PGG. Organ koncesyjny nadal będzie mógł

PGNiG ma deklaracje Gazpromu dot. nowych warunków kontraktu jamalskiego

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Gazprom zadeklarował stosowanie nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego ustalonych na mocy wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, wydanego w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym zmiany ceny kontraktowej za gaz dostarczany

PGNiG Upstream Norway nabył dodatkowe 10% w złożu Duva na Morzu Północnym

. "Tym samym procentowy udział PUN w Licencjach wzrósł z 20% na 30%" - czytamy w komunikacie. Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w tym uzyskania zgód administracyjnych w Norwegii. W połowie lipca br. PGNiG Upstream Norway

PGNiG chce przejąć Tauron Ciepło do końca roku

kwartał 2021 roku i uzależniona jest od spełnienia istotnych warunków zawieszających, w tym uzyskania wymaganych zgód administracyjnych i korporacyjnych. Tauron Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w konurbacji śląsko-dąbrowskiej i jedna z największych spółek

EuroRating podniósł perspektywę ratingu PGNiG do pozytywnej

cenowej poprawi rentowność importu gazu z kierunku wschodniego, a także pozwoli spółce na lepsze planowanie dostaw z uwzględnieniem bieżących warunków rynkowych. Natomiast wysoka kwota wyrównania zaległych nadpłat wzmocni płynność i pozycję kapitałową spółki, zwiększając jednocześnie jej możliwości

PGNiG przedłużyło umowę na dostawy gazu dla grupy PKN Orlen 

konkurencyjne, rynkowe warunki współpracy w zakresie dostaw gazu ziemnego i jest najlepszym wyborem dla przemysłu. PGNiG jako firma z największym doświadczeniem na rynku gazu w Polsce, posiada zdywersyfikowany portfel dostawców gazu ziemnego, dzięki czemu jest atrakcyjnym i wiarygodnym sprzedawcą błękitnego

PGNiG i JSW mają umowę na realizację programu Geo-Metan w kopalni Budryk

kłopotem, dla PGNiG jest szansą na dodatkowe źródło gazu. Rocznie możemy w ten sposób pozyskać nawet do 1,5 mld m3 surowca. Dzięki temu wzmocnimy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a jednocześnie zapewnimy bardziej przyjazne warunki pracy w kopalniach" - wskazał wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz

PGNiG: Gazprom złożył skargę o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego

poinformowało, że Gazprom zadeklarował stosowanie nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego ustalonych na mocy wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, po tym, jak tydzień wcześniej gazowa spółka informowała, że Gazprom nie dostosował się do wyroku Trybunału i nie skorygował faktur po

PGNiG: Akwizycje zagraniczne byłyby teraz nieatrakcyjne

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - Możliwe do uzyskania warunki akwizycji zagranicznych byłyby obecnie niekorzystne dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), poinformował prezes Piotr Woźniak. "Analizowaliśmy akwizycje w Norwegii

PGNiG chce zakończyć kilka projektów zakupu złóż w Norwegii w 2019 roku

końcem miesiąca. "Każde opóźnienie w tej sprawie poza maj oznaczać będzie, że udało nam się wynegocjować korzystniejsze warunki" - podkreślił. "Penetrujemy także rynki na południu Europy" - dodał Woźniak

PGNiG ma termsheet dot. udzielenia kredytu odnawialnego przez konsorcjum banków

Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowę określającą istotne warunki umowy udzielenia spółce kredytu odnawialnego (termsheet) przez konsorcjum 9 banków, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pekao, BNP

PGNiG ma wyłączność negocjacyjną ws. przejęcia Taurona Ciepło

zieloną transformację. Zakończenie badania due dilligence to istotny krok w procesie sprzedaży aktywów Tauron Ciepło. Udzielenie wyłączności umożliwia rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji z PGNiG mających na celu określenie warunków potencjalnej transakcji" - powiedział prezes Taurona Filip

PGNiG rozpoczęło odwiert eksploatacyjny Rehman-6 w Pakistanie

poszukiwawczo-wydobywczej. Doceniamy tamtejsze regulacje prawne, które sprzyjają zagranicznym przedsiębiorcom, oraz wysoką jakość współpracy z miejscowymi parterami. Zapotrzebowanie pakistańskiej gospodarki na paliwo gazowe będzie rosnąć. Gwarantuje to korzystne warunki sprzedaży gazu, które zachęcają do

