wartość księgowa na akcję

Andrzej Kublik

Elon Musk pali trawkę, a kurs akcji Tesli spada

Elon Musk pali trawkę, a kurs akcji Tesli spada

Akcje producenta elektrycznych aut Tesla ostro straciły na wartości, gdy w show na YouTubie szef Tesli Elon Musk popalał marihuanę, a z jego firmy po miesiącu pracy odszedł główny księgowy.

Ministerstwo Dziwnych Kroków

Gdyby ogłosić konkurs na najgłupszy pomysł obecnego rządu, Krzysztof Tchórzewski miałby dużą szansę na pierwsze miejsce. Chce zmusić kontrolowane przez Ministerstwo Energetyki spółki do podniesienia wartości nominalnej akcji po to, by obciążyć je podatkiem wynoszącym w sumie 10 mld zł. Z punktu widzenia spółek księgowa sztuczka proponowana przez ministra nie ma żadnego sensu. Zresztą urzędnicy Ministerstwa Energetyki tego nie ukrywają. Chodzi po prostu o to, by spółki wpłaciły dodatkowe pieniądze do budżetu. Podniesiona wartość nominalna akcji będzie potraktowana jako zysk, od którego należy się podatek.

Arka radzi: w tym roku zysków szukajcie w Europie Środ. -Wschodniej

Zarządzający funduszami Arki nie spodziewają się, że w tym roku na akcjach będzie można zarobić tyle, co w zeszłym roku. Ale uważają, że pomimo ubiegłorocznych wzrostów ceny akcji w stosunku do wartości księgowej firm są nadal atrakcyjne. Arka najwięcej ciekawych pomysłów inwestycyjnych widzi poza Polską, w krajach naszego regionu

Plan rozbiorów Lotosu. Marne udziały dla państwa po fuzji z Orlenem

Plan rozbiorów Lotosu. Marne udziały dla państwa po fuzji z Orlenem

czym tyle wynosić ma "księgowa wartość aktywów netto w ujęciu jednostkowym", czyli wartość samej spółki matki Grupy Lotos. Natomiast wartość Grupy Orlen ustalono na niemal 56,7 mld zł . Wycena dotyczy "księgowej wartości aktywów netto w ujęciu skonsolidowanym", czyli wartości

Newag miał szacunkowo 32,7 mln zł skons. zysku netto w I kw. 2020 r.

wyższa o 41,5 mln zł (+378,1%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 150,6 mln zł (+11,1%) do kwoty 1,5 mld zł. Wartość księgowa na jedną akcję wzrosła z 9,08 zł do 10,11 zł. "Na wyniki spółki i grupy główny wpływ miała zdecydowanie wyższa, w porównaniu do analogicznych

Zamet dokonał odpisu aktualizującego wartość Mostostalu Chojnice na 15 mln zł

, odpisów aktualizujących wartość powyższego aktywa do wartości 31,1 mln zł. Dotychczasowa wartość księgowa [...] wynosiła 46,1 mln zł, natomiast udział Mostostal Chojnice w wartości skonsolidowanych aktywów netto Grupy Zamet (przed odpisem aktualizującym) wynosił na dzień 31 grudnia 2019 roku 50,2 mln zł

Astronomiczna strata Szwajcarskiego Banku Centralnego. Polski budżet jest mniejszy

Astronomiczna strata Szwajcarskiego Banku Centralnego. Polski budżet jest mniejszy

kosztuje dziś - patrząc czysto teoretycznie - 7 czy 8 zł, ale nieco poniżej 5 zł (choć i tak podrożał w ostatnich miesiącach).  Strata banku to więc efekt utraty wartości innych walut, obligacji czy akcji, które SNB kupował w ostatnich miesiącach. Jak podaje Reuters, SNB "umoczył", między

Państwo dostanie kontrolę nad Orlenem po fuzji z PGNiG

- prawie 40 mld zł.  Nie wiadomo też, dlaczego w planie połączenia przyjęto wyceny majątku obu koncernów z 1 czerwca. Wtedy wartość majątku Orlenu wyceniono na 57,3 mld zł netto. Tymczasem obecnie wartość księgowa majątku firmy kierowanej przez Daniela Obajtka jest wyceniana przez warszawską giełdę

Santander BP przejmie część Santander Securities zw. z usługami maklerskimi

zastosowaną metodą wyceny opartą o wartość księgową, wartość księgowa majątku spółki dzielonej na 1 maja 2019 r. wynosi 40 645 837,24 zł. Wartość aktywów netto przypadających na 1 akcję spółki dzielonej na dzień 1 maja 2019 r. wynosi 270,97 zł. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z

Orlen wziął Lotos po okazyjnej cenie. Kolejna wyprzedaż Sasina

Orlen wziął Lotos po okazyjnej cenie. Kolejna wyprzedaż Sasina

Orlen aż o 5,9 mld zł, a samej spółki matki PKN Orlen o blisko 4,4 mld zł.  Czytaj też: Rząd pompuje zyski Orlenu. UE przekłuje ten balon? Lotos na wyprzedaży Z tego komunikatu wynika, że Orlen przejął majtek Lotosu o wartości znacznie przekraczającej wartość akcji Orlenu przekazanych w zamian za

