wartość nominalna akcji pge

Wojciech Matusiak

Minister Tchórzewski jedną wypowiedzią wywołał tąpnięcie na giełdzie

Minister Tchórzewski jedną wypowiedzią wywołał tąpnięcie na giełdzie

Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że podniesie wartość nominalną spółek energetycznych kontrolowanych przez państwo o 50 mld zł. W kilka minut akcje PGE, Enei, Energi, PGNiG i Tauronu potaniały o 5-7 proc. Zapikował też indeks WIG20.

Krzysztof Tchórzewski jedną wypowiedzią zachwiał giełdą. KNF nie zamierza interweniować

Wczoraj minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że podniesie wartość nominalną państwowych spółek energetycznych o 50 mld zł. W godzinę akcje PGE, Enei, Energi i Tauronu potaniały o 5-8 proc.

PGE i Enea chcą nowych kapitałów. Sasin dołoży miliardy

Kontrolowany przez rząd największy polski koncern elektroenergetyczny PGE chce ze sprzedaży nowych akcji zyskać 3,2 mld zł na zieloną energię i dekarbonizację. Jednocześnie podobny plan emisji nowych akcji ogłosił koncern Enea, także kontrolowany przez rząd.

SP chce podniesienia wartości nom. akcji PGE do 10,25 zł, wcześniej chciał 13 zł

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Skarb Państwa zaproponował na walnym zgromadzeniu Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), aby podwyższyć kapitał zakładowy spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej jej akcji do 10,25 zł z obecnych 10 zł zamiast wcześniej proponowanych 13 zł

ME: Podniesienie kapitału PGE będzie korzystne dla spółki i akcjonariuszy

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Podniesienie kapitału zakładowego Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji zwiększy wiarygodność płatniczą spółki oraz wzmocni sytuację akcjonariuszy, uważa Ministerstwo Energii

Tchórzewski: Nie ma planów podnoszenie kapitału w spółkach energetycznych w br.

zakładowego. Początkowo Skarb Państwa proponował podniesienie kapitału zakładowego PGE o kwotę 5,61 mld zł z kapitału zapasowego do 24,31 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 13 zł z 10 zł. (ISBnews)

Tchórzewski: Podnoszenie wartości nominalnej akcji możliwe w kolejnych spółkach

Krynica-Zdrój, 06.09.2016 (ISBnews) - Podniesienie kapitału Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji było pilotażem, kolejne podobne działania możliwe są w innych spółkach, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski

Skarb Państwa chce podniesienia kapitału PGE o 5,6 mld zł

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Skarb Państwa złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), które zdecyduje m.in. o podniesieniu kapitału zakładowego o 5,61 mld zł do 24,3 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji

Za podniesienie kapitału PGE zapłaci ponad 109 mln zł podatku

Za podniesienie kapitału PGE zapłaci ponad 109 mln zł podatku

Pierwotnie kapitał zakładowy spółki miał zostać podniesiony z 18,7 mld zł do 24,3 mld zł. Miało się to odbyć poprzez podniesienie ceny nominalnej akcji z 10 do 13 zł. Przy takiej skali transakcji spółka zapłaciłaby podatek do budżetu w wysokości nawet miliarda złotych

Przegląd informacji ze spółek

miejsce Tomasza Króla na stanowisko członka zarządu, podała spółka. PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę, podał

Akcjonariusze PGE zdecydowali o zwiększeniu wartości nom. akcji do 10,25 zł

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) przyjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 467,44 mln zł zł z kapitału zapasowego do 19,17 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 10,25

PGE Nowa Energia obejmie 1 875 000 akcji 4Mobility po 8 zł za szt.

finansowania współpracy związanej z rozwojem działalności spółki w zakresie usług car-sharing. Inwestor zobowiązał się objąć 1 875 000 akcji spółki serii G o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 15 000 000 zł, tj. po cenie emisyjnej w wysokości 8 zł za

Budżet nie wyszarpie miliard złotych z PGE. Kurs akcji w górę

Budżet nie wyszarpie miliard złotych z PGE. Kurs akcji w górę

nominalnej akcji z 10 do 13 zł. Przy takiej skali transakcji spółka zapłaciłaby podatek do budżetu w wysokości nawet miliarda złotych. Pieniądze miałyby pochodzić z kapitału zapasowego spółki. Decyzja była krytykowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Podniosły się głosy, że to swoista "

Przegląd informacji ze spółek

Communications planuje przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek główny GPW w 2019 r. i w tym czasie zapadnie także decyzja dotycząca dual listingu, wynika z wypowiedzi prezesa Dawida Wójcickiego. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 3 742 mln zł

PGE zapłaci 109,65 mln zł podatku w zw. z podniesieniem kapitału

komunikacie. W ub. tygodniu akcjonariusze PGE przyjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 467,44 mln zł z kapitału zapasowego do 19,17 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 10,25 zł z 10 zł, a także o przeznaczeniu części

Powrót polityki na giełdę. Co na to inwestorzy?

