wartość euro do przetargu

Daniel Wycinka *

Jaki tryb przetargu wybrać?

Jaki tryb przetargu wybrać?

Każde zamówienie publiczne o wartości powyżej równowartości kwoty 14.000 euro może być udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

KE szuka wykonawców analizy unijnego sektora telekomunikacyjnego

Komisja Europejska ogłosiła przetargi na realizację dwóch projektów badawczych nad stanem rozwoju unijnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Łączna wartość projektów to 900 tys. euro. Ich realizacja ma umożliwić m.in. wyodrębnienie segmentów kluczowych z punktu widzenia rozwoju unijnego sektora ICT.

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w euro, jednocześnie przyjmując stały kurs, po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.

Nowe zasady odwołań dla zamówień o wartości powyżej 14 000 euro

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Ustawodawca określił cztery przypadki, w których wykonawcy mogą sięgnąć po odwołanie jeżeli wartość zamówienia nie

Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wartości ok. 322 mln zł

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - ItaCapital S.r.l. - spółka zależna Kruka - wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych od jednego z największych banków na rynku włoskim, o wartości nominalnej ok. 75 mln euro zł, podał Kruk

MF zaoferuje obligacje za 17-27 mld zł na 4-5 przetargach sprzedaży w I kw.

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zorganizuje 4-5 przetargów sprzedaży obligacji skarbowych w I kw. 2020 r., oferując papiery o łącznej wartości 17-27 mld zł, podał resort. Możliwe są także maksymalnie 2 przetargi zamiany obligacji, podano także

MF odkupiło obligacje za 730 mln euro na przetargu

Warszawa, 26.11.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów odkupiło na dzisiejszym przetargu obligacje serii EUR20160201 o łącznej wartości 730 mln euro, podał resort. Inwestorzy zgłosili do odkupu obligacje tej serii o wartości 740 mln euro, czytamy w

MF zaoferuje obligacje za 7-13 mld zł na 1-2 przetargach sprzedaży w III kw.

rynkach zagranicznych, wpływy z kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych w wysokości do 0,1 mld euro, możliwe są także emisje obligacji w formule private placement, poinformował również resort. Wcześniej ministerstwo informowało, że po drugim czerwcowym przetargu

Oferta Ferrum warta 17,8 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Oferta Ferrum o wartości ok. 17,8 mln euro netto (ok. 21,9 mln euro netto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C, podała spółka

Spółka Kruka ma umowę nabycia wierzytelności we Włoszech o wartości 75 mln euro

wartości nominalnej 75 mln euro tj. ok. 321 mln zł. 13 grudnia Kruk poinformował, że ItaCapital S.r.l. wygrał przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych od jednego z największych banków na rynku włoskim, o wartości nominalnej ok. 75 mln euro

MF zaoferuje obligacje za 15-25 mld zł na 3-4 przetargach sprzedaży w II kw.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zorganizuje 3-4 przetargi sprzedaży obligacji skarbowych w II kw. 2019 r., oferując papiery o łącznej wartości 15-25 mld zł, podał resort. Możliwe są także 2-3 przetargi zamiany obligacji, podano także

Kruk wygrał przetarg na zakup wierzytelności we Włoszech wart. ok. 302 mln euro

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - ItaCapital S.r.l. - spółka zależna Kruka - wygrała na rynku włoskim przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej ok. 302 mln euro (1,3 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 3 września 2018 roku), podał Kruk

Ferrum podpisało 2 umowy z Izostalem na dostarczenie rur za 52,89 mln zł netto

oraz 3,83 mln euro netto. Sprzedaż będzie realizowana do końca listopada 2020 roku dla umowy o wartości ok. 3,83 mln euro oraz do połowy stycznia 2021 roku w przypadku umowy o wartości ok. 8,04 mln euro, poinformowano. "Zawarte umowy to kolejny niezbity dowód na

MF może zaoferować obligacje za max. 5 mld zł na 1 przetargu sprzedaży w IV kw.

