wartość euro w zł

Ksenia Latos

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Na podstawie artykułu 4 pkt 8 ustawy Pzp, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Niemcy planują pakiet ulg inflacyjnych o wartości 10 miliardów euro

Minister finansów Christian Lindner oficjalnie przedstawił w środę plany wprowadzenia ulg podatkowych w wysokości 10 miliardów euro. Pakiet ma pomóc rodzinom w Niemczech poradzić sobie z gwałtownie rosnącą inflacją.

MF dokonało wyceny obligacji nominowanych w euro o wartości 1,5 mld euro

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) dokonało wyceny 5-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o wartości nominalnej 1,5 mld euro, podał resort. "Ministerstwo Finansów informuje, że 3 lutego br. dokonano wyceny

mBank wykupi obligacje trzech serii o łącznej wartości nom. 147,57 mln euro

Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - mBank przyjmie do wykupu obligacje o łącznej wartości nominalnej 35 178 000 euro z terminem wykupu w 2020 r., obligacje o łącznej wartości nominalnej 72 417 000 euro z terminem wykupu w 2021 roku oraz obligacje o łącznej wartości nominalnej 39

Zamówienia o wartości do 14.000 euro

zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Zakaz dzielenia zamówienia W przypadku zamówień o wartości do 14.000 euro obowiązuje zakaz dzielenia zamówienia. Zamawiający nie może dzielić planowanych w danym roku zamówień tak aby

UniCredit wyemitował obligacje o łącznej wartości 1 mld euro

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - UniCredit wyemitował obligacje podporządkowane Tier 2 z 10-letnim terminem zapadalności o wartości 1 mld euro, podała spółka. "Transakcja spotkała się z dużym popytem ze strony prawie 200 inwestorów

KE zatwierdziła polski program pomocy dla gospodarki o wartości 450 mln euro

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 450 mln euro (ok. 2 mld ) dotyczący wsparcia dla gospodarki w związku z pandemią COVID-19. Środki wsparcia przewidziane w programie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych UE

Accolade wybuduje park przemysłowy o wartości 47 mln euro w Gorzowie Wlkp.

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Accolade wybuduje park przemysłowy z powierzchnią ponad 70 tys.m2 o wartości 47 mln euro w Gorzowie Wielkopolskim, podała spółka. Inwestycja będzie przebiegać w czterech etapach, a obecnie w budowie znajduje się ok. 19 tys. m2. Zakończenie prac

Santander Bank Polska wyemitował obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska wyemitował senioralne obligacje niezabezpieczone o wartości 500 mln euro w ramach Programu EMTN, podał bank. "Bank wyemitował senioralne obligacje niezabezpieczone o następujących parametrach

MF dokonało wyceny obligacji w ramach private placement o wartości 200 mln euro

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) dokonało wyceny rocznych obligacji nominowanych w euro w formacie private placement. Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 22 stycznia 2021 r. wyniosła 200 mln euro, podał resort

UE uruchamia pilotaż na rzecz poprawy kwalifikacji zawod. o wartości 50 mln euro

pracowników m.in. w sektorze zdrowia, edukacji czy bezpieczeństwa. Ze środków unijnych na ten cel ma zostać przekazanych 50 mln euro, poinformowała Komisja. "Pilotażowy instrument gwarancji może uruchomić inwestycje o wartości 200 mln euro w obszarze kształcenia i umiejętności

CEZ podpisał umowę kredytu z EBI o wartości 330 mln euro

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - CEZ podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w sprawie kredytu o wartości 330 mln euro, podała spółka. "Grupa CEZ podpisała umowę kredytu w Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 330 mln euro

mBank wyemitował na obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - mBank zakończył subskrypcje na obligacje o wartości 500 000 000 euro, podał bank. Subskrypcją objęto 500 tys. obligacji. Obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 24,32%, podano w

Spółka Kruka ma umowę nabycia wierzytelności we Włoszech o wartości 75 mln euro

wartości nominalnej 75 mln euro tj. ok. 321 mln . 13 grudnia Kruk poinformował, że ItaCapital S.r.l. wygrał przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych od jednego z największych banków na rynku włoskim, o wartości nominalnej ok. 75 mln euro

CMS/ EMIS: Wartość polskiego rynku M&A wzrosła do 10,93 mld euro w 2019 r.