Immofinanz miał 37,6 mln euro straty netto, 1,5 mln euro straty EBIT w I kw.

sięgnęły 74 mln euro w I kw. 2020 r. wobec 65,2 mln euro rok wcześniej. Wynik na zarządzaniu aktywami wyniósł 59,5 mln euro vs 50,4 mln euro. W Polsce spółka posiada 20,4% łącznego portfela nieruchomości firmy. W jego skład wchodzi 25 obiektów a ich łączna wartość księgowa wynosi

Newag miał 1,43 mln zł straty netto, 4,25 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

13,2 mln zł i była prawie o 4 mln zł wyższa (+43%) niż po I kwartale 2018 roku. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 206,9 mln zł (20,4%) do kwoty 1,2 mld zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 10,98 zł. Główny wpływ na wyniki grupy miały (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego): dodatni

Akcjonariusze Ronsona zgodzili się na buy-back do 2,5 mln akcji kosztem 2 mln zł

średniego kursu wymiany ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia transakcji nabycia akcji, oraz b) wyższa niż wartość księgowa spółki na jedną akcję (na dzień zaudytowanego sprawozdania finansowego za rok 2017), tj. 2,1 zł

Orlen wycofa Energę z giełdy i zarobi 925 mln zł. "Akcjonariat Obywatelski" mógł stracić ok. 35 proc. kapitału

Orlen wycofa Energę z giełdy i zarobi 925 mln zł. "Akcjonariat Obywatelski" mógł stracić ok. 35 proc. kapitału

, że wartość księgowa to ok. 20 zł na akcję, czyli znacznie więcej niż cena w wezwaniu. Zatem zysk na przejęciu kolejnych 20 proc. akcji wyniesie 925 mln zł.    Krach Akcjonariatu Obywatelskiego  Energa debiutowała na giełdzie w roku 2013. Cena emisyjna wynosiła 17 zł. Po debiucie

General Motors z wielką stratą po sprzedaży Opla, ale kurs akcji rekordowo wysoki

General Motors z wielką stratą po sprzedaży Opla, ale kurs akcji rekordowo wysoki

sprzedażą Opla w trzecim kwartale tego roku GM miał 2,5 mld dol. zysku brutto, czyli więcej, niż prognozowali analitycy. Inwestorzy docenili te wyniki i przymknęli oczy na księgowe straty GM ze sprzedaży Opla. W efekcie we wtorek po południu przed rozpoczęciem sesji na giełdzie w Nowym Jorku akcje koncernu

Altus TFI przejął 100% akcji w BPH TFI za cenę równą 20 mln zł

. "Zaznaczyć należy, iż w warunkowej umowie nabycia akcji BPH TFI strony ustaliły mechanizm dostosowania wysokości ceny sprzedaży m.in. do zmian wartości księgowej pomniejszonej o wartości niematerialne i prawne BPH TFI od dnia 31 grudnia 2016 r. do dnia przeniesienia własności akcji BPH TFI. Zgodnie

Getin Holding dokona odpisu wartości M.W. Trade w wysokości 9,85 mln zł

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Getin Holding, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości inwestycji, podjął decyzję o ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy za 2018 r. odpisu wartości jednostki zależnej M.W. Trade w kwocie 9,85 mln zł, podała spółka

Newag miał 13,74 mln zł zysku netto, 22,56 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

półrocza 2018 roku. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 247,5 mln zł (24,5%) do kwoty 1 256,7 mln zł. Wartość księgowa na jedną akcję wyniosła 10,54 zł i była wyższa o 1,3, tj. 14,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego" - podano raporcie. Główny wpływ na wyniki

Sprytna optymalizacja podatkowa Orlenu. Obniżył sobie podatek dochodowy po rekordowych wynikach

Sprytna optymalizacja podatkowa Orlenu. Obniżył sobie podatek dochodowy po rekordowych wynikach

sprawozdania w 2022 r. grupa Orlenu miała 40 593 mln zł brutto zysku To o  2,4 mld zł mniej niż we wstępnych szacunkach ogłoszonych w lutym.  Ta obniżka wynika głównie z obniżki wyceny księgowej wartości majątku Orlenu, którą koncern kierowany przez Daniela Obajtka ogłosił trzy tygodnie temu, tuż

Odpisy zw. z farmami wiatrowymi obciążą wyniki Energi za III kw. na 81,4 mln zł

; ? czytamy dalej. Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa wynosi 520,5 mln zł, w tym 8,1 mln zł obejmuje projektowane elektrownie wiatrowe. Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy i mogą ulec

Ronson planuje skupić do 2,5 mln akcji własnych po 2,1 zł za szt.