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów może zorganizować jeden przetarg sprzedaży obligacji skarbowych w IV kw. 2019 r., oferując papiery o wartości do 5 mld zł, podał resort. Możliwe są także 3-4 przetargi zamiany obligacji oraz przetarg odkupu obligacji w USD

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

).  Otworzyliśmy trzy oferty na roboty budowlane w kwotach: 112.200 zł netto, 214.959 zł netto, 323.000 zł netto. Wartość szacunkowa zamówienia to 123.231,74 zł netto, w związku z czym przeprowadzono zapytanie ofertowe do 30.000 euro . Chcemy teraz wybrać ofertę – naszym zdaniem szacunek

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Pytanie: Udzieliliśmy zamówienia na roboty budowlane polegające na konserwacji stalowych elementów urządzeń przemysłowych. Jego wartość przekraczała 30.000 euro , zamówienia udzielono więc zgodnie z ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego . W tym samym roku budżetowym zaplanowane jest

MF zorganizuje w listopadzie tylko przetarg zamiany i odkupu obligacji w EUR

obligacji serii EUR20160201 (ich data wykupu to 1 lutego 2016 r.) o maksymalnej wartości 1 mld euro, podano także. Na październikowym przetargu ministerstwo sprzedało obligacje zapadające w latach 2017-2026 o łącznej wartości 7 957 mln zł wobec oferty wynoszącej 5 000 - 8 000 mln

Photon Energy miało 0,95 mln euro straty netto, 4,04 mln euro EBITDA w II kw.

. 2020 r. wobec 7,94 mln euro rok wcześniej. "Rekordowe wyniki w II kwartale to efekt wysokiej wartości produkcji energii elektrycznej" (+ 73,7% r/r) dzięki rozszerzeniu własnego portfela elektrowni na Węgrzech (+23,5 MWp w ciągu ostatnich 12 miesięcy) oraz solidnej

MF zaoferuje obligacje za 11-22 mld zł na 3 przetargach sprzedaży w IV kw.

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zorganizuje w IV kw. br. 3 przetargi obligacji skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 11-22 mld zł, mld zł, podał resort. Możliwe jest także 2-3 przetargów zamiany obligacji, podano także

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

. Wyjaśnienie: Jeśli wartość Twojego zamówienia wynosi poniżej 14.000 euro, nie ma zastosowania do jego udzielenia ustawa Pzp (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). W takim wypadku powinieneś zajrzeć do Twojego wewnętrznego regulaminu lub instrukcji, na podstawie której Twoja jednostka udziela zamówień do kwoty 14.000 euro

Jak zachować ciągłość niezbędnych usług w sytuacji braku możliwości szybkiego ich zlecenia w postępowaniu?

Jak zachować ciągłość niezbędnych usług w sytuacji braku możliwości szybkiego ich zlecenia w postępowaniu?

nieprzekraczającej 30.000 euro. Czy wszczynając zamówienie tzw. nieplanowane, zamawiający powinien łączyć wartość zamówienia nieplanowanego i zleconych zamówień o wartości do 30.000 euro, a tym samym zastosować procedury do zamówień właściwych powyżej progu unijnego ? Czy też przyjąć szacunkową wartość zamówienia

MF zaoferuje obligacje za 8-14 mld zł na dwóch przetargach w styczniu

Inwestycyjnego" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do informacji o podaży. Ostateczna oferta oraz wartość podaży będzie ogłaszana 2 dni przed przetargiem w oparciu o aktualne warunki rynkowe i konsultacje z inwestorami, przypomniano w materiale

Green Genius zbuduje w Polsce farmy PV o mocy ponad 42 MW do końca roku

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Green Genius, należący do międzynarodowej grupy kapitałowej Modus, zakończył inwestycję - budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 74 MW i wartości 66 mln euro w Polsce i na Ukrainie. Spółka rozpoczęła realizację kolejnych farm

Czy zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów należy połączyć w jedno zamówienie?

Pytanie: Przygotowujemy przetarg na bezgotówkowy zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych. Czy w postępowaniu powinniśmy ująć także płyny eksploatacyjne typu płyn do spryskiwaczy, olej itp.? Zakup paliwa oraz pozostałego asortymentu na stacjach paliw następuje po cenie według cen zakupu na dany

Madziarzy w kłopotach. Pogrąża ich forint

W ciągu roku forint spadł w stosunku do euro aż ok. 14 proc. Jeszcze gorzej prezentuje się wartość węgierskiej waluty wobec dolara. Ta od początku roku spadła o ponad 25 proc. Podwyższona o 950 pkt bazowych (albo 9,5 proc.) stopa dotyczy oprocentowania jednodniowych kredytów, tj. odpowiednika