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Wartość polskiego rynku fuzji i przejęć (M&A) wzrosła prawie dwukrotnie w 2019 roku - do 10,93 mld euro, pomimo mniejszej aktywności transakcyjnej, wynika z raportu "Emerging Europe M&A 2019/2020", opublikowanego przez kancelarię CMS

KE akceptuje polski program gwarancji dla przedsiębiorstw o wartości 22 mld euro

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy, który umożliwi udzielenie wsparcia w wysokości 100 mld (22 mld euro) gwarancji publicznych dla przedsiębiorstw, narażonych na straty w związku z epidemią koronawirusa, poinformowała KE

MLP Group wyemituje obligacje o łącznej wartości do 30 mln euro

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - MLP Group uchwaliło emisję do 30 tys. obligacji serii o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln euro w ramach oferty publicznej, podała spółka. "Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 19 lutego 2020 roku. Obligacje

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

W Obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2021 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

Capital Park wyemituje obligacje wartości do 15 mln euro 

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Capital Park podjął uchwałę, na podstawie której zostanie wyemitowanych do 150 000 sztuk obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 100 euro każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15 000 000 euro, podała spółka

JLL: Wartość biurowych transakcji inwestycyjnych to ok. 2,8 mld euro po III kw.

osiągnęły wartość 314 mln euro. Na podium znalazł się również Wrocław - z 221 mln euro i Trójmiasto - 109 mln euro. Tak znakomite rezultaty potwierdzają bardzo duże zainteresowanie inwestorów rynkami biurowymi poza Warszawą oraz mocną kondycję sektora nie tylko w stolicy kraju" - powiedział dyrektor

MLP Group wyemituje obligacje o wartości 10 mln euro 

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Zarząd MLP Group zdecydował o emisji w ramach oferty prywatnej 10 000 sztuk obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 000 euro każda i łącznej wartości emisyjnej 10 000 000 euro, podała spółka. "

Kamoji: PAIH może obsłużyć BIZ w br. o wartości większej niż 2,1 mld euro z 2018

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce obsłużonych w tym roku przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) wyniosła 1,19 mld euro na koniec III kw. 2019 r. (wobec 1,2 mld euro rok wcześniej), co przełożyło się na 5 186

Globalworth: Podium Park zwiększył wartość tegorocznych zakupów do 590 mln euro

zwiększyła docelową wartość tegorocznych zakupów spółki do ok. 590 mln euro, poinformował dyrektor ds. inwestycji w Globalworth w Polsce Łukasz Duczkowski. "Włączenie Podium Park do naszego portfolio jest kolejnym przykładem akwizycji polegającej na zakupie atrakcyjnego i

Wielton zawarł umowę strategiczną z Michelin Polska o szac. wartości 26 mln euro

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Wielton zawarł długoterminowa umowę strategiczną z Michelin Polska na dostawę opon, kół, zaworów i innych akcesoriów oraz usług montażowych na rzecz Grupy Wielton w latach 2019-2021, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to ok. 26 mln euro

Colliers: Wartość transakcji inwestyc. w Polsce wyniosła 2,6 mld euro w I półr.

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Całkowita wartość transakcji inwestycyjnych w Polsce w I półroczu 2019 r. wyniosła 2,58 mld euro, podało Colliers International. Polska utrzymuje dominującą pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z najwyższym zróżnicowaniem i płynnością

ZPF: Wartość niespłaconych zobowiązań finans. w Europie przekracza 1 bln euro

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Wartość niespłaconych zobowiązań finansowych (NPL) według Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) przekracza kwotę 1 biliona euro, podał Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF). Jest to wartość wyższa niż u progu kryzysu finansowego w

