wartość miedzi giełda

KGHM przedłużył kontrakt na dostawę walcówki miedzianej dla Tele-Foniki Kable

dla KGHM zapewnienie stabilnego źródła przychodów oraz uzyskanie wartości dodanej jaką jest sprzedaż miedzi w postaci produktu przetworzonego, czyli walcówki" - powiedział prezes Rafał Pawełczak, cytowany w komunikacie. Biorąc pod uwagę obecne ceny miedzi i kursy walut

Inwestycja KGHM w Chile - ogromna strata czy wielki zysk? Raport NIK mówi co innego niż były prezes firmy

Inwestycja KGHM w Chile - ogromna strata czy wielki zysk? Raport NIK mówi co innego niż były prezes firmy

działania”. Polska flaga nad Sierra Gorda Jesienią 2011 roku KGHM złożyła ofertę na zakup akcji spółki Quadra notowanej na kanadyjskiej giełdzie. Quadra była globalnym graczem w eksploatacji surowców, choć nie należała do światowej czołówki. Eksploatuje kopalnie miedzi i innych metali w Kanadzie

Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła 56,7 tys. ton w X, zbliżona r/r

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 56,7 tys. ton w październiku 2018 r. i była o zbliżona do wartości sprzed roku, podała spółka powołując się na wstępne dane. "Wzrost

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 63,7 tys. ton w V, wzrost o 28% r/r

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 63,7 tys. ton w maju 2019 r. i była wyższa o 28% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Głównym powodem wzrostu była wyższa sprzedaż tego metalu zrealizowana

Budimex ma umowę z KGHM na I etap OUOW Żelazny Most za 578 mln zł netto

szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. W 2016 r. grupa wyprodukowała 677 tys. ton miedzi płatnej i 1,2 tys. ton srebra metalicznego. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r

CBA: Spółka z Grupy KGHM straciła ponad 4 mln zł na dostawach fałszowanego złomu

samej miedzi w dostawach złomu poprzez podmianę próbek, które są podstawą do szacowania wartości skupionego towaru. Do takiego procederu miało dochodzić przez co najmniej osiem miesięcy 2017 roku" - czytamy w komunikacie. Agenci CBA przeszukali mieszkania oraz miejsca

Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 2% r/r do 57,3 tys. ton w sierpniu

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 57,3 tys. ton w sierpniu 2018 r. i była o 2% niższa r/r, podała spółka. "Spadek w stosunku do sierpnia 2017 r. o 2% jest skutkiem niższej

Przegląd informacji ze spółek

-Spożywczych (RTRS) możliwość handlu wystandaryzowanym ziarnem żyta klasy B i C, podała Giełda. Polkon zakończył kampanię crowdinvestingową przeprowadzoną na platformie CrowdConnect.pl. Inwestorzy zapisali się na wszystkie akcje dostępne w ramach II transzy o wartości 0,8 mln zł

KGHM ma umowę na sprzedaż wlewków dla Hutmena za min. ok. 229 mln zł w br.

z uwzględnieniem opcji kupującego 20 000 ton. Cena za poszczególne partie dostarczanych wlewków miedzianych została ustalona jako suma ceny miedzi katodowej (średnia oficjalnych notowań settlement dla miedzi grade 'A' na Londyńskiej Giełdzie Metali z uzgodnionego okresu ustalania cen) plus premia do

KGHM przeprowadzi testy wartości odzyskiwalnej części aktywów zagranicznych

Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź przeprowadzi testy na utratę wartości w celu weryfikacji wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do kopalni Robinson w Stanach Zjednoczonych, aktywów kopalni Zagłębia Sudbury w Kanadzie, kopalni Franke w Chile oraz projektu KGHM

Budimex: I faza rozbudowy OUOW Żelazny Most zbliża się ku końcowi

, która będzie w stanie pomieścić około 170 mln m3 odpadów po flotacji rudy miedzi. Ze względu na strategiczny charakter zadania, pomimo pewnych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, prace są kontynuowane z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy" - powiedział

