wartość pkb na jednego mieszkańca

Anna Popiołek

Coraz większe dysproporcje między województwami. Ile wynosi PKB na mieszkańca na Mazowszu, a ile w Lubelskiem?

Coraz większe dysproporcje między województwami. Ile wynosi PKB na mieszkańca na Mazowszu, a ile w Lubelskiem?

Bogate Mazowsze i Dolny Śląsk uciekają biedniejszym regionom na wschodzie Polski. W Lubelskiem PKB na jednego mieszkańca nie stanowiło nawet połowy wartości wypracowanej w województwie mazowieckim. A ta przepaść się pogłębia.

Jadwiga Emilewicz niemalże ma rację, mówiąc, że "Polska zyskuje na pandemii"

Jadwiga Emilewicz wywołała niemałą burzę, informując w mediach społecznościowych, że Polska gospodarka nie tylko suchą stopą przechodzi przez kryzys ekonomiczny wywołany przez pandemię koronawirusa, ale nawet dzięki niemu jeszcze szybciej rośnie - pisze Karol Rębisz z Wyborcza.biz.

Rząd przyjął nowelę ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego PKB

obliczania wartości rocznego PKB. Ustawa o sposobie obliczania wartości rocznego PKB została dostosowana do przepisów dotyczących statystycznego podziału terytorialnego kraju. "Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za

Już wiadomo, co powie Adam Glapiński podczas swojego wystąpienia. Za siedem lat dogonimy Wielką Brytanię?

Już wiadomo, co powie Adam Glapiński podczas swojego wystąpienia. Za siedem lat dogonimy Wielką Brytanię?

przypadku Polski było to 3,6 proc. Jednocześnie wartość PKB na jednego mieszkańca w 2021 r. wynosiła w obu krajach odpowiednio 44 tys. 979 dolarów i 34 tys. 915 dolarów. Dlatego jego zdaniem, jeśli tempo wzrostu w obu krajach będzie się utrzymywać, to do 2030 r. Wielka Brytania zostanie wyprzedzona przez

Bolesne braki w edukacji, za mało inwestycji, lekceważenie pieniędzy unijnych - Bank Światowy punktuje błędy rządu Morawieckiego

Bolesne braki w edukacji, za mało inwestycji, lekceważenie pieniędzy unijnych - Bank Światowy punktuje błędy rządu Morawieckiego

wartość PKB Polski na głowę mieszkańca mogłaby wynieść blisko 110 proc. unijnej piętnastki do roku 2050. To relatywnie bardzo wysoki poziom, bo odwołujemy się do najbogatszych państw Unii. Z inwestycjami od dawna mamy problem. Premier Morawiecki obiecywał, gdy wchodził do rządu wiele lat temu, że udział

Jesień ludów albo mrożenie cen. Europa szykuje się do zimy

Jesień ludów albo mrożenie cen. Europa szykuje się do zimy

ogromne liczby, które przywodzą na myśl to, co się działo w trakcie pandemii, gdy cały świat pompował w gospodarki programy ratunkowe, a wartość pomocy sięgała - w zależności od kraju -  od kilku do kilkunastu procent PKB .  Dług rośnie na potęgę. Kiedy dojdziemy do ściany? I kto to spłaci

Sukces na... papierze. Polska świetnie radzi sobie w pandemii - gdyby pominąć liczbę zmarłych...

drugim miejscu jest Polska, z inwestycjami, które spadły o 7,1 proc. Wysokie, współdzielone z Irlandią, miejsce Polski wynika ze wzrostu PKB (3,1 proc., jeden z lepszych wyników w OECD) oraz niezłego stanu giełdy (wzrost wartości o 25,4 proc.). To oraz relatywnie wysoki wzrost gospodarstw domowych (o 3,3

Europejski ranking zamożności. Polska bardzo daleko, wielkie nierówności między Warszawą - 70 030 zł i prowincją - 29 040 zł

Europejski ranking zamożności. Polska bardzo daleko, wielkie nierówności między Warszawą - 70 030 zł i prowincją - 29 040 zł

. Oznacza to w uproszczeniu, że przeciętny mieszkaniec danego kraju (bądź regionu) ma tyle do wydania rocznie.  Nie PKB, dla większości osób kompletnie abstrakcyjne, ale właśnie ten wskaźnik pokazuje na co nas realnie stać w porównaniu do innych nacji. Gdzie jesteśmy teraz i ile nam brakuje do

Generacja Z ma coraz bardziej dość prymatu cyferek PKB. Czy wiara w dewzrost to zdrowy instynkt samozachowawczy?

Generacja Z ma coraz bardziej dość prymatu cyferek PKB. Czy wiara w dewzrost to zdrowy instynkt samozachowawczy?

uprzywilejowani. Przedkładacie wzrost oparty na nadmiernym zużyciu surowców ponad bezpieczeństwo. Moje pokolenie stoi w obliczu potężnego zagrożenia! - wykrzykiwała podczas Brussels Economic Forum zdenerwowana przedstawicielka antyglobalistów. Ona i kilku jej towarzyszy przerwali jeden z paneli, na którym

Ponad 6,1 proc. (nominalnego) wzrostu PKB! Gdzie? W Wielkopolsce

Ponad 6,1 proc. (nominalnego) wzrostu PKB! Gdzie? W Wielkopolsce

Produkt krajowy brutto (PKB) to jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych. Odzwierciedla wartość dóbr i usług wytworzonych w ciągu roku na terenie danego kraju. Jeśli PKB rośnie, to świadczyć to może m.in. o tym, że więcej produkujemy, konsumujemy, a firmy, rząd i

Mniejsze nierówności pomiędzy województwami, ale przepaść nadal ogromna. Wschód powoli goni Mazowsze i Śląsk

