wartość nominalna akcji

Minister Tchórzewski jedną wypowiedzią wywołał tąpnięcie na giełdzie

Minister Tchórzewski jedną wypowiedzią wywołał tąpnięcie na giełdzie

- Podwyższenie wartości nominalnej akcji spółek energetycznych skarbu państwa w ciągu kilku lat podniesie wartość nominalną spółek o 50 mld zł - powiedział w Sejmie minister energii Krzysztof Tchórzewski. Informacja wywołała prawdziwe przerażenie

Krzysztof Tchórzewski jedną wypowiedzią zachwiał giełdą. KNF nie zamierza interweniować

Krzysztof Tchórzewski jedną wypowiedzią zachwiał giełdą. KNF nie zamierza interweniować

Firmy, które będą miały podwyższoną wartość nominalną, zapłacą od tego podatek, a ten trafi do budżetu. Na początku września procedurę podniesienia kapitału o 467 mln zł przeszło już PGE. Główny udziałowiec - skarb państwa - zadecydował wtedy, że wartość nominalna jednej akcji

Ministerstwo Dziwnych Kroków

Tyle że spółki energetyczne są tylko częściowo własnością państwa. Zostały wprowadzone na giełdę, prywatni inwestorzy, np. fundusze emerytalne, zapłaciły za akcje miliardy złotych i oczekują, że ich prawa będą respektowane. Takim prawem jest udział w dywidendzie, czyli części

Sąd zdecydował o scaleniu akcji Tauronu

Jak informuje w komunikacie koncern energetyczny otrzymane postanowienie sądu potwierdza, że proces scalenia akcji przebiega zgodnie z przyjętym przez spółkę harmonogramem. "Decyzja sądu wyeliminowała ryzyko prawne związane z procesem scalania" - możemy przeczytać w

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości 21,6 tys. zł (sprost.)

nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 21 600 zł w zamian za warranty subskrypcyjne, podała spółka. "Zarząd przydzielił 86 400 akcji serii E w zamian za warranty subskrypcyjne i wydał uprawnionym odcinki zbiorowe tych akcji. W wyniku tego doszło do objęcia

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o łącznej wartości 21,6 mln zł

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 21 600 zł w zamian za warranty subskrypcyjne, podała spółka. "Zarząd przydzielił 86 400 akcji serii E

Solar Company pokrył z posiadanych akcji własnych niedobory scaleniowe

dotychczasowych 30 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w ten sposób, że po przeprowadzeniu scalenia liczba akcji wynosi 3 mln sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda, podała spółka. "Przed scaleniem spółka posiadała łącznie 63 000 akcji własnych o wartości nominalnej 1 zł

PGE i Enea chcą nowych kapitałów. Sasin dołoży miliardy

PGE i Enea chcą nowych kapitałów. Sasin dołoży miliardy

zwołano na 7 marca.  Po co takie ceregiele? "Uwzględniając, że aktualny kurs akcji PGE jest poniżej wartości nominalnej, a zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych nie można obejmować akcji poniżej wartości nominalnej, proponuje się połączenie podwyższenia kapitału zakładowego PGE w drodze emisji

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Biomedu-Lublin zw. z emisją 18 mln akcji

: "a) 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda; b) 2 495 400 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda; c) 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki o

PKO BP wykupi obligacje o wart. 250 mln euro i 194,41 mln USD

, obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 000 USD o oprocentowaniu 4,63%, o terminie wykupu przypadającym w 2022 r. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r

Akcjonariusze PHN zdecydują 23 grudnia o emisji 4,19 mln akcji bez prawa poboru

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 grudnia br. o podwyższeniu kapitału spółki w drodze emisji 4 187 371 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, o cenie

Pharmena złożyła do KNF prospekt emisyjny w zw. z przeniesieniem notowań na GPW

;Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: - 5 730 000 Akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, - 524 260 Akcji

Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 4:1

oznaczone kolejnymi seriami: A, B i C oznacza się nową serią A. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji spółki z kwoty 1 zł do kwoty 4 zł. Podwyższenie wartości nominalnej akcji spółki następuje poprzez połączenie (scalenie) każdych 4 akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1 zł w jedną akcję

Bumech przydzielił obligacje serii C1 wart. 17,28 mln zł zamienne na akcje

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Bumech dokonał przydziału 4 320 069 obligacji zamiennych serii C1, które są obligacjami niezabezpieczonymi, zamiennymi na akcje serii I, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 4 zł. Łączna

