warunki do ogłoszenia upadłości

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska, Maciej Samcik

Polacy upadają. Wreszcie więcej upadłości konsumenckich, a wierzyciele kompromisowi

Polacy upadają. Wreszcie więcej upadłości konsumenckich, a wierzyciele kompromisowi

Ponad 2000 osób ogłosiło w zeszłym roku upadłość konsumencką. Prywatnych bankructw jest z miesiąca na miesiąc coraz więcej, a banki, mając nad sobą bat ustawy, znacznie chętniej renegocjują z kredytobiorcami warunki spłaty długów

Przewozy Regionalne blisko restrukturyzacji. Porozumienie do końca lutego

?W normalnych warunkach spółka powinna ogłosić upadłość? - czytamy w raporcie firmy doradczej EY na temat obecnej kondycji Przewozów Regionalnych. Kolejowa spółka zapewnia, że do końca lutego uzyska zgodę przynajmniej dwóch województw i większość 2/3, która pozwoli przeprowadzić plan restrukturyzacji. Dla marszałków największym problemem są długie, aż piecioletnie umowy na przewozy pasażerskie, które chcą z nimi podpisać Przewozy Regionalne.

Elektrim nie zbankrutował. Sąd otworzył postępowanie układowe.

Warszawski sąd nie zgodził się na ogłoszenie bankructwa Elektrimu i otworzył postępowanie układowe z wierzycielami. Zarząd holdingu zyskał kilkanaście tygodni na ustalenie warunków spłaty długów. Jeśli nie przekona do nich wierzycieli - groźba upadłości powróci.

Pre Pack - co to takiego?

Pre Pack - co to takiego?

rynku i całości dorobku, zdobywanego czasem wieloma latami. Po drugie w tym trybie sprzedaży skraca się (i to bardzo) droga środków uzyskanych z likwidacji masy upadłości do wierzycieli. Po trzecie z dniem ogłoszenia upadłości, mienie objęte procedurą Pre Pack, pod pewnymi warunkami może zostać wydane

Chcą się pozbyć, czego się da. Wykazują nawet drapak kota. Tak upadają Polacy

Chcą się pozbyć, czego się da. Wykazują nawet drapak kota. Tak upadają Polacy

ogłoszonych w 2021 roku upadłości osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, w stosunku do lat poprzednich wynika przede wszystkim z nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe. W obecnie obowiązującym stanie prawnym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej może dojść w każdym przypadku osoby

Pre Pack okiem interesariuszy postępowania, czyli każdy może być zadowolony

Pre Pack okiem interesariuszy postępowania, czyli każdy może być zadowolony

; Inwestor sfinansuje koszt przygotowania i opłacenia wniosku upadłościowego wszystkie niezbędne opłaty. Trzy tygodnie później …… Jestem tymczasowym nadzorcą wyznaczonym w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości sieci restauracji oraz zatwierdzenia warunków sprzedaży przedsiębiorstwa w

Jest życie po kredycie. Dla niektórych oddłużenie jest w 100 procentach pewne. Czy zaboli?

Jest życie po kredycie. Dla niektórych oddłużenie jest w 100 procentach pewne. Czy zaboli?

niezależnie od woli i starań, z powodu siły wyższej, albo splotu niemożliwych do przewidzenia okoliczności. Jeżeli ktoś położył biznes, bo się do tego nie nadawał, też może być oddłużony? - Dokładnie mówiąc: ma prawo złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Badanie przyczyn powstania długu przechodzi

Wakacje kredytowe, zmiana oprocentowania kredytu - jakie prawa ma kredytobiorca w batalii z bankiem? [PORADNIK]

Wakacje kredytowe, zmiana oprocentowania kredytu - jakie prawa ma kredytobiorca w batalii z bankiem? [PORADNIK]

restrukturyzacji, ale już nie na zasadzie art. 72 c prawa bankowego, jest refinansowanie kredytu. Termin ten oznacza po prostu przeniesienie naszego długu do innego banku, korzystając już z innych warunków. Rzecz jasna, opłaca się to wówczas, gdy uda się wynegocjować niższą marżę. Spadają wówczas odsetki, jak i

Sąd postanowił o upadłości Alma Market

dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Alma Market Spółki Akcyjnej oraz zatwierdzeniu warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika określając cenę sprzedaży

Ćwierć miliarda długów zostawili polscy bankruci w ostatnim półroczu. Od początku pandemii wzrasta liczba upadłości konsumenckich

Ćwierć miliarda długów zostawili polscy bankruci w ostatnim półroczu. Od początku pandemii wzrasta liczba upadłości konsumenckich

przedsiębiorców. - Poza tym nowelizacja ustawy, która zlikwidowała warunek, że z upadłości może jedynie skorzystać ten, kto do niej nie doprowadził umyślnie lub rażąco niedbale, spowodowała, że do sądów wracają zadłużeni, którym wcześniej upadłości odmówiono - mówi mec. Anna Grudzień-Kurpiewska, radca prawny i

