wartość euro na dziś

Ksenia Latos

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Na podstawie artykułu 4 pkt 8 ustawy Pzp, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Niemcy planują pakiet ulg inflacyjnych o wartości 10 miliardów euro

Minister finansów Christian Lindner oficjalnie przedstawił w środę plany wprowadzenia ulg podatkowych w wysokości 10 miliardów euro. Pakiet ma pomóc rodzinom w Niemczech poradzić sobie z gwałtownie rosnącą inflacją.

MF dokonało wyceny obligacji nominowanych w euro o wartości 1,5 mld euro

5-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie wykupu 10 lutego 2025 r. Wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 1,5 mld euro, przy zgłoszonych ofertach na poziomie 6,5 mld euro" - czytamy w komunikacie. "Obligacje wyceniono na 19

mBank wykupi obligacje trzech serii o łącznej wartości nom. 147,57 mln euro

Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - mBank przyjmie do wykupu obligacje o łącznej wartości nominalnej 35 178 000 euro z terminem wykupu w 2020 r., obligacje o łącznej wartości nominalnej 72 417 000 euro z terminem wykupu w 2021 roku oraz obligacje o łącznej wartości nominalnej 39

UniCredit wyemitował obligacje o łącznej wartości 1 mld euro

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - UniCredit wyemitował obligacje podporządkowane Tier 2 z 10-letnim terminem zapadalności o wartości 1 mld euro, podała spółka. "Transakcja spotkała się z dużym popytem ze strony prawie 200 inwestorów

Zamówienia o wartości do 14.000 euro

każde ze zleceń nie przekraczało równowartości 14.000 . Procedura wyboru wykonawcy zamówienia o wartości do 14.000 euro uzależniona jest od indywidualnej decyzji zamawiającego. Obowiązujące przepisy nie nakładają na zamawiającego, w zakresie zamówień

KE zatwierdziła polski program pomocy dla gospodarki o wartości 450 mln euro

członkowskimi, ponieważ zależy nam na tym, aby krajowe środki wsparcia były wprowadzane w skoordynowany i skuteczny sposób zgodnie z przepisami UE"- dodała. Polska zgłosiła Komisji na podstawie tymczasowych ram program o wartości 450 mln euro (ok. 2 mld złotych), który zakłada

Accolade wybuduje park przemysłowy o wartości 47 mln euro w Gorzowie Wlkp.

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Accolade wybuduje park przemysłowy z powierzchnią ponad 70 tys.m2 o wartości 47 mln euro w Gorzowie Wielkopolskim, podała spółka. Inwestycja będzie przebiegać w czterech etapach, a obecnie w budowie znajduje się ok. 19 tys. m2. Zakończenie prac

Santander Bank Polska wyemitował obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska wyemitował senioralne obligacje niezabezpieczone o wartości 500 mln euro w ramach Programu EMTN, podał bank. "Bank wyemitował senioralne obligacje niezabezpieczone o następujących parametrach

MF dokonało wyceny obligacji w ramach private placement o wartości 200 mln euro

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) dokonało wyceny rocznych obligacji nominowanych w euro w formacie private placement. Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 22 stycznia 2021 r. wyniosła 200 mln euro, podał resort

UE uruchamia pilotaż na rzecz poprawy kwalifikacji zawod. o wartości 50 mln euro

pracowników m.in. w sektorze zdrowia, edukacji czy bezpieczeństwa. Ze środków unijnych na ten cel ma zostać przekazanych 50 mln euro, poinformowała Komisja. "Pilotażowy instrument gwarancji może uruchomić inwestycje o wartości 200 mln euro w obszarze kształcenia i umiejętności

CEZ podpisał umowę kredytu z EBI o wartości 330 mln euro

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - CEZ podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w sprawie kredytu o wartości 330 mln euro, podała spółka. "Grupa CEZ podpisała umowę kredytu w Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 330 mln euro

mBank wyemitował na obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - mBank zakończył subskrypcje na obligacje o wartości 500 000 000 euro, podał bank. Subskrypcją objęto 500 tys. obligacji. Obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 24,32%, podano w