PGNiG OD obniży ceny CNG na stacjach do średnio poniżej 3 zł/m3

bezpiecznych warunków pracy. "Jednocześnie grupa kapitałowa PGNiG będzie w najbliższych tygodniach na bieżąco monitorować sytuację i informować o ewentualnych dalszych krokach we współpracy z klientami" - czytamy dalej. PGNiG Obrót Detaliczny to

Konsorcjum z Bumechem wykona prace dla PGG za 40 mln zł netto

;Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części lub całości wyrobisk będących przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków górniczo-geologicznych" - czytamy w komunikacie. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi

UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe wobec spółek Veolia i PGNiG

funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie uzgadniania cen energii cieplnej, podziału rynku energii cieplnej i uzgadniania warunków składanych ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia na sprzedaż i dostawę energii cieplnej" - czytamy w komunikacie. "W oparciu o wstępną

Energa wkrótce rozpocznie testy rozruchowe Farmy Wiatrowej Przykona

komunikacie. Instalacja turbin trwała od października do połowy grudnia 2019 roku. Z uwagi na trudne warunki geologiczne turbiny posadowiono na fundamentach żelbetowych, pod którymi dokonano wzmocnienia podłoża. W grudniu 2019 zakończono również prace przy budowie linii kablowej

Geotermia minus Rydzyk. Czy gorące źródła ogrzeją Polskę? I ile za to zapłacimy?

inwestycji? Geotermalna układanka - jakie warunki trzeba spełnić, by opłacało się wiercić? Siedzimy na wielkim piecu, do którego trzeba tylko się podłączyć - mówił w 2017 r. nieżyjący już ówczesny minister środowiska Jan Szyszko. Słowa były nieco na wyrost, na piecu to mieszkają może Islandczycy albo

PGNiG: Trybunał w Sztokholmie wyda wyrok ws. arbitrażu z Gazpromem w II lub III

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie zamknął postępowanie dowodowe i formalnie określił termin wydania wyroku w sprawie z powództwa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przeciwko Gazpromowi dotyczącego warunków dostaw i zmiany ceny

PGNiG ma zgody administracyjne na przejęcie złoża King Lear na M. Północnym

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uzyskała zgody administracyjne w Norwegii, stanowiące warunek zawieszający umowy zakupu złoża King Lear od Total E&P Norge, podała spółka

PGNiG ma 20-letnią umowę z Port Arthur LNG na dostawy ok. 2 mln ton LNG rocznie

. "W ocenie zarządu PGNiG, warunki zawartych umów są satysfakcjonujące w kontekście realizacji strategii grupy kapitałowej PGNiG w zakresie rozwoju handlu LNG na rynkach światowych. Formuła cenowa umowy oparta jest o cenę LNG notowaną na amerykańskim indeksie Henry Hub" ? czytamy dalej

Obecna recesja to koniec czasów łatwego wzrostu [WYWIAD]

poziomie się z tym zgadzam, nawet jeśli daleko mi do ortodoksji. W warunkach przegrzanej gospodarki rząd powinien hamować popyt, a w spowolnieniu go pobudzać. Diabeł tkwi w szczegółach. Dziś restrykcyjna polityka odbywa się kosztem pracowników i dostępu do usług publicznych. Obawiam się, że w warunkach

PGE: Status ready-to-build farm wiatrowych na morzu na przełomie 2023/2024

. W październiku br. PGE podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji z ?rsted na temat sprzedaży 50% udziałów w spółce Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 i Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 o łącznej mocy 2,5 GW oraz określenia warunków współpracy przy ich realizacji. W pierwszym

PKN Orlen rozpoczął badanie dna Bałtyku na terenie przyszłej farmy wiatrowej

od warunków pogodowych panujących na Bałtyku" - czytamy dalej. PKN Orlen (poprzez swoją spółkę Baltic Power) posiada koncesję na budowę farm wiatrowych na Bałtyku o maksymalnej łącznej mocy do 1 200 MWe. Projekt wpisuje się w zapisany w strategii koncernu rozwój

Kosmiczne włamania. Czy z satelity można zrobić zakładnika?