Ogłosili upadłość konsumencką, ale banki wciąż nie pozwalają im wstać z kolan

Ogłosili upadłość konsumencką, ale banki wciąż nie pozwalają im wstać z kolan

też sam dogadać się z wierzycielami. Ale i tak będzie monitorowany, czy nie unika regulowania swoich zobowiązań.   Przepisy z marca tego roku naprawdę zliberalizowały warunki, na jakich można ogłosić upadłość konsumencką. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, pomysłodawca tych rozwiązań

Pętla długów się zaciska. W czerwcu padł rekord upadłości konsumenckich

Pętla długów się zaciska. W czerwcu padł rekord upadłości konsumenckich

upadłość była oddalana z powodu tego, że dłużnik sam się przyczynił do swoich kłopotów. Obecnie każde zgłoszenie upadłości przez dłużnika kończy się jej ogłoszeniem, a sąd rozstrzyga, w jakiej wysokości (dostosowanej do aktualnej możliwości dłużnika) i przez jak długi okres (do 7 lat), dłużnik będzie

Poradnik. Upadłość konsumencka: opłaty, umorzenia, zasady i wyjątki

Poradnik. Upadłość konsumencka: opłaty, umorzenia, zasady i wyjątki

marca 2020 r. obowiązuje konsumenckie postępowanie upadłościowe w uproszczonym kształcie. W tym przypadku aktywność sądu ogranicza się praktycznie wyłącznie do najważniejszych decyzji, czyli ogłoszenia upadłości, ustalenia planu spłaty wierzycieli i rozpatrywania skarg na syndyka (to osoba, która

KRD: 52% firm, które ogłosiły upadłość w I poł. 2019 r., było notowanych w KRD

niewypłacalności w tych firmach pojawiły się już na rok przed ogłoszeniem upadłości. W rejestrze widniało wówczas 28% przyszłych bankrutów. Pół roku później ich odsetek wzrósł do 35,1%. Na trzy miesiące przed ogłoszeniem decyzji przez sąd w KRD widniało już 42,5% zadłużonych firm, a w dniu upadłości - ponad połowa

IT Works złożył ofertę Qumakowi za spółkę Qumak Professional Services

IT Works oferty nabycia od Qumak w upadłości 10 udziałów w kapitale zakładowym spółki Qumak Professional Services za łączną cenę 2 000 000 zł za wszystkie udziały. Oferta jest odwołalna i ograniczona warunkiem zależnym wyłącznie od oferenta - [...] umowa sprzedaży dojdzie do skutku wyłącznie pod

Cedrob zaoferował nabycie zorganizowanej części przeds. ZM Kania za 100 mln zł

ogłoszenie upadłości spółki" - czytamy w komunikacie. Cedrob zaoferował nabycie składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa za 100 000 000 zł, powiększoną o wartość należnego podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny według

KUKE: Liczba upadłości spadła o 14,5% r/r do 53 w marcu 2019 r.

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Liczba przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość, spadła o 14,5% r/r do 53 w marcu br., podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Pomimo rewizji w górę tempa tegorocznego wzrostu PKB Polski, KUKE podtrzymuje prognozę, że w tym

KUKE: Liczba upadłości firm spadła o 4,5% r/r do 44 w maju 

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - W maju upadłość ogłosiły 44 firmy - choć jest to wartość wyższa o 16,7% w porównaniu z kwietniem, to jednocześnie jest to drugi najlepszy wynik od września 2018 r., gdy upadły 33 przedsiębiorstwa. W porównaniu z majem ub.r., liczba upadłości

Qumak zamierza przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

szybkiego i skutecznego pozyskania inwestora strategicznego dla spółki, a prowadzone do tej pory rozmowy z potencjalnymi inwestorami nie dają na dzień dzisiejszy konkretnych informacji w zakresie możliwości i warunków pozyskania inwestora strategicznego. "Jednocześnie, pomimo

Upadłość konsumencka po nowemu. Będzie łatwiej się oddłużyć

Upadłość konsumencka po nowemu. Będzie łatwiej się oddłużyć

To już druga liberalizacja przepisów o upadłości konsumenckiej. Pierwszej, cztery lata temu, dokonał rząd Donalda Tuska. Poprzednia ustawa, z 2009 roku, zawierała tyle warunków, które musiała spełnić osoba niewypłacalna, że rzadko komu udawało się skorzystać z dobrodziejstwa upadłości. Ale PiS

Ceny nieruchomości wzrosną o kolejne 2-3 proc.? Deweloperzy: to skutek zmiany przepisów

Ceny nieruchomości wzrosną o kolejne 2-3 proc.? Deweloperzy: to skutek zmiany przepisów

ochroną Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego wpłat dokonanych na rachunek banku, w stosunku do którego wystąpiono z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Dlatego też DFG ma gwarantować zwrot wpłaconych środków nabywcom w przypadku upadłości lub nieukończenia budowy.  Nowelizacja zmienia też warunki