Mniejsze nierówności pomiędzy województwami, ale przepaść nadal ogromna. Wschód powoli goni Mazowsze i Śląsk

poszczególnymi województwami przestała się powiększać. Największe różnice występują pomiędzy bogatym Mazowszem a biednym Lubelskim. W województwie lubelskim PKB na jednego mieszkańca stanowiło 43,3 proc. tego, co przypada na mieszkańca Mazowsza. Rok wcześniej było to 42,9 proc. Więc jest nieco lepiej, ale

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce rósł w tempie średnio ponad 4% rocznie, zaś PKB na mieszkańca niemal potroił się w ostatnich trzech dekadach, wskazuje główny ekonomista Banku Pekao Marcin Mrowiec i jeden z autorów raportu 'Polska gospodarka i

Dekady katastrof klimatycznych, a Polska w czołówce strat. Tym razem nie wystarczy się ubezpieczyć

Dekady katastrof klimatycznych, a Polska w czołówce strat. Tym razem nie wystarczy się ubezpieczyć

niewiele mniej, niż wynosi wartość rocznego PKB Polski. Szkody są coraz większe wraz z każdym, coraz gorętszym rokiem. O ile w latach 80. średnioroczne straty wynosiły równowartość 9,7 mld euro, o tyle w ostatnich latach jest o już 56,5 mld euro rocznie (kwota jest większa nie tylko ze względu na większą

Gospodarka Turcji bez szans na odbicie. Erdogan u władzy oznacza "kruchą i sztuczną" równowagę

Gospodarka Turcji bez szans na odbicie. Erdogan u władzy oznacza "kruchą i sztuczną" równowagę

niedzielę ogłosił zwycięstwo urzędującego prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana w drugiej turze wyborów prezydenckich. To przede wszystkim fatalna wiadomość dla mieszkańców Turcji, którym skok cen i spadek wartości zarobków radykalnie przekładają się na poziom życia. Teraz bowiem w Turcji jednym z

Luksus po polsku. Naprawdę bogatych jest w Polsce 37 tys. osób, ale kogo nie stać na bentleya, kupuje torebkę Hermes

Luksus po polsku. Naprawdę bogatych jest w Polsce 37 tys. osób, ale kogo nie stać na bentleya, kupuje torebkę Hermes

najbogatszych. Choć to drugi segment polskiego rynku produktów luksusowych, to wydajemy na niego wciąż kilkanaście razy mniej niż na przykład mieszkańcy Wielkiej Brytanii.  Raport obrazuje również kilka ważnych tendencji na rynku dóbr luksusowych - jednym z nich jest aż 11,4-proc. wzrost w segmencie

PIE: Polska gospodarka jest zespolona z Unią Europejską

PIE: Polska gospodarka jest zespolona z Unią Europejską

gospodarka byłaby o 12 proc. mniejsza. PKB Polski od wejścia do UE w 2004 r. zwiększyło się o 84 proc. Dla porównania - wzrost PKB Ukrainy, która pozostawała poza Wspólnotą, wyniósł jedynie 15,6 proc. Gdy przeanalizujemy PKB liczone na mieszkańca, to polskie w

Turecka inflacja - skutki pewnego eksperymentu prezydenta Erdogana

Turecka inflacja - skutki pewnego eksperymentu prezydenta Erdogana

W roku 2021 PKB Turcji wzrósł o 11 proc., a od 2000 roku średni wzrost wynosił 4,9 proc. W ciągu dwóch dekad Turcja stała się krajem średnio zamożnym, z PKB na głowę mieszkańca wyższym niż ma Rosja, a także Bułgaria – kraj należący do Unii Europejskiej. Leżąca na dwóch kontynentach Turcja

Wyspy polskiego bogactwa. Warszawa trzy razy bogatsza od najbiedniejszej części kraju

Wyspy polskiego bogactwa. Warszawa trzy razy bogatsza od najbiedniejszej części kraju

PKB na mieszkańca na koniec 2017 r. wyniósł 51,8 tys. zł - podał Główny Urząd Statystyczny. To średnia dla całego kraju. Ale bogactwo nad Wisłą rozkłada się bardzo nierównomiernie. Według GUS całkowita wartość polskiego PKB wynosi niemal 2 bln zł. Na potrzeby swojej publikacji urząd

Polska musi pożyczyć bilion złotych w pięć lat. Pożegnamy programy socjalne?

Polska musi pożyczyć bilion złotych w pięć lat. Pożegnamy programy socjalne?

(czyli PKB wyniosło ok. 2,6 bln zł, a nasze zadłużenie ok. 1,4 bln zł). Metodologią krajową 43,8 proc. (dane MF na koniec 2021 r.). Rząd woli podawać tę drugą, zaniżoną wartość, bo uwierzył w doktrynę, która mówi, że można zwiększać zadłużenie (w nieskończoność), bo rosnące długi będą spłacać się same

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Zadłużenie gospodarstw domowych w stosunku do PKB wynosi w Polsce 35%, co jest jednym z najniższych wyników w Europie. Polacy zwiększyli trzykrotnie wartość zaciągniętych zobowiązań kredytowych w ciągu ostatnich 10 lat, ale dzięki rosnącym

PIE: Z powodu koronawirusa PKB Polski może zmniejszyć się o 0,02 pkt proc w 2020

przybliżeniu spadkowi popytu finalnego o 2%), wartość dodana (PKB) i liczba pracujących w Polsce mogą zmniejszyć się o około 0,02 % (?) A zatem, z powodu koronawirusa można oczekiwać zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego Polski w 2020 r. o około 0,02 pkt proc." - czytamy w "Tygodniku Gospodarczym