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Ronson Development zamierza skupić 2,5 mln akcji własnych stanowiących do 1,53% kapitału zakładowego po maksymalnej cenie 2,1 zł za sztukę, co odpowiada wartości księgowej akcji spółki, podała spółka. Łączna kwota przeznaczona na buyback to 2

Societe Generale, PZU i Getin zainteresowane Alior Bankiem

na warszawskiej giełdzie wyceniany na 6,43 miliarda złotych, co odpowiada 1,8-krotności jego wartości księgowej. Mediana dla polskich banków to 1,6 raza wartość księgowa. Od początku 2015 roku akcje Aliora zyskały 14 procent, podczas gdy indeks WIG wzrósł o niespełna 10

Romansowali z oligarchami, teraz BP już nie chce mieć udziałów Rosnieftu. To naftowy rozwód stulecia

Romansowali z oligarchami, teraz BP już nie chce mieć udziałów Rosnieftu. To naftowy rozwód stulecia

2021 r. swój pakiet akcji rosyjskiego koncernu BP wyceniał na ok. 14 mld dol.  Potraktowanie akcji Rosnieftu jako majątku przeznaczonego do sprzedaży spowoduje też zmiany księgowe, które mogą obciążyć bilans BP rezerwami księgowymi o wartości ok. 11 mld dol. Zmienią się także inne księgowe

Newag miał 23,1 mln zł zysku netto, 32,25 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

zł (+38%) w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 308,3 mln zł (28,7%) do kwoty 1,38 mld zł w porównaniu do dnia 30 września 2018 r. Wartość księgowa jednej akcji wyniosła 11,05 zł" - czytamy w raporcie. Główny wpływ na wyniki

Total wycofuje się z potentata LNG w Rosji. Francuzi stracili w Rosji już 14,4 mld dol.

w bilansie swojego pakietu akcji Novateka. W efekcie w ostatnim kwartale 2022 r. spisze na straty 3,7 mld dol.  Już w drugim kwartale francuski koncern odpisał 3,5 mld dol. od wartości swoich akcji Novateka, a w trzecim kwartale przecenił tę inwestycję jeszcze o 3,1 mld dol.  Jednocześnie

Boryszew dokonał odpisu na kwotę 158 mln zł, bez wpływu na działalność

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Boryszew dokonał odpisu na utrata wartości firmy powstałej na rozliczeniu nabycia akcji Alchemia, ale mają one charakter księgowy i nie będą miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną, podała spółka

Wasko: COIG ma umowę z CIUW Olsztyn o wartości do 19,7 mln zł brutto

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - COIG - spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn"

Newag miał 13,74 mln zł zysku netto, 22,56 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

mln zł i była wyższa o 895 tys. zł (+2%) w porównaniu do I półrocza 2018 roku. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 247,5 mln zł (24,5%) do kwoty 1 256,7 mln zł. Wartość księgowa na jedną akcję wyniosła 10,54 zł i była wyższa o 1,30 tj. 14,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego"

Wypoczynek pod Tatrami u związkowców z "Solidarności". Z czego utrzymuje się związek zawodowy w Polsce?

tym sezonie wakacyjnym) czy willi "Sienkiewiczówka" w Zakopanem. Z dokumentów spółki wynika, że wciąż inwestuje w infrastrukturę. Możliwe więc, że część straty jest tylko księgowa, bo firma wydaje pieniądze na nowe miejsca noclegowe. Nieśmiertelne wakacje pod gruszą Czy to właśnie pod

Cuda księgowe w Orlenie. Kupili Energę za okazyjną cenę

Wartość Energi wzrosła po jej przejęciu przez Orlen Najważniejszym z wydarzeń, które tak bardzo poprawiły wynik Orlenu, był zakup pod koniec kwietnia 80 proc. akcji koncernu energetycznego Energa, dajacych prawo do 85 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy - czyli całkowitą kontrolę

Polski start-up, który ratuje duże firmy przed gigantycznymi stratami

zrozumieć na przykładzie. Powiedzmy, że księgowa w banku pomyliła się w wystawianiu faktur. W bazie danych, odpowiedzialnej za pobranie kwoty dla kontrahenta, wstawiła cyfrę „zero". Kwit nie może zawierać takiej kwoty, bo to paraliżuje cały system wystawiania faktur. Co robić? To oczywiste &ndash

Energa dokonała odpisu aktualizującego wartość El. Ostrołęka B na 132 mln zł

. Po dokonanych odpisach wartość księgowa Elektrowni Ostrołęka B w skonsolidowanym bilansie Grupy wynosi 586 mln zł. Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczna wielkość odpisu zostanie uwzględniona w skonsolidowanym raporcie za 2016 rok, którego publikacja nastąpi 30

Kino Polska TV miało 5,15 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

widowni (SHR) w okresie prognozy, tj. w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2025 r. Wyniki testu pokazały, że wartość użytkowa analizowanych segmentów była wyższa niż wartość księgowa tych aktywów, a grupa nie rozpoznałaby utraty wartości nawet, gdyby zrealizowany został scenariusz pesymistyczny"

Akcjonariusze BBI Development upoważnili zarząd do skupu do 5,8 mln akcji

ok.0,39, a wartość księgowa na jedną akcję (BVPS) wynosi 2,52 zł. Ponadto grupa BBI Development ma coraz lepszą sytuacją finansową, pozwalającą na przeprowadzenie zarówno tego, jak i kolejnych skupów w następnych latach. Na skup akcji na najbliższy rok zostanie przeznaczona kwota ok. 3 mln zł. Środki

Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 4:1

spółki o nowej wartości nominalnej 4 zł, wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony na 4:1 oraz jednocześnie zmniejsza się proporcjonalnie łączną liczbę akcji spółki z 759 069 368 akcji do 189 767 342 akcji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego spółki" - czytamy w

Projprzem chce, by KNF zbadała kwestię wezwania Immobile na akcje spółki

akcjonariusza grupę kapitałową Immobile S.A. na poziomie 8,50 zł za akcję znacznie odbiega od wartości godziwej spółki. Proponowana cena jest wyraźnie niższa od wartości księgowej Projprzem S.A. na jedną akcję. Wartość księgowa na jedną akcję według stanu na dzień 31.12.2015 roku wynosi 15,08 zł, a

Wielka przecena rafinerii Orlenu. Wyniki koncernu nie zachwyciły inwestorów

obniżające wycenę ich wartości z powodu prognozowanego pogorszenia ich wyników w przyszłości.  Kurs akcji spadł Obniżenie wartości rafinerii w Płocku i Możejkach to zabieg księgowy, ale zmniejszający również wyniki Orlenu.  Euforii nie wzbudził także zysk netto Orlenu, który w drugim kwartale tego

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Abadon Real Estate

KNF obejmuje 1 000 000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,0 zł każda oraz 5 227 142 akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,0 zł każda" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z decyzją KNF, spółka zaprzestaje podlegać obowiązkom

Idea Bank otrzymał 101,27 mln zł od spółki Idea Money

podano, że intencją stron jest zawarcie umowy sprzedaży akcji do 31 lipca br. Idea Bank podał także, że spodziewa się, iż pozytywne dla niego pod względem księgowo-rachunkowym, efekty planowanej umowy sprzedaży - jakie wynikną z utraty kontroli nad IM i rozwiązania odpisów aktualizujących ekspozycje od

Acciona podniosła cenę w wezwaniu na akcje Mostostalu Warszawa do 4,5 zł za szt.

wewnątrzgrupowych pożyczek od Acciony, zaklasyfikowanych w 2013 r. jako kapitały własne Mostostalu Warszawa, wartość księgowa spółki byłaby ujemna. Dlatego, biorąc pod uwagę obecną sytuacje spółki, jak i całej branży w Polsce, wzywający ocenia, iż zaproponowana oferta jest atrakcyjną opcją dla inwestorów, wskazano

PKN Orlen: Zdarzenia księgowe powiększą EBITDA grupy o ok. 5,66 mld zł w II kw.

. "PKN Orlen S.A. informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny wpływ na dane finansowe za II kwartał 2020 roku: - odwrócenie netto odpisów

Wasko: Oferta COIG za 19,7 mln zł brutto uznana za najkorzystniejszą w przetargu

-księgowego, który pozwoli na wprowadzenie jednolitego i spójnego narzędzia do zarządzania finansami Urzędu Miasta Olsztyna oraz jednostek podległych" - podano także. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje

Energa dokonała odpisów aktualizujących na łączną kwotę 247 mln zł

charakter niegotówkowy. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy Energa, pozostając, zgodnie z przyjętą w kwietniu br. definicją, bez wpływu na wynik EBITDA" ? czytamy w komunikacie. Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa

Newag miał 2,55 mln zł straty netto, 0,76 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

niższa o 13,6 mln zł (-60%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 155,8 mln zł (18,2%) do kwoty 1012 mln zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 8,91 zł" - czytamy także w raporcie. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 3,82 mln zł wobec 5,74 mln zł

Soho Dev. miało 61,28 mln zł straty netto, 37,03 mln zł straty EBIT w 2017/2018

. sprzedaży lokali w wys. 60 mln zł oraz zobowiązana z tyt. emisji obligacji objętych przez SGB Bank. Skonsolidowana wartość księgowa na akcję wyniosła 1,37 zł" - wskazano także w raporcie. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017/2018 wyniosła 107,09 mln zł wobec 45,17 mln zł

Orlen wyprzedaje majątek po Lotosie. Cena dla Saudi Aramco? Bardzo okazyjna

mln ton ropy naftowej rocznie. Zaledwie dwa lata temu zakończono kolejną modernizację tej rafinerii, która kosztowała 2,3 mld zł.  Sam Lotos w tym roku wyceniał księgową wartość swojej rafinerii na 4 mld 808 mln zł, czyli 30 proc. tej kwoty to 1,44 mld zł. Płacąc mniej, Saudi Aramco kupuje więc

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

istotne 40-proc. dyskonto w stosunku do wartości księgowej przypadającej na jedną akcję na dzień 30 czerwca 2019 roku (9,78 zł/akcję), aczkolwiek jednocześnie odpowiada średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu w okresie 6 miesięcy poprzedzających wezwanie

Getin Holding dokona odpisu wys. 19,77 mln zł w jedn. sprawozdaniu za 2018 r. 

księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. (ISBnews)