Oddłużenie zmianą podejścia do upadłości konsumenckiej

, a więc ogłoszonej nowelizacji, przedmiotowa ustawa funkcjonowała pod nazwą "Prawo upadłościowe i naprawcze". Ustawa od momentu wejścia w życie była nowelizowana ponad 40 razy, a jedna z tych zmian wprowadziła do systemu i obrotu prawnego instytucję upadłości konsumenckiej

Sąd wyznaczył tymczasowego nadzorcę sądowego dla Elektrobudowy

wymagalnej, co do której Technik Polska nie przeprowadził żadnego postępowania sądowego, a jedynie skorzystał instrumentalnie ze ścieżki postępowania w przedmiocie ogłoszenie upadłości). Przedmiotowa płatność nie została przez spółkę dokonana chociaż, co istotne, mogłaby być uregulowana, o ile byłaby należna

Zadłużyłeś się po uszy? Nowe przepisy ułatwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej

upadłości, jeżeli dłużnik „doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa”. Teraz tego ograniczenia nie będzie. Nawet więc osoby, które umyślnie się zadłużyły, będą mogły liczyć na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na etapie

Hutnicy z Częstochowy chcą gwarancji zatrudnienia. Sąd: Prawo upadłościowe tego nie przewiduje

gospodarczym Sądu Rejonowego w Częstochowie zostały zatwierdzone warunki przetargu na ustną licytację majątku huty. Między 10 a 15 kwietnia w ogólnopolskich mediach ukazały się stosowne ogłoszenia sprzedaży majątku przedsiębiorstwa Huta Częstochowa (HCZ) - czytaj TUTAJ . Przypomnijmy, obecnie hutę, której

DNB Bank Polska wypowiedział umowę kredytu inwestycyjnego Hawe Telekom

z możliwością zawarcia układu. Złożenie przez Hawe Telekom wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu skutkowało rozwiązaniem zawartej 30 października 2015 r. umowy ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe oraz Hawe Telekom

Elektrobudowa odstąpiła od emisji akcji i chce wnioskować o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Elektrobudowy postanowił odstąpić do realizacji emisji akcji serii F oraz niezwłocznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka. "Zarząd Elektrobudowa S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2019 r

Braster rozpoczął sprzedaż wskaźników do monitorowania temperatury

warunkach trwającej pandemii do monitorowania np. personelu medycznego, służb mundurowych, pracowników w biurach i zakładach produkcyjnych, osób w środkach transportu zbiorowego i innych osób wychodzących z domu w warunkach ograniczeń. Przy przedłużającym się stanie pandemii wskaźniki tego typu mogą okazać

Jak kupić nieruchomość u syndyka?

– pierwsza w formie przetargu sądowego a druga – z tzw. „wolnej ręki". W pierwszym trybie, syndyk opracowuje warunki przetargu a następnie wnioskuje do sądu o ich zatwierdzenie. O takim przetargu obwieszcza się Monitorze Sądowym i Gospodarczym a czasem też w innych publikatorach

Huta Częstochowa na sprzedaż. Zainteresowanych było wielu, nie wpłynęła ani jedna oferta

Przypomnijmy: 3 kwietnia sąd gospodarczy zatwierdził warunki sprzedaży majątku Huty Częstochowa sp. z o.o. w upadłości za cenę wywoławczą 250 mln zł. Hutę od 19 września 2019 r. dzierżawi na 12 miesięcy Sunningwell International Polska. Spółce przysługuje prawo pierwokupu częstochowskiego zakładu w

KPF: Zmiany w ustawie dot. upadłości wpłyną negatywnie na moralność finansową

. Potwierdzeniem głosu przedstawicieli branży jest ocena skutków złagodzenia warunków przeprowadzenia upadłości, wyrażona przez polskie gospodarstwa domowe w badaniu przeprowadzonym przez KPF i IRG SGH w IV kwartale 2018 roku. Zapytano w nim o ocenę rządowej propozycji zmian przepisów ustawy o upadłości

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Brastera

restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki przez umożliwienie jej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Sądowa restrukturyzacja Braster jest następnym etapem działań naprawczych, nakierowanych na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa, w tym w jego obszarze finansowym"

Sąd ogłosił upadłość ZM Henryk Kania, zatwierdził sprzedaż ZCP na rzecz Cedrobu

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Henryk Kania), podała spółka. Ponadto sąd postanowił zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki (ZCP spółki

Łatwiej zostać bankrutem. Będzie nowelizacja o upadłości konsumenckiej

: Lepsze jutro było wczoraj. Młodzi Polacy mają 535 długu.  Coraz lżej dłużnikom Pierwsza ustawa o upadłości konsumenckiej weszła w życie w 2008 r. Była bardzo rygorystyczna i stawiała wiele warunków przed tymi, którzy chcieli z niej skorzystać. Wiązała się też, co zaskakujące, z wysokimi kosztami

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

warunkach zawartego układu. Kluczem do realizacji tego celu jest zablokowanie na czas trwania postępowania możliwości egzekucji nieuregulowanych zobowiązań i w tym zakresie poszczególne typy postępowań restrukturyzacyjnych dają różne możliwości. Jeśli sam immunitet egzekucyjny jest niewystarczający i