Akcjonariusze LPP zdecydują 18 IX o buy-backu za max. 2,1 mld zł

sposób, a program może być realizowany etapami lub transzami, o rozpoczęciu oraz zakończeniu których, zarząd będzie informował w raportach bieżących, podano także. "Przedmiotem odpłatnego nabycia w ramach programu będzie nie więcej niż 277 863 akcji o wartości nominalnej 2

GPW zawiesza obrót akcjami Solar Company 15-25 października

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami Solar Company w dniach 15-25 października w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, podała giełda. W czerwca br. zwyczajne walne

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 2:1

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Mostostalu Zabrze podjęli uchwałę ws. scalania (połączenia) akcji w stosunku 2:1, w ten sposób, iż wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z dotychczasowej kwoty 1 zł do kwoty 2 zł, podała spółka

PCC Exol wyemituje obligacje serii C2 o wartości nominalnej 25 mln zł

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Zarząd PCC Exol podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii C2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji serii C2 wyniesie 25 mln zł. "W

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

łącznej wartości nominalnej 5,2 mln zł, podał Altus. "Spółka przekazuje następujące informacje uzyskane w dniu 16 marca 2020 r. od podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty skupu akcji własnych przez spółkę (Millennium Dom Maklerski S.A.), dotyczące

Huckleberry Games złożył do GPW wniosek o dopuszczenie akcji na NewConnect

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Huckleberry Games, spółka z grupy Erne Ventures, złożyła do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect 499 999 akcji serii C o wartości nominalnej 10 gr każda oraz 102

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 20 III o emisji akcji serii K

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 130 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie

Akcjonariusze ATM zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

spółki, tj. 36 343 344 [...] akcji zwykłych na okaziciela spółki, o wartości nominalnej 0,95 zł każda i łącznej wartości nominalnej 34 526 176,80 zł" - czytamy w treści uchwały walnego. Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu

Defratyka: Inflacja liczb. Żonglerka kwotami nominalnymi stała się specjalnością tej władzy

PiS gra od wielu lat i niestety wielu ludzi mu ulega. Chodzi o komunikację opartą wyłącznie na wartościach nominalnych, czyli takich, jakie widzimy, płacąc w sklepach czy otrzymując wynagrodzenie, bez uwzględnienia innych czynników, takich jak np. inflacja. 100 zł to 100 zł. Jednym z takich przykładów

Silvair planuje emisję 1,07 mln akcji zwykłych do końca 2020 r.

r., oraz 1 423 178 akcji zwykłych do końca 2022 r. Łączna wartość nominalna zobowiązań, które spółka może zaciągnąć na podstawie zmienionych papierów zamiennych zostaje zwiększona z 5,5 mln USD do 6 mln USD. Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z

Akcjonariusze CI Games zdecydują 31 stycznia o podziale akcji w stosunku 1:10

Warszawa, 04.01.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze CI Games zdecydują o podziale wartości nominalnej akcji w stosunku 1:10, wynika z projektów na walne zwołane na dzień 31 stycznia. "Dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 0,10 zł ustala

Akcjonariusze Sygnity zdecydują 26 marca o niewypłacaniu dywidendy

postanowić, że niepokryte straty z lat ubiegłych zostaną pokryte z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio). "Zarząd spółki wnioskuje do zwyczajnego walnego zgromadzenia o pokrycie niepokrytych strat z lat ubiegłych w kwocie według stanu na

Rawlplug nabył 1,5 mln akcji własnych po cenie 8,3 zł za sztukę

; - czytamy w komunikacie. Obecnie spółka posiada łącznie 1 500 599 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 1 500 599 zł, podano także. Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem

Unibep nabył w ramach skupu 1,5 mln akcji własnych

własnych emitenta o wartości nominalnej 0,1 zł za jedną akcję własną. Akcje własne zostały nabyte po jednolitej cenie 9,2 zł za jedną akcję własną tj. za łączną cenę 13 800 000 zł. W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 2 125 460 akcji spółki. Średnia stopa redukcji złożonych ofert

Pekao Bank Hipoteczny wyemituje obligacje o wartości nominalnej 300 mln zł 

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Zarząd Pekao Banku Hipotecznego podjął uchwałę w sprawie emisji serii obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 300 000 000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisji obligacji banku do kwoty 1 000 000 000 zł, podał bank