środowiska kosmicznego będzie odpowiadać oprogramowanie używane przez inżynierów NASA do testowania satelitów przed ich wystrzeleniem. Oprogramowanie sprawi, że włamanie będzie bardzo zbliżone do rzeczywistych warunków hakowania urządzenia orbitującego wokół naszej planety. Masowa produkcja satelitów

PGNiG chce uzupełnić portfel dostaw LNG o kolejne 2 kontrakty

warunki cenowe" niż w kontrakcie jamalskim. "Cena oparta na indeksie amerykańskim jest zawsze niższa niż w kontrakcie jamalskim. Tu nie ma żadnych kruczków, nie należy doliczać ceny za skroplenie" - powiedział wiceprezes Maciej Woźniak dziennikarzom

PGNiG chce podpisać w br. co najmniej jeszcze 1 kontrakt na dostawy gazu LNG

najmniej jeszcze jeden kontrakt na dostawy LNG na podobnych warunkach jak ten, podpisany teraz z firmami z USA. Trwają obecnie negocjacje" - powiedział Woźniak dziennikarzom. Dodał, że spółka konsekwentnie buduje swój portfel gazowy, tak aby zapewnić dostawy gazu po 2022 r

PGNiG ma zgody administracyjne na zakup 10% w złożu Duva w Norwegii

informację o spełnieniu warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS - spółki zależnej PGNiG - udziałów w złożu Duva od Pandion Energy w przedmiocie uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii" - czytamy w komunikacie. W listopadzie 2019 r

NFOŚiGW podpisał pierwsze umowy na realizację projektów geotermalnych

obręb ewidencyjny Sochaczew Centrum; wnioskodawca: gmina Sochaczew; - Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz, wnioskodawca: gmina Sieradz. "Duży potencjał zasobów geotermalnych i korzystne warunki

Gaz-System zakończył badania otworowe plan. lokalizacji magazynu gazu Damasławek

na temat budowy geologicznej, w tym właściwości chemicznych i fizycznych soli oraz warunków hydrogeologicznych. "Wstępne wyniki wskazują, że oba otwory nadają się pod budowę podziemnego magazynu gazu. Pobrane w otworach rdzenie solne będą podlegały dalszym badaniom. Na

Grupa Azoty liczy na poprawę warunków zakupu gazu od PGNiG

Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty liczy, że możliwa będzie poprawa warunków, na jakich grupa kupuje gaz od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), ponformował prezes Wojciech Wardacki. "Wcześniej w grupie Azoty takiej

Premier obiecuje więcej węgla. Bo Europa włącza elektrownie

jest gotowa zwiększyć krajowe wydobycie węgla. Ale czy to w ogóle możliwe? Drogi polski węgiel. 28,8 mld zł dopłat Polska już teraz produkuje 55 mln ton - jeszcze kilka lat temu było to kilkanaście milionów ton węgla więcej. Ale produkcja w polskich warunkach jest nieopłacalna. Polska Grupa Górnicza

Oferta Apator Metrix na 26,8 mln zł wybrana w przetargu na gazomierze dla PSG

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podał Apator. "Wartość oferty wynosi 26,8 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Warunki przetargu przewidują prawo opcji

Prezes PGNiG: Środki z nadpłaty za kontrakt jamalski trafią na inwestycje

Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Ponadto w aneksie określone zostały warunki wzajemnego rozliczenia pomiędzy stronami skutków finansowych wynikających z zastosowania nowej formuły cenowej z mocą wsteczną od dnia 1 listopada 2014 r. W konsekwencji uzgodniono, że nadpłata przez Gazprom na rzecz PGNiG w

PGNiG i Gazprom podpisały aneks, deklarując stosowanie się do wyroku arbitrażu

warunki wzajemnego rozliczenia pomiędzy stronami skutków finansowych wynikających z zastosowania nowej formuły cenowej z mocą wsteczną od dnia 1 listopada 2014 r. W konsekwencji spółka spodziewa się zwrotu nadpłaty przez Gazprom na rzecz PGNiG w kwocie około 1,5 mld USD netto, zgodnie z oceną wskazaną w