Polexit. Przepis na gospodarczą katastrofę

Polexit. Przepis na gospodarczą katastrofę

unijnych środków. Tymczasem znaczenie Unii dla polskiej gospodarki znacznie wykracza poza przekazywane nam fundusze. Na gapę z Unią Kraje o niższym poziomie PKB na mieszkańca mają często wyższą stopę wzrostu niż kraje najbogatsze. Owo niższe PKB per capita wynika z luki technologicznej, jaką biedniejsze

Koronawirus. Japonia wyda prawie 1 bln dol. na ratowanie gospodarki przed pandemią

wprowadzi jeden z największych na świecie programów antykryzysowych w czasie pandemii. Ma  wartość 108,2 bln jenów, co stanowi równowartość 993 mld dol. Większe są tylko programy antykryzysowe przyjęte w USA, o łącznej wartości 2,3 bln dol., i niemieckie, warte łącznie ok. 1,1 bln euro.  Przy tym

Biden na starcie wyda 1,9 bln dol. na wsparcie przeciw pandemii

mieszkańców Stanów Zjednoczonych.  Pomoc dla szkół na dostosowanie do pracy w czasie pandemii wyniesie 130 mld dol., wyższe uczelnie na ten cel dostaną 40 mld dol.  Ćwierć PKB USA Do tej pory Stany Zjednoczone przyjęły już cztery programy wspierania gospodarki USA i Amerykanów w czasie pandemii na

Fundacja Balcerowicza robi audyt Andrzeja Dudy. Najdroższy prezydent od 25 lat

FOR zbadał, ile rocznie rosły wydatki państwa w przeliczeniu na mieszkańca Polski w trakcie kadencji poszczególnych prezydentów – do 2019 roku. Numerem jeden jest Andrzej Duda - 976 zł. Za nim Lech Kaczyński - 887 zł, po nim Aleksander Kwaśniewski - 411 zł oraz Bronisław Komorowski - 215 zł

GPW na Kaukazie. Po co nam giełda w Armenii?

. Inwestycja nie jest bezterminowa - GPW ma  5 lat, podczas których musi osiągnąć większość celów założonych w strategii współpracy z AMX. Armenia to nie tylko sok z granatu Jakie perspektywy ma Armenia? To nieduży kraj, liczący według różnych szacunków 2-3 mln mieszkańców, o PKB na głowę - 4,6 tys. dol

Myślimy o autach na prąd, ale bez ładowarek daleko nie zajedziemy. Ceny to też problem

. Przemysł motoryzacyjny to jeden z filarów polskiej gospodarki. Obecnie odpowiada on za 8 proc. PKB oraz za mniej więcej 13,5 proc. wartości eksportu. Dochód tego sektora to 153,42 mld zł rocznie. Motorem napędowym branży są dostawcy części. Polska zajmuje 10. miejsce na liście największych eksporterów

PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże miasta

wątpienia Warszawa przoduje niemal pod każdym względem w stosunku do wielkich miast Polski. Wartość wskaźnika Kapitału Atrakcyjności Inwestycyjnej potwierdza, że Warszawa jest największym i najatrakcyjniejszym centrum biznesowym Polski i jednym z wiodących w regionie" - powiedział główny doradca

EBOiR: W Polsce recesja będzie łagodna. Skąd ten optymizm?

się, że pandemia mocno uderzyła w polskich eksporterów ze względu na zerwanie łańcucha dostaw spowodowanego obostrzeniami wprowadzonymi na całym świecie. Na plus EBOiR zalicza Polsce programy pomocowe przyjęte przez polski rząd, których wartość bank ocenia na aż 15 proc. polskiego PKB. „Biorąc

Polska gospodarka rośnie cztery razy szybciej niż strefa euro, ale rozwój nowoczesnych technologii idzie nam mozolnie

Po 15 latach w Unii Europejskiej polskie PKB na mieszkańca osiągnęło 70 proc. średniej unijnej. W momencie wchodzenia do Wspólnoty było to tylko 50 proc. Zdaniem ministra Kwiecińskiego, do końca 2020 wyniesie 75 proc. Do 100 proc. mamy szansę dotrzeć jednak dopiero za około 15-20 lat.  Łącznie

Kraina skarbów w rękach talibów. Kto skorzysta?

świecie. A PKB na głowę jednego z niemal 40 mln mieszkańców szacowano na niespełna 500 dol., co dawało Afganistanowi dopiero 177. miejsce na świecie. To szalenie mało, chociaż przez dwie dekady amerykańskiej obecności wartość PKB Afganistanu się potroiła. Także dzięki wielkiej pomocy USA i ich sojuszników

Prof. Hausner: Czeka nas zerowy wzrost PKB i szaleństwo cen. Co powinna zrobić RPP?

Patrycja Maciejewicz: Mamy kryzys na horyzoncie, tymczasem jedno z najważniejszych miejsc do prowadzenia polityki gospodarczej – Radę Polityki Pieniężnej – rozsadza konflikt. Członkowie Rady wybrani przez rządząca koalicję zgadzają się z prezesem. Wybrani przez opozycję &ndash

Moje drogie ciepło. Chcę oszczędzać, ale mi nie pozwalają

cena wojny w Ukrainie jest nie do przyjęcia dla gospodarek Europy.  Jednym z największych wyzwań (poza zapewnieniem węgla) będzie wzrost kosztów ogrzewania w blokach. Przykład? Mieszkańcy Szczecinka płacą w tym roku o 200 proc. więcej, a Siemianowic Śląskich - o 150 proc. Gdzieniegdzie już grzeją