KGHM sprzeda do Chin katody miedziane za szac. 6,03-14,46 mld zł w 2019-2023

816 365 000 USD, tj. 14 466 694 805,5 zł, podano także. "Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) z dnia 02.11.2018 oraz kurs USD/PLN wg NBP z dnia 05.11.2018. Umowa przewiduje kary umowne za opóźnione dostawy

KGHM mocno w dół po informacjach o testach na utratę wartości aktywów

KGHM mocno w dół po informacjach o testach na utratę wartości aktywów

Ostry spadek cen miedzi na światowych rynkach bije w giganta z Lubina. Po wielomiesięcznych spadkach wywołanych spowolnieniem chińskiej gospodarki tona miedzi kosztuje ok. 4,6 tys. dol. Uderza to w kondycję KGHM i negatywnie odbija się na całej koniunkturze na

Strata netto KGHM zmniejszyła się r/r do 87 mln zł w IV kw. 2017 r.

z tytułu utraty wartości aktywów" ? powiedział prezes Rafał Pawełczak, cytowany w komunikacie. Spadek skonsolidowanych przychodów o 2% r/r w czwartym kwartale br. odzwierciedla przede wszystkim niższy o 13% wolumen sprzedaży miedzi płatnej co odpowiada zrealizowanej w

Umowa KGHM i Hutmen na dostawy wlewków miedzianych przedłużona do końca 2015 r.

uwzględnieniem opcji kupującego 14 300 ton. Cena za poszczególne partie dostarczanych wlewków miedzianych została ustalona jako suma ceny miedzi katodowej (średnia oficjalnych notowań settlement dla miedzi grade 'A' na Londyńskiej Giełdzie Metali z uzgodnionego okresu ustalania cen) plus premia do metalu oraz

KGHM: Testy wykazały zasadność odwrócenia 194,9 mln USD odpisu dot. Sierra Gorda

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zakończył zasadnicze prace związane z weryfikacją wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów należących do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź oraz stanowiących wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne, tj. Sierra Gorda SCM

EBI udzielił KGHM Polska Miedź 900 mln zł kredytu na inwestycje

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił KGHM Polska Miedź kredytu o wartości 900 mln zł (ok. 212 mln euro) na realizację projektów inwestycyjnych o charakterze rozwojowym i odtworzeniowym, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki

Optymizm za granicą nie przekłada się na GPW przez banki i miedź

indeksie WIG-Banki oraz na rynku miedzi w Londynie, trudno liczyć na zmianę nastrojów na warszawskiej giełdzie, szczególnie gdy coraz słabiej wygląda indeks szerokiego rynku (WIG jest obecnie poniżej lokalnych dołków z 2014 r.). Jeśli chodzi o nastroje na giełdach zagranicznych

KGHM sfinalizował przejęcie Quadry za 9,1 mld zł

KGHM sfinalizował przejęcie Quadry za 9,1 mld zł

Dzięki transakcji KGHM zwiększy w tym roku produkcję o blisko 25 proc., to jest 100 tys. ton miedzi górniczej, a docelowo prawie o 50 proc. Całkowite zasoby surowca w grupie wzrosły o ponad 8,2 mld ton miedzi, plasując polski koncern na czwartym miejscu na świecie, podała

PGNiG ma umowy na dostawy gazu do KGHM za ok. 4,8 mld zł

kontraktów formułę cenową ? opartą o rynkowe wartości indeksów cen gazu, oraz inne istotne parametry techniczne i handlowe dostawy gazu dla spółki. Wszystkie kontrakty indywidualne zostały zawarte na czas oznaczony do 1 października 2033 r., przy czym w części kontraktów data rozpoczęcia realizacji dostaw

Przegląd prasy

--Rada Giełdy postanowiła o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu giełdy ds. finansów bez rozstrzygnięcia --Główny ekonomista MF: Recesja będzie płytsza, niż prognozuje NBP --Urząd Regulacji Energetyki nałożył już

Przegląd informacji ze spółek

, powołując się na wstępne dane. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 czerwca br. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 4 289,5 mln zł, podała spółka. Miesiąc