Spółka Kruka ma umowę nabycia wierzytelności we Włoszech o wartości 75 mln euro

wartości nominalnej 75 mln euro tj. ok. 321 mln zł. 13 grudnia Kruk poinformował, że ItaCapital S.r.l. wygrał przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych od jednego z największych banków na rynku włoskim, o wartości nominalnej ok. 75 mln euro

CMS/ EMIS: Wartość polskiego rynku M&A wzrosła do 10,93 mld euro w 2019 r.

we współpracy z EMIS. W Polsce zaobserwowaliśmy prawie dwukrotny wzrost wartości transakcji M&A ogłoszonych w 2019 r. w porównaniu z rokiem 2018 r. Z wartością przejęć na poziomie 10,93 mld euro, byliśmy jednocześnie świadkami 20-proc. spadku liczby M&A - do 258 transakcji

KE akceptuje polski program gwarancji dla przedsiębiorstw o wartości 22 mld euro

zaspokoić pilne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i środki inwestycyjne. W przypadku pożyczek o wartości nominalnej do 800 tys. euro możliwa jest zerowa stopa oprocentowania; [IV] gwarancje dla banków kierujących pomoc państwa do gospodarki realnej, że takie wsparcie uznaje się

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

W Obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2021 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

MLP Group wyemituje obligacje o łącznej wartości do 30 mln euro

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - MLP Group uchwaliło emisję do 30 tys. obligacji serii o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln euro w ramach oferty publicznej, podała spółka. "Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 19 lutego 2020 roku. Obligacje

JLL: Wartość biurowych transakcji inwestycyjnych to ok. 2,8 mld euro po III kw.

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach biurowych poza Warszawą przekroczyła 1 mld euro, co jest historycznie najlepszym wynikiem, wynika z danych JLL. Łącznie ze stolicą biurowe transakcje inwestycyjne na koniec III kwartału wyniosły tyle

Capital Park wyemituje obligacje wartości do 15 mln euro 

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Capital Park podjął uchwałę, na podstawie której zostanie wyemitowanych do 150 000 sztuk obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 100 euro każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15 000 000 euro, podała spółka

MLP Group wyemituje obligacje o wartości 10 mln euro 

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Zarząd MLP Group zdecydował o emisji w ramach oferty prywatnej 10 000 sztuk obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 000 euro każda i łącznej wartości emisyjnej 10 000 000 euro, podała spółka. "

Kamoji: PAIH może obsłużyć BIZ w br. o wartości większej niż 2,1 mld euro z 2018

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce obsłużonych w tym roku przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) wyniosła 1,19 mld euro na koniec III kw. 2019 r. (wobec 1,2 mld euro rok wcześniej), co przełożyło się na 5 186

Globalworth: Podium Park zwiększył wartość tegorocznych zakupów do 590 mln euro

zwiększyła docelową wartość tegorocznych zakupów spółki do ok. 590 mln euro, poinformował dyrektor ds. inwestycji w Globalworth w Polsce Łukasz Duczkowski. "Włączenie Podium Park do naszego portfolio jest kolejnym przykładem akwizycji polegającej na zakupie atrakcyjnego i

Wielton zawarł umowę strategiczną z Michelin Polska o szac. wartości 26 mln euro

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Wielton zawarł długoterminowa umowę strategiczną z Michelin Polska na dostawę opon, kół, zaworów i innych akcesoriów oraz usług montażowych na rzecz Grupy Wielton w latach 2019-2021, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to ok. 26 mln euro

Colliers: Wartość transakcji inwestyc. w Polsce wyniosła 2,6 mld euro w I półr.

