warunki emisji obligacji

CCC chce zmiany warunków emisji obligacji o wart. 210 mln zł

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - CCC zwołało na 30 kwietnia br. zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1/2018, podała spółka. Przedmiotem zgromadzenia obligatariuszy będzie zmiana (niekwalifikowanych) warunków emisji polegająca na zmianie parametrów obligacji

Atal ustalił warunki emisji obligacji serii AU do maks. kwoty 100 mln zł

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii AU oraz w sprawie wzoru propozycji nabycia obligacji, podała spółka. Zgodnie z powyższą uchwałą w ramach programu emisji obligacji wyemitowane zostaną obligacje 2

Unified Factory złamał dwa z warunków emisji obligacji serii C i D

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Dwa wskaźniki określone w warunkach emisji obligacji serii C i D Unified Factory przekroczyły dopuszczalny poziom, podała spółka. Obligatariusze mają prawo w ciągu 30 dni wystąpić z żądaniem przedterminowego wykupu

Energa i jej obligatariusze porozumieli się ws.zmiany warunków emisji obligacji

Warszawa, 29.09.2016 (ISBnews) - Obligatariusze spółki Energi na zamkniętym zgromadzeniu obligatariuszy zgodzili się na zmianę warunków emisji 7-letnich obligacji wyemitowanych przez spółkę w 2012 r., podała spółka. "Przyjęta została nowa

Miraculum przyjęło warunki emisji obligacji serii AF1 o wartości 1,85 mln zł

Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Miraculum podjęło chwałę w sprawie przyjęcia warunków emisji obligacji serii AF1 o wartości 1,848 mln zł, podała spółka. "Łączna wartość obligacji wynosi 1 848 000 zł. Próg dojścia emisji do skutku nie został

Alior Bank znowu wyemituje obligacje. Sukces go zaskoczył?

Alior Bank znowu wyemituje obligacje. Sukces go zaskoczył?

Kilka dni temu zakończyła się emisja obligacji emitowanych przez Alior Bank. Ich zyskowność wynosić będzie 3,25 pkt proc. powyżej stawki WIBOR 6M (czyli mniej więcej 5 proc. w skali roku). Choć obligacje mają bardzo długi termin (pieniądze trzeba

Atal rozważa emisję obligacji w ciągu trzech miesięcy

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Atal rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji w trakcie kolejnych trzech miesięcy, podała spółka. "Ostateczna decyzja w sprawie emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunków

BBI Development wyemitowało 3-letnie obligacje o wartości nominalnej 15 mln zł

. "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (WEO): 1) Cel emisji: częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia (refinansowanie części zapadających w lutym 2019 r. obligacji emitenta o serii BBI0219); 2) Rodzaj obligacji: obligacje kuponowe, w formie

BBI Development wyemituje obligacje o łącznej wartości 12 mln zł

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - BBI Development podjął uchwałę w sprawie emisji 12 tys. obligacji serii BBI0123 o łącznej wartości 12 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach: 1

Cyfrowy Polsat utworzył program obligacji na 1 mld zł, celuje w emisję w I kw.

denominowanych w złotych" - czytamy w komunikacie. Warunki emisji obligacji w ramach programu zostały ustalone w następujący sposób: a) łączna wartość nominalna wszystkich obligacji emitowanych w ramach programu nie przekroczy kwoty 1 mld zł

Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji 3-5-letnich obligacji

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, podała spółka. "Z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, emitent planuje

Benefit Systems ustanowił program emisji obligacji o wart. do 100 mln zł

obligacji emitowanych w ramach programu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano również. "Warunki programu nie określają celu emisji poszczególnych serii obligacji, jednakże może on zostać wskazany w

Famur zamierza przeprowadzić emisję obligacji w II kw.