Powrót polityki na giełdę. Co na to inwestorzy?

pokazane na przykładzie PGE, że operacja podwyższenia wartości nominalnej akcji rodzi obowiązek podatkowy, który jest wpływem bezpośrednio do budżetu państwa. Podwyższenie wartości nominalnej akcji spółek o wspomniane 50 mld zł może spowodować odpływ gotówki z tych spółek w kwocie nawet 10 mld zł. Warto

Akcjonariusze PGE odrzucili wniosek o niegłosowanie sprawy podniesienia kapitału

mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 13 zł z 10 zł, a także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Według mediów, od takiej transakcji PGE

Gotówka z kapitału PGE zasili budżet państwa

Gotówka z kapitału PGE zasili budżet państwa

jaką założyciele inwestują w spółkę. Ta operacja ma się odbyć poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji z 10 do 13 zł. To wartość, która jest stała i nie podlega notowaniom giełdowym. Dzięki temu kapitał zakładowy zwiększy się o 5,6 mld zł - do 24,3 mld zł. Miliardy będą pochodzić z ogromnego

Przegląd informacji ze spółek

wstępnej wartości 150 mln zł rezerwy, o której bank poinformował w dniu 16 stycznia br., podało Millennium. Archicom podjął uchwałę w sprawie emisji odsetkowych obligacji na okaziciela serii M5/2020 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, w maksymalnej liczbie 90 tys. sztuk o

Przegląd informacji ze spółek

budowanych na potrzeby projektu Baltic Pipe, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi ok. 2,3 mln euro. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wydały na wniosek spółki projektowej Elektrownia Wiatrowa Baltica - 1, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), warunki

Przegląd informacji ze spółek

zł netto. P4 - spółka całkowicie zależna od Play Communications - podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 1 500 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750 mln zł, w ramach

PGE wystąpi o interpretację ws. podatku od zmian w kapitale zakładowym

wniosek Skarbu Państwa o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 18,7 mld zł do 24,31 mld zł, tj. o kwotę 5,61 mld zł z kapitału zapasowego spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D z 10 zł do 13 zł, a także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie

Przegląd informacji ze spółek

MCI Capital poinformowało o wcześniejszej spłacie obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 mln zł. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej - (PGE) zawarła umowę z

Przegląd informacji ze spółek

niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych od jednego z największych banków na rynku włoskim, o wartości nominalnej ok. 75 mln euro zł, podał Kruk. Grupa Kapitałowa IMS wdrożyła audiomarketing i rozwiązania digital signage w spółce SportsDelite, która jest wyłącznym partnerem

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 130 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia spółki z tytułu wyemitowanych 1 mln niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys

Przegląd informacji ze spółek

. Data Walk podpisał z inwestorami instytucjonalnymi umowy objęcia łącznie 327 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych przez spółkę w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Z emisji akcji

Przegląd informacji ze spółek

podjął uchwałę o emisji 800 obligacji podporządkowanych serii D1 o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł, podał bank. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu

Przegląd prasy

wyemitowało obligacje o łącznej wartości nom. do 25 mln zł --Prezes PGL: Rozwój organiczny jest optymalny dla grupy --PGE: Termin oddania bloku nr 5 w Elektrowni Opole przesunięty na 15 VI 2019 r. --Akcjonariusze Skarbiec Holding

Przegląd informacji ze spółek

maksymalnej wartości nominalnej obligacji 1 mld zł, który może być przeznaczony na refinansowanie obligacji serii A o wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Intencją Cyfrowego Polsatu jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w II kw. 2019 r. Agora i Agora

Przegląd informacji ze spółek

. Work Service ma również porozumienie z obligatariuszami w sprawie warunków spłaty obligacji zapadających w maju br. Spłacie podlegać będzie 30% wartości nominalnej obligacji w wysokości 10,6 mln zł. Zarząd Orbisu ocenia, że Accor, po sukcesie wezwania na sprzedaż 100% akcji