. 190 mln euro, sprzedaż Globalworth Warsaw Trade Tower za około 133 mln euro czy zakup budynku biurowego Ethos w Warszawie za 115 mln euro przez Credit Suisse, podano również. "Wartość transakcji na rynkach regionalnych wyniosła w pierwszym półroczu 1,42 mld euro (55

ZPF: Wartość niespłaconych zobowiązań finans. w Europie przekracza 1 bln euro

. Według raportu firmy Debtwire, europejski rynek obrotu portfelami niespłaconych kredytów i pożyczek osiągnął w zeszłym roku 205 mld euro wartości księgowej brutto (GBV), na co składały się 142 transakcje. To znacznie więcej niż w latach ubiegłych - w 2017 roku było to 114 mld, a w 2016 roku 107 mld euro

Arctic Paper uzyskał przedłużenie kredytów o wartości 19,8 mln euro i 20 mln zł

. "Kredyt odnawialny został udzielony spółce na łączną wartość 19 800 000 euro i 20 000 000 zł i udostępniony przede wszystkim w celach refinansowania wewnątrzgrupowych zobowiązań spółki lub finansowania wewnątrzgrupowych pożyczek" - czytamy w komunikacie. Pozostałe

Co się dzieje z Biedronką? Wartość spada o kolejne 200 mln euro

Obecnie właściciel Biedronki wyceniany jest na 4,4 mld. euro, a jeszcze rok temu było to prawie 10 mld euro. Obecnie jednak akcja spółki kosztuje ok. 7 euro, to najniższy kurs od 52 tygodni. Wartość akcji spada przez polskie inwestycje. Dla Jerónimo

MOL wmurował kamień węgielny pod Projekt Poliole o wartości 1,2 mld euro

Tiszaújváros (Węgry), 27.09.2019 (ISBnews) - Grupa MOL wmurowała kamień węgielny pod budowę kompleksu polioli w Tiszaújváros na Węgrzech. Łączna wartość inwestycji, która docelowo ma produkować ok. 200 tys. ton polioli rocznie, wyniesie 1,2 mld euro

Arctic Paper zakończył inwestycję o wartości 10 mln euro w papierni w Kostrzynie

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Arctic Paper zakończył inwestycję o wartości 10 mln euro w papierni w Kostrzynie, podała spółka. W jej efekcie wydajność maszyny papierniczej MP1 zwiększyła się o 30 tys. ton rocznie, a portfolio produktów zostało

Newag ma zamówienie z Włoch o wartości 14,9 mln euro

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Newag otrzymał zamówienie od Ministerstwa Infrastruktury i Transportu Republiki Włoskiej (FCE) w ramach umowy ramowej na cztery systemy trakcyjne o łącznej wartości 14,9 mln euro, poinformowała spółka. "

Atrium sprzedało 2 obiekty handlowe w Polsce o wartości 298 mln euro

Partners, o wartości 298 mln euro, podała spółka. Finalizacja transakcji, która przewidywana jest na III kwartał 2019 roku, uzależniona jest od spełnienia określonych warunków zawieszających. "Sprzedaż dwóch polskich aktywów - Atrium Koszalin i lubelskiego Atrium Felicity

PAIH ma w portfelu ponad 30 projektów inwest. z USA o wartości ok. 850 mln euro

30 projektów z USA o wartości ok. 850 mln euro, podała instytucja. "Amerykanie należą do grona kluczowych inwestorów obsługiwanych przez nas inwestorów. Polska stawia na rozwój innowacji, dlatego kładziemy nacisk na przyciąganie projektów, które gwarantują transfer

Immofinanz kupi Warsaw Spire Tower za uzgodnioną wartość ok. 386 mln euro

m2 powierzchni biurowej. Pozostała część przeznaczona jest głównie na cele tzw. retailu. Uzgodniona wartość nieruchomości wynosi ok. 386 mln euro. Oczekiwany roczny przychód z najmu na podstawie fakturowanych czynszów to około 19,6 mln euro" - czytamy w komunikacie

Rośnie potęga dolara, bo świat nie wierzy w europejską gospodarkę. A złoty obrywa rykoszetem

To już się zdarzało – dolar w ostatnich tygodniach chwilami przebijał wartością euro (dla przypomnienia: rok temu za 1 euro płacono 1,175 dolara). Ale w poniedziałek po raz pierwszy wyższe notowania amerykańskiej waluty utrzymały się na koniec dnia na rynkach. We wtorek sytuacja była