Altus TFI ma umowę nabycia BPH TFI, cena sprzedaży ustalona na 20 mln zł

) na spółkę Altus AT w zamian za cenę sprzedaży w kwocie 20 000 000 zł. Jednocześnie strony ustaliły mechanizm dostosowania wysokości ceny sprzedaży m.in. do zmian wartości księgowej pomniejszonej o wartości niematerialne i prawne BPH TFI od 31 grudnia 2016 r. do dnia przeniesienia własności akcji BPH

Apollo Capital chce pozyskać kapitał na wsparcie polskich startupów w USA

. "Obecnie rozważamy możliwe scenariusze. Zazwyczaj pierwszym wyborem w spółkach publicznych jest emisja akcji, ale w naszym przypadku jest nieco inaczej. Kurs jest obecnie na niskim poziomie, poniżej wartości nominalnej i znacznie poniżej wartości księgowej. Wolałbym uniknąć emisji po tak niskiej

Enea: Jednorazowe operacje zwiększą skons. wynik netto za 2019 o 43,7 mln zł

decyzja o ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Enea odpisu z tytułu utraty wartości akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w kwocie 52,7 mln zł. Ujęcie powyższych zdarzeń wpłynie na zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem GK Enea o 62,8 mln zł oraz zysku netto okresu

Getin Holding zdecydował o scaleniu akcji w stosunku 4:1

: bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. (ISBnews)

Gwałtownie zmniejszony zysk PGNiG. Akcje wciąż najtańsze od początku dekady

zł zysku netto, czyli 12 razy więcej, niż podał nowy zarząd koncernu.  PGG. Nierówne cięcia na węglu Znaczący wpływ na zmniejszenie zysku netto Grupy PGNIG miało wprowadzenie odpisu od wartości akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG), spółki utworzonej na początku pierwszej kadencji rządu PiS w

Odpisy obniżą skonsolidowany wynik ZE PAK o 220 mln zł za 2018 r.

aktywów CGU PAK KWB Adamów SA uzasadnia konieczność dokonania odpisu w wysokości 77 mln zł z tytułu utraty wartości akcji w PAK KWB Adamów. "Odpis we wskazanej wysokości obniży jednostkowy wynik finansowy netto ZE PAK SA. Odpis aktualizujący nie wpłynie na wartość

ZPC Otmuchów utworzyły rezerwy na ewentualne przyszłe zobowiązania

w komunikacie. "Łączna wartość utworzonych rezerw na poziomie wyniku jednostkowego emitenta wynosi 2 436 tys. zł, a wartość rezerw na poziomie wyniku skonsolidowanego wynosi 2 470 tys. zł. Wskazane kwoty rezerw obejmują koszty sądowe oraz koszty apelacji, jak również

PKN Orlen dokonał odpisów na łączną kwotę około 2,5 mld zł w I kw. 2020 r.

;Oszacowana wartość odpisów pomniejszy wysokość skonsolidowanego wyniku operacyjnego EBITDA za I kw. 2020 r. Operacja ta ma wymiar bezgotówkowy i wynika z uwarunkowań w otoczeniu zewnętrznym, przede wszystkim niskich cen ropy naftowej na świecie. Tego typu zabiegi księgowe zrealizowały w I kw. br. również

Gekoplast złożył do KNF prospekt w zw. z planem przejścia na rynek główny GPW

finansowaniu dłużnemu, a obecna wycena akcji na rynku NewConnect nie odzwierciedla wartości spółki" - powiedział prezes spółki Piotr Górowski, cytowany w komunikacie. Spółka poinformowała jednocześnie, że w ostatnich miesiącach zakończyła ugodą jedyny istotny spór sądowy o

Orlen daje więcej za Energę. Sasin dostał argument dla poparcia planów Obajtka

, która w czasach pandemii koronawirusa spadła do nieco ponad 2,8 mld zł. Ale już tak atrakcyjnie ta oferta nie wygląda w stosunku do księgowej wartości Energi, która wynosi 10,6 mld zł.  Akcje Energi w ostatnich latach zniżkowały z powodu zamrożenia przez rząd cen energii, a także z powodu

Energa dokona odpisów wysokości 304,6 mln zł w sprawozdaniu grupy za I kw. br.

niemożliwe jest rzetelne oszacowanie ich oddziaływania na wartość aktywów Grupy Energa, podano także. Energa podała, że testy nie wykazały utraty wartości dla istniejących konwencjonalnych aktywów wytwórczych Grupy. Po dokonanych odpisach wartość księgowa

PCM: Cena w wezwaniu Hitachi Capital nie odpowiada wartości godziwej

oraz oszacowanie stopy dyskonta do wartości księgowej spółki. "Mając na uwadze powyższe, zarząd również przypomina o podjęciu w dniu 26 września 2018 r. przez zarząd spółki decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności

Rząd ma kolejnego producenta e-busów. I wsparł prywatną spółkę Rafako

skarbu Włodzimierza Karpińskiego, lubelskiego barona PO.  W PGNIG Zawisza zasłynął ze zwolnień i także w Rafako ogłosił plan zwolnienia 400 pracowników.  W takich okolicznościach 31 mln zł od państwowej ARP za tworzony dopiero autobusowy biznes to poważne wsparcie dla Rafako. Obecnie księgowa

Herkules dokonał 3 odpisów obniżająych wynik finansowy za 2017 r.