Zadłużona emerytura. Jak nie wpaść w spiralę kredytów?

zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika. Upadłość może ogłosić każdy, nawet jeśli przez lekkomyślność lub specjalnie przyczynił się do powstania długu. W zależności od ciężaru jego „winy" warunki oddłużenia mogą być łatwiejsze lub trudniejsze do spełnienia. Ale też sąd może umorzyć cały dług lub

Upadłość konsumencka bije rekordy

BIG InfoMonitor. Upadłość konsumencka to procedura sądowa, która umożliwia zredukowanie lub nawet umorzenie konsumenckich długów. Ale nie wszystkim i nie wszystkich. Są warunki, które trzeba spełnić. Wniosek o upadłość może złożyć do sądu jedynie ktoś, kto nie prowadził

Od lipca duże zmiany dla kupujących mieszkania od deweloperów

W Bydgoszczy nabywcy od kilku lat czekają na klucze do zakupionych mieszkań na osiedlu Olimpijczyków. Deweloper, który je budował, ogłosił upadłość. W Kaliszu poszkodowane są 42 rodziny. Wszystkie kupiły w 2017 r. mieszkania na osiedlu Dębowym, które do dzisiaj nie powstało. Finansowe straty rodzin

Prezes Rafako dla Wyborcza.biz: "To bezprawie tylko mnie motywuje"

uregulował aneks z grudnia 2021 r., który znosił kary umowne za zmianę terminu pod warunkiem zakończenia inwestycji do końca października 2022. Po drugie, w żaden sposób nie poczuwamy się do winy za awarię. Blok działa, ale Tauron korzystał z niewłaściwego węgla. Po trzecie wreszcie, nie mamy takich

Alma złożyła wniosek do sądu dot. sprzedaży zorganizowanej części za 94 mln zł

Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Alma Market w uzupełnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości, złożyła do Sądu Rejonowego dla Krakowa wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz IMMOMOK za cenę 94 mln zł netto, płatną w całości

Ustawa antylichwiarska czeka na podpis prezydenta. Ziobro postawił na swoim

pożyczkowa zostanie uznana za nieważną i konsekwencje finansowe poniesie instytucja kredytowa.   Po trzecie: Ustawa nakłada szereg obowiązków i warunków, jakie ma spełnić firma pożyczkodawca. Jedynie firmy, które są spółkami akcyjnymi o minimalnym kapitale 1 mln zł, będą mogły pożyczać pieniądze

Zwolnienia grupowe. Jakie prawa ma pracownik?

podlegających wzmożonej ochronie, z którymi pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy w sposób definitywny. W okresie objęcia szczególną ochroną pracodawca może jedynie wypowiedzieć im dotychczasowe warunki pracy i płacy. Do chronionych w ten sposób osób należą m.in.: * pracownicy w wieku przedemerytalnym

Hawe złożyło w sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Restrukturyzacyjnych. "Otwarcie postępowania sanacyjnego uzasadnione jest potrzebą dokonania głębokich działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy warunków ekonomicznych emitenta, w tym przywrócenia emitentowi zdolności do wykonywania zobowiązań oraz potrzebą ochrony emitenta

Straciła ponad 210 tys. zł na obligacjach. Dom maklerski umył ręce

zadłużenia, wskazanego w warunkach poprzedniej emisji – podkreśla Bartosz Grykowski. Zobacz też: Kontrowersyjna uchwała NSA w sprawie darowizn od rodziny na niekorzyść podatników. Nadchodzą wielkie zmiany Kobieta zdecydowała się wystąpić na drogę sądową. Sprawa w ciągu 8 lat trafiła do 

Będzie łatwiej o upadłość konsumencką

2009 r. nie cieszą się jednak dużym zainteresowaniem. Powodem są zbyt rygorystyczne warunki ogłoszenia upadłości, ograniczające tę możliwość do dłużników, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Ponadto barierą obecnych przepisów są zbyt duże koszty

Polscy bankruci nie spłacili miliarda złotych kredytów. W dwa lata upadłość ogłosiło 6600 osób

Rośnie liczba upadłości konsumenckich. Jak podaje Monitor Sądowy i Gospodarczy, gdzie sądy podają do wiadomości publicznej wyroki w sprawach o upadłość konsumencką, w 2016 r. bankructwo ogłosiło 4450 osób - dwa razy więcej niż rok wcześniej (w 2015 r. było 2113 upadłości). Upadłość konsumencka to

BIG InfoMonitor: Ponad 21% firm transportowych boi się ograniczenia działalności

. Sytuacja jest też zróżnicowana, gdy weźmiemy pod uwagę skalę prowadzonej działalności. Jedynie firmy mikro-, liczące od 1 do 9 pracowników, rozważają możliwość ogłoszenia upadłości lub połączenia z innym podmiotem, najczęściej zastanawiają się też nad obniżeniem cen produktów i usług. Firmy największe, w

Nextbike Polska złożyło wnioski o postępowanie układowe i o ogłoszenie upadłości

powodzenia wniosku restrukturyzacyjnego, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie odrzucony, zaznaczyła spółka. "Należy podkreślić, że zarząd spółki zidentyfikował powstanie stanu zagrożenia niewypłacalnością, jednakże jednocześnie spółka zachowuje zdolność do realizowania

Huta Częstochowa znów w ukraińskich rękach? Firma miliardera zza wschodniej granicy przygotowuje się do transakcji

może dojść do wrogiego przejęcia zakładu i wygaszenie jego działalności. Już po zatwierdzeniu przez sąd gospodarczy warunków przetargu związkowcy domagali się, by nowy właściciel dał gwarancje zatrudnienia 1,2 tys. zatrudnionym w przedsiębiorstwie przez co najmniej pięć lat. W odpowiedzi do

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 21% r/r do 467 w I półr.

ogłoszeniu upadłości, czyli faktyczne daty upadłości. Podane wyniki za I półrocze 2018 nie są ostateczne i należy się jeszcze spodziewać wzrostu liczby postanowień. Jednak dane sprzed roku, do których liczony jest ostatni wzrost procentowy r/r., także pochodzą z czerwca, co zapewnia rzetelność porównań

Hawe pracuje nad wnioskiem o upadłość układową

z możliwością zawarcia układu" - czytamy w komunikacie. Złożenie przez Hawe Telekom wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu skutkuje rozwiązaniem zawartej 30 października 2015 r. umowy ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe

Kto może liczyć na wyższe świadczenie przedemerytalne po marcowej waloryzacji?

świadczenie. Konieczna jest decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości. Potwierdza to ZUS: „Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych jednym z warunków wymaganych do przyznania świadczenia przedemerytalnego osobie, która prowadziła pozarolniczą działalność, jest ogłoszenie

KRD: 58% firm, które ogłosiły upadłość w 2018 r., było notowanych w KRD

mln zł. "W całym 2018 roku sądy ogłosiły upadłość 601 firm. Blisko jedna trzecia tych przedsiębiorstw została wpisana do KRD jako dłużnicy już na rok przed plajtą. Później było tylko gorzej: z każdym miesiącem zadłużonych firm w rejestrze przybywało, ale jeszcze

Vistal kontynuuje rozmowy z partnerami, rozpoczął zbywanie wybranych aktywów

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia kontynuuje rozmowy z bankami finansującymi i partnerami dotyczące warunków dalszej współpracy, a także wyodrębnił grupę aktywów do sprzedaży i rozpoczął proces ich zbycia, poinformował prezes Ryszard Matyka

Konsekwencje upadłości wykonawcy

, gdy wystąpi jedna ze wskazanych powyżej okoliczności, obowiązkiem dłużnika jest zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Należy go zgłosić nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Istnieją dwa sposoby

Dostał wypowiedzenie z pracy dzień przed 4-letnim okresem ochronnym. "Decyduje data wręczenia dokumentów"

reprezentująca Pracodawców RP. Pracowników objętych ochroną nie można też zwolnić w ramach zwolnień grupowych. Można im jednak zmienić warunki pracy i obniżyć pensję. Ale wtedy do końca okresu ochronnego oprócz pensji pracodawca musi wypłacać tzw. dodatek wyrównawczy, obliczony na podstawie rozporządzenia

Petrolinvest uregulował zobowiązania wobec ZUS

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Petrolinvest uregulował zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zaskarżył postanowienie sądu upadłościowego oddalające wniosek ZUS o ogłoszenie upadłości spółki, podała firma. "Zarząd

Seniorzy mają coraz więcej długów. Dobiła ich pandemia

poszła kwota ich zaległości - o 0,85 mld zł, do 10,2 mld zł i to w warunkach, gdy wśród ogółu Polaków przeterminowane zobowiązania spadły o niemal 1,2 mld zł, a liczba dłużników zmalała o ponad 92 tys. – mówi Halina Kochalska, ekspert BIG InfoMonitor. – Należy jednak zaznaczyć, że

Bankructw przybywa. Co jest powodem?

Ratunkiem w takiej beznadziejnej sytuacji jest upadłość finansowa. To procedura sądowa, która umożliwia zredukowanie lub nawet umorzenie konsumenckich długów. Ale nie jest to ratunek dla beztroskich i tych, co mają lekką rękę do wydawania pożyczonych pieniędzy. Są "wstępne" warunki, które trzeba

Condohotele rozczarowują inwestorów? Nie dają gwarancji zysków

właścicieli uderzyła pandemia. Z raportu „Czy condohotele płacą obiecane zyski", przygotowanego przez portal Inwestycjewkurortach.pl, wynika, że w 2020 roku, czyli pierwszym roku pandemii, w 32 proc. lokali (2613 jednostek) negocjowano warunki zarządzania i wypłat zysków. W kolejnych 45,8

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 15% r/r do 728 w I-III kw.