Jak kraj długi i szeroki - budowy hamują. "Nieruchomości będą dobrem nieosiągalnym"

jedną z gorszych w Europie – na 1000 mieszkańców w Polsce przypada znacznie mniej mieszkań niż w innych krajach Europy Zachodniej – mówiła Katarzyna Unold, dyrektorka zarządzająca Acciona w Polsce w sondzie nastrojów deweloperów przeprowadzonej przez RynekPierwotny.pl. Czytaj także

Pekao: Polska dołączyła do grona 25. największych eksporterów na świecie w 2018

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Polska dołączyła do grona 25. największych eksporterów na świecie w 2018 roku, a eksport pozostaje dźwignią rozwojową polskiej gospodarki, wynika z analiz Banku Pekao. W ciągu kilkunastu lat relacja polskiego eksportu do PKB zwiększyła się o

Chcesz się przenieść do Australii? Możesz zapomnieć o Sydney i Melbourne

istniejącą infrastrukturę. Prace nabrały tempa ze względu na zbliżające się wybory parlamentarne w Australii. Napływ imigrantów wywołuje niechęć mieszkańców dużych miast. Do Australii przybywa średnio jeden imigrant co minutę. Lawinowy wzrost liczby imigrantów miał miejsce zwłaszcza w ostatnich trzech

Nowe podatki, limity cen i zaciskanie pasa. Tak Bruksela chce walczyć z drogą energią

Plan ochrony mieszkańców Europy przed skutkami galopady ceny energii wywołanymi przez napaść Rosji na Ukrainę i późniejsze manipulacje Moskwy na rynkach energetycznych stanowił jedną z najważniejszych części raportu o stanie UE, wygłoszonego w środę w Parlamencie Europejskim przez Ursulę von

Muzułmanie nie chcą bitcoinów. Niezgodne z prawem szariatu

islamskie mają jednak wybór - pojawił się nowy rodzaj kryptowalut zatwierdzonych przez szariat. Złoto kluczem do sukcesu Start-up mający siedzibę w Dubaju stworzył wirtualną walutę OneGram, która opiera się na jednym z najbardziej stabilnych aktywów na świecie - złocie.  Zaletą OneGram jest to, że

Atomowe przyspieszenie i wejście Koreańczyków. Polityczna walka o elektrownię jądrową przypomina grę w trzy kubki

PKB i szaleństwo cen. Co powinna zrobić RPP? Na stole są miliardy dolarów Sekretarz energii USA Jennifer Granholm oszacowała wartość polskiego programu energetyki jądrowej na ok. 40 mld dol. (około 190-200 mld zł). Te kalkulacje potwierdził premier Morawiecki, mówiąc, że budowa pierwszej polskiej

Polska jednym z największych beneficjentów unijnego budżetu. Ale to się może szybko zmienić

; mówi Arak. Stawka jest ogromna Na razie jesteśmy jednym z największych beneficjentów unijnego budżetu, ale to się może szybko zmienić. Według Jakuba Borowskiego, Polska, strumień pieniędzy, który ewentualnie popłynie do Polski tylko w przyszłym roku może dać dodatkowe 0,5 punktu proc. wzrostu PKB. A w

Już 26 mln Amerykanów bez pracy. USA toną w długach i szykują nowy program pomocy

Zjednoczonych.  Teraz dojdzie jeszcze program o wartości 484 mld dol. Jego główną część o wartości 300 mld dol. stanowią pożyczki dla małych firm na ochronę miejsc pracy. Bo pożyczki te będą umarzane, jeśli zostaną przeznaczone na płace, spłatę odsetek od kredytów hipotecznych czy zakup mediów.  W

Bitcoin w Salwadorze jako zasłona dymna dla "cool" autorytaryzmu

ponad 2 mln), wysyłając pieniądze do kraju. Wpływy od licznej diaspory stanowią blisko jedną czwartą PKB Salwadoru.  Ruch Bukele podekscytował entuzjastów kryptowalut na całym świecie. Cytowany przez "Financial Times" Juan Pablo Thieriot, szef platformy Uphold umożliwiającej płatności i

Służba zdrowia, głupcze! Podnosząc podatki, Morawiecki wpatruje się w Johnsona jak w obrazek

ponad 65 tys. złotych), natomiast zbudowana po II wojnie światowej publiczna służba zdrowia jest oczkiem w głowie opinii publicznej. National Health Service (NHS) finansowana jest wprost z budżetu i na trudnym do wyobrażenia w Polsce poziomie (według Eurostatu to 7,7 proc. PKB w 2019 r., w Polsce - 4,9

Zmarł Lee Kun-hee, architekt hegemonii Samsunga

stał się największym producentem smartfonów i układów pamięci na świecie. Imperium Kun-hee jest też najważniejszą podporą południowokoreańskiej gospodarki. Całkowita sprzedaż firmy odpowiada obecnie za jedną piątą PKB Korei Płd. Zanim jednak telefony Samsunga zalały cały świat, firma pod wodzą Lee Kun

Co nam mówi PKB, czyli jak najlepiej mierzyć dobrobyt?

krajach na świecie PKB rośnie, a stopa życiowa dominującej nieraz części społeczeństwa się nie podnosi. Wystarczy np., że jakiś biedny kraj zacznie wydobywać diamenty, jego PKB natychmiast się zwiększy, ale mieszkańcy w ogóle na tym nie skorzystają. Gorzej - będą oglądać bogactwo przez szybę

Drżą mury Jerycha. Rosja masowo podnosi podatki i wprowadza nowe opłaty

finansów Anton Siłuanow na posiedzeniu rządu poinformował, że według wstępnych szacunków deficyt budżetu Rosji za 2022 r. wyniósł 3,3 bln rubli (ok. 48 mld dol.), czyli równowartość 2,3 proc. rosyjskiego PKB.  By zasypać tę dziurę, w zeszłym roku rząd Rosji sprzedał 28,5 mld euro, prawie 2,8 mld