; 2. termin zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy 7 lat. Termin oraz zasady wykupu będą określone w warunkach emisji obligacji danej serii i mogą przewidywać przedterminowy wykup obligacji na żądanie emitenta lub na żądanie obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji

Rosja uniknęła bankructwa, ale kosztowało ją to uszczerbek na honorze

Rosja uniknęła bankructwa, ale kosztowało ją to uszczerbek na honorze

Ratings oceniła, że zwrot długu w rublach zamiast w dolarach, jak przewidywały warunki emisji obligacji, oznaczałby niewypłacalność Rosji, czyli jej bankructwo. Z tego powodu ta agencja ratingowa obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Rosji w obcej walucie do noty SD, czyli selective default (selektywne

Play ma umowę dot. ustanowienia programu emisji obligacji do 2 mld zł

obligacji będzie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych i będzie dokonana w trybie oferty publicznej na podstawie wyjątku od obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego (...). Ostateczna decyzja dotycząca szczegółowych warunków pierwszej emisji obligacji zostanie zatwierdzona

Akcjonariusze LPP zdecydowali o programie obligacji o wartości do 300 mln zł

utworzenie programu emisji obligacji i określenie wszelkich warunków emisji. Każdorazowa emisja serii obligacji wymaga zgody rady nadzorczej, podano również. Na początku września br. wiceprezes Przemysław Lutkiewicz powiedział ISBnews, że LPP środki z planowanej emisji obligacji o

OT Logistics ma porozumienia ws. przesunięcia spłaty kredytów i obligacji

kredytu BGK, na podstawie której ostateczna data spłaty została przesunięta z 29 maja 2020 r. na 30 czerwca 2020 r., oraz porozumienie z jedynym obligatariuszem obligacji G, w sprawie zmiany warunków emisji obligacji G, przewidujące zmianę terminu wykupu obligacji G z 29 maja 2020 r. na 30 czerwca 2020 r

Kruk uchwalił program emisji obligacji o łącznej wartości nom. do 700 mln zł

obligacji. Szczegółowe zasady emisji każdej serii obligacji będą określone w warunkach emisji dla danej serii obligacji" - czytamy w komunikacie. Kruk nie określił daty końcowej trwania programu. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą

MF: Sześć banków ma mandat na organizację emisji 5-letnich euroobligacji

;Ministerstwo Finansów informuje, że banki: BNP Paribas, Commerzbank, ING, JP Morgan, PKO BP oraz Santander otrzymały mandat na zorganizowanie emisji 5-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro. Termin przeprowadzenia transakcji uzależniony jest od warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie

Straciła ponad 210 tys. zł na obligacjach. Dom maklerski umył ręce

Straciła ponad 210 tys. zł na obligacjach. Dom maklerski umył ręce

zadłużenia, wskazanego w warunkach poprzedniej emisji – podkreśla Bartosz Grykowski. Zobacz też: Kontrowersyjna uchwała NSA w sprawie darowizn od rodziny na niekorzyść podatników. Nadchodzą wielkie zmiany Kobieta zdecydowała się wystąpić na drogę sądową. Sprawa w ciągu 8 lat trafiła do 

Trakcja PRKiI wyemituje obligacje zamienne na akcje o wart. 27,65 mln zł

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Trakcji PRKiI, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji przez radę nadzorczą, podpisał warunki emisji obligacji serii F i serii G zamiennych na akcje serii D o łącznej wartości nominalnej 27 647 487 zł, które uprzednio zostały zatwierdzone

Tauron ustanowił program emisji obligacji do wartości maksymalnie 2 mld zł

. Środki z emisji obligacji nie będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie nowych i istniejących bloków węglowych, działalności Tauron Wydobycie oraz działalności Tauron Wytwarzanie w przypadku innych przedsięwzięć niż wskazane powyżej, zastrzeżono. Warunki emisji obligacji

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 1,64 mln zł

, podało PBG. "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez

Alior Bank nie planuje emisji obligacji w najbliższych miesiącach 

pod emisję MREL. Na tę chwilę obligacje nie są nam potrzebne. Oczywiście, będziemy obserwować rynek, ale myślę, w najbliższych miesiącach nie będzie warunków do wychodzenia na rynek obligacji" - powiedział Bachta podczas konferencji prasowej. Komisja Nadzoru Finansowego

Akcjonariusze LPP zdecydują 13 IX o emisji obligacji o wart. do 300 mln zł

na podstawie § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu LPP SA wyraża zgodę na emisję przez spółę obligacji i ustanowienie przez spółkę programu emisji obligacji zgodnie z poniższymi warunkami: - spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 300 000 000 zł

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 23,44 mln zł

serii I; 4) Gamma Parasol Biznes FIO Subfundusz Gamma posiadający 4 104 obligacji serii G, 3 106 obligacji serii H oraz 15 647 obligacji serii I. "Zgodnie z warunkami emisji obligacji [...] wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego

Atal wyemituje obligacje o wartości nominalnej do 100 mln zł 

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie emisji dwuletnich obligacji serii AP o wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka. "Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii AP

Marvipol ma umowę z Pekao na program emisji obligacji na łącznie max. 250 mln zł

. 3. Maksymalna liczba obligacji danej serii proponowanych do nabycia (tj. liczba emitowanych obligacji) zostanie określona w warunkach emisji obligacji danej serii. 4. Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu i

Marvipol wyemitował obligacje na kwotę 27 mln zł, rozważa kolejne emisje

dodatkowe, wyliczone zgodnie z warunkami emisji obligacji. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana co 6 miesięcy. Marvipol zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Bank Pekao rozważa emisję obligacji podporządkowanych w listopadzie 

indywidualnie określonych adresatów, podano także. Bank podał, że szczegółowe warunki emisji obligacji, tj. m.in. dzień wykupu, dzień wcześniejszego wykupu, oprocentowanie oraz cena emisyjna, będą analogiczne jak w przypadku obligacji serii D wyemitowanych przez bank 4 czerwca 2019 r

Kruk wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 25 mln zł

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Kruk podjął decyzję w sprawie emisji obligacji serii AJ1 w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych obligacji, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 250 tys. obligacji o łącznej

Lokum Deweloper przydzielił obligacje o łącznej wartości nom. 65 mln zł

o marżę w wysokości 3,45%, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji. Kupon od każdej obligacji naliczany jest począwszy od dnia emisji (z wyłączeniem tego dnia), odrębnie dla każdego 6-miesięcznego okresu odsetkowego i wypłacany będzie w dniu płatności odsetek, wskazano

MF: Sześć banków ma mandat na organizację emisji 3-letnich euroobligacji

). "Ministerstwo Finansów informuje, że banki BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC, PKO BP i Société Générale otrzymały mandat na zorganizowanie emisji 3-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro. Termin przeprowadzenia transakcji uzależniony jest od warunków

PCC Rokita wyemituje 150 tys. obligacji serii GA o wartości nominalnej 15 mln zł

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - PCC Rokita podjęło uchwałę w sprawie emisji obligacji serii GA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii GA, podała spółka. W ramach programu spółka wyemituje 150 000 obligacji serii GA o wartości nominalnej 100 zł każda

Legimi przydzieliło 271 obligacji serii T o łącznej wart. nominalnej 271 tys. zł

obligacji będzie stałe w wysokości 8,5% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje w terminie 12 miesięcy od dnia ich przydziału. Warunki emisji nie przewidują przedterminowego wykupu na żądanie emitenta lub obligatariusza w sytuacjach innych niż wskazane w ustawie o obligacjach"

Archicom wyemituje obligacje serii M5/2020 do łącznej wartości nom. 90 mln zł

. "Podstawą emisji obligacji jest umowa programowa dotycząca programu emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 250 000 000 zł z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami zawarta przez spółkę z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie. Emisja obligacji odbywać się będzie na warunkach

Legimi chce wyemitować obligacje serii W do kwoty 2,5 mln zł

zorganizowanego. Szczegółowe warunki emisji zostaną ustalone przez zarząd w terminie do 31 sierpnia 2019 r., wskazano również. Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników. (ISBnews)

Kruk ustanowił VII program emisji obligacji o wartości do 700 mln zł

mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości, przy czym szczegółowe warunki emisji każdej serii obligacji zawarte będą w prospekcie emisyjnym i ostatecznych warunkach poszczególnych emisji obligacji" - czytamy w

Co miesiąc inne oprocentowanie obligacji. Premier Morawiecki pokazuje szczegóły pomysłu

czerwcu rozpoczynamy comiesięczną emisję nowego rodzaju obligacji. Będą to instrumenty o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP, z comiesięczną wypłatą odsetek, o zapadalności 1 rok - nazwa skrócona ROR i 2 lata - DOR. Oprocentowanie ROR i DOR wynosi odpowiednio 5,25 proc. i 5,50 proc. w

Cyfrowy Polsat utworzył program emisji obligacji o wartości nominalnej 1 mld zł

niż 7 lat od dnia emisji. O ile cel emisji nie zostanie wskazany w warunkach emisji obligacji danej serii, zarząd będzie mógł wykorzystać środki z emisji obligacji na dowolny cel, w tym na sfinansowanie wykupu przez spółkę obligacji serii A lub na nabycie obligacji serii A w