Akcjonariusze Herkulesa zgodzili się na umorzenie 2 mln akcji własnych

. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej tj. o kwotę 4 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

okaziciela serii B, 3. 53 383 akcje zwykłe na okaziciela serii C, łącznie 46 077 008 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej 92 154 016 zł, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A

Stelmet: S. Bieńkowski ogłosił przymusowy wykup 4,63% akcji po 9,04 zł za sztukę

;Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie akcje akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 1 339 488 [...] akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących, po zaokrągleniu, 4,56% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz [...] ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki"

Miraculum przydzieliło wszystkie akcji serii T3 o wartości 3,75 mln zł

. "W wyniku zamkniętej subskrypcji akcji serii T3 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,5 zł każda, zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 2 500 000 akcji serii T3 o łącznej wartości nominalnej 3 750 000 zł. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii T3, rozumiana jako iloczyn

Obligacje serii C Cyfrowego Polsatu zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

dokonał przydziału 1 000 000 obligacji serii C, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Obligacje serii C zostały przydzielone łącznie 69 inwestorom. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie wydatków poniesionych m.in. na modernizację i

Unified Factory wykupi 28 lutego obligacje serii B o wart. 10 mln zł

Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Unified Factory podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu wszystkich 10 000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Dzień wykupu został ustalony na 28 lutego, podała spółka. ?Przedterminowy

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali m.in. o emisji akcji serii K

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 120,5 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie

Wznowiona oferta publiczna 2,75 mln akcji Milton Essex rozpoczyna się jutro

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Wznowiona oferta publiczna akcji Milton Essex będzie obejmowała 2,75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,1 zł każda i rozpocznie się 30 czerwca br. od budowy księgi popytu, podała spółka

Akcjonariusze Ropczyc zdecydują 28 VI o upoważnieniu do emisji do 4,69 mln akcji

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 czerwca br., o zmianie upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję do 3 454 485 szt. nowych akcji o wartości nominalnej 2,5 zł na

BBI Development przeprowadzi skup akcji własnych do maksymalnej kwoty 8 mln zł

okresie do dnia rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych scalenia akcji spółki (stosownie do uchwały o scaleniu), nie przekroczy liczby 2 000 000 akcji spółki o jednostkowej wartości nominalnej 0,5 zł, co odpowiada łącznej wartości nominalnej

Trakcja: Inwestorzy objęli akcje serii B i C

. 4 października Trakcja PRKiI zawarła z mBankiem umowę plasowania akcji nowej emisji i rozpoczęła ofertę 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C o takiej samej

Atal wyemituje obligacje o wartości nominalnej do 100 mln zł 

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie emisji dwuletnich obligacji serii AP o wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka. "Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii AP

Silvair wyemitował obligacje zamienne o łącznej wartości 1,5 mln USD

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Silvair, Inc. wyemitował nowe papiery dłużne zamienne na akcje o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln USD, podała spółka. Emisja odbyła się w ramach limitu zobowiązań i na warunkach zatwierdzonych uchwałą rady

PZ Cormay kupił w wezwaniu 188 983 akcji Orphee

992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę. Wówczas podano, że wzywający zamierza przeprowadzić proces mający na celu wycofanie akcji z obrotu w

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie akcji serii J, K do kapitału Tier I

dzisiejszym otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 lipca 2018 roku o udzieleniu zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, po cenie emisyjnej w wysokości 60,15 zł i oraz 10

Orphée ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na NewConnect od 5 czerwca

grudniu ub. r. PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę. Wówczas podano, że wzywający zamierza przeprowadzić proces

The Farm 51 przydzielił obligacje serii J o wartości nominalnej 4,2 mln zł

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - The Farm 51 Group dokonało przydziału 4 237 obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej 4 237 000 mln zł, podała spółka. "Zarząd dokonał przydziału 4 237 obligacji serii J, o wartości nominalnej 1 000 zł każda

Selvita wnioskuje do KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Selvita CRO

921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda, podała Selvita. "W związku z podziałem spółki poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą - Selvita CRO S.A. z siedzibą w Krakowie - części majątku spółki dzielonej (Selvita S.A) w postaci

Glamox ogłosił przymusowy wykup akcji ES-Systemu po 3,5 zł za szt.

akcje zwykłe na okaziciela spółki, o wartości nominalnej 0,33 zł każda. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu został ustalony na 9 stycznia, a dzień wykupu na 14 stycznia 2020

Bank Millennium wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 830 mln zł