, tj. 24% wszystkich postanowień). Na drugim miejscu znalazła się produkcja (172), niemniej jednak odnotowała ona spadek (o 5) w porównaniu do danych po III kw. roku poprzedniego, podano również. "Liczba przedsiębiorstw w Polsce, wobec których ogłoszono upadłości lub

Kogo nie można zwolnić z pracy. Nie tylko ochrona przedemerytalna

w okresie ochronnym? Gdy firma ogłosi upadłość lub dojdzie do likwidacji pracodawcy oraz w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W innych przypadkach pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć pracownikowi w przedemerytalnym wieku ochronnym umowy o

Wybierasz się na emeryturę lub rentę? Sprawdź, kiedy i w jakiej wysokości przysługuje ci odprawa

spełniającemu warunki do otrzymania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, z którym rozwiązano umowę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Reguluje to art. 921 kodeksu pracy. – Dlatego odprawa nie może zostać przyznana osobie, która co prawda uzyskała prawo do emerytury lub renty

Chcesz otrzymać świadczenie przedemerytalne? Nie zwalniaj się dobrowolnie z pracy!

nie wystarczy, aby starać się o świadczenie. Konieczna jest decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości. Potwierdza to ZUS: „Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, jednym z warunków wymaganych do przyznania świadczenia przedemerytalnego osobie, która prowadziła

Co robić, gdy firma wpadnie w długi? Jest kilka możliwości...

. To sprawia, że przedsiębiorcy mogą być skłonni do renegocjowania zawartych umów i zmiany ich warunków, np. poprzez odroczenie płatności, rozłożenie ich na raty itp. Relacje biznesowe oparte są jednak o zasadę swobody umów i ostateczne wyniki tych negocjacji zawsze są uzależnione od stanowiska stron i

Jak pozbyć się długów i wyjść na prostą. 9 żelaznych zasad

powodu przedawnienia długu. 5. Spróbuj się zrestrukturyzować, skonsolidować lub zrefinansować Nie wpadaj w panikę i  rozmawiaj z bankiem i wierzycielami. W dużym uproszczeniu chodzi o zmianę warunków umów kredytowych i pożyczkowych. Zwykle dochodzi tu do wydłużenia okresu kredytowania. Oczywiście

Portret Polaka - upadłego konsumenta

, w tym roku będzie ponad 4 tys. takich bankrutów. Do września mieliśmy już 3 tys. osób, które ogłosiły upadłość konsumencką, a w sądach leżą już setki kolejnych wniosków. Upadłość konsumencka może być kołem ratunkowym dla osób całkowicie niewypłacalnych, czyli niemających

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Dlaczego bankrutują?

. – Prowadzimy rozmowy m.in. z potencjalnymi inwestorami branżowymi, a także pracujemy nad rozwiązaniami, które mogłyby pozwolić spółce pozyskać kapitał i wycofać wniosek o upadłość. – Priorytet przy upadłości to jak najlepsze warunki uzyskane dla wierzycieli. Na to pozwalałaby sprzedaż

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

elementem negocjacji? Co do zasady - wszystkie elementy zamówienia. Ich proces ma być na tyle elastyczny, żeby wykonawcy mogli negocjować kryterium ocenności, a także współtworzyć warunki zamówienia. Nowy projekt ma też wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa. - Służyć temu będą m.in. obowiązkowe

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

części długów bądź ich spłata. Do tej pory sądy oddalały nawet połowę wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Główną przyczyną było stwierdzenie, że wnioskodawca zadłużył się umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Obecnie jest inaczej. Sąd nie będzie na wstępie badał przyczyn niewypłacalności

Gra o wpływy, może nawet pozycję Obajtka-bis, w tle sporu Tauronu z Rafako

na sprawę mógłby rzucić audyt niezależnej, np. zagranicznej firmy nieuwikłanej w polską sieć zależności polityczno-biznesowych, ale strony nie mogą się porozumieć, kto by to miał być i na jakich warunkach miałby kontrolować Jaworzno (chodzi choćby o kwestię tajemnicy handlowej i know-how). Zgoda

Joe Biden odpuszcza długi. Rozdawnictwo czy inwestycja w gospodarkę?

najpierw przedłużył wprowadzone w pandemii  przez Donalda Trumpa studenckie „wakacje kredytowe" do końca roku, a teraz ogłosił, że umorzy część długów. Komu i na jakich zasadach? 20 mln osób krzyknie: "Żegnaj, kredycie, witaj, życie!" Są kryteria: zapomnienie wynosi od 10 tys

Wygraj z inflacją, czyli poradnik inwestowania w czasach kryzysu

zyski mogą być sporo większe. Minus? Wyższe oprocentowanie najczęściej zawiera jednak szereg dodatkowych warunków do spełnienia. I tak Nest Bank oferuje w tej chwili lokatę sześciomiesięczną nawet na 7,5 proc. Warunek? Założenie konta i zagwarantowanie regularnych wpływów (np. wynagrodzenia) oraz

W sprawie upadłości konsumenckiej rząd poszedł od ściany do ściany

przyjęty, jeśli PiS wygra wybory. Dlatego mam wrażenie, że jest coś nie tak z tym balansem między interesem zwykłego obywatela dłużnika a zwykłego wierzyciela. Oczywiście, pierwsza wersja przepisów o upadłości, ta z 2009 roku, była zbyt rygorystyczna - warunki były prawie nie do spełnienia. Ale już raz ją

Mediatel odwołał walne ws. emisji warrantów i akcji, planowane na 4 stycznia

fakt złożenia w dniu 18 grudnia 2015 roku przez podmiot zależny Hawe Telekom wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu oraz w konsekwencji rozwiązanie zawartej w dniu 30 października 2015 r. umowy ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe (podmiot dominujący spółki

Gdy kończysz pracę na dobre. Dla kogo odprawa emerytalna

niezdolności do pracy. 1. Dla kogo odprawa Tę kwestię reguluje art. 92 Kodeksu Pracy. Odprawa emerytalno-rentowa należy się pracownikowi „spełniającemu warunki do otrzymania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, z którym rozwiązano umowę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę"

Upadł znany toruński deweloper, ale klienci są bezpieczni

z wierzycielami. Do tego będziemy dążyć. Spółki coraz częściej stosują wariant restrukturyzacji, w którym na pewnym etapie nie spełniają warunków pozwalających na układ. Sądy ogłaszają ich upadłości likwidacyjne, ale ich zarządy dalej pracują i prowadzą negocjacje z wierzycielami. Gdy warunki się

W czerwcu padł rekord upadłości konsumenckich

Obecnie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd nie może starać się tylko ta osoba, która doprowadziła do niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa lub po prostu umyślnie. Wcześniej te kryteria były bardziej restrykcyjne. Efekt jest taki

Advadis nie zawarł układu z wierzycielami

zgromadzenia wierzycieli, ze względu na nieuzyskanie większości głosów wierzycieli uprawnionych do głosowania za układem w myśl art. 285 ust.1 Prawa upadłościowego i naprawczego, nie doszło do zawarcia układu z wierzycielami" - czytamy w komunikacie. Od ogłoszenia upadłości

Szczecińska gastronomia szykuje się do restartu mimo koronawirusa. Będą ogrzewacze w ogródkach

ogromne straty. Niektórzy musieli zwolnić pracowników. Ci, którzy nie mają letnich ogródków, po ostatnich decyzjach rządu mówią, że czeka ich bankructwo i już zastanawiają się nad ogłoszeniem upadłości spółek. Inni przygotowują się do otwarcia ogródków za tydzień. Np. restauracja „Ziemniak i spółka

DNB Bank Polska wypowiedział kredyt Hawe Telekom

skutku - jego częścią miała być emisja nowych obligacji wartych blisko 18 mln zł. Jednak na papiery nie było chętnych. W piątek po sesji giełdowej zarząd Hawe Telekom złożył wniosek o ogłoszenie upadłości układowej, czyli takiej, która pozwala na kontynuowanie działalności firmy, pod warunkiem że

IDMSA rozpoczął działania zmierzające do sprzedaży 76,61% akcji Electusa

Warszawa, 01.08.2017 (ISBnews) - IDMSA w upadłości układowej rozpoczął działania zmierzające do sprzedaży 76,61% spółki zależnej Electus, podała spółka. "Nadzorca sądowy ustanowiony w postępowaniu upadłościowym spółki z możliwością zawarcia

Pomoc z Tarczy 7.0. Jak starać się o wsparcie swojego biznesu w związku z pandemią

sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności, * który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, * wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne. Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca

Biomed zawarł z Marcinem Pirógiem umowę ws. emisji i nabycia 2 mln akcji

moce produkcyjne powstałe w wyniku projektu, brak przesłanek do ogłoszenia upadłości. Trzecia transza z warrantami na 2 ml akcji przewidują okres testowania miernika 3: od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r. i warunki jak pełnienie funkcji prezesa na dzień 31 marca 2019

Żądają zwrotu wielomilionowej dotacji unijnej dla Zachemu

. Projekt miał być zrealizowany do 30 listopada 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała na ten cel ponad 26 mln zł, z czego zdążyła przekazać Zachemowi 10,5 mln zł. Instalacja, choć wybudowana, nie została nigdy uruchomiona - a to było jednym z warunków przyznania dotacji

Nowy zarząd Kerdos Group wycofał wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Dotychczasowy zarząd przekazał do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu przypadku naruszenia przewidzianego w warunkach emisji obligacji spółki kolejnych serii F, G, H, I, J i K, co w sytuacji złożenia przez

ARP podtrzymuje swój wniosek o upadłość Hawe Telekom

jednak do podpisania porozumienia, ponieważ przedstawiciele władz Hawe nie wywiązywali się ze składanych zobowiązań, m.in. z tych zapisanych w umowie ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji z 30 października 2015 r." - czytamy dalej. Głównym celem ARP S.A. jest

Twoja firma ma kłopoty finansowe? Teraz masz szansę się odbić. Wchodzi nowe prawo upadłościowe

zawiera z nim wstępną umowę. Warunki sprzedaży nie mogą być jednak gorsze od rynkowych, dlatego konieczna jest opinia biegłego. Wówczas sąd, ogłaszając upadłość, zatwierdza sprzedaż, dzięki temu w jednym dniu dochodzi do transakcji sprzedaży i ogłoszenia upadłości. - Wówczas

Ministerstwo Sprawiedliwości bierze się za kancelarie odszkodowawcze. Czy to koniec "łowców nieszczęść"?

zeszłego roku ma problemy finansowe. Pierwszy kwartał 2021 roku spółka zamknęła 20 mln skonsolidowanej straty netto. Wiele kancelarii już wcześniej nie wytrzymało i ogłosiło upadłość. To generowało negatywne konsekwencje dla ich klientów. A to jest kolejny problem do uregulowania.   Pozostaje

Hotel w Pszczynie

Syndyk Masy Upadłości PHU i UT Jerzy Folwarski "FOLTOUR" z siedzibą w Pszczynie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Pszczyna. Wśród oferowanych nieruchomości znalazł się Hotel Imperium wraz ze strukturą rekreacyjną. Postępowanie ma charakter

Powtórz sukces Netflixa, mówili. Nie wszystko subskrypcją sprzedasz

. Mimo to pierwsze lata działalności były dla firmy drogą przez mękę. W 2014 roku posypały się pozwy od niezadowolonych pracowników, skarżących się na warunki pracy i upokarzająco niskie place. Rok później HelloFresh zmagał się ze skandalami wizerunkowymi: na jaw wyszło, że zatrudnieni tam mieli

Pracownicy pod ochroną. Kogo nie można zwolnić z pracy

tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Co istotne, ochrona przed zwolnieniem obowiązuje także pracowników, którzy mają prawa do obniżonego wieku emerytalnego, czyli takich, którzy pracują w szczególnych warunkach i w związku z tym dotyczy ich wcześniejsza emerytura (np. górnicy). Oni także są chronieni

ARP dostrzega 'realną' możliwość porozumienia restrukturyzacyjnego z Hawe

spółkami z Grupy Hawe. W związku z tym Hawe poinformowało, że odstąpiło od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Później do umowy standstill przystąpił także Alior Bank. Zgodnie z umową standstill, ostateczne porozumienie określające warunki i

Hawe ma podpisać term sheet z ARP i Alior Bankiem w poniedziałek

o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Później do umowy standstill przystąpił także Alior Bank. Zgodnie z umową standstill, ostateczne porozumienie określające warunki i terminy spłaty zadłużenia wobec wierzycieli przez spółki z grupy Hawe miały zostać

Grupa ZPR Media rozwiązała umowy z Ruchem

wydawców. Jak już pisaliśmy  pod koniec sierpnia, spółki z Grupy ZPR Media złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości Ruchu. Jak poinformował serwis Press.pl, Sąd Rejonowy w Warszawie przychylił się później do wniosku zarządu Ruch SA i otworzył wobec spółki przyspieszone postępowanie układowe. Jego celem

Bankructwo największej na świecie prywatnej firmy górniczej

swoich amerykańskich oraz australijskich kopalń wysyła węgiel do 26 krajów świata. Zatrudnienie jest niewielkie, jeśli porównać z polskimi warunkami - Kompania Węglowa zatrudnia 34,4 tys. osób. Wczoraj agencja Bloomberg poinformowała także, że właściciele notowanej na GPW

Masz grunty niskiej klasy? Firmy płacą nawet 1 tys. zł miesięcznie za hektar

fotowoltaikę, roi się w internecie. Wystarczy wpisać hasło w wyszukiwarce, by przebierać w ofertach. Każdy przedsiębiorca stawia nieco inne warunki właścicielom, ale najczęściej poszukiwane są działki o powierzchni większej niż hektar, niskiej klasie gleby: (IV, V, VI lub nieużytki rolne), z dostępem do drogi

Afera GetBacku. Spotkanie przedstawicieli rządu z częścią obligatariuszy

Edukacji Finansowej, aby wypłacać z niego rekompensaty osobom oszukanym przy sprzedaży obligacji korporacyjnych. Projekt przewiduje, że na pieniądze będą mogli liczyć również posiadacze papierów GetBacku. Ale pod pewnymi warunkami. Będą mogli skorzystać z rekompensaty z funduszu w przypadku gdy: naruszono

Unified Factory miał 1,57 mln zł straty netto, 1,65 mln zł straty EBIT w II kw.

do finalizacji żadnej dużej umowy. Prognoza finansowa zakładała zaangażowanie kapitałowe inwestora, jako warunek konieczny do jej wykonania. Poziom zaangażowania określano pomiędzy 2,5 mln zł a 5 mln zł. Rozmowy z inwestorem zostały zawieszone w kwietniu 2019 r. i do chwili obecnej nie zostały

Vistal Gdynia prowadzi z bankami rozmowy dot. restrukturyzacji zadłużenia

. "Zarząd spółki informuje, iż jest w trakcie prowadzenia rozmów z kluczowymi bankami finansującymi grupę kapitałową spółki (w tym w szczególności PKO BP, ING oraz CABP) odnośnie warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy kapitałowej spółki i oczekiwań banków w tym zakresie. W ramach tego