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 47 mln zł

z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie

Enea wyemituje obligacje serii ENEA0624 o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł

krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł, na następujących warunkach: - Łączna wartość nominalna serii ENEA0624: 1 000 000 000 zł, - Wartość nominalna jednej obligacji: 100 000 zł, - Cena emisyjna jednej obligacji: równa

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 37,17 mln zł

. "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie

Famur przydzielił obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł

złotych każda i łącznej wartości nominalnej 200 000 000 zł podmiotom, które subskrybowały obligacje" - czytamy w komunikacie, Przydział został dokonany pod warunkiem ich opłacenia na podstawie instrukcji rozrachunku na zasadach przewidzianych w warunkach emisji

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 14,7 mln zł

posiadający 26 398 obligacji serii G, 19 980 obligacji serii H oraz 100 630 obligacji serii I. "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego, tj. w pierwszym dniu

Miraculum zdecydowało o emisji obligacji zamiennych o wartości do 3 mln zł

wykupu obligacji w przypadku naruszenia przez emitenta warunków emisji" - czytamy w komunikacie. Środki uzyskane z emisji obligacji serii S2 zamiennych na akcje spółki przeznaczone zostaną na spłatę kredytu inwestycyjnego z Bankiem BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska

Pekao Bank Hipoteczny wyemituje obligacje o wartości nominalnej 300 mln zł 

wielokrotności tej kwoty. Każdorazowo, szczegółowe warunki emisji danej serii obligacji będą określane przez zarząd. Pekao Bank Hipoteczny jest bankiem specjalistycznym, działającym głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Należy do grupy Banku Pekao

OT Logistics wdrożyło uzgodnione warunki dalszej współpracy z wierzycielami

; 3. weszło w życie porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji G wyemitowanych przez emitenta z jedynym obligatariuszem obligacji G, na podstawie którego warunki emisji obligacji G zostały zmienione m.in. w ten sposób, że termin wykupu obligacji G został przesunięty z dnia 30 czerwca 2020

PCC Exol wyemituje obligacje serii C2 o wartości nominalnej 25 mln zł

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Zarząd PCC Exol podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii C2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji serii C2 wyniesie 25 mln zł. "W

Agencja S&P's ogłasza częściowe bankructwo Rosji

. Natomiast na skali stosowanej przez S&P's nota "SD" to skrót od "selective default", czyli "selektywnej niewypłacalności".  Taki rating agencja S&P's przyznaje państwom lub firmom, jeśli oceni, że nie spełnią one warunków spłaty konkretnej emisji obligacji, ale powinny w

Robyg ustanowił wartość nom. emisji obligacji na 100 mln zł, marżę na 2,95%

-buildingu, postanawia określić łączną maksymalną wartość nominalną emitowanych obligacji na kwotę 100 000 000 zł, przy pozostałych warunkach emisji tych obligacji nie zmienionych" - czytamy w komunikacie. Wcześniej Robyg podał, że przeprowadzi ofertę publiczną obligacji

KNF zatwierdziła prospekt Pragma Faktoring dot. publ. programu emisji obligacji

. Obligacje będą zabezpieczone w sposób i w terminach określonych w prospekcie emisyjnym podstawowym i ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii. Poszczególne serie obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania" - czytamy w komunikacie

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 2,61 mln zł

obligacje serii G i 20 676 obligacji serii I, podano. "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania

Polnordu wyemituje 5-letnie obligacje o łącznej wartości nom. do 150 mln zł

zobowiązania oraz (ii) w przypadku wystąpienia podstawy skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu wskazanych w warunkach emisji obligacji oraz podjęcia odpowiedniej uchwały zgromadzenia obligatariuszy" - podsumowano. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce

PCC Rokita wyemituje obligacje serii FA o łącznej wartości nominalnej 22 mln zł

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - PCC Rokita podjęło uchwałę w sprawie emisji obligacji serii FA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii FA, podała spółka. W ramach programu spółka wyemituje 220 000 obligacji serii FA o wartości nominalnej 100 zł każda