ICE: Wartość włoskich win importowanych do Polski wzrosła do 65 mln euro w 2018

Włoskiej Antonino Mafodda, cytowany w komunikacie. Import wina nad Wisłę systematycznie rośnie. Jego całkowita wartość w 2018 wyniosła ponad 295 mln euro. Rok wcześniej zaś - niecałe 280 mln. Pod względem wartości dostarczonego do Polski wina Włochy plasują się na pierwszym

Tauron wyemituje 10-letnie euroobligacje o wartości 500 mln euro

euroobligacji o wartości do 500 mln euro. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim

Apator Powogaz ma umowę na dostawy do ZAO Teplovodomer o wartości 6 mln euro

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - zawarła z rosyjską spółką stowarzyszoną ZAO Teplovodomer ramową umowę na dostawę wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów w 2019 r. o wartości 6 mln euro netto, podała spółka

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro 

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - PKO Banku Hipoteczny uplasował listy zastawne wartości 100 mln euro serii 1 transzy 2 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na rynek europejski. Cena po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane to 99,489% wartości nominalnej, podał bank

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

pełną realizacją promocji tzn. na zasadzie przedpłaty. Zamówienie nie przekracza 30.000 euro . Jakie zapisy dotyczące płatności powinny obowiązywać w umowie? Środki na realizację zadania będą pochodzić z dotacji. Odpowiedź: Biorąc pod uwagę, że wartość zamówienia nie przekroczy 30.000 euro

PKO BH wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro 28 stycznia

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny uplasował piąta benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 23 listopada 2021 r. Marża została ustalona na 34 pb ponad stopę Mid-Swaps. Deklaracje nabycia

Tauron wyemitował euroobligacje o wartości nominalnej 500 mln euro

parametrach: 1. Łączna wartość nominalna: 500 000 000 euro; 2. Zapadalność: 10 lat; 3. Okresy odsetkowe: roczne; 4. Kupon: 2,375% w skali roku; 5. Rentowność na dzień emisji

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro 

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne wartości 100 mln euro serii 7 transzy 2 w ramach międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych. Cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane wynosi 100,145% wartości nominalnej, podał bank

AmRest zwiększył wartość umowy z QSL na Węgrzech o ok. 154 mln euro

wartość umowy o ok. 154 mln euro. "Na podstawie umowy QSL zajmuje się zakupami, magazynowaniem i sprzedażą produktów dla restauracji operowanych przez spółki zależne na terytorium Węgier" ? czytamy w komunikacie. Aneks przedłużył okres

Echo szacuje wartość realizowanych i planowanych projektów na ok. 2,7 mld euro

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Echo Investment szacuje całkowitą docelową wartość wszystkich realizowanych i planowanych projektów na ok. 2,7 mld euro, podała spółka. "Echo Investment jest na dobrej drodze do dalszego dynamicznego rozwoju

PKO BH wyemitował listy zastawne o wartości 500 mln euro

Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 24 stycznia 2023 r. W procesie budowy księgi popytu ponad 70 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę ponad 800 mln euro

PAIH: Wartość projektów inwestycyjnych wzrosła o 17% do 2,13 mld euro w 2018 r.

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zanotowała 17-proc. wzrost wartości portfela projektów pomyślnie zakończonych na koniec 2018 r. - do łącznie 2 132,8 mln euro, podała Agencja. W wyniku decyzji inwestorów, pracę w Polsce znajdzie 19 082

MLP Group wyemitował obligacje serii B o łącznej wartości nom. 10 mln euro

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - MLP Group wyemitował w ramach oferty prywatnej 10 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. euro każda i łącznej wartości emisyjnej 10 mln euro, poinformowała spółka. MLP Group jest

Ursus ma 5-letnią umowę z tureckim Tumosan o wartości średnio 9 mln euro rocznie

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Ursus zawarł z turecką spółką Tumosan Motor ve Traktör Sanayi generalną umowę współpracy w zakresie produkcji i dostawy ciągników oraz importu części, podał Ursus. Średnioroczna wartość umowy wyniesie 9 mln euro

Umowy Feerum na Ukrainie o wartości łącznie 48,9 mln euro weszły w życie

rynku usług ubezpieczeniowych, podano również. Pod koniec listopada Feerum podpisało z ukraińską firmą Epicentr K LLC z Kijowa dwie umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych o łącznej wartości blisko 50 mln euro (209,8 mln zł). Warunkiem wejścia

TMR emituje 6-letnie obligacje o wartości nominalnej 90 mln euro

emisją tych papierów przeprowadzaną na Słowacji. Wartość nominalna jednej obligacji to 1 000 euro, a wysokość kuponu - płatnego co sześć miesięcy - to 4,4%. "Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane przede wszystkim do spłaty zaciągniętych

Wartość BIZ obsłużonych przez PAiH wzrosła r/r do 1,2 mld euro na koniec III kw.