Warszawa, 06.12.2017 (ISBnews) - Herkules zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość księgową inwestycji w akcje spółki zależnej Viatron oraz ujętą w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość firmy (goodwill), podała spółka. Wpływ na skonsolidowany wynik

RN Getin Holding zgodziła się na sprzedaż Idea Bank Ukraina i spółki NFS

, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. (ISBnews)

Kogeneracja miała wstępnie ok. 131,1 mln zł zysku netto w 2017 r.

, - skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 131,1 mln zł (czyli 8,81 zł na akcję), - nakłady inwestycyjne wyniosły około 81,2 mln zł" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że w trakcie sporządzania

PGNiG bierze kredyt na drogi gaz. W banku byłego prezesa PGNiG

stara się obniżyć ceny gazu dla odbiorców. W tym celu jeszcze przed rokiem w ramach pierwszego pakietu antyinflacyjnego rząd rozłożył podwyżki dla gospodarstw domowych na trzy lata. To zabieg księgowy – PGNiG sprzeda nam gaz dużo taniej, niż wynosi aktualna cena, a my będziemy za to płacić

Rosyjski bankier chciał oszukać fiskusa USA. Zapłaci za to ponad 500 mln dol.

. Zmieniło się to w październiku 2013 r., kiedy założony przez Rosjanina bank Tinkoff Credit Services (TCS) przeprowadził ofertę publiczną na giełdzie w Londynie. Tińkow sprzedał wtedy część swoich akcji TCS za 109 mln dol., zachowując przy tym akcje o wartości szacowanej na ponad 1,1 mld dol.  Trzy dni

Zysk netto CDRL spadł r/r do 2,58 mln zł w III kw. 2016 r.

% - wartość księgowa na jedną akcję liczona jako iloraz kapitałów własnych według stanu na dzień bilansowy oraz średnioważonej ilości akcji wzrosła do wartości 11,03zł, w okresie porównywalnym wynosiła 10,26 zł" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I

Wielka wpłata do budżetu. NBP dosypie prawie 9 mld zł

komercyjnych w banku centralnym. Zaraz jednak zaznaczył, że patrzenie na bilans banku centralnego nie jest, a na pewno nie powinno być, podstawowym kryterium prowadzenia polityki pieniężnej przez NBP. Pił w ten sposób do działania banku pod koniec grudnia. Pod koniec roku przeprowadził akcję osłabiania

Zarząd Rovese ocenia, że cena 1,42 zł w wezwaniu na akcję spółki jest godziwa

pomniejszą zysku operacyjnego). Dla Rovese SA wskaźnik cena/wartość księgowa wynosi 0,74, zaś cena/zysk ma wartość ujemną. "Zarząd spółki zwraca uwagę na duże prawdopodobieństwo zniesienia dematerializacji akcji spółki i wycofania ich z obrotu

Kredyt hipoteczny. Co robić, kiedy KNF zaostrza kryteria, a stopy idą w górę jak na drożdżach?

mniejsze szanse na kredyt. Powód? Statystyka. To oni częściej mają problemy z płynnością finansową. Banki zdecydowanie preferują udzielanie kredytów hipotecznych osobom uzyskującym dochody z umowy o pracę. Kredyt łatwiej dostanie pracująca na etacie za średnią krajową księgowa niż przedsiębiorca, który ma

Haitong Bank obniżył wycenę Capital Park do 6,75 zł, nadal zaleca 'neutralnie'

, że sprzedaż EC i RW po cenie zbliżonej do wartości księgowej, czyli blisko modelowej wyceny tych aktywów, co - zdaniem analityków - jest obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem - miałoby neutralny wpływ na wycenę spółki" - podsumowano (ISBnews)

BZ WBK i Deutsche Bank Polska podpisały plan podziału

zachować otwartą architekturę produktów inwestycyjnych, podano także. Wartość majątku Deutsche Bank Polska S.A. na dzień 31 stycznia 2018 r., rozumiana jako księgowa wartość aktywów netto, wynosi 4 179 394 tys. zł, podano w załączniku do planu podziału

Coraz większa strata Orlenu. Obajtek proponuje rekordową dywidendę z minionych zysków

się księgowe zyski z zakupu po okazyjnej (czyli wyjątkowo niskiej) cenie ponad 90 proc. akcji koncernu energetycznego Energa, do czasu tej transakcji kontrolowanego przez skarb państwa.  Tyle tylko że tak ogłaszane wyniki dotyczyły całej grupy Orlen, a nie jej spółki matki, czyli firmy PKN Orlen

Zniknęła księgowa, razem z nią duże pieniądze. Prywatyzacja Polbusu wstrzymana

Choć oficjalnie nikt o zniknięciu pieniędzy rozmawiać nie chciał, to przed siedzibą spółki we Wrocławiu wrze. Między pracownikami krążą plotki o ucieczce głównej księgowej ze sporą kwotą pieniędzy. - Dostaliśmy maila, że księgowa nie przyjdzie już do pracy. No i się zaczęło