PGNiG analizuje taryfę detaliczną w reakcji na zmiany na rynku gazu

analizujemy sytuację. Nie da się ukryć, że są warunki do tego, żeby zbadać czy nasza taryfa detaliczna jest na wystarczającym poziomie" - dodał wiceprezes. W połowie marca br. Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy PGNiG Obrót Detaliczny z podwyżką cen paliw

Bumech odstąpił od współpracy z Uniprom-Metali ws. wydobycia rud boksytów

warunków górniczo-geologicznych, podjął decyzję o tym, iż odstępuje od współpracy z Uniprom-Metali d.o.o. z siedzibą w Niksicu w Czarnogórze (zamawiający) w sprawie zawarcia kontraktu na wydobycie rud boksytów w Kopalni Zagrad" - czytamy w komunikacie. Według spółki

GDDKiA zleciła wykonanie koncepcji programowej dla A2 Siedlce - Biała Podlaska

to 14 miesięcy od dnia podpisania umowy (czyli do września 2019 r.). Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej (m.in.: zajętość terenu pod przyszłą autostradę) oraz przeprowadzenie szczegółowych badań warunków

PGNiG rozpoczęło produkcję z norweskiego złoża AErfugl

Skarv, co w istotny sposób obniża koszty zagospodarowania złoża. Dlatego PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami koncesyjnymi postanowiło o uruchomieniu wydobycia pomimo trudnych warunków rynkowych spowodowanych niskimi notowaniami węglowodorów, zaznaczono. "Plan

PGNiG szacuje koszt opłat dot. zawartości helu w gazie ziem. na 20-30 mln zł/r

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia, że planowane do wprowadzenia opłaty związane z zawartością helu w gazie ziemnym, które mają być wprowadzone nowelizacją prawa geologicznego i górniczego, to koszt dla spółki w wysokości 20

Gaz-System zakończył przewiert pod Odrą na odcinku Brzeg-Kiełczów

tzw. przewiert pilotażowy, następnie za pomocą dostosowanych do warunków geologicznych narzędzi wiertniczych sukcesywnie powiększano średnicę otworu. Końcowym etapem było wciągnięcie do odwiertu zespawanego w całość odcinka gazociągu, które zostało zakończone 25 marca br

PGNIG szacuje zwrot od Gazpromu na ok. 1,5 mld USD na mocy wyroku Trybunału

. Zastosowanie zmienionej formuły cenowej będzie oznaczać dla PGNiG zasadniczą poprawę warunków prowadzenia działalności handlowej dzięki większej spójności pomiędzy indeksacją cen wpływających na koszt pozyskania gazu z importu, a rynkową polityką cenową sprzedaży gazu" - czytamy w komunikacie

KGHM rozpoczął badania złóż soli potasowo-magnezowych w okolicach Zatoki Puckiej

. "W ramach realizacji badań geofizycznych nie będziemy prowadzić prac ziemnych, wiertniczych czy strzałowych, dlatego nie ma jakichkolwiek obaw związanych z ochroną dziedzictwa przyrodniczego. Najistotniejsze elementy środowiska geologicznego, takie jak warunki hydrogeologiczne i struktura warstwy

Tauron: Zaawansowanie budowy poziomu 800 m w ZG Janina przekroczyło 67%

handlowych. "Realizacja inwestycji pozwoli m.in. na zwiększenie koncentracji wydobycia, prowadzenie eksploatacji w korzystniejszych warunkach górniczo-geologicznych, a także częściową eliminację prowadzenia eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia, przez co zwiększy się

PGNiG obserwuje korzystną tendencję w zakresie zużycia gazu ziemnego

;Warto zauważyć, że niezależnie od warunków pogodowych obserwujemy duży wzrost zużycia gazu, wynikający ze wzrostu gospodarczego i większej aktywności odbiorców przemysłowych. Tylko w III kwartale 2017 r. zużycie gazu wzrosło rok do roku aż o 300 mln m3. Jesteśmy bardzo zadowoleni z bieżących wyników