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce obsłużonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) wzrosła o 70% r/r do 1,2 mld euro po trzech kwartałach br., podała Agencja. Na koniec III kwartału

LC Corp: Kurs euro, zmiany wartości nieruchomości obniżyły zysk brutto w III kw.

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Zmiany kursu euro oraz wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych Grupy LC Corp obniżyły skonsolidowany zysk brutto za III kw. br. o 32,97 mln zł, podała spółka. "Łączny wpływ zmian opisanych w punkcie I oraz

SAP: Wartość zakupów e-konsumentów wzrośnie o 25% r/r do ok. 11,64 mld euro w br

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Łączna wartość zakupów polskich internautów (B2C commerce sales) wzrośnie w tym roku o 25% do 11,64 mld euro (ok. 50 mld zł), a przeciętny e-nabywca wyda na zakupy internetowe ok. 2 800 zł w tym roku, wynika z raportu "Ecommerce Report

Kruk ma umowę nabycia wierzytelności we Włoszech o wartości ok. 300 mln euro

. Na początku września br. Kruk poinformował, że jego spółka ItaCapital S.r.l. wygrała na rynku włoskim przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej ok. 302 mln euro. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce

Deloitte: Wartość rynku fintech w Polsce wynosi 860 mln euro

największym potencjałem w zakresie wzrostu branży fintech charakteryzują się: Austria, Polska i Czechy. Wartość aktywów bankowych w Polsce wynosi niespełna 360 mld euro, w Czechach - prawie 195 mld euro. Z kolei w Austrii jest to ponad 1 bilion euro" - powiedział dyrektor Daniel Martyniuk, cytowany w

Kruk przydzielił obligacje serii AA3 o wartości 20 mln euro

obligacji na okaziciela serii AA3 i ich zaewidencjonowaniu w ewidencji depozytariusza. Zgodnie z powziętą informacją, zarząd spółki stwierdził, że emisja obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych 20 000 obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 euro oraz o

Złoty coraz mocniejszy. Rynki finansowe patrzą na doniesienia w sprawie "technicznego bankructwa" USA

Złoty świetnie radzi sobie od początku roku, ostatnie dni to dla polskiej waluty szczególnie dobra passa. W środę rano euro jest tańsze względem wtorkowego poranku o dwa grosze i kosztuje 4,48 zł. Dolar wyceniany jest na 4,15 zł, a za franka szwajcarskiego zapłacić trzeba 

BGK wyemitował obligacje o wartości nominalnej 500 mln euro

na finansowanie Krajowego Funduszu Drogowego. Fitch Ratings poinformował dziś, że przyznał finalny długoterminowy rating w walucie obcej na poziomie 'A-' dla emisji euroobligacji BGK o wartości do 500 mln euro, zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa

MF dokonało wyceny obligacji nominowanych w euro o wartości 250 mln euro

Warszawa, 27.10.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) dokonało wyceny 2-letnich obligacji Skarbu Państwa nominowanych w euro o wartości nominalnej 250 mln euro, podał resort w komunikacie. "Ministerstwo Finansów informuje, że 27

P.A. Nova zwiększyła wartość umowy z Dr. Schumacher do 11,82 mln euro

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - P. A. Nova podpisała aneks do umowy o roboty budowlane z Dr. Schumacher, zgodnie z którym wartość kontraktu wzrosła o 2,77 mln euro do 11,82 mln euro netto, podała spółka. "W związku z zawarciem niniejszego aneksu