Energa, Enea, PGE i PGNiG złożyły do UOKiK wniosek ws. przejęcia Polimeksu

kapitału zakładowego spółki o kwotę do 300 mln zł poprzez emisję do 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł bez prawa poboru. Enea S.A. jest spółką dominująca grupy kapitałowej Enea. Grupa kapitałowa Enea prowadzi działalność głównie w obszarze

Przegląd informacji ze spółek

otwartych zarządzanych przez Altus TFI do Rockbridge TFI, podała spółka. Kredyt Inkaso dokonał przydziału 31 566 obligacji serii G1 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 31 566 000 zł, podała spółka. Wybór oferty spółki

Przegląd informacji ze spółek

12 mln zł, podała giełda. Zarząd GPW wyznaczył piątek, 20 stycznia br., na dzień pierwszego notowania na Catalyst 20 024 obligacji na okaziciela serii MB2 wyemitowanych przez Polnord, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda zł, podała giełda. Akcje

Przegląd informacji ze spółek

. Zapisy będą przyjmowane od 9 września do 10 października br. przez Pekao Investment Banking. Podniesienie kapitału Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji było pilotażem, kolejne podobne działania możliwe są w innych spółkach

Przegląd informacji ze spółek

Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) objęły łącznie 150 mln akcji, czyli po 37,5 mln walorów Polimeksu-Mostostal w ramach planowanego podwyższenia kapitału. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2 zł, podały spółki. Józef

Przegląd informacji ze spółek

wyemitowane przez siebie obligacje serii W, X oraz Z o wartości nominalnej 35,25 mln zł za 30% ich wartości, tj. za łączną cenę 10,575 mln zł, powiększoną o odsetki od wszystkich obligacji, podała spółka. Rafał Jarodzki zrezygnował z dniem 24 czerwca 2020 roku ze sprawowania funkcji

Przegląd informacji ze spółek

wartości nominalnej 1,50 zł każda oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz 25 000 000 praw poboru akcji serii T2, podała spółka. Zwyczajne walne zgromadzenie Trans Polonii podjęło uchwałę w sprawie

Przegląd prasy

dywidendy na akcję --Kruk zmodyfikował brzmienie głównego celu strategii, ale nie zmienia jej założeń --Indeks WIG20 spadł o 0,25% na zamknięciu w środę --PHN wyemitował obligacje serii A o wartości nominalnej do 160 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

-play. Marvipol Development ustanowił trzyletni program emisji do 25 tys. obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 10 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, podała spółka. Spółka zawarła umowę programową z Bankiem Pekao działającym jako

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej 400 mln zł, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na zaliczenie przez Bank Millennium środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych o wartości nominalnej 700 mln zł, wyemitowanych przez bank 7 grudnia 2017 r., jako instrumentów w Tier

Przegląd informacji ze spółek

podłączyć pierwszych klientów Play w I kw. 2020 r. Legimi przydzieliło 271 obligacji zabezpieczonych, oprocentowanych, na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 271 000 zł, podała spółka. Cena emisyjna jednej obligacji wynosiła 1

Przegląd informacji ze spółek

% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-marzec 2019 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 214,3 mln zł i była wyższa o ok. 33,5% r/r. Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyrazili zgodę na przejęcie przez spółkę 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy

Przegląd informacji ze spółek

wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej wysokości 8 zł za akcję, w drodze subskrybcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 12 listopada. Mercator Medical zawarł

Przegląd informacji ze spółek

Selvity ustalił cenę emisyjną akcji serii C na kwotę 38 zł za każdą akcję, podała spółka. PCC Exol zdecydował o wcześniejszym wykupie wszystkich 250 tys. obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, emitowanych przez spółkę w ramach I Programu Emisji Obligacji

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Vivid Games zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 października br. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mln zł w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału

Przegląd informacji ze spółek

Polska Miedź o wartości 400 mln zł, w ramach pierwszej emisji obligacji spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 2 mld zł, podał bank. Zakłady Mięsne Henryk Kania rozpoczęły proces poszukiwania dodatkowego finansowania kapitału obrotowego w formie pożyczki lub innej

Przegląd informacji ze spółek

Dystrybucja ? i pracodawcami, podała PGE. Zarząd Marvipol Development zdecydował o ustanowieniu programu emisji do 25 000 obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 10 000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