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

zamówień, do których nie stosuje się ustawy Pzp. Zamawiający sektorowy udziela zamówienia sektorowego zgodnie z ustawą Pzp , jeśli jego wartość przekracza progi unijne . W przypadku zamówień sektorowych jest to: 428.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1.827.260 zł, w przypadku dostaw lub usług oraz

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

planowaliśmy po przeprowadzeniu przetargu? We wcześniejszym postępowaniu dopuściliśmy składanie ofert częściowych. Czy wolno nam zlecić zamówienie w postępowaniu do 30.000 euro np. na okres jednego miesiąca, a w między czasie przeprowadzić ponowną procedurę np. w trybie przetargu nieograniczonego

Spółka Apatora ma umowę na dostawę liczników do Niemiec za ok. 2,2 mln euro

związku z powyższym potencjalna maksymalna wartość umowy wynosi 9,6 mln euro (ok. 41,4 mln zł)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z warunkami przetargu, w wyniku którego została zawarta umowa, zamawiający nie gwarantuje jednak zamówień na poziomie przydzielonego wolumenu

MF zaoferuje obligacje za 25-38 mld zł na 5-6 przetargach w I kw. 2017 r.

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zorganizuje w I kw. 2017 r. 5-6 przetargów obligacji skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 25-38 mld zł, podał resort. Przetarg zamiany obligacji możliwy w marcu, natomiast ewentualne przetargi bonów

Zasada bezstronności obiektywizmu

? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750.000 euro prowadzonym według przepisów art. 138o ustawy Pzp zasadne jest złożenie

MF zaoferuje obligacje za 20-30 mld zł na 4-6 przetargach sprzedaży w I kw.

Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zorganizuje 4-6 przetargów sprzedaży obligacji skarbowych w I kw. 2019 r., oferując papiery o łącznej wartości 20-30 mld zł, podał resort. Możliwe są także maksymalnie 2 przetargi zamiany obligacji, podano także

Nowak z MF: Przedterminowy wykup obligacji USD da ok. 39 mln zł oszczędności

premię w cenie ponad wartość nominalną oraz narosłe odsetki)" - napisał Nowak w komentarzu do wyników przetargu odkupu. Ministerstwo Finansów odkupiło na dzisiejszym przetargu obligacje serii US731011AR30 o wartości 461,507 mln USD. Inwestorzy zgłosili do odkupu obligacje

MF zaoferuje obligacje za 8-18 mld zł na 2-3 przetargach sprzedaży w III kw.

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zorganizuje w III kw. br. 2-3 przetargów obligacji skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 8-18 mld zł, podał resort. Możliwe jest także 2-3 przetargów zamiany obligacji, podano także. Ewentualne przetargi

Spółka Kruka wygrała przetarg na wierzytelności warte ok. 183 mln euro

Warszawa, 22.11.2016 (ISBnews) - InvestCapital Malta Ltd. - spółka zależna Kruka - wygrał przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim, podał Kruk. Wartość nominalna portfela wierzytelności to ok. 183 mln euro

MF zaoferuje obligacje za 15-25 mld zł na 4 przetargach w III kw. 2016 r.

Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zorganizuje w III kw. br. 4 przetargi obligacji skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 15-25 mld zł, podał resort. Przetarg zamiany obligacji możliwy we wrześniu, natomiast ewentualne przetargi bonów

Polski dług rekordowo tani. To bardzo zła informacja

(głównie w euro) mamy dług wartości 274 mld zł (dane z sierpnia br.). Dług na spłatę długu, czyli tajemnica śnieżnej kuli Rząd musi zaciągać dług z dwóch powodów. Po pierwsze, wydatki państwa są stale wyższe niż dochody. Po drugie, po to, by spłacić stare zadłużenie, którego termin spłaty właśnie zapada

Oferta spółki Famuru warta 21,49 mln euro wybrana na dostawę obudów do Rosji

Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Oferta Polskich Maszyn Górniczych ? spółki zależnej Famuru ? o wartości 21,49 mln euro została wybrana w przetargu na dostawę 177 sekcji obudów zmechanizowanych do kopalni Kirova rosyjskiego koncernu AO SUEK, podał Famur

MF zaoferuje obligacje za 20-30 mld zł na 5 przetargach w II kw. 2017 r.

