warunek zgody

Nie tylko Mataczyński. Oto, kto pomógł Orlenowi przejąć i rozparcelować Lotos

Orlen nie ujawnia, kto mu pomagał w otrzymaniu zgody KE na przejęcie kontroli nad Lotosem pod warunkiem sprzedaży większości majątku konkurenta. Ustaliliśmy, że były to wpływowe (i zapewne kosztowne) międzynarodowe firmy doradcze i kancelarie prawne.

Plany rozbioru Lotosu przez Orlen chwali brytyjski koncern BP

Plany rozbioru Lotosu przez Orlen chwali brytyjski koncern BP

większości majątku. A według KE takie warunki mają utrzymać polski rynek na takim poziomie jak przed przejęciem przez Orlen kontroli nad Lotosem. Innymi słowy, za zgodę na likwidację konkurencyjnego Lotosu Orlen ma stworzyć nową konkurencję. BP maczało w tym palce? Warunki podyktowane przez Brukselę

Dania dała zgodę na eksploatację Nord Streamu 2. A rura jeszcze nieskończona

Dania dała zgodę na eksploatację Nord Streamu 2. A rura jeszcze nieskończona

W czwartek Duńska Agencja Energii (DEA) wydała zgodę na eksploatację na wodach duńskiego szelfu kontynentalnego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec, który buduje szwajcarska spółka Gazpromu. Zezwolenie wydano tydzień przed wizytą w Moskwie szefa duńskiej dyplomacji Jeppe Kofoda. Duńska

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

chwilą. Co zamawiający może zrobić w takiej sytuacji? Czy odrzucić ofertę, gdyż wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień w terminie? Czy na prośbę wykonawcy możemy przedłużyć termin złożenia wyjaśnień? Odpowiedź: Dopuszczalne jest wyrażenie zgody na przedłużenie pierwotnego terminu na złożenie

GPW i OFE docisnęły spółkę. Global City Holdings ogłasza rekordowe wezwanie

To szczęśliwy finał sprawy, w której zarejestrowana w Holandii spółka Global City Holdings (GCH) po dziewięciu latach od debiutu chciała opuścić warszawską spółkę bez zgody polskich akcjonariuszy. GCH znalazło sobie pretekst: w liście do inwestorów napisało, że to przez reformę

Jest zgoda na przełomową umowę! Wspólnie z Niemcami ucywilizujemy Odrę

Jest zgoda na przełomową umowę! Wspólnie z Niemcami ucywilizujemy Odrę

- O tę umowę staraliśmy się 10 lat, podczas wielu spotkań i negocjacji - mówi wojewoda zachodniopomorski Marek Tałasiewicz. - Dzięki realizacji jej zapisów wzrośnie skuteczność ochrony przed powodzią i zdecydowanie poprawią się warunki przepływu i żeglugi na Odrze

Przedsiębiorcy przeciw podniesieniu składki emerytalnej

tu o składkach ludzi najbardziej przedsiębiorczych. Oni nie boją się ryzyka. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Unii Europejskiej, wykorzystają do prowadzenia działalności to państwo, które da najlepsze do tego warunki. Potrafię sobie wyobrazić, że na przykład osoby samozatrudnione będą rejestrowały się

Orlen dopłaca bankom

Podpisana wczoraj umowa zdejmuje z PKN ryzyko natychmiastowej spłaty ok. 9 mld zł długów. Taką kwotę Orlen musiał przesunąć do kategorii długów krótkoterminowych, bo z powodu strat przekroczył uzgodnione z bankami warunki umów. W podpisanej wczoraj umowie banki zgodziły się na

Przewozy Regionalne blisko restrukturyzacji. Porozumienie do końca lutego

dostanie pomoc publiczną w wysokości 750 mln zł (na to będzie musiała wyrazić zgodę Komisja Europejska). Z tej kwoty blisko 600 mln zł zostanie przeznaczone na spłatę starych długów - głównie dla PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 150 mln zł ma pójść na pokrycie kosztów restrukturyzacji przewoźnika

Największe centra handlowe w Warszawie zmienią właścicieli?

połączeniu spółka ta byłaby w stanie oferować najemcom mniej korzystne warunki umów, np. uzależnianie wynajęcia powierzchni w jednym centrum handlowym od wynajmu w innym, zawieranie umów na wyłączność itp." - czytamy w komunikacie. Mimo to Urząd zgodził się na fuzję - pod