, Europie i Australii na 24 lipca 2020 r., podała Sonka. Best zawarł transakcję nabycia 100 000 sztuk obligacji serii L1 o wartości nominalnej 100 zł każda obligacja, wyemitowanych przez Best na podstawie uchwały z 10 sierpnia 2015 r., podała spółka. Best nabył obligacje w celu

Przegląd prasy

Kęty o 12,2 mln zł więcej - 67,8 mln zł --Bank Pekao wyemituje obligacje podporządkowane o wartości nominalnej 400 mln zł --Delko złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad spółką Waldi --KNF podwyższyła bufor na

Przegląd informacji ze spółek

szacunkami - poprawi przepływy operacyjne o około 5 mln zł rocznie. Wartość transakcji to 15,5 mln zł. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) określiła 18 stycznia 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela

Przegląd informacji ze spółek

Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zmienione porozumienie dotyczące warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego Polimery Police, podały ZCh Police. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) przydzieliły 49,18 mln akcji nowej emisji serii C o wartości

Przegląd informacji ze spółek

(GNB) zawarł z Idea Bank list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji zakupu od Idea Bank nabytych wcześniej przez tę spółkę wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej nie większej niż 2 mld zł, podał GNB. Zgodnie z listem, intencją stron jest

Przegląd prasy

maksymalnej wartości nominalnej obligacji 1 mld zł, który może być przeznaczony na refinansowanie obligacji serii A o wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Intencją Cyfrowego Polsatu jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w II kw. 2019 r. --Agora i Agora

Przegląd informacji ze spółek

okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 104 207 000 zł, podała spółka. Carbon Studio przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 2,7 mln zł, podała spółka. Redukcja w transzy małych inwestorów wyniosła 18,3%. Na przełomie III i IV kwartału spółka chce zadebiutować

Przegląd informacji ze spółek

Marvipolu podjął decyzję o możliwości wyemitowania niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podała spółka. Obligacje mają mieć termin zapadalności do 3 lat od dnia emisji. Rada nadzorcza Qumaka powołała Sławomira Połukorda na stanowisko prezesa od 1

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Polimeksu-Mostostalu uważa, że realizacja wezwania na 0,07% akcji spółki ogłoszonego przez Polską Grupę Energetyczną (PGE), Eneę, Energę i PGNiG Technologie nie powinna mieć znaczącego wpływu na działalność spółki, a cena w wezwaniu odbiega od wartości godziwej, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 418,5 mln zł wobec 321,8 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała list intencyjny z wojewodą małopolskim dotyczący współpracy przy rozwijaniu infrastruktury ładowania oraz tworzenia systemu zachęcającego

Niższe dywidendy z PZU? Nowa polityka ubezpieczyciela

podniesienia wartości nominalnej akcji i nie planuje emisji nowych papierów. - PZU nie prowadziło rozmów z radą nadzorczą na temat ewentualnego podniesienia wartości nominalnej swoich akcji - poinformował prezes Michał Krupiński. Chodzi o podatkowy trik

Przegląd informacji ze spółek

Bumech dokonał przydziału 4 320 069 obligacji zamiennych serii C1, które są obligacjami niezabezpieczonymi, zamiennymi na akcje serii I, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 4 zł. Łączna wartość nominalna przydzielonych

Przegląd prasy

przychodów za 2018 r., co stanowi o ok. 28% r/r --Prognoza wyniku EBITDA Grupy PKP Cargo na 2019 rok wynosi 1 152,8 mln zł --Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1

Energa, Enea, PGE i PGNiG obejmą po 37,5 mln akcji Polimeksu

łącznie 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł każda, po cenie emisyjnej 2 zł, podały spółki. Akcje emitowane są przez Polimex w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 300 mln zł. Na podstawie umowy każdy z inwestorów zobowiązał się

Przegląd informacji ze spółek

Górniczej (PGG) o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł, podał PGNiG. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), spółka zależna od Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podjęła decyzję dotyczącą dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w kwotą 100 mln zł, podała

Przegląd prasy

--Millennium liczy na 100 mln zł synergii w tym roku po połączeniu z Euro Bankiem --Cyfrowy Polsat przydzielił obligacje serii C o wartości nominalnej 1 mld zł --Bank Millennium zarekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 rok

Przegląd informacji ze spółek

. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała umowę z Balcke-Dürr Polska na modernizację elektrofiltrów w blokach energetycznych 1-3 w Elektrowni Turów, podała PGE. Wartość umowy to 72,7 mln zł