Prąd 300 proc. w górę? Firmy energetyczne zastawiają pułapki. Scenariusze na 2023 rok

dziesięcioleci. Taka umowa jest bezterminowa.  Mieszkańcy nowych osiedli sami musieli podpisać umowę na dostawy prądu - oferty komercyjne zwykle są terminowe, np. dwuletnie.  A co, jeśli cena prądu spadnie? W sprawie cen prądu jest jeszcze jeden scenariusz - mało prawdopodobny, ale trzeba brać go

Rząd mrozi prąd. Premier jak swatka - funduje nam randkę w ciemno z oszczędnościami

. Trzeba wyraźnie podkreślić, że to, że rząd pomaga, to akurat nie dziwi - własne tarcze antypodwyżkowe, niektóre nawet bardziej hojne , liczone w kilku procent wartości PKB , wprowadza większość europejskich krajów, a mrożenie cen stało się koniecznością. Stawką jest utrzymanie poparcia społeczeństw dla

MIR: Fundusze UE zmniejszyły lukę rozwojową Polski Wschodniej o 1/5

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - W ramach polityki spójności UE zrealizowano na terenie pięciu województw Polski Wschodniej ponad 57 tys. projektów o wartości ponad 206 mld zł, poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). Polska Wschodnia odrobiła 1/5 dystansu

BIG InfoMonitor: Zaległości branży moto wyniosły 1,2 mld zł na koniec marca

Ekonomicznego (PIE), odpowiada za 3,4% PKB w Polsce oraz zapewnia miejsca pracy 0,5 mln osób. Branża ta jest silnie uzależniona od zagranicznego popytu na samochody oraz części i akcesoria motoryzacyjne. Według PIE łącznie z tytułu spadku popytu krajowego i zagranicznego powstałoby mniej wartości dodanej o 18,1

Deloitte/ DNB: Największym wyzwaniem dla Polski jest wzrost produktywności

wschodniego, ale ciągle znajduje się w środku stawki - bo z jednej strony mamy Słowenię, która osiągnęła 70% unijnej średniej PKB na mieszkańca, z drugiej Rumunię i Bułgarię, gdzie wskaźnik ten wynosi25%" - powiedział członek zarządu Deloitte Consulting Rafał Antczak podczas prezentacji raportu "

KE: Dotacyjna część instrumentu odbudowy dla Polski to maksymalnie 28,9 mld euro

). Maksymalna kwota dotacji na każde państwo członkowskie ma zostać ustalona według z góry określonego klucza podziału, uwzględniającego liczbę ludności, PKB na mieszkańca i stopę bezrobocia. W ocenie Komisji, klucz ten będzie szczególnie korzystny dla krajów, które poniosły największe konsekwencje kryzysu

Polska niekwestionowanym liderem europejskim. W zatruwaniu środowiska

. jego wartość odczytana w stacji pomiarowej przy ul. Obywatelskiej wyniosła 256,3 μg/m3 (10-krotność normy). Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że za 86 proc. emisji benzo(e)pirenu, 50 proc. pyłów PM 2,5 i 48 proc. PM 10 odpowiadają procesy spalania na rzecz indywidualnego ogrzewania

Ministerstwo Przedsiębiorczości zaleca dalsze ograniczanie handlu w niedziele

, ekonomią się nie przejmował. Stanowisko pomijało wtedy potencjalne wpływy zakazu na sektor finansów publicznych. Rubryka "skutki wejścia w życie zmian w ciągu 10 lat" była... pusta. To było z jednej strony zaskakujące. Handel odpowiada bowiem za grubo ponad 15 proc. PKB Polski, a w niedziele w

Polacy chcą dalej dusić Rosję sankcjami. Jest jedno spore zaskoczenie

osoby w wieku 18-29 lat (27,7 proc.) i z małych miast do 20 tys. mieszkańców (21,3 proc.). Protesty konsumenckie są zazwyczaj rachitycznie. O bojkocie różnych marek mówią najczęściej – i to głównie w internecie – osoby, które i tak z nich nie korzystają. Na rzeczywiste decyzje to się nie

Pani marszałek, chodźmy na układ. Zabierzcie gorszemu sortowi 500 plus, ale podatki bierzcie tylko od swoich

bardzo przepraszam). Chodźmy na układ Margaret Thatcher, do której przeważająca część mieszkańców Zjednoczonego Królestwa wcale nie pała miłością, w jednej rzeczy miała rację absolutną: "Rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy". Stratedzy polityczni PiS postanowili działać w zupełnie odwrotny

Śmierć, choroba, utrata pracy i zmiany klimatyczne. Boimy się, ale nic z tym nie robimy [RAPORT]

mają wartość ok. 3 proc. PKB. To dużo mniej niż europejska średnia (7,4 proc.), a gorzej niż u nas jest jedynie na Słowacji, Węgrzech, w Chorwacji i w Rumunii. Oto liczby: w pierwszym kwartale 2021 r. wydaliśmy na takie ubezpieczenia 2,2 mld zł. To oznacza, że ubezpieczalnie sprzedały polisy na życie

Powyborczy zawał w Turcji. Giełda 8 proc. w dół, lira - 5 proc.

, rośnie bezrobocie, a poziom zadłużenia gospodarstw domowych jest niepokojący. Do tej pory pod rządami AKP kraj zrobił duży skok. W 2002 roku PKB na mieszkańca wynosił średnio 3,6 tys. dol., niewiele więcej niż w Gwinei Równikowej. Do 2013 roku wzrósł trzykrotnie, do 11 tys. dol

Polska w ruinie. PiS miażdży sześć lat rządów PiS

Zjednoczonej (jeszcze) Prawicy to kraj, na który największe potęgi patrzą z zazdrością, a nawet zawiścią, bo nad Wisłą aż boli głowa od kolejnych sukcesów. Przykład? Jeszcze przed majówką „Wiadomości” TVP krzyczały na jednym z pasków, że wysokie zarobki Polaków irytują… Niemców.  