Co się dzieje z Biedronką? Wartość spada o kolejne 200 mln euro

Obecnie właściciel Biedronki wyceniany jest na 4,4 mld. euro, a jeszcze rok temu było to prawie 10 mld euro. Obecnie jednak akcja spółki kosztuje ok. 7 euro, to najniższy kurs od 52 tygodni. Wartość akcji spada przez polskie inwestycje. Dla Jerónimo

Arctic Paper uzyskał przedłużenie kredytów o wartości 19,8 mln euro i 20 mln zł

. "Kredyt odnawialny został udzielony spółce na łączną wartość 19 800 000 euro i 20 000 000 i udostępniony przede wszystkim w celach refinansowania wewnątrzgrupowych zobowiązań spółki lub finansowania wewnątrzgrupowych pożyczek" - czytamy w komunikacie. Pozostałe

MOL wmurował kamień węgielny pod Projekt Poliole o wartości 1,2 mld euro

Tiszaújváros (Węgry), 27.09.2019 (ISBnews) - Grupa MOL wmurowała kamień węgielny pod budowę kompleksu polioli w Tiszaújváros na Węgrzech. Łączna wartość inwestycji, która docelowo ma produkować ok. 200 tys. ton polioli rocznie, wyniesie 1,2 mld euro

Arctic Paper zakończył inwestycję o wartości 10 mln euro w papierni w Kostrzynie

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Arctic Paper zakończył inwestycję o wartości 10 mln euro w papierni w Kostrzynie, podała spółka. W jej efekcie wydajność maszyny papierniczej MP1 zwiększyła się o 30 tys. ton rocznie, a portfolio produktów zostało

Newag ma zamówienie z Włoch o wartości 14,9 mln euro

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Newag otrzymał zamówienie od Ministerstwa Infrastruktury i Transportu Republiki Włoskiej (FCE) w ramach umowy ramowej na cztery systemy trakcyjne o łącznej wartości 14,9 mln euro, poinformowała spółka. "

Atrium sprzedało 2 obiekty handlowe w Polsce o wartości 298 mln euro

wartości 0,5 mld euro, natomiast sprzedała aktywa w mniejszych aglomeracjach o wartości 0,7 mld euro, tym samym zmieniając skład swojego portfela ze 153 nieruchomości położonych w siedmiu krajach na 32 wysokiej jakości nieruchomości w czterech krajach" - czytamy w komunikacie

PAIH ma w portfelu ponad 30 projektów inwest. z USA o wartości ok. 850 mln euro

specjalizuje się w obszarze przetwarzania danych, projekt spółki Aptiv. Jednym z najnowszych projektów Centrum Aptiv jest stworzenie infrastruktury badawczej dla pojazdów autonomicznych i testowania technologii aktywnego bezpieczeństwa o wartości 25 mln , która obejmuje między innymi budowę toru testowego

Immofinanz kupi Warsaw Spire Tower za uzgodnioną wartość ok. 386 mln euro

m2 powierzchni biurowej. Pozostała część przeznaczona jest głównie na cele tzw. retailu. Uzgodniona wartość nieruchomości wynosi ok. 386 mln euro. Oczekiwany roczny przychód z najmu na podstawie fakturowanych czynszów to około 19,6 mln euro" - czytamy w komunikacie

Rośnie potęga dolara, bo świat nie wierzy w europejską gospodarkę. A złoty obrywa rykoszetem

poniedziałek notował ogromne spadki. Ogółem w ciągu ostatnich pięciu dni WIG20 stracił aż 4,33 proc. wartości.  Odpływ pieniędzy inwestorów odbija się jednak przede wszystkim na złotym. Jeszcze w ubiegły wtorek wartość dolara wynosiła 4,62 . Teraz to już 4,81 . Złoty mocno traci także wobec euro

ICE: Wartość włoskich win importowanych do Polski wzrosła do 65 mln euro w 2018

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Producenci z Włoch sprzedali polskim odbiorcom wina o wartości 64,9 mln euro w 2018 r., wynika z danych ICE Agencji Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich. Oznacza to wzrost o ponad 20% r/r. "To

Tauron wyemituje 10-letnie euroobligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zdecydował, że wyemituje dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z kuponem 2,375% w skali roku, podała spółka. "28 czerwca 2017 r. zostały ustalone