GetBack ustanowił publiczny program emisji obligacji na rynku rumuńskim

Centralny Depozyt Papierów Wartościowych Rumunii z siedzibą w Bukareszcie) oraz nie będą zabezpieczone. Obligacje będą emitowane w jednej lub większej liczbie serii. Warunki emisji obligacji będą składać się z podstawowych warunków emisji obligacji oraz ostatecznych warunków emisji obligacji danej serii

PCC Rokita zdecydowało o emisji obligacji serii EB na łącznie 25 mln zł

Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - PCC Rokita podjęło uchwałę w sprawie emisji obligacji serii EB oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii EB w ramach V Programu Emisji Obligacji. Papiery będą miały łączną wartość nominalną 25 mln zł, podała spółka

Famur wyemituje 5-letnie obligacje serii B o wartości nominalnej do 200 mln zł

wypłacane co 6 miesięcy. Warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii B zostały szczegółowo opisane w warunkach emisji obligacji serii B. Dniem rozpoczęcia naliczania odsetek od obligacji serii B będzie data emisji (wliczając ten dzień)" - czytamy w komunikacie. Datą emisji

Atal ustanowił program emisji obligacji do maks. kwoty 100 mln zł

obligacji zostaną, zgodnie z warunkami emisji tych serii, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (...) oraz zostaną wprowadzone do wybranych zorganizowanych systemów obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi z alternatywnych systemów obrotu platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę

Kruk wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 50 mln zł

określić nową maksymalną wielkość emisji zwiększając ją z 35 000 sztuk do łącznie nie więcej niż 50 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji. Pozostałe warunki emisji nie uległy zmianie" - czytamy w

Famur ponownie przedłużył czas trwania programu obligacji - do końca 2019 r.

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Zarząd Famuru podjął decyzję o wydłużeniu do 31 grudnia 2019 r. czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym zarząd może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu, z zastrzeżeniem warunków

KGHM planuje emisję obligacji do kwoty 2 mld zł na rynku polskim w II kw.

adresatów" - czytamy w komunikacie. Spółka ustali szczegółowe warunki programu oraz ostateczną wielkość emisji w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na krajowym rynku obligacji

Pekao Bank Hipoteczny ustanowił program emisji obligacji do kwoty 1 mld zł 

bank. Program będzie przewidywał emisję obligacji na następujących warunkach: 1) Obligacji będą emitowane w seriach do łącznej wartości nominalnej 1 000 000 000 zł 2) Obligacje będą emitowane jako obligacje

Murapol otrzymał kolejne żądania wykupu obligacji serii T, U, W i Z

: - dwa żądania zobowiązujących go do nabycia łącznie 103 sztuk obligacji serii T na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 warunków emisji obligacji serii T; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 10 000 o wartości nominalnej 1000 zł, tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 10 mln zł

Ghelamco Invest planuje emisję obligacji serii PL o wart. 50 mln zł w I kw. br. 

emisji obligacji, podała spółka. "Oferta skierowana zostanie do inwestorów instytucjonalnych, będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (...) szczegółowe warunki emisji obligacji serii PL załączone

Bank Pekao planuje emisję obligacji podporządkowanych do 750 mln zł w II kw. 

., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji. "Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 000 zł. Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in

Play zamierza ustanowić program emisji obligacji do 2 mld zł

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski do pełnienia funkcji współprowadzących księgę popytu i współorganizatorów programu, podano także. "Ostateczna decyzja dotycząca ustanowienia programu, jego warunki oraz decyzja w sprawie emisji obligacji w ramach programu zostaną

Cyfrowy Polsat wyemituje obligacje serii C do łącznej wartości nom. 1 mld zł

;Cena emisyjna jednej obligacji serii C: 1 000 zł. Planowany dzień emisji obligacji serii C: 14 lutego 2020 r. Planowana data wykupu obligacji serii C: 12 lutego 2027 r. Wcześniejszy wykup obligacji serii C: Możliwy na żądanie spółki lub obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji obligacji

LC Corp wyemitował 2- i 4-letnie obligacje o łącznej wartości nom. 100 mln zł

. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji" - czytamy w komunikacie. Obligacje dwuletnie zostały wyemitowane na następujących warunkach: data emisji - 19 października 2018 roku; data wykupu - 19 października 2020 roku, wartość nominalna jednej

XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

. Spółka zaznaczyła, że zarówno emisja akcji jak i obligacji nie będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

PGE rozważa emisję obligacji o wartości do 1 mld zł w II kw. br.