Przegląd prasy

. wobec zysku rok wcześniej --Rada nadzorcza Ronsona przyjęła rekomendację łącznie 0,19 zł dywidendy na akcję --Portfel zamówień APS Energia miał wartość ponad 42 mln zł na koniec marca --Strata netto APS Energia zmniejszyła

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w komunikacie. W 2018 r. EBITDA sięgnęła 907 mln zł. Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 120,5 mln akcji

GPW najgorsza na świecie. WIG20 w dół

funduszu inwestycyjnego AgioFunds. Politycy wpływają na WIG20 Przykład wpływu polityków? Dwa tygodnie temu minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że w najbliższych latach podniesie wartość nominalną kontrolowanych przez państwo spółek

Przegląd informacji ze spółek

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o wprowadzeniu do obrotu giełdowego na Catalyst 300 tys. obligacji serii W2 spółki Kruk o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł w dniu 17 grudnia, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Przegląd prasy

sprawie ustanowienia VI programu emisji obligacji zabezpieczonych, w ramach którego spółka będzie mogła dokonywać przez okres ważności prospektu (tj. przez okres maksymalnie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu) wielokrotnych emisji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 400 mln zł, podała

Przegląd informacji ze spółek

), podpisała umowę z konsorcjum firm Elemont i Armański na zabudowę klap szczelnych obejściowych dla instalacji odsiarczania spalin (IOS) bloków nr 1-4, podała PGE GiEK. Wartość kontraktu to ok. 24 mln zł. Kruk zainwestował 341 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości

Przegląd informacji ze spółek

umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, podała spółka. W ramach transakcji spółka przydzieliła inwestorowi obligacje o wartości nominalnej 1,5 mln zł. PKP Cargo zawarło odrębne porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami

Przegląd informacji ze spółek

. PCC Rokita podjęło uchwałę w sprawie emisji obligacji serii FA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii FA, podała spółka. W ramach programu spółka wyemituje 220 000 obligacji serii FA o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji serii FA wyniesie 22 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

sierpnia 2016 roku, podała spółka. Skarb Państwa złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), które zdecyduje m.in. o podniesieniu kapitału zakładowego o 5,61 mld zł do 24,3 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji

Dlaczego Polska Grupa Energetyczna kupiła samą siebie?

obligacje wyemitowane przez spółkę-matkę. Ich nominalna wartość to 1,8 mld zł. Uzasadnienie transakcji w komunikacie giełdowym jest bardzo lakoniczne: "Nabycie obligacji wynika z przyjętej polityki zarządzania gotówką w grupie kapitałowej PGE"

Przegląd prasy

myśli o przeniesieniu części działalności z Londynu, pod uwagę bierze m.in. Kraków, Warszawę i Wrocław wg gazety ISBnews --Enea, Energa, PGE i PGNiG objęły po 37,5 mln akcji Polimeksu-Mostostal --J. Wojciechowski wezwał do

Przegląd informacji ze spółek

. IMS liczy na sfinalizowanie przejęcia APR w pierwszych dniach października, podała spółka. i2 Development dokonał warunkowego przydziału 9 tys.obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 9 mln zł, poinformowała spółka. Obligacje zostają przydzielone pod

Akcjonariusze Polimeksu zdecydowali o emisji do 150 mln akcji serii T

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę do 300 mln zł poprzez emisję do 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego

Przegląd informacji ze spółek

powstałych w sieci przesyłowej w 2019 r., podały spółki. Wartość kontraktu wynosi ok. 410 mln zł. Soho Development opublikowało ofertę zakupu nie więcej niż 7 339 449 akcji własnych po cenie 3,27 zł za jedną akcję. Oferty sprzedaży będą przyjmowane w dniach 17-24 września

Przegląd prasy

marca 2020 r. --Obligacje KGHM o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł zadebiutowały na Catalyst --ZBP po wyroku TSUE podtrzymuje szacunki dot. strat dla sektora w wys. 60 mld zł --Dekpol zbuduje magazyn wraz z

Przegląd informacji ze spółek

przygotowanie procesu scalenia akcji banku, czyli zmniejszenia ogólnej liczby akcji banku z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego, podał bank. Orbis zawarł ze spółką

Przegląd informacji ze spółek

obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego odbędą się od 18 do 29 czerwca, a łączna wartość nominalna papierów emitowanych w tej serii to 200 mln zł, podała spółka.

Przegląd prasy

, na rynku nerwowość przed szczytem G-20 --Victoria Dom pozyskała blisko 20 mln zł z emisji obligacji serii K --Ghelamco Invest wyemituje obligacje serii PM o wartości nominalnej do 30 mln zł --Vivid Games zapowiedział co

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Duon podjęła uchwałę w sprawie emisji 30 tys. niezabezpieczonych obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, dokonywanej w ramach programu emisji obligacji, podała spółka. Rada nadzorcza Newagu powołała zarząd, na którego czele

Przegląd informacji ze spółek

niż 65 000 obligacji serii G, poinformowała spółka. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. NB Tricity ? spółka zależna Nextbike Polska - złożył najkorzystniejszą ofertę wartą 40,27 mln zł w postępowaniu na dostawę

Przegląd informacji ze spółek

do 140 tys. obligacji serii PK o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł w ramach VII programu emisji obligacji, podała spółka. Tauron Polska Energia planuje ograniczenie wydatków w 2019 r. o 1,4 mld zł wobec potrzeb zgłoszonych przez spółki zależne, podała grupa. Spółka

Przegląd informacji ze spółek

II kw. 2018 r., podała spółka. Zakłady Mięsne Henryk Kania poinformowały o spłacie zapadających w lipcu 2018 r. obligacji serii D. Łączna wartość nominalna spłaconych obligacji wynosi 7 mln zł, natomiast wartość wszystkich obligacji wykupionych przez spółkę w tym roku

Przegląd informacji ze spółek

. Polska Grupa Energetyczna (PGE) może ogłosić wezwanie do sprzedaży nawet 100% akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, jeśli będzie odzew z rynku, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. Sacellum (dawniej Cristallum 2) zmieniło w wezwaniu do sprzedaży 100

Przegląd informacji ze spółek

przyjmie do wykupu obligacje 2021 o łącznej wartości nominalnej 250 000 000 euro oraz obligacje 2022 o łącznej wartości nominalnej 195 410 000 USD, podał bank. Przewidywana data rozliczenia oferty wykupu to 21 kwietnia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił dla mBanku

Przegląd informacji ze spółek

inwestycyjny zaciągnięty w mBanku w wysokości niemal 66,6 mln zł, podał Rank Progress. Work Service dokonał przydziału obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej 12,85 mln zł, podała spółka. Oferta publiczna 8,3 mln akcji spółki Ośrodek Profilaktyki i

Przegląd informacji ze spółek

. Polnord zawarł z SGB Bankiem umowę, na mocy której dokonano m.in. zmiany terminu wykupu 60 tys. obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł z dnia 18 grudnia 2019 r. na: 31 marca 2020 r. dla kwoty 30 mln zł; 30 września 2020 r. dla kwoty 7,5 mln zł; 31 grudnia 2020 r. dla kwoty 22,5 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł, tj. maksymalną liczbę akcji. Kapitał spółki zostanie w związku z tym podniesiony o 1,03 mln zł. Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 czerwca br., o zmianie

Przegląd informacji ze spółek

. LPP w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu podjęło uchwałę o emisji 300 tys. sztuk niezabezpieczonych zwykłych pięcioletnich obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, podała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji to 300 mln zł

Przegląd prasy

elektrowni cieplnej Warna w Bułgarii, podała spółka. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako sporządzony na potrzeby oferty publicznej 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa

Przegląd informacji ze spółek

procesie sprzedaży elektrowni cieplnej Warna w Bułgarii, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako sporządzony na potrzeby oferty publicznej 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował dyrektor finansowy Rafał Warpechowski. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) ma umowę sprzedaży o wartości 233 mln zł z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) na pokrywanie strat powstałych w sieci

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka. Wartość brutto zakontraktowanej energii wynosi prawie 40 mln zł. Poprzednie postępowania rozstrzygnięte przez ZUS w 2012 i 2015 roku także wygrała spółka PGE Obrót. Gorenje otrzymało 4 niewiążące oferty od potencjalnych partnerów strategicznych z Azji

Przegląd informacji ze spółek

pozyskała portfele o łącznej wartości nominalnej 2,3 mld zł. Perspektywy na 2017 rok pozostają niezwykle optymistyczne, poinformował prezes Best Krzysztof Borusowski. Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i

Przegląd prasy

--Play wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł --Glapiński podtrzymuje oczekiwanie utrzymania stóp bez zmian do końca kadencji --WEI: Polskie championy mają trudniejszą sytuację niż ich odpowiedniki w UE

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 15,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PKO Bank Polski uplasował emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała instytucja. Rozliczenie emisji nastąpi 5