Apator Powogaz ma umowę na dostawy do ZAO Teplovodomer o wartości 6 mln euro

. "Wartość umowy ramowej wynosi 6 mln euro netto, tj. 25,8 mln (wg średniego kursu NBP z dnia 10 stycznia 2019 r. 1 EUR = 4,3055 PLN). Przedmiotem umowy jest dostawa wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów do spółki ZAO Teplovodomer" - czytamy w komunikacie

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro 

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - PKO Banku Hipoteczny uplasował listy zastawne wartości 100 mln euro serii 1 transzy 2 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na rynek europejski. Cena po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane to 99,489% wartości nominalnej, podał bank

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

pełną realizacją promocji tzn. na zasadzie przedpłaty. Zamówienie nie przekracza 30.000 euro . Jakie zapisy dotyczące płatności powinny obowiązywać w umowie? Środki na realizację zadania będą pochodzić z dotacji. Odpowiedź: Biorąc pod uwagę, że wartość zamówienia nie przekroczy 30.000 euro

PKO BH wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro 28 stycznia

euro jak i w złotych, przeprowadzoną przez bank. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na koniec 2018 roku wynosiła 12,8 mld . PKO Bank Hipoteczny jest największym bankiem hipotecznym oraz najbardziej aktywnym emitentem

Tauron wyemitował euroobligacje o wartości nominalnej 500 mln euro

krajowym o wartości 1,75 mld a w roku 2015 przeprowadzona została emisja tzw. NSV wśród inwestorów zagranicznych o wartości 168 mln euro. Wspomnieć również należy, że w roku 2015 Tauron zawarł z bankami komercyjnymi 5-letni program emisji obligacji na kwotę 6,27 mld , który w czerwcu br. został

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro 

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne wartości 100 mln euro serii 7 transzy 2 w ramach międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych. Cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane wynosi 100,145% wartości nominalnej, podał bank

AmRest zwiększył wartość umowy z QSL na Węgrzech o ok. 154 mln euro

wartość umowy o ok. 154 mln euro. "Na podstawie umowy QSL zajmuje się zakupami, magazynowaniem i sprzedażą produktów dla restauracji operowanych przez spółki zależne na terytorium Węgier" ? czytamy w komunikacie. Aneks przedłużył okres

Echo szacuje wartość realizowanych i planowanych projektów na ok. 2,7 mld euro

: całkowita docelowa wartość wszystkich realizowanych i planowanych projektów jest szacowana na ok. 2,7 mld euro. Od początku 2018 r. spółka kupiła działki pod ponad 170 tys. m2 mieszkań oraz biur. W zaawansowanych negocjacjach ma zakup terenów pod projekty o łącznej powierzchni ok. 340 tys. m2 - głównie

PKO BH wyemitował listy zastawne o wartości 500 mln euro

w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro, a także dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld . PKO Bank Hipoteczny jest spółką w

PAIH: Wartość projektów inwestycyjnych wzrosła o 17% do 2,13 mld euro w 2018 r.

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zanotowała 17-proc. wzrost wartości portfela projektów pomyślnie zakończonych na koniec 2018 r. - do łącznie 2 132,8 mln euro, podała Agencja. W wyniku decyzji inwestorów, pracę w Polsce znajdzie 19 082

MLP Group wyemitował obligacje serii B o łącznej wartości nom. 10 mln euro

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - MLP Group wyemitował w ramach oferty prywatnej 10 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. euro każda i łącznej wartości emisyjnej 10 mln euro, poinformowała spółka. MLP Group jest

Ursus ma 5-letnią umowę z tureckim Tumosan o wartości średnio 9 mln euro rocznie

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Ursus zawarł z turecką spółką Tumosan Motor ve Traktör Sanayi generalną umowę współpracy w zakresie produkcji i dostawy ciągników oraz importu części, podał Ursus. Średnioroczna wartość umowy wyniesie 9 mln euro