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Banku Millennium podjął uchwałę w sprawie wyemitowania do 1 660 obligacji podporządkowanych serii W o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 830 mln zł, podał bank. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł, cena

AmRest dokonał podziału liczby akcji notowanych na GPW

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings dokonał operacji zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 1 euro do 0,1 euro poprzez podział łącznej liczby akcji w stosunku 1:10 ("split"), podała spółka. W rezultacie łączna liczba akcji spółki będących w obrocie na

Akcjonariusze MNI zgodzili się na scalenie akcji i skup w celu umorzenia

siedzibą w Warszawie, w związku z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji spółki przez zmianę ich wartości nominalnej z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem liczby akcji spółki, w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego spółki do przyjętego parytetu wymianu w ramach ich połączenia

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Miraculum zw. z emisją 5 mln akcji

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Miraculum sporządzony w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 5 000 000 akcji serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda oraz zamiarem ubiegania się o

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

, stanowiących 9,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie. Podmiotami nabywającymi akcje objęte przymusowym wykupem są spółka i Rolmex. Rolmex w ramach przymusowego wykupu nabędzie 610 374 akcji, o łącznej wartości nominalnej 3 051 870 zł

PKO BP ma zgodę na zaliczenie obligacji podporządkowanych na 1 mld zł do Tier 2 

Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na przeznaczenie środków uzyskanych z emisji obligacji podporządkowanych, przeprowadzonej przez PKO Bank Polski o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, na podwyższenie kapitału Tier 2, podał bank

Vantage Development ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW 9 kwietnia

706 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,62 zł, to jest 800 000 akcji serii A, 5 635 316 akcji serii B, 12 764 684 akcji serii C, 6 724 380 akcji serii D oraz 22 637 326 akcji serii E" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka poinformowała, że

Akcjonariusze Colian zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , to jest (i) 52 064 620 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,15 zł każda, (ii) 91 257 440 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 zł każda, oraz (iii) 49 444 309 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej

LC Corp wyemitował obligacje o wartości nominalnej 45 mln zł 

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - LC Corp dokonał emisji 45 000 czteroletnich niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na

Unibep nabył w ramach skupu 1 mln akcji własnych

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Unibep nabył w ramach skupu 1 mln akcji własnych w cenie 6,8 zł za sztukę, podała spółka. "W ramach przeprowadzonego skupu nabytych zostało 1 000 000 akcji własnych emitenta o wartości nominalnej 0,1 zł za jedną

BOŚ wykupił przed terminem obligacje serii D o wartości nominalnej 100 mln zł 

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przeprowadził wykup wszystkich obligacji podporządkowanych serii D, o łącznej wartości nominalnej 100 000 000 zł, wyemitowanych 18 maja 2011 r. Wcześniejszy wykup obligacji nastąpił poprzez zapłatę za każdą

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Exol dot. programu emisji 1 mln obligacji

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Exol, dotyczący czwartego programu emisji 1 000 000 obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda, podała KNF. "Z

Bank Millennium ma zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego

Millennium Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna wynosić będzie 40 000 000 zł i zostanie w całości pokryty przez Bank Millennium S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 120 000 000 zł. Akcje imienne zwykłe w liczbie 40 000 000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja zostaną objęte przez bank po cenie emisyjnej 3 zł

Santander BP wyemituje bankowe papiery wartościowe o wartości do 550 mln zł

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska podjął decyzję o emisji bankowych papierów wartościowych serii J (BPW) o wartości nominalnej do 550 mln zł, oprocentowanych wg stałej stopy wysokości 2,02% w skali roku i z dniem wykupu przypadającym na 21 czerwca 2019 r

Pekao Bank Hipoteczny ustanowił program emisji obligacji do kwoty 1 mld zł 

Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Pekao Bank Hipoteczny zdecydował o ustanowieniu programu powtarzających się emisji obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł i o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł każda lub wielokrotności tej kwoty, podał

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Sygnity dot. akcji serii Z i AA

Banku Ochrony Środowiska. W sierpniu br. Sygnity w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarł z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie

Jujubee pozyska 300 tys. zł w wyniku objęcia akcji serii I

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Jujubee pozyska 300 tys. zł w wyniku objęcia 150 tys. akcji po 2 zł za sztukę, podała spółka. Akcje zostały objęte przez menedżerów. "Doszło do zawarcia umów objęcia 150 000 akcji serii I, o wartości nominalnej