Największy skandal w historii sprzedaży Lotosu. Będzie w tej sprawie komisja śledcza?

koniec zeszłego roku Lotos przenosił majątek gdańskiej rafinerii do odrębnej spółki, jego księgową wartość wyceniono na 4 mld 808 mln zł. A 30 proc. tej kwoty to 1,44 mld zł, więcej niż podstawowa zapłata przewidziana dla Saudi Aramco. Przy tym księgową wartość liczy się przede wszystkim przy likwidacji

Raiffeisen Polbank w końcu pójdzie pod młotek. BNP Paribas finalizuje przejęcie?

przez Reuters szacują, że Raiffeisen zostanie sprzedany za 0,6-1 swojej wartości księgowej. Obecnie jest to 6,49 mld zł, więc BNP musiałby zapłacić 3,9-6,5 mld zł. Dla porównania, w ostatnich latach banki są sprzedawane po cenach zbliżonych do wartości księgowej ich majątku. Bank BPH został sprzedany

GPW odwiesi notowania Abadon Real Estate w czwartek

Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Akcje Abadon Real Estate (dawniej Variant) wracają do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek, 1 grudnia br., po rocznej przerwie. Zawieszenie notowań akcji spółki było związane z jej reorganizacją i

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował Alior Bank. Był to jeden z warunków przejęcia Ruchu przez PKN Orlen. Spłaty wierzytelności należne GK Best wyniosły 58,4 mln zł w I kw. 2019 r. i były niższe o 6% w skali roku. Grupa nie dokonywała w tym okresie nowych zakupów portfeli wierzytelności. Wartość księgowa

Erbud ma warunkową umowę sprzedaży Budleksu za 45 mln zł

księgach Erbuu wynosi 73 574 883,48 zł. Po zakupie akcji od akcjonariusza mniejszościowego wartość akcji w księgach wzrośnie do 78 074 883,48 zł. "Księgowo, transakcja zbycia akcji Budlex, po uwzględnieniu wpływów z dywidendy wypłaconej przez Budlex na rzecz emitenta oraz

Saski Partners: Po rekordowym 2015 roku polski rynek fuzji czeka spadek

;Głęboka przecena na rynku akcji może zachęcać niektórych inwestorów do ogłaszania wezwań i wycofywania spółek z obrotu, choć w wielu przypadkach wyceny wciąż nie są tak atrakcyjne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Biorąc pod uwagę wskaźniki cena/zysk, czy cena/wartość księgowa dla całego

Skorygowana cena nabycia Działalności Podst. Banku BPH to 1,16 mld zł na 30 VI

i podziału, w oparciu o wartość księgową aktywów rzeczowych podstawowej działalności Banku BPH według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r." - czytamy w komunikacie. Alior podał, że cena ta może podlegać dalszym korektom w zależności od skorygowanej wartości księgowej

W USA aresztowano wiceprezesa rosyjskiego giganta gazowego

W piątek rano na giełdzie w Moskwie akcje koncernu gazowego Novatek traciły 4 proc. wartości. W ten sposób inwestorzy zareagowali na komunikat Departamentu Sprawiedliwości USA o aresztowaniu Marka Gyetvaya, wiceprezesa ds. finansowych rosyjskiego koncernu. Na jego aresztowanie zgodziła się wielka

Jak szaleństwo z gier przenosi się na giełdowy parkiet

spowodował, że wartość rynkowa 11 bit studios to ponad 159 mln zł - ponad 24 razy więcej niż jej wartość księgowa, czyli majątku. Dla porównania giełdowa spółka CD Projekt, twórca i wydawca m.in. słynnego na świecie "Wiedźmina", ma stosunek wartości rynkowej do księgowej

Gigantyczny zbiorowy pozew za upadek stoczni. Załoga chce 74 mln zł

stracili co najmniej 21,47 zł - taka była wartość księgowa akcji tuż przed upadłością holdingu. Po upadłości nie dostali za nie ani grosza. Dlatego od skarbu państwa domagają się łącznie 74 mln zł. Przypominają, że w 1998 r., gdy holding był w dobrej formie cena akcji wynosiła 168 zł

Polnordu wyemituje 5-letnie obligacje o łącznej wartości nom. do 150 mln zł

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Polnordu podjął uchwałę w sprawie emisji 5-letnich obligacji, na mocy której postanowił wyemitować niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii PND01 o wartości nominalnej 1 mln zł każda, podała spółka. Łączna wartość nominalna emisji

Spółka zależna Monnari przeniosła ZPC do innej spółki z Grupy Monnari

objęciem 499 700 akcji Modern Profit, podało Monnari. "W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Modern Profit S.A. (z 3 450 000 zł), kapitał zakładowy tej spółki wynosi 53 420 000 zł i dzieli się na 534 420 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda. Na przedmiotową