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zorganizuje w II kw. br. 5 przetargów obligacji skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 20-30 mld zł, podał resort. Przetarg zamiany obligacji możliwy w maju, natomiast ewentualne przetargi bonów skarbowych

Dobrowolne stosowanie Pzp do zamówień podprogowych nie oznacza, że wykonawca może się odwołać

Pytanie: Zamawiający wykluczył wykonawcę z przetargu nieograniczonego , wskazując, że uczestniczył on w przygotowaniu zamówienia, ponieważ opracował do niego dokumentację techniczno-projektową. Wykonawca wniósł odwołanie do KIO , ale nie zostało ono rozpoznane merytorycznie, z uwagi na fakt

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

wartość zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego, przekracza równowartość kwoty 30.000 € zamawiający, zobowiązany do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych , wybiera inwestora zastępczego w drodze procedur przewidzianych tą ustawą. Sytuacja powyższa

MF zaoferuje obligacje za 8-16 mld zł na 2 przetargach sprzedaży w IV kw. 2017r.

Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zorganizuje w IV kw. br. dwa przetargi obligacji skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 8-16 mld zł, podał resort. Możliwe są także trzy przetargi zamiany obligacji, podano także

MF zaoferuje obligacje za 15-25 mld zł na 3-5 przetargach sprzedaży w II kw.

Warszawa, 30.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zorganizuje w II kw. br. 3-5 przetargów obligacji skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 15-25 mld zł, podał resort. Możliwe jest także 1-3 przetargów zamiany obligacji, podano także. Ewentualne przetargi

Rosja traci szanse na atomowy biznes w Czechach po dywersyjnym skandalu

Czech zezwolenie na budowę nowych bloków elektrowni atomowej. Przetarg na tę inwestycję ma być ogłoszony po wyborach do niższej izby czeskiego parlamentu, które zaplanowano na początek października.  Wartość zlecenia szacuje się na 6 mld euro. Zwycięzca przetargu ma w latach 2029-2036 wybudować dwa

Ociepa z MPiT: Polskie firmy chcą brać udział w przetargach publ. na Węgrzech

odbiorcą polskich inwestycji za granicą, które ulokowane są głównie w sektorze spożywczym, IT oraz w produkcji przemysłowej. Skumulowana wartość polskich bezpośrednich inwestycji na Węgrzech na koniec 2017 r. wyniosła 1,37 mld euro, podano także w materiale. "Zapraszam do

Kruk wygrał przetarg na wierzytelności we Włoszech warte nom. 930 mln euro

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - Spółka zależna Kruka - ItaCaptal S.r.l, wygrała na rynku włoskim przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej ok. 930 mln euro, poinformowała spółka. "Wartość nominalna

Gdzie i za ile kupić nieruchomość za granicą?

za gotówkę. Nasza firma zapewnia dostęp do hiszpańskich doradców finansowanych, którzy przy minimum formalności są w stanie zapewnić kredyt hipoteczny – twierdzi Annusewicz. We Włoszech ceny nieruchomości oscylują w granicach od 900 euro za m kw. w Kalabrii do 2,5 tys. euro w dolinie Aosty. W

Biomed - Lublin będzie sprzedawał Distreptazę na 8 nowych rynkach

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Biomed - Lublin rozszerzył współpracę z Alpen Pharma w zakresie dystrybucji leku Distreptaza na 8 nowych rynków. W ramach porozumienia w ciągu 5 lat spółka dostarczy partnerowi ze Szwajcarii produkty o łącznej wartości minimum 2,5 mln euro

Solaris wygrał wielki przetarg na autobusy dla Wilna

Zgodnie z warunkami przetargu w przyszłym roku Solaris dostarczy do Wilna autobusy niskopodłogowe, 100 pojazdów dwuosiowych Urbino 12 oraz 50 autobusów przegubowych Urbino 18. Umowa ma wartość 40,5 mln euro - poinformowała litewska agencja prasowa BNS. W przetargu Solaris występował w konsorcjum z