Rafako zakończyło emisję 42,5 mln akcji serii K

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Rafako zakończyło emisję akcji serii K, poinformowała spółka. Uplasowano 42,5 mln akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dodano. "Należycie

Pure Biologic złożył prospekt emisyjny w KNF w zw. z ofertą publiczną akcji

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Pure Biologic złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego UKNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 600 000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki o wartości

KNF zgodziła się na zaliczenie obligacji serii AA2 BOŚ Banku do kapitału Tier II

Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na zaliczenie obligacji podporządkowanych Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) serii AA2 o wartości nominalnej 65 786 000 zł jako instrumentów w kapitale Tier II, podał bank

Akcje serii J Eurosnack zadebiutują na NewConnect w czwartek

Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych określiła 12 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 10 064 947 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Eurosnack o wartości nominalnej 0,20 zł każda

KNF zatwierdziła prospekt Trans Polonia dot. emisji do 8,5 mln akcji serii I

serii I, poinformowała komisja i spółka. "Prospekt emisyjny emitenta sporządzony w związku z ofertą publiczną do 8,5 mln akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - czytamy w komunikacie

InfoSCAN złożył wniosek o wprowadzenie jego akcji na rynek NewConnect

Warszawa, 12.02.2015 (ISBnews) - InfoSCAN złożył do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 1,65 mln akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda i 153.650 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, podała spółka

Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o emisji akcji serii B i C

zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda, oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł każda, przy czym akcje te zostaną docelowo zamienione na akcje na okaziciela zgodnie z postanowieniami niniejszej

XTPL pozyskało 9,25 mln zł z subskrypcji prywatnej akcji serii T

. akcji serii T o wartości nominalnej 0,1 zł każda, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jak ustalono, akcje serii T zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej inwestorom wskazanym przez zarząd spółki. Następnie rada nadzorcza XTPL ustaliła cenę emisyjną nowo emitowanych

NWZ Esotiq & Henderson postanowiło o buy-backu do 20% akcji za maks. 21 mln zł

własnych nie będzie większa niż 446 700. Łączna wartość nominalna tych akcji wynosić będzie nie więcej niż 44 670,00 zł, co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego spółki, który na dzień podejmowania niniejszej uchwały wynosi 223 350 zł, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może

Akcjonariusz Larq żąda głosowania nad upoważnieniem do buy-backu na ZWZ 29 VI

: "maksymalna łączna liczba akcji własnych nabytych przez spółkę na podstawie upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały nie będzie wyższa niż [.] /[.] tysięcy/ akcji własnych, o łącznej wartość nominalnej nie wyższej niż [.] /[.]/ złotych, stanowiących nie więcej niż [.] /[.]/ % kapitału

Larq FIZ objął 65 tys. akcji Brand24 za 1,38 mln zł

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Larq FIZ objął 65 tys. akcja Brand24 serii J za 1,38 mln zł, podała spółka. "Larq FIZ zawarł z Brand24 umowę objęcia 65 000 akcji Brand24 serii J o łącznej wartości nominalnej 6 500,00 zł, o wartości nominalnej

Orlen chce kupić resztę akcji Energi. Wyda prawie 700 mln zł

znaczy, że na zakup reszty akcji Energi od inwestorów giełdowych Orlen wydałby 691 mln zł.  Cena oferowana przez Orlen jest niższa od nominalnej ceny akcji Energi. I dlatego już po zakupie pierwszej partii akcji tej spółki Orlen zaksięgował ekstra zysk z tej transakcji, tłumacząc to zakupem akcji

PlayWay zawiązał z 4 osobami fizycznymi spółkę Pixel Flipper

sposób: a) Spółka - 740 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 74 000 zł. d) Pozostali akcjonariusze - 260 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 26 000 zł

Polnord ma umowę z SGB Bankiem wydłużającą termin wykupu obligacji serii D

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Polnord zawarł z SGB Bankiem umowę, na mocy której dokonano m.in. zmiany terminu wykupu 60 tys. obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł z dnia 18 grudnia 2019 r. na: 31 marca 2020 r. dla kwoty 30 mln zł; 30 września 2020 r. dla

The Dust pozyskał 1,8 mln zł brutto dzięki emisji 225 tys. akcji serii E

E, o wartości nominalnej 0,1 zł każda i cenie emisyjnej wysokości 8 zł za akcję, w drodze subskrybcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 19 II o umorzeniu 10,06 mln akcji

spółki następuje poprzez umorzenie 10 060 000 akcji spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 40 groszy każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 4 024 000 zł nabytych w celu umorzenia" - czytamy w projektach. Podano także, że umorzeniu ulegają akcje własne nabyte