PGNiG oczekuje stabilnej sytuacji na polskim rynku gazu w najbl. miesiącach

dostawami LNG na warunkach rynkowych m.in. z Kataru i USA - na podstawie kontraktów podpisanych w 2017 r. - można z dużym prawdopodobieństwem oczekiwać stabilnej sytuacji na rynku gazu w Polsce w najbliższych miesiącach" - powiedział Woźniak, cytowany w komunikacie. PGNiG

Akcjonariusze PGNiG zdecydują o zmianie ceny zakupu akcji własnych na NWZ 24 XI

. "Mając na uwadze zmienne warunki na rynku kapitałowym, zarząd PGNiG zwraca się do akcjonariuszy o ewentualną aktualizację ceny zakupu akcji własnych w celu umorzenia" - czytamy w uzasadnieniu projektowanej uchwały. W sierpniu akcjonariusze PGNiG zdecydowali o

ECSW dokonała zapłaty zobowiązań wobec dotychczasowych instytucji finansujących

Opieki, w kwocie 581,4 mln zł, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). ECSW, PGNiG i Tauron kontynuują wspólne prace związane z pozyskaniem nowego finansowania projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, którego warunki i struktura byłyby korzystniejsze od dotychczas

PST z Grupy PGNiG stworzyło specjalną taryfę dla Polaków w Niemczech

nie muszą obawiać się ukrytych kosztów" - powiedział dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w PST Europe Sales Patric Weiler, cytowany w komunikacie. PST w ramach programu Polska Energia oferuje na korzystnych warunkach i na terenie całego kraju ekologiczną energię

PGNiG ma umowę z Ukrtransgazem na przesył gazu na terytorium Ukrainy

. Umowa obowiązuje do końca 2017 r. z możliwością automatycznego przedłużenia. "Uważnie śledzimy sytuację na rynku gazu ziemnego na Ukrainie. Jeżeli pojawią się sprzyjające warunki, wykorzystamy je do intensyfikacji działalności handlowej" - dodał wiceprezes

LW Bogdanka: W polu Bogdanka pobito rekord wydobycia dobowego - 33 612 ton węgla

trzech oddziałów ścianowych bazujący przy wydobyciu węgla na technice strugowej. Od początku swojego istnienia, czyli od października 2009 r., wyeksploatował 6 ścian o łącznej długości ponad 20 kilometrów. Odbywało się to w różnych rejonach kopalni i w zmiennych warunkach górniczo-geologicznych

PGNiG ma umowę z Cheniere na dostawy LNG z USA w okresie 24 lat

. W ocenie zarządu PGNiG, warunki umowy z Cheniere, w tym konkurencyjna cena, są satysfakcjonujące w kontekście realizacji strategii Grupy PGNiG w zakresie rozwoju handlu LNG na rynkach światowych, podano także. "Podstawowymi terminalami załadunkowymi dla dostaw od

Bumech: JSW wstrzymała realizację umowy na prace w Ruchu Zofiówka

Zofiówka w kopalni Borynia - Zofiówka - Jastrzębie, podał Bumech. "24.10.2018 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Tąpań i Zagrożenia Zawałowego przy KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie Ruch Zofiówka. Zespół po dogłębnej analizie warunków górniczo-geologicznych, prognozy

PGNiG ma dwie umowy na dostawy po ok. 1 mln ton LNG rocznie od spółek z USA

: Calcasieu Pass LNG w Calcasieu Parish o planowanym terminie zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2022 r. oraz Plaquemines LNG w Plaquemines Parish o planowanym terminie zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2023 r., podano także. "W ocenie zarządu PGNiG, warunki zawartych

PGNiG nie planuje zmian w taryfie detalicznej w tym roku

rosyjskiego dla Polski" - powiedział. Cena gazu w kontrakcie z Gazpromem jest aktualizowana co kwartał, z uwzględnieniem cen ropy naftowej z poprzednich 9 miesięcy. "Podpisaliśmy wcześniej w tym roku umowy z niewiążącymi warunkami. To jest

Projekt ws. wydobycia węglowodorów na obszarach morskich skierowany do Sejmu

złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej" ? czytamy w "Ocenie skutków regulacji. Zmiany w obowiązujących przepisach dotyczą kwestii wynikających z wprowadzonego przez dyrektywę 2013/30/UE celu określenia minimalnych warunków