Polska na 26. miejscu w Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego

"Za wyzwanie dla kraju na przyszłe lata uznano wzrost PKB na jednego mieszkańca, choć z roku na rok jego wartość wzrasta. Wydatki gospodarstw domowych, przeznaczone na żywność, są w Polsce dość wysokie w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i wynoszą 16,9%, przy czym warto zaznaczyć, że z roku na

Przegląd prasy

--mDM podniósł rekomendację dla B. Handlowego do 'akumuluj', wycena w dół do 80 zł --Akcjonariusze MasterPharm zdecydują 29 VI o wypłacie 0,19 zł dywidendy na akcję --Wzrost PKB w USA wyniósł 0,8% kw/kw w I kw. 2016 r. wg II. szacunku

Przegląd prasy

--Polska w stanowisku wysłanym do KE postuluje utrzymanie większych transferów w polityce spójności dla krajów o niższym PKB na mieszkańca wg gazety --Jedna piąta klientów próbowała odstąpić od umowy deweloperskiej, powołując się na koronawirusa

Putin podnosi podatki bogatszym Rosjanom. I dokłada na walkę z pandemią

;leczenie rzadkich chorób dzieci.  Pandemia bije w Rosję Rosja wyjątkowo szybko i radykalnie próbowała ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa na swoim terytorium. Już w połowie lutego z dnia na dzień zamknięto np. rosyjskie granice dla Chińczyków, potem dla mieszkańców Iranu i przybywających z

Przegląd prasy

--Jarosińska-Jedynak:Projekty do Krajowego Planu Odbudowy można składać do 14 VIII --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi FOMC i dane PKB za II kw. --MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 290,3 mld zł --Redan

MR: Program dla Śląska przewiduje inwestycje o wartości 40 mld zł

rozwojowych, podało Ministerstwo Rozwoju. "Śląsk to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów Polski, wojewódzki lider w eksporcie do krajów UE. Wytwarza prawie 13% polskiego PKB. Jeśli strategia rozwoju Śląska nie ulegnie jednak korekcie, za parę lat może się okazać, że

Trzeba nam czynszówek i katastru. A państwo nie może pomagać ludziom zaciągać kredytu na całe życie

zdecydowana większość naszego społeczeństwa nie ma w zasadzie żadnej możliwości zakupu lub zamiany nieruchomości na większą. W kilka lat mieliśmy mieć 100 tys. tanich mieszkań na wynajem lub wynajem z dojściem do własności. Obiecał to program Mieszkanie Plus, jeden z flagowych programów PiS dotyczących

Wall Street stawia krzyżyk na Trumpie. Inwestorzy już teraz przygotowują się na prezydenturę Bidena [PRZEGLĄD PRASY EKONOMICZNEJ]

dobrostanu i wyniki korelują z PKB per capita. By posłużyć się oczywistym przykładem: niemal wszyscy mieszkańcy 10 proc. najbogatszych państw mówią, że mają dość pieniędzy na jedzenie. W najbiedniejszych 10 proc. to zaledwie dwie piąte – pisze tygodnik. Ale korelacja sięga nawet tam, gdzie pieniądze

Stopy procentowe w USA bez zmian

wydatków konsumpcyjnych, czyli jednego z filarów amerykańskiego PKB - tłumaczy Szymon Zajkowski, analityk Domu Maklerskiego mBanku. Część ekonomistów zastanawia się też, na ile odbicie największej gospodarki świata będzie trwałe. - Ożywienie w USA

Wałbrzych otrzyma 60 mln zł kredytu z EBI w ramach Planu Junckera

liczby ludności miastem Dolnego Śląska i jednym z polskich miast, które najbardziej ucierpiały w wyniku transformacji gospodarczej w latach dziewięćdziesiątych. Program rewitalizacji obejmuje również działania na rzecz efektywności energetycznej, na które przypada około jednej trzeciej wykorzystanych

PIE:Pandemia szansą na lepszą pozycję w łańcuchach dostaw firm regionu Trójmorza

poszukać nowych szans na wykorzystanie tych atutów, zwłaszcza że silnie obecna w regionie branża motoryzacyjna może być jednym z największych poszkodowanych pandemii COVID-19. "Atutem Europy Środkowej jest stosunkowo duży przemysł, który w toku pandemii był backupem dla

Kraków wychodzi z pandemii i deklaruje: Turystów zapraszamy, z inwestycji nie rezygnujemy

. Wielu właścicielom mieszkań w okolicach Rynku czy na Kazimierzu po prostu opłacało się sprzedawać swoje nieruchomości czy zamieniać je na apartamenty. Według danych za 2019 rok wpływy z turystyki stanowiły ok. 10 proc. PKB miasta. Po tej wartości widać, jak długi jest łańcuch dostawców usług dla

Polacy maja 0,3 proc. światowego bogactwa. Nawet Grecy są bogatsi

polskich rodzin stanowi jakieś 0,3 proc. szacowanego na 111 bilionów euro światowego zasobu bogactwa. O ile w najbogatszych krajach prywatny majątek rodzin jest znacznie wyższy (trzy-czterokrotnie) niż roczne PKB przypadające na mieszkańca (czyli wartość wyprodukowanych w skali roku dóbr i usług w kraju