Przegląd informacji ze spółek

Szacunkowy wynik netto grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 6,42 mln zł w I półroczu 2019, wobec 40,33 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 84,1%, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wykluczenia

Sejm przyjął ustawę o podatku od miedzi i srebra

Zgodnie z ustawą wielkość podatku, który wpłynie do budżetu będzie zależał od: wartości surowców na rynku światowym, od kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie, oraz od wolumenu wydobycia. Podstawę opodatkowania będzie stanowić ilość miedzi

Przegląd informacji ze spółek

obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować niezabezpieczone obligacje na okaziciela w złotych lub euro, podał Kruk. Gaming Factory zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek

Przegląd prasy

w 2020 r. --KE zakończyła rozmowy w sprawie zakupu 80 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19 --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 54,5 tys. ton w lipcu, wzrost o 14% r/r --Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 4% r

Przegląd informacji ze spółek

. Grupy Kęty podniosła prognozę zysku netto na 2020 r. o 20% do 352 mln zł, podała spółka. Względem pierwotnej prognozy, z 5 lutego br., podniesiona została też wartość sprzedaży o 2% do 3 380 mln, EBIT o 16% do 453 mln zł i EBITDA o 12% do 600 mln zł. Sprzedaż miedzi płatnej

Najsłabszy miesiąc dla surowców od czterech lat. Traci giełda w Chinach i KGHM

- W ubiegłym tygodniu wydawało się, że sytuacja na chińskiej giełdzie jest już opanowana, jednak obecny tydzień przyniósł kontynuację przeceny - mówi Błażej Kiermasz, analityk DM TMS Brokers. Starania rządu chińskiego, by ograniczyć przecenę, jak na

Europa i Stany na minusie. Giełdy witają nowy rok ze sporymi spadkami. Wszystko przez Chiny

efektów słabości chińskiej gospodarki oraz giełdy jest przecena miedzi na światowych rynkach. W poniedziałek rano ten surowiec taniał o niespełna 3 proc. To natomiast odbiło się m.in. na notowaniach spółki KGHM, którą dobiły również dzisiejsze informacje nt prowadzonych przez firmę testów na utratę

Wpływ testów na utratę wartości na wynik skonsolidowany KGHM to 311,9 mln zł

Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Łączny wpływ przeprowadzonych testów na utratę wartości na skonsolidowany wynik finansowy KGHM Polska Miedź na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 89,6 mln USD (311,9 mln zł), poinformowała spółka. W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania

KGHM ma problemy z kopalnią w Chile i wielką stratę

Po wielomiesięcznym spadku wartości miedzi wywołanym spowolnieniem chińskiej gospodarki doszło do odbicia jej cen, ale tona kosztuje nadal tylko ok. 5 tys. dol. Pięć lat temu kosztowała dwa razy więcej. Mimo to KGHM w zeszłym roku nadal miał bardzo wysokie przychody - 20 mld zł

Taniejące miedź i srebro dołują kurs akcji KGHM

trzecią. Wartość chińskich akcji zmniejszyła się blisko o 3 bln dol., czyli 11,5 bln zł. Władze w Pekinie zdecydowały się ratować giełdę, m.in. ograniczając możliwość sprzedaży akcji dużym inwestorom. Do zakupów giełdowych zostały też zmuszone państwowe fundusze emerytalne

Przegląd informacji ze spółek

wyizolowanym od pacjenta w czasie 20 minut. ML System zakłada pełne zdolności produkcji szyb z kropkami kwantowymi w połowie 2021 r., poinformował prezes Dawid Cycoń. Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 61,8 tys. ton w maju 2020 r. i była

Chiński czarny poniedziałek na rynkach finansowych

gospodarka nadal pędziła. Obniżyły wartość juana, by wesprzeć swój eksport, nakazały państwowym funduszom interwencyjne zakupy akcji na giełdzie. Ale to na niewiele się zdaje. Do inwestorów dotarło, że Pekin przegrywa walkę o utrzymanie tempa wzrostu. I puściły im nerwy. Chińskie