Spółka Kruka wygrała przetarg we Włoszech na wierzytelności na ok. 750 mln euro

. 750 mln euro ( ok. 3,3 mld zł). "ItaCaptal S.r.l. z siedzibą w Mediolanie, Włochy, wygrała na rynku włoskim przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności od Banca IFIS z siedzibą w Wenecji. Wartość nominalna portfela wierzytelności, o którym

Kruk ma umowę nabycia wierzytelności we Włoszech o wartości ok. 300 mln euro

. Na początku września br. Kruk poinformował, że jego spółka ItaCapital S.r.l. wygrała na rynku włoskim przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej ok. 302 mln euro. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce

Zamówienia na usługi społeczne

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: Udzielanie zamówień na usługi społeczne o wartości mniejszej niż: - 750.000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub w dziedzinach

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Pytanie: Czy wybór wykonawcy na grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników i ich rodzin o wartości powyżej 30.000 euro powinien być przeprowadzony w przetargu nieograniczonym

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

sytuacji należy sporządzić aneks do podstawowej umowy w przypadku robót dodatkowych, a odrębną umowę dla zamówienia z art. 67 ustawy Pzp? Czy może powinniśmy zastosować art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w związku z faktem, że wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro? Znajdź przetarg

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Pytanie: Czy mogę przeprowadzić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego , mimo, że szacowana wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro ? Reprezentuję jednostkę sektora finansów publicznych. Odpowiedź: Zamawiający nie powinien stosować ustawy Pzp do zamówień , które są wyłączone

MF zaoferuje obligacje za 14-28 mld zł na 3-4 przetargach w IV kwartale

Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zorganizuje w IV kw. br. 3-4 przetargi obligacji skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 14-28 mld zł, podał resort. Planowane są również 1-2 przetarg zamiany obligacji, ewentualne przetargi bonów skarbowych

Mniej czasu dla Węgier na spłatę Rosji kredytu na elektrownię atomową. Jak Moskwa to wykorzysta?

szacowana wartość to 12,5 mld euro.  Umowę kredytową rządy Rosji i Węgier podpisały 28 marca 2014 r., po inwazji Rosji na ukraiński Krym, który to krok doprowadził do ochłodzenia relacji UE z Rosją. Rząd Viktora Orbána był ostro krytykowany za nuklearną umowę z Putinem, ale

Nextbike złożył najkorzystniejszą ofertę za 2 mln euro w przetargu w Finlandii

, gdzie jesteśmy liderem, ale też rynki zagraniczne. Wartość bazowej oferty to 2 mln euro, ale jest potencjał do zwiększenia floty rowerowej w systemie transportowym Turku i przedłużenia kontraktu na kolejne trzy lata" - powiedział prezes Tomasz Wojtkiewicz, cytowany w komunikacie

Spółka Bestu wygrała przetarg na wierzytelności we Włoszech wart. 134 mln euro

Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Bestu - Best Capital Italy s.r.l., wygrała przetarg na nabycie portfela wierzytelności niezabezpieczonych o wartości nominalnej 134 mln euro na rynku włoskim, podał Best. "Spółka zależna Best tj

MF zaoferuje obligacje za 20-35 mld zł na 5-6 przetargach sprzedaży w I kw. 2018

Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zorganizuje w I kw. 2018 r. 5-6 przetargów obligacji skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 20-35 mld zł, podał resort. Możliwy jest także jeden przetarg zamiany obligacji - w marcu, podano także

Firmy stawiają rząd pod ścianą: albo tani prąd, albo idziemy do Czech

Europa zmaga się z kryzysem energetycznym i spowolnieniem gospodarczym. Jednym z najlepszych sposobów na walkę z kryzysem są inwestycje - to one, a nie „czysta" konsumpcja wnoszą wartość dodaną do gospodarki. W Polsce inwestycje kuleją. Według Eurostatu inwestycje w Polsce jako procent

Czy ceną oferty może być stawka za roboczogodzinę?

Pytanie: Udzielam zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego . Czy mogę określić cenę oferty jako cenę jednej roboczogodziny wykonania usługi i zawrzeć umowę do zabezpieczonej w planie kwoty, jaką zamierzam przeznaczyć na wykonanie zamówienia? Opis przedmiotu

Drogowa kampania wyborcza 2023 r. już ruszyła. Ale może się potknąć o pieniądze

trzeba było utrzymywać zdalnie na nieznaną wcześniej skalę.  W czasie pandemicznej zawieruchy drogowa Dyrekcja odniosła też wielki sukces w gromadzeniu kontraktów na budowę nowych tras.  W 2020 r. GDDKiA podpisała 35 umów o wartości 18,1 mld zł na budowę 450 km dróg. W zeszłym roku doszło do

Mirbud ma umowę z ARP na budowę hali w TSSE Euro-Park Wisłosan za 24 mln zł

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Mirbud podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu w Stalowej Woli na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan Podstrefa

Kurs euro do zamówień publicznych

, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Realizując wskazaną powyżej dyspozycję Prezes Rady Ministrów w dniu 29 grudnia 2015 r. podpisała rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości

Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności na 3 mln euro w Hiszpanii

Warszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - InvestCapital Malta - spółka zależna Kruka - wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności o wartości nominalnej ok. 3 mln euro (12,9 mln zł) od Bigbank AS Consumer Finance SE z siedzibą w Madrycie, podała spółka

PGNiG Termika może wkrótce podjąć decyzję ws. budowy nowego bloku na Żeraniu

". Do spółki wpłynęły dwie oferty na budowę bloku: konsorcjum GE Power i General Electric International o wartości 1,37 mld zł oraz 114,86 mln euro, a także konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems, Mitsubishi Hitachi Power System Europe i Polimex Mostostal o wartości

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro. Względem zamówień o takiej wartości zamawiający może samodzielnie ustalić procedurę ich dokonania. To w niej należy określić zakres dokumentacji

Lukratywne zlecenie Orlenu dla strategicznego partnera Gazpromu

mln euro, część sfinansuje rząd litewski. To kolejny krok ku niezależności energetycznej naszego regionu".  Chodzi o budowę do 2024 r. w rafinerii Orlenu w litewskich Możejkach instalacji "bottom of barrel", umożliwiającej pogłębiony przerób ropy naftowej i zwiększenie wyrobu

Białoruś bez gwarancji Szwecji na turbiny Siemensa. Za łamanie praw człowieka

KfW Ipex-Bank i Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale.  Gazowy bezpiecznik atomu Wycofana przez EKN oferta dotyczyła ubezpieczenia części dostaw Siemensa dla Białorusi. W 2019 r. niemiecki koncern wygrał przetarg o wartości 550 mln dol. na dostarczenie wyposażenia do czterech elektrowni

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

odnoszą się do okresu 12 miesięcy, to adekwatne wydaje się przyjęcie czasu realizacji, jaki zamawiający przewiduje dla określonego zamówienia (w przedmiotowym wypadku 2 lat). Ceny ofert złożonych w przetargu  nie mają natomiast wpływu na ocenę prawidłowego w świetle ustawy Pzp ustalenia wartości

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

usługi do 209.000 euro, - 5.186.000 euro przy zamówieniu na roboty budowlane do 5.225.000 euro. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Zamówienia sektorowe Również w

Nagła zmiana w zarządzie gazoportu w Świnoujściu. W tle problemy z rozbudową terminalu?

, która miała dwa lata poślizgu. Być może podobne powody kryją się za obecnymi roszadami w zarządzie gazoportowej spółki. Kontrakt na kluczowe instalacje W ostatni czwartek Polskie LNG podpisało kontrakt z firmą Selas-Linde na dostawę dwóch urządzeń do regazyfikacji skroplonego gazu, niezbędnych do

Nowak z MF: Sfinansowano ok. 98% całorocznych potrzeb pożyczkowych

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Z uwzględnieniem wycenionej wczoraj emisji private placement w euro, stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych po nowelizacji budżetu wynosi ok. 98%, poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak. "Do końca

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

udzielić na te 25 części zamówienia z wolnej ręki w trybie unijnym. Wartość wszystkich części wynosi 11.330.493,43 euro. Zakup leków jest dla nas konieczny i nie możemy czekać na rozpisanie nowego unijnego przetargu. Jak przeprowadzić takie zamówienia z wolnej ręki , w przypadku gdy na kilka różnych

Grupa Azoty wybrała Hyundai Engineering na gen. wykonawcę Polimerów Police

, liczymy na rozpoczęcie robót budowlanych w I kwartale 2020 roku. W naszej ocenie łączna wartość nakładów może okazać się niższa wobec zakładanej kwoty 1,52 mld euro, która stanowi maksymalną wartość projektu, obejmującą także niezbędne rezerwy na ryzyka i koszty finansowania w okresie budowy. To

Progi stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Zamawiający zrealizował w 2009 roku zamówienie publiczne na przebudowę drogi powiatowej. Wykonawca zamówienia został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Po upływie terminu do skorzystania z gwarancji rękojmi za wady uwidoczniły się

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla jej wartości jeżeli: - wartość tej części dla robót budowlanych jest mniejsza niż 1.000.000 euro, łączna wartość części zlecanych stosownie do ich wartości wynosi nie więcej niż 20% całego zamówienia

Plaza Centers sprzedaje centrum handlowe Liberec Plaza za 9,5 mln euro

. Pod koniec ub.r. spółka zależna Plaza Centers N.V. wygrała przetarg na wykup pożyczki o wartości 20,4 mln euro dla Liberec Plaza za 8,5 mln euro, czyli z 58-proc. dyskontem. "Po zakończeniu sprzedaży Liberec Plaza, PCE otrzyma 8,5 mln euro na konto wcześniej zakupionego

Szacunkowa wartość zamówienia

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie w formie zapytania cenowego na wykonanie robót budowlanych. Ich szacunkowa wartość nie przekraczała 30.000 euro, tj. 123.864,22 zł. Zapytanie cenowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym zostało zamieszczone na

Ferrum ma zamówienia z Izostalu na kwotę 153 mln zł 

Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Ferrum zawarło 5 umów z Izostalem dotyczących sprzedaży rur stalowych o łącznej wartości około 35,8 mln euro netto (153 mln zł). Największym zamówieniem jest dostawa w/w asortymentu na sumę 11 mln euro (47 mln zł

MF: Przedterminowy wykup obligacji w USD da 61 mln zł oszczędności na odsetkach

, niemniej jednak ceny przyjętych ofert kształtowały się poniżej cen sprzedaży z rynku wtórnego, co korzystnie wpłynęło na efektywność operacji" - czytamy w komentarzu do przetargu. Na przeprowadzonym dzisiaj przetargu odkupu obligacji nominowanych w USD o terminie

MF sprzedało na przetargu obligacje za 3 mld zł, popyt sięgnął 6,9 mld zł

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało na dzisiejszym przetargu głównym obligacje hurtowe pięciu serii zapadające odpowiednio w 2019, 2022 (dwie serie), 2026 i 2027 r. o łącznej wartości 3 001 mln zł wobec oferty wynoszącej łącznie 3 000 mln zł

Marczak z MF: Do końca roku odbędą się tylko 2 przetargi zamiany obligacji

pożyczkowych. W listopadzie planujemy również przeprowadzić przetarg odkupu obligacji denominowanych w euro zapadających w lutym przyszłego roku. Chcielibyśmy odkupić na tym przetargu co najmniej 20% emisji o wartości nominalnej 3 mld euro. Przedterminowy odkup obligacji zapadających na początku przyszłego

FPP/ CALPE: Średni czas od ogłoszenia przetargu do podpisania umowy to 713 dni

procesu rozstrzygania przetargów oraz zabezpieczenie realizacji zawartych już kontraktów na budowę - przez mechanizmy skuteczniej dostosowujące ich wartość do zmieniających się warunków rynkowych, podkreślono w materiale. "Przewlekłość procesu rozstrzygania przetargów i

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

polskich zamawiających. * W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej można odnaleźć ogłoszenia o przetargach prowadzonych we wszystkich krajach członkowskich UE, których wartość szacunkowa zamówienia jest nie mniejsza niż 134 000 euro (w przypadku dostaw lub usług), 5 186 000 euro w przypadku robót

Spółka Famuru ma umowę na dostawę obudowy zmech. do Rosji za 24 mln euro

Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - Polskie Maszyny Górnicze ? spółka zależna Famuru ? podpisała umowę na dostawę obudowy zmechanizowanej do kopalni im. S.M. Kirova w Rosji, podał Famur. Wartość kontraktu to 24,09 mln euro. "Zgodnie z warunkami

Przegląd prasy

--NBP: Saldo na rachunku C/A to +529 mln euro w X, konsensus: +330 mln euro --Enea może zdecydować o partnerstwie w projekcie offshore w I kw. --Oferta Apatora warta do 95 mln zł wybrana w przetargu spółek Taurona, PGE, Enei

Progi stosowania ustawy Pzp

; Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Progi stosowania ustawy Pzp Przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (30.000 euro) należy przestrzegać zasad

MF: Decyzja SBC mocno zachwiała całym rynkiem finansowym

Warszawa, 15.01.2015 (ISBnews) - Decyzja Banku Centralnego Szwajcarii "mocno zachwiała całym rynkiem finansowym", a nietypowa pora ogłoszenia decyzji o rezygnacji z minimalnego kursu CHF do euro negatywnie wpłynęła na dzisiejszy przetarg obligacji długoterminowych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju § 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

Best chce wydać do 20 mln euro na portfele wierzytelności we Włoszech w 2017 r.

Capital Italy S.r.l - spółka zależna od Best - nabyła od banku należącego do jednej z trzech największych grup bankowych działających we Włoszech portfel niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej 4,88 mln euro. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu

Inno-Gene: CEGC chce brać udział w przetargu 'Genomiczna Mapa Polski II'

Chemii Bioorganicznej PAN (lider konsorcjum), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA jako partner biznesowy. Całkowita wartość projektu wynosi 104 867 454,23 zł a kwota dofinansowania to 68 000 000 zł. Kwota przetargu: powyżej 10 000 000 euro" - czytamy w komunikacie

"The New York Times": To będzie największy plac budowy na świecie. Tłumy stają do wyścigu, by dostać zlecenie

przedsiębiorstw lub przerwania projektów. Także Francja zaoferuje gwarancje państwowe firmom wykonującym przyszłe prace w Ukrainie. Bruno Le Maire, minister finansów, powiedział, że na projekty w Ukrainie przyznano kontrakty o łącznej wartości 100 mln euro (107 mln dolarów). Otrzymały je trzy francuskie firmy

Przegląd prasy

obligacje za 3-6 mld zł na jedynym przetargu sprzedaży w lipcu --Erbud podpisał umowę na budynek w Warszawie za 23,3 mln zł netto --NBP: Zadłużenie zagr. Polski spadło kw/kw do 299,34 mld euro na koniec I kw. --Microsoft: 44

Łączne szacowanie wartości zamówień

Pytanie: W lutym 2015 r. przeprowadzono postępowanie dotyczące obsługi prawnej urzędu. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę niższą niż 30.000 euro. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień o takiej wartości

Kurs euro w zamówieniach publicznych

euro w zamówieniach publicznych.* Stały kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,0196 PLN. Oznacza to, że w stosunku do zamówień, których wartość przekracza 56.274,40 zł netto stosuję się ustawę Prawo zamówień publicznych.** Wskazany powyżej kurs

Oferta konsorcjum z Rafako najkorzystniejsza na bloki energ. w Indonezji

. "Wartość oferty spółki to 70 290 000 euro (tj. około 295 000 000 zł) netto, co stanowi około 35% wartości oferty Konsorcjum. Termin realizacji 39 miesięcy. Elementem oferty był pakiet finansowania zamawiającego, który został przygotowany w oparciu o podmioty z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Zmiany w Pzp w 2016 roku

sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego postawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2254). Zgodnie z jego treścią średni kurs wynosi 4,1749 zł. Zmiany w Pzp 2016 Kurs euro do zamówień publicznych

Przetargi w UE będą mniej dostępne dla polskich firm. Przez ekologię

ogłaszanych w UE, to największe pieniądze robią na dostawach produktów. Tylko w ostatnich kilku dniach Solaris wygrał przetarg na dostawę 300 pojazdów (autobusów i trolejbusów) do Rygi. Wartość umowy to 300 mln euro. Wcześniej PESA podpisała umowę na dostarczenie pociągów za 120 mln euro dla Deutsche Bahn

Plaza Centers sfinalizowała sprzedaż centrum handlowego Liberec Plaza

finansowy Roy Linden, cytowany w komunikacie. Pod koniec ub.r. spółka zależna Plaza Centers N.V. wygrała przetarg na wykup pożyczki o wartości 20,4 mln euro dla Liberec Plaza za 8,5 mln euro, czyli z 58-proc. dyskontem. Grupa Plaza Centers jest