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

wzrostu inwestycji, efektywność wykorzystania czynników produkcji pozostanie bez zmian. Polska i tak będzie doganiać Unię Europejską, ale wolno. PKB na głowę mieszkańca, które dziś wynosi 60 proc. średniej w UE, wzrośnie do 70 proc. , czyli do poziomu Portugalii lub Cypru. "

"FAZ": Moskwa - państwo w państwie

Stolica Rosji wytwarza prawie jedną czwartą wartości PKB kraju, a gospodarczo jest tak silna jak RPA. Czy odwołanie po 18 latach Jurija Łużkowa, mera Moskwy, będzie miało konsekwencje ekonomiczne, zastanawia się "Frankfurter Allgemeine Zeitung" We wtorek prezydent Rosji Dmitrij

Fitch podniósł ratingi woj. mazowieckiego do BBB+, perspektywa stabilna

: 117,7%)" - czytamy także. Fitch zwraca także uwagę, że wskaźniki ekonomiczne mazowieckiego są wyższe od średniej krajowej. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa (ponad 5 mln mieszkańców) stanowił 161% średniej krajowej w 2013 r. (ostatnie dostępne dane) i

Cena emisji CO2 jest najbardziej efektywnym sposobem na zmniejszenie ilości dwutlenku węgla

mobilizacja funduszy potrzebnych do wdrożenia CCS na skalę globalną. Jedną z głównych słabości porozumienia paryskiego, oprócz tego, że jego „wkłady ustalane na szczeblu krajowym” nie są wiążące, jest to, że odnosi się ono do wielkości emisji, nie przywiązując prawie żadnej wagi do ceny węgla

20 proc. zagranicznych turystów wydaje u nas więcej niż 80 proc. polskich. Stracimy miliardy

proc. noclegów. Polska znajduje się w tej tabeli na dziewiątym miejscu, z 89 mln noclegów.  Z danych wynika też, że aż 80 proc. z nich rezerwowali rezydenci, czyli mieszkańcy Polski. To jeden z najwyższych współczynników w Europie, gdzie średnia wynosi 51 proc. Tylko 17 mln noclegów

Nowe pomysły na liczenie bogactwa

popełniamy kolosalny błąd przy mierzeniu PKB". Ten argument może zrobić duże wrażenie na laikach, ale przecież PKB mierzymy trzema sposobami: sumując wartość dodaną w gospodarce, sumując dochody pierwotne (zyski, płace itd.) i sumując wydatki (konsumpcyjne, inwestycyjne

Monolit zaczyna pękać. PiS kłóci się o zakaz handlu w niedziele

całkowitego zakazu handlu w niedziele jest wśród mieszkańców mniejszych miast (50 tys. mieszkańców – 199 tys. mieszkańców): 26 proc. Te dane przekładają się również w pewien sposób na linie poparcia politycznego: wielkomiejskie PO oraz konserwatywne, przywiązane do religii oraz PiS wsie i miasteczka

Górniczy związkowcy to są właściwie politycy. "Od jednego usłyszałem, że liczy się skóra, fura i komóra"

możliwością samorealizacji, osiąganiem sukcesu, wyrażaniem własnej opinii. Prawa człowieka, szacunek dla zwierząt, ekologia. Skąd to przewartościowanie? – Z poziomu PKB. Wartość postmaterialistyczna zaczyna dominować od około 20 tys. dolarów PKB na głowę mieszkańca. Nie osiągnęliśmy jeszcze tego poziomu

W co pakować żywność? Przede wszystkim opakowaniami trzeba dobrze gospodarować

pan, ile marnuje się obecnie żywności w Polsce? Nawet ponad 120 kg rocznie na jednego mieszkańca. Najwięcej, bo około 60 kg w naszych domach. Czy jesteśmy gotowi jako konsumenci, żeby coś zmienić, w tym dodatkowo zapłacić za ekologię? Albo poświęcić własne przyzwyczajenie i wygodę? Zwykle to ja zadaję

Kryzys, inflacja i kredyt hipoteczny. Jak w ciężkich czasach udźwignąć ultrawysoką ratę?

r. Polska zanotowała największy spadek PKB (kwartał do kwartału) spośród wszystkich europejskich krajów. Recesja jest pewna. Ekonomiści nie mają złudzeń, że jesień będzie jeszcze trudniejsza, a spowolnienie gospodarcze silniejsze. Efekt? Więcej wydajemy w sklepach na jedzenie, więcej płacimy na

Nadchodzą dotkliwe podwyżki cen, a pensje się skurczą. Tak nasze portfele będzie łupić PiS

drastyczną falą podwyżek opłat za śmieci, która zaraz nas czeka. Warszawa. Podwyżki sięgną od 50 do 100 procent. Mieszkańcy domów jednorodzinnych będą mieli jedną stawkę: 94 zł zapłaci jedna osoba i np. czteroosobowa rodzina. W blokach i kamienicach opłata będzie zależna od metrażu. Singiel i rodzina na 60 m

BZ WBK, PAIiH: Rynek meksykański jest jeszcze do zdobycia przez polskie firmy 

solidne podstawy dla strategicznych relacji z Polską. Meksyk został wybrany przez polski rząd jako jeden z 9 priorytetowych krajów dla Polski. W Meksyku jest także duże zainteresowanie Polską. W tym tygodniu będziemy gościć meksykańskie firmy, który przyjadą na targi Warsaw Food. Chcemy, by podczas wizyty

Więcej wolności dla przedsiębiorców, odpolitycznienie gospodarki. Koalicja Obywatelska o programie

, natomiast dodatkowe dochody nie będą obciążane podatkiem. 13. emerytura będzie zależała od stażu pracy i będzie wypłacana w obligacjach zamiennych na akcje spółek skarbu państwa. Każdy, kto przepracuje 40 lat, otrzyma akcje wartości 10 tys. zł, za 45 lat 15 tys., za 50 lat 20 tys. Będzie to z jednej

Rząd podjął uchwałę w sprawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmaleje do 20% w 2020 r. (17% w 2030 r.) Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78% średniej unijnej w 2020 r. (95% w 2030 r.)"