KGHM rozczarowuje. 270 mln zł straty w chilijskim Sierra Gorda

Maklerskiego.W trzecim kwartale produkcja miedzi wyniosła tam 22 tys. ton (docelowo powinno być 30 tys. ton kwartalnie) i 2 tys. ton molibdenu (docelowo ok. 5,5-6 tys. ton kwartalnie). - Negatywna wartość zarówno wyniku netto (...) jest skutkiem spadku

Millennium DM radzi sprzedawać akcje KGHM, obawiając się spadku cen miedzi

oceniają, że stosunkowo wysokie ceny miedzi na światowych giełdach - dzięki którym akcje KGHM trzymają się tak dobrze - to wyłącznie efekt optymistycznych oczekiwań inwestorów, gdyż prognozy fundamentalne dla cen miedzi pozostają słabe. Światowe zapasy surowca w kolejnych miesiącach będą rosły, gdyż Chiny

Przegląd informacji ze spółek

(KNF) wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia jej prospektu emisyjnego, podała spółka. Zarząd spółki podjął decyzję o przesunięciu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na późniejszy okres. BNP Paribas Bank Polska zdecydował o utworzeniu

Kolejny akt politycznej rozgrywki, inwestorzy nie w humorze

humorach. W przyszłym tygodniu nastroje mogą popsuć doniesienia o planach przeniesienia całości środków z OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej. Okres publikacji wyników przez spółki to zwyczajowo czas podwyższonej zmienności na giełdzie. Jak co kwartał nie zabrakło zaskoczeń

Przegląd informacji ze spółek

Goldenline odejdzie 80% pracowników, a koszt dobrowolnych odejść wyniesie około 0,9 mln zł i obciąży wyniki grupy Agora w II kw. 2020 r. Towarowa Giełda Energii (TGE) wprowadziła nowy instrument dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, przesyłanego w obszarze Systemu Gazociągów

Przegląd informacji ze spółek

zawodowych działających w KGHM Polska Miedź zawarło z zarządem porozumienie stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), które przewiduje m.in. podniesienie stawek płac zasadniczych o 6% od 1 stycznia br., podała Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność"

Przegląd informacji ze spółek

Bytomiu, podała spółka. Wartość oferty to 20,4 mln zł brutto. PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - ogłosiło postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i trzech wiceprezesów, podała spółka. Grupa

Rekordowy kwartał obniżek cen ropy naftowej. Gwałtownie tanieją też kruszce

baryłka Brent jest niemal o jedną piątą tańsza niż w czerwcu. Szybko taniała także amerykańska ropa naftowa. We wtorek na zamknięcie giełdy w Nowym Jorku baryłka amerykańskiej ropy kosztowała 91,16 dol., a podczas sesji straciła na wartości aż 3,41 dol. To był największy od

Przegląd informacji ze spółek

Rafako zakończyło procedurę szacowania wartości czterech znaczących umów długoterminowych o łącznej wartości ok. 5,7 mld zł netto, podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podała portfel indeksu WIG-ESG, począwszy od sesji 3

Impexmetal: Dalsze wzrosty sprzedaży nie będą tak wysokie jak dotychczas

wykorzystujemy już w 100%" - powiedziała Iwanejko, cytowana w komunikacie. "Stąd też decyzja o rozpoczęciu kolejnego procesu inwestycyjnego w segmencie aluminium, którego wartość szacujemy na około 100 mln zł. Jego zakończenie planowane jest na rok 2017" ? dodała

Przegląd informacji ze spółek

dofinansowania to maksymalnie 25,75 mln zł. Lokum Deweloper ukończył budowę ostatniego, X etapu osiedla Lokum di Trevi we Wrocławiu i rozpoczął przekazywanie kluczy właścicielom, podała spółka. Etap liczy 256 lokali. Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź

Przegląd informacji ze spółek

, podał bank. KGHM Polska Miedź planuje 2 250 mln zł nakładów inwestycyjnych rzeczowych i 133 mln zł pozostałych nakładów w 2020 r., podała spółka. KGHM Polska Miedź zakłada produkcję 563 tys. ton miedzi elektrolitycznej w 2020 r., w tym 410 tys. ton z