w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów. Szczegółowe warunki emisji oraz ostateczna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z

OT Logistics wyemituje obligacje serii H o wartości do 125,45 mln zł

warunków refinansowania zadłużenia z tytułu pozostałych obligacji wyemitowanych przez spółkę. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w miejsce przyjętego w dniu 29 maja 2018 roku programu emisji obligacji, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018 i ma za zadanie zrefinansować znaczną

Alior Bank otworzy program emisji obligacji na łącznie do 5 mld zł

określania warunków emisji poszczególnych serii obligacji (w tym w szczególności do określania rynku, na jakim będą oferowane obligacje, rynków na jakich mogą być notowane obligacje, terminów oferty, oprocentowania, wartości nominalnej jednej obligacji oraz wartości i waluty poszczególnych serii obligacji

OT Logistics ma warunkowe porozumienia ws. dalszej współpracy z wierzycielami

); 3. zawarte zostało porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji G z jedynym obligatariuszem obligacji G, na podstawie którego warunki emisji obligacji zostały (z zastrzeżeniem spełnienia warunków, o których mowa poniżej) zmienione m.in. w ten sposób, że termin wykupu obligacji G został

CDRL ustanowił program emisji obligacji do maks. 40 mln zł

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - CDRL podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 40 mln zł.Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności, podała spółka. "W ramach

ZM Henryk Kania planują emisję obligacji o wartości do 150 mln zł 

" - czytamy w komunikacie. Szczegółowe parametry planowanej emisji, m.in.: oprocentowanie, termin emisji i termin wykupu zostaną przez spółkę określone w warunkach emisji obligacji. Emitent poinformuje o ustaleniu wyżej wymienionych parametrów osobnym raportem, podano

Cyfrowy Polsat podjął działania związane z pozyskaniem finansowania do 1 mld zł

warunków finansowych i umownych dotyczących pozyskania nowego kredytu oraz oszacowania aktualnego popytu rynkowego na nowe obligacje oraz zaproponowania ewentualnych warunków i harmonogramu emisji nowych obligacji, umożliwiających zarządowi spółki podjęcie decyzji co do pozyskania finansowania w postaci

Zarząd Pekao wyraził zgodę na emisję obligacji podporządkowanych do 1,5 mld zł

obligacji, podał Pekao. "Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 000 zł. Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz

Miraculum wyemituje obligacje o łącznej wartości 4,5 mln zł

obrotowy w celu rozwijania działalności lub w celu realizacji bieżących zobowiązań powstających w związku z kontraktami. "Emisja obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem subskrybowania 1 500 000 obligacji. [?] Propozycja nabycia obligacji została skierowana do dwóch

PHN ustanowił 7-letni program emisji obligacji o wartości nom. do 1 mld zł 

Papierów Wartościowych S.A.; 5. okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy siedmiu lat, z zastrzeżeniem ewentualnej możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii; 6. obligacje będą podlegały

Marvipol rozważa emisję kolejnej serii obligacji w ciągu trzech miesięcy

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Marvipol Development rozważa - z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych - przeprowadzenie emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu w okresie najbliższych trzech miesięcy, podała spółka

Ghelamco Invest wyemituje obligacje serii PK o wartości nominalnej do 140 mln zł

. Oferta skierowana zostanie do nie więcej niż 149 indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych, będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Szczegółowe warunki emisji obligacji serii PK załączone zostaną do propozycji nabycia

MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w maju niższe niż w kwietniu

. "Zmiana warunków oprocentowania obligacji wynika z ich dostosowania do bieżących realiów rynkowych wynikających w głównej mierze ze zmiany parametrów polityki pieniężnej prowadzonej przez bank centralny. Obniżeniu ulega oprocentowanie wszystkich oferowanych obligacji przy jednoczesnym zachowaniu

PKN Orlen uruchomi publiczną emisję obligacji serii D, jutro poda szczegóły 

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Zarząd PKN Orlen zadecydował o uruchomieniu emisji serii D obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych. Ostateczne warunki emisji obligacji serii D zostały przekazane do

PKN Orlen zdecydował o uruchomieniu emisji obligacji dla inwestorów indywid.

Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Zarząd PKN Orlen zadecydował o uruchomieniu emisji serii E obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, podała spółka. "Ostateczne warunki

Przez inflację biedniejemy i zarabiamy coraz mniej. W co inwestować 100, 500 i 2000 zł co miesiąc?

mogą zarabiać na ryzyku kredytowym poprzez finansowanie przedsiębiorstw z wykorzystaniem pożyczek lub dedykowanych emisji obligacji na warunkach bezpośrednio negocjowanych z firmami. Co zrobić z 20 tys. zł? A co zrobić, jak już odłożyłeś trochę środków? Jeżeli okazało się, że na nieoprocentowanym

"The New York Times": By wyrwać się z pułapki zadłużenia, szukają ratunku w rafie koralowej. To się opłaca

wierzyciele – dzięki warunkom umowy – mają prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Dzięki temu z punktu widzenia dużych firm zarządzających aktywami oraz funduszy emerytalnych błękitne obligacje są mniej ryzykowne. W rezultacie swapy stają się bardziej atrakcyjne dla zachodnich

BGK wyemitował 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 1,85 mld zł

dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji serii BGK1023S018A. [...] Obligacjeobligacjami niezabezpieczonymi" - czytamy w komunikacie

Murapol nabył wszystkie objęte żądaniami obligacje serii T, U, W i Z

dotyczyły żądania zostały nabyte przez Murapol w dwóch transzach. "Wyprzedzając istotnie wynikający z warunków emisji harmonogram realizacji żądań, w dniu 9 sierpnia 2018 r. Murapol S.A. dokonał nabycia części obligacji serii T, U, W i Z na łączną kwotę 28,5 mln zł, objętych

Ronson Development wyemitował obligacje o łącznej wartości nomin. 50 mln zł

. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i marżę wynoszącą 3,5%. W określonych w warunkach emisji obligacji sytuacjach marża może ulec podwyższeniu. Terminy płatności odsetek są półroczne, podano również

Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji serii A na 9 listopada 2020 r.

wykupu na 29 listopada 2020 r. "Zarząd Braster S.A. informuje, iż w związku z przedłużającym się procesem realizacji warunków umowy o emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych zawartej z European High Growth Opportunities

Akcjonariusze Komputronika 19 września zdecydują o emisji obligacji zamiennych

stać się konieczne dla umożliwienia skierowania obligacji zamiennych do przyszłych inwestorów finansowych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest przyznanie radzie nadzorczej prawa do zatwierdzenia warunków emisji obligacji. Dlatego też kompetencja do emisji obligacji zamiennych na

Work Service: Obligacje serii T warte 12,85 mln zł nie zostały wykupione

serii Y, obligacji serii W oraz obligacji serii T, dotyczących zmian do warunków emisji obligacji w celu, między innymi, przesunięcia terminu wykupu wszystkich serii obligacji, zarząd emitenta informuje, że kontynuuje negocjacje z kluczowymi obligatariuszami obligacji w celu zapewnienia całkowitej

Bank Millennium rozważa emisję obligacji podporządkowanych

podporządkowanych i w związku z tym dokona analizy popytu na rynku na tego rodzaju instrumenty dłużne. Ewentualna emisja obligacji zostanie zrealizowana, jeśli bank uzna warunki rynkowe za zadowalające" - czytamy w raporcie kwartalnym. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym

Vivid widzi ryzyko niewykupienia obligacji serii A w terminie, tj. do 5 maja

wynikających z obligacji serii A, podała spółka. Przy założeniu znaczących utrudnień w pozyskaniu finansowania zewnętrznego "istnieje ryzyko graniczące z pewnością", że spółka nie będzie w stanie dokonać wykupu wszystkich obligacji serii A w terminie przewidzianym w warunkach emisji tj. 5 maja 2020 r

Komputronik podejmie działania w celu emisji akcji lub obligacji zamiennych

mogą być emitowane jako obligacje niezabezpieczone lub jako obligacje zabezpieczone, zgodnie z warunkami emisji ustalanymi przez upoważniony do tego zarząd spółki. 3. Wartość nominalna jednej obligacji zostanie ustalona przez zarząd, przy czym wartość nominalna jednej

Dekpol przydzielił obligacje serii F4 o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

obligacji. W przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji emitent zobligowany jest do dokonania obowiązkowego wcześniejszego wykupu obligacji. Ponadto obligatariusz uprawniony jest do złożenia emitentowi w określonych przypadkach żądania wcześniejszego wykupu obligacji" - podsumowano