Umowy Feerum na Ukrainie o wartości łącznie 48,9 mln euro weszły w życie

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Feerum otrzymało od Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ostateczne i wiążące decyzje o ubezpieczeniu należności wynikających z umów o wartości 35,6 mln euro i 13,3 mln euro z ukraińską Epicentr K LLC, w związku z czym spełniły

TMR emituje 6-letnie obligacje o wartości nominalnej 90 mln euro

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Tatry Mountain Resorts (TMR) przeprowadza emisję obligacji z terminem zapadalności 10 października 2024 r. o łącznej wartości nominalnej 90 mln euro, podała spółka. Wcześniej słowacki bank centralny zaakceptował prospekt związany z publiczną

Wartość BIZ obsłużonych przez PAiH wzrosła r/r do 1,2 mld euro na koniec III kw.

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce obsłużonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) wzrosła o 70% r/r do 1,2 mld euro po trzech kwartałach br., podała Agencja. Na koniec III kwartału

LC Corp: Kurs euro, zmiany wartości nieruchomości obniżyły zysk brutto w III kw.

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Zmiany kursu euro oraz wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych Grupy LC Corp obniżyły skonsolidowany zysk brutto za III kw. br. o 32,97 mln , podała spółka. "Łączny wpływ zmian opisanych w punkcie I oraz

SAP: Wartość zakupów e-konsumentów wzrośnie o 25% r/r do ok. 11,64 mld euro w br

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Łączna wartość zakupów polskich internautów (B2C commerce sales) wzrośnie w tym roku o 25% do 11,64 mld euro (ok. 50 mld ), a przeciętny e-nabywca wyda na zakupy internetowe ok. 2 800 w tym roku, wynika z raportu "Ecommerce Report

Kruk ma umowę nabycia wierzytelności we Włoszech o wartości ok. 300 mln euro

ok. 300 mln euro (wg. kursu średniego NBP z 14 września 2018 r. - 1,3 mld ). "W umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych umową na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny. Zawarta umowa nie przewiduje kar

Deloitte: Wartość rynku fintech w Polsce wynosi 860 mln euro

największym potencjałem w zakresie wzrostu branży fintech charakteryzują się: Austria, Polska i Czechy. Wartość aktywów bankowych w Polsce wynosi niespełna 360 mld euro, w Czechach - prawie 195 mld euro. Z kolei w Austrii jest to ponad 1 bilion euro" - powiedział dyrektor Daniel Martyniuk, cytowany w

Kruk przydzielił obligacje serii AA3 o wartości 20 mln euro

Warszawa, 10.08.2016 (ISBnews) - Kruk przydzielił obligacje serii AA3 o łącznej wartości nominalnej 20 mln euro, podała spółka. "Emitent [...] w dniu 10 sierpnia 2016 roku powziął informację o uplasowaniu przez dealera niezabezpieczonych

BGK wyemitował obligacje o wartości nominalnej 500 mln euro

Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemitował euroobligacje o łącznej wartość nominalnej wynoszącej 500 mln euro na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o terminie wykupu w dniu 6 maja 2026 r., zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa, podał bank

MF dokonało wyceny obligacji nominowanych w euro o wartości 250 mln euro

Warszawa, 27.10.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) dokonało wyceny 2-letnich obligacji Skarbu Państwa nominowanych w euro o wartości nominalnej 250 mln euro, podał resort w komunikacie. "Ministerstwo Finansów informuje, że 27

Złoty coraz mocniejszy. Rynki finansowe patrzą na doniesienia w sprawie "technicznego bankructwa" USA

Złoty świetnie radzi sobie od początku roku, ostatnie dni to dla polskiej waluty szczególnie dobra passa. W środę rano euro jest tańsze względem wtorkowego poranku o dwa grosze i kosztuje 4,48 . Dolar wyceniany jest na 4,15 , a za franka szwajcarskiego zapłacić trzeba 

P.A. Nova zwiększyła wartość umowy z Dr. Schumacher do 11,82 mln euro

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - P. A. Nova podpisała aneks do umowy o roboty budowlane z Dr. Schumacher, zgodnie z którym wartość kontraktu wzrosła o 2,77 mln euro do 11,82 mln euro netto, podała spółka. "W związku z zawarciem niniejszego aneksu