Przegląd informacji ze spółek

szacunkami - poprawi przepływy operacyjne o około 5 mln zł rocznie. Wartość transakcji to 15,5 mln zł. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) określiła 18 stycznia 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź zatwierdziła przedłożoną przez zarząd strategię spółki na lata 2019-2023 zakładającą m.in. krajową produkcję górniczą na poziomie 450 tys. ton miedzi w urobku przy średniorocznym koszcie nie wyższym niż 3800 USD/tonę w okresie 2019-2023, podała

Przegląd prasy

może dołączyć do Rady Giełdy Dziennik Gazeta Prawna -- Zniesienie obowiązku posiadania wizy do USA nie jest gwarancją prawa wjazdu do tego kraju -- Konstrukcje umów GetBacku z TFI powodują, że sankcje spadają na

Przegląd prasy

--Prezes Taurona: Przesunięcie terminu uruchomienia bloku w Jaworznie na listopad nie obniża naszego wyniku finansowego Parkiet --Od marcowego dołka do pierwszego tygodnia czerwca notowania miedzi na giełdzie w Londynie wzrosły o 26%, srebra - o 60

Olendski z Deutsche Bank Polska: GPW potrzebuje impulsu, może nim być duże IPO

miedzi czy węgla są na niskim poziomie, więc także tutaj nie ma wyraźniej zachęty dla inwestorów" - dodał. Olendski podkreślił, że na warszawskiej giełdzie za mało jest dużych spółek z innych segmentów gospodarki. Zarząd GPW podejmuje szereg działań, aby temu zaradzić, ale

Mieć Miedź, czyli 65 proc. zysku w trzy miesiące

, niż w piątek trzeba płacić za nie na giełdzie. Według Millennium KGHM w całym bieżącym roku zarobi najwyżej 310 mln zł. Jakby tego było mało, największy związek zawodowy Polskiej Miedzi dał zarządowi dwa tygodnie na podniesienie płac w tym roku. W innym razie nie wyklucza

Przegląd prasy

--PMR: Rynek prywatnej opieki medycznej w Polsce rozwija się w tempie 7% rocznie i za 3 lata jego wartość może przekroczyć 58 mld zł --Amerykański fundusz North Base Media nie wyklucza dalszego zwiększenia zaangażowania w Gremi w przyszłym roku

Przegląd informacji ze spółek

oznacza 0,09 zł na każdą akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 22 czerwca, o przeznaczeniu z zysku za 2019 r. 100,73 mln zł na dywidendę i

Przegląd prasy

, jaką oferują przejmujący posiadaczom akcji -- Siemens Energy myśli o kooperacji z kolejnymi podmiotami z szeroko rozumianej branży energetycznej na polskim rynku i wyjściu poza nasz kraj. Spółka chce też wkrótce zadebiutowaćna jednej z europejskich giełd

KGHM: Zmiany w przetargach nie spowodowały strat finansowych

z grupy kapitałowej), powołany na to stanowisko w 2016 r., "ustawił" trzy przetargi o łącznej wartości 3,2 mln zł, co wykryły wewnętrzne służby Polskiej Miedzi. "Zmiany w przetargach, o których pisze 'Gazeta Wyborcza', nie spowodowały strat finansowych w

KGHM na rynku króla i żebraka

. dol. za tonę, to jest się królem. Jednak gdy cena mocno spadnie, król staje się żebrakiem. Kilkanaście lat temu miedź była tak tania, że akcje KGHM na giełdzie kosztowały poniżej 10 zł (dziś ok. 130 zł). Wtedy o wartości spółki przesądzały nie kopalnie i drogo wydobywana miedź, tylko udziały KGHM w

Wtorek przynosi odreagowanie na rynkach

potaniały o 3%. Giełda w Londynie straciła 2,6%. Dzisiejszy przebieg sesji w Azji jest lekko wzrostowy. O poranku Nikkei zyskuje 0,1%, a Shanghai Composite 0,6%. Giełdy w Europie otworzyły się na ok. dwuprocentowych plusach, zatem wczorajsze spadki w dużej części zostały już odrobione. Na rynku walutowym