Przegląd prasy

Dziennik Gazeta Prawna --W 2016 r. na jednego mieszkańca przypadło 1891 wypalonych papierosów - po raz pierwszy od 2013 r. wzrosły wpływy akcyzowe Puls Biznesu -- Ministerstwo kultury chce odkupić Polskie Nagrania od grupy

PiS zmienia nasz system podatkowy. Sprawdź, czy na tym stracisz, czy zarobisz. A jeśli tak, to ile?

możliwość rozliczenia się z dzieckiem z ulgą podatkową o wartości do 1500 zł rocznie. To „istotnie ogranicza korzyści płynące z ustawy dla rodziców samodzielnie wychowujących dzieci i sprawia, że samodzielni rodzice o wysokich dochodach będą jedną z grup, które wyraźnie stracą". Ile? "Na

Europa dźwiga się z kryzysu na gigantyczną krechę. Kto ten dług spłaci?

wyemituje dług o wartości 800 mld euro, czyli ok. 150 mld euro rocznie. Pozyskane pieniądze będą dość równomiernie podzielone na dwa komponenty: 407,5 mld euro zostanie rozdysponowane między państwa członkowskie w formie bezzwrotnych dotacji, natomiast 386 mld euro w formie pożyczek. Gigantyczna nadwyżka

Węgry obniżają podatki. Dochodowy, a może też najwyższy VAT w Europie

Gospodarka Węgier szybko wychodzi z okresu spowolnienia - w 2014 r. PKB tego kraju wzrósł aż o 3,6 proc., a według rządowych prognoz mimo mniejszego napływu funduszy unijnych wzrost utrzyma się na poziomie 2,5-3 proc. w latach 2015-16. Zdaniem Vargi to dobry czas na obniżenie

Allianz: Polska wciąż na 36. miejscu wśród najzamożniejszych krajów

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Z aktywami finansowymi netto na jednego mieszkańca w wysokości 8 080 euro, Polska pozostała na 36. miejscu w rankingu najbogatszych krajów. Na szczycie zestawienia, USA ponownie zastąpiły Szwajcarię, co spowodowane jest w szczególności silną

Polskie mikrusy (częściej) stawiają na eksport

Na co dzień słyszymy głównie o wielkich przedsiębiorstwach. Gdyby to jednak tylko one kształtowały gospodarkę, nasz PKB byłby niższy o połowę. Dlaczego? GUS szacuje, że mniej więcej trzy z czterech złotówek wypracowują przedsiębiorstwa. A jedna złotówka z tych trzech przypada

Komisja Europejska chce euro dla wszystkich krajów Unii. Wspólna waluta obowiązkowo od 2025 r.

to nam nie opłaca. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” w połowie marca Kaczyński mówił, że o wejściu do strefy euro będziemy mogli mówić, gdy osiągniemy poziom 85 proc. niemieckiego PKB na mieszkańca. Eksperci policzyli, że będzie to najwcześniej za 75 lat.

Yozma i DNB Bank: Polska mu duży potencjał w sektorze startupów

publicznymi środkami - żaden inny kraj na świecie nie przeznacza tak dużej części swojego budżetu na badania i rozwój (ok. 4,3% PKB, dla porównania w Polsce to ok. 1% PKB). Izrael ma też największą liczbę inżynierów, patentów i naukowców w przeliczeniu na setkę mieszkańców. Na tamtejszym rynku działa

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

uprawę - utyskuje Wilkin. To wszystko oznacza, że wydajność w rolnictwie nie może być wysoka. Wydajność (produktywność) mierzy się przez wartość sprzedaży na jednego zatrudnionego. U nas jest ona na poziomie 30 proc. tego, co w Unii Europejskiej. Rolnictwo mimo rozwoju w

Czeka nas bańka Revoluta? Gwarancje depozytów daje Wilno, to może być cienki lód

ma ponad trzy miliony klientów. Dziennie przybywa ich około 10 tysięcy. Wartość miesięcznych transakcji na kontach Revoluta przekracza cztery miliardy dolarów. Za Revolutem stoi dwójka młodych biznesmenów rosyjskiego pochodzenia: Nikolay Storonsky i Vlad Yatsenko. Niewiele o nich wiadomo poza tym, że

Przegląd prasy

--KE: Liczba śmiertelnych ofiar na 1 mln mieszkańców wzrosła w Polsce o 2 do 79 w 2016 r.; średnia w UE to 50 (spadek o 2) ISBnews --Kredyt Inkaso przydzieliło warunkowo obligacje serii C1 o wart. 103,05 mln zł --iAlbatros

Przegląd prasy

--KE: Liczba śmiertelnych ofiar na 1 mln mieszkańców wzrosła w Polsce o 2 do 79 w 2016 r.; średnia w UE to 50 (spadek o 2) ISBnews --Kredyt Inkaso przydzieliło warunkowo obligacje serii C1 o wart. 103,05 mln zł --iAlbatros

FOR prof. Balcerowicza: Najnowsze obietnice PiS nie pomogą polskim przedsiębiorcom

. Najnowsze propozycje PiS będą kosztować polskich podatników 5-7 mld zł rocznie. Można to przeliczyć na 128-157 zł podatków, które rząd ściągnie od statystycznego mieszkańca kraju. Mowa o tzw. piątce Morawieckiego, czyli pięciu propozycjach zmian, które premier przedstawił podczas sobotniej konwencji