Capital Park przydzielił obligacje serii M o wartości nom. 15,13 mln euro

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Capital Park przydzielił obligacje serii M o łącznej wartości nominalnej 15 125 tys. euro, poinformowała spółka. "Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do depozytu

BGK uplasował emisję euroobligacji na rzecz KFD o wartości 1 mld euro

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeprowadził emisję euroobligacji o wartości 1 mld euro na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), podał bank. Fundusz dzięki pozyskanym środkom będzie mógł sfinansować m.in. inwestycje zaplanowane w

Wartość kredytów EBI dla Polski wzrosła o 13% r/r do 5,04 mld euro w 2017

Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Wartość kredytów przyznanych Polsce przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w 2017 r. wyniosła łącznie 5,042 mld euro, co stanowi wzrost o 13% r/r,, podała instytucja. Grupa chce utrzymać podobny poziom finansowania dla Polski w tym roku

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro

Polsce. Obecna emisja jest dwunastą przeprowadzaną przez Bank (listów zastawnych denominowanych zarówno w euro jak i w złotych). Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na koniec 2017 r. wynosiła 8,9 mld . PKO Bank Hipoteczny jest

mBank uchwalił nowy program emisji obligacji o wartości do 3 mld euro

, o maksymalnej wartości kwoty głównej 3 mld euro, podał bank. Kwota 3 mld euro jest równowartością 12 573 300 000 (wg. kursu NBP z 11 kwietnia br.). "Nowy program EMTN będzie ustanowiony przez aktualizację istniejącego programu emisji

MOL wycenił 7-letnie euroobligacje o wartości 750 mln euro

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - MOL dokonał wyceny 7-letnich euroobligacji o wartości nominalnej 750 mln euro i planuje je wyemitować w przyszłym tygodniu, podała spółka. "Emisja jest uzależniona od podpisania i skompletowania odpowiedniej

PAIH zakończyła 51 projektów o wartości 1,77 mld euro w październiku

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Polska Agencja Inwestycji i Handli (PAIH) zakończyła 51 projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych o wartości 1,77 mld euro w październiku, podała Agencja. "Październikowy portfel PAIH to 187 prowadzonych i

MF dokonało wyceny obligacji w ramach private placement o wartości 300 mln euro

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) dokonało wyceny 2-letnich obligacji nominowanych w euro w formacie private placement. Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 27 listopada 2019 r. wyniosła 300 mln euro, podał resort

Synektik ma umowę na dofinansowanie o wartości 3,68 mln euro

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Synektik podpisał umowę z Europejską Agencją ds. MŚP dedykowaną Komisji Europejskiej na dofinansowanie 100% projektu o wartości 3,68 mln euro. "Umowa dotyczy dofinansowania w ramach Fazy 2 programu Unii

Niemcy odpowiadają Putinowi: 200 mld euro na tańszą energię

wartości 200 mld euro. Pieniądze z tego funduszu zostaną przeznaczone na rekompensaty dla dostawców energii za jej sprzedaż po ulgowych cenach. Ponadto rząd Niemiec obniży stawki podatku VAT od energii.  Jednocześnie rząd Niemiec zrezygnował z wprowadzenia specjalnej opłaty, która od października

Kurs euro

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy PZP Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Obecnie ustalony kurs wynosi: 1 Euro = 4,4536 .

PKO BP sprzedaje listy zastawne o wartości 500 mln euro przy 1,5 mld euro popytu

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności 5 lat i 8 miesięcy ze stałym oprocentowaniem w wysokości 0,178%, podała instytucja. W procesie budowy księgi popytu ponad 90 inwestorów złożyło

MR: Rusza program Polska-Rosja o wartości 62,47 mln euro w Obw. Kaliningradzkim

Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Ruszył program Polska - Rosja o wartości 62,47 mln euro, podało Ministerstwo Rozwoju. Do beneficjentów z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego na realizację partnerskich projektów z Obwodem Kaliningradzkim trafi 41,65 mln