Pan Tomasz chciał ładować auto elektryczne w garażu. Ale deweloper się nie zgadza. Boi się pożaru

Pan Tomasz chciał ładować auto elektryczne w garażu. Ale deweloper się nie zgadza. Boi się pożaru

procedurę wydawania zgody na instalację punktu w zupełnym oderwaniu od warunków ppoż. budynku jako całości". Przy okazji uważa też ekspertyzę dostarczoną przez pana Tomasza za nierzetelną, choć wcześniej w korespondencji z nim stwierdził, że ów dokument nie budzi zastrzeżeń. Dopiero po jakimś

Zmiany w Kodeksie pracy. Będzie dodatkowy urlop rodzicielski

Zmiany w Kodeksie pracy. Będzie dodatkowy urlop rodzicielski

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, która ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw. Chodzi o tzw. dyrektywę rodzicielską i dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Jak zauważa Oskar Sobolewski, ekspert rynku pracy w HRK, twórca

Jak postąpić i czy zatrzymać wadium po wygaśnięciu terminu związania z ofertą?

wystąpić do kolejnego wykonawcy o zgodę na podpisanie umowy poza terminem związania z ofertą i w przypadku zgody wezwać do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych? Czy ma prawo zatrzymać wadium Wykonawcy, który złożył rezygnację jeszcze w terminie związania z ofertą? Z góry dziękuję z odpowiedź i

ING BSK ma zgodę RN na zaciągnięcie 250 mln euro pożyczki podporządkowanej 

pożyczki bank wystąpi do KNF z wnioskiem o zgodę na zaliczenie kwoty pożyczki do kapitału Tier II. O zawarciu umowy i jej warunkach cenowych, jak również o otrzymaniu zgody KNF bank poinformuje w odrębnych raportach" - czytamy w komunikacie. Bank będzie miał prawo do

Czy wykonawca może odmówić podpisania umowy bez ponoszenia sankcji?

Czy wykonawca może odmówić podpisania umowy bez ponoszenia sankcji?

jest zobowiązany wezwać wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, by wyraził w określonym terminie pisemną zgodę na wybór jego oferty. Zamawiający określa w dokumencie zamówienia termin, podczas trwania którego wykonawca będzie związany swoją ofertą, tj. będzie musiał podpisać

ABC Data: Spełnił się kolejny z warunków wezwania na sprzedaż akcji

. "Tym samym warunek prawny określony w pkt 29 (ii) wezwania dotyczący uzyskania bezwarunkowej zgody organu antymonopolowego na Ukrainie ziścił się" - czytamy w komunikacie. Na dzień przekazania niniejszej informacji, pozostały warunek prawny określony w pkt 29 (i

ABC Data: Spełnił się jeden z warunków wezwania na sprzedaż akcji

. "Tym samym warunek prawny określony w pkt 29 (iii) wezwania dotyczący uzyskania bezwarunkowej zgody organu antymonopolowego w Serbii ziścił się" - czytamy w komunikacie. Na dzień przekazania niniejszej informacji pozostałe warunki prawne nie ziściły się, podkreślono

Rażąco niska cena i omyłki w ofertach - kolejność podejmowania działań przez zamawiającego

" chcemy podjąć działania, aby skorygować  omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Następnie po upływie terminu na wyrażenie zgody wezwiemy wykonawcę do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Czy jest to prawidłowe działanie? Nasz dział techniczny twierdzi, że mimo wszystko cena

Czy w trakcie realizacji zamówienia wolno zmienić gwarancję wykonania umowy?

Czy w trakcie realizacji zamówienia wolno zmienić gwarancję wykonania umowy?

Pytanie: Czy wykonawca w trakcie realizacji zamówienia publicznego ma możliwość dokonania zmiany gwarancji bankowej jako formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Modyfikacja miałaby polegać na zmianie banku jako gwaranta. Wszystkie inne warunki dotychczasowej gwarancji byłyby w

Jak i gdzie wyrobić paszport dla dorosłego i dla dziecka? Ile to kosztuje?

Jak i gdzie wyrobić paszport dla dorosłego i dla dziecka? Ile to kosztuje?

obecni przy złożeniu wniosku. Warunek ten – dotyczący obecności przy złożeniu wniosku – musi być spełniony przez jednego z nich oraz dziecko, którego wniosek dotyczy, a które ukończyło 5. rok życia. Zgoda drugiego rodzica na paszport musi być wyrażona na piśmie. Własnoręczność podpisów

Nowy ład przestrzenny może zablokować inwestycje. Idzie cios w fotowoltaikę

Nowy ład przestrzenny może zablokować inwestycje. Idzie cios w fotowoltaikę

(byłoby to zatem dziewięć lat) ważności decyzji o warunkach zabudowy w przypadku potwierdzenia przez władze gminy, że "wuzetka" pozostaje nadal w zgodzie z planem ogólnym.  Trzeci problem, który sygnalizują inwestorzy OZE, tkwi w samorządach. Nie ma dokładnych danych na ten temat, ale

Akcjonariusze Grupy Azoty wyrazili zgodę na przejęcie Goat TopCo

warunkiem uzyskania zgód organów antymonopolowych, na warunkach finansowych określonych w umowie warunkowej za cenę nie wyższą niż 235 mln euro, podano w komunikacie. "Z chwilą udzielenia zgody przez nadzwyczajne walne zgromadzenie ziścił się jeden z określonych w umowie

Solorz i Sasin powołają spółkę do budowy elektrowni jądrowej w Polsce

ZE PAK (Zygmunt Solorz). Zadaniem spółki będzie reprezentowanie polskiej strony na wszystkich etapach projektu w tym: realizacja badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwanie finansowania, przygotowanie harmonogramu inwestycji, pozyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych. Warunkiem powołania

ING Bank Śląski ma umowę na 250 mln euro pożyczki podporządkowanej z ING Bank NV

wcześniejszej spłaty pożyczki po upływie 5 lat, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Odsetki będą płatne kwartalnie według stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 1,66%. Warunki finansowe pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie

Ziąb na klatce schodowej jest nielegalny?

takich budynkach wielorodzinnych. W tym kontekście warto odwołać się do rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225). Wspomniany akt prawny informuje, że podczas wykonywania obliczeń

Play odbiera rabat za spóźnienie z płatnością. UOKiK wszczyna postępowanie

traci korzyści - nadal nie ponosi kosztów związanych z wystawianiem i wysyłką papierowych faktur, chociaż abonent stracił zniżkę z tego tytułu, ponieważ konsumenci w przypadku utraty rabatu z powodu nieterminowej płatności zwykle nie wycofują zgody na e-fakturę. Czytaj też: Komisja Europejska pozwoli

Gi Group złożył wniosek ws. wyrażenia zgody na przejęcie Work Service

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Gi International S.R.L., którego całościowym właścicielem jest Gi Group SpA, złożył wniosek do właściwego organu antymonopolowego w Rumunii w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez inwestora kontroli nad Work Service, podała spółka

ABC Data: Spełnił się kolejny z warunków wezwania na sprzedaż akcji

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej, podało Santander Biuro Maklerskie. "Tym samym warunek prawny określony

BAH ma zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r.

instytucję finansową warunek" ? czytamy dalej. Uzyskanie zgody instytucji finansującej oznacza, iż spełniony został drugi, tj. ostatni z warunków wskazanych w ww. uchwale zarządu emitenta w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki dywidendowej, stwierdzono w komunikacie

Cordia International ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Polnordem

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcia przez Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság kontroli nad Polnordem, podał deweloper

Wiemy, ile dostanie nauczyciel na emeryturze ustawowej i wcześniejszej. Różnice są ogromne

Związki zawodowe nauczycieli prowadzą rozmowy z Ministerstwem Edukacji na temat wcześniejszych emerytur. Resort podał, że warunkiem nabycia prawa do takiej emerytury będzie okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku

Geting Holding ma zgodę urzędu antymonopol. na sprzedaż Idea Bank na Ukrainie

Napalor Holdings Limited, spółką wskazaną przez kupujących. Uzyskanie zgody właściwego ukraińskiego organu antymonopolowego było jednym z warunków zawieszających transakcje. Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach

Gigant energetyczny zaszkodzi gospodarce. Ale Kaczyński uwierzył Obajtkowi

zgodziła się na fuzję z Lotosem SA pod wieloma warunkami, które Orlen spełnił, tracąc kontrolę nad bardzo nowoczesną Rafinerią Gdańską. Ingerencja Komisji Europejskiej wynikała z faktu, że Orlen ma swoje spółki zagraniczne w innych krajach Unii, więc musi respektować unijne zasady dotyczące koncentracji i

Volantis Bidco nabędzie akcje Pfleiderer mimo nieziszczenia 2 warunków wezwania

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Volantis Bidco zdecydował, że nabędzie akcje Pfleiderer Group w wezwaniu mimo nieziszczenia się warunku minimalnej liczby akcji ani warunku wydania zgody na koncentrację przez Komisję Europejską, podał wzywający. "

Gi Group ma zgodę czeskiego organu antymonopolowego na przejęcie Work Service

podmiotami powiązanymi stanowi jeden z warunków zawieszających transakcji z Inwestorem, określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką a inwestorem w dniu 13 lutego 2020 roku" - czytamy w komunikacie. W połowie kwietnia Gi International uzyskał zgodę niemieckiego

Gino Rossi ma warunkową umowę sprzedaży Simple CP na rzecz Forum 82 FIZ

. Gino Rossi podało, że umowa została zawarta z zastrzeżeniem warunków zawieszających: uzyskaniem pisemnej zgody zastawnika, tj. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski na sprzedaż akcji Simple na rzecz Forum 82 FIZ, przy czym warunek zostanie uznany za spełniony z chwilą przekazania w/w zgody

PGE przejmie aktywa EDF 13 XI po spełnieniu się warunków zawieszających

zgody odpowiednich władz rządowych we Francji. PGE otrzymało zgodę na przeprowadzenie transakcji od Ministra Energii oraz uzyskało warunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - czytamy w komunikacie. Wobec spełnienia wszystkich warunków zawieszających termin

Gi Group ma wszystkie wymagane zgody antymonopolowe na przejęcie Work Service

. "Jednocześnie emitent informuje, że inwestor uzyskał już wszystkie wymagane zgody właściwych organów antymonopolowych na przejęcie kontroli nad spółką i podmiotami powiązanymi spółki. Wobec tego, został spełniony jeden z warunków zawieszających transakcji z inwestorem, określonych w umowie

Decathlon sprzedaje sklepy w Rosji. Ale tylko najmniej rentowne

W piątek rosyjskie ministerstwo przemysłu i handlu potwierdziło informację podaną najpierw przez dziennik "Izwiestia", że Decathlon dostał zgodę specjalnej komisji rządu Rosji na sprzedaż pięciu swoich sklepów w Rosji.  Czytaj także: Rosja jak statek zadżumionych. Kto może, bierze

Grupa Azoty ma zgodę tureckiego urzędu antymonopolowego na przejęcie Goat TopCo

wyjaśnia spółka, powyższa zgoda, jak również wyrażenie zgody na transakcję przez nadzwyczajne walne zgromadzenie oznaczają także, że warunki konieczne, zastrzeżone w umowie warunkowej zostały spełnione i spółka będzie podejmować działania zmierzające do zamknięcia transakcji na warunkach i w terminach

Borys z PFR: Chęć wsparcia w ramach tarczy finans. zgłosiło już 400 dużych firm

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Chęć uzyskania wsparcia w ramach tarczy finansowej zgłosiło już 400 dużych firm, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Liczy on, że w najbliższych dniach Komisja Europejska wyda zgodę na uruchomienia wsparcia dla tego

Leszek Skiba został powołany na stanowisko prezesa Banku Pekao

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Pekao powołała z dniem 22 kwietnia 2020 r. Leszka Skibę, dotychczasowego wiceprezesa zarządu banku, na funkcję prezesa bieżącej wspólnej kadencji, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz z chwilą

Borys z PFR: Możliwe zbieranie wniosków o pomoc od dużych firm przed decyzją KE

niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej, z warunkiem takim, że nie udzielimy finansowania w ramach pomocy - oczywiście, jeśli tej zgody nie otrzymamy - ale pozwoli nam to na formalne procedowanie wniosków przygotowywanie decyzji, a w momencie, kiedy uzyskamy zgodę, będziemy mogli już wtedy te wnioski

Polenergia ma zgodę UOKiK na sprzedaż 50% udziałów w Polenergia Bałtyk I

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Polenergia oraz Wind Power uzyskały 5 marca bezwarunkową zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podała spółka. To jeden z warunków zawieszających wejście w życie przedwstępnej

Idea Bank: BFG wniósł sprzeciw wobec sprzedaży akcji Idea Money

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - kurator Idea Banku - wniósł do właściwego sądu sprzeciw do uchwał zarządu i rady nadzorczej banku dotyczących wyrażenia zgody na sprzedaż akcji spółki Idea Money (IM) oraz zmiany warunków emisji posiadanych

Gi Group ma zgodę niemieckiego organu antymonopolowego na przejęcie Work Service

. "Uzyskanie zgody właściwych organów antymonopolowych na przejęcie przez inwestora kontroli nad spółką i jej podmiotami powiązanymi stanowi jeden z warunków zawieszających transakcji z inwestorem, określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką a inwestorem w dniu 13 lutego 2020 roku

Rafako ma przedwstępną umowę sprzedaży Rafako EBUS na rzecz ARP

Rafako EBUS przy udziałe ARP za cenę 30,99 mln zł, podało Rafako. "Na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów, emitent oraz ARP zobowiązali się zawrzeć warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym EBUS, po ziszczeniu się warunków zawieszających

ABC Data: Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy zal. do końca br. 'bardzo duże'

jest bardzo duże" - powiedziała Weiss podczas konferencji prasowej. Dodała, że wszystkie warunki jej wypłaty zostały spełnione. Jak wyliczyła prezes, do warunków należały: - warunek finansowy 27,8 mln zł zysku netto

Marek Lusztyn zastąpi Michała Krupińskiego na stanowisku prezesa Banku Pekao 

Marka Lusztyna, dotychczasowego wiceprezesa zarządu banku nadzorującego działalność pionu zarządzania ryzykami, na funkcję prezesa zarządu banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody" - czytamy w komunikacie. Do

Dekpol planuje wyodrębnienie kolejnych segmentów do spółek zależnych

. Rada nadzorcza wyraziła zgodę i upoważniła zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji powyższych celów, podano także. "Realizacja powyższych działań będzie wymagała uzyskania przez emitenta stosownych zgód banków, które udzieliły spółce finansowania

"Chcesz pieniędzy od państwa? Zadbaj o ludzi". Biden stawia warunki strategicznym inwestycjom

Ostatniego dnia lutego br. administracja prezydenta Joe Bidena rozpoczęła proces rozdawania dotacji dla producentów półprzewodników. Na stole jest prawie 40 miliardów dolarów, ale żeby pieniądze dostać, firmy muszą spełnić szereg warunków, wśród których znalazły się m.in

OT Logistics ma warunkowe porozumienia ws. dalszej współpracy z wierzycielami

przewidziana jedną z uchwał H dotycząca możliwości upoważnienia administratorów zabezpieczeń obligacji H do zawarcia aneksu UPW weszła w życie w dniu niniejszego raportu bieżącego z uwagi na spełnienie warunku w postaci zgody spółki (spółka informuje przy tym, że wyraziła zgodę na wszystkie pozostałe zmiany do

PPL ma zgodę UOKiK na przejęcie PHZ Baltona

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) kontroli nad Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego "Baltona

Brunon Bartkiewicz ma zgodę KNF na objęcie funkcji prezesa ING Banku Śląskiego

Brunona Bartkiewicza na na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego SA" - czytamy w komunikacie. Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego 31 marca br. powołała Brunona Bartkiewicza na stanowisko prezesa zarządu, pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody KNF

Marek Lusztyn ma zgodę KNF na objęcie stanowiska prezesa Banku Pekao

2019 r. pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody. Wcześniej, Marek Lusztyn przez ponad 2 lata jako wiceprezes nadzorował działalność pionu zarządzania ryzykami. "Zanim w lipcu 2017 r. został wybrany na stanowisko

Marcin Gadomski został powołany na stanowisko wiceprezesa Banku Pekao

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Pekao, po ocenie odpowiedniości, powołała Marcina Gadomskiego w skład zarządu banku bieżącej wspólnej kadencji na funkcję wiceprezesa banku, podał bank. "Rada nadzorcza banku, pod warunkiem

Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie wyrażać wolę przedłużenia terminu związania ofertą

odwołania wskazał, że w orzecznictwie niesporne jest, że zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą nie może być złożona z jakimkolwiek zastrzeżeniem lub pod warunkiem. W takim stanie rzeczy uznać należy, że zgoda na przedłużenie związania ofertą nie została wyrażona. W ocenie KIO analiza złożonego

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

W przypadku gdy upływa termin związania ofertą jaki został określony przez zamawiającego w treści specyfikacji warunków zamówienia[1] (wykonawca powinien liczyć się z otrzymaniem wniosku o zgodę na jego wydłużenie). Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji

Koniec marzeń o pompach ciepła. Te domy nie dostaną zgody

moc na podstawie krótkiej ankiety. Jeśli zamierzamy ogrzewać dom prądem lub planujemy montaż ogrzewania podłogowego, te czynniki brane są pod uwagę w kalkulacjach. I zdarza się, że firmy odmawiają warunków przyłączenia, jeśli właściciel nieruchomości oczekuje zbyt dużej mocy.  "Klienci

Multikino ma zgodę warunkową UOKiK na przejęcie kontroli nad Cinema3D

Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Multikino otrzymało zgodę warunkową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Cinema3D, podał UOKiK. Transakcja może odbyć się pod warunkiem sprzedaży kina przejmowanej spółki w Galerii Morena w Gdańsku

Te domy dostają odmowy przyłączenia fotowoltaiki. Winni sami prosumenci?

frytkami. Tak się produkuje folię, która zniknie w kompostowniku Polska fotowoltaiką stoi. Ale mogłaby stać bardziej Inwestorzy OZE w Polsce mają coraz większy problem z przyłączaniem swoich instalacji do sieci. Mają gotowy projekt, pieniądze, ale brakuje kropki nad "i" w postaci zgody lokalnej

Telewizja Polsat otrzymała zgodę UOKiK na przejęcie Interii

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Telewizja Polsat otrzymała bezwarunkową zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad spółkami Grupa Interia.pl oraz Grupa Interia.pl Media, co oznacza ziszczenie się warunku zawieszającego

UOKiK nałożył karę na Dino Polska ws. przejęcia Domex-Kuśnierek

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na sieć supermarketów Dino Polska karę w wysokości 100 tys zł za to, że przejęła bez zgody część mienia spółki Domex-Kuśnierek, poinformował regulator. "21

Zamiana nieruchomości. Kiedy warto i jak to zrobić?

radca prawny. Aby otrzymać taką zgodę, należy spełnić pewne warunki. Zazwyczaj pod uwagę brane są takie czynniki jak: terminowość płatności czynszów za dotychczasowe mieszkanie, brak zniszczeń w lokalu, możliwości finansowe najemcy (w szczególności w przypadku zamiany na większy lokal). W przypadku

Boryszew: Sprzedaż Impexmetalu może zostać sfinalizowana w III kw. 2020 r.

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Jeżeli zgodnie z przewidywaniami Grupy Boryszew zgoda Komisji Europejskiej na sprzedaż Impexmetalu nastąpi w czerwcu lub lipcu 2020 roku, zamknięcie transakcji powinno nastąpić w III kwartale tego roku, poinformował prezes Piotr Lisiecki

Uber i Henkel sprzedają biznesy w Rosji. Z dużym opustem

Sowieckiego. "Zgodnie z warunkami transakcji Yandex zachowa prawo do korzystania z marki Uber w Rosji i sąsiednich państwach do 2026 r." - poinformowała rosyjska firma.  Koszty wyjścia z Rosji Za 30 proc. akcji w spółce z rosyjskim koncernem Uber dostał 702,5 mln dol. To dużo mniej, niż

Artur Klimczak ma zgodę KNF na objęcie funkcji prezesa Getin Noble Bank

stanowisko prezesa zarządu, pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody KNF. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW

Obligatariusze Compu zdecydują 20IX ws. zgody na naruszenie kowenantów obligacji

Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Obligatariusze Compu zdecydują w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przypadków naruszenia warunków emisji obligacji serii I/2014 oraz stwierdzenia braku możliwości żądania wcześniejszego wykupu tych obligacji, wynika z projektów uchwał

Akcjonariusze JSW zdecydują 21 III o zgodzie na nabycie PBSz

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o wyrażeniu zgody na nabycie 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) oraz o zgodzie na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego, wynika z projektów uchwał

Hitachi Capital Polska ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad PCM

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Hitachi Capital Polska kontroli nad Prime Car Management (PCM), co oznacza spełnienie warunku w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi, podała spóła

Stalprodukt ma zgodę urzędu antymonopolowego na przejęcie GO Steel Frydek Mistek

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Stalprodukt otrzymał zgodę urzędu antymonopolowego w Turcji na przejęcie GO Steel Frydek Mistek, poinformowała spółka. Tym samym spełniony został warunek zawieszający wejście w życie umowy, dodano. "Zarząd

Ursus: Nie dojdzie do sprzedaży spółki zależnej Ursus Bus za 34-34,5 mln zł

: - przedłożenie przez Ursus prawomocnego postanowienia sędziego komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż akcji na warunkach określonych w zawartej warunkowej umowie sprzedaży, wydanego w ramach przyspieszonego postępowania układowego; - otrzymanie zgody mBanku na zawarcie umowy przejęcia

Kruk kupuje od GetBacku portfel wierzytelności w Rumunii za ok. 37,4 mln zł

. "Przeniesienie własności wierzytelności objętych umową na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki GetBack w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie" ? czytamy w komunikacie

Gi Group złożyło w trzech krajach wnioski w sprawie przejęcia Work Service

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Spółka Gi International, której całościowym właścicielem jest Gi Group, złożyła trzy wnioski do właściwych organów antymonopolowych, tj. w Polsce, Czechach oraz Niemczech, w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie kontroli nad Work Service, podała

ING BSK ma umowę na 100 mln euro pożyczki podporządkowanej od ING Bank N.V.

000 000 euro. Równowartość pożyczki według kursu średniego NBP z 30 października 2018 roku wynosi 432 580 000 zł. Pożyczka została udzielona na okres 10 lat. Bank ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki po upływie 5 lat, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)"

Cerrad ma zgodę UOKiK na przejęcie Ceramiki Nowej Gali

giełdowego, a następnie przeprowadzenie niezbędnej restrukturyzacji spółki oraz jej pełnej integracji z naszą firmą" - powiedział prezes Cerradu Paweł Bąk, cytowany w komunikacie. Uzyskanie zgody UOKiK było jednym z warunków trwającego właśnie wezwania na 100% akcji Ceramiki

Gmina nie przejmie niepotrzebnej nieruchomości? Kontrowersyjne przepisy przetrwały trzy lata

nieruchomości na rzecz gminy. Kontrowersyjne przepisy przetrwały jedynie trzy lata Przepisy pozwalające na łatwe zrzeczenie się nieruchomości faktycznie obowiązywały, co może być powodem przekonania niektórych osób o wciąż istniejącej możliwości pozbycia się niechcianego majątku bez zgody gminy. Wspomniane

Libet ma ofertę nabycia przedsiębiorstwa od inwestora branżowego za 94,23 mln zł

podkreślił, że jest zainteresowany nabyciem wyłącznie wszystkich 13 zakładów będących własnością spółki lub jej podmiotów zależnych (łącznie), a także praw własności intelektualnych do wszystkich produktów i ich oznaczeń" - czytamy w komunikacie. Warunki, pod którymi została

PGNiG ma zgody administracyjne na przejęcie złoża King Lear na M. Północnym

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uzyskała zgody administracyjne w Norwegii, stanowiące warunek zawieszający umowy zakupu złoża King Lear od Total E&P Norge, podała spółka

Biomed-Lublin ma term sheet z Symphar dot. dystrybucji Distreptazy w Polsce

wynosi ok. 36,7 mln zł w okresie 5 pierwszych lat obowiązywania umowy dystrybucyjnej" - czytamy dalej. Warunkiem wejścia w życie umowy dystrybucyjnej będzie uzyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych, podsumowano. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i

Litewska spółka z grupy Trakcja PRKiI sprzedaje spółkę Pletros za 12,8 mln zł

). "Do warunków koniecznych do realizacji umowy należy uzyskanie wymaganych zgód od banków i instytucji publicznych. Przekazanie praw własności nastąpi po spełnieniu warunków umowy, nie później niż do 31.08.2019 r." - czytamy w komunikacie. Trakcja PRKiI jest jedną z

Wykonawca nie potwierdził warunków - kiedy trzeba zatrzymać mu wadium?

Pytanie: W trybie podstawowym na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw urządzeń transportu bliskiego 22 czerwca 2022 r. złożono 1 ofertę. Zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu, zgodnie z którym wykonawca miał się wykazać doświadczeniem zawodowym w realizacji 2 usług

Politico: zgoda na przejęcie Lotosu przez Orlen to przełom w polityce KE

szczeblu, aby zapewnić zgodę na transakcję, tak jaka chciała Warszawa" - napisał portal.  Ostateczne negocjacje miały się odbyć w czerwcu między Komisją Europejską a rządem premiera Mateusza Morawieckiego. A rząd Morawieckiego miał wtedy nacisnąć na Orlen, aby zaakceptował warunki podyktowane

ZM Henryk Kania ma zgodę UOKiK na przejęcie części Staropolskich Specjałów

października br. przedwstępną umowę przeniesienia przedsiębiorstwa Staropolskie Specjały w celu zwolnienia go z długu względem siebie. Wartość nabywanego przedsiębiorstwa oszacowana została na 293 mln zł. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej było uzyskanie zgody UOKiK. Spółka

PTE PZU cofnęło pozew przeciwko ABC Data ws. uchylenia uchwały o sprzedaży firmy

Data ogłoszonego w dniu 21 grudnia 2018, które trwa od dnia 15 lutego do dnia 18 marca 2019. Jednym z pozostałych warunków powodzenia tej transakcji jest otrzymanie zgody właściwego organu antymonopolowego" - podkreślono w komunikacie. 7 marca br. ABC Data poinformowała

Play ma umowę dot. ustanowienia programu emisji obligacji do 2 mld zł

odpowiednimi zgodami korporacyjnymi i będzie uzależniona od warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie. Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r

UOKiK wydał zgodę na przejęcie NEF Battery Holdings przez ZAP Sznajder Batterien

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie NEF Battery Holdings przez ZAP Sznajder Batterien, podał Urząd. W tej sprawie istniało ryzyko ograniczenia konkurencji, dlatego UOKiK przeprowadził badanie rynku

Już wiadomo, kiedy i które roczniki nauczycieli będą mogły odejść na wcześniejszą emeryturę. Oto szczegóły

wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, tj.: 1. Warunki nabycia prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej: posiadanie okresu składkowego wynoszącego co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru

PKN Orlen spodziewa się decyzji UOKiK ws. Ruchu do końca I kw. br.

wszystkich warunków przewidzianych w porozumieniu tj. m.in.: 1. prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych spółki, 2. uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz 3. wydaniu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub

Gi Group ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Work Service

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Gi International S.R.L., którego całościowym właścicielem jest Gi Group SpA, uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie Work Service, podała spółka. "Uzyskanie zgody właściwych

Kruk nabędzie od GetBacku portfel wierzytelności w Rumunii za ok. 37,4 mln zł

), podał Kruk. "Zarząd Kruk informuje, iż na dzień 16 października 2019 roku zostały spełnione wszystkie warunki, w tym warunek wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki GetBack w restrukturyzacji z siedzibą w

Borys z PFR: Dziś rusza tarcza finansowa dla dużych firm

. [?] Zakłada on trzy rodzaje finansowania: pożyczki płynnościowe, preferencyjne, instrumenty kapitałowe. Wszystkie te rodzaje finansowania wymagały odrębnej notyfikacji. Negocjacje trwały od połowy kwietnia. W ciągu ostatnich dwóch tygodni uzyskaliśmy zgody na udzielanie finansowania w postaci pożyczek

Idea Bank ma umowę sprzedaży 65% akcji Idea Money

polegającym na: uzyskaniu przez emitenta oświadczenia kuratora, że nie będzie on zgłaszał sprzeciwu do uchwał organów emitenta wyrażających zgodę na zmianę warunków emisji obligacji lub bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu do zgłoszenia przez kuratora do właściwego sądu sprzeciwu do ww. uchwał organów

BAH ma warunkową zgodę na przedłużenie umowy importerskiej z JLR do 31 III 2021

zgodę JLR na przedłużenie terminu obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021 r., podał BAH. "Stosownie do otrzymanego od JLR pisma, warunkiem uzyskania przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej do dnia 31 marca 2021 r. jest uzyskanie w okresie kwiecień 2019

Getin Holding ma zgodę rosyjskiego organu antymonopolowego na sprzedaż Carcade

zarejestrowanej w Federacji Rosyjskiej - z Gazprombank Leasing JSC oraz Novfintekh LLC jako kupującymi. Łączna wartość transakcji będzie wynosić 2 960 000 000 RUB (ok. 181 448 000 zł). GH podał wówczas, że warunkami przeniesienia własności udziału są: uzyskanie zgody właściwego

JSW złożyła wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz

warunków zawieszających, w tym uzyskania zgód korporacyjnych, zgody obligatariuszy JSW, zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików

Getin Holding będzie negocjował sprzedaż Carcade na rzecz Grupy Gazprombanku

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Getin Holding podjął uchwałę o przystąpieniu do rozmów z podmiotami z Grupy Gazprombank celem uzgodnienia warunków potencjalnej transakcji sprzedaży 100% w OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie oraz o rozpoczęciu działań zmierzających do