Przegląd prasy

--Grupa EBI ma umowę z Santander BP na finansowanie MŚP wartą łącznie ok. 2 mld zł --Stopa bezrobocia w USA spadła do 11,1% w czerwcu --Citi: Cena miedzi wzrośnie do ok. 6300 USD za tonę do połowy 2021 roku --Zyska: MK

Przegląd informacji ze spółek

. Łączna wartość umowy wynosi 33,14 mln USD, dodano. Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowali w sprawie powołania Marka Dietla na stanowisko prezesa zarządu GPW nowej kadencji, podała giełda. Comarch zawarł ugodę z

Przegląd informacji ze spółek

. Łączna wartość umowy wynosi 44,1 mln euro. Lokum Deweloper sprzedał 47 lokali, a rozpoznał w wyniku pierwszego kwartału tego roku 253, wobec odpowiednio 89 i 167 lokali rok wcześniej, podała spółka. Intersport Polska, w celu ochrony miejsc pracy i

Przegląd informacji ze spółek

zł na akcję, podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ocenia, że wprowadzenie zmiany harmonogramu sesji giełdowej jest w obecnych warunkach bardzo trudne i niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne zarówno z organizacyjnego, jak i technicznego punktu

Przegląd informacji ze spółek

, wynika z uchwał walnego. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wprowadzić w środę, 25 stycznia, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 600 tys. obligacji na okaziciela serii E GPW o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Miedź wybrał ofertę Mostostal Kraków, spółki zależnej w 100% od Budimeksu, jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na wykonanie "pod klucz" zadania pn. "P-21 Rozbudowa magazynu koncentratu miedzi na Wydziale Przygotowania Wsadu HMG II - Etap 2", podał Budimex. Wartość

Przegląd prasy

najniżej od 2009 r. Puls Biznesu --Bankowcy chcą, żeby nadzór zajął jasne stanowisko w kwestiach dotyczących kredytów w CHF Gazeta Wyborcza -- Wartość całego koszyka tzw. produktów FMCG - czyli

Przegląd prasy

15 pkt r/r do 72% w czerwcu --Selvita prowadzi rozmowy ws. akwizycji z 5 podmiotami, chce sfinalizować 1 w br. --PlayWay: 29 spółek z grupy jest w drodze na giełdę --KOWR: Wartość eksportu produktów mleczarskich wzrosła

Przegląd informacji ze spółek

(PGNiG) wyniósł 20,46 mld m3 w okresie I-III kw. 2018 r. wobec 18,76 mld m3 zanotowanych rok wcześniej, podało PGNiG. W samym III kw. sprzedaż wyniosła szacunkowo 5,11 mld m3 wobec 4,59 mld m3 rok wcześniej. Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź

Korekcyjne osłabienie dolara

, negatywnie wpływa na notowania surowców. Wczoraj ceny miedzi notowanej na giełdzie Comex spadły do najniższego poziomu od 2009 roku, a złoto przez chwilę kosztowało najmniej od 2010 roku. W ostatnich dniach silnie tanieje również ropa, która obecnie jest najtańsza od dwóch i pół miesiąca. Zbliżające się

Przegląd prasy

--Tychmanowicz z PKO BP: Giełda może zyskać na awansie do rynków rozwiniętych Dziennik Gazeta Prawna --Na skutek zwyżek cen surowców na globalnych rynkach, ceny gazu dla odbiorców biznesowych wzrosną nawet o 40% w najbliższych miesiącach

Przegląd informacji ze spółek

inwestycyjnych i obniżenia wartości aktywów produkcyjnych, podała spółka. Zarząd BondSpot wyznaczył środę, 19 sierpnia jako dzień pierwszego notowania obligacji serii DOMDE5120620 Dom Development, o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała giełda

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Akcjonariusze Arena.pl wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz notowanie tych akcji na NewConnect lub regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, podała spółka

Zysk netto Hutmena spadł r/r do 3,44 mln zł w IV kw. 2015 r.

. GK Hutmen zanotowała 5% wzrostu ilości sprzedaży wyrobów w stosunku do roku 2014. Średnia cena miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali w 2015 roku wyniosła 5 502 USD/t (21,71 zł/kg), wobec 6 861 USD/t (21,62 zł/kg) w roku 2014. "W I-IV kw. 2015 roku Hutmen S.A. uzyskał

Przegląd prasy

--Nielsen: W tygodniu od 9 do 15 marca średnia wartość koszyka zakupowego FMCG była o 57% większa niż rok wcześniej Gazeta Wyborcza --Sieci odzieżowe i z butami wystartowały z wyprzedażą towaru, obniżając ceny na kolekcje wiosenną i letnią

Duże zyski PKN Orlen. Giełda i tak rozczarowana

ubiegłego roku. Od stycznia zwiększyły swoją wartość o dwie trzecie. Dla porównania: kurs największego polskiego banku PKO BP spadł w tym czasie o ponad 19 proc., PZU - niespełna 16 proc., KGHM Polskiej Miedzi - o blisko 14 proc. Świetny czas dla branży

Przegląd informacji ze spółek

Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii i będzie świadczył usługi pośrednictwa w zawieraniu i rozliczaniu transakcji w zakresie obrotu pszenicą, podał DM BOŚ. Rząd podejmie działania, zmierzające do wsparcia dużych przedsiębiorstw, w tym spółek

Przegląd prasy

rok, podał Hutmen. Szacowana wartość umowy w 2017 r., według aktualnych cen miedzi, wynosi ok. 229 mln zł netto za dostawy ilości bazowej oraz ok. 416 mln zł netto za dostawy z uwzględnieniem opcji kupującego. --Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW

Przegląd informacji ze spółek

przez KGHM wlewków okrągłych miedzianych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 r. z opcją przedłużenia na kolejny rok, podał Hutmen. Szacowana wartość umowy w 2017 r., według aktualnych cen miedzi, wynosi ok. 229 mln zł netto za dostawy ilości bazowej oraz ok. 416 mln zł netto za dostawy

Przegląd informacji ze spółek

. Miedzi Copper Corp. (MCC) rozpoczęła prace przy dwóch nowych odwiertach w ramach prowadzonego w województwie lubuskim programu poszukiwań i wydobycia złóż miedzi i srebra, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita w związku z

GPW ma szansę na powrót do wzrostów w czwartek

. Środowa sesja na GPW zakończyła się silną przeceną głównych indeksów. Na notowania negatywnie wpływała sytuacja na rynku surowców, gdzie mieliśmy do czynienia z dalszą przeceną kursów ropy naftowej i miedzi. W efekcie, wśród największych spółek naszego parkietu, najwięcej na wartości straciły wczoraj KGHM

Na GPW jest szansa na powrót do wzrostów

. Środowa sesja na GPW zakończyła się silną przeceną głównych indeksów. Na notowania negatywnie wpływała sytuacja na rynku surowców, gdzie mieliśmy do czynienia z dalszą przeceną kursów ropy naftowej i miedzi. W efekcie, wśród największych spółek naszego parkietu, najwięcej na wartości straciły wczoraj KGHM

Otwarcie tygodnia udane dla dolara

Od początku nowego tygodnia amerykański dolar zyskuje wobec wszystkich walut z grona G10, a kurs EURUSD spadł do nie notowanego od kwietnia poziomu 1.06. Silny dolar powoduje presję na spadki cen surowców, co widać dziś m. in. w taniejących ropie, złocie i miedzi. Złoty

Przegląd informacji ze spółek

Kanadyjskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska wniosek o uzyskanie pozwolenia środowiskowego na budowę odkrywkowej kopalni miedzi i złota Ajax, podał KGHM. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył 16 września jako dzień pierwszego notowania obligacji GTB Metropolis Nieruchomości o

Przegląd informacji ze spółek

Fast Finance przydzieliło 9 319 obligacji zwykłych kuponowych, zabezpieczonych, na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podała spółka. Wielton zawarł z Michelin Polska - jako dostawcą - długoterminową umowę strategiczną dotyczącą

Przegląd prasy

tną wydatki, nie chcą kredytów z banków. Czerwiec przyniósł najgorsze od lat statystyki dotyczące wartości kredytów przedsiębiorstw i najlepsze pod względem wzrostu ich depozytów -- Przedsiębiorcy i prawnicy nie wiedzą, jak rozliczać miliardy otrzymane w czasie kryzysu

Przegląd informacji ze spółek

Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Radpolu w związku z ofertą publiczną akcji serii E, podała Komisja. Grupa Murapol wyemitowała w drodze prywatnej oferty 28 169 obligacji serii BA o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości 28 mln zł

"Chiński sen" o bogactwie stał się sennym koszmarem

W kwietniu tego roku, gdy indeks giełdy szanghajskiej przekroczył poziom 4000 punktów i był dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej, Komunistyczna Partia Chin triumfalnie ogłosiła, że oto spełnia się "chiński sen" o bogactwie. Na rynku kapitałowym ulokowało swoje

Ekspansja zagraniczna polskich firm? Słaby złoty nie pomaga

w Grant Thornton. Z drugiej strony polskie firmy stają się łatwiejszym - bo tańszym - łupem do wrogiego przejęcia. Po ostatnich silnych spadkach na warszawskiej giełdzie wyceny wielu polskich firm sięgnęły dna. Dodatkowo przez osłabienie złotego akcje krajowych spółek są

Przegląd prasy

operatprów logistycznych -- RUCH powinien przestać przynosić straty pod koniec I poł. 2020 r. Obecnie spółka czeka na zgodę KE na przejęcie przez PKN Orlen, mówi prezes Rafał Szulc Parkiet --Dla niektórych giełd 2019 rok będzie

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30 mln akcji serii AB, wynika z

Przegląd prasy

ISBnews --Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź zatwierdziła przedłożoną przez zarząd strategię spółki na lata 2019-2023 zakładającą m.in. krajową produkcję górniczą na poziomie 450 tys. ton miedzi w urobku przy średniorocznym koszcie nie wyższym niż 3800 USD/tonę w okresie 2019-2023

Przegląd informacji ze spółek

łącznej wartości 5 mln zł, podała giełda. Everest Capital - spółka zależna Everest Finanse - wyemitowała 20 tys. obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Obrót akcjami Belvedere, notowanego na GPW pod nazwą Sobieski

Cudowna chińska maszynka zaczęła się zacinać. I ma tańszą konkurencję

firm spadły o 21 proc. Import miedzi spadł o 14 proc., a koksu aż o 38 proc. Spadły też o 13 proc. zakupy luksusowych zegarków szwajcarskich. To raczej sygnały recesji niż wzrostu. W połowie czerwca zaczęła pikować giełda w Szanghaju, którą władze starają się stabilizować

Po dewaluacji juana niepokój na rynkach azjatyckich

Na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na wrzesień była we wtorek wyceniana na 44,46 dol., po zniżce o 50 centów. W Londynie cena miedzi straciła jeden punkt - informują maklerzy. Gorsze nastroje zamanifestowały się też w regionie

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 15,202 mld zł na koniec kwietnia, podał Altus TFI. Miesiąc wcześniej wartość ta wynosiła 15,23 mld zł. CI Games szacuje - na podstawie danych z

Przegląd prasy

- mówi "Rz" szefofa resortu Teresa Czerwińska -- Warszawska giełda traci swój główny cel - przestaje dostarczać kapitał firmom - Rząd ma przyjąć dziś propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. oraz wskaźnika

Przegląd prasy

Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Po latach rachitycznego wzrostu na rynku reklamy, widać w tym roku oczekiwane ożywienie - wartość polskiego

Trwa wyprzedaż akcji na warszawskiej giełdzie. Odstajemy od świata

zaboleć, bo akcje tamtejszych firm są zaliczane przez globalnych inwestorów do tego samego koszyka inwestycyjnego co spółek notowanych na GPW. We wtorek główny indeks polskiej giełdy WIG20 stracił na koniec dnia 1,2 proc. i osiągnął wartość 1825 punktów. DAX rósł w tym czasie o