PGNiG zwiększone zapotrzebowanie na gaz pokryje z kontraktów krótkoterminowych

. "W perspektywie długoterminowej PGNiG kierować się będzie realizacją warunków wynikających z długoterminowych kontraktów z Gazprom Eksport i Qatargas w zakresie odbioru minimalnych ilości kontraktowych. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe będzie

Skobel z ME: II stopień wodny na Wiśle gotowy w 2028 r., koszt ok. 3,9 mld zł

przygotowawcze do realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem. Wszystkie warunki realizacji inwestycji, które wynikają z obowiązującej decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, zostały uwzględnione w zakupionej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w czerwcu

PGNiG kupił udziały w koncesji na Norweskim Szelfie Kont. za 220 mln USD

przepustowości" - czytamy dalej. Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w tym uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii oraz zgody rady nadzorczej PGNiG. Warunki zawieszające muszą być spełnione w terminie do 1 lipca 2019 roku

Gaz-System podpisał umowę na wykonanie dwóch otworów badawczych

gazu, dodano. "Badania rozpoznawcze polegać będą na wykonaniu dwóch otworów wiertniczych do głębokości ok. 1800 m oraz przeprowadzeniu szeregu pomiarów i analiz. Dzięki temu ustalimy budowę geologiczną złoża, w tym jego właściwości chemiczne i fizyczne oraz warunki

PGNiG przedłużyło umowy na dostawy gazu dla spółek Grupy Azoty do września 2022

, Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn oraz Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol, podano także. "Grupa Azoty korzystać będzie przez kolejne dwa lata z bardzo konkurencyjnych, rynkowych warunków zakupu gazu, wynegocjowanych pomiędzy naszymi spółkami w

PGNiG ogłosiło nabór innowacyjnych projektów dla Polskiej Spółki Gazownictwa

możliwość przeprowadzenia demonstracji oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności spółki" - czytamy w komunikacie. Spółka poszukuje rozwiązań odpowiadających na wyzwania

PGNiG bierze pod uwagę akwizycje m.in. aktywów EdF w Polsce

Warszawa, 04.03.2016 (ISBnews) - Wystawione na sprzedaż aktywa EdF mogą być dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) interesujące, o ile spełnią warunki operacyjne, poinformował prezes Piotr Woźniak. "Jeśli chodzi o aktywa EdF. to

Włoska firma Astaldi będzie budować trzykilometrowy odcinek zakopianki z tunelem

długości 2,06 km w trudnych warunkach geologicznych i hydrologicznych fliszu karpackiego. Ponadto do wykonania są m.in.: wzmocnienia podłoża dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp, zabezpieczenie głębokich wykopów oraz

PGNiG: Pierwsza dostawa LNG z USA w ramach umowy długoterminowej w gazoporcie

ziemnego (LNG) w okresie 24 lat w łącznym wolumenie ok. 39,73 mld m3 gazu w całym okresie. W ocenie zarządu PGNiG, warunki umowy z Cheniere, w tym konkurencyjna cena, są satysfakcjonujące w kontekście realizacji strategii Grupy PGNiG w zakresie rozwoju handlu LNG na rynkach

PGNiG ma porozumienia z 2 producentami ws. dostaw LNG z USA

. Wolumeny, które będą w stanie zaoferować amerykańscy partnerzy, pozwolą PGNiG na rozwinięcie działalności na globalnym rynku handlu LNG" - dodał prezes. PGNiG oraz firma Port Arthur LNG z USA, spółka zależna Sempra LNG & Midstream, podpisały porozumienie dotyczące warunków

NIK negatywnie ocenia politykę koncesyjną dla złóż miedzi i węglowodorów

udzielania, zmiany bądź wygaśnięcia koncesji resort prowadził z naruszeniem m.in. Kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa geologicznego i górniczego. Wadliwie ustalone procedury lub ich brak, brak zasad monitorowania warunków, jakie przedsiębiorcy mieli obowiązek spełniać, oraz brak kontroli

Tauron i PGNiG: Warunki zawieszające dla kredytu dla EC Stalowa Wola spełnione

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Wszystkie warunki zawieszające, określone w umowie pożyczki zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), a Elektrociepłownią Stalowa Wola, w której Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Tauron Polska Energia mają

PGNiG Termika obejmie udziały w PGG o łącznej wartości nom. 300 mln zł 

. Pod koniec kwietnia 2016 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika i Energa Kogeneracja podpisały umowy określające warunki dot. inwestycji finansowej w PGG. Polska Grupa Górnicza to spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii

Famur sfinalizował umowę na dostawę urządzeń do Chin za ponad 16,6 mln euro

nawet bardzo trudnych warunkach geologicznych. System umożliwia automatyzację pracy kompleksu i tym samym skutecznie podnosi bezpieczeństwo pracy obsługujących go górników, podano także. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji

Bogdanka wyprodukowała rekordową ilość 2,56 mln ton węgla w IV kw.

handlowego przyczyniły się także dobre warunki geologiczne w ścianie 3/VI/385, które przełożyły się na poprawę uzysku węgla w grudniu 2014 roku" - powiedział prezes Zbigniew Stopa, cytowany w komunikacie. Uruchomienie nowego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla pozwoliło na

PGNiG planuje wzrost wolumenu dystrybucji gazu o 16% do 12,3 mld m3 w l. 2017-22

procedury przyłączania nowych odbiorców (skrócimy czas realizacji przyłączenia o ok. 20% oraz czas wydania warunków przyłączenia o ok. 30%). Poprawimy jakość obsługi odbiorców (m.in. poprzez digitalizację procesów obsługowych). Usprawnimy i przyspieszymy procesy rozbudowy infrastruktury dystrybucyjnej"

Naftogaz Ukrainy wnioskuje o dołączenie do wniosku PGNiG ws. gazociągu Opal

Europejskiej dla spółki, w szczególności zmniejszenie ilości gazu ziemnego przesyłanego przez terytorium Ukrainy, zagrożenie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego na Ukrainę poprzez przerwy w przepływach gazu z Polski, pogorszenie pozycji konkurencyjnej Naftogazu, nieoczekiwana zmiana warunków regulacyjnych i

PGNiG OD i BOŚ Bank rozpoczęły współpracę na rzecz poprawy jakości powietrza

specjalnie przygotowane warunki finansowania" - powiedział prezes BOŚ Banku Bogusław Białowąs, cytowany w komunikacie. Oprocentowanie nominalne pożyczki zaciągniętej na okres do 36 miesięcy będzie stałe i będzie wynosiło 3%. W przypadku rozłożenia spłaty na okres powyżej

To będzie tunel gigant. Coraz bliżej budowy 5-kilometrowego podkopu pod Odrą

w warunkach znacznie bardziej skrępowanych aniżeli poza miastami. Drąży się je pod gęstą zabudową powierzchniową. Zwykle są one krótsze niż te poza miastem i są budowane na stosunkowo małej głębokości (15-20 m), gdzie często występują skomplikowane warunki geologiczne i hydrologiczne &ndash

PGNiG będzie dostarczać gaz dla PKN Orlen przez 5 lat za szac. 7 mld zł

kapitałowej Orlen w Polsce. Szacowana wartość kontraktu indywidualnego w okresie 5 lat może wynieść ponad 7 mld zł (wg bieżących warunków rynkowych)" - czytamy w komunikacie. Postanowieniami kontraktu zostanie rozwiązana umowa zawarta 2 czerwca 1997 r. na dostawy gazu ziemnego do zakładu produkcyjnego w

PSG z Grupy PGNiG uruchomiła stację LNG w Kępicach na Pomorzu

Gazownictwa jest zapewnienie społeczeństwu jak najszerszego dostępu do gazu ziemnego. Chcemy stworzyć firmom bardziej korzystne warunki do rozwoju i inwestycji, a polskim rodzinom podnieść komfort życia, m.in. poprzez działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Gaz ziemny - jako konkurencyjne cenowo

PGNiG dostarczy ArcelorMital Poland gaz za ok. 1,4 mld zł do 2023 r.