Ciech umorzył obligacje wewnątrzgrupowe o wartości nomin. 245 mln euro

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Ciech umorzył obligacje wewnątrzgrupowe o wartości nominalnej 245 mln euro, podała spółka. "Zarząd Ciech (...) informuje, że w dniu 27 listopada 2015 r. nastąpiło: umorzenie obligacji wewnątrzgrupowych o wartości

Grupa Lotos planuje uruchomić fundusz CVC o wartości 40-50 mln euro

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos rozpoczęła proces wyboru zespołu zarządzającego, z którym planuje uruchomić fundusz Corporate Venture Capital (CVC) o szacowanej wartości 40-50 mln euro, podała spółka. "Zakończenie procesu wyboru

Warimpex wyemitował obligacje o wartości 25,89 mln euro

Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) ? Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG wyemitował 25 885 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 1218 o łącznej wartości nominalnej 25,885 mln euro, podała spółka. Cel emisji obligacji nie został określony

Kruk przydzielił obligacje serii AE1 o wartości nominalnej 20 mln euro

tys. obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 tys. euro oraz o łącznej wartości emisyjnej 20 mln euro. Oprocentowanie obligacji serii AE1 jest stałe i wynosi 3,59 punktu procentowego" czytamy w komunikacie. Kruk jest największą firmą

Kruk przydzielił obligacje serii AE2 o łącznej wartości 20 mln euro

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - Kruk przydzielił 20 tys. szt. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AE2, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej 1 000 euro oraz o łącznej wartości emisyjnej 20 mln euro, podała spółka. "

PZU uplasowało euroobligacje o wartości 350 mln euro

Warszawa, 16.10.2015 (ISBnews) - PZU uplasowało euroobligacje o wartości 350 mln euro, poinformował prezes Andrzej Klesyk. "Z moim CFO uplasowaliśmy 350 mln euroobligacji w niecałe trzy godziny...czyli 120 mln euro na godzinę :) - rekord!"

Wielton ma umowę z MAN Truck and Bus w Rosji o wartości do 5 mln euro

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Wielton podpisał z LLC MAN Truck and Bus Production RUS umowę ramową na dostawę komponentów i części do montażu pojazdów w Rosji, podała spółka. Maksymalna wartość umowy w okresie do końca 2018 r. to 5 mln euro. "

UniCredit wyemitował obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 08.09.2015 (ISBnews) - UniCredit Spa wyemitował pięcioletnie obligacje zabezpieczone o wartości 500 mln euro, podała spółka. "Kupon został ustalony na 7 pkt. baz. powyżej 3-mies. Euribor" ? czytamy w komunikacie

Spółka Magellana wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 10 mln euro

banku Slovenská Sporiteľňa, a.s. z siedzibą w Bratysławie. Podmiotem, który objął wyemitowane obligacje została spółka Magellan S.A." - czytamy w komunikacie. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. euro, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro

w euro przez PKO BH, a popyt był niemal trzykrotnie wyższy niż wartość emisji. "W procesie budowy księgi popytu 112 inwestorów z 19 krajów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę blisko 1,5 mld euro. Listy zastawne zostaną wyemitowane 27 września 2017 roku i będą

Boryszew wykupił przedterminowo obligacje o wartości nominalnej 3 mln euro

Warszawa, 24.06.2015 (ISBnews) - Boryszew dokonał przedterminowego wykupu 6 sztuk obligacji imiennych serii BA o wartości nominalnej 500 000 euro każda i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3 000 000 euro, objętych przez Impexmetal, podała spółka

PwC: Na GPW w Warszawie doszło do 4 IPO w III kw. o łącznej wartości 8 mln euro

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w III kwartale 2018 r. odnotowano zaledwie 4 pierwotne oferty publiczne (Initial Public Offering, IPO), których łączna wartość wyniosła 8 mln euro, wynika z raportu "IPO Watch Europe"

Energa ma umowy z EBI na finansowanie hybrydowe o wartości 250 mln euro

umową subskrypcyjną obligacje będą emitowane w dwóch transzach o łącznej wartości nominalnej wynoszącej: 125 mln euro, o terminie wykupu 16 lat, ze zdefiniowanym pierwszym okresem finansowania na 6 lat od daty emisji, oraz 125 mln euro, o terminie wykupu 20 lat, ze

C&W: Wartość transakcji inwestycyjnych w CEE spadła do 7 mld euro w I półr.