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 1,34 pkt m/m do 1144,88 pkt w X

dodatnie stopy zwrotu, indeks sWIG80 skorzystał na obecnej hossie najmniej, co doprowadziło do sytuacji, w której wskaźniki relatywnej wartości rynkowej - cena akcji do zysku na jedną akcję (C/Z) i cena akcji do wartości księgowej na jedną akcję (C/WK) - dla sWIG80 przyjmują obecnie najniższe wartości

Getin Holding: Nastąpiło przeniesienie 100% kapitału Carcade na 2 podmioty

, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. (ISBnews)

Kerdos: Możliwe zwiększenie programu obligacji do 30 mln zł, II etap w styczniu

zobowiązań finansowych, kredytów i pożyczek Grupy. Jednocześnie mówimy o wpływie gotówki rzędu 13 mln zł. Wartość księgowa zakładu to 23 mln zł, zatem transakcja sprzedaży fabryki pozwoli nam również zaksięgować 12 mln zł zysku" - powiedział prezes. Kerdos Group to spółka

DM Vestor podniósł wycenę Vantage Development do 4,09 zł za akcję

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Analitycy Vestor Domu Maklerskiego podnieśli cenę docelową akcji Vantage Development do 4,09 zł z 3,68 zł, wynika z raportu datowanego na 1 kwietnia. Raport został sporządzony przy cenie za akcję 2,59 zł. W piątek na

DM BOŚ zawiesił wydawanie rekomendacji dla akcji Rank Progress

Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Analitycy DM BOŚ zawiesili wydawanie rekomendacji dla akcji Rank Progress, podał broker w raporcie datowanym na 6 grudnia przy kursie 0,83 zł. Spółka nie zrealizowała zapowiadanej wcześniej sprzedaży działających

Zobacz, ile zarabiają inni. Lista płac przed i po COVID-19

dni, gdy wpadało 400 zł. Licząc nawet średnio 2 tys. zł miesięcznie, było to dodatkowo ponad 50 proc. pensji. Na kłopoty – prawnicy, księgowi i farmaceuci Wzrosty pensji pokazują z kolei, z jakimi problemami wielu osobom, na czele z przedsiębiorcami, przyszło się borykać przez kilka ostatnich

Getin Holding ma zgodę rosyjskiego organu antymonopolowego na sprzedaż Carcade

krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. (ISBnews)

Kogeneracja miała wstępnie ok. 83 mln zł zysku netto w 2019 r.

księgowymi zmiana szacunku została rozpoznana w wynikach spółki i grupy w bieżącym okresie sprawozdawczym, wyjaśniono. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 r., którego publikację zaplanowano na 10 marca 2020 r., podano także

EuroRating potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB, perspektywa stabilna

zbliżonej do historycznego minimum jej giełdowych notowań (i jednocześnie odpowiadającej zaledwie 27% jej wartości księgowej netto) na rzecz spółki, w której Skarb Państwa posiada tylko 27,5% akcji. Agencja oceniła zatem tę transakcję jako niekorzystną dla obecnego głównego akcjonariusza Energi

Millennium DM: Robyg i Echo 'top picks' wśród deweloperów

zakończył restrukturyzację, jednak w wyniku ubiegłorocznych wzrostów kursu akcje dewelopera straciły na atrakcyjności (notowany jest powyżej wartości księgowej)" - czytamy dalej. DM Millenium jednocześnie dokonał zmian rekomendacji dla spółek deweloperskich

Raiffeisen Bank Polska dokonał odpisów, które obniżą wynik o 102,6 mln zł w 2016

. Odpis ten ma charakter księgowy i jest zgodny z międzynarodowymi standardami rachunkowości, podano również. ?Wartość firmy i marki 'Polbank' powstały w wyniku transakcji nabycia akcji Polbank EFG przez bank w 2012 r., jako nadwyżka ceny nabycia ponad ówczesną wartość netto

Czy podanie zarobków w ogłoszeniu o pracę to już rewolucja? Okazuje się, że tak

pracownika, firmy biją się o specjalistów. Nawet stażysta do przyuczenia jest cennym narybkiem. Wniosek jest jeden: o pracowników IT trzeba zadbać. To oni rządzą, nie odpowiadają więc na kiepskie ogłoszenia o pracę.  Wartości ważniejsze niż szybki zysk  Portali ogłoszeniowych jest na pęczki

Bank Pekao ma kapitał na przejęcia, obserwuje rynek

Warszawa, 09.02. 2016 (ISBnews) - Bank Pekao jest gotowy na przejęcia banków i ma na ten cel wystarczający kapitał, ale jeśli zdecyduje się na zakup, to podmiotu, który nie ma w portfelu franków szwajcarskich, a proponowana cena nabycia znajduje się poniżej wartości księgowej

Orlen podbija cenę Energi. Skarb państwa przez dekadę stracił na spółce trzy miliardy złotych

chciała kupić Energę od skarbu państwa za 7,5 mld zł. Oferowana cena odnosiła się do 84,2 proc. akcji skarbu państwa, a więc wartość całej firmy PGE wyceniała na 9 mld zł. Decyzję premiera Donalda Tuska zablokował UOKiK i było to szczęśliwe rozwiązanie dla samej Energi i gospodarki Pomorza, która