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - CCC w ramach przymusowego wykupu nabył wszystkie akcje Gino Rossi należące do akcjonariuszy mniejszościowych tj. 17 049 585 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda, podało CCC. "

Graal złożył do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

zdematerializowanych akcji spółki, tj. 8 056 440 akcji spółki, o wartości nominalnej 10,00 zł każda" ? czytamy w komunikacie. Graal to producent produktów i przetworów z ryb. Zadebiutował na GPW w 2005 roku. (ISBnews)

Obligacje serii B Unified Factory zadebiutują na Catalyst we wtorek

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - Obligacje serii B Unified Factory o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł zadebiutują na rynku Catayst we wtorek, 24 stycznia, poinformowała giełda. Do obrotu zostanie wprowadzone 10 tys. obligacji serii B o wartości

QubicGames sprzedał 150 tys. akcji Drageus Games za średnio 8,46 zł/szt.

. QubicGames obejmował akcje Drageus Games w cenie nominalnej 0,1 zł za sztukę. "W wyniku transakcji sprzedaży spółka wygenerowała 662 tys. zł zysku w porównaniu do wyceny akcji Drageus Games do wartości godziwej z dnia 31 marca 2020 roku, uwzględnionej w raporcie kwartalnym za

Millennium ma zgodę KNF na zaliczenie obligacji podporządk. do kapitału Tier II

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na zaliczenie przez Banku Millennium środków z tytułu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 830 mln zł do instrumentów w kapitale Tier II, podał bank

Open Finance zrezygnował z podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji

Open Finance. W lipcu 2018 r. Open Finance informował o podjęciu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 6 528 854 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 gr każda. Miały zostać wyemitowane i zaoferowane w trybie

Unified Factory przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Unified Factory dokonał przydziału 20 000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł w ramach programu o łącznej wartości do 25 mln zł, podała spółka. "Oferta nie była podzielona na transze, zapisy

EBOR objął obligacje podporządkowane PKO BP o wartości 133 mln zł

dyrektor regionalny EBRD na Polskę i kraje bałtyckie, Grzegorz Zieliński, cytowany w komunikacie. Pod koniec lutego br. PKO Bank Polski uplasował emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Emisja została przeprowadzona w

BOŚ Bank wyemitował obligacje serii AA2 o wartości nominalnej 65,79 mln zł

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował drugą z zapowiedzianych serię AA obligacji podporządkowanych z siedmioletnim okresem zapadalności, poinformował bank. Łączna wartość nominalna obligacji serii AA2 wynosi 65,786 mln zł, dodano

Akcjonariusze Selvity zdecydują 26 V o emisji do 2,38 mln akcji bez pp

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Selvity zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki zwołanym na 26 maja br. o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1,9 mln zł w drodze emisji do 2 384 245 nowych akcji serii C, o wartości nominalnej

BOŚ zamierza wykupić przedterminowo obligacje o wartości 120 mln zł

Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zamierza wykupić przedterminowo wszystkie obligacje podporządkowane serii A o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł, podała instytucja. ?Warunki emisji obligacji serii A w zakresie

Redan wyemituje obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Redan podjął uchwałę o emisji 13 tys. obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł, cena emisyjna jednej obligacji - 990 zł. "Cele

Hubstyle zdecydowało o emisji 9,5 mln akcji serii J po cenie emisyjnej 0,4 zł

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Hubstyle zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 9,5 mln zł akcji na okaziciela serii J bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 0,1 zł każda, wynika z

PCC Exol zdecydował o wcześniejszym wykupie obligacji serii A2 o wart. 25 mln zł

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - PCC Exol zdecydował o wcześniejszym wykupie wszystkich 250 tys. obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, emitowanych przez spółkę w ramach I Programu Emisji Obligacji, podała spółka. "Dzień

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 29,66 mln akcji serii N

zakładowego nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 29 656 200 akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2 965 620 zł, podano. "Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa

Gino Rossi: CCC objęło akcje serii K o łącznej wartości 60,25 mln zł

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Gino Rossi zawarło z CCC umowę objęcia akcji imiennych serii K, podała spółka. Wskutek zawartej umowy CCC objęło 120 500 000 nowo utworzonych akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,5 zł każda i łącznej wartości nominalnej 60