. "PGNiG oferuje nowoczesne, europejskie warunki zakupu gazu. Jako firma z największym doświadczeniem na rynku gazu ziemnego w Polsce doskonale znamy potrzeby naszych klientów i aktywnie pracujemy nad tworzeniem dla każdego z nich najlepszych indywidualnych rozwiązań. Cieszy nas, że będziemy

PGNiG: Zakończono pierwszą fazę projektu nowej technologii wiercenia MiniDrill

Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG oraz firmy EuroTech z Mielca. Urządzenia zostały dostosowane do wymogów PGNiG. Prace testowe zostały przeprowadzone w warunkach zbliżonych do rzeczywistej pracy urządzeń. Wszystkie próby zakończyły się sukcesem i potwierdziły, że

PGNiG zarezerwował dodatkowe 35% mocy regazyfikacji w terminalu LNG do 2035 r.

terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, podała spółka. "Zgodnie z warunkami aneksu od 1 stycznia 2018 r. do 1 stycznia 2035 r. PGNiG zarezerwowało dodatkowe 35% mocy regazyfikacji w terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Oznacza

PGNiG zawarło umowę z Euroglas Polska na dostawę 80 mln m3 gazu

bezpieczeństwa dostaw gazu i konkurencyjnych warunków" - powiedział wiceprezes Maciej Woźniak, cytowany w komunikacie. To kolejny kontrakt pomiędzy obiema firmami. Euroglas Polska jest klientem PGNiG SA od 2008 roku. Nowa umowa wejdzie w życie 1 października br. i będzie

PGNiG rozpoczęło pierwsze wiercenie w roli operatora na złożu w Norwegii

, które pozwala na pracę w ekstremalnych warunkach morskich. Prawie wszystkie operacje wiertnicze na platformie są sterowane komputerowo, zaznaczono. "Procedury przygotowawcze do wykonania odwiertu morskiego były bardzo złożone i różniły się od działań, jakie podejmujemy w

PGNiG wynajmie od Aker BP platformę do wierceń na Morzu Norweskim

-9 na koncesji PL838 na Morzu Norweskim. Platforma jest całkowicie nową jednostką oddaną do użytku w styczniu tego roku. Jej najnowsza VI generacja pozwala na pracę w ekstremalnych warunkach morskich. W kwietniu 2019 roku platforma dotrze do norweskiego portu w Bergen, gdzie poddana zostanie ostatnim

Prairie chce znacząco zredukować koszt budowy kopalni Dębieńsko

, które z kolei powstanie dopiero po uzyskaniu zmienionych warunków koncesji i wykonaniu odwiertów. "Połowa 2018 r., a raczej koniec - to dopiero początek rozmów o finansowaniu" - powiedział dziennikarzom wiceprezes PD Co. - polskiej spółki Prairie - Artur Kluczny

MPiT: Sejm i Senat przyjęły Pakiet Przyjazne Prawo

ułatwień dla biznesu. Pakiet eliminuje również przypadki niekonsekwencji czy nadmiernej restrykcyjności naszego prawa. Celem PPP jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich firm. To z kolei pomoże mniejszym firmom zwiększać swój potencjał. Przyczyni się również do wzrostu naszej

PG Silesia zweryfikuje plany, może obniżyć wynagrodzenia o 10%

. "Podczas zeszłotygodniowego spotkania zarządu PG Silesia z udziałowcem dyskutowano na temat przyszłości kopalni. Na wdrożenie programu osłonowego w PG Silesia miałyby wpływ również warunki geologiczne oraz kontynuacja dobrej współpracy i zaangażowanie pracowników. W obecnej sytuacji niepewne wydaje

PGNiG dostarczy gaz odbiorcom przemysłowym na rynku ukraińskim

, podano również. "Rozpoczęcie dostaw gazu ziemnego na Ukrainę potwierdza, że warunki handlowe oferowane przez PGNiG są konkurencyjne, a przez to atrakcyjne zarówno dla odbiorców krajowych, jak i dla klientów za granicą. Cieszę się, że współpraca z Eru Trading rozszerzyła

ABB zrealizowało dla PGNiG projekt zatłaczania gazu nadmiarowego za 16 mln zł

zwiększyć wydobycie ropy naftowej o 10 proc. dziennie, tj. równowartość 100 ton a Łączna wartość kontraktu przekroczyła 16 mln zł, podano także. "Jest to nowatorska inwestycja w Polsce. Prace były nietypowe nie tylko z uwagi na trudne warunki środowiskowe w istniejącym