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Wartość transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosła 7 mld euro w I poł. 2017 r., czyli o 6% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, wynika z analizy Cushman & Wakefield. "W ciągu

BGK uplasował emisję euroobligacji o wartości 750 mln euro na rzecz KFD

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem przeprowadził emisję euroobligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o wartości 750 mln euro (Program EMTN), podała instytucja. Pozyskane środki pozwolą sfinansować inwestycje zaplanowane w

Obligacje MLP Group o wartości 20 mln euro zadebiutują w środę na Catalyst

alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20 000 obligacji na okaziciela serii A spółki MLP Group o wartości nominalnej 1 000 euro każda" - czytamy w komunikacie. MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Specjalizuje się w

Capital Park wyemituje obigacje o wartości nominalnej do 9 mln euro

Warszawa, 13.06.2017 (ISBnews) - Capital Park uzyskał zgodę rady nadzorczej na zaciągnięcie zobowiązania w postaci emisji 90 tys. sztuk obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 100 euro każda. Na mocy uchwały zarządu, zostaną wyemitowane obligacje o łącznej wartości

Nextbike ma kontrakt z fińskim Turku o wartości 2,1 mln euro

Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - Nextbike Polska dostarczy i będzie obsługiwać przez 3 lata system rowerów miejskich w fińskim Turku, poinformowała spółka. To pierwszy zagraniczny kontrakt spółki, a jego wartość wyniosła 2,1 mln euro, dodano. "

PKO BP otworzył program emisji euroobligacji o wartości 3 mld euro

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę w sprawie otwarcia programu emisji euroobligacji (program Euro Medium Term Note - EMTN) o wartości 3 mld euro lub równowartości w innych walutach (USD, CHF lub PLN), podał bank

Fortuna: Wartość przyjętych zakładów wzrosła o 20,1% r/r do 302 mln euro w I kw.

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Wartość przyjętych zakładów przez Fortuna Entertainment Group wzrosła o 20,1% r/r do 302,2 mln euro w I kw. 2017 r. podała spółka. Jednocześnie Fortuna planuje całoroczną wartość przyjętych zakładów na 1 300 mln euro

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

Pytanie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy dźwigowej a jego wartość nie przekracza 30.000 euro . Projektant określił w opisie przedmiotu zamówienia różne parametry platformy dźwigowej (np. jej wielkość, szerokość, udźwig itd.), wskazując także nazwę własną. W wyniku zapytania

Wartość kredytów EBI udzielonych Polsce spadła do 4,52 mld euro w 2016 r.

łącza szerokopasmowe. Co do działań związanych z klimatem - EBI po raz siódmy z rzędu przekroczył swój roczny cel, dostarczając ponad 19 mld euro na pomoc w ograniczaniu zmian klimatu i dostosowanie się do ich skutków. Stanowi to 26% całkowitej wartości kredytów EBI w 2016 r." - czytamy w

Tauron przygotowuje się do emisji euroobligacji o wartości max. 500 mln euro

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozpoczął - w porozumieniu z konsorcjum banków inwestycyjnych - działania zmierzające do przeprowadzenia ewentualnej emisji euroobligacji o wartości do 500 mln euro, podała spółka. Działania te obejmują w szczególności

Synthos wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Synthos Finance AB - spółka zależna Synthos - wyemitowała obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro, podał Synthos. Są to obligacje o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,0% w skali roku i z

JLL: Wartość transakcji rynku nieruch. komerc. może sięgnąć 4,4 mld euro w 2016

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Wartość transakcji inwestycyjnych zrealizowanych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wyniosła 4,136 mld euro w okresie pomiędzy 1 stycznia a 21 grudnia 2016 r. W 2016 r. wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości