wartość rynkowa akcji enea

Andrzej Kublik

PGE i Enea chcą nowych kapitałów. Sasin dołoży miliardy

PGE i Enea chcą nowych kapitałów. Sasin dołoży miliardy

Kontrolowany przez rząd największy polski koncern elektroenergetyczny PGE chce ze sprzedaży nowych akcji zyskać 3,2 mld zł na zieloną energię i dekarbonizację. Jednocześnie podobny plan emisji nowych akcji ogłosił koncern Enea, także kontrolowany przez rząd.

Enea kupiła 100% akcji Engie Energia Polska za ponad 1,26 mld zł

Energia Polska, to jest 7 135 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda, uprawniające łącznie do 7 135 000 głosów na walnym zgromadzeniu Engie Energia Polska, za wstępną cenę 1 264 159 355 zł" - czytamy w komunikacie. Enea podkreśliła, że wstępna cena będzie podlegać

Przegląd informacji ze spółek

Tauron Polska Energia wypracował 479 mln zł skonsolidowanej straty netto i 1 450 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Enea utworzyła odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie oraz

Enea: Engie International proponuje 1,26 mld zł za 100% Engie Energia Polska

Warszawa, 03.03.2017 (ISBnews) - Zarząd Enei otrzymał od Engie International Holdings B.V. jako sprzedającego wyliczenie wstępnej ceny sprzedaży 100% akcji Engie Energia Polska (EEP), która jest właścicielem Elektrowni Połaniec, na poziomie 1 264 159 355 zł, podała Enea

Enea ma warunkową umowę zakupu Engie Energia Polska

Warszawa, 27.12.2016 (ISBnews) - Enea podpisała z Engie International Holdings B.V. warunkową umowę zakupu 100% akcji spółki Engie Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec, podała Enea. Wartość przedsiębiorstwa Engie Energia Polska

Enea i Bogdanka na minusie. Grupa chce się "wpisać w politykę gospodarczą"

Enea i Bogdanka na minusie. Grupa chce się "wpisać w politykę gospodarczą"

. Do takiego wyniku przyczyniły się jednorazowe odpisy na kwotę 1,5 mld zł. Odpisy są zabiegiem księgowym, który polega na tym, że spółka sprawdza, o ile spadła rynkowa wartość kluczowych aktywów. Bez odpisów zysk netto spółki sięgałby ponad 1 mld zł

Przegląd prasy

, emisji od 26 820 do 250 000 akcji serii G na okaziciela o wartości nominalnej równej 0,1 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 25 000 zł --Grupa kapitałowa Enea planuje 2 621,1 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 roku, w porównaniu do 2 306,8 mln zł w roku 2018 i 4

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej równej 0,1 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 25 000 zł, podała spółka. Próg emisji nie będzie niższy niż 100 000 euro. Cena emisyjna akcji została ustalona na kwotę 16 zł. Grupa kapitałowa Enea planuje 2 621,1 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 roku, w

Nasze oszczędności emerytalne pójdą na państwowe spółki. A te tracą na wartości

Nasze oszczędności emerytalne pójdą na państwowe spółki. A te tracą na wartości

60-80 proc. Ale − i to najbardziej kontrowersyjny pomysł − z tej tzw. części akcyjnej minimum 40 proc. muszą stanowić udziały w spółkach z WIG20. W skład WIG20 wchodzi 20 spółek o największej wartości rynkowej, a tak się składa, że obecnie 12 z nich jest kontrolowanych przez

Energa i Enea ogłosiły przetarg na generalnego wykonawcę Elektrowni Ostrołęka C

nabyciu przez Eneę akcji spółki celowej (tj. Elektrownia Ostrołęka SA) do realizacji projektu. Wniosek w tej sprawie został już złożony do Urzędu. Energa i Enea podpisały we wrześniu list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji

Przegląd informacji ze spółek

i makroekonomicznych oraz międzynarodowego otoczenia regulacyjnego i rynkowego w celu wyboru najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu biznesowego, jakim jest zwiększenie wartości Grupy Kapitałowej PBKM, podała spółka. Rada nadzorcza Pekao Towarzystwa

Przegląd informacji ze spółek

. CI Games przeprowadzi emisję do 21 mln akcji, przy cenie minimalnej ustalonej na poziomie nie niższym niż 1,2 zł, podała spółka. Zamiarem spółki jest pozyskanie środków przede wszystkim od inwestorów profesjonalnych. Minimalny wartość zapisu wynosi 0,5 mln zł. Pierwszeństwo w składaniu zapisów będą

Przegląd informacji ze spółek

powstałych w sieci przesyłowej w 2019 r., podały spółki. Wartość kontraktu wynosi ok. 410 mln zł. Soho Development opublikowało ofertę zakupu nie więcej niż 7 339 449 akcji własnych po cenie 3,27 zł za jedną akcję. Oferty sprzedaży będą przyjmowane w dniach 17-24 września

Przegląd prasy

akcję za 2017 r. --Akcjonariusze 11bit Studios zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. --Capex Amiki może sięgnąć ok. 70 mln zł w 2018 r. --KNF: Wartość kredytów hipotecznych objętych 'wakacjami' to 6,83 mld zł w

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

spowodowanego utratą wartości węglowych elektrowni konwencjonalnych należących do PGE. Gdyby nie odpis, spółka zarobiłaby 4,3 mld zł. PGE opublikuje wyniki 16 lutego. ...a Enea ratuje Katowicki Holding Węglowy Enea nie była wcześniej analizowana przez

Przegląd informacji ze spółek

oferty publicznej i wprowadzenia akcji na GPW w Warszawie, podała spółka. Termin przeprowadzenia oferty będzie uzależniony m.in. od warunków rynkowych. Spółka ma "bogaty" plan premier nowych gier na 2020 rok. Nestmedic podpisał umowę, na podstawie której dostarczy

Przegląd prasy

: Fundusz Trójmorza powinien wspierać transgraniczną infrastrukturę cyfrową --Soho będzie przyjmowało oferty sprzedaży akcji własnych od 17 do 24 września --MPiT: Inflacja konsumencka spowolni do 1,9% r/r we wrześniu --Pekao

Przegląd informacji ze spółek

pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg", podał Budimex. Wartość oferty przekracza budżet zamawiającego. Enea Operator - spółka zależna Enei - ukończyła przebudowę linii 110 kV Morzyczyn - Drawski Młyn, podała spółka. Wartość

Przegląd prasy

której zatrudni nawet 120 osób; wyda prawie 190 mln zł --Nawet początkujący programista żąda 20% więcej niż rynkowy standard ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,01% na zamknięciu w piątek --Konsorcjum

Przegląd informacji ze spółek

członek zarządu i dyrektor ds. finansowych Piotr Nowak. Cognor dokonał przydziału 26,53 mln akcji oferowanych we wtórnej ofercie publicznej (SPO), podała spółka. Sare prowadzi analizy rynkowe i rozmowy z potencjalnymi podmiotami w celu realizacji

Akcjonariusze Polimeksu zdecydowali o emisji do 150 mln akcji serii T

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę do 300 mln zł poprzez emisję do 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego

Przegląd informacji ze spółek

zakontraktowały łącznie 442 MW obowiązku mocowego na rok 2022, podała Energa. Jednostki należące do grupy kapitałowej Enea zakontraktowały łącznie nie mniej niż 3 663 MW obowiązku mocowego na rok 2022, podała Enea. Szacunkowa wartość skonsolidowanych

Przegląd prasy

. --Enea planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 2 419,4 mln zł w 2018 r., podała spółka. --Mabion pozyskał finansowanie w wysokości 174,8 mln zł w drodze sprzedaży przez akcjonariusza Twiti Investments Ltd. 1 920 772 akcji spółki w ramach oferty prywatnej i przekazania wpływów

Przegląd informacji ze spółek

zwołanym na 25 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,73 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Atal podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji, który przewiduje m.in. emisję jednej lub więcej serii obligacji, do maksymalnej kwoty 70 mln zł, podała spółka

Zarząd LW Boganka uważa cenę w wezwaniu ogłoszonym przez Eneę za godziwą

proponowana w wezwaniu jest zgodna z wymogami ceny minimalnej określonymi w art. 79 Ustawy o ofercie i odpowiada wartości godziwej spółki" - podsumowano. Enea ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, stanowiące 64,57% głosów na walnym

Przegląd informacji ze spółek

Ministerstwem Energii pierwsze trzy umowy na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Wartość projektów to ponad 67 mln zł, podała Enea. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z konsorcjum Trakcji PRKiI jako liderem na modernizację trasy Trzebinia - Jaworzno Szczakowa na linii E30

Przegląd prasy

zysku netto, 52,22 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --Enea Operator przyłączyła ponad 5,5 tys. źródeł OZE w I kw. 2020 r. --AR Packaging ogłosił squeeze-out 1,83% akcji BSC DO, notowania na GPW zawieszone --Gi Group ma zgodę

Przegląd prasy

imporcie spadł poniżej 67%, LNG wzrósł ponad 20% --UniCredit wyemitował obligacje o łącznej wartości 3 mld USD --Sfinks ponowi subskrypcję akcji serii P, prezes deklaruje objęcie nawet całości --Asseco Poland stworzy system do

Przegląd prasy

obligacje za 25-38 mld zł na 5-6 przetargach w I kw. 2017 r. --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii B, C i D MDI Energia --PKP PLK planuje ogłosić przetargi na prace o wartości ok. 12 mld zł w 2017 r. --MCI Capital

Przegląd informacji ze spółek

CCC rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych imiennych serii J - tj. akcji nowej emisji oraz sprzedaży nie więcej niż 2 062 535

Przegląd informacji ze spółek

; w Gdańsku przy ul. Pszennej, Chmielnej i Żytniej, poinformowała spółka. Szacowana wartość przychodów uzyskanych przez spółkę z realizacji inwestycji wynosi ok. 157 mln zł netto. W wezwaniu OT Logistics do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. złożono zapisy na

Przegląd informacji ze spółek

na 24 kwietnia br., podała spółka. Oś programu stanowią opcje na akcje, które pracownicy będą mogli objąć w trakcie trwania programu po bieżącej cenie rynkowej. Rozwiązanie spaja wynagrodzenia dla kluczowej kadry ze wzrostem wartości spółki. mBank ogranicza finansowanie

Przegląd informacji ze spółek

. zł w drodze emisji 100 tys. nowych akcji serii G, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zarząd ustalił jednostkową cenę emisyjną akcji na 5 zł oraz wyłączył w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom, podała spółka. W osobnym komunikacie Jujubee podało, że akcje

Przegląd prasy

przyszłości będzie kupować projekty także poza Grupą Echo --Enea: Przejęcie Elektrowni Połaniec poprawi pozycję rynkową --PZU liczy, że segment komunikacyjny osiągnie rentowność w 2017 r. --PZU chce przeprowadzić emisję obligacji

Przegląd informacji ze spółek

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 13% r/r do 563,3 mln zł w grudniu 2018 r., podała spółka. Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpoczęła ze spółkami Energa i spółką Enea rozmowy dotyczące

Przegląd informacji ze spółek

wezwania" na ok. 1 mln sztuk akcji o wartości ok. 10 mln zł, poinformowała członek zarządu Ewa Ogryczak. Echo Prime Assets - spółka zależna Echo Investment - zawarła dwie warunkowe umowy sprzedaży łącznie ok. 7,5% akcji Echo Polska Properties za łącznie ok. 38,59 mln euro na

Bury: Sprzedaż PGE i Enei może nie nastąpić w tym roku

", w zależności od warunków rynkowych wartość akcji Tauronu mogłaby sięgnąć ponad 10 mld zł, co oznaczałoby, że będzie to największy debiut w historii GPW. - Po ofercie PZU stwierdziliśmy, że trzeba do maksimum wykorzystać możliwości, które daje nam rynek kapitałowy. Polacy są wyraxnie

Przegląd prasy

finansowanie rolnictwa z dbaniem o środowisko Parkiet --Prezes GPW: Emisja długoterminowych obligacji o stałej stopie procentowej umożliwi szybkie pozyskanie kapitału potrzebnego do wykorzystania szans rynkowych po kryzysie

Przegląd informacji ze spółek

akcję, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Echo Investment dotyczący programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł, poinformowała Komisja. J.W. Construction Holding ocenia, że

Przegląd informacji ze spółek

) oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowy długoterminowego finansowania o łącznej wartości 700 mln zł, poinformowały banki i spółka w komunikatach. Enea rozważa akwizycje farm wiatrowych o łącznej mocy 197 MW i może wkrótce zrealizować transakcję aktywów z tej

PGE z Energą, Tauron z Eneą. Grupy energetyczne mogą się łączyć

Pogłoski o łączeniu firm energetycznych pojawiały się w ostatnich miesiącach, zwłaszcza odkąd w czerwcu 2014 r. Energa i Enea wypadły z listy strategicznych spółek skarbu państwa. Dotychczas nic konkretnego z tego nie wynikało, ale dziś sytuacja w sektorze paliwowo

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Łączna wartość oferty wyniesie ponad 55 mln zł brutto. Akcjonariusze Kerdos Group zdecydują o powołaniu audytora, który zbada, czy w związku z transakcją zakupu akcji Meng Drogerie nie doszło do działania na szkodę spółki, wynika z projektów uchwał nadzwyczajnego

Przegląd prasy

Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 16 199,3 mln zł na koniec grudnia ub.r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 16 258,6 mln zł, podała spółka. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zniesieniu dematerializacji akcji Exillon Energy od 30 stycznia br., podała Komisja

Skarb państwa sprzedał kolejną część akcji Enei

giełdzie było bardzo mało - nieco ponad 2 proc. - potencjalni inwestorzy mieli wszelkie prawo twierdzić, że taka wycena jest zdecydowanie przeszacowana. Teraz płynność Enei na giełdzie będzie dużo większa, a więc i wycena bliższa faktycznej wartości rynkowej spółki. Skarb państwa

Przegląd informacji ze spółek

zdecydowali o emisji do 50 tys. obligacji serii F o łącznej wartości do 5 mln zł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Griffin Premium RE.., którego oferta publiczna akcji rozpoczęła się dziś, w przyszłości nie ograniczy się do inwestycji w obiekty realizowane w ramach Grupy Echo

Kulczyk i pięciu chętnych na przejęcie Enei

. Dziś rynek wycenia Eneę na mniej więcej 8 mld zł. To oznacza, że wartość sprzedawanego przez państwo pakietu akcji powinna być sporo większa niż 4 mld zł (bo inwestor musi się liczyć z koniecznością zapłacenia premii za przejęcie kontroli nad spółką). Enea ma 15 proc. udziału

Przegląd informacji ze spółek

powołanie Marcina Żółtka na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU, podało PZU. Enea, po spełnieniu ostatniego z czterech warunków zawieszających umowy warunkowej, jest "o krok" od finalizacji przejęcia 100% akcji spółki Engie Energia Polska

Przegląd informacji ze spółek

wyklucza rozmów z Lubelskim Węglem Bogdanka, o ile ta uwzględni sytuację rynkową, podała Enea. Portfel zamówień Asseco Poland na 2015 rok wynosi 6,069 mld zł, podała spółka w raporcie półrocznym. Magellan prowadzi intensywne prace związane z

Przegląd prasy

planowało podniesienia nominalnej wartości akcji spółek skarbu państwa w tym roku. Dlatego nie uda się zrealizować zaplanowanych z tego tytułu dochodów wg urzędnika MF chcącego zachować anonimowość ISBnews --Tchórzewski: Do 2050 r. Polska może zredukować

Przegląd informacji ze spółek

94 rok wcześniej), a przekazało 9 (rok temu - 18), podała spółka. Creepy Jar chce na miesiąc przed premierą "Green Hell" podać dokładną datę wakacyjnego debiutu rynkowego ostatecznej wersji gry, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatek

Przegląd prasy

w I poł. 2015 r. --Strata netto Orco zmniejszyła się r/r do 17,09 mln euro w I półr. 2015 r. --Enea nie wyklucza rozmów z Bogdanką pod warunkiem uwzględnienia syt. rynkowej --Asseco Poland ma portfel zamówień o wartości

Przegląd prasy

akcję, w łącznej wysokości nie wyższej niż 7,6 mln zł z zysku uzyskanego w 2017 roku, poinformowała spółka. --ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę, o wartości 65 mln zł brutto (52,8 mln zł netto) w postępowaniu przetargowym na "Przebudowę infrastruktury transportu

Przegląd informacji ze spółek

stalowych na potrzeby budowy bloku gazowo-parowego w PKN Orlen, którego wykonawcą jest Siemens. Wartość kontraktu wynosi około 43 mln zł netto, podała spółka. Rząd przyjął wniosek ministra skarbu, dotyczący wniesienia do Tauron Polska Energia do 1,01% akcji PKO BP w zamian za

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

nad wykorzystaniem uczenia maszynowego w procesie tworzenia umów, podano w komunikacie. Źródło:ISBnews Data Walk : Podpisał z inwestorami instytucjonalnymi umowy objęcia łącznie 327 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych

Przegląd informacji ze spółek

do akcji i tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF od 1 stycznia 2016 r., zwracając rynkowi oszczędności wynikające ze zmiany struktury opłat na KNF, poinformował prezes Paweł Tamborski. Enea zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę programową dotyczącą emisji

Przegląd informacji ze spółek

Zbigniew Jakubas. Przy tak dobrych perspektywach rynkowych nie ma, według niego, "żadnej opcji" sprzedaży strategicznego pakietu akcji spółki.

Przegląd informacji ze spółek

jednostek organizacyjnych, poinformowało Wasko. Wartość umowy to 77,1 mln zł brutto. Akcjonariusze Tell zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 4,13 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., czyli 0,6 zł na akcję, wynika z uchwał walnego. Trakcja PRKiI zawarła z

Przegląd informacji ze spółek

na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. Mikrokasa dokonała przedterminowego wykupu w celu umorzenia obligacji serii A, B i H o łącznej wartości nominalnej 4 mln zł, podała spółka. Grupa Żywiec uruchomiła

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Enea zainwestuje 350 mln w ramach swojego zaangażowania w restrukturyzację Katowickiego Holdingu Węglowego, natomiast Węglokoks wyłoży 150 mln zł, podało Ministerstwo Energii. Łączna kwota inwestycji w KHW to 700 mln zł, a trzecim inwestorem będzie

Kto kupi Eneę? Dziś resort skarbu wybierze inwestora

elektrownię węglową w Pelplinie na Pomorzu oraz drugą na Białorusi. EPH zaś kupiła kopalnię węgla Silesia. Obecna wartość rynkowa Enei (kapitalizacja obliczona na podstawie obecnego kursu jej akcji) to 9,2 mld zł. Skarb państwa wystawił na sprzedaż kontrolny pakiet akcji tej spółki

Bank of China ostrzy sobie zęby na polskie firmy. Ale na które?

giganci na skalę światową. Aktywa samego tylko ICBC wynoszą ponad 1,7 bln dol. To pięć razy tyle, ile majątek wszystkich działających w Polsce banków. ICBC działa w 106 krajach, a pod względem wartości rynkowej to największy bank globu. Nie ma też chyba drugiej instytucji finansowej, która obsługiwałaby

KNF ostrzega banki przed Polimeksem?

ryzyko. To już kolejne pismo w sprawie Polimeksu - powiedziała nam osoba z branży bankowej. Wśród bankierów można usłyszeć, że wrześniowe działanie KNF było jednak sporym zaskoczeniem, bo przecież Polimex jest ratowany przy udziale rządowej Agencji Rozwoju Przemysłu, która wyłożyła na jego nowe akcje 150

Przegląd prasy

. --Polska Grupa Energetyczna (PGE) ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 45 443 547 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym Polenergii po cenie 16,29 zł za akcję, podała spółka. --Medicalgorithmics odnotował 4,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd informacji ze spółek

, podał T-Mobile. Polska Grupa Energetyczna (PGE) ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 45 443 547 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym Polenergii po cenie 16,29 zł za akcję, podała spółka. Medicalgorithmics odnotował 4,1 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Enea wyemitowała 5-letnie obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł, podała spółka. Orlen Deutschland podpisał umowę z Lekkerland Deutschland na dostarczanie towarów

Polska Firma Przyszłości. Co napędza lubelską gospodarkę?

generują ok. 60 proc. przychodu połączonych spółek. W październiku ubiegłego roku Bogdanka stała się częścią Grupy Enea, jednego z największych w kraju koncernów energetycznych. Enea nabyła 64,57 proc. akcji Bogdanki, za które zapłaciła 1,48 mld zł. Koncern ma obecnie 66 proc. akcji kopalni. Zarząd kopalni

Przegląd prasy

--Inwestor ogłosi wezwanie na 66% akcji Echo, zostawi spółkę na GPW --Wikana chce wypracować zysk netto w całym 2015 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,28% na zamknięciu we wtorek --Global City Holdings złożyło wniosek o wykluczenie

Kryzysowa wyprzedaż skarbu. MSP przyspieszy prywatyzację

-francusko-holenderska NYSE Euronext. Do końca września muszą one złożyć wiążące oferty cenowe. Zaawansowana jest też sprzedaż koncernu energetycznego Enea. Pierwszy etap prywatyzacji rozpoczął się, gdy Enea sprzedała na giełdzie 23,5 proc. swoich akcji. Znaczną część tego pakietu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

jedzenia online : Rośnie w tempie do 50% rocznie, a jego wartość to niemal 0,9 mld zł, wynika z raportu PizzaPortal.pl "Klikasz i jesz. Raport o rynku dostaw jedzenia w Polsce". Dziś jedzenie w Polsce zamawia prawie 25 mln osób, które z każdym rokiem przeznaczają na ten cel większe środki

Spółki pod młotek

zaproponować obligacje o wartości 2-3 mld zł. Podstawą pod te obligacje mogłyby być pakiety akcji różnych spółek, m.in. resztówkowe pakiety Pekao SA, TP SA. Nie mogę wykluczyć, że będą też akcje innych spółek, także tych w całości kontrolowanych przez skarb państwa - mówi Grad. I podkreśla, że dochody z emisji

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

preferowania zakupów internetowych jest zamieszkiwanie w dużym ośrodku miejskim. Autorzy raportu sprawdzili, jak geografia Polski różnicuje wydatki na zakupy online w odniesieniu do wartości wydatków w handlu ogółem. Przeanalizowano 379 powiatów (w tym miasta powiatowe) i poddano weryfikacji skalę

Przegląd informacji ze spółek

), wobec również ok. 100 tys. m2 nowej powierzchni dostarczonej w tym roku, poinformował wiceprezes Piotr Nowjalis. Takie tempo przyrostu nowej powierzchni spółka chce utrzymywać także w 2018 i 2019 r. Grupa Enea chce zainwestować jeszcze ok. 1 mld zł do końca tego roku, co

Niemcy chcą prądu z Enei

. Żeby zgromadzić tę kwotę, RWE m.in. sprzedał swoje udziały w spółce American Water za 455 mln euro. Późnym popołudniem niemiecki koncern potwierdził: RWE złożyło ofertę zakupu 67,05 proc. akcji firmy Enea SA pod warunkiem zakończenia pozytywnym wynikiem badania jej kondycji

Bitwa o Energ(i)ę. Będzie konflikt między MSP a UOKiK-iem?

Oferty kupna kontrolnego pakietu akcji grupy Energa można było składać do wczoraj. Wartość Energi szacuje się na 6 do 6,5 mld zł. Faworytem w wyścigu po nią zdaje się PGE, kontrolowany przez państwo, największy polski koncern energetyczny

Dane z USA wykorzystane do realizacji zysków. KGHM podciągnął WIG20

możliwych następstwach pożyczek EBC dla europejskich banków: - Skutki dzisiejszej akcji EBC zależą od sytuacji makroekonomicznej. Jeśli będzie dobra, to te pieniądze zostaną wykorzystane na podjęcie ryzyka. Będzie to sprzyjało zarówno złotemu, jak i rynkowi obligacji. Banki chętniej podejmą ryzyko ich

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Wartość portfela zamówień Torpolu wynosi 1,2 mld zł, co zapewnia pracę także na 2016 roku. Spółka liczy także na kolejne kontrakty, poinformował prezes Tomasz Sweklej. Lark.pl (dawniej MIT Mobile Internet Technology

10 najważniejszych wydarzeń gospodarczych 2010 roku

Środkowo-Wschodniej od początku transformacji. W 2010 r. była też druga w Europie i ósma na świecie. Po sprzedaży akcji GPW liczba rachunków inwestycyjnych podskoczyła aż do 1,5 mln. Nie udało się za to sprzedać poznańskiej spółki energetycznej Enea. Wyłączność dostał Jan Kulczyk, ale resort skarbu

EKG: Kopalnia powinna być dostawcą węgla dla energetyki

Zdaniem prezesa KHW dobrym przykładem na racjonalne połączenie kopalni ze spółką energetyczną są Bogdanka i Enea. Poznański koncern energetyczny przejął lubelską kopalnię w październiku ubiegłego roku, obejmując pakiet większościowy akcji Bogdanki