Capital Park przydzielił obligacje serii M o wartości nom. 15,13 mln euro

obligacji serii M, o wartości nominalnej 100 euro każda. Jednocześnie spółka informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku, na podstawie realizacji instrukcji rozrachunku, dokonano przydziału 15 250 obligacji o wartości nominalnej 100 euro każda oraz łącznej wartości nominalnej 15 125 000 euro" - czytamy w

BGK uplasował emisję euroobligacji na rzecz KFD o wartości 1 mld euro

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeprowadził emisję euroobligacji o wartości 1 mld euro na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), podał bank. Fundusz dzięki pozyskanym środkom będzie mógł sfinansować m.in. inwestycje zaplanowane w

Wartość kredytów EBI dla Polski wzrosła o 13% r/r do 5,04 mld euro w 2017

wdrożyć Plan Inwestycyjny dla Europy, obejmujący operacje o wartości 1,1 mld euro gwarantowane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). "Widzimy potencjał do dalszego wzrostu nakładów finansowych w Polsce. Miniony rok 2017 zanotowaliśmy jako dobry

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro, terminie zapadalności ustalonym na 24 stycznia 2024 roku oraz z marżą o 23 pb ponad EUR Mid-Swaps, podał bank. To czwarta benchmarkowa emisja listów zastawnych denominowanych

mBank uchwalił nowy program emisji obligacji o wartości do 3 mld euro

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Zarząd mBanku podjął uchwałę, w której wyraził zgodę na ustanowienie nowego programu emisji papierów dłużnych (Euro Medium Term Note Programme) bezpośrednio przez bank, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności

MOL wycenił 7-letnie euroobligacje o wartości 750 mln euro

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - MOL dokonał wyceny 7-letnich euroobligacji o wartości nominalnej 750 mln euro i planuje je wyemitować w przyszłym tygodniu, podała spółka. "Emisja jest uzależniona od podpisania i skompletowania odpowiedniej

PAIH zakończyła 51 projektów o wartości 1,77 mld euro w październiku

. Aktualnie w portfelu znajdują się 63 inwestycje z segmentu usług nowoczesnych (BSS) o wartości 144 mln euro. Na drugim miejscu, z 39 projektami, jest branża motoryzacyjna, która zanotowała dwukrotny przyrost wartości w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (1,6 mld euro). Na trzecim miejscu jest sektor badań i

MF dokonało wyceny obligacji w ramach private placement o wartości 300 mln euro

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) dokonało wyceny 2-letnich obligacji nominowanych w euro w formacie private placement. Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 27 listopada 2019 r. wyniosła 300 mln euro, podał resort

Niemcy odpowiadają Putinowi: 200 mld euro na tańszą energię

wartości 200 mld euro. Pieniądze z tego funduszu zostaną przeznaczone na rekompensaty dla dostawców energii za jej sprzedaż po ulgowych cenach. Ponadto rząd Niemiec obniży stawki podatku VAT od energii.  Jednocześnie rząd Niemiec zrezygnował z wprowadzenia specjalnej opłaty, która od października

Kurs euro

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy PZP Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Obecnie ustalony kurs wynosi: 1 Euro = 4,4536 zł.

Synektik ma umowę na dofinansowanie o wartości 3,68 mln euro

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Synektik podpisał umowę z Europejską Agencją ds. MŚP dedykowaną Komisji Europejskiej na dofinansowanie 100% projektu o wartości 3,68 mln euro. "Umowa dotyczy dofinansowania w ramach Fazy 2 programu Unii

PKO BP sprzedaje listy zastawne o wartości 500 mln euro przy 1,5 mld euro popytu

deklaracje nabycia na łączną kwotę ok. 1,5 mld euro, podano także. Listy zastawne zostaną wyemitowane 24 października br. "PKO Bank Hipoteczny w ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych zaoferował inwestorom instytucjonalnym papiery o wartości 500

MR: Rusza program Polska-Rosja o wartości 62,47 mln euro w Obw. Kaliningradzkim

Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Ruszył program Polska - Rosja o wartości 62,47 mln euro, podało Ministerstwo Rozwoju. Do beneficjentów z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego na realizację partnerskich projektów z Obwodem Kaliningradzkim trafi 41,65 mln

Ciech umorzył obligacje wewnątrzgrupowe o wartości nomin. 245 mln euro

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Ciech umorzył obligacje wewnątrzgrupowe o wartości nominalnej 245 mln euro, podała spółka. "Zarząd Ciech (...) informuje, że w dniu 27 listopada 2015 r. nastąpiło: umorzenie obligacji wewnątrzgrupowych o wartości

Grupa Lotos planuje uruchomić fundusz CVC o wartości 40-50 mln euro

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos rozpoczęła proces wyboru zespołu zarządzającego, z którym planuje uruchomić fundusz Corporate Venture Capital (CVC) o szacowanej wartości 40-50 mln euro, podała spółka. "Zakończenie procesu wyboru

Warimpex wyemitował obligacje o wartości 25,89 mln euro

Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) ? Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG wyemitował 25 885 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 1218 o łącznej wartości nominalnej 25,885 mln euro, podała spółka. Cel emisji obligacji nie został określony

Kruk przydzielił obligacje serii AE1 o wartości nominalnej 20 mln euro

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Kruk przydzielił niezabezpieczone obligacje serii AE1 o łącznej wartości nominalnej 20 mln euro, poinformowała spółka. "Zarząd spółki stwierdził, że emisja obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych 20

Kruk przydzielił obligacje serii AE2 o łącznej wartości 20 mln euro

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - Kruk przydzielił 20 tys. szt. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AE2, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej 1 000 euro oraz o łącznej wartości emisyjnej 20 mln euro, podała spółka. "

PZU uplasowało euroobligacje o wartości 350 mln euro

; - napisał dziś Klesyk na Twitterze, Kilka dni temu rada nadzorcza PZU spółki wyraziła zgodę na udzielenie przez PZU SA gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z euroobligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 350 mln euro oraz o okresie zapadalności nie dłuższym

Wielton ma umowę z MAN Truck and Bus w Rosji o wartości do 5 mln euro

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Wielton podpisał z LLC MAN Truck and Bus Production RUS umowę ramową na dostawę komponentów i części do montażu pojazdów w Rosji, podała spółka. Maksymalna wartość umowy w okresie do końca 2018 r. to 5 mln euro. "

UniCredit wyemitował obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 08.09.2015 (ISBnews) - UniCredit Spa wyemitował pięcioletnie obligacje zabezpieczone o wartości 500 mln euro, podała spółka. "Kupon został ustalony na 7 pkt. baz. powyżej 3-mies. Euribor" ? czytamy w komunikacie

Spółka Magellana wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 10 mln euro

Warszawa, 31.08.2015 (ISBnews) - Magellan Slovakia, s.r.o. - spółka zależna Magellana - przeprowadziła emisję rocznych obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej 10 mln euro, podał Magellan. "Obligacje zostały zarejestrowane na koncie

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro

Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro, terminie zapadalności ustalonym na 27 sierpnia 2024 roku oraz z marżą o 28 pb ponad EUR Mid-Swaps, podał bank. To trzecia benchmarkowa emisja listów zastawnych denominowanych

Boryszew wykupił przedterminowo obligacje o wartości nominalnej 3 mln euro

Warszawa, 24.06.2015 (ISBnews) - Boryszew dokonał przedterminowego wykupu 6 sztuk obligacji imiennych serii BA o wartości nominalnej 500 000 euro każda i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3 000 000 euro, objętych przez Impexmetal, podała spółka

PwC: Na GPW w Warszawie doszło do 4 IPO w III kw. o łącznej wartości 8 mln euro

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w III kwartale 2018 r. odnotowano zaledwie 4 pierwotne oferty publiczne (Initial Public Offering, IPO), których łączna wartość wyniosła 8 mln euro, wynika z raportu "IPO Watch Europe"

Energa ma umowy z EBI na finansowanie hybrydowe o wartości 250 mln euro

umową subskrypcyjną obligacje będą emitowane w dwóch transzach o łącznej wartości nominalnej wynoszącej: 125 mln euro, o terminie wykupu 16 lat, ze zdefiniowanym pierwszym okresem finansowania na 6 lat od daty emisji, oraz 125 mln euro, o terminie wykupu 20 lat, ze

C&W: Wartość transakcji inwestycyjnych w CEE spadła do 7 mld euro w I półr.

zainteresowaniem. Liderem regionu są Czechy, gdzie w nieruchomości handlowe i biurowe zainwestowano odpowiednio 1 023 mln euro i 590 mln euro. Natomiast w sektorze magazynowym najwyższą wartość transakcji inwestycyjnych odnotowano na Węgrzech - 305 mln euro, podano również. "Duża

BGK uplasował emisję euroobligacji o wartości 750 mln euro na rzecz KFD

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem przeprowadził emisję euroobligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o wartości 750 mln euro (Program EMTN), podała instytucja. Pozyskane środki pozwolą sfinansować inwestycje zaplanowane w

Obligacje MLP Group o wartości 20 mln euro zadebiutują w środę na Catalyst

alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20 000 obligacji na okaziciela serii A spółki MLP Group o wartości nominalnej 1 000 euro każda" - czytamy w komunikacie. MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Specjalizuje się w

Capital Park wyemituje obigacje o wartości nominalnej do 9 mln euro

Warszawa, 13.06.2017 (ISBnews) - Capital Park uzyskał zgodę rady nadzorczej na zaciągnięcie zobowiązania w postaci emisji 90 tys. sztuk obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 100 euro każda. Na mocy uchwały zarządu, zostaną wyemitowane obligacje o łącznej wartości

Nextbike ma kontrakt z fińskim Turku o wartości 2,1 mln euro

Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - Nextbike Polska dostarczy i będzie obsługiwać przez 3 lata system rowerów miejskich w fińskim Turku, poinformowała spółka. To pierwszy zagraniczny kontrakt spółki, a jego wartość wyniosła 2,1 mln euro, dodano. "

PKO BP otworzył program emisji euroobligacji o wartości 3 mld euro

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę w sprawie otwarcia programu emisji euroobligacji (program Euro Medium Term Note - EMTN) o wartości 3 mld euro lub równowartości w innych walutach (USD, CHF lub PLN), podał bank

Fortuna: Wartość przyjętych zakładów wzrosła o 20,1% r/r do 302 mln euro w I kw.

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Wartość przyjętych zakładów przez Fortuna Entertainment Group wzrosła o 20,1% r/r do 302,2 mln euro w I kw. 2017 r. podała spółka. Jednocześnie Fortuna planuje całoroczną wartość przyjętych zakładów na 1 300 mln euro

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

Pytanie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy dźwigowej a jego wartość nie przekracza 30.000 euro . Projektant określił w opisie przedmiotu zamówienia różne parametry platformy dźwigowej (np. jej wielkość, szerokość, udźwig itd.), wskazując także nazwę własną. W wyniku zapytania

Wartość kredytów EBI udzielonych Polsce spadła do 4,52 mld euro w 2016 r.

łącza szerokopasmowe. Co do działań związanych z klimatem - EBI po raz siódmy z rzędu przekroczył swój roczny cel, dostarczając ponad 19 mld euro na pomoc w ograniczaniu zmian klimatu i dostosowanie się do ich skutków. Stanowi to 26% całkowitej wartości kredytów EBI w 2016 r." - czytamy w

Tauron przygotowuje się do emisji euroobligacji o wartości max. 500 mln euro

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozpoczął - w porozumieniu z konsorcjum banków inwestycyjnych - działania zmierzające do przeprowadzenia ewentualnej emisji euroobligacji o wartości do 500 mln euro, podała spółka. Działania te obejmują w szczególności

Synthos wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Synthos Finance AB - spółka zależna Synthos - wyemitowała obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro, podał Synthos. Są to obligacje o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,0% w skali roku i z

JLL: Wartość transakcji rynku nieruch. komerc. może sięgnąć 4,4 mld euro w 2016

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Wartość transakcji inwestycyjnych zrealizowanych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wyniosła 4,136 mld euro w okresie pomiędzy 1 stycznia a 21 grudnia 2016 r